Page 1

Maandrapportage Mei 2013 Opgesteld door : Datum :

Radboud Nagelhout, Mark Welle Mei 2013


1. Inhoud 2.

Voortgang Onderhoud. ..................................................................................................................... 3

3. Storingsoverzicht ................................................................................................................................. 4 3.1

Aantal Storingen .................................................................................................................. 4

3.2

Storingen per elementen ..................................................................................................... 6

3.3

Storingen per oorzaak ....................................................................................................... 10

4. Financieel .......................................................................................................................................... 11 4.1

kosten per maand .............................................................................................................. 12

4.2

Kosten per element............................................................................................................ 13

4.3

Kosten per oorzaak............................................................................................................ 14

5. Regie / BCW en Offertes ................................................................................................................... 15 6. Verbetervoorstellen t.b.v. Kwaliteit, Arbeid en Milieu ........................................................................ 16

Pagina 2 van 16


2. Voortgang Onderhoud.

Status onderhoud preventief Op dit moment is het onderhoud wat gepland stond tot nu, tot 90% voltooid. De onderhoudswerkzaamheden die reeds uitgevoerd zijn, zijn bijvoorbeeld:

-

Carrier koelmachine, 1A Western koelmachine geb 2 Bliksem beveilig nen 3140 OP taken brandmelding

Op jaarbasis kan geconcludeerd worden dat ongeveer de helft van het onderhoud reeds gedaan is en dat de andere helft in kwartaal 3 en 4 zal worden uitgevoerd. 1

Bijzonderheden / specificaties vanuit onderhoud :

Opnemen in contract 2013: Nog geen mutaties voor dit jaar.

1

Zie voor de totaal overzicht van het onderhoud de Z-plan op klantenportal. Pagina 3 van 16


3.. Storingsoverzicht 3.1

Aantal Storingen binnen Strukton Groep

Hieronder is de bonnenstroom van de afgelopen drie jaar weergegeven. De dunne lijnen geven het lineair verloop van de bonnenstroom weer. Ten aanzien van april kan men stellen dat het aantal storing is gestegen van 27 naar 42 stuks.

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen per gebouw groep weer. Tevens Tevens laat het zien in welke processtap stap de bonnen zich bevinden. Deze gegevens tonen aan dat het facturatie proces op een achterstand heeft opgelopen, dit heeft te maken met het nieuwe systeem. Op dit dit moment van schrijven is deze achterstand grotendeels weggewerkt. De vier storingen die zijn uitgevoerd in januari, februari en maart, maart, en nog niet administratief waren afgehandeld worden deze maand aangeboden door middel van batchfiattering. batchfiattering Er zijn momenteel enteel nog zo’n 6 werkzaamheden in uitvoeringsfase.

Pagina 4 van 16


Storingen per contract 200

dec

180

nov

160

okt sept

140

aug

Aantal

120

juli 100

juni

80

mei

60

april

40

maart

20

febr jan

0 Gebouw 40

Gebouw 44 t/m 49

Pagina 5 van 16

Strukton groep


3.2

Storingen per elementen

Voor het komend jaar worden storingen gecategoriseerd naar aanleiding van de NLSFB codering. Deze komt voor uit de NEN-2767, 2767, hierin worden alle elementen van bouwkundig tot terrein nauwkeurig weergegeven. De lichtblauwe lijnen geven de storingen over mei weer. eer.

Opvallend voor deze maand zijn het aantal storingen aan de elektrische installatie, verlichting en koelinstallatie. Deze maand zijn dat resp. 7, 11, 5 stuks. Hier ier zullen we op de volgende bladzijde dieper op ingaan.

Pagina 6 van 16


Elektrische installatie Voor de afgelopen maand zijn onderstaande meldingen ten aanzien van de elektrische installatie gemeld. 1013719 S313372252 1018125 S313372272 1027278 S313372315 1018257 S313372274 1019225 S313372281 1020716 S313372285 1020787 S313372288

3-5-2013 Strukton Groep / Gebouw 15 / Hal 13-5-2013 Strukton Groep / Geb. 52 / BG 31-5-2013 Strukton Groep / Geb. 52 / Algemeen 13-5-2013 Strukton Groep / Geb. 52 / achteringang 15-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1B / Algemeen 17-5-2013 Strukton Groep / Gebouw 15 / Algemeen 17-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1B / Algemeen

Vaste kontaktdoos geen spanning Stroom uitval gebouw/verdieping Patchcontact monteren. Stroomuitval Klepjes ontbreken van wcd's Kabels nachecken 1 klepje plaatsen op stopcontact.

Externe oorzaak Externe oorzaak Bewust storingsafhankelijk Externe oorzaak Bewust storingsafhankelijk Bewust storingsafhankelijk Bewust storingsafhankelijk

Uit analyse blijkt dat de storingen verdeeld over de verschillende verdiepingen en gebouwen zijn geweest. De storingen die gemeld zijn, zijn vier van de zeven keer bewust storingsafhankelijk. Dit wil zeggen dat het wens van de klant is/ regie. De overige drie hebben een externe oorzaak. Hiervan waren er twee, een stroomuitval zonder dat de oorzaak te achterhalen was.

Pagina 7 van 16


Verlichting Voor de afgelopen maand zijn onderstaande meldingen ten aanzien van de verlichting gemeld. 1013409 S313372248 1015008 S313372262 1013533 S313372249 1015070 S313372266 1018727 S313372276 1023538 S313372305 1026631 S313372283 1020022 S313372283 1027188 S313372314

2-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1A / 1e verd. 7-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1A / 1e verd. 2-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1A / 1e verd. 7-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1A / 3e verd. 14-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1B / 2e verd. 24-5-2013 Strukton Groep / Geb. 2 / Algemeen 30-5-2013 Strukton Groep / Geb. 2 / Algemeen 16-5-2013 Strukton Groep / Geb. 2 / Algemeen 31-5-2013 Strukton Groep / Geb. 2 / BG

Verlichting storing Verlichtings armatuur defect Bewegingssensor installeren Verlichting defect Afwijking Ruimte binnen condit Voorschakelapparaat defect Verlichting defect. Verlichting defect. Verlichting extra aanvraag

Uit de analyse blijkt dat de storing verdeeld over de verschillende verdiepingen en gebouwen zijn geweest. Wel valt op dat gebouw 1A vaak terugkomt. Daarom is er ook naar het afgelopen jaar gekeken. Zoals hieronder te zien is, zijn de meeste verlichtingsstoringen in gebouw 1A. Hierbij is een opvallend feit dat er per maand 1 verlichtingsstoring bijkomt. Hieruit blijkt duidelijk dat remplace hier een duidelijke daling van de storingen zal kunnen oplossen.

Verlichtingsstoring per gebouw 5

Aantal

4 Jan

3

Feb 2

Mrt Apr

1

Mei 0 1A

1B

2

21 Gebouw

Pagina 8 van 16

52

9

Terrein


Koelinstallatie Voor de afgelopen maand zijn onderstaande onderstaande meldingen ten aanzien van de koelinstallatie gemeld.

1013851 S313372253 1014788 S313372259 1015012 S313372263 1016661 S313372269 1017738 S313372270

3-5-2013 Strukton Groep / Geb. 52 / Algemeen 6-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1B 7-5-2013 Strukton Groep / Geb. 21 / Algemeen 8-5-2013 Strukton Groep / Geb. 21 / 2e verd. 13-5-2013 Strukton Groep / Geb. 1A / Algemeen

Te warm in serverruimte Koelcel in storing Airco defect Airco lekt. de airco blaast warme lucht

Uit analyse blijkt dat op de diverse locaties locaties de airco een defect vertoont. Bij 2 van de 3 meldingen heeft dit it te maken met het feit dat de units verouderd zijn en nog op r22 draaien.. Hier mag na 2015 niet meer aan gesleuteld worden en tegen die tijd zullen zij ook vervangen worden. Momenteel wordt er gekeken naar de vervanging van deze units Procentuele bijdrage van de elementen Hieronder is weergegeven wat de procentuele bijdragen is van de elementen op jaarbasis. Opvallend is de stijging van de verlichting met 13% 13 voert deze eze categorie echt de boventoon.

Meest eest voorkomende storingstypes. storingstypes Verlichting (23 stuks): Dit jaar zijn er nu reeds 23 storingen geweest die te maken hebben met de verlichting. Van die 23 storingen zijn er 9 die gebouw 1A als functieplaats hebben. Voor de verlichting van gebouw 1A wordt op dit moment een offerte gemaakt. Tevens wordt er ook een offerte gemaakt voor gebouw 49. 49 Deze twee offertes worden gemaakt in overleg met dhr. S. Borggreve. Borg

Pagina 9 van 16


3.3

Storingen per oorzaak

Onderstaande grafiek geeft de opsplitsing in de oorzaak van de storingen weer voor de Strukton groep. Deze oorzaak wordt door de monteur op locatie ingevuld. En gecontroleerd door de BackOffice medewerker. De verklaring van de oorzaak codes is als volgt; -

-

-

Clausule. Onder de oorzaak clausule of op de werkbon vermeld als anders vallen alle storingen die voor 2014 in de clausule zouden vallen. Door deze stel post wordt het inzichtelijk hoeveel storingen er op jaar basis in de clausule worden meegenomen. Dit zijn voornamelijk storingen die door middel van goed onderhoud voorkomen hadden kunnen worden. Bedieningsfout edieningsfout door derden. Deze post wordt gebruikt wanneer de gebruiker een installatie verkeerd gebruikt waardoor een storing ontstaat. Voorbeelden zijn; verlichting schakelaar uit laten staan, verwarmingsknoppen dicht/ open laten staan. Dit is dus geen technische storing, de installatie werkt naar behoren. behoren Externe oorzaak, Dit wil zeggen dat de oorzaak van de storing extern gezocht moet worden. Te denken valt aan weersinvloeden etc. Molest, De oorzaak van de storing komt voort uit onacceptabel gebruik van va de gebruiker. Onacceptabele conditie wordt gebruikt voor weergeven van storingen aan installaties met status 4 of hoger. Deze vallen dus buiten de “fictieve� clausule. Wens van de klant.. Hierin staan alle storingen die eigenlijk als regie BCW aangemaakt hadden moeten zijn.

Voor het komend jaar vallen alle meldingen onder clausule fictief in de clausule clausul 2013. Momenteel staat dit op 41 stuks. Alle overige meldingen vallen buiten de clausule. In deze grafiek zitten alle storingsmeldingen van het lopende jaar jaar voor de stukton groep dus exclusief gebouw 40 en gebouw 44 t/m 49. Omdat niet alle storingsmeldingen zijn uitgeprijsd en daarmee op geldigheid van de clausule zijn beoordeeld kunnen de aantallen nog wijzigen.

Zoals te zien in bovenstaande grafiek is de externe oorzaak opvallend hoog. Dit is nader onderzocht. Daarbij arbij blijken echter veel storingen niet goed te zijn ingevuld. Hierover heeft terugkoppeling plaatsgevonden naar betrokkenen. Onderstaand ter verduidelijking een tabel met werkelijke oorzaken van deze post.

Pagina 10 van 16


Pagina 11 van 16

Vaste kontaktdoos geen spanning

Koelcel in storing

Verlichting extra aanvraag

Verlichtings armatuur defect

Airco lekt.

Stroom uitval gebouw/verdieping

Wiel afwasautomaat breekt bijna af

afzuiginstallatie defect

Plafond/rooster beschadigd.

Stroomuitval

Afwijking Ruimte binnen condit

Klepjes ontbreken van wcd's

Kabels nachecken

Voorschakelapparaat defect

Tocht en koudeklacht

Warmteklacht

1 klepje plaatsen op stopcontact.

S313372252

S313372259

S313372314

S313372262

S313372269

S313372272

S313372273

S313372310

S313372307

S313372274

S313372276

S313372281

S313372285

S313372305

S313372287

S313372303

S313372288

S313372291

S313372296

S313372290

Zonwering sluiting

S313372247

loopt de lekbak van de binnen unit over. Nabij de rokers ruimte is eenErongebruikte ruimte waar de airco dusOorzaak niet ondeugdelijkmateriaal component [13-05-2013] waren 2 zekeringen aangesproken.

ondeugdelijkmateriaal component

op "ogen" en gaan uit als er geen beweging is. Wel van de linkerlamp van ruimte 2.20 de lichtsterktemeter naar

te gaan als vannochtend. Vanmiddig is er naamelijk een meet box aangesloten op het nethet en van deze box de Bij aankomst deed de verlichting gewoon. Dezeblijkt zitten Bedieningsfout

vervangen in de werkplaats. Armturen terug geplaatst en netjes werkend achter gelaten. [21-05-2013] 1 van de units in het plafond is ten opzichte

ondeugdelijkmateriaal component

Molest

Lift maakt veel lawaai

[23-05-2013] linker lift in gebouw B maakt ontzettend veel aan lawaai. bonAL6697 kan vervallen, lifthet maakt dub, lawaai bon! de bg schachtdeur tevan zijn. E.e.a onderzocht blijkt tegen gewicht te zijn tbv zelfsluitend deur,deze in Mindervalide toilet: Rubberen beschermring [21-05-2013] betreft hetblijkt vervangen van de wc bril de rechterzijde is stuk. Afvoer buis?? Graag een ferry heb ik begrepen dat dit een taak is voor de Waterdruk/toiletbril/beschermring defect nieuwe ring plaatsen of een nieuwe bril huismeester. Graag doorzetten naar ferry, wij zullen de bewust storingsafhankelijk

na enig onderzoek blijkt dit een back-up batterij van priva te zijn en het niet te gaan om een batterij van de UPS. Zoals ondeugdelijkmateriaal component

opgestelt hiervoor ook een nieuwe klepje bestled en geplaatst. [24-05-2013]

Aan de hoge kant voor deze ruimte met op dat moment 1 Te warm Ik krijg juist de melding door van mijn collega man Lammert bezetting. Boeve De ruimte dat het onderzocht in zijn op gebreken veel te warm en het is. De temperatuur bedraagt bijna 24 graden en het klimaat is ?duf-makend?. [21-05-2013] de betrefende wcd zatkamer inderdaad verdekt

van de buro's niet optimaal gesitueerd. Het is mogelijk Tocht en koude klacht. Op mijn kantoor ruimte ontstaat deze er te bij verplaatsen ingeschakelde zijnmeting hier tocht wel en aardig luchtval watgraden. kosten klachten op de werkplek tegen over mij welke als flexplek door technici word ge [24-05-2013] ten tijdeechter van koeling mij was het 22,7

Het voorschakelapparaat is defect.

[24-05-2013] loshangende kabels gebundeld. Losse Naar aanleiding van een veiligheidsronde is gebleken uiteindes dat er enkele afgemoteerd kabelsop lopen lasdosen. waarvan nietbesteld duidelijk nog gebruikt storingsafhankelijk kunnen worden. Dit graag checken Sander Borggreve heef [28-05-2013] armaturen uitgenomen, vsa's en is of zebewust

[16-05-2013] opname gedaan, materiaal besteld. 2 wcd Van een aantal wandcontactdozen ontbreken de (veiligheids)klepjes voorzien van nieuwe locatie afdekplaat 1B bedrijfsrestaurant met klepje. navraag bij Peter Molest

Er stroomuitval op2e deverdieping begane grond. In is gebouw 1b op de doet de verlichting het niet op de kamers 2.20 en 2.22. Misschien is er ergens een

[29-05-2013] de kabel die uit het plafond komt is netjes Telefoonkabel steekt uit plafond - s.v.p. hertsellenweg Gemeld gewerkt. doorbijRene Pankras [13-05-2013] aankomst blijkt het om een andere storing Molest

bij bouw en onderhoud. Heb ik de installatie nagekeken. Gebouw 52 eerste etage toiletten, afzuiginstallatieDe defect afzuig (rechter op het ingang) toilet is niet om over naar huis te schrijven

ze vast te zetten hiervoor heb ik een speciale inbus nodig Wiel breekt bijna af van de installatie onder de Meiko deze afwasautomaat gemaaktervan mijn in deinbus spoelkeuken set de wielen [29-05-2013] vanuitgaande dat en hethiermee om de toileten gaat

onbekend. Deze weer ingezet en bleven zitten. Voor de Stroom uitval gebouw/verdieping gebouw 52 rechteringang zekerheid bg degrond betreffende Gemeld groepen dooreen Vincent gecontroleerd v Umen Strukton op omMonitoring [14-05-2013] de wielen hebben specefiek systeem

De airco lekt.

Deze in de plafond plaat gemaakt en getest. De plaat terug Verlichtings armatuur defect - s.v.p. repareren Doorwillen molest plaatsen tijdens werkzaamheden het plafond maar van helaas SWS aan is dehet constructie water. Melder Molest monteur SWS: Ruud Wallet. [14-05-2013] de in condens afvoerpomp is defect hierdoor

vervangen van alle lampen. Dit is afgesproken met esther. Verlichting extra aanvraag - werkplek van Jacques Rooswinkel Zodra de lampen Het betreft binnen dezijn verlichting zal boven worden de werkplek Jacquesstoringsafhankelijk Rooswinkel aan de lange zijde, tegen het raam, als je binnenlo [14-05-2013] in de werkplaats laghet nogwerk een nieuw armatuur.vanbewust

na onderzoek gebleken dat de compressor niet wil Grote koelcel staat in storing - 13graden. Spoed! Dedoorstarten temepratuur deze blijft ong. uitvallen. 4 graden Firma te zijn, bouter detijdens koeling staat nuondeugdelijkmateriaal op 13 graden. I.v.m. houdbaarheid component van de producten in de koeling moe [31-05-2013] dehoort lampen worden verhangen het

de voeding is afgemonteerd in de stuurkast van het De zekering van de stofzuigzuiginstallatie ligt eruit[07-05-2013] afzuigsysteem. waardoor de productie Deze voeding stil ligt. is Dit 3 fase graag en spoedig hiervan zijn oplossen. 2

Uitgevoerde werkzaamheden Oorzaak code [02-05-2013] de zonnewering opengemaakt om de motor te controleren Na het vervangen van de defecte motor blijkt er naop heteen aansluiten eventueele van fabrieks de zonnewering fout, de op moter priva met de een stoppen haspel er uit ondeugdelijkmateriaal slaan van de betrefende component eindgroep. [03-05-2013]

Werkbontekst

1 klepje plaatsen2 op stopcontact. Westkanaaldijk Maarssen Strukton, Westkanaaldijk, Maarssen 5/18/2013 9:01:09 AM Westkanaaldijk 2 Maarssen Strukton, West5/18/2013 9:00:12 AM Strukton Hoofdkantoor

Onderwerp

Serviceorder


4. Financieel 4.1

kosten per maand

Hieronder is een overzicht van de financiĂŤn weergegeven. Op dit overzicht overzicht worden alleen de bonnen meegenomen genomen die ook daadwerkelijk zijn gefactureerd. Het aantal gefactureerde storingen loopt loop gedurende de maanden op. Maar veel uitgevoerd werk van januari januari zal pas in februari worden gefactureerd. Daarom wijkt het bedrag af van het aantal storingen vermeld in tabellen van 1.2. Fictief gaan storingen dit jaar ook in de storingsclausule vallen. Onderstaande Onderstaande grafiek laat zien hoe de verhouding hiervan is. Voor 2013 wordt het totaal bedrag nog doorbelast. Maar fictief kan men zeggen dat het rood weer gegeven deel betaald zou worden uit de storingsclausule. Onderstaande grafiek geldt alleen voor de gefactureerde actureerde bedragen. bedragen

Pagina 12 van 16


4.2

Kosten per element per jaar

Bovenstaande grafiek geeft de kosten, op jaarbasis, weer per categorie gebaseerd op de NLSFB codering. Vorige maand is de waterinstallatie nstallatie al besproken. Deze maand is er gekeken naar de kosten voor de verlichting.. Binnen deze kosten is er een bestelling van 100 lampen van 32W (â‚Ź3587,87) (â‚Ź3587,87) gedaan in mei om de voorraad weer op orde te hebben. hebben Dit zorgt voor de verhoging van de kosten ten t opzicht van april en ten opzicht van de andere elementen.

Pagina 13 van 16


4.3

Kosten per oorzaak

Hierboven is de financiele vertaling voor verschillende kosten posten weergegeven. Deze vertaling is echter een benadering, omdat nog niet alle storingen gefactureerd zullen zijn.

Pagina 14 van 16


5. Regie / BCW en Offertes Momenteel is er een nieuwe lijst voor de offertes geplaatst op het klanten portal. Hierin kan het overzicht beter bewaard worden en worden tevens de verschillende offertes van Beheer & Onderhoud en Service & Projecten weergegeven. In totaal zijn er op dit moment:

-

10 offertes waarbij opdracht is gegeven en de opdracht reeds gereed is; 11 offertes waarbij opdracht is gegeven en de opdracht reeds behandeld wordt; 26 offertes die wachten op opdracht vanuit de klant; 29 offertes die zijn aangemaakt en waar SWS nog mee bezig is.

Om een aantal voorbeelden te geven:

-

Offerte koudeklachten entresol verdieping 2 is gelijk opgepakt, na 3 dagen opdracht geworden en binnen een maand waren de koude klachten daar verdwenen.

-

Offerte gemaakt voor het bijmaken van 2 voedingen. Na 3 dagen opdracht gekregen en binnen 2 dagen was het uitgevoerd.

-

Offerte voor storing camera 3 en schoonmaken overige camera’s. Hier is dezelfde dag opdracht voor verkregen en binnen 2 weken waren de camera’s weer schoon.

-

Offerte voor herstellen schade aan de rechter vouwdeur is tot opdracht gekomen en wordt op dit moment uitgevoerd.

-

Offerte voor het aansluiten van de afzuigventilator is reeds uitgebracht, maar ligt bij de klant.

-

Offerte voor het aanpassen van de verlichting in gebouw 1 en 49 is nog in de maak.

Pagina 15 van 16


6. Verbetervoorstellen t.b.v. Kwaliteit, Arbeid en Milieu Werkplek inspectie. (defecte trap) Naar aanleiding van de werkplek inspectie is er op defecte trap bij gebouw 2 geconstateerd. Dit is direct kortgesloten met de klant, en momenteel loopt er een opdracht voor het oplossen van dit probleem.

Pagina 16 van 16

Maandrapportage mei 2013  
Maandrapportage mei 2013  

rapportage strukton

Advertisement