__MAIN_TEXT__

Page 1

Marktlink

#4

Marktlink is een uitgave van Marktlink Fusies & Overnames

Hendrik Jan ten Have

Wij zijn ervan overtuigd dat we Burger King Nederland een hele mooie toekomst kunnen geven

Oprichter Marktlink doet een stap terug Een bijzondere Management Buy-Out

Aan het woord

Uit de praktijk

Q-Concepts

Burger King


3

20 JAAR

bestaat 20 jaar

Beste relatie,

INHOUD

04

2016 is een bijzonder jaar in de historie van Marktlink: wij

Inmiddels doen wij als Marktlink wekelijks een deal en zijn

vieren het 20-jarig bestaan. In 20 jaar is er natuurlijk veel

wij totaal met circa 50 mensen actief in de overnamemarkt.

gebeurd. Toen een challenger van de gevestigde corporate

Een groot deel van onze medewerkers spreekt dagelijks

finance partijen van de Big4 banken en accountants, inmiddels

ondernemers, investeerders en bankiers. Als geen ander

Uit de praktijk

een van de toonaangevende fusie- en overnamekantoren in

weten wij daardoor wat er speelt in de markt en wat de

de Nederlandse markt. 20 JAAR 1996-2016

mogelijkheden en onmogelijkheden in de huidige markt zijn.

Burger King

Mid jaren negentig kwam de fusie- en overnamemarkt op

Trends in de huidige overnamemarkt zijn buy-and-build

gang door de eerste ‘baby-boomers’, 55-plus ondernemers

en strategische verkoop op jonge leeftijd, een voorbeeld

die met pensioen wilden. De markt bestond voor meer dan

hiervan is de overname door Fides Uitzendgroep van Seesing

90% uit verkoopmandaten. In de dip in de economie rond

personeelsdiensten. Een andere trend is MBI in combinatie

2002 gingen wij voor het eerst actieve aankoopbegeleiding

met een investeerder zoals Multi-Deur Service. De grootste

doen voor onder andere management buy-in kandidaten

trend van de afgelopen jaren is wel het aantrekken van een

en ondernemingen met groeiambities. Marktlink groeide

investeerder om samen met deze investeerder het bedrijf de

gestaag door met de groei van de overnamemarkt. Een nieuw fenomeen in die tijd was ook dat ondernemers op steeds

10

12

volgende fase in te loodsen, een voorbeeld hiervan is Burger

Aan het woord

Uit de praktijk

King Nederland.

Q-Concepts

Multi-Deur Service

jongere leeftijd hun bedrijf verkochten. Enerzijds omdat ze zelf toe waren aan iets anders en anderzijds omdat het bedrijf

Voor ondernemers zijn er in de huidige markt volop

beter af was met een ander type leider.

mogelijkheden, het is een must om deze mogelijkheden te kennen alvorens besluiten te nemen over de toekomst.

Tot en met 2008 groeide de markt van overnames, en

Voor elke behoefte is wel een oplossing. Wilt u daar eens

daarmee Marktlink, fors. In 2009 klapte die markt volledig

vrijblijvend over spreken dan komen wij natuurlijk graag een

in elkaar. In de periode 2009 tot en met 2013 was de markt

keer op de koffie.

circa 1/3 van wat hij was in 2008. Ook voor Marktlink was

Ferry Nahon

link doet een stap terug

en overnamebegeleiding: het actief creëren van deals voor

Een bijzondere Management Buy-Out

onze opdrachtgevers, stuk voor stuk actieve ondernemers. Met deze aanpak en focus zijn wij zelfs in staat geweest om in deze jaren circa 50% te groeien. Juist in zulke moeilijke tijden kun je je als fusie- en overnameadviseur onderscheiden door succesvolle deals te doen. Vanaf 2014 groeit de markt weer

Ferry Nahon

16 AOP

06 Oprichter Markt- 11 Column

concullega’s hebben wij ons altijd gefocust op enkel fusie-

dit natuurlijk behoorlijk schakelen. In tegenstelling tot veel

08 Uit de praktijk Fides / Seesing

Pre-exit

Marktlink jury

14 Jubileum

17 N OD 2016

Marktlink 20 jaar

Nationale Overname Dag

als vanouds.

18 T er overname

Aan -en verkoopprofielen

Colofon Koos Jager

Fotografie Rob Sas | Ontwerp Andrea Sinke | Oplage 12.000

Marktlink Fusies & Overnames

In overleg met Marktlink kan gebruik worden gemaakt van materiaal uit deze periodiek. Wilt u Marktlink niet meer ontvangen dan kunt u dat doorgeven via marktlink@marktlink.nl.

Amsterdam T 020 470 93 74

Deventer T 0570 607 000

Gouda T 0182 358 222

’s-Hertogenbosch T 073 303 27 86


4

UIT DE PRAKTIJK

Burger King Nederland heeft een nieuwe eigenaar De afgelopen weken hebben we kunnen lezen over de overname van Burger King Nederland door Standard Investment. Een overname die door Vincent Pastoor, Bart Steenmeijer, Anthony Degenaar en Arjan Jongeneel werd begeleid. Hendrik Jan ten Have, Partner bij Standard Investment vertelt over deze overname. Wie is en wat doet Standard Investment precies? “ Standard Investment is een onafhankelijke “hands-on” investeringsmaatschappij gericht op het Nederlandse en Belgische midden- en kleinbedrijf. Wij zijn als investeerders zeer betrokken bij de ondernemingen in onze portefeuille: zo helpen wij het management met het oplossen van de voor hun belangrijke vragen. De meeste van onze medewerkers zijn dan ook oud-managementconsultants (McKinsey, BCG, Bain etc.) die opgeleid zijn in het adviseren van bedrijven. Zo kunnen we door enerzijds te investeren met geld en anderzijds met kennis en kunde, de bedrijven sterker en gezonder maken. Momenteel hebben we 12 bedrijven in de portefeuille met een gezamenlijke omzet van meer dan EUR 400 miljoen.”

Ditmaal dus een investering in de food/retail. Waarom Burger King? “Burger King is niet alleen een prachtig bedrijf qua naamsbekendheid (meer dan 94%!) maar ook als organisatie. Daarnaast is de Amerikaanse franchisegever heel innovatief en sterk, waarmee onze 25 Nederlandse restaurants erg geholpen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat met dit prachtige merk, de ijzersterke Nederlandse organisatie en de steun uit Amerika, wij, samen met het zittende management, Burger King Nederland een hele mooie toekomst kunnen geven.”

Jullie zien veel potentie voor verdere groei van Burger King Nederland. Welke ’nieuwe’ activiteiten ziet u als bijzonder waardevol hierbij? “ Allereerst moet ik zeggen dat de bestaande organisatie reeds heel goed presteert. Desondanks denken wij

inderdaad dat een aantal stappen het bedrijf nog mooier zal maken. Hierbij denken wij ten eerste aan het ombouwen van een groot deel van de restaurants naar een moderner format. Hiervoor hebben wij drie jaar uitgetrokken. Verder denken wij dat de introductie van “homedelivery” een mooie volgende stap kan zijn. Wij zullen beginnen met een klein aantal restaurants die dit gaan opzetten en als dit een succes wordt zullen wij een verdere nationale uitrol gaan doen. En als laatste staan wij natuurlijk altijd open voor nieuwe locaties op de juiste plaatsen in Nederland. Er zit nog voldoende ruimte in de Nederlandse hamburgermarkt, zeker voor een topproduct als de Whopper!”

Hoe heeft u het verkoopproces met Marktlink ervaren? “Heel plezierig. De heren van Marktlink, het team was 4 man sterk, waren steeds heel kundig en professioneel. Het lukt hen om de verschillende belanghebbenden goed op een lijn te houden, zonder daarbij het belang van hun opdrachtge-

Hendrik Jan ten Have

ver, de verkoper, uit het oog te verliezen. Daarnaast zijn het allemaal plezierige personen waar je graag mee werkt, dat is natuurlijk ook belangrijk!”

Wat vond u het meest bijzondere aan deze transactie? “Het meest bijzondere aan deze transactie was de complexiteit, door het steeds bij elkaar houden van alle verschillende belanghebbenden. De verkoper, de onderneming, de franchisegever, de bank en de koper hebben toch allemaal een net iets andere insteek en dat kan leiden tot onverhoopte vertragingen. Best wel complex allemaal. Gelukkig hebben we – zeker onder de leiding van Marktlink – hierin voor ons allemaal een heel bevredigende uitkomst weten te bewerkstelligen.”

Hendrik Jan ten Have

Burger King is niet alleen een prachtig bedrijf qua naamsbekendheid maar ook als organisatie


6

OPRICHTER MARKTLINK DOET EEN STAP TERUG

Partner en oprichter Koos Jager doet een stap terug Koos Jager Terwijl we de afgelopen maanden weer mooie aan- en verkooptrajecten voor verschillende opdrachtgevers mochten begeleiden, vond er achter de schermen bij Marktlink een bijzondere Management Buy-Out plaats. Eentje die in de geschiedenisboeken van Marktlink een aantal pagina’s zal omvatten. Partner en oprichter Koos Jager besloot dat het tijd was om een stap terug te doen. Hij verkocht zijn aandelen aan de andere partners: Ferry Nahon, Tom Beltman en Tim van der Meer. Koos vertelt: “Zoals ook vorig jaar wederom uit onze Markt-

zien en gesprekken voeren met ontstellend veel onderne-

link Monitor bleek, denken veel ondernemers na over de op-

mers. Bovenal heb ik genoten van alle moois.”

volging of de verkoop van hun bedrijf. Ik vorm daarop geen

Een Management Buy-Out van heel dichtbij

uitzondering en dacht al geruime tijd na over hét moment

“Nu is de tijd gekomen om andere paden te bewandelen

waarop ik afscheid zou nemen van Marktlink. Dit jaar be-

en andere uitdagingen op te zoeken. Tijd vrij te maken voor

staan we, zoals u elders in dit magazine kunt lezen, 20 jaar.

mijn gezin en mijn hobby’s en tijd om bij te komen van 20

Voor mij een bijzondere mijlpaal en een goed moment om

jaar topsport.”

een stap terug te doen.” “Of ik helemaal weg ben bij Marktlink? Nee, dat niet. Ik wil “Ik heb met veel plezier en toewijding de afgelopen 20 jaar

tijd vrijmaken voor mijn hobby’s en een daarvan is het bege-

gewerkt aan wat Marktlink nu is. Toen ik in 1996 begon van-

leiden van fusie- en overnametrajecten. Ik zal dus nog altijd

uit een zolderkamer van een boerderij in Rhenen, kon ik ei-

een aantal trajecten begeleiden, echter minder frequent en

genlijk alleen maar dromen dat we ooit zouden staan waar

met daarnaast meer tijd voor andere bezigheden.”

we nu staan. 20 jaar heb ik hard gewerkt, ontzettend veel geleerd, maar bovenal met vallen en opstaan een prach-

“Vanaf deze plek wil ik u alvast heel hartelijk danken voor

tig bedrijf opgebouwd. Als je iets wil bereiken, zijn offers

de samenwerking de afgelopen jaren. Mede dankzij u is ons

brengen soms noodzakelijk. Mijn motto was en is nog altijd:

bedrijf gekomen tot waar het nu is. Velen van u zal ik in de

Denk groot.”

toekomst nog treffen. Ik wens alle Marktlinkers heel veel succes, plezier en leerzame momenten binnen dit gewel-

“Ik heb veel mooie mensen mogen ontmoeten en een groot

dige bedrijf.

netwerk opgebouwd. Ik heb gewerkt met jonge, enthousiaste mensen die ik de ruimte heb geprobeerd te geven om

Ik kan deze keuze maken omdat ik het volledige vertrouwen

zichzelf te ontwikkelen en te groeien. Ik mocht honderden,

heb dat Ferry, Tim en Tom, Marktlink de komende jaren

misschien wel duizenden bedrijven van binnen en buiten

naar een volgend niveau zullen brengen.


8

UIT DE PRAKTIJK

Achterhoekse trots leidt tot unieke samenwerking in de uitzendbranche

Fides

Uitzendgroep

Stefan Oude Nijhuis

Niek Bleumink

Uitzendorganisatie Fides en Seesing Personeel bundelen krachten Clemens van Lent Seesing Personeel B.V., een uitzend-, werving & selectie-

resultaat is meer dan de som van de onderdelen.”

en detacheringsbedrijf, is overgenomen door branchege-

Ferry Nahon bracht beide partijen bij elkaar en adviseerde

noot Fides. Door de overname ontstaat een bedrijf met 1700

Clemens van Lent bij de overname. “Beide partijen ken ik

flexmedewerkers en een verwachte omzet van 45 miljoen

goed uit mijn netwerk rondom De Graafschap. Ik bracht

euro. Dennis Seesing en Niek Bleumink (beide directeur bij

de partijen bij elkaar en was vervolgens adviseur voor

Seesing), Clemens van Lent (oprichter en directeur Fides)

Clemens. Ik had al snel het idee dat Seesing en Fides een

en Ferry Nahon (partner bij Marktlink) ontmoeten elkaar

unieke match konden zijn. Ik kende niet alleen de eigenaren

een paar weken na de overname.

van beide bedrijven, maar was vanuit mijn professie ook vrij goed op de hoogte van de gang van zaken bij hun onder-

Fides opereert landelijk als uitzendorganisatie die voornamelijk buitenlandse vakkrachten bemiddelt naar de industriële en technische sectoren.

nemingen. Ik kende de plannen en wensen en dat zorgde ervoor dat we vrij snel met elkaar om tafel konden. Een samenwerking tussen de specialist Fides en de marktleider in de Achterhoek, het uitzendbureau Seesing, is uniek en biedt een oplossing voor de toenemende vraag naar arbeid. ”

EN NU? Met een kop koffie in de hand en een brede lach op ieders

“De naam Seesing blijft bestaan.” vertelt Dennis, “Beide be-

gezicht beginnen de Achterhoekers te vertellen. Clemens

drijven profiteren van elkaar. Er is in de regio een groeiende

van Lent, oprichter van Fides: “Het waren een paar bijzon-

vraag naar flexpersoneel en de overname stelt ons in staat

dere, intensieve en leerzame maanden me. Dennis en ik

hierop in te spelen. We verwachten de komende tijd verder

kennen elkaar van de Graafschap Business Club. We zitten

te groeien en de organisatie naar een volgend niveau te til-

in dezelfde tak van sport en zo kwamen we met elkaar aan

len.”

de praat over een mogelijke samenwerking. Dennis Seesing, oprichter van Seesing, vult aan: “Er zijn voor beide partijen veel synergievoordelen uit een samenwerking te behalen. Qua opdrachtgevers en flexkrachten zitten we in een totaal ander spectrum. Dat biedt kansen.”

Seesing is in de achterhoek dienstverlener voor (adequaat geschoold) personeel en wil met veel

Niek Bleumink, mede-eigenaar van Seesing begint te la-

expertise toonaangevend zijn in het bieden van

chen: “Eén plus één is meer dan twee. Dat is een uitspraak

HR-oplossingen.

die Ferry de afgelopen maanden een aantal keer deed. Het

Ferry Nahon

Het resultaat is meer dan de som van de onderdelen

Dennis Seesing


10

11

AAN HET WOORD WIE ZIJN EN WAT DOET Q-CONCEPTS?

COLUMN Om antwoord te geven op de vraag; nee

Q-Concepts bestaat inmiddels 5 jaar

ADVISEREN JULLIE DAN OOK OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

en is opgericht door een 3-tal oud Big4

Door wijzigingen in wet- en regelgeving

maar kunnen wel financiële analyses

auditprofessionals afkomstig van PwC.

is er steeds meer sprake van scheiding

maken en financial due diligences uit-

Zij vonden dat er te weinig aansluiting

tussen de adviespraktijk en de contro-

voeren.

was tussen de behoefte van de klant

lepraktijk. Wij spelen hierop in door een

en het aanbod. Door de opkomst van

duidelijke focus aan te brengen in onze

WAT IS JULLIE LINK MET MARKTLINK?

de AFM en het toezicht op de kwaliteit

marktpropositie.

Een aantal jaren geleden heb ik jullie

wij adviseren niet in bedrijfsovernames

van accountantskantoren werd het tijd

relatiedag bezocht op Nyenrode. Een

voor een accountantskantoor met een

inspirerende omgeving met boeiende

en met uitsluitend senior professionals. Inmiddels zijn wij de afgelopen 5 jaar gegroeid van 3 medewerkers naar een kleine 40 medewerkers op 3 locaties in

Een accountant kan jaarrekeningen controleren en overnameadvies niet meer combineren

verhalen van ondernemers die hun onderneming hebben verkocht. Op die dag heb ik diverse Marktlink professionals gesproken en telkens kwamen we in de

VINDT U DE MANIER WAAROP U UW BEDRIJF LEIDT NOG ELKE DAG LEUK? OF VOELDE DAT JAREN GELEDEN, TOEN U NET BEGON, HEEL ANDERS?

Ferry Nahon

primaire focus op de controlepraktijk

Pre-exit als mooie tussenstap

gesprekken tot de conclusie dat er veel overeenkomsten waren tussen beide organisaties. Wij vullen elkaar goed

Is uw bedrijf ook gegroeid van een klein, overzichtelijk

Deelbelang verkopen

Maastricht en Rotterdam. Wij zoeken

aan. Sindsdien werken wij vaak samen.

bedrijf naar een (middel)grote speler? En bent u steeds

Voor veel ondernemers is dit niet de oplossing. Een pre-

nog een geschikte locatie in Amsterdam.

Doorgaans is Marktlink de partij die

minder vaak bezig met zaken die in aanvang tot uw da-

exit zou dit wel kunnen zijn. Wat houdt dit in het kort in?

met de voorkant van de deal actief is:

gelijkse werkzaamheden behoorden? Dat waar u goed in

De ondernemer verkoopt een deelbelang in zijn bedrijf

buy-side of sell-side. Wij kunnen ver-

bent en het leukst vindt om te doen? Bijvoorbeeld com-

aan een investeringsfonds. Dit kan zowel een meerder-

volgens assisteren bij het opzetten van

mercie, techniek of styling/sourcing? Wordt u ook steeds

heids- als minderheidsbelang zijn. Met deze verkoop stelt

de financiële analyses.

vaker in de rol van manager gedwongen? Ondernemers

hij een deel van zijn zakelijk vermogen veilig. Met een

blijken in deze fase minder gelukkig te zijn dan in de be-

professionele medeaandeelhouder is het ook makkelij-

EN NOG EEN LAATSTE, IETWAT BRUTALE, VRAAG. AAN WIE WORDT QCONCEPTS OOIT VERKOCHT?

ginjaren van hun bedrijf. Natuurlijk zien zij als onderne-

ker om volgende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door een

mer volop kansen voor het bedrijf. Maar het najagen van

managementteam te formeren dat onder medeverant-

deze kansen betekent nog meer groei en nog meer men-

woordelijkheid van de investeerder valt. Steeds vaker zien

Gezien ons profiel zal dat niet een

sen. Je hoort hen zuchten.

wij dat ondernemers teruggaan naar datgene wat ze het

Nederland. Te weten ‘s-Hertogenbosch,

VOOR WELKE DOELGROEP IS JULLIE DIENSTVERLENING HET MEEST VAN BELANG? Onze doelgroep is in het algemeen de controleplichtige MKB-ondernemer met een omzet tussen de 11 miljoen en 200 miljoen. Wij kunnen de ondernemer echt helpen vanuit ons netwerk en ervaring wanneer hij of zij actief is in één van de sectoren waar wij ons op focussen.

Traditioneel zijn veel grote en kleine accountantskantoren full-service organisaties

waar

je

als

ondernemer

terecht kan voor allerhande dienstverlening: audit, tax, administratievoering, fusie -en overnamebegeleiding, pensioenadvies etc. Wij stellen ons op als ideale samenwerkingspartner voor andere mono-zakelijke dienstverleners zoals Tax-Boutique firms en fusieen-overnamespecialisten. Wij geloven sterk in een ketenpartnership waarbij iedere partij zijn expertise kan leveren en ook daadwerkelijk de onafhankelijkheid geborgd kan blijven.

full-service accountantskantoor zijn in Nederland, maar mogelijk een internationale Audit Only speler of een investeerder die in wil spelen op de consolidatieslag in de accountancysector en met ons concept marktleider wil worden. Wellicht heeft Marktlink nog leuke ideeën?

Martijn Boelhouwers

leukst vinden en waar ze ook het best in zijn. Bijvoorbeeld

Directeur aannemen? Een ander punt dat steeds meer ondernemers bezighoudt is het privévermogen. In de fiscale aangiftes staat een mooi vermogen genoteerd. Hoe vaak ik echter hoor:

hun focus op de commercie, sourcing of techniek. Samen met de investeerder worden de groeiplannen geconcretiseerd. Dit kan autonoom maar ook door overnames.

‘Leuk, maar daar merk ik privé nog niet zo veel van’ of

Juiste investeerder

‘wat als er iets met het bedrijf gebeurt’? ‘Ach,’ zeggen

Investeerders hebben over het algemeen als doel om bin-

raadgevers, ‘geen probleem, dan neem je toch gewoon

nen 5 tot 7 jaar een exit te maken. Ook hier zijn meerdere

een directeur aan?’. Theoretisch natuurlijk de beste op-

scenario’s mogelijk. Wij zien ondernemers na een peri-

lossing. Je geeft iemand anders de verantwoording voor

ode van groei samen met de investeerder een exit maken

jouw bedrijf, die juist het managen van een bedrijf naar

en afscheid nemen, maar wij zien ook ondernemers het

een volgende fase goed beheerst. Maar ik hoor de onder-

bedrijf weer terugkopen samen met het management.

nemer alweer denken. ‘Dus die man gaat met mijn ver-

De kunst is natuurlijk wel om de juiste investeerder aan

mogen ondernemen, bij wie komt deze man als er pro-

boord te halen, passend bij het bedrijf en de ondernemer.

blemen zijn?’, ‘Kan ik het wel loslaten?’ ‘Wie financiert de

Dat is met een paar honderd investeringsfondsen nog

volgende stappen?’.

best een uitdaging. Maar wel een leuke.


12

UIT DE PRAKTIJK

Management Buy-In bij MultiDeur Service B.V. biedt bedrijf beter groeiperspectief VIA EEN MANAGEMENT BUY-IN DOOR TWEE INVESTEERDERS EN MARTIJN VAN DER HEIDEN ALS ALGEMEEN DIRECTEUR HEEFT MULTI-DEUR SERVICE B.V. NA BIJNA 30 SUCCESVOLLE JAREN EEN NIEUWE EIGENDOMSSTRUCTUUR. DE NIEUWE DIRECTIE ZET IN OP VERDERE GROEI VAN DE ONDERNEMING DOOR DE ONDERNEMING VERDER TE PROFESSIONALISEREN EN KLANTEN NOG MEER TE ONTZORGEN. MARTIJN VAN DER HEIDEN VERTELT HIEROVER. Wat doet Multi-Deur eigenlijk precies?

Duurde het traject lang?

“Multi-Deur is een producent en leverancier van industriële

“Als koper ben ik natuurlijk pas in de laatste fase van het

en garagedeuren en voert daarbij ook onderhoud- en ser-

proces ingestapt, dus een lang traject was het voor mij niet.

vicewerkzaamheden uit op de deursystemen. De onder-

Wel een heel leerzame periode, waarin ik vol bewondering

neming werd opgericht in 1987 en heeft zich in dertig jaar

heb gekeken hoe de adviseurs, van beide partijen, keihard

ontwikkeld tot een flexibele speler op de markt. Multi-Deur

hun best hebben gedaan om tot een mooi eindresultaat

heeft een uitgebreid werkgebied. Nederland, Duitsland,

te komen voor alle betrokkenen. Ze waren in staat om te

België en Frankrijk worden tot het afzetgebied gerekend,

ontzorgen door het juiste advies op het juiste mo-

maar ook buiten Europa is Multi-Deur actief. De organisa-

ment te geven en de scherpe, emotionele kanten soms

tie behaalt een jaarlijkse omzet van circa 3,3 miljoen euro.

even weg te nemen. Al met al een leerzame periode.”

Martijn van der Heiden

Multi-Deur Service BV heeft een eigen productiefaciliteit, waarmee nu jaarlijks circa 1.000 sectionaaldeuren wor-

In november 2015 zijn de eerste gesprekken gestart met

den geproduceerd. Het bedrijf werkt met een team van 24

de verkopers en in april 2016 zaten we bij de notaris om te

medewerkers, verdeeld over de afdelingen Productie &

tekenen.”

Verkoop, Service en Ondersteuning.”

Waarom deze Management Buy-In?

En nu? “Met deze overname is een volgende stap in de ontwikkeling

“ De onderneming is toe aan een volgende stap in de

van de onderneming gezet. We verwachten met een beetje

ontwikkeling. We hebben een strategie voor ogen, waarbij

extra inzet op de juiste plaats meer resultaat te kunnen be-

we ons meer toeleggen op actief relatiebeheer. Verder wil-

halen. Er moet meer vanuit de klant geredeneerd worden, in

len we ons via online-marketing toespitsen op het werven

plaats van andersom. Dat is een belangrijk onderwerp voor de

van nieuwe klanten en willen we onze zichtbaarheid ver-

komende jaren. Hoe het precies zal lopen qua omzet vind ik

groten in de markt. Uiteraard nemen we medewerkers mee

moeilijk te zeggen. We verkopen nu zo’n 1.000 deuren per

in ons ‘20-20 groeiplan’, zij vormen het hart van dit bedrijf.”

jaar. Of dat er zomaar 2.000, 5.000 of 10.000 zullen worden zal de tijd ons leren. Ik heb er in elk geval heel erg veel zin

Het 20-20 groeiplan? Leg uit…

in!”

“ In dit plan staat de strategie voor de komende jaren beschreven. Plat gezegd is het een strategieomschrijving

De deal werd vanuit Marktlink begeleid door Ronald van der Graaf

van de primaire bedrijfsprocessen. Het geeft inzicht in

en Michiel Knubben.

het financiële reilen en zeilen van het bedrijf en dat is een belangrijke eerste stap.”

Martijn van der Heiden

We hebben een strategie voor ogen, waarbij we ons meer toeleggen op actief relatiebeheer.


14

15

MARKTLINK 20 JAAR Het hoofdkantoor aan de Marktlink opgericht door Koos Jager &

Ferry Nahon

Alfred van

treedt in dienst bij

Wincoop.

Marktlink.

1996

1998

Marktlink werkt samen met branche-vereniging kunststofindustrie

Marktlink bouwt nieuw kantoorpand in Deventer

Marktlink heeft samen met de Federatie NRK, de brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie, afspraken gemaakt over samenwerking. De bedoeling is dat directies van bedrijven in de kunststofsector die plannen hebben voor fusies, overnames of verkoop, in contact worden gebracht met Marktlink. “Zie het als een extra service aan onze leden”, zegt algemeen directeur Erik de Ruijter van de Federatie NRK. “Als je praat over een fusie, over de koop van een bedrijf of als je je eigen bedrijf wilt verkopen, zoek je een vertrouwde partij die je daarbij kan helpen. Wij denken dat Marktlink zo’n partij is. Eerder deze maand (maart, red.) hebben we er een mailing uitgedaan om onze leden op de samenwerking te attenderen.”

“Het wordt te klein. Of beter is het te zeggen: we groeien gewoon hard door. Zowel wat betreft opdrachten als personeel. En al die medewerkers willen wij passend huisvesten.” De uitleg van partner/directeur Ferry Nahon laat geen ruimte voor twijfel als het gaat om de eigen kantooraccommodatie van Marktlink in Deventer. Vandaar dat er plannen werden gemaakt voor een verhuizing. Inmiddels is duidelijk waar Marktlink terecht gaat komen: 200 meter verderop aan de Wismarstraat op hetzelfde bedrijventerrein. Ferry Nahon: “We hebben daar een kavel gekocht waarop we gaan bouwen. Alles is rond. Ik verwacht dat we ons nieuwe kantoor begin volgend jaar kunnen betrekken.

Netwerken op elkaar aansluiten Sjef Opdam van Marktlink is verheugd over de samenwerking. “Een organisatie als de NRK krijgt vanuit de markt ontzettend veel op zich af en kan onmogelijk zelf overal invulling geven. Een samenwerkingsvorm met ons ligt daarom voor de hand. Ons beider netwerk wordt groter en daar doen beide partijen ook hun voordeel mee. De eerste opdracht via de NRK hebben we zelfs al binnen.”

2002

2000

Marktlink telt 11 medewerkers.

Met 25 brancheverenigingen en 670 ledenbedrijven is de NRK stevig verankerd in de rubber-, lijm-, recycling- en kunststofindustrie. Onder het motto ‘Beleef Polymeer. Blij met rubber en kunststof!’ geeft de NRK prioriteit aan de politiek (lobby), concurrentiekracht, innovatie en kennisoverdracht, milieubevordering, de eigen Branche-CAO, imagoverbetering en het stimuleren van het gebruik van rubber en kunststofproducten. Kijk voor meer informatie op www.nrk.nl.

Tim van der Meer

Plaats midden in het bedrijfsleven

De nieuwbouw van Marktlink aan de Wismarstraat op bedrijventerrein Kloosterlanden in Deventer krijgt een vloeroppervlak van ruim 900 vierkante meter. Ter vergelijking: op de huidige locatie is slechts 400 vierkante meter beschikbaar. Het kantoor is ontworpen door Bessels Architecten & Ingenieurs uit Twello. “Een representatief pand met een uitstraling die past bij onze dienstverlening”, meent Ferry Nahon. “We kunnen straks doorgroeien tot 25 à 30 mensen en dat betekent dat we in principe weer voor een reeks van jaren vooruit kunnen.”

Marktlink Delft Staalweg 58 2612 KK Delft

Tel.: 015 - 215 95 90 Fax: 015 - 219 08 29

Marktlink Deventer Münsterstraat 2-k 7418 EV Deventer Postbus 2033 7420 AA Deventer Tel.: 0570 - 60 70 00 Fax: 0570 - 60 60 10

www.marktlink.nl E-mail: marktlink@marktlink.nl Colofon Overnamebericht is een uitgave van Marktlink en verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van 4.000 exemplaren. In overleg met Marktlink kan gebruik worden gemaakt van materiaal uit deze periodiek. Wilt u Overnamebericht niet meer ontvangen dan kunt u dat doorgeven via het bovenstaande e-mailadres. Realisatie: Appels Plus Velp, Druk: JP Print & Design Duiven.

Deventer wordt

Marktlink verhuist

feestelijk geopend

van een kantoor

in het jaar dat

in Delft naar een

Marktlink 10 jaar

prachtig kantoor in

bestaat.

Gouda

2005

2003

In dit jaar treden

Voor Marklink stond van meet af aan vast dat de standplaats Deventer moest blijven. Ferry Nahon: “Het noorden, oosten en midden van het land zijn vanuit Deventer uitstekend te bereiken en we hebben natuurlijk ook nog onze vestiging in Delft. Deze is meer op de Randstad gericht. We willen dicht bij onze klanten zitten en met twee vestigingen kunnen we dat streven aardig in praktijk brengen.”

Wismarstraat in

2006

2007

& Tom Beltman in Vanaf een boerderij

dienst bij Marktlink

De eerste

in Rhenen verhuist

als consultant. Na

uitgave van

Marktlink naar

een aantal jaren

Overnamebericht

de Laan van

worden ze beiden

valt bij relaties op

Westroijen in Tiel.

Partner.

de mat.

2010

De vierde

Marktlink voor de

vestiging is een

eerste keer haar

feit: Marktlink

relatiedag.

’s-Hertogenbosch

Er zullen er nog

wordt aan het rijtje

vele volgen.

toegevoegd.

2011

aantal werknemers

2009

In 2011 organiseert

Er wordt een

Marktlink haalt

In datzelfde jaar

50

vestiging geopend

voor het eerst

gaat Marktlink

45

in Amsterdam aan

landelijke televisie.

voor het eerst

2011

de Koningslaan.

40

2015 2016

met al haar

Marktlink bestaat 20 jaar. Een heuglijke gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij zal gaan. Hierover leest u in de volgende uitgave van het magazine meer.

medewerkers op

35

wintersport.

30 25 20 15 10 5

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0


16

17

AMSTERDAMSE ONDERNEMERS PRIJS DE WEEK VAN DE ONDERNEMER IS AL JARENLANG EEN VAN DE GROOTSTE EN BEST GEWAARDEERDE ONDERNEMERSEVENTS VAN NEDERLAND. ONTBIJTSESSIES, PLENAIRE PROGRAMMA’S, BUSINESSLUNCHES EN NETWERKBORRELS VORMEN EEN WEEK LANG HET DECOR VOOR INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN MET EXPERTS EN TOPONDERNEMERS.

NATIONALE OVERNAME DAG 2016

Tot de laatste stoel was de grote zaal van Kasteel de Vanenburg bezet voor De Nationale Overname Dag 2016. Daarmee was dit exclusieve overname-evenement van Brookz wederom een groot succes. De deelnemers konden naast plenaire keynotes van Gerton

over de (emotionele) belangen die de aan- of verkoop van

Lussink (ICT-bedrijf Pharox) en Thomas Bunnik (vermo-

een bedrijf met zich meebrengt. Daarnaast werd de nieuwe

gensbeheerder Fundix), bijna 10 verschillende workshops

wet- en regelgeving, die een steeds breder blikveld vereist

bijwonen die werden verzorgd door diverse kennispartners.

bij de uiteindelijke totstandkoming van een deal, bespro-

De workshop ‘Een geslaagde deal’ door Marktlink trok veel

ken. Ten slotte deelde ondernemer Peter van der Zwaan zijn

geïnteresseerden. Fredrik Jonker sprak namens Marktlink

MBI-ervaringen met de zaal waarna het tijd was voor een netwerkborrel.

Marktlink was tijdens de Week van de Ondernemer in Am-

in creatief en innovatief ondernemerschap. De prijs wordt

sterdam als partner verbonden aan dit evenement en gaf

jaarlijks uitgereikt op initiatief van de gemeente Amster-

enkele masterclasses met als onderwerp ‘Hoeveel is mijn

dam, samen met partners ING, Telegraaf, MKB-Amsterdam

bedrijf waard?’. Tijdens de masterclass legde Tim van der

en Marktlink.

Meer uit hoe een ondernemer de waarde van zijn bedrijf kan bepalen, hoe hij een geschikte koper kan vinden en wat de

Eerdere winnaars waren onder andere Henk-Jan Belt-

route is om tot een succesvolle verkoop te komen. Onderne-

man van Tony Chocolony en Duncan Stutterheim van ID&T.

mers Bob Gutjahr van Robin Food B.V. en Bonne Bijlsma van

Marktlink vormt, samen met oud-winnaars van de prijs en

VMT Products deelden hun persoonlijke ervaringen met de

Gemeente Amsterdam, ING, Telegraaf en MKB Amsterdam,

succesvolle verkoop van hun bedrijf.

de jury. Nadat de jury 3 genomineerden had geselecteerd uit zo’n 80 aanmeldingen mochten deze zich presenteren aan

Tijdens de Week van de Ondernemer werd ook de Amster-

zo’n 1.000 Amsterdamse ondernemers. Uiteindelijk mocht

damse Ondernemers Prijs uitgereikt. De prijs is een be-

Henk Janssen van Lightwell zich de gelukkige winnaar van

loning voor de Amsterdamse ondernemer die excelleert

deze bijzondere prijs noemen.


18

19

TER OVERNAME - VERKOOPPROFIELEN

TER OVERNAME - AANKOOPPROFIELEN

P2670 P2817

Reageren kan via marktlink@marktlink.nl Uitbreiding groothandel verpakkingsindustrie

P2740

onder vermelding van het profielnummer

Arbodienstverlener zoekt strategische aansluiting voor de volgende fase

Het schaalbare platform biedt bijzonder veel groeikansen voor verdere uitbreiding in de toekomst.

Een sterk groeiend bedrijf binnen de stabiele markt van de Arbodienstverlening met een gemiddelde

Niche-leverancier voor technische producten in de industriĂŤle markt

periode van 2012 en 2015, zoekt een strategische

aal, meer dan 20 jaar actief, behorend tot de top 10

overnemende partij / investeringsmaatschappij.

van de verpakkingsgroothandels, heeft tot doel om

DĂŠ partner voor rendabele online marketingcampagnes gefocust op hoofdzakelijk SEO, SEA en CRO.

jaarlijkse omzetgroei van meer dan 15%, in de

Toonaangevende groothandel in verpakkingsmateri-

Top 5 online marketingbureau

P2692

aanzienlijk groter te worden door zowel autonome

Gerenommeerde (koninklijke) importeur met een

groei als door middel van het doen van strategische

zeer compleet leveringsprogramma en exclusieve

overnames.

P2624

P2791

Softwarespecialist zoekt hostingbedrijf ter overname

Gedreven ondernemer zoekt onderneming met sterk commercieel product

Leading online fashion and lifestyle platform

verkooprechten.

P2655

Professional e-commerce platform, pioneer in its ble brand and partnerships, loyal customer group.

Detacheerder van Oost-Europese vakkrachten

Annual revenue growth of >50% in 2016, profitable

Stabiel renderende onderneming met loyale

and highly scalable business model.

klanten in diverse branches.

segment, is looking for buyer or investor. Respecta-

De (internationale) onderneming heeft een sterk merk product/dienst of concept dat commercieel en internationaal uitgebouwd kan worden.

P2812

Softwarespecialist wenst een bedrijf over te nemen ter verbreding huidige dienstverlening.

P1671

Spuitgietonderneming zoekt strategische overnamekandidaat P1789

Krachtig ondernemersduo zoekt ICT onderneming

Manufacturer of high quality products in niche market

P2756

For sale: extremely profitable manufacturer of syn-

Leverancier van kunststofproducten met eigen

thetic material products in niche markets. The cur-

productie wil verder groeien middels strategische

rent management is seeking for a strategic buyer or

overnames.

private equity firm with a proven track record in the corresponding sector.

Metaalbewerker met een unieke positie in de Nederlandse markt

P2699

Onderneming gespecialiseerd in diverse manieren van metaalbewerking, met een veelzijdig en up-to-date machinepark en een toonaangevend en verspreid klantenbestand

Krachtig en commercieel ondernemersduo met breed netwerk zoekt B2B ICT-onderneming.

Gerenommeerde, winstgevende medische groothandel zoekt investeringsmaatschappij met ervaring in healthcare Een potentiele koper moet een proactieve rol

Voor meer aan- en verkoopprofielen ga naar: www.marktlink.nl/actuele-profielen

in buy and build nastreven.

P2848

New market standard for global incontinence problem

P2799

Company that has developed a patent protected, unique technology into CE marked products which are offered successfully in 15 countries, seeks a strategic/financial partner for further global expansion.


De Boelelaan 28 1083 HJ Amsterdam T 020 470 93 74

Kampenringweg 45a 2803 PE Gouda T 0182 358 222

Wismarstraat 1 7418 BN Deventer T 0570 607 000

Utopialaan 49 5232 CD ’s-Hertogenbosch T 073 303 27 86

www.marktlink.nl

Profile for Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Magazine #4 2016  

Marktlink Magazine #4 2016  

Profile for marktlink
Advertisement