Page 1

Marleen This Is Me 1

1


t i a o n i n

I

m

Me Me Me Me Me

and and and and and

I

My Identity 4-7 My Answers 8-9 My Inspiration 10-11 My Creations 12-13 My Future 14-15

e in ag

g a Im

e fM

a ge

m

c e e s i P O

1

11

2

3


M

Identity e and My

Doorzetter

I k laat me niet uit het veld slaan als dingen moeilijk worden. Dit is een belangrijke kwaliteit en geeft kracht voor de toekomst. Je weet dat als je dingen overwonnen hebt, je de toekomst beter aankan.

voor mij is dat ik filosofisch ben ingesteld. Ik houd ervan dieper op verschillende zaken in te gaan. Ik denk vaak veel na en kan goed analyseren. Hierbij betrek ik vaak veel informatie en Ik ben probeer dingen van veel vervan nature schillende kanten te bekijenthousiast. ken. Hierdoor kom ik vaak Ik kan me vol tot nieuwe inzichten. overgave op iets storten en kan er dan ook helemaal in op gaan. Dit is mijn drive voor het leven en alle activiteiten die ik onderneem.

Enthousiast 1

4

Principes zijn voor mij erg belangrijk. Ik vind dat ieder mens zijn bijdrage aan de wereld moet leveren en zijn haar verantwoordelijkheid moet nemen. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te handelen en vind dat iedereen dit zou moeten doen, E e n zodat mensen in zijn belangrijke eigenschap die centraal staat of haar waarde gelaten worden.

Filosofisch

Principieel

Creatief I k vind het belangrijk om zelf op zoek te gaan naar nieuwe orginele manieren om dingen uit te voeren en te maken. Ik vind dat iedereen zijn eigen manier van denken en ideeen tot uiting zou moeten brengen. Op deze manier krijg je meer verscheidenheid en komen ieders kwaliteiten beter tot zijn recht. 1 1

5


Identity Me and g i n My n i z

f e i t Beweging is iets wat ik belangrijk vind. r o p S Ik doe vaak aan verschillende sporten. Ik doe aan Zwemmen, Fietsen, Skieen, Schaatsen en aan Fitness.

t s n

Ku

Wat mij aanspreekt aan kunst is dat het een uitbeelding is van het wereldbeeld van de maker die dat naar andere mensen probeert over te brengen daarom vind ik het mooi om daarna te kijken.

1

Le

Natuur

Het soort kunst dat wordt gemaakt maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat mij vooral om de emoties die eruit spreIk ken. Mijn favorieten zijn echter Impressonisme, symbolische houd erg en realistische kunst. Maar zolang een kunstwerk uit het hart van de natuur, er is daar komt vind ik het mooi vaak een soort ongereptheid die tot me spreekt. Vooral de bergen hebben een aanwezigheid. Het geeft een gevoel van weidsheid en nietigheid. Wat erg bijzonder is. Als je goed om je heen kijkt krijg je zoveel inspiratie en kan je zoveel zien dat geen moment er helzelfde is. Het is de beste plek om tot rust en jezelf te komen.

6

zen

Lezen is een hobby van mij. Het meeste houd ik van avonturenboeken. Wat me vooral aanspreekt aan lezen is het meeleven met een hoofdpersonage en me te verdiepen in hun belevingwereld. De symboliek die uit verhalen spreekt is iets wat mij erg aanspreekt. Verder houd ik ervan om me in verschillende onderwerpen te verdiepen . Door bewust met dingen bezig te zijn en hierover mijn eigen gedachten te vormen.

1

7


to Adviestips remember

itie

intu

r

luist

8

s. de gt zor ch inzi

eren

fve r t r o u w e n 1

G e u ct s t r u werd reer geeft t ken Doorda gal . rust s no rk som we ik h om c otis eiging tie a h Luister G o e d c a en en is rijk, ik d inform kob e b e h r l l om al krijgen vee ken. E nde le inf ange t e n k orma te late er betre schille or n de op tie te r o is ove wedracht ij te eel ve waard ed b rgekog v e o p t v en da te nier o e o een g t alle er en m m een m j i s men. om uden. het g nb Een go goed esprek eeë ilijk is ho ructuur d e i h d e e ldere e m e t laten a t o structu zien t m - zicht oede s n van t e e u h k r r e i toe sa jge in e r een g mding e visie dat ik n en om te v e d t o luister. o r aald zorg lder nevatt Af en V o e- p ng: He n. Dit ante en om e b terug t la koppel oud irrelev rdt. e zijn h en en n te el be wo go vragen ve rokken zorgt stellen ede groot ae t deze m . Op g jes dt bet de bij e stuk rp wor n je verd anier kom t n e i . e n er in h r ni blijf je ge klei nderw n dinge tureerd et o e at e a t i e niet h sprek en c e d n u rg tr ee ang in een rm n en e en ges v onderw en j i nfo i i l r b e erp. n held dele dat e p i t O a Door or form o o ervo nd. Z ordt in te sta pen an ro w afge en en te be leer ik g grijpen n de vis wat ha ie van a mense n is en ndere waar vandaa 1 n komt die .

tuu

zel

bij Het be langrij wen e presenteren kste n een i s z e lf Het is o belang pen houdin vertroug hebb rijk uit en m en rust ezelf te pra . ten ig en k a uitlegg lm dingen e n . Meer zelfver trouwe - H e t m te ijn n krij m jn g k o ik grij en op aar mi mn door a l O w e mez r n is b elf Doo elen. neiging zijn d te e han el de trou t e an a s t a a n ver i e . e ov te t e n t ing ige m n ï v e u v o o t e omg somm r ka r i n voel t p a e s m i j g is o , ma tot het n en k som n d i e n ideeë j go leide van n dat aar mi t n k i e en d o n r D o e e aa ijf n mijn egc dan ui r m assen. e n e w te p elf p zo´n nt z e e delijk inm m .O po een ga ik e reactie sitied i v s ent Ik moe op te krijg e mom ijn ei en. t dus m lef he en sta bbe aan evoel p g hierme je voor sta n pje e oef gen l e n enen. manier jfe De hoe d t w i at bracht ingen d gebelang worden is en t rijk. Ik erg rg mo letten zo r op no et goed gedrag no o en hoe verbaal v kom. H kka et zor ik overo l e b gt advies ïti makke dat een u t li accept I n nieuwe ten eerd w jker geordt e meer r n open voo voor w er ordt gestaa n.

c stru

Me Answers and My

,

9


s to

n

Jonathan Livingston Zeemeeuw is het verhaal van een meeuw die zijn meeuwenleven te beperkt vindt. Jonathan Livingston wil niets liever dan vliegen omdat hij op zoek is naar vrijheid en naar een diepere betekenis van het leven. De andere meeuwen begrijpen dit niet. Ze stoten hem uit zodat hij het verder in zijn eentje moet redden, Jonathan komt erachter dat verveling en angst en haat de redenen zijn dat een meeuwenleven zo kort is, en omdat hij dat alles niet kent, leidt hij inderdaad een lang en gelukkig leven. Al vliegend komt hij in een hogere werkelijkheid terecht, een wereld waar meer meeuwen zijn zoals hij.

1

10

n o J

i n g v i L a t han

coldplay speed of sound

Inspiration Me and My

How long before I get in before it starts, before I begin How long before you decide before I know what it feels like Where to, where do I go if you never try, then you'll never know. How long do I have to climb up on this side of this mountain of mine. Look up, I look up at night planets are moving at the speed of light. Climb up, up in the trees every chance that you get is a chance you seize. How long am i gonna stand with my head stuck under the sand.. I start before I can stop before I see things the right way up. Refrein: And all that noise, all that sound All those places i have found birds go flying at the speed of sound, to show you how it all began. Birds came flying from the underground if you could see it then you'd understand. Ideas that you'll never find or the inventors could never design the buildings that you put up Japan and China all lit up She sign that I couldn't read or the light that I couldn't see Some things you have to believe but others are puzzles, puzzling me And all that noise, all that sound all those places I have found Birds go flying at the speed of sound to show you how it all began Birds came flying from the underground If you could see it then you'd understand Oh when you see then you'd understand All those signs I knew what they meant somethings you can't invent Some get made, and some get send ooh and Birds go flying at the speed of sound 1 1 to show you how it all began, birds came flying from the underground If you could see it then we'd understand Oh, when you see it then we'll understand

11 11


M

Creations e Inspiration and My

Chaos

Time

Structure

Blossom

1

11

12

13


Future Me and My

1 1

g. n i v e e ind g n m ko we d l- g e r e e w nieu de vo d n e ler den en zou ik u im vin rbij t s ie een kan H r a a ging tijjk n k a rak e d o t z i p p en u e o d n e n e Ik b ar ik eren i oen Wa kan l nnen d gen en ku ie t g a n di rm o f n e n jv an I i r h Sc enen v ng Ord mgevi Vor bdesign We

14

1

15


gi

ne

m I e a n gin i g a e m

Im

e n i g Ima a

Imagin

e I m a

gin

e Imagin

e I

April 2010 Ontwerp: Marleen Velthuis Fotografie: Marleen Velthuis

Magazine This Is Me  
Magazine This Is Me  

Magazine gemaakt voor blok vormgeving van de Hanzehogeschool

Advertisement