Page 1

„Bezpieczny Zysk” w ofercie Getin Bank" Getin Bank wprowadził do oferty Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych“, umożliwiający inwestorom kwartalną wypłatę wypracownych odsetek. Fundusz ten łączy w sobie zalety polisy ubezpieczeniowej na życie z możliwościami inwestycyjnymi funduszy. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych” inwestuje w obligacje korporacyjne, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dzięki systematycznie rosnącej liczbie emitentów oraz samych emisji, a także doświadczonemu zespołowi zarządzających, inwestorzy otrzymują dostęp do szeroko zdywersyfikowanego portfela obligacji o atrakcyjnej stopie zwrotu. Fundusz ubezpieczeniowy umożliwia również skuteczne odroczenie tzw. podatku Belki. Nowością rozwiązania oferowanego przez Open Life jest fakt, że środki klientów nie są inwestowane w zewnętrzne fundusze inwestycyjne, lecz bezpośrednio w obligacje emitowane przez polskie przedsiębiorstwa. Nad wszystkim czuwa doświadczony zespół analityków, którego zadaniem jest m.in. unikanie nadmiernej koncentracji środków w ramach jednej branży. Kolejną nowością, wyróżniającą „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych” na rynku, jest kwartalna wypłata uzyskanych przez fundusz odsetek. „Dla Klienta indywidualnego dobór odpowiednich obligacji korporacyjnych i zbudowanie na ich bazie portfela inwestycyjnego może łączyć się z szeregiem trudności związanych m. in. z barierą wejścia, która często przekraczającymi 200 000 zł, jak również z brakiem doświadczenia wymaganego do skonstruowania stabilnego i bezpiecznego portfela inwestycyjnego” – wyjaśnia Przemysław Guberow, Dyrektor Zarządzający Obszaru Zarządzania Produktem Getin Noble Bank S.A. „Naszą odpowiedzią na ten stan rzeczy, jest zaoferowanie klientom profesjonalnie zarządzanego funduszu z minimalną składką jednorazową na poziomie 5 000 zł” – dodaje. W celu ujednolicenia podejścia do oceny ryzyka kredytowego emitentów Open Life wprowadził system wewnętrznych ratingów, zgodny z metodologią agencji ratingowych. Zarządzający portfelem obligacji korporacyjnych przygotowują prognozy finansowe emitentów na okres do wykupu obligacji. Regularnie analizowana jest także sytuacja finansowa emitentów znajdujących się w portfelu. Duża dywersyfikacja portfela (docelowo ponad 50 emitentów) wpływa także pozytywnie na


bezpieczeństwo całego funduszu, w dużej mierze ograniczając ryzyko negatywnych zmian sytuacji finansowej poszczególnych emitentów. źródło: GETIN Bank

Lokata bezpieczny zysk_posted  

W celu ujednolicenia podejścia do oceny ryzyka kredytowego emitentów Open Life wprowadził system wewnętrznych ratingów, zgodny z metodologią...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you