Page 1

Hva er viktige nyheter?

FOTO: www.google.com

I vår moderne tidsalder har det blitt slik at vi kan få alle nyhetene servert på et nettbrett. Mange av disse har store bilder som passer til de store overskriften, mens mindre overskrifter kan så vidt skjeldnes i mellom disse bildene. Er de sakene med størst bilder og overskrifter viktigere enn de nyhetene uten bilder og med små overskrifter? Kommentar ASTRID LØVDAL De fleste vet at den norske presse skal rapportere om saker som kan være nyttige for samfunnet. Tidligere har dette ment at vi har fått høre om urettferdigheter som skjer i andre steder i verden, og de viktigste nyhetene her i Norge. Vi fikk vite det vi trengte å vite om hva som skjedde utenfor grensene til lokalmiljøet vårt. De siste årene har det skjedd en ganske stor endring. Da det var vanligere med papiravis trengte ikke avisene å tenke så mye på hva folk likte, leserne kunne ikke gjøre noe særlig med det uansett. Dette er noe som har forandret seg mye de siste årene. Nå som avisene er på nett trenger de at leserne klikker seg inn på sakene. Man kan argumentere med at det har blitt vanligere at leserne dikterer mer og mer hva det skal skrives om. Dette diktaturet kan merkes i de store avisene. Som eksempel kan man ta

tenåringsidolet Justin Bieber sitt besøk til Norge. Da var det store oppslag på både VG og Dagbladet sine nettsider døgnet rundt. Andre saker om elendighetene som fremdeles foregår i Syria, eller hva politikerne drev med her hjemme forsvant. I stedet fikk vi vite at Bieber hadde fått en ny hårsveis, og at kjæleapen hans satt fast i tollen i Tyskland. Var det slik fordi dette var kjempeviktige nyheter, eller var det fordi avisene visste at akkurat disse sakene kom til å få mange klikk?. Hva vil skje? Man merker at denne endringen har ført til at nyhetene ikke lenger bare skal informere allmennheten, men de skal også selge. Og man kan tenke at denne utviklingen bare kommer til å fortsette. Til slutt kommer kanskje avisene bare til å skrive om ting de vet leserne ønsker, i stedet for å skrive om de viktige sakene som interesserer bare noen få. Men hvis dette

er sant, hva vil skje med de få leserne som tar seg tid til å lese de artiklene uten bilder og med små overskrifter? De som bryr seg om hva disse artiklene har å formidle. Hvorfor er det slik at de fleste som leser aviser hopper over de alvorlige sakene, og klikker seg heller inn på kjendissaker og artikler om forskjellige treningsmetoder? Er det fordi folk er så apatiske at de ikke bryr seg om annet enn det som har med dem selv å gjøre? De fleste leserne er nok ikke slik. Det kan hende at tabloidavisene undervurderer leserne sine. Kanskje det er en av grunnene til at lokalavisene står sterkt, og til dels øker i opplag. Lokalavisene har plass for de små nyhetene og det som angår lokalsamfunnet. Det er håpe at vi får se en endring hos mediene framover.

Astrid 3mka  
Advertisement