Page 1

23. årgang nr. 5 september 2013

menighedsbladet Kristent Fællesskab København


menighedsbladet

..så de kan forkynde, at Herren er retskaffen, han er min klippe, der er ingen uret hos ham.

Stå fast i troen

Salme 93 :15-16

Vær vågne, stå fast i troen !

Forsiden Illustrationen er taget fra bogen „The Illustrated Bible and Church Handbook“. Illustrationen er et symbol på kirken, fundet i en kirke i Rom. Helligånden er symboliseret af duen, frelse kommer igennem Jesus Kristus død på korset til kirken, som er symboliseret ved klippen. Fra korsets fod flyder frelse og dem

1. Kor.16 :13 som tror, de troende er symboliseret som får og rådyr. under klippen er et symbol på paradis hvor de troende skal nyde deres evige belønning, beskyttet af en engel.

Kristent Fællesskab København Højnæskirken Højnæsvej 60 2610 Rødovre

Se også vores hjemmeside www.kristentf.dk eller www.hoejnaeskirken.dk

Kontor

Menighedsbladets redaktion :

 (bemandet tirsdag formiddag)  mail : kontor@hoejnaeskirken.dk Telefon 50 404 101 Regnr. 5475 Kontonr. 0007009709 Kristent Fællesskab mødes søndage kl. 10.30 i Højnæskirken

Ledelse : Sven Straarup Poul Michael Fanøe Kristian Knudsen Jens Madsen

44 91 16 41 44 92 11 55 60 61 23 70 48 28 01 23

Henvendelse : Sven Straarup Cellovej 7 2730 Herlev

2

44 91 16 41

LEDER

Birgit Wiwe  Rhona Li 

51 62 05 70 41 19 52 42

Næste blad udkommer : 3. november 2013

Indlevering af artikler senest : 18. oktober 2013 Artikler og billeder - gerne i høj opløsning -sendes til wiwe@mail.dk og rhona.li@get2net.dk Tekst sendes i Word, Billeder i jpg. ISSN 0907-1857

Denne formaning gælder os alle, unge som gamle, og en god lejr kan være en stor hjælp til at vedblive at stå fast. Sommerens lejre har været for alle aldersklasser, og de har været opmuntrende og trosstyrkende, ingen tvivl om det. På denne tid af året er beretningerne fra lejrene selvfølgelig et vigtigt tema her i bladet. Læs de dejlige indlæg fra denne sommers begivenheder. Men vi sætter også fokus på et andet tema : Der er nogle iblandt os, der har stået fast i troen betydelig længere end de fleste. De er nu ganske højt oppe i årene. Tør man kalde dem gamle ? De har stridt troens gode strid og taget en stor tørn med arbejdet både i menigheden og på missionsmarken. De har holdt ud trods skiftende tider og skikke, og deres tro er stadig frisk og smittende. Vi har fundet frem til nogle af dem, der har været med i KF allerlængst, og vi er glade for at kunne præsentere dem i dette blad. Høj alder er ingen hindring for at tjene Gud, det være sig i en netværksgruppe, på missionsmarken eller andre steder. Den 86-årige missionær Edel Rasmussen siger det klart og tydeligt : „Der er stadig mennesker, der ikke har hørt om Jesus, så vi fortsætter !“ Temaet fortsætter i næste nummer ! Redaktionen


indhold

INDHOLD Nyt fra Edel og Sarah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side  4. 4 Erik og Helle Fanøe - interview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side  6. 6 Nyt børnehjemmet i columbia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side  9. 9 Portræt af Birte Madsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 10. 10 80’enes Lyksaligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 13. 13 Sommerlejrene.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 14. 14 O-lejr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 15. 15 Familielejr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 16. 16 Juniorlejr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 17. 17 Hvad jeg lærte i sommerferien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 18. 18 Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 19. 19 Netværksgruppen i ballerup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 20. 20 En hjælpende hånd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 21. 21 Kalender - sep. okt. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   side 22. 22

3


menighedsbladet

Nyt fra Edel og Sara - missionærer i panama Kristent fællesskab har i rigtig mange år støttet Edel Rasmussen og Sara Watkins i deres arbejde i Panama. De er højt oppe i årene, men da der stadig er mennesker, der ikke har hørt om Jesus, kommer det ikke på tale at gå på pension, siger Edel. Hun kom i KF i sine unge dage og kontakten er stadig varm og levende. Anita Steffensen er en af dem, der i særlig grad holder forbindelsen ved lige, og hun giver os her et indtryk af de to ældre damers liv og hverdag her i august 2013 - af Anita Steffensen

 P

å en af mine rejser blev jeg ved ankomsten til lufthavnen i Panama mødt af et kæmpeskilt, der reklamerede for Panama som det ideelle land at bosætte sig i som pensionist. Jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet. Jeg var jo kommet for at besøge to udenlandske pensionister, som i mange år har haft deres hjem og tjeneste her, og stortrives !

4

46 år i Panama Edel Rasmussen blev for 46 år siden ledt til at rejse fra sin trygge hverdag som skolelærer i Gentofte til en fuldstændig ukendt fremtid som missionær i Panama. Edel er nu 86 år. Hun har været på besøg i Danmark nogle få gange i løbet af disse mange år. I Panama mødte hun den nu 81-årige amerikanske sygeplejerske Sara Watkins, som havde fået et kald fra Gud til at virke iblandt embera indianerne i Darien, et flodrigt jungleområde tæt på grænsen til Colombia. Edel blev hurtigt overbevist om, at Herren havde kaldet hende til Panama for at arbejde sammen med Sara.

Fysisk svaghed Det er mange år siden, Edel og Sara nåede pensionsalderen, og de har også nået reparationsalderen. De kæmper med tiltagende fysisk træthed og svaghed, men takker Herren for hver dag, de får ! Edel er gangbesværet efter et fald og efterfølgende hofteoperation og har også fået en pacemaker. Den 12. juni blev hun indlagt med en blodprop i lungerne. Hun kom hjem efter en


mission

lille uge, men har været endnu en tur på hospitalet. De sidste år har Edel sovet med iltapparat, da lungerne er ret svækkede.

Arbejder fortsat Til trods for svaghed har Edel formået at bruge de kræfter, hun har, på den tjeneste, hun føler, Gud har kaldet hende til. Hun har i år fuldført sin kommentar over Josvabogen, som nu bruges i undervisningen i den Bibelskole, hun har grundlagt i deres kirke. Da jeg talte med Edel i telefonen i dag, spurgte jeg, om hun var i gang med et nyt projekt. Ja, hun er i gang med at oversætte „Learning to Serve“

„

De kæmper med fysisk træthed og svaghed, men takker Herren for hver dag, de får !

en gennemgang af Josvabogen, som hun har fra sin tid på Capernwray Bibelskole i England !

Hjælp og støtte Edel har ikke været i kirke siden juni, da hun ikke har kræfter til at klare trapperne til kirkesalen på 1.sal. Det er et stort savn. Sara er også svag og har brug for megen hvile. De er blevet afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Lige nu er der nogle kvinder fra menigheden, der skiftes til dagligt at komme og tage hånd om madlavning og husarbejde. De er fortsat velsignet med mange gæster. I går havde de tre besøgende i løbet af dagen. Mange kommer ikke kun for at glæde dem, men også for at søge deres råd og vejledning. Et besøg hos Edel og Sara leder ofte til et Bibelstudie og en bedestund. De har ikke været i kirke i to måneder, men kirken kommer til dem !

Bed for dem Lad os bede om, at Edel og Sara fortsat må være til velsignelse i Panama. Bed om, at Herren må beskytte dem fra ulykker, fald og farer. Bed om, at de snart må få en god hushjælp, der kan bo hos dem samt en havemand. Edel bad mig hilse jer alle, da jeg talte med hende ! I 1992 skrev Edel en beretning om sit liv og tjeneste i Panama „Gå ud i alverden““. Kontatkt Anita Steffensen for en gratis kopi.

5


menighedsbladet

Interview med Erik og Helle Fanøe Vores menighed har eksisteret i ca. 60 år og Helle og Erik Fanøe har været med i alle årene ! De er stadig aktive og levende interesserede i den menighed, de var med til at grundlægge for meget længe siden, og vi tilbragte en spændende eftermiddag sammen med dem. De fortalte os om deres liv og svarede beredvilligt på vores spørgsmål. Her kommer deres historie – kort fortalt. Af Birgit Wiwe og Rhona Li

 H

elle og Erik er årgang 1928 og 1929. Helle er fra Nørresundby, og Erik er fra København  (omend han blev født i Brasilien, hvor hans far arbejdede som ingeniør i en årrække) . Efter studentereksamen

6

flyttede Helle til København for at læse tysk og fransk på universitetet. Universitet blev ret hurtigt erstattet af lærerseminariet, og i 1950 var hun færdig som lærer. Hun havde da mødt den medicinstuderende Erik gennem en studenterkammerat, og i 1952 blev de gift. De flyttede nu fra København ud i landlige omgivelser – til et rækkehus i Carlsro i Rødovre ! Man kørte ad grusveje for at komme derud. Tårnvej var en smal landevej med grøftekanter og ikke ført igennem til Roskildevej ! Helle arbejdede som lærer, mens Erik færdiggjorde sit studium. Aftalen var, at Helle skulle forsørge ham, indtil han blev færdig med studiet, og herefter skulle han forsørge Helle resten af livet ! I 1954 flyttede de til Kolding,

hvor Erik skulle have sit turnusår. I 1958 etablerede han sig som praktiserende læge i Brøndby, som var et nyt kvarter med stor tilflytning. Det blev til 35 år med denne praksis, og Erik tænker tilbage på tiden med stor glæde. 1966 flyttede de til deres nybyggede hus i Brøndbyøster. Helle uddannede sig til lægesekretær og arbejdede på Gentofte Sygehus, indtil deres første barn blev født. Herefter var hjemmet hendes arbejdsplads. De fik to børn mere, og udover at tage sig af børn og hus passede Helle også telefon for Erik – døgnet rundt. De tre børn er alle aktive i menigheden i dag  : Elisabeth Osbæck, Poul Michael og Niels. Da Niels var 16 år, begyndte Helle at arbejde som sekretær i Eriks praksis. I 1992 gik de begge på pension,


interview

„

For mig er det ligeså selvfølgeligt at læse i Bibelen hver dag, som at jeg børster tænder

men lysten til lære nyt var intakt, og de kastede sig begge ud i sprogstudier  : Erik studerede fransk, latin, græsk og hebraisk, og Helle studerede latin, engelsk og tysk ! Vel at mærke med eksaminer af forskellig slags – bare for sjov ! Erik har også fået tid til at skrive et par bøger. Hele deres liv har været præget af en stærk og vedholdende tro på Gud og en særdeles trofast tjeneste i den menighed, de var med til at oprette for meget længe siden.

Har I altid troet på Gud ? Helle  : Ja, det har jeg. Min morfar var kordegn og mine forældre var troende uden dog at gå i kirke regelmæssigt. Jeg har altid taget det som en selvfølge, at jeg var kristen. Erik : Mine forældre mistede to af deres 4 børn, og især da min lillebror døde, begyndte min mor at tænke meget på Jesu genkomst. Hun opsøgte aktivt de miljøer i København, hvor der var god Bibelundervisning. En af de gode undervisere var Poul Madsen – KF’s grundlægger. Jeg havde altid betragtet mig selv som kristen, og da jeg som ung gik med til de møder, der betød så meget for min mor, blev jeg klar over, at jeg hellere måtte undersøge nærmere, hvad min tro egentlig gik ud på. Jeg begyndte at læse Bibelen dagligt, og det har jeg nu gjort i mere end 60 år  ! For mig er det ligeså selvfølgeligt at læse i Bibelen hver dag, som at jeg børster tænder !

Hvilken kirke kom I i, da I var unge studerende ?

Hermed var kimen lagt til en egentlig menighedsdannelse, og det blev en realitet i 1955.

Hvad var jeres rolle i denne menighedsdannelse ? Erik : Poul Madsen tog mig med i en slags ledergruppe sammen med bl.a. hans bror Ole Madsen. Udover det ledelsesmæssige var det min opgave at prædike og undervise. Det blev til rigtig mange år i denne tjeneste. Helle : Min rolle var at holde styr på hjemmefronten og der tage imod en hel del gæster. Vi havde mange møder i vores hjem og ofte besøg af gode talere fra nær og fjern, og de boede som regel hos os. Min rolle var på den praktiske front. Jeg er en Martha - ikke en Maria.

Hvordan var de første år i KF ? Udover søndagsgudstjenesterne havde vi et stort ungdomsarbejde samt lejre og stævner. Ikke mindst det årlige stævne på Nyborg Strand var af stor betydning. Vi havde ikke – og har stadig ikke – medlemskab, da vi opfatter menigheden som en familie, der ikke behøver dette formelle bånd.

Hvordan Vi kom i Jesuskirken i Valby, men derudover deltog vi i Poul udviklede arbejdet sig ? Madsens møder, som dengang var noget helt særligt. Hans Bibelundervisning tiltrak hundreder, og det var ikke ualmindeligt, at der kunne være 500 til stede i Grundtvig Hus, hvor han holdt til i flere år. Folk kom fra forskellige kirker, og der blev lagt vægt på, at vi er ét i Kristus uanset kirkeligt tilhørsforhold. I begyndelsen var der ikke tale om menighedsdannelse, men efterhånden begyndte Poul Madsen at holde møder søndag formiddag, ligesom han begyndte at døbe dem, der ønskede det. Det var ikke populært i de kirker, der således mistede medlemmer.

Det var ikke let at arbejde sammen med Poul Madsen, og i slutningen af 60’erne flyttede han til Fyn for at begynde et arbejde der. Det betød, at ansvaret for Københavnermenigheden blev overgivet til os, der var i ældsterådet, og det var en god beslutning. Vi undgik dog ikke kriser, og en del forlod os i begyndelsen af 70’erne. Selv om Poul Madsen var flyttet til Fyn, havde vi stadig et tæt samarbejde, og det var nok svært for ham helt at slippe ansvaret for Københav-

7


menighedsbladet

Vi er en Bibeltro menighed men Bibelen må gerne fylde mere hos os nermenigheden. Omkring 1990 kom det til et endeligt brud med ham, og han dannede sin egen forsamling, som mødtes i Valby, indtil hans død i 2009.

I fortsatte arbejdet trods alle vanskeligheder – hvad var jeres opgaver ? Erik : Jeg var med i ældsterådet indtil 1998, hvor jeg følte, at min opgave i den sammenhæng var færdig. I alle årene har det været min opgave at prædike og undervise, og jeg var med til at oprette Perspektiv Bibelskole, hvor jeg underviste i en længere periode. Et af resultaterne af denne undervisning blev min kommentar til 1. Mosebog, som blev udgivet i 2001. Sidste år udgav jeg endnu en bog : ’Fra Evighed til Evighed’, en bog om antisemitismen og de sidste tider. Helle : I en lang årrække var jeg ansvarlig for menighedsbladet sammen med Inge Marie Bramming. De sidste mange år har jeg haft ansvar for vores adresseliste, som udkommer i en revideret udgave en gang om året. Jeg prøver at holde styr på, hvem der er med og de mange ændringer, der sker i løbet at et år.

I har holdt sammen i mere end 60 år, hvad er hemmeligheden ? Vi er nok trofaste af natur, så det har ikke været svært. Vi har aldrig haft de store storme. Vi har det samme livsgrundlag, den samme tro. Vi har lovet hinanden troskab, og vores tro gør det naturligt at holde dette løfte.

Hvordan vil I beskrive jeres teologiske ståsted ? Vi er fundamentalister. I dag betyder ordet fundamentalist fanatiker, men vi vælger at bruge

8

ordet i den egent-lige betydning. Jesus siger i Matt 7 :26, at den kloge mand bygger sit liv på klippegrund, ikke på sand. Jesus er den klippegrund, det fundament vi skal bygge på. I den forstand er vi fundamentalister. Det er vigtigt at arbejde med Bibelen og prøve at forstå sammenhængen. Når vi er født på ny, oplever vi, at Ånden gør levende, mens bogstaven dræber. Vi læser gerne Bibelkommentarer, men det er altid nødvendigt at forholde sig skeptisk til det, man læser. Hvordan ser I på vores menighed i dag ? Vi er en Bibeltro menighed, men Bibelen måtte gerne fylde mere hos os. Nogle læser kun meget lidt i Bibelen, og det er bekymrende. Vi kunne ønske os, at den gode gedigne Bibelundervisning blev mere påskønnet hos os. Vi er nødt til at få Bibelen i centrum igen. Der skal rugbrød på bordet, ikke kun kager, hvis vi skal blive ved at holde fanen højt.

Hvordan er det at være gammel i vores menighed ? Nu føler vi os jo ikke særlig gamle, og vi trives og føler os hjemme og godt tilpas i fællesskabet. Vi synes ikke, at vi er sat i bås. Vi tager tingene, som de kommer. Somme tider synger vi en sang, som ikke rigtig er vores smag, men så tænker vi, at sidemanden sikkert er vældig glad for netop den sang. Dog kan vi godt være lidt kede af, at en stor sangskat, som f. eks. de flerstemmige sange fra „Kristne Sange“ er ved at gå tabt, og det er trist.

Hvordan holder man fast i troen igennem et langt liv ? Ved hjælp af Guds nåde og Skriftens ord !


columbia

Nyt fra børnehjemmet i Colombia Højnæskirken har gennem længere tid støttet arbejdet på et børnehjem i Colombia. Læs mere om dette på vores hjemmeside www.kristentf. dk.Vi har modtaget dette nyhedsbrev fra børnehjemmet :

 K

ære venner i Højnæskirken Vi har lige fået et nyt familiemedlem ! Ángel Santiago  (se billedet)  er 8 år og kommer fra Meta, en af Colombias frodige landbrugsprovinser. Hans far er soldat i en af landets mange oprørsgrupper. Hans mor lever af at sælge sig selv på gaderne og har kun dette ene barn. Ángel har boet hos forskellige slægtninge, som arbejder på kvægfarmene i området og blev ikke sendt i skole. En pastor, som kendte til La Aljaba, ringede for at spørge, om vi kunne tage os af drengen, da ingen af slægtningene længere ville tage ansvar for ham. Vi har nu otte „adoptivbørn“ på La Aljaba. Fire af dem er drenge mellem 7 og 11, så hverdagen er aldrig kedelig ! Bed om, at Ángel må blive godt integreret i børneflokken. Det er en stor udfordring både for ham og os. Vi prøver at for-

berede ham på at begynde i skole fra 1.februar.

Mødt af Herren En anden stor glæde er, at Luisa  (17)  på ny er blevet mødt af Herren. Luisa tog imod Herren som barn, men som teenager blev hun meget oprørsk og valgte at gå sin egen vej. De sidste to år har hun boet hos sin kæreste og har rodet sig ud i stofmisbrug. Hun bor stadig hos kæresten, men har genoptaget skolegangen efter at være droppet ud gentagne gange. Hun har også genoptaget sit job som køkkenmedhjælper i La Aljaba. Den lille indkomst, det giver hende, er tilstrækkelig til at dække hendes fornødenheder og skoleudgifter. Bed om, at Herren må bevare hende og hjælpe hende med at holde fast i hendes nye beslutning.

Samarbejde med Ungdom med Opgave Vi prøver også at komme videre i vores ønske om at støtte Ungdom med Opgave med deres nye projekt i Ciudad Bolivar. Dagcenteret, som har formidlet de fleste af vores

børn til os, er nu lukket, da bydelen skulle saneres. Centeret er flyttet til det nye slumområde i udkanten af Bogotá. Målet er fortsat at være en støtte for forældre, som ikke har anden udvej end at låse deres børn inde eller lade dem leve et risikofyldt liv på gaden, når de selv går på arbejde. Vi ønsker at vores lokale menighed må engagere sig i projektet og tage med os derud og være med i hjælpearbejdet. Bed om, at vi sammen må kunne gøre en forskel.

Regntid En ny regntid er ved at begynde, og vi råber til Gud om, at vores jordskredsområde ikke må udvikle sig yderligere. Vi føler os magtesløse overfor naturens kræfter. Tak for forbøn for dette og vores økonomi. Bed om, at vi må være i stand til at fuldføre det, som Herren har lagt på vores hjerter. I er til stor velsignelse for dette hjem ! Kærlig hilsen fra jeres familie her i La Aljaba, Colombia.

9


menighedsbladet

Portræt af Birte Trier Madsen Af Birgit Wiwe og Rhona Li Der findes næppe nogen i menigheden, der ikke er blevet mødt med en varm og ægte velkomst af Birte ! Få har som hun formået at få os alle sammen til at føle os godt tilpas og velkomne i kirken. Sådan har det været, så længe vi kan huske, og selv om Birte nu er

„ 10

fyldt 80, kan intet stoppe hende – det er simpelthen sådan, hun er. Vi besøgte hende en eftermiddag i hendes hyggelig hjem i Virum, hvor hun har boet i næsten 50 år, og hvor utallige mennesker har haft deres gang. Vi fik lov at fortælle hendes historie.

Sovesofaen blev flittigt brugt af de mange overnattende gæster og var tilsidst slidt op


portræt

Til I bliver gamle er jeg den samme, til I bliver grå bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed.

Esajas 46 :4

B  

irte voksede op i Århus sammen med 3 ældre søskende. Hendes forældre var meget engagerede i Missionsforbundet, og hendes far var i mange år med i menighedsrådet der. Hendes mor havde en smuk sangstemme til stor glæde for menigheden. Hendes forældre havde flere bagerforretninger og klarede sig rigtig godt. For Birte og hendes søskende var en personlig tro på Jesus helt naturlig, og Birte har altid vidst, at han var den, hun kunne råbe til, når livet var svært. Birtes forældre var ikke alene trofaste i Missionsforbundet, de satte også stor pris på nogle møder med god Bibelundervisning andre steder i Århus. Det var Poul Madsen, som senere grundlagde KF, som holdt disse møder. Han indbød også til forskellige lejre, og Birte deltog gerne i både møder og lejre. Hermed var kontakten knyttet til det, der skulle komme til at fylde alt i hendes liv.

Uddannelse og arbejde Birte uddannede sig til børnehavelærer på børnehaveseminariet i Århus. Derefter fik hun arbejde på ortopædisk hospital i Århus, hvor hun arbejdede med langtidssyge børn. Hun var glad for arbejdet og blev også ansvarlig for en afdeling der, men efterhånden havde hun

brug for at se noget andet og vendte sig mod København. Her fik hun arbejde i en børnehave for handicappede børn i Hellerup. Hun fik et værelse på Hambros Allé i Hellerup hos fru kommandør Hammerich, som ikke sådan tog hvem som helst ind  ! Hun var i øvrigt en af de mange, der fulgte Poul Madsens møder i Grundtvigs Hus. Og Birte gik naturligvis med til disse møder.

Menighed og familie Kristent Fællesskab var på det tidspunkt blevet etableret som menig-

sat på halv tid i KF og arbejdede derudover hos bl.a Menu. Birte fortsatte sit arbejde i børnehaven, indtil Jens blev født i 1963. Efterhånden kom også Lars og Niels til, og Ole og Birte havde rigeligt at se til med tre livlige drenge, hus og have og et stort ansvar i menigheden. De havde ofte gæster, og der var liv og glade dage i hjemmet. Spisebordet måtte af og til fungere som bordtennisbord  ! Sovesofaen blev flittigt brugt til de mange overnattende gæster og var til sidst slidt op ! De havde tæt kontakt til

 dskillige af OM’s A medarbejdere har boet hos Ole og Birte i tidens løb.

hed, og Birte deltog i gudstjenester, Bibelundervisning, ungdomsmøder og lejre. Poul Madsens bror, Ole Madsen, var også fuldt engageret i menigheden. I 1961 blev Birte og Ole gift, og i bryllupsgave fik de bl.a. en sovesofa, som skulle vise sig særdeles nyttig. Ole var an-

OM  (Operation Mission)  og adskillige af OMs medarbejdere har boet hos Ole og Birte i tidens løb. En af dem, der ofte gæstede hjemmet var George Verwer, OMs grundlægger og leder, og Birte husker med glæde, at det også lykkedes dem at besøge ham i hans hjem i London.

11


menighedsbladet

„Lad os sige Gud tak for hende. Og hvem ved – måske kunne vi alle i det små blive inspireret til at følge i hendes fodspor...“ Ole og Birte måtte af og til spørge drengene, om det var for meget med alle de gæster, hvoraf mange var udenlandske. Men svaret var hver gang, at det var helt fint ! De mødte en masse spændende mennesker og fik endda lov at træne deres engelske.

Birtes stoppeklub Nogle af dem, der har nydt godt af Birtes omsorg og initiativ var en gruppe ældre enlige damer, som Birte inviterede hjem til en ’stoppeklub’. De mødtes regelmæssigt for at stoppe strømper og udføre alverdens reparationsarbejde. Gode solide venskaber blev bygget. Symaskinen kørte på højtryk, og det gode fællesskab var en stor velsignelse for alle. Mange af disse ældre damer har også nydt godt af Birtes bil ! Der er ikke tal på de mennesker, hun har hentet og bragt. Ingen skulle gå glip af gudstjenesten eller andre møder i kirken, hvis det stod til hende. Da Birte engang skulle have en

12

ny bil, skulle det absolut være en 4-dørs. Ellers var det svært for de gamle, der skulle ind og ud af bilen !

En stor sorg I 1989 oplevede Birte den store sorg, at Ole døde som kun 61-årig. Det var et chok for hende og for deres tre sønner – og for hele den menighed, han så trofast havde tjent siden ungdommen. Sammen med sønnerne og med stor støtte fra menigheden kom Birte igennem sorgen og fortsatte ufortrødent sin tjeneste i menigheden, hvor hun stadig i dag er dybt optaget af, at alle skal føle sig velkomne. Ingen må gå hjem, uden at nogen har talt med dem ! I forbindelse med Oles begravelse flyttede Birtes mor ind hos hende for en tid. Det endte dog med at blive permanent, og moren boede hos Birte resten af hendes liv. Det var naturligvis Birte, der passede hende helt til det sidste !

Livet i dag Der er en særlig varme i hendes

Hver søndag spejder hun efter, hvem hun nu skal tage sig af

stemme, når hun taler om sine børn, svigerbørn og de 9 børnebørn. Hjemmet er fyldt med billeder af dem alle, og hun fortæller levende om hver af dem. Mest af alt glæder hun sig over, at de alle følger Jesus ! Vi spørger hende, hvordan det opleves at være i menigheden, når man ikke er helt ung længere. Jo, det er helt fint – når bare ingen føler sig glemt. Hver søndag spejder hun efter, hvem hun nu skal tage sig af, så de føler sig godt tilpas. Det overskygger alt andet ! Hun tænker ikke over aldersforskelle og accepterer så vidt muligt alt det nye i menigheden. Troen viser sig, når det er svært, og det er her vi må råbe til Jesus, siger Birte. Det har hun brug for lige nu ! Efter at have kørt bil siden ungdommen og hentet og bragt flere end de fleste af os nogensinde kommer til, har hun nu været nødt til at opgive sit kørekort og dermed sin bil. Det er rigtig svært !

Tak Det er ikke usædvanligt at høre, at Birte har haft en særlig betydning for menneskers beslutning om at komme i vores menighed. Hun blev engang kaldt menighedens ’mor’, og det er ikke helt ved siden af. Lad os sige Gud tak for hende. Og hvem ved – måske kunne vi alle i det små blive inspireret til at følge i hendes fodspor.


musik

80ernes lyksaligheder Melodi : „Kom maj du søde milde“ Nu vil vi syng’ en vise om vore livsvilkår. For glæd jer kære venner til firsins-tyve I når. Cerutter, hårnet og lilla hår, det er skam en saga blot. Med gode sko og friluftsliv er livet rigt og godt. Så glæd dig til du bliver firs ! Nu kan vi glemme stress og jag og sove længe hver dag. Men li’så snart at morgnen gry’r, fra seng og dyne vi fly’r. Vi må få noget fra hånden straks, helst inden at klokken bli’r ni. Men kroppen vil ha’ middagslur og sengetid før klokken ti. Så glæd dig til du bliver firs ! Nu har vi nå’t en alder, hvor man skal gå på visit. Og få sin krop fornyet af lægers fine snit. For øjne, knæ og hofteled bli’r unge med reparation. Med det er vi i stand til mer’, det’ gaven til vor gen’ration. Så glæd dig til du bliver firs ! Nu vil vi ikke skryde, men sandheden må ud. Vi får så fine titler, de føles som et skrud. De kommer ganske af sig selv, og det er da kun vores held, farmor, mormor, svigermor og bedste og oldemor Så glæd dig til du bliver firs ! Al tiden vi har fået skal bruges fuldt og helt. Vi læser tykke bøger, og meningerne bli’r delt. Tit samles vi i vore læsekreds, opvakte og velforberedt. At ho’det virker –det er skønt, hvad så om man kan vær’distræt Så glæd dig til du bliver firs ! Det var vor lille ode om livet ved fire snes. I gik måske og tro’de, det sagtens på os ku’ ses. Vi er dog friske, som I kan se og lette på versefødderne. Så kom igen om ti års tid, så mindes vi firsernes flid. Så glæd dig til du bliver firs !

Forfattere : Eva og Kasper Bramming ved Inge Marie Brammings 80 års fødselsdag, maj 2011 og tillige afsunget på sommerlejren i Løgumkloster 2013

13


menighedsbladet

Sommerlejre 2013  M

enighedens sommerlejr 2013 fandt sted i Løgumkloster i juli måned. Den bestod igen i år af en familielejr for alle generationer og en særlig lejr for teenagere. Teen-lejren kaldes O-lejr, fordi den handler om orientering, overlevelse, overvindelse, overgivelse.

Samme sted og samme tid, men alligevel to forskellige lejre. Vi har bedt to deltagere fortælle om deres lejroplevelser. 14


sommerlejre

O-lejr Af Nikoline Ryde Vi ankom på O-lejr en solrig søndag, hvor vi blev delt op i grupper. Da vi ikke var særlig mange deltagere i år, var vi kun to grupper : whisky og yankee. Lige fra starten var der lagt op til kamp mellem de to grupper, og alle var spændte på, hvad den kommende uge ville bringe.

Militærtræningsprogram Da alle var ankommet til lejren,

startede vi på vores militærtræningsprogram. Vi lærte at læse GPS koordinater og kort, gå i patruljeformation og lave førstehjælp. Senere den aften blev vi sendt på nat-patrulje, og der mødte vi for første gang fjenden. Fjenden var en narkobande og terrorgruppe, som gik under navnet pyton. De kom med et nyt stof kaldet TAPS, truth and power serum. Folk, der indtog stoffet, blev stærkere, men de mistede evnen til selv at tænke. Pytons plan var at få almindelige civile til at begå terrorangreb under påvirkning af TAPS. I løbet af ugen stødte vi mange gange på pyton. Både på de forskellige patruljer, men også en gang på vores base.

Om natten i en sort skov En nat blev vi vækket med beskeden : 5 minutter til antrædning. 5 minutter senere stod vi klar til at tage af sted for at finde oplysninger om fjenden. Den aften mistede vi to af vores stærkeste mænd. Vi skulle gå én og én igennem en sort skov, og da vi som hold ventede på vores sidste mand, dukkede han aldrig op.

Næste morgen måtte vi ud og redde vores elskede holdkammerater. Det endte i et voldsomt slag og en hurtig flugt, men heldigvis kom begge deltagere tilbage i god behold.

Ord og lovsang – noget af det bedste O-lejren var en fantastisk uge med en masse fede oplevelser. Men noget af det allerbedste var det ord, der blev fortalt. Både til morgenmøderne, hvor vi hørte nogle af de samme ord som på familielejren. Men også om aftenen hvor nogle af lederne fortalte deres egne personlige historier. Lovsangen var også helt fantastisk, og jeg tror, at Gud talte til mange af deltagerne. Sidst på ugen spiste vi sammen med familielejren, og vi sluttede af med en stor fest. Jeg glæder mig allerede til næste år !

15


menighedsbladet

Familielejr Af Gertrud Lerche „Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.“Med dette ord fra 4. Mos 6 : 24-26 blev vi modtaget på familielejren 2013 på Løgumkloster Efterskole.

 P

å vores værelser lå der en del papirer med bl.a. en velkomsthilsen samt en rigtig god information : deltagerliste, gruppefordeling, praktisk tjeneste   (alle grupper havde én dag med opvask o.a.)  samt program for ugen. Vi var ca.150 deltagere, 6 personer over 80 år og 40 børn under 13 år. De sidst tilmeldte deltagere måtte sove i telt ! Der var ligeledes en del gamle venner fra andre kirker. Herligt og hyggeligt at have tid til at tale sammen. Forplejningen var som sædvanlig helt i top, tilberedt af Kirsten Bentsen og hendes trofaste hjælpere.

Eftermiddagene Om eftermiddagene var der arrangeret forskellige ture og udflugter, som man kunne melde sig til. Bl.a. en hestevognstur gennem Løgumkloster. Badeturen til Vesterhavet var en kold oplevelse ! Astrid & Strange Møller Christensen var blevet inviteret for at fortælle om deres arbejde for Frel-

16

sens Hær i Sønderborg. Fantastisk at høre om deres oplevelser. Henri Nissen, chefredaktør for ugeavisen Udfordringen gav os et spændende og særdeles interessant foredrag om jagten på Noas ark, som har været hans passion i ti år. Om dette emne er der udgivet bogen : „Noahs Ark, historien og det store fund“.

Aftenprogrammet Aftenunderholdningen var tilrettelagt af „ Højnæs Rejser“ ved de velinformerede og stedkendte guider : Jesper og Martin Bramming. Først viste de to børnegrupper, hvad de havde hørt og lært i deres grupper om formiddagen. Det foregik ved hjælp af mange fine kreative indslag ! Dernæst overtog Martin „feltmand“ scenen, hvor temaet : „dagens kryb“ blev forelæst. Herefter annonceredes, at det var lykkedes at få kontakt med en gammel bekendt fra familielejrenes start for over 35 år siden, nemlig James, alias Don Pedro. Han kom, så og sejrede med de sædvanlige tryllerier for børnene med hat & briller samt pude på maven. Af øvrige indslag i løbet af ugen kan nævnes antropologen Jesper, alias Anker Kofoed, som fortalte om de „Højnæske slægter“. Yderst interessant  ! Martins fortællinger om „Den lille pige med fletningerne“ var ligeledes utrolige. Vi må ikke glemme 80+ koret, som

optrådte med sangen 80´ernes lyksaligheder. Ikke et øje var tørt....af grin.  (Red : se s.13) 

Voksentid Efter aftenkaffen var der endelig voksentid ved Jógvan Zachariassen, lejrens hovedtaler. Læs evt. mere om Jógvan i sidste nummer af menighedsbladet. Emnet for lejren var : Betaget af Guds karakter. Jógvan var en utrolig inspirerende forkynder med et tillidsvækkende væsen. Det var en glæde og velsignelse for os at høre hans udlægning af emnet. Vi hørte om Guds trofasthed, og hvordan han løfter os op, når vi selv giver op. Vi hørte om hans frelse, og at han giver liv, når alt ser håbløst ud. Jógvan brugte autentiske dagligdags eksempler og egne oplevelser til underbygning af Guds ords sandheder.

Gruppetid Til hvert emne var der spørgsmål til vores gruppesamtaler næste formiddag. Disse samtaler var meget givende for os. Vores gruppe havde en stor åbenhed og ærlighed over for hinanden. Det var meget trygt at være der og dele oplevelser, holdninger og meninger med hinanden. Desuden fungerede vores arbejdsfællesskab også perfekt. Til sidst skal lyde en stor tak til lejrudvalget for den veltilrettelagte uge. Vi glæder os og ser frem til næste år.


interview

Juniorlejr sommer 2013 Af August Bramming

 D

enne sommers juniorlejr fandt sted i en spejderhytte i nærheden af Kalundborg, hvor ca. 30 børn i alderen 9-13 havde en fantastisk uge ! Udover de voksne ledere var 4 unge med som hjælpeledere, og ugen var også en stor oplevelse for dem ! En af de unge var August Bramming  (16) , og vi har talt med ham om lejren og stillet ham nogle spørgsmål :

Hvorfor tog du med på lejer som leder ? „Jeg har selv været rigtig glad for at være med på juniorlejrene som barn, og nu synes jeg, at jeg kunne

give noget tilbage af det, jeg selv har fået. Stine Falck, en af de ansvarlige ledere, spurgte mig, og da jeg allerede selv havde tænkt på muligheden, sagde jeg selvfølgelig ja.“

...det var især godt at se, hvordan børnene tog imod det, de hørte fra de voksne i Bibeltimerne !

Hvordan var det at være med ? „Det var megafedt ! Jeg kunne rigtig godt lide at spille fodbold med børnene og hygge mig sammen med dem. Men det var især godt at se, hvordan børnene tog imod det, de hørte fra de voksne i Bibeltimerne !“

Hvad var dine opgaver ? „Vi 4 unge ledere havde hver især ansvar for en gruppe af børnene, når vi fx var på hike. Vi overnattede ude ved en bålplads med børnene og sørgede for, at alt gik som det skulle. Vi stod også for underholdningen, og det gik rigtig godt.“

Var det ikke hårdt ? „Jo, jeg var helt udmattet, da jeg kom hjem. Men det var sjovt !“

Vil du med næste år ? „Det vil jeg i hvert fald ! Hvis altså jeg får muligheden !“

Det var megafedt ! 17


menighedsbladet

Hvad jeg lærte i sommerferien Af Juri Lütje

 K

ære menighed. Hermed en lille beretning fra min minimissionsrejse. 3 ugers sommerferie blev til 3 ugers lejr som leder på O-lejr, Teltlejr, Teen-street. 3 ugers lejr blev til 3 ugers søvnunderskud, men det blev også til 3 ugers intimt samvær med Gud. Hvordan overlever man 3 uger med for lidt søvn og en masse larmende teenagere ? Svaret er ganske simpelt - det kan man ikke ! Ikke i sig selv !

Guds kraft lever i os Gud ønsker ikke, at vi skal knokle os selv i ihjel for ham, for Jesus har allerede udtalt ordene „det er fuldbragt“. Gud ønsker, at vi skal leve i ham og han i os, og derved hente vores kraft i en kilde, der aldrig løber tør ! Guds kraft lever i os, lad os leve i lyset af det. I Ef 1 :19-20 skriver Paulus om den kraft, som vi har direkte adgang til : „hvor umådelig stor den kraft er, som

18

står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden“. Gud ønsker, at vi, der er hans børn, også lever som hans børn. Hvorfor leve som et fattigt forældreløst barn, når man er arving til et guddommeligt kongerige og har direkte adgang til en uendelig ressource af livgivende kraft ?

Ikke i egen kraft Hver gang vi forsøger at løfte en byrde i egen kraft, går vi glip af noget. Hver gang vi siger : kan selv, vil selv, graver vi os selv dybere ned i et hul af fortabelse. Jesus ønsker at være Herre over hele vores liv, ikke kun en lille del af det. Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til at forsøge at leve i egen kraft, men alligevel fanger jeg gang på gang mig selv i at forsøge at løfte en tung byrde på egen hånd. Hver eneste del af vores liv, som vi ikke

overgiver til Jesus, er en barriere for Helligåndens virke i os. Overgiver vi os derimod uden forbehold til Jesus, kan vi få lov at opleve den samme kraft, der rejste Jesus fra de døde, arbejder i vores liv.

Til rådighed for Gud Betyder det, at vi som kristne blot skal læne os tilbage og nyde åndens kraft arbejde og leve igennem os ? Aldeles ikke, det betyder derimod, at gennem Kristus kan vi opleve ægte frihed. Gennem Kristus kan vi blive sat fri fra vores syndige natur, og vi bliver frelst til et liv fyldt med åndens vidunderlige frugter. Hvilken grotesk velsignelse, at vi elendige mennesker får mulighed for at bære Helligåndens frugter. Det handler dermed ikke om at læne sig tilbage, men om at stille sig til rådighed uden forbehold, ligesom Jesus gav sig selv for os uden forbehold.

Egne ressourcer slipper op Vores problem som mennesker er, at vi skal leve med et døende legeme i en falden verden, og gang på gang vil vi opleve, at vores egne ressourcer slipper op, gang på gang vil vi opleve, at vores egen kraft ikke slår til. Tiderne kommer, hvor søvnunderskuddet bliver for stort, tiderne kommer, hvor stresset bliver for meget. Tag Jesus på ordet, læg dine byrder over på ham, tag hans lette åg på dine skuldre, lad Helligånden nedbryde din egen stolthed, så du kan opleve den samme kraft, der oprejste Jesus fra de døde, oprejse dig til et nyt liv sammen med ham.


opslagstavlen

FREDAGS

GUDS

TJENESTE

Kære venner

med spændende indslag

Tusind tak for opmærksomheden

Fredag d. 15. november i Højnæskirken.

Alle er velkomne ! En gruppe unge fra kirken arrangerer. Kontakt evt : August Bramming tlf. 44 84 14 03

ved vores dejlige bryllup. Vi havde den mest vidunderlige dag. Også en stor tak for den meget smarte blender

Seminar

Fokus på Bibelen Oplæg og debat om væsentlige og grundlæggende spørgsmål Hvad er Bibeltroskab ? Hvordan bruger vi Bibelen : i børnekirken, i gudstjenesten, i ungdomsarbejdet og i vores personlige liv ? Taler : Louis Nielsen Korte oplæg : Sven Straarup, Mette Wiwe, Jaako Puukka og Anna Maria Knudsen

Alle er velkomne !

Anders og Christina Gjesing har fået en lille søn

Benjamin som blev født den 15. juni

og det fine bestik. Det er vi rigtige glade for !

i Højnæskirken Lørdag den 14. september fra klokken. 9.30-16.00

Tillykke

De kærligste hilsner

Hannah & Casper

Og tillykke til Gabriel, Matthias og Matilda med jeres lillebror

Menighedsmøde Mandag den 28. oktober kl. 19.30 i Højnæskirken Velkommen til alle der betragter Højnæskirken som deres åndelige hjem Ønsker til dagsordenen kan sendes til ældsterådet

Kære alle

formiddagsmøder for seniorer Højnæskirken, Skovlunde Frikirke og Glostrup Frikirke indbyder til i Glostrup Frikirke, Østervej 10, Glostrup Onsdag den 11. sept. kl.11.00 Opstandelsen og det evige liv Onsdag den 9. okt. kl.11.00 Jerusalem, Bibelhistorisk overblik Onsdag den 13. nov. kl.11.00. Adgang til Livets træ Talere er Louis Nielsen og Karl Jørgen Helmich Frokost kan købes for 25 kr. Alle er velkomne !

som var med på familielejren i Løgumkloster Tak for de dejlige dage vi havde sammen på lejren. Det var min første lejr i mange år ....og min første gang sammen med jer fra KF, og det er ikke sidste gang ! Jeg har allerede reserveret den næste lejr i min kalender 2014 uge 29. Det er dejligt, at vi kan komme tættere på hinanden end vi kan om søndagen.

Mange kærlige hilsner og tanker til jer alle, Bjørn Kean

19


menighedsbladet

Netværksgruppen i Ballerup Af Birthe Møller Christensen

 G

ruppen består af Birthe og Mogens Møller Christensen, Kalle og Lone Kristiansen, Jørgen og Simone Christiansen, Lena Engelin og Desirée Lange. Vi samles hos Birthe og Mogens en gang om måneden. De to enlige damer kommer ikke i kirken særlig tit, men er meget flittige til at komme, når vi har Bibelstudier, og de trives rigtig godt sammen med de gamle.

20

Vi har været sammen i mange år og sætter stor pris på vores fællesskab. Vi mødes fra 19.30 til 22, og vi begynder med at drikke kaffe med lidt kage til. Her deler vi sorger og glæder med hinanden og taler om oplevelser og erfaringer. Det går livligt for sig, men det er godt. Så går vi over i den anden del. Vi kan lide at synge, og vi synger gerne to sange fra Kristne Sange, og så beder vi for aftenens forløb. De tre ægtepar skiftes til at dele ordet. Vi er ved at gennemgå Det Gamle Testamente, da vores unge

Kalle og Lone Kristiansen, Birthe og Mogens Møller Christensen, Jørgen og Simone Christiansen og Desirée Lange.

dame gerne vil lære lidt mere om Bibelhistorien. Vi har læst Ruths bog og er nu i gang med 1. Samuels Bog. Her kan vi stille spørgsmål, hvis vi ikke forstår tingene, og vi er gode til at hjælpe hinanden. Den sidste halve time bruger vi til bøn og forbøn og en sidste sang. Vi holder også en fest som sommerafslutning og en julekomsammen, hvor vi nyder dejlig mad og har et rigt fællesskab.


tjeneste

En

hjælpende

Af Birgit Wiwe og Rhona Li

 N

yt projekt i Højnæskirken. I en menighed som vores er der naturligt nok en lang række behov af forskellig karakter, og tilsvarende er der rigtig mange ressourcer og kompetencer i menigheden. Det må være muligt at matche behov og ressourcer og således føre den indbyrdes kærlighed ud i praksis. Sådan tænkte Elisabeth Osbæck, da hun for et lille årstid siden begyndte at overveje det projekt, som nu bliver sat i søen. Vi mødtes med hende over en kop kaffe, og hun fortalte levende og engageret om de tanker og visioner, der nu - som en start - bliver konkret virkelighed her i efteråret 2013.

Svært at bede om hjælp En konkret hændelse i Elisabeths eget liv satte tankerne i gang. Sidste efterår havde hun virkelig brug for hjælp til en konkret opgave. Det overraskede hende, at hun rent faktisk havde meget svært ved at bede de venner i hendes netværksgruppe, hun kendte så godt, om hjælp ! Da hun endelig gjorde det, fik hun uden tøven den hjælp, hun havde brug for. Det var en øjenåbner for hende, og hun forestillede sig, at andre havde det som hende. Det måtte kunne lade sig gøre at få behov og ressourcer til

hånd

at mødes på en enkel måde og dermed også bidrage til gode og varme kontakter mennesker imellem.

Arbejdsgruppen Elisabeth præsenterede sin idé for ældsterådet, som tog godt imod den, og en arbejdsgruppe blev nedsat. Den består af udover Elisabeth af Michael og Lissette Jensen samt Sven Straarup. I arbejdsgruppen har man diskuteret mulighederne, og her i efteråret bliver projektet „En hjælpende hånd“ til virkelighed.

toer : 17. september, 22. oktober, 12. november Alle der har brug for hjælp indenfor de nævnte områder er velkomne – uanset om man kommer i Højnæskirken, en anden kirke eller slet ingen kirke. Man kan læse mere om projektet på www.kristentf.dk

Tre aftener med konkret hjælp Fire af menighedens kompetente personer har sagt ja til at medvirke ved tre arrangementer i efteråret, hvor de vil dele ud af deres specifikke viden og fagområde.

Michael og Lisette

De fire talere og deres emner er : Jesper B. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . økonomi Michael J. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stress Sven S. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teologi Jørgen Meyer. : . . . . . . . . . . . . . IT Aftenerne vil forløbe således, at de fire talere får ordet i første halvdel af aftenen. Efter en kaffepause vil der være mulighed for spørgsmål og evt. individuel rådgivning. De tre arrangementer finder sted i Højnæskirken kl. 19.30 på disse da-

Elisabeth Osbæck

21


kl.19.30

kl.19.00

Seminar

kl.9.30-16.00

kl.19.00 kl.19.30

Tirsdag d.17. Teengruppe

Tirsdag d.17. „En hjælpende hånd“

Juniorlejr i Kalundborg

Søndag d.30. Gudstjeneste Værter :Den 7. gruppe

Lørdag d.29.

Søndag d.29. Gudstjeneste Værter : Cellovej

kl.10.30

kl.10.30

Søndag d.22. Gudstjeneste kl.10.30 Værter : Smørum/Hjortespring

kl.17.00

Tirsdag d.17. Missionsbedemøde hos Anita Steffensen

Søndag d.15. Høstgudstjeneste kl.10.30 Værter : Bagsværd/Fr.berg

Lørdag d.14.

Søndag d.8. Gudstjeneste kl.10.30 Værter : Megacelle II Kirkefrokost efter gudstjenesten

Tirsdag d.3. Teengruppe

Tirsdag d.3. Børnekirkestormøde hos David &Hanne Gredal kl.19.00

Mandag d.2 Bedemøde  : Fokus på forbøn

kl.19.00

Tirsdag d.29. Teengruppe

kl.19.00

kl.19.30

kl.10.30

Søndag d.27. Gudstjeneste værter : Megacelle I Mandag d.28. Menighedsmøde

kl.19.30

kl.10.30

Søndag d.20. Gudstjeneste Værter : Vesterbro Tirsdag d.22. „En hjælpende hånd “

kl.19.00

kl.10.30

kl.19.30

Tirsdag d.15. Teengruppe

Søndag d.13. Gudstjeneste Værter : Den 7.gruppe

Fredag d.11. Teenweekend

Mandag d.7. Bedemøde

Søndag d.6. Gudstjeneste kl.10.30 Værter : Slip-Bibelen-Løs

Tirsdag d.1. Teengruppe

Søndag d.1. Gudstjeneste Værter : Megacelle I

kl.10.30

Oktober

September

kl.19.30

kl.19.00

kl.19.00

 udstjeneste G kl.10.30 Værter : Cellovej Kirkefrokost efter gudstjenesten

Gudstjeneste kl.10.30 Værter :Smørum/Hjortespring

„En hjælpende hånd“

Tirsdag d.26. Teengruppe

Søndag d.24.

Søndag d.17.

Tirsdag d.12.

kl.19.30

kl.10.30

 udstjeneste G kl.10.30 Værter : Bagsværd/Fr.berg

Juniorweekend i Tølløse

Tirsdag d.12 Teengruppe

Søndag d.10.

Fredag d.8.

Søndag d.3. Gudstjeneste Værter : Megacelle II Mandag d.4. Bedemøde

November

KF KBH MENIGHEDSBLADS SEPT  
KF KBH MENIGHEDSBLADS SEPT  
Advertisement