Page 1


Inleiding

Terugblik op vierjaar Bouwkunde

U bladerd momenteel door mijn portfolio van de studie bouwkunde. Ik ben Mark Welle, geboren op 5-feb-1991 in het dorpje Ankeveen. In dat dorpje ben ik in 1995 ook mijn school carrière begonnen op de Josep Lokin Basis School. Het echte leer proces begon in 2003, op de HAVO afdeling van het Ronald holst College in Hilversum. Hier behaalde ik op 27 Juni 2008 mijn HAVO diploma te halen. Met namen mijn sportieve ambitie en doorsettings vermogen zorgde er voor dat ik moeiteloos slaagde met het profiel Natuur en Techniek. Hoewel ik graag alleen had gaan wielrennen, was ik mij er terdege van bewust dat een opleiding belangrijker was. Daarom ben ik direct na de HAVO begonnen aan de opleiding Bouwkunde aan de Hoge school van Utrecht. Hier ben ik ondertussen bezig met het afronden van mijn studie, waar dit portfolio een onderdeel van is. Dit portfolio moet een inzicht

Een terugblik op vier jaar bouwkunde studeren leert mij dat de tijd omvliegt. Soms lijkt het nog wel gisteren dat er 350 toekomstige studenten op kennismakingskamp gingen. Vanaf dat kamp lijkt alles in een grote stroom versnelling terecht gekomen te zijn. In het eerste jaar wist ik meteen mijn propedeuse te halen, voornamelijk door mijn tijdsbesteding bij het sporten was dit een super prestatie. Jaar twee stond vooral in het teken van de veiligheid, met hierbij dan ook mijn VCA-vol certificaat. Jaar drie bracht heel veel praktijk ervaring, ondermeer leuke stages bij BK-Bouw en Heijmerink-bouw waren hier verantwoordelijk voor. Maar ook bij het wielrennen is dit mijn mooiste jaar geweest, met een overwinning in de 6-daagse van Falun en een 13e plaats op het NK-derny. Momenteel zit ik in de laatste fase van mijn studie, wat een afstudeer onderzoek naar de herbestemming van Kantoorpanden inhoud. De gehele studie is een grote ontdekkingsreis geweest, waarbij je persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid centraal gestaan hebben. Gezien de ervaring die tijdens mijn studie periode zijn opgedaan durf ik te zeggen dat ik klaar ben voor het beroeps leven. En ik durf dan ook met opgeheven hoofd het onbekende tegemoet te gaan waarbij leren voor mij altijd centraal zal blijven staan.

geven in de projecten die ik tijdens mijn studie heb doorlopen.

Naam: Geboorte datum: Adres: Woonplaats: Postcode: Gezinssamenstelling: Relatie: Diploma’s:

PC Vaardigheden:

Mark Martijn Welle s’ Gravenland 05-02-1991 Stichts end 4 Ankeveen 1244 PN Wonend bij ouders Met Marjolein Bosson Basisschool 2003 HAVO 2008 Rijbewijs 2009 Propedeuse 2009 VCA-vol 2010 HBO Bouwkunde (Verwacht 2012) Auto-CAD Google Sketsup Paint.net Office Pakket Beginselen Revit Architectuur


Green Prototype Platform, U-tope. Tijdens semester 7 werd mij de optie geboden om mee te doen aan een bijzonder school project. De U-tope is een van de projecten van het green prototype platform. Een platform dat duurzame projecten ontwikkeld en de schakel tussen het bedrijfsleven en studenten mogelijk maakt. De U-tope is een van deze projecten, het gaat hier namelijk om een selfsustaining vakantie woning die autarkisch geplaatst moet kunnen worden. Voor dat de projectgroep van S7 begon aan dit onderzoek hadden al meerdere studenten gewerkt aan dit project. Ons doel was om een prototype te ontwikkelen waarmee testen gedaan konden worden te aanzien van bouwkundig en installatie technische aspecten. Na vele weken ploeteren is het ons niet gelukt dit doel te volbrengen. Voornamelijk financieel moet er nog een hoop aan het project bijgeschaafd worden. Zo bleken de productie kosten veel te hoog ten aanzien van de opbrengsten. En was het realiseren van een prototype in polyester ook financieel niet haalbaar. Wij hebben ons gericht op een businesscase en een uitwerking van een prototype in HSB elementen die een volgende groep moet kunnen gebruiken voor het realiseren van het prototype. De business case moet het mogelijk maken om financieel middelen te verkrijgen. Want de business case maakt duidelijk aan betrokken partijen dat het project financieel haalbaar is en dus waard om in te investeren. Of de U-tope ooit echt geproduceerd gaat worden is nog maar de vraag? Maar zeker is wel dat het een leuk project is om aan mee te werken. En dat het de normale gang van leren even onderbroken heeft. Dit is typische zo’n project dat je verder laat kijken dan de standaard bouwkundige oplossingen. En waarmee men leert een open visie op ieder werk te houden. Met dank aan; Martin Dijkhuizen

en

Rogier Laterveer.


Stages BK-BOUW BV Half jaar in de Uitvoering, kantoorpand Endress en Hauser te Naarden! Men leert nergens sneller als in de praktijk. Mijn ervaring is dan ook dat stages enorm leerzaam zijn. Deze ervaring buiten de deuren van de HU begon bij BK-Bouw in Naarden. Hier werd in 2010 gewerkt aan de bouw van een nieuw kantoorpand voor Endress en Hausser. En een hulp uitvoerden (stagiair) was van harte welkom om het reilen en zeilen in de uitvoering waar te nemen. Deze stage plek vond ik voornamelijk ideaal omdat ik eindelijk praktijk ervaring op ging doen. Om maar een voorbeeld te noem, had ik al verscheiden keren metal stud wanden getekend op school details. Maar hoe deze wanden er nu in werkelijkheid uitzagen, en wat de montage volgorde was, wist ik eigenlijk niet. Door in de uitvoering een uurtje met een MS-wanden zetter mee te lopen, zag ik snel hoe de montage werkte. Naar verloop van tijd werd zelf het verband tussen “onhandig� tekenwerk en de uitvoering op de bouw duidelijk!! Endress en Hauser is een grote speler in de elektronica van de cosmetische industrie. Naast het kantoorpand hadden zij dan ook een grote werkplaats nodig. En natuurlijk moest er ruimte zijn voor parkeer plaatsen. Deze werden dan ook zo wel in een parkeer kelder als op het naast gelegen terrein gesitueerd. Daarnaast diende het gebouw een grote open uitstraling te hebben, de vide die door het gehele gebouw wat toegepast bracht dit te weeg. U zult begrijpen dat het geen gemakkelijk gebouw was om te bouwen. En zeer uitdagend als je net in het bedrijfsleven komt kijken. In eerste instantie zou ik tien weken mee lopen op de bouw, en vervolgens tien weken op het kantoor bij BK-Bouw. Helaas bleek dit later geen haalbare kaart omdat het werk op het kantoor terugliep. Gelukkig waren ze op de bouw zeer tevreden over mijn prestaties en zouden ze me daar graag nog tien weken houden. Uiteindelijk heb ik dus twintig weken op de bouwplaats gelopen. De laatste tien weken gaven nog meer opties om mij te verdiepen in het vak uitvoering. Tevens zorgde het er voor dat ik een project van uit de nieuwbouw tot ver in de afbouw kon volgen.


Gedurende de stage had ik verschillende taken. De belangrijkste van allemaal was het koffie zetten, geen bouw kan immers zonder koffie. Maar ook het aansturen van timmerlieden (3 man) en het communiceren met bouwlieden viel onder mijn taak. De laatste tien weken ging het zelf zo goed dat de hoofduitvoerder middagen vrij nam en mij de regie van de bouwplaat in handen gaf. In eerste instantie heel spannend maar al snel heel leuk. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het bestellen van bouwonderdelen, het bedienen van stijg liften, en het coördineren van bouwonderdelen. Met namen dat coördineren vond ik erg leerzaam. Je dien immers eerst zelf goed uit te zoeken hoe men bouwonderdelen moet plaatsen, voor dat je hier iemand mee aan het werk kunt zetten.

“De

Uitvoerder nam een middag vrij en maakt mij verantwoordelijk voor de bouw”

Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb tijdens deze stage is dat leeftijd geen verschil maakt. Zo lang jij maar geen zwakte laat zien luister iedereen naar je. Ook de timmerlieden met al dertig jaar ervaring. Wel is het van belang dat je open staat voor hun suggesties en deze ook verwerkt. Daarnaast is veiligheid het belangrijkste punt dat door bouwlieden uit het oog wordt verloren. Als leiding gevende is het van groot belang dat je hier alert op bent.

“Leeftijd maakt geen verschil, met het juiste overwicht luisterd zelf een man met dertig jaar ervaring nog naar je” Met dank aan;

Mike van de Heuvel (uitvoerder) Jan Teunisen (Projectleider)


Stage Heijmerink Bouw Half jaar in de werkvoorbereiding van het Cartesius Lyceum in Amsterdam. Na een half jaar in de uitvoering bij BK bouw stroomde ik direct door naar de werkvoorbereiding bij Heijmerink Bouw. In plaats van op een kantoor te werken had ik een werkplek op de bouw. Dit resulteerde in een ideale combinatie tussen uitvoering en werkvoorbereiding. Het project betrof het Carteseus Lyceum, een middelbare school die volledig gerenoveerd werd. Naast de renovatie werd er op de binnen plaats ook nieuwbouw gepleegd. Hier werd namelijk een nieuwe aula en gymzaal gesitueerd.


Gedurende de Stage Bij Heijmerink bouw had ik verschillende taken. Waar ik bij BK bouw nog voornamelijk druk was met op de bouwplaats lopen zat ik nu voornamelijk achter de computer. Onder meer bouwonderdelen bestellen (tot â‚Ź 10,000,-) en het uittekenen van details vielen onder mijn taak. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de 6-weekse planning. En de indeling van het plafond. En zo als hiernaast op de foto te zien was dat niet overal in het gebouw een standaard systeem plafond. Door de drukte op de bouw en wat conflicten met werkvoorbereiders (buiten mijn doen om) heb ik een hoop verantwoordelijkheid gehad tijdens deze stage. Daarnaast moest ik veel dingen zelfstandig oplossen. Dit heeft mij veel ervaring gebracht en ook wat gehard ten aanzien van verantwoordelijkheid nemen. Zo heb ik tijdens de stage de natuursteen trappen besteld en uitgetekend. Natuurlijk gebeurd dit met goedkeuring van de projectleider. Maar deze kijk naar de prijs en de stekkende meters en zet vervolgens zijn handtekening. Volledig vertrouwende op jou uitwerking. Voor een beginnend werkvoorbereider erg spannend. Maar gelukkig was alles wel goed besteld en geplaatst. Gedurende de stage ben ik ook verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding en coĂśrdinatie van het systeem plafond. Buiten de tekeningen die ik daar voor gemaakt heb, was ook de aansturing op de bouw erg leerzaam. Toch was met namen het definitief krijgen van de tekeningen bij de opzichter de grootste uitdaging. Achteraf gezien zijn de tekeningen vier keer aangepast voor dat ik de opzicht kon wijzen op wispelturigheid. Het waren immers niet mijn foute aanpassingen het waren zijn gedachten die iedere week wat anders van het plafond verwachten. Gelukkig is alles uiteindelijk prima in orde gekomen. Leuk aan deze stage vond ik voornamelijk het volgen van proces. Van de offerte opvraag tot de plaatsing op de bouw, van de bouwonderdelen die ik heb uitgezocht heb ik alles mee gekregen. Daarnaast was het bijhouden van de 6 weekseplanning nog niet zo eenvoudig als dat het klinkt. Het bleek erg lastig om in te schatten hoelang bepaalde werkzaamheden nog zouden duren.


Zomer werk, Heimerink Bouw. “Wanneer ze tevreden zijn mag je Blijven” Tijdens de zomer van 2011 heb ik gewerkt als startend werkvoorbereider bij Heijmerink Bouw. Dit baantje kwam voort uit een fantastische stage op het project Cartesieus Lyceum te Amsterdam. Omdat de werkvoorbereider van dat project al vroegtijdig op vakantie ging was ik van harte welkom op de bouw. Ik had immers al de kennis van het project, en een handje extra bij de afronding van het project was absoluut wenselijk. Gedurende vijf weken heb ik mij ondermeer bezig gehouden met, voorbereiding van de overdracht, oplever lijsten verwerken, oplever punten laten oplossen, garantie schriften opvragen en het opruimen werkkantoor. Onder anderen het maken, bijhouden en laten oplossen van de opleverpunten was erg leerzaam. Door het uitvoeren van deze taak in samenwerking met de uitvoerder leerde ik een kritische beoordelingsvermogen te ontwikkelen. En tevens hoe hektische en moeilijk het afsluiten van een bouwproject eigenlijk is. Wanneer wij er namelijk van overtuigt waren dat lokalen volledig perfect afgewerkt waren, was de opzichter het daar veelvoudig niet mee eens. Ook het managent van veel kleine afwerk taken is niet eenvoudig. Het was daarom mijn taak om de oplever lijsten op te delen in taken voor verschillende onderaannemers. Zo ontstonden er gedestilleerde lijsten voor, plafondbouwers, stuckers, metal stud wand bouwers, schilders en installateurs. Voornamelijk het communiceren en delegeren van de taken onder deze partijen vond ik een uitdaging. Niet iedereen vind het immers leuk om commentaar op hun werk te krijgen of dingen over te doen.

“Vooral het communiceren over opleverpunten met onderaannemers vond ik een uitdaging”


Naast de oplever punten waren er verschillende garantie schriften die nog ontbraken. Door middel van veel bellen en mailen was het mijn taak deze garantie schriften op te vragen. In eerste instantie was het mij helemaal niet bekend dat er een soort dergelijk garantie boek opgesteld werd. Tevens vond ik het verbaas inwekkent hoeveel berijven niet op de hoogte waren van de werkzaam heden die verricht waren. Op het punt dat mijn vakantie begon was ongeveer de helft van de garantie schriften binnen. He leukste aan de stage en de zomerbaan bij het Cartesieus Lyceum vond ik toch het zien veranderen van het gebouw. De eerste weken leek dat nog niet zo hard te gaan. Alles was één donker hol, met veel stof en lawaai. Voor mij zat er dan ook totaal geen structuur in. Ik weet nog dat ik dacht die mensen slopende maar wat?

“Die mensen slopen maar wat?” Echter naar maten de stage vorderde werd de structuur duidelijk. Donkere gangen veranderde langzaam, in duidelijke lichte school gangen. Het open midden pleinen werden waterdicht gemaakt. En de stalen constructie werd keurig omtimmerd. Binnen 25 weken veranderde de bouwput in een, naar mijn mening, prachtige school. Waar veel licht en bijzondere ruimtes gebruikt zijn.

Met speciale dank aan; Gerard van Mourik (uitvoerder) Ir. Raymond Gerritzen (Senior Werkvoorbereider) Ir. Lucien Beer van Dingstee (Projectleider) Ir. Leonieke Hornsveld (Max Architecten)


Semester 7, Herbestemming van de Neude flat te Utrecht. Gedurende semester 7, eind 2011 heb ik een halfjaar gewerkt aan de herbestemming van de Neudeflat te Utrecht. Deze opdracht werd ons toegespeeld door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Fund’m en de Gemeente Utrecht. De gemeente vertrekt naar het nieuwe stadskantoor wat resulteerde in een leegstaand kantoorpand ‘De Neudeflat’. Gezien een kleine fout, bleek het huur contract van de gemeente echter nog drie jaar door te lopen. En onderhandelingen met de eigenaar over het eerder stop zetten van de huur zijn vast gelopen. Aan ons de taak om uit te zoeken wat de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming binnen de flat waren. Deze mogelijke nieuwe bestemmingen voor de Neudeflat moeten onderhandelingen met de eigenaar ten goede komen. Om de uiteindelijke keuzen goed te kunnen onderbouwen zijn er heel veel verschillende analyses gedaan. Zoals; SWOT analyse, Parkeer analyse, haalbaarheidsanalyse, omgevingsanalyse, constructie analyse etc. En is het project van uit veel verschillenden beroeps kanten bekeken zo heeft de project groep de pet van bouwtechniek, bouwmanager, architect en uitvoerder opgehad. Gedurende dit half jaar heb ik samengewerkt met; Mark Khune, Mark Versteeg, Maarten van Reenen, Jarno Spaan en Matthijs Hoes. Door de omvang van de groep waren alle afstudeer richtingen binnen het project aanwezig. Mijn taak was het project te leiden en de contactpersoon naar de buiten wereld te zijn. Zo gingen afspraken met leraren en mensen uit het bedrijfsleven altijd via een persoon binnen de groep. Dit had een zeer efficiënte communicatie tot gevolg. Daarnaast was het mijn taak dit project tot een succes te maken, en dat is niet altijd mee gevallen.


“een verticale stad in een stad; Wonen, werken, sporten en eten.” Wonen, werken, sporten en eten in een gebouw, dat was het idee achter de herbestemming voor de Neudeflat. Ondermeer een restaurant op de begane grond en eerste verdieping. Een sportschool boven het restaurant, twee kantoor lagen (voor prominenten feest organisaties van Utrecht) en vervolgens luxer appartementen met als toefje op de taart een panthouse op de 16e verdieping met uitzicht over heel Utrecht. De uitwerking van deze verschillende functie was niet bepaald makkelijk. Met namen de geluidsoverlast en de brandwerendheid waren struikel blokken bij de uitwerking. Het project is door ons redelijk door lopen, de exacte oplossing is er echter niet uit gevonden. Daarom is momenteel architecten bureau Frowijn de Roos met dit probleem verder aan het expirementeren. Met namen de moeilijk vorm en indeling van de verkeersruimte maken dit gebouw lastig indeelbaar. Ik heb de uitwerking van dit project dan ook gezien als een grote uitdaging, waar we ondanks tegenslagen goed doorheen zijn gekomen.

Met dank aan; Ing. Vincent Frowijn, Begeleiding, hoge school Utrecht

Evert-jan Bronda Opdrachtgever Fund’m


Afstuderen Wolter en Dros te Amersfoort Momenteel ben ik druk met het afstuderen bij Wolter en Dros te Amersfoort. Dit installatie bedrijf in benieuwd naar de mogelijkheid om kantoorpanden een nieuwe indeling te geven voor zelfstandig professionals. Uit onderzoek blijkt dat deze groep opzoek is naar geschikte werk plekken. Mijn onderzoek zal zich richten op drie steden, Amsterdam, Amersfoort en Utrecht, en zal een aantal verschillende typologieën kantoorpanden technische uitwerken tot bedrijfs verzamel gebouwen. Door te werken van uit een ideaal fictief beeld, en deze zo goed mogelijk toe te passen op drie typologieën kantoren is de technische uitdaging van deze opdracht zeer groot. Meer informatie van deze afstudeer opdracht volgt na het afronden van de opdracht. En daar mee het behalen van mijn diploma. Hiernaast is wel mijn curriculum vitae toegevoegd hierin is te zien over welke diploma’s ik beschik en zijn al mijn persoonlijke gegevens nogmaals beknopt weergegeven.


Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Naam: Geboorte datum: Adres: Woonplaats: Postcode: Nationaliteit: Gezinssamenstelling: e-mail:

Mark Martijn Welle s’ Gravenland 05-02-1991 Stichts End 4 Ankeveen 1244 PN Nederlands Wonend bij ouders markwelle91@gmail.com mark.welle@student.hu.nl Sinds November 2009

Rijbewijs:

Opleidingen en kwalificaties Hoger Beroeps Onderwijs

2008 tot heden Bouwkunde aan de Hoge School Utrecht Propedeuse behaald in juli 2009. VCA voor leidinggevend personeel behaald in juli 2010. Afstuderen keuze; algemeen bouwkunde met vakgebied Bouwtechnieken / bouwmanagement

Middelbare school

2003 tot 2008 A. Roland Holst College, Hilversum. Geslaagd 27 juni 2008. Profiel Natuur en Techniek, bijvakken Management&Organisatie en Natuurkunde 2

Basisschool

1995 tot 2003 Josep Lokin School te Ankeveen

Werkervaring September 2011

Eigenaar Spijkers productontwikkeling en handelsonderneming Voor verscheinde bedrijven ontwikkeld Spijkers productontwikkeling een technisch ontwerp dat gereed is voor productie. Hierbij staat de wens van de klant en de mogelijkheden van de leverancier centraal.

2011 tot heden

Medewerker logistiek en productontwikkeling De Wiltfang. Na de vakantie baan bij Heijmerink Bouw ben ik aan de slag gegaan bij De Wiltfang in Maartensdijk. Hier heb ik mee in het productie proces van nieuwe tuin gerelateerde producten. Mijn aandeel bedraagt voornamelijk de technische uitwerking van de producten. Hierbij staat overleg tussen de producent en de wens van De wiltfang centraal.

Zomer 2011

Startend werkvoorbereider Heijmerink Bouw BV Het afronden van de renovatie van het Cartesieus Lyceum te Amsterdam was het voornaamste doel van deze vakantie baan / verlengde stage. Gezien het feit dat ik tijdens mijn stage al had laten blijken


2008 – 2011

Verkoper/Monteur Wielerzaak Snel Tweewielers Het verkopen van voornamelijk racefietsen, mountainbikes en sportfietsen uit het hoge segment. Daarnaast het uitvoeren van alle werkzaamheden die er in een wielerspeciaalzaak dagelijks aan bod komen. Fietsen verkopen, Reparaties & onderhoud uitvoeren in de werkplaats, nieuwe fietsen monteren, winkel bijvullen, voorraad bijhouden, bedenken, ontwerpen, uitvoeren van een aantal reclame.

2008 – 2009

Fiets Trainer WV het Stadion De jeugd van wielervereniging het Stadion training geven en begeleiden. Elke dinsdagmiddag training geven, training & wedstrijd programma opstellen

2006 – 2010

Trainer / assistent Tony Doyle bike week Van de Tony Doyle bike week op Lanzarote – Club la Santa. Groepen fietsers begeleiden, Trainingen verzorgen, Routes van de fietstochten plannen

2005-2007

Tuinman Restaurant de Mole Grasmaaien, Heg snoeien, Schoonmaken ,Schilderen

Stages 8-juni- 2009

Beroeps oriëntatie dag Ericis Meelopen met 3e jaars stageren. Kennis maken met de werkzaamheden van een stageren in de voorbereidende werksector

17-mei-2010

Oriëntatie renovatie projecten BK-bouw Dag met Evert-Jan Rebel op stap om te kijken bij een gerenoveerde kerk in Amsterdam en een nog te renoveren Brandweerkazerne. Kennis maken met de uitvoerende kant van een projectleider.

30-aug t/m 28- Jan 2011“Lange stage” in de Uitvoering Mijn eerste werk ervaring binnen de bouw heb ik tijdens deze stage opgedaan. Ik heb 20 werkweken bij Bk bouw gewerkt als assistent uitvoerder. We hebben toen gebouwd aan een nieuwe kantoor pand voor Endress en Hausser te Naarden. Ik heb hier zowel ruwbouw als afbouw mee gemaakt. Mijn taken bestonden voornamelijk uit; (kleinschalig) Werkvoorbereiding, Coördinaties, Plannen, Hijsaanwijzingen geven,Toezicht houden, Leiding geven aan timmer groep.


31-jan t/m 17 juni 2011 “Lange stage” in de werkvoorbereiding Na de werkervaring binnen de uitvoerende kant van de bouw. Heb ik een half jaar mee gelopen met de werkvoorbereidende kant van de bouw. Bij Heijmerink Bouw heb ik mee gewerkt op een groot renovatie project. Het cartesieus lyceum te Amsterdam moest volledig gerenoveerd worden. Mijn taken bestonden ondermeer uit; Planningen maken, Teken werk (auto CAD), Vergaderen en notuleren, Bouwonderdelen coördineren,Bouwonderdelen bestellen Interesse en aanvullende informatie Pc vaardigheden;

Volledig vertrouwd met Windows PC en alle standaard programma’s. Goede ervaring met, Microsoft Project, Auto - CAD 2009 en Google Sketchup, Bekend met, Revit Arcitectuur

Talen kennis;

Nederlands, Engels (spreken, luisteren, lezen gaan prima schrijven echter met veel moeite)

Interesses en hobby’s: Wielrennen, reizen, films Relatie;

Momenteel in een relatie.

Van mijn 10e tot 2011 bezig geweest met wielrennen op (semi) professioneel niveau. Bij de junioren behoorde ik bij de nationale top. Ik heb dan ook verschillende NK gereden. Bij de elite belofte bleek de aansluiting toch erg moeilijk te vinden. Al behoorde ik op de baan wel bij de internationale top. Mijn laatste jaar behaalde ik een over winning in de 6daagse van Falun (Zweden), werd 11e op het NK derny en 19e op het NK 1km. Topsportmentaliteit, gemotiveerd, leergierig, zelfstandig, sociaal, sterken communicatie vaardigheden, doorzettend en ondernemend Klein minpuntje; Ik heb dyslectie. Gelukkig is dit in deze gemoderniseerde tijd geen belemmering meer. Zo lang er maar een computer met spellingscontrole in de buurt is red ik mij prima. Mijn dyslectie richt zich voornamelijk op het maken van ‘wat’ meer spellingfouten.


Van fanatiek Sporter naar Ambitieus Ondernemer Rond mijn 9e verjaardag ben ik begonnen met cyclocross bij GWC De Adelaar. Na een half jaar in de modder geploeterd te hebben, ben ik in de zomer van 2000 op de weg begonnen. Hier raakte ik meteen verknocht aan het wielrennen door in mijn eerste wedstrijdje tweede te worden. Van af toen ben ik besmet geraakt met het virus dat “wielrennen” heet. (http://www.markwelle.nl/biografie) En dat virus heeft een zeer langen tijd hardnekkig in mij gewoekerd. Gedurende mijn studie ben ik altijd bezig geweest met het wielrennen, voornamelijk bij het baanwielrennen was ik zeer fanatiek, dat leverde mij in 2010 een mooi overwinning bij de 6-daagse van Falun (Zweden) en een 13e Plaats op het NK derny (Bij de profs). Daarnaast bracht het wielrennen mij naar de mooiste trainingsplekken. Zo was er in Februari een vast trainingskamp op Lanzerote, was de zomer uiterst geschikt voor het fietsen in de Alpen, en werd het baan seizoen ingeluid met een trainingskamp in Gent. Helaas blijkt dat een afstudeer jaar bouwkunde te veel tijd in beslag neemt om op semi professioneel niveau te blijven fietsen. En dat diploma heeft nu de hoogste prioriteit. Momenteel fiets ik voornamelijk nog om lekker te toeren en te genieten van het vrij gevoel op de fiets. En wat de toekomst na de studie betref? Weet u waar u zult staan een jaar van af nu? Ik in ieder geval niet, en laat de zaken dan ook voorlopig op hun beloop. Het enig wat ik met zekerheid kan zeggen is dat sporten een deel van mijn leven is. En dat ik altijd zal blijven sporten in welke vorm dan.

Weet u waar u zult staan een jaar van af nu? Het stoppen (al dan niet tijdelijk) van mijn wielercarrière gaf mij de optie om een andere droom te verwezenlijken. Namelijk het opstarten van een eigen bedrijf. Het zelfstandig werken heeft mij altijd enorm geïnspireerd. Met namen de zelfstandigheid en het volledig voor je zelf moeten opkomen spreekt mij zo aan. Het is dan ook sinds September 2011 dat ik officieel zelfstandig ondernemen ben. Mijn bedrijfje, Spijkers Productontwikkeling help ondernemers en particulieren met het realiseren van verschillende producten. Spijkers Productontwikkeling verzocht in dit proces voornamelijk de technische tekening, zo wel voor C&C machines als voor montage personeel. Tevens zet Spijkers


Productontwikkeling zich vaak in voor logistieke ontwikkelingen. Zo zijn er al meerderen verpakkingen ontwikkeld die producten makkelijker verzendbaar maken. Als derde tak van ondernemen doet spijkers productontwikkeling ook kleinschalige reclame opdrachten. Momenteel werk ik veel voor Speel belovend, De Wiltfang en De Schaatsensliep. Mijn ambitie is om in samenwerking met verschillende partners een productie mogelijkheid van A tot Z te kunnen realiseren! En het kunnen verzorgen van webshops voor toekomstige klanten. Dit alles zie ik echter wel als een partime bijbaan. Die een leuke aanvulling is op vast werk. Ik hoop door middel van dit Portfolio een duidelijk beeld geschept te hebben over mijn voorgaande projecten en school carrière. Rest mij alleen nog een pakkende slot zin, en dat wordt in dit geval een citaat van Albert Einstein;

Life is like riding a bicycle; - In order to keep your balance, you must keep moving -


Dit is een product van Mark Welle, bedoeld om aan te tonen wat ik tijdens mijn studie gedaan heeft. Voor meer info kunt u altijd contact met mij opnemen; Tel; 06-23032428 Mail; markwelle91@gmail.com

Mark Welle

test  
test  

Toekomstig protfolio

Advertisement