Page 1

Ringeegnen Samarbejde skal aktivere frivillige

Side 13

Butikken der skaber nye netværk og fællesskaber Side 16

Et stort bygge­projekt er stærkt på vej Side 30

i bevægelse – på to hjul gennem vores egn 

Side 8-11

Gestelev-Heden-Vantinge · Gislev · Rudme · Hillerslev · Krarup-Espe · Kværndrup · Ryslinge · Ringe Nr. 1 2017


Indhold 04 Ungecafé i Ringe 05 Velkommen til Visit Højrup 06 Krarupkoret 08 Ringe i bevægelse 12 Et sandt eventyr 13 Samarbejde skal aktivere frivillige 14 Rudme Rally Open 15 Nyt selskab skal sætte fut i Ryslinges udvikling 16 Butikken der skaber nye netværk og fællesskaber 17 Foderstoffen 25 år 18 Kære alle på Ringeegnen 19 Hånden & ånden 22 Vores Egn i tal 21 Fortællingen om vores egn 22 Vi skal tættere på hinanden 24 En ny forening er stiftet 26 GHV – et område i vækst 28 En lille skole med stor betydning 30 Et stort byggeprojekt er stærkt på vej 32 Vi står sammen og hjælper hinanden 33 Nyt liv i fællesskaber 34 Opsplitning af Ryslingehallerne 35 Konkurrence 36 Egeskov Marked 38 Gislev Musik Festival 2017 VORES EGN Ringeegnen Udgives af lokalrådene i området Oplag 9.000 stk.

Annoncesalg, layout og produktion: Mark & Storm Grafisk A/S Korsvangen 15 – 5750 Ringe

Nr. 2 udkommer i uge 22 Deadline annoncer: d. 21.04.2017

Jens Jørgen Fjord Ørskov Projektleder Tlf. 38 41 51 91 – mobil 29 91 78 99 jjf@mark-storm.dk

Nr. 3 udkommer i uge 40 Deadline annoncer: d. 18.08.2017

Journalist Christel Dall, christel@mark-storm.dk

Tekster og billeder er leveret af skribenter fra lokalområderne Redaktionsudvalg Ansvarshavende redaktør Annette Poulsen, coordinate@live.dk Marianne Ajana, word@w-ord.dk Per Hanfgarn, hanfgarn2011@live.dk Marianne Keinicke, mariannekeinicke@gmail.com Kildeangivelse Artikler mm. må ikke bruges uden tilladelse

2  |  VORES EGN


Nyt magasin til Ringeegnen Velkommen til første udgave af VORES EGN, et magasin til alle med interesse for Ringeegnen. Måske bor du her allerede, måske overvejer du at flytte hertil - eller måske er du bare på besøg engang imellem. I VORES EGN kan du læse om alle de spændende lokale tiltag, der gør Ringeegnen til et godt sted at være. Det har været vores mål at lave et lækkert blad i høj kvalitet - et blad du kan have glæde af i lang tid, som kan blive læst igen og igen, og som forhåbentlig gør dig stolt af at være en del af dette skønne lokalområde, VORES EGN. Tilbage i foråret 2016 fik paraplyorganisationen Fynsland en henvendelse fra Mark & Storm Grafisk, der foreslog at etablere et fælles lokalblad. Idéen var, at det skulle formidle alle de fantastiske initiativer, der konstant sættes i værk på netop VORES EGN Ringe­egnen. Der var opbakning til projektet – en arbejdsgruppe blev nedsat, og nu er redaktionsudvalget klar med 1. udgave af magasinet. Bladet indeholder ikke kun nyttige oplysninger, det fortæller også alle de gode historier om vores lokale ildsjæle - deres kreativitet og handlekraft.

Der fortælles også om vores frivillighed, unikke foreningsliv, fællesskab, kultur, natur og meget mere. Magasinet VORES EGN er skabt af frivillige fra lokalråd og foreninger. Det er et fælles projekt, og derfor er bladets navn også nøje udvalgt for at signalere at vi står sammen om at støtte gode ideer og initiativer, der som helhed kan styrke vores område. Du kan også være med! Tag kontakt til dit lokalråd, hvis du har en god historie, du gerne vil fortælle. Vi glæder os til at høre fra dig! Næste nummer udkommer i juni, og vil desuden blive omdelt på Heartland Festivalen på Egeskov, så alle de mange gæster fra fjern og nær kan se, hvad vi har at byde på, her på Ringeegnen. Årets sidste nummer udkommer i oktober, fyldt med varme aktiviteter til den kolde tid. Redaktionen vil gerne takke alle, der har gjort VORES EGN muligt.

Lokalråd Gestelev-Heden-Vantinge Karl Peter Warming

Lokalrådsformand Lokalrådsformand

kpw@aarsleff.com

Tlf. 30453944

Gislev

Jens Elmgreen

jenselmgreen1@gmail.com

Tlf. 72531711

Gislev

Anders Peter Andersen PR-Gislev Lokalråd

ap.andersen@ga-net.dk

Tlf. 29413125

Hillerslev

Per Olsen

Lokalrådsformand

per.susanne@olsen.mail.dk

Tlf. 62641440

Kværndrup

Frank Andersen

Lokalrådsformand

mail@kvaerndruplokalraad.dk

Tlf. 61776633

Ringe

Max Ravn

Fmd. Byforum Ringe

max.ravn@mail.dk

Tlf. 21797633

Rudme

Tyge Mortensen

Lokalrådsformand

tygemortensen@gmail.com

Tlf. 60915845

Ryslinge

Gunnar Landtved

Lokalrådsformand

gunnar@landtved.dk

Tlf. 24262713

VORES EGN  |  3


Ungecafé i Ringe –F  or det skal være sjovt at være UNG i Faaborg-Midtfyn Kommune

Af Emil Stærkær, Formand, Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd Som nylig prismodtager af ’Danmarks p.t. sejeste Ungdomsråd’ arbejder Ungerådet i FMK bl.a. for at værne de unges interesser i kommunen, være deres talerør og styrke sammenholdet blandt de unge i hele kommunen. I december 2015 afholdt vi i Faaborg-Midtfyn Kommunes Ungdomsråd vores konstituerende generalforsamling, og har siden da fungeret som de unges talerør i kommunen. Idéen om et ungdomsråd startede egentlig af et undervisningsforløb på Faaborg Gymnasium, hvor borgmester Christian Thygesen nævnte, at et ungdomsråd ville være til gavn for kommunen. Det arbejder vi i dag for at leve op til.

De unges talerør i Kommunen Vi arbejder bl.a. for at værne de unges interesser i kommunen, være deres talerør og styrke sammenholdet blandt de unge i hele kommunen. Vi afholder derfor også en række forskellige kulturaktiviteter, der har til formål at støtte samværet mellem unge og gøre det lidt sjovere at være ung i kommunen.

Ungecafé bl.a. i Ringe Vores seneste projekt er at få gang i to ugentlige ungecaféer i Faaborg og Ringe, hvor vi sørger for at holde husene åbne, så de kan fungere som værested, samt at forberede forskellige aktiviteter til caféen. F.eks. har vi inviteret til Poetry-Slam, pandekagedag, mm. Derudover afholder vi også større kulturelle aktiviteter eksempelvis afholdt vi i september 2016 en udendørs dokumentarvisning om amerikansk politik, suppleret med debat og koncert. Ved at deltage i dialogmøder og skrive høringssvar til kommunale politikker sørger vi for, at de unges stemme også bliver hørt. Vores indspark modtages typisk

4  |  VORES EGN

med åbne arme. Det er nemlig også i politikernes interesse at have et velfungerende ungdomsråd, således at vi, som talerør, fungerer begge veje. Det kan være svært at gøre en kommunalpolitik interessant for en gennemsnitlig ung borger i kommunen, og vi ser det derfor som en af vores opgaver at udbrede forståelsen for kommunens struktur og virkemåde til de unge.

Vi er til for dig mellem 13 – 25 år Ungdomsrådet er forankret i et tæt samarbejde med ungdomsskolen, er organiseret med et triumvirat og er derudover åbent for alle unge i kommunen i alderen 13-25. Er man interesseret, skal man derfor ikke gøre andet end at sende os en besked på Facebook eller via mail! Vi afholder månedlige møder - skiftevis i Faaborg og Ringe - og supplerer disse med såkaldte ”workdays”. Arbejdet i ungdomsrådet forstår vi som lærerigt og vigtigt. Det giver en stor forståelse for den demokratiske proces i vores kommune, som ellers kan virke ret abstrakt. Man får som aktiv i ungdomsrådet aflivet en masse myter om kommunalpolitik, og man lærer at forstå nogle af kommunens problemstillinger, som man ellers ikke ville have nogle forestilling om.

PRISVINDER og på kommunens budget i 2016 Det løbende arbejde i 2016 førte til, at vi i år er på kommunens budget, og at vi i november til landsmødet i ungdomsrådenes paraply- og interesseorganisation Netværket af Ungdomsråd - modtog prisen som ”Danmarks p.t. sejeste ungdomsråd”. Ungdomsrådet kan findes på Facebook under www.facebook.com/FMKUngdom eller på vores hjemmeside www.fmus.dk/ungeraad


Velkommen til Visit Højrup Højrup er ikke den største by i Faaborg-Midtfyn Kommune, men den har muligvis den største hjemmeside, www.visithojrup.dk med over 2000 siders fortællinger og information om byen. Vidste du f.eks. at margarinen blev opfundet i Højrup? Eller at den sovjetiske præsident Khrustjov kom forbi, og telefoncentralen havde højeste beredskab? Du kan også lære, at Højrup var centrum for handel i perioden fra 1900 – til sidst i 50’erne, og at der har væ­ret erhverv i stort set alle husstande, mere end 45. Der er mange sjove historier fra byen, fortalt af afdøde, nuværende og tidligere Højrupborgere.

Besøg Højrup Via naturstien (den tidligere togbane) kan du komme til Højrup fra både Korinth og Ringe. Kommer du i bil, kan du parkere ved stationsbygningen i byen. Pak madkurven og besøg legepladsen i Højrup - gå på opdagelse med familien. En unik oplevelse, hvor familien kan lære om landsbyudvikling i mere end 120 år på en unik og sjov måde. Når du går rundt i hele byen er der opsat QR-koder ved alle bygninger, typisk på postkassen. Disse QR-koder kan du skanne med en app på din mobiltelefon. Det giver dig adgang til interaktive spil og fortællinger om livet i byen fra 1880 til i dag.

VORES EGN  |  5


KRARUPKORET -en levende del af landsbyfællesskabet Af Marianne Keinicke

Det er torsdag aften, klokken er lidt i syv. Biler drejer ind på skolegården ved den mørklagte Krarup Friskole. Folk kommer til fra Bøjdenvejen og ad stien bag gadekæret, gående eller på cykel. De ca. 20 mennesker samles i en snakkende flok foran skolens indgang. Så bliver der tændt lys i aulaen!

Hvorfor er I så glade for at synge i Krarupkoret?

Inden længe står alle i en rundkreds og får kroppen strakt og skuldrene rettet ud med pust, støn og grin, så dagens anspændthed fordufter. Korlederen slår en akkord an på klaveret, for nu skal stemmerne varmes op. Rutsjeture op og ned ad skalaen, skægge lydkombinationer, der blødgør mundtøjet, og lytteøvelser, hvor alle stemmer bliver til én. Nu kommer stole og kormapper frem, og det egentlige korarbejde kan begynde.

- For mig er det den fælles glæde ved at synge uanset niveau, der betyder noget, funderer Leif. - Det er jeg taknemmelig for at opleve.

Tre af Krarupkorets medlemmer har lovet at fortælle om det at synge og om samværet i netop dette kor. De har alle sunget med i de 10 år koret har eksisteret. Det er sopranen Emmy Nielsen, Leif Kunkel, der synger tenor og er formand for korets bestyrelse, og Conni Tofte Madsen der er alt. Hun er desuden formand for menighedsrådet i Krarup Sogn og har altså en dobbelt tilknytning til koret.

Conni ler: - Jeg slæber mig op til kor efter en lang arbejdsdag, og jeg svæver hjem i højt humør! Man bliver så glad af at synge sammen med folk, der er glade for at synge!

- Ja, efter en korprøve skal jeg lige geare ned et par timer, siger Emmy. - Jeg er simpelthen høj på fællessang! De tre korsangere er helt på linje, når det gælder de sociale aspekter i Krarupkoret. - Selvom vi har forskellige forudsætninger, er vi på lige fod, når vi øver eller optræder, fortæller Emmy. - Det fører også til at vi nyder at være sammen de 20 min. i pausen. - Vi snakker om løst og fast og udveksler nyheder fra Krarup og omegn, fortsætter Conni. -Gennem de 10 år har der været både runde fødselsdage, nye børnebørn, sygdom og dødsfald i familien og blandt kormedlemmerne. Det kan vi dele med hinanden. - Som formand for vores kor har jeg gjort mig en del tanker om samværet, siger Leif. - Det betyder noget at være godt informeret, og at vi drøfter nye tiltag og er åbne om det, der blev mindre vellykket.

Hvad med korlederen? - Vi har altid været så heldige at have dejlige og dygtige dirigenter, smiler Leif. - Vi kommer ikke uden om, at korlederen har stor betydning. Hun skal passe til koret, lægge en tydelig linje i korarbejdet og få os til at yde vores bedste.

6  |  VORES EGN


”Jeg tror, at sangglæde og livsglæde må være to ting, der går hånd i hånd i Krarupkoret.Krarupkoret er ikke noget ungdomskor, men et meget ungdommeligt kor!” Ole Buhl Nielsen, sognepræst i Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge Kirker

- Emmy nikker og fortsætter: - Vi har respekt for Margrethe, fordi hun ved, hvad hun har med at gøre. Hun siger tingene ligeud, men uden at nogen føler sig stødt. Hun er nemlig heller ikke bange for at indrømme, at hun selv kan fejle.

- Vi medvirker 6-8 gange om året i kirken, enten ved at optræde med korsang eller ved at deltage i kirkelige arrangementer. Som formand for menighedsrådet mener jeg, at Krarupkoret er et utroligt aktiv både for kirken og for vores landsby.

- Margrethe gør det bare godt, siger Conni. - Hun er med på en spøg, men kan også gøre det klart, at NU skal vi bestille noget!

- Jeg vil nævne Fredagsåbent, hvor vi 4 - 5 gange årligt mødes på skolen og spiser aftensmad sammen, fortæller Emmy. - Vi i koret har meldt os til at lave mad i april til de 60-80 mennesker, der plejer at komme. Sådan en aften bliver der sunget fællessange, koret optræder med 3-4 numre, og der bliver nok også et par festlige indslag mere.

Hvordan oplever I det, når Krarupkoret optræder? - Uha, jeg er altid nervøs lige inden, siger Emmy. - For at glemme det vi har aftalt, eller ligefrem synge forkert. - Det er da ærgerligt, hvis det går skævt, falder Conni ind. - Men jeg ved jo, at koret kan synge godt! Sådan tænker jeg også som formand for menighedsrådet. - For mig er det skam ikke bare pjat, mener Leif. - Vi skal yde noget og være seriøse. Fornøjelsen ved at synge for andre, den er meget stor. Det føles som en belønning, når tilhørerne klapper, og man kan mærke, at de mener det.

Hvordan er Krarupkoret med i landsby­ livet i Krarup? - Vi er jo tilknyttet Krarup Kirke, og Faaborg Provsti betaler lønnen til vores dirigent. Uden denne økonomiske støtte, var der intet kor i Krarup, fastslår Conni.

- I maj når flaget på vores lokale samlingssted Voldbjerg, bliver hejst, er Krarupkoret selvfølgelig med, siger Leif. - Vi synger et par sommersange og sætter måske en kanon i gang oppe på toppen.

Kom, og syng med! Flere gange i samtalens løb kommer de tre korister ind på, at der er plads til flere i koret, og det må meget gerne være yngre mennesker. - Vi har et godt og åbent fællesskab, hvor alle, der er glade for at synge, er velkomne, siger Leif. - Man har simpelthen mere overskud, når man har været med til at synge, det gælder da også de unge. Efter en hård – og måske sur – arbejdsdag er det bedste man kan gøre at synge sig glad et par timer!

KRARUPKORET • er et blandet kor på omkring 20 mellemmer. • synger firstemmigt: sopran, alt, tenor og bas. • har intet krav om nodelæsning. • ledes af organist Margrethe Schmidt. • øver torsdage kl. 19-21 på Krarup Friskole. • er tilknyttet Krarup Kirke, men synger flere steder lokalt.

• er gratis at være med i. • har et godt socialt sammenhold • byder velkommen til nye sangere! Kontakt Leif Kunkel, 29436277 kunkelprivat@gmail.com

VORES EGN  |  7


Ringe i bevægelse – på to hjul gennem vores egn Ringe er på mange måder en by i bevægelse, og hvad angår bevægelse på cykel - har man i vores skønne område masser af muligheder for at udfolde sig og få sine lyster styret, uanset hvor rutineret man nu engang måtte være på den tohjulede. Cykling bliver stadig mere og mere populært. Ikke mindst på denne tid, hvor foråret nærmer sig, fuglene synger i trætoppene og solens stråler kaster lys og varme over de snart grønne marker. Så er det tiden, at de midtfynske småveje kalder.

På vores skønne Ringeegn gør lokale entusiaster og ildsjæle dagligt en kæmpe indsats for at skabe grobund for gode motionsvaner, fantastiske donationer til forskning og ikke mindst give os alle mulighed for at deltage i et lokalt fællesskab, hvor glæde, skønne naturoplevelser, god motion og et bedre helbred bliver den gevinst, man får med sig hjem, hver eneste gang man hopper af cyklen. Hop med på de næste sider og lad dig inspirere til at cykle en tur ud i det blå. Bl.a. af dem, som allerede brænder for at cykle og gøre en forskel den vej.

HJERTERDAMETOUREN – cykelløbet Af Lis Aagaard Andersen, Formand for Hjerterdametouren. Fotos: Bike Foto by O.J.

På 5 år har dette cykelløb doneret knap en kvart million til forskning inden for kvinders hjertekarsygdomme. Et lokalt initiativ der, sidenhen har ramt kvinder i hele Danmark og fået dem til at deltage i en skøn cykeloplevelse med et godt formål. Cykelløbet blev gennemført 1. gang august 2012, og hver deltager donerede 100 kr. til forskning i kvinders hjertekarsygdomme. Ideen fik daværende formand Lisbeth Bruun Jensen sammen med Byforum Ringe.  

570 deltagere i 2016

Kvinderne har taget Hjertedametouren til sig, og i 2016 deltog 570 kvinder fra hele landet, hvilket er rekord indtil nu. Den samlede donation blev på 62.700 kr. Cykelløbet har plads til alle kvinder, uanset om de cykler på almindelige cykler eller racercykler. El-cykler er også tilladt.

Båret af frivillig arbejdskraft Hele projektet er båret af frivillig arbejdskraft, der med Faaborg-Midtfyn Kommune og vores mange gode sponsorer gør det hele muligt. Flotte præmier er også en del af Hjerterdametouren, men vigtigst er: forebyg-

8  |  VORES EGN

gelse af hjertekarsygdomme igennem aktiv cykling samt donationen til hjerteforskning.

Donation der nytter

Cykelløbet har på de første 5 år doneret knap ¼ million til forskning. Og hver en krone nytter, idet den samlede forskning har bevirket, at dødeligheden er halveret de sidste 20 år. Desværre kommer der nu flere tilfælde af hjertekarsygdomme end tidligere på grund af vores livsstil. Forskning har dog vist, at hvis du sætter dig et mål (det kunne være Hjerterdametouren), bliver det en stor motivationsfaktor.   Dette års HJERTERDAMETOUREN gennemføres d. 26. august 2017 Ved tilmelding før 31. maj koster det 245 kr. – heraf 100 kr. til forskning. Vi glæder os til at se rigtig mange friske piger og kvinder til en god dag på FYN! Læs mere på www.hjerterdametouren.dk


Trafiksikker juniorrute er også en del af touren.

der banker for kvinders hjerte 3 personlige til Lis Aagaard Andersen Hvad giver det dig at cykle? – og være med i Hjerterdametouren? ”Lige siden min barndom har jeg nydt at cykle. Da jeg efter 18 år solgte min smykkeforretning og dermed fik mere tid, meldte jeg mig som frivillig i Hjerterdametouren. Det en god følelse at være med til at gøre en forskel med andre. Vi fik en klump i halsen, da Hjerterdametourens logo, på Hjerteforeningens legatuddeling i januar, blev vist på lige fod med andre store samarbejdspartnere på det store lærred. Vores projekt bliver værdsat!” Har du en favoritrute - en rute du kan anbefale? ”I vinterhalvåret spinner jeg sammen med min mand i Midtfyns Fritidscenter. Det er god hjerte-lunge-træning, og jeg føler, jeg skylder både min familie og mig selv at gøre en indsats for at bevare helbredet. Om sommeren nyder vi at cykle en tur med familien på skov- og stisystemerne i og omkring Ringe eller på den fine anlagte natursti mellem Ringe/Korinth, helt fri for biler, og en skøn tur på ca. 32 km i alt.

Ruter for alle – unge som ældre Der er i alt 4 landevejsruter at vælge imellem: 25 km, 50 km eller 100 km og en Mountainbikerute ved Bøgegrotten ved Ringe. Ligeledes er ’Juniorruten’ en trafiksikker rute for piger mellem 8 og 14 år. Dermed kan flere generationer også deltage i samme cykelløb.

kun opfordre andre til at komme i gang. Man kan jo starte i det små, og så kan man hurtig blive afhængig. Ringe har i den grad markeret sig som cykelby de senere år - det hilser jeg meget velkommen!

Hvordan vil du opfordre andre til at komme i gang? Jeg synes i den grad, vi har gode muligheder for at komme tæt på naturen her i Faaborg-Midtfyn Kommune og kan

VORES EGN  |  9


RINGE CYKELKLUB – giver dig medvind på de midtfynske småveje Af Paw Stylsvig, Formand i Ringe Cykelklub. Fotos: Jørgen Burchardt Med forår og milde temperaturer vågner cykelfolket op fra vinterdvalen. Og i Ringe Cykelklub skydes sæsonen traditionen tro i gang med en cykelgudstjeneste i Ringe Kirke sidste onsdag i marts, der sikrer det gode cykelvejr og medvind på cykelstierne. Således velsignet drager de rødblusede mænd og kvinder atter ud på de midtfynske landeveje. Hver onsdag sidst på eftermiddagen er der afgang fra Elværket på Østre Ringvej, hvor vi normalt er op til halvtreds friske cyklister, de fleste i en pænt fremskreden alder, der triller ud. Det hele startede tilbage i 1993, hvor Flemming ”El” Nielsen og Allan ”Albani” Hansen plus et par stykker mere mødtes på deres skærveknusere til en lille hyggetur. Kassereren kørte rundt med cigarkassen monteret bagpå cyklen. Udstyret var almindelige gamle cykler, uden specielt cykeltøj, og uden cykelhjelm. Klubben udviklede sig kraftigt i denne periode. Vi flyttede til vores nuværende klubhus hos Elværket på Østre Ringvej, og cyklerne blev bedre og bedre, der var endda nogle, der anskaffede sig rigtige racercykler. Cykeldistancerne blev også længere og længere. Klubben består i dag af knap 100 medlemmer og er et af de største sportslige og sociale tiltag i nyere tid i Ringe. Jeg startede selv i klubben kort efter, at jeg flyttede tilbage til Ringe for en halv snes år siden. Jeg har altid cyklet meget og som oftest cykler jeg på arbejde til Odense. Det er en dejlig måde at starte sin dag på, og efter et hurtigt bad på arbejdspladsen er man klar til dagens udfordringer. Medvind på hjemturen På klubdage deler vi os op, så vi kører i grupper af 10-12 cyklister, således at vi finder sammen i forhold til den

10  |  VORES EGN

hastighed, vi hver især vil køre på dagen. Vi finder fra gang til gang en god rute rundt på de midtfynske småveje, der kun er dikteret af vindretningen - vi vil jo helst have medvind på hjemturen. Holdånd man bliver helt høj af Det kræver holdånd at cykle i flok. Alle i gruppen får løbende nye positioner og nye opgaver, som stiller krav til ens fysik og sanser. Det kræver at alle konstant er opmærksomme, både med rytterne foran, ved siden af, men så sandelig også bagved. Det er en helt speciel oplevelse, når man på sådan en solrig forårsdag, hvor feltet har ”gode ben” kan mærke, at man bare bliver trukket med af energien fra feltet. På sådanne dage kan man være helt ”høj”, når man kommer hjem og snakken går ekstra godt i klubhuset. Cykelhjelm og færdselsregler Sikkerheden ligger os meget på sinde. Det er obligatorisk at køre med cykelhjelm og vi tolererer ikke medlemmer, der ikke kører efter færdselsreglerne og køreforhold. Vi har en intention om at holde os gode venner med bilister og andre trafikanter og mener sagtens, at der kan være plads til os alle på de midtfynske landeveje. Tag med os på onsdag Har du lyst til at være med, er du meget velkommen i Ringe Cykelklub. Vi har den faste tur hver onsdag, men derudover er der også tit ture i weekender, samt på andre hverdage. Vi har ingen ungdomsafdeling, men alle voksne er velkommen. Vi har også en gruppe, der kører i dit tempo. Besøg klubbens hjemmeside (www.ringe-cykelklub. dk), hvor der tillige findes megen god information om sæsonens aktiviteter. Klubben kan kontaktes via e-mail: kontakt@ringe-cykelklub.dk.


Team Rynkeby – velvære og livsglæde

Af Bente Thomsen, Accounting Assistant hos Rynkeby Foods A/S Foto: Privatfoto af Bente Thomsen Når årets 44 Team Rynkeby hold cykler til Paris fra den 8. til 15. juli 2017, vil det bestå af godt 1.700 ryttere og 450 hjælpere. Team Rynkeby Ringe er ét af holdene, der cykler afsted til fordel for Børne­cancerfonden og Bente Thomsen, der til daglig arbejder i Ringe hos Rynkeby Foods A/S, har valgt at deltage for 4. gang.

På Touren føler man nærmest vi er ”én stor familie” – vi er jo sammen mange timer. I 2015 og 2016 deltog min mand også i Team Rynkeby. Det var bare fantastisk at være med begge to. Super godt også at kunne træne sammen. En hel speciel og fantastisk oplevelse at køre Touren sammen.

Hvad fik mig i gang med at cykle? Jeg havde i nogle år overvejet at deltage i Team Rynkeby, men syntes ikke jeg havde overskud eller tid til hverken træning eller til at samle penge ind. Jeg ledte dog efter en ny træningsform. Jeg var kørt lidt træt i zumba og gymnastik som jeg ellers havde dyrket i mange år. Efteråret 2013 meldte jeg mig så til Team Rynkeby 2014 og startede til spinning for at bygge grundformen op.

Jeg kalder min favorit-rute for ”Slots-ruten”. Denne rute går både forbi Ravnholt Gods, Lykkesholm Slot, Egeskov Slot og Boltinggaard Gods. Det er en god rute, mange gode bakker, smuk natur og gode mindre veje at køre på.

Det giver mig masser af motion at cykle. Jeg får frisk luft og kan nyde naturen. Det giver mig velvære og livsglæde. Efter jeg er begyndt at cykle, er jeg faktisk kommet steder, jeg aldrig før har været. Jeg deltager i Team Rynkeby for at gøre en forskel Vores formål er at samle penge ind til børnecancerfonden. Dét at være med til at gøre en forskel er unikt. Jeg får udvidet mit kendskab til kolleger, vi har et fantastisk sammenhold, jeg møder og lærer nye mennesker at kende, får motion og gode cykelvaner.

FAKTA I 2016 indsamlede Team Rynkeby godt 65,8 mio. DKK til kampen mod børnekræft i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Færøerne – heraf gik de 43 mio. DKK til Børnecancerfonden i Danmark. Kilde: www.team-rynkeby.dk

Ringe i bevægelse: De lokale Ringe-plakater er skabt af Hanne Mogensen (© Brand Stuff – brandstuff.dk) og er en grafisk, kunstnerisk og moderne fortolkning af Ringe by. Plakater og kort kan købes i Ringeegnens Delebutik i Østergade, Ringe samt i Midtfyns Fritidscenter. Priserne for plakater og kort er: Stor plakat 50 x 70 cm, kr. 180,Lille plakat 30 x 40 cm, kr. 110,Anlednings-Kort med kuvert, kr. 35,-

VORES EGN  |  11


Et sandt eventyr Af Hanne Rygaard - Skoleleder Den 1. januar 2017 var en ganske særlig dag for Landsbyordningen Tre Ege Skolen. Her kunne Eventyrhuset endelig tage den ”nye” børnehave i brug på skolen. Som alle eventyr skal man igennem udfordringer. For Eventyrhuset må vi sige, det var tilfældet, da Fyens Stiftstidende den 12. november 2014 bragte en oversigt over lukningstruede institutioner, for her stod Eventyrhuset på listen.

ser, børnehaven nu kan tilbyde, så er det efter min bedste overbevisning endnu et stærkt signal om, at vi har et lokalsamfund, der både kan tilbyde gode rammer og indhold for de beboere, der allerede har set, at det er givende at bo i de mindre byer. Men også et vigtigt kort på hånden i forhold til at tiltrække nye familier, der står og skal vælge, hvor de vil bosætte sig.

Heldigvis skete det ikke. Ved fælles hjælp fik vi politikerne overbevidst om at etablere Landsbyordningen Tre Ege Skolen pr. 1. august 2015, og derfor kan vi i dag glæde os over, at Ryslinge stadig kan tilbyde børn i Gislev og Ryslinge at gå i en kommunal børnehave.

Den 27. januar blev børnehaven indviet, og børn og forældre fejrede de nye omgivelser. I februar blev den mere officielle indvielse holdt. Men vi vil altid gerne vise vores børnehave frem, så hermed en åben invitation til alle, der har lyst og mulighed for at komme på besøg. Vi vil med glæde dele det eventyrlige resultat med alle interesserede.

Når man ser og oplever den glæde, børn, forældre og medarbejdere viser over de nye fantastiske omgivel-

20% rabat

25 års jubilæum 18. marts Program

1200-1300: Reception 1300-1345: Brangstrup All Stars 1345-1430: Trio Mortensen 1430-1530: Tirsdagskoret 1530-1615: L. Wood Joy 1615-1700: Harpin’ Wolf & The Black Sheep 1700-1745: Katrine & André / Hustruvold 1800-1900: RockNalle, Henning K & Ivan Sand 1900-2000: Toulouse Blues Band 2000-2100: Sunday Karma 2100-2400: Buffalo Benefit og Bæsted Band e, ny and n de m se itar g u o m eg Ko æmp k

Alle er velkomne Fri entré

www.foderstoffen.dk 12  |  VORES EGN

Snart er foråret her! Frem til 31. Marts 2017 tilbyder vi 20% rabat på hele vort markisesortiment. Kontakt os gerne og vi kommer med markiseforslag som er tilpasset dine behov. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter. Moogio Ringe Svendborgvej 46 Tel 40 14 49 69 ringe@moogio.dk moogio.dk

Markiser Persienner Rullegardiner Plisségardiner Lamelgardiner


Samarbejde skal aktivere frivillige De tre byer Gislev, Kværndrup og Ryslinge har indgået et udviklingsarbejde sammen med en konsulent fra D.G.I. og Faaborg-Midtfyn Kommune.

arbejde, mens der kun er ca. 40 %, der udfører det. Dette siger noget om, at der er borgere, som godt kunne aktiveres, men hvordan gør vi det?

Kommunen er desuden medfinansierende, sammen med fonden Real Dania.

Er vores valg til de forskellige foreninger for gammeldags og fasttømret i bestemte normer og perioder? Vil man hellere vælge sig ind på enkelte projekter? Og for en begrænset periode?

Baggrunden for samarbejdet var bl.a. et borgermøde i Ryslinge, hvor emnet var Landet på Midtfyn og Fynslands nye struktur, men hvor man også havde en livlig diskussion om at deltage i foreningsarbejde. Nogle af de svære spørgsmål, der blev forsøgt besvaret var: Deltager jeg kun i en forening for at gavne mig selv eller mine børn? Hvor er dem, der står uden for rækkerne af ”Tordenskjolds soldater”? Kan vi overhovedet nå disse naboer/borgere, eller har egoismen bredt sig så meget?

Dette er nogle at de ting, vi arbejder videre med. Der skal være en vis koordinering mellem foreningerne, som nogle skal varetage, således der bliver en repræsentativ gruppe, som kommune og naboforeninger kan bruge til at samarbejde med. Kom med dit bud på, hvordan det skal være for at få flere med i det frivillige arbejde! Kommunikation er en af de andre ting, vi arbejder med. Det er utrolig vigtigt, at vi får synliggjort hvad der sker i de forskellige områder, således at man kan drage erfaringer af det, og at der ikke er sammenfald mellem arrangementerne.

Eller har vi alle for travlt i hverdagen med arbejde, børn osv.?

Et af de gode eksempler på samarbejde er indsatsen for at få en cykelsti mellem Gislev og Ryslinge. Det lykkedes ved fælles hjælp at få den sat på kommunens budget for 2017.

I løbet af det år, de tre byers udviklingssamarbejde har eksisteret, er der lavet en borgerundersøgelse, som peger på, at ca. 75 % af borgerne i Ryslinge ser det som en nødvendighed med frivilligt

Den samme omorganisering er ved at ske i Fynslands bestyrelse og dens samarbejde med de 21 lokalråd, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune.

VORES EGN  |  13


Rudme Rally Open Af Viggo Åvang, Rene Kjær og Søren Pedersen, løbsansvarlige for Rudme Rally

Rally og dyreskue er normalt ikke noget, som afholdes på én og samme matrikel, og slet ikke samme dag. Men til Rudme Friskoles årlige forårsmarked kan det meste lade sig gøre I 2016 afvikledes det første Rudme Rally Open med 16 toptunede sæbekassebiler. Netop sæbekassebilernes særlige motor bestående af fire kvikke børneben generede ikke skolens sædvanlige børnedyreskue og de øvrige boder i forårsmarkedet. Selv om mange klagede over, at de ikke nåede alle de andre boder, fordi sirenen fra Rallybanen hylede, hver gang et nyt løb var på trapperne. Børnene havde selv sammensat deres hold, og sammen med forældrene blev der bygget sæbekassebiler hele vinteren. Det blev til mange flotte og forskellige, lidt Bjergkøbing Grandprix-agtige modeller. Og der blev uddelt priser ikke kun til vinderne, men også til de flotteste og mest fantasifulde biler.

14  |  VORES EGN

Det var skolens boldbane, der ved hjælp af tre traktorlæs gamle dæk blev forvandlet til den allerede frygtede og legendariske Rudme Ringen Normalt er det ikke sætninger som ”mig først” og ”rundsave på albuerne”, som kendetegner Rudme Friskole, men i dette nådesløse Rally udspillede der sig et drama, som overrumplede både børn og forældre. Og bekymrede mødre så deres børn springe for livet i et benhårdt udskillelsesløb. Alle var dog enige om, at en ny tradition var født, da løbet var ovre og præmierne fordelt. Rudmebørnene tager gerne konkurrencen op med hold udefra. For Rudme Rally Open er åben for alle børn. Rudme Rally gentager sig igen den 20. maj 2017, og man kan tilmelde sig på www.rudmefriskole.dk


Nyt selskab skal sætte fut i Ryslinges udvikling Lokalrådet i Ryslinge danner nyt anpartsselskab, der skal fremme udviklingen i Ryslinge. Ryslinge: Et af de mere sjældne anpartsselskaber har set dagens lys. Ifølge Erhvervsstyrelsens database blev selskabet Ryslinge Udvikling Aps stiftet i begyndelsen af 2017 af lokalrådet i Ryslinge, som har indbetalt halvdelen af selskabskapitalen på 50.000 kroner - den anden halvdel er betalt af private midler fra blandt andre Ryslinge Højskole. Selskabets formålsparagraf er ret usædvanlig: ”Virksomhedens formål er udvikling af Ryslinge og omegn, så det fortsat vil være attraktivt at bo i byen og at flytte hertil”. Selskabets bestyrelsesformand, Gunnar Landtved, kender da også kun ét fortilfælde - nemlig i Vestervig på den jyske vestkyst.

Han forudser, at det samme kan blive tilfældet med Ryslinge Udvikling Aps. - Tag for eksempel daginstitutionen Eventyrhuset i Ryslinge, som lukkede ned i de daværende bygninger og flyttede ind på Tre Ege Skolen, dette skete ved årsskiftet. Her kan et anpartsselskab forhandle en god pris på plads med kommunen, sætte huset i stand og sælge det videre med fortjeneste. Fortjenesten kan bruges til udvikling og forskønnelse i byen, siger Gunnar Landtved, der understreger, at det kun er et eksempel. - Et andet eksempel kunne være at få gang i byggegrunden over for bageren, den har ligget tom i mange år, og det lige midt i byen. Først på det nystiftede selskabs dagsorden var at indkalde til borgermøde i februar med et dobbelt formål: Dels at sælge anparter til borgerne, dels at høre borgernes ønske for, hvad der trænger mest på.

Vestervig viste vejen

Det er borgermødets prioritering, der kommer til at danne grundlag for bestyrelsens arbejde.

- Deroppe fik de mere økonomisk muskelkraft ved at danne et selskab, og det brugte de til at investere i udvikling og forskønnelse. Og det har vendt udviklingen deroppe, siger Gunnar Landtved.

Bestyrelsen består foruden Gunnar Landtved af Torben Wind Rasmussen, Per Hanfgarn, Flemming Rytter og Jørgen Christoffersen.

VORES EGN  |  15


Butikken der skaber nye netværk og fællesskaber Delebutikken i Østergade Ringe er HELE egnens delebutik og har til formål at skabe netværk og nye fællesskaber mellem foreninger, virksom­ heder, kunstnere og borgere på Ringeegnen. Konceptet om en delebutik blev med stor succes afprøvet i Ringe centrum sidste sommer. Butikken var åben i forbindelse med de forskellige events, der var i Ringe, og rigtig mange kiggede ind forbi for at se de forskel­ lige udstillinger og stande i butikken. Det blev hurtigt ret tydeligt for de frivillige, og de kommunale politikere, som var til stede i åbningstiden, at her var grobund for en ny butiksform, hvor netværk og fællesskaber kunne dyrkes og tages til helt nye dimensioner.

HELE egnens Delebutik Der var fra de involverede enighed om, at projektet skulle genoptages og ’Delebutik version 2’ fik også den nødvendige opbakning fra Kommunen, som et led i deres strategi om at komme tættere på borgerne. Den nye ’Ringeegnens delebutik’ åbnede således som prøvehandling i starten af december i Østergade i Ringe og løber resten af året.

Netværk af lækkerier, håndværk og kunst Et af målene for butikken er at gøre reklame for vores attraktive områder og mange initiativer, som er i gang i lokalområderne på egnen. Det er muligt at udstille f.eks. sin kunst eller synlig­ gøre det man som iværksætter eller etableret virksomhed producerer eller tilbyder af services. Der udstilles også nyt fra FMK, byggegrunde og andre initiativer i området, borgerbudget, projekter m.v.

FAKTA Delebutikken ligger i Østergade 15 i Ringe og har åbent torsdage og fredage fra kl. 12.00-17.00.

16  |  VORES EGN

Der er flere virksomheder med i samarbejdet som f.eks. Galleri Korinth, Løgismose, Deco Farver og Nemt Fundament. Der er også en række foreninger, der deltager bl.a. Foderstoffen, Midtfyns Kunstforening, Hjerter­ dametouren og Midtfyns Husflid. 

Kig ind torsdage og fredage fra kl. 12-17 Butikken udvikler sig løbende og bl.a. Midtfyns Husflid har afholdt forskellige arrangementer i butikken, da det er et godt sted at vise andre hvad de går og laver i deres forening. Fra flere af de, der indtil videre har udstillet i Delebutikken, forlyder det også, at der allerede er skabt nye gode kontakter imellem udstillere og besøgende, så der er masser af muligheder for at skabe nye fællesskaber og netværk på tværs af Ringeegnen.

Lyst til at udstille? Har du lyst til at udstille, leje en stand eller på anden vis bruge Delebutikken, send da en mail til Hanne Raunsmed Andersen på hanan@fmk.dk. Skulle du i stedet have lyst til at være en del af holdet der bemander butikken, hører vi også meget gerne fra dig. Vi glæder os til at se dig i butikken.


Foderstoffen 25 år

Af Knud Bjarne Gjesing. Foto: Jakob Bonde-Hansen

Der var fest i Rudme d. 14. marts 1992. Det var dagen, hvor et nyt musik- og kulturhus skulle indvies i den tidligere foderstofhandels bygninger. Folk og fæ fra hele egnen var mødt frem for at se, hvad det mon var for en underlig størrelse, der havde rejst sig på den nøgne pløjemark. De fremmødte blev ikke skuffet. Indvielsen blev en broget fest med deltagelse af lokale sangere og musikere, gøglere, sangkor, rockorkestre, teatergrupper og billedkunstnere. Heller ikke en tombola savnedes. Brangstrupskolen, der havde spillet en særlig rolle ved tilblivelsen af det nye kulturhus, mødte frem med en kæmpemæssig lagkage. I flere år derefter blev der hvert år holdt et arrangement med navnet Store Kagedag. De forskellige initiativer ved indvielsen strittede i det hele taget i mange retninger. Det afspejlede måske også meget godt den forvirring, der herskede om, hvad det nye musik- og kulturhus egentlig skulle repræsentere. Men en fælles vilje syntes dog at give sig til kende, da et kor af elever fra Brangstrupskolen og Rudme Friskole med overbevisning istemte ”Foderstofhymnen” forfattet af Ole Strøm, socialpædagog ved Brangstrupskolen. ”Kina har den kinesiske mur. Paris har Eiffeltårnet. Og Egypten har sine pyramider. Men nu har vi i Rudme fået Foderstoffen!!” blev der selvbevidst sagt i åbningstalen. Nå – mon der ikke bag de prangende ord skjulte sig en vis usikkerhed om, hvad der skulle komme ud af det forfløjne projekt? Skulle de massive og betongrå bygninger på pløjemarken afsløre sig som et eventyrslot – eller som en koklat? Hvordan ideen til projektet egentlig opstod, henstår også lidt i det uvisse. Skønt adskillige troværdige personer kan aflægge vidnesbyrd om sagen, synes de nærmere omstændigheder at være en smule tågede. En forvirring, der måske også skyldes, at ideen blev undfanget under en skønsom blanding af det spirituelle og det spirituøse. Det synes dog at stå fast, at ideen opstod i kølvandet af et arrangement, hvor Brangstrupskolen og Ole

Strøm havde lånt Foderstoffens bygning til en teaterforestilling. Bygningen havde stået tom, siden Foderstoffen indstillede sin oprindelige virksomhed i 1988, men var blevet købt af Hanne og Flemming Rasmussen, der beredvilligt lånte lokaliteterne ud. Da teaterarrangementet var vel overstået, skulle sejren naturligvis fejres på behørig vis. Og her – mellem flakkende stearinlys, ølflasker og ditto sjatter – var det, at visionen rejste sig for Ole Strøms og Flemming Rasmussens svømmende øjne. En koncertsal! En restaurant! Et mad-, musik- og kulturcenter! Den slags luftkasteller bliver jo som regel revet ned af morgendagens ubarmhjertigt bankende tømmermænd – men i dette tilfælde blev de mentale tømmermænd afløst af virkelige tømrere og håndværkere, der faktisk gik i gang med at ombygge Foderstoffen. Visionen skulle virkeliggøres – vist ofte efter devisen: ”Det kan umuligt lade sig gøre – men nu gør vi det alligevel” Og det umulige lykkedes! De første år blev foretagendet styret af triumviratet Ole Strøm, Flemming Rasmussen og Ole Pedersen, den daværende leder af Rudme Friskole. I 1997 blev Foderstoffen omdannet til en forening, og siden er der blevet anlagt parkeringsplads, tårnet fra den gamle kornsilo er blevet fjernet, og bygningskomplekset udvidet. I alle årene har stedet summet af liv, støttet af gavmilde sponsorer og en sværm af frivillige. Fællesspisning og fester, revyforestillinger, kunstudstillinger, og naturligvis koncerter. Et sted til gavn og glæde for mange – også for den perlerække af kunstnere, der har optrådt i tidens løb: Niels Hausgaard, TV2, Cæcilie Norby, Lisa Ekdal, Michael Falch, Billy Cross, Lis Sørensen, Espen Just, Dana Fuchs, Poul Dissing, Hanne Boel og mange flere. Som Allan Olsen så smukt har skrevet i Foderstoffens gæstebog: ”Her er det aldrig forkert at være! ” Den 18. marts rejses Foderstoffens 5 meter høje, smukke jernskulptur af Guitarmanden. Læs mere om den i næste nummer.

VORES EGN  |  17


Kære alle på Ringeegnen Tillykke med jeres nye blad ”Vores Egn Ringeegnen”. Vi skal udvikle vores egne, så de er attraktive for jer, der bor her og for folk udefra. Som kommune har vi erkendt, at vi ikke kan skabe den ønskede udvikling alene. Hvis vi skal lykkes, skal vi skabe udviklingen sammen - på tværs af borgere, virksomheder, foreninger og kommune. Her er vi heldigvis rigtig godt stillet. Mange lokalsamfund har allerede taget denne erkendelse til sig, og vi oplever, at der i stigende grad bliver taget et medansvar for at skabe udvikling i egne lokalområder. Rundt omkring i vores kommune bliver der arbejdet med og samarbejdet om mange gode initiativer. Initiativer, som skal få flere til at flytte til de enkelte lokalsamfund. Det er meget berigende og motiverende at følge. For nogle lokalsamfund er det nyt at påtage sig dette medansvar. Andre har gjort det længe. Og så er der jer her på Ringeegnen. I har en helt unik historie og erfaring på dette område – og I er i høj grad en inspiration. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvordan I på Ringeegnen har taget ikke blot egnsprofilerne til jer, men også orienterer jer mod hinanden. Når Ringeegnen i by- og egnsprofilen beskrives som Hånden & ånden, så er der i den grad sandhed bag ordene. I er gode sammen. I ønsker at skabe gode vilkår for at være handlekraftige, give næring til skaberlyst og gennem samarbejde får I tingene til at ske. Initiativer og udvikling skaber I på tværs, og med jeres lokale ånd får I dem til at gro. Det er den dna, som I her på Ringeegnen har defineret som jeres styrke. Og den lever fuldt op til det billede, jeg har af jer. Dette første nummer af ”Vores Egn Ringeegnen”, hvor alle lokalsamfund bidrager, er udtryk for, at I åbner op mod hinanden, er nysgerrige på hinanden og jeres

18  |  VORES EGN

mange initiativer og spiller sammen. Drømme og ønsker bliver gjort til virkelighed gennem stærkt samarbejde og handlekraft. Hvert lokalområde har bidraget til denne publikation – og jeres ønske er, at gode historier om stort og småt fra alle kanter af egnen skal bringe jer endnu tættere på hinanden. I har taget et stort skridt med denne første udgave af ”Vores Egn Ringeegnen”. Jeg glæder mig over det store engagement I her viser, og jeg ser frem til at bladet flere gange årligt vil vidne om, hvordan I på Ringeegnen er Hånden & ånden. Med venlig hilsen Christian Thygesen Borgmester


Hånden & ånden - En egn med frihed og fællesskab

Ringeegnens profil fremhæver egnens særlige styrker og potentialer. Hånden & ånden rummer et autentisk billede af Ringeegnen, der er skabt af jer selv og fungerer som et pejlemærke for den retning, jeres egn skal udvikle sig i.

By- og egnsprofilerne – sådan blev de skabt I jagten på at komme på forkant med udviklingen har vi udviklet tre stærke by- og egnsprofiler for hhv. Ringe­egnen, Faaborgegnen og Forstadsbåndet. Under overskriften ”Vores Egn” er by– og egnsprofilerne en vigtig del af arbejdet med vores udviklingsstrategi, der blev vedtaget i 2015, og har som målsætning, at vi skal være 2000 flere borgere i år 2030. Den udvikling skal vi skabe sammen. Derfor er alle tre by- og egnsprofiler lavet i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv, foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner fra egnen. Processen har budt på kortlægning af de stedbundne potentialer, interviews, videooptagelser og workshops med repræsentanter fra de tre egne samt en stor rundtur i hele kommunen, hvor egnsprofilerne blev udstillet og debatteret forud

for kommunalbestyrelsens vedtagelse. Med andre ord er de tre egnes identitet blevet skabt på baggrund af jeres historier, og gennem stærkt samarbejde er de mundet ud i tre attraktive profiler med stærke rødder. By- og egnsprofilerne sætter fokus på eksisterende og kommende styrker, særlige kendetegn, og hvad en by og dens opland sammen kan tilbyde nuværende og kommende borgere. De er et fælles pejlemærke for borgere, kommune, foreninger, erhvervsliv, politikere og investorer, så vi sammen kan arbejde for at skabe den helt rigtige udvikling i og for vores egn. Se egnsprofilerne for Ringeegnen, Faaborg­egnen og Forstadsbåndet på: fmk.dk/egnsprofiler

VORES EGN  |  19


Vision - Det vil vi være

Vi vil være en egn, hvor vi er gode sammen, hvor vi samarbejder og får tingene til at ske. Vi vil skabe gode vilkår for at være handlekraftige og give næring til skaberlyst. Vi vil bo et sted, hvor events og andre tiltag kan gro i en stadig lokal ånd, og hvor initiativerne og udviklingen bliver skabt på tværs.

vores

egn

I TAL 167 foreninger Der er 167 foreninger i egnen.

43% virksomheder

43% af kommunens store og mellemstore virksomheder ligger i Ringeegnen.

1.600 cyklister

Team Rynkeby består af 1.600 motionscykelryttere og 400 hjælpere, fordelt på 38 lokale hold fra fem lande; henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge og Færøerne.

200.000 besøgende Årligt kommer 200.000 besøgende på Egeskov Slot.

1851 e.Kr.

1851 er året for grundlæggelsen af Ryslinge Højskole – dermed en af landets ældste højskoler.

8 friskoler

Der findes tre efterskoler og otte friskoler i egnen, og dermed er over halvdelen af kommunens friskoler samlet i Ringeegnen.

20  |  VORES EGN


Fortællingen om Ringeegnen I Ringeegnen deler vi en foretagsom tilgang til tingene. Vi har stærke og aktive lokalsamfund med mange ildsjæle, og mangler der noget, så skaber vi det selv. Vi er handlekraftige, og vi har en lyst til at skabe i fællesskab. Det kommer til udtryk i vores uddannelsesinstitutioner, vores rige forenings- og kulturliv og vores driftige erhvervsliv. ”Frihed til fælles bedste” er den Grundtvigske arv, som stadig lever i vores mange fri- og efterskoler, i vores landskendte højskole i Ryslinge og i vores aktive forenings- og virksomhedskultur. Her er der frihed til at handle og tænke samtidig med, at vi har en social bevidsthed og respekt for det fælles bedste.

Vi kan gøre kultur og events til en god forretning. Hvert år kommer 200.000 turister fra hele verden til Egeskov Slot, og Team Rynkeby indsamler mange mil­ lioner kroner til velgørende formål. Vi vil markere os nationalt og internationalt som en aktiv egn med særegne events og festivaler, som skabes på tværs af borgere, virksomheder og foreninger. Potentialet i at få både små og store events og begivenheder til at gro i en stadig lokal ånd, hvor initia­ tiverne og udviklingen kan blive skabt nedefra, er stærkt. For det giver sammenhængskraft og ejerskab, og det er noget, vi ikke vil være foruden i vores egn.

Vi er ikke bange for at smøge ærmerne op og få noget fra hånden. Det gælder både vores store produktionsvirksomheder, og når der skal skabes festivaler og events. Vores Egns virkelystne og aktive foreningsliv skaber grobund for et stærkt lokalsamfund. Vi sætter pris på evnen til at samarbejde og gør en dyd ud af, at vi sammen kan skabe noget større. Derfor inviterer vi også meget gerne andre med, når vi åbner dørene til vores store kultur­events som Egeskov Marked, Heartland Festival, og når Team Rynkeby cykler mod Paris.

”Her deltager man i de forskellige tiltag og aktiviteter, der er, melder sig ind i sportsklubber og er med til koncerter og arrangementer. Man kommer og støtter op. Man kan mærke engagementet, og at der er rigtig mange, der løfter.” Jonas Starklint Gymnasieelev, Midtfyns Gymnasium, Ringe

VORES EGN  |  21


Vi skal tættere på hinanden Flere borgere i kommunen skal sikre, at vi i fremtiden har råd til den velfærd, der er behov for. Det kræver, at kommune, virksomheder, foreninger og borgere arbejder sammen. For at skabe det bedste sted at bo skal vi tættere på hinanden – og vi er godt i gang.

Velfærd er den forskel, vi som kommune gør i de liv, der leves i vores byer og lokalsamfund. Vi ønsker at skabe muligheden for at alle, der bor her, kan leve det liv, I gerne vil. For at få forventninger og økonomi til at nå sammen er der brug for at gentænke vores måde at være kommune på – og ikke mindst samspillet med alle, der bor her. ”Kommunesammenlægningen, der blev gennemført for 10 år siden, har skabt en større oplevelse af afstand til politikere og kommuner”, siger borgmester Christian Thygesen. ”Det ønsker vi at gøre op med, fordi det kræver et tæt samspil mellem kommune og borgere at skabe fremtidens kommune. Det er derfor et naturligt – og nødvendigt - skridt, at vi søger et tættere samspil med hinanden”.

22  |  VORES EGN

Det liv, der leves i vores byer og lokalsamfund er vores styrke. Det er det, der skal få flere til at flytte hertil. Børnefamilier, unge og ældre. At leve et godt liv handler om meget andet end velfærd. Det handler om glæde. Om relationer. Det handler om aktive lokalsamfund, hvor man er noget for hinanden. Hvor man hjælper hinanden. I foreninger. Som naboer. Livet, der leves i lokalsamfundet, skabes af de mennesker, der bor her.

Vi skal tættere på hinanden Vi har som kommune behov for at gentænke det, vi gør. Ikke starte forfra. Men kigge kritisk og nysgerrigt på, om det vi gør, giver den største værdi for vores borgere.


”Der er mange, der i disse år prøver at gentænke velfærden. Prøver at gentænke alt fra faglighed, opgaver og ansvar til systemer, organisationer og standarder”, siger Christian Thygesen. ”Vi tror på, at de nye løsninger skal findes i tæt samspil med de mennesker, det hele handler om. Med jer. I skal gøre os klogere på, hvad der giver mest mening. Hvad der giver størst værdi, så velfærden passer til jeres liv”.

Vi er allerede i gang

Der er mange ting, der kan være i spil. Kan vi indrette os anderledes, så vi som kommune er mere tilstede i vores lokalsamfund? Kan dialog og involvering finde sted på nye måder? Kan vi samarbejde, så vi skaber mere værdi? Kan de kommunale bygninger bruges af andre, når de står tomme? Kan teknologien åbne muligheder, så vi kan mødes på nye måder eller nye steder?

Ferritslev Brugs har dannet ramme for en anden prøve­­ handling. Her har har der hver mandag i tre måneder været borgerservice light, hvor de lokale har fået hjælp direkte i deres nærområde, og hjælpen blev tilpasset borgernes ønsker undervejs.

Vi er allerede i gang med de første prøvehandlinger. I Ringe åbnede Delebutikken den 2. december 2016 i Øster­gade. Delebutikken bliver udgangspunkt for nye innovative fællesskaber, som giver en meningsudveksling og gensidig læring mellem detailhandel, kommune og borgere. Butikken vil løbende udvikle sig, og den kører indtil videre til slutningen af 2017.

Vi vil eksperimentere os frem

”Jeg oplever en stor begejstring for vores eksperimenter”, siger Christian Thygesen, ”og jeg oplever, at de lokalsamfund, vi har startet eksperimenter op i, opfatter dem som den udstrakte hånd, de også er”.

Vi ønsker at skabe en udvikling, hvor vi både fysisk, digitalt og mentalt kan komme tættere på. En kommune er et fællesskab, og de gode løsninger skal skabes i samarbejde.

Ønsket om at komme tættere på vil få mange flere former og udtryk i løbet af foråret, hvor den eksperimenterende tilgang for alvor bliver rullet ud.

Sammen skal vi eksperimentere med den måde, vi er kommune på. Gennem små prøvehandlinger vil vi afprøve ting, som vi tror kan bringe os et skridt nærmere den kommune, vi gerne vil være. ”Tanken er, at vi sammen eksperimenterer os til at finde de bedste løsninger”, siger Christian Thygesen. ”Hvis handlingen giver den ønskede effekt for enten borgere, medarbejdere eller kommunen kan vi køre den op i skala – hvis ikke, så skal den revideres eller forkastes”.

”Det er et naturligt – og nødvendigt - skridt, at vi søger et tættere samspil med hinanden” Borgmester Christian Thygesen

Det var en festlig begivenhed, da borgmester Christian Thygesen åbnede Borgerservice Light i Ferritslev Brugs.

VORES EGN  |  23


Jernalderområdet og Amfiscenen ved Ringe Sø

En ny forening er stiftet Af Charlotte Kjærgaard, Charlotte Sibbesen & Evita Rosdahl Opmærksomme personer, der går tur omkring Ringe Sø, vil have lagt mærke til, at der er kommet nye legeredskaber op ved Amfi-området, bestående af en gynge med et hestehoved på toppen, der skuer ud over søen, en kæmpe træøkse, der kan anvendes som oplagt udsigtsbænk, men også til balancegang og leg, 3 flotte balancepodier udformet som skjolde, guldhorn, og store sværd med flotte udskæringer. Men hvorfor er det der, og hvorfor lige netop Jernaldertemaet? Vi spoler tiden tilbage til januar 2015 hvor tre, i forvejen travle erhvervskvinder fra lokalområdet længe havde spekuleret i, hvordan man kunne aktivere det af kommunen allerede anlagte Amfi-område.

Ideen bag Amfi-området ved Ringe Sø kunne have et stort potentiale i forhold til sunde fællesskaber for alle aldre, men lå på daværende tidspunkt ubrugt hen, og mange vidste ikke engang, det eksisterede. Vi ønsker at involvere os og være aktive i den by, vi har bosat os i. Ringe har så meget at byde på, og området ved søen bruges aktivt af mange, lige fra dagplejere til skoler, til sportslige arrangementer og almindelige naturoplevelser, men hvorfor henlå Amfi-området så

24  |  VORES EGN

bare tomt, når det kunne bruges til at nyde madpakken eller som et aktiv, når der er sportslige arrangementer, Sankt Hans osv.? Og ikke mindst bidrage positivt til bosætning og branding af Ringe, som attraktiv og aktiv by. Og så var ideen født, og vi måtte bare forsøge, om vi kunne søsætte vores ide og aktivere Amfi-området. Kontakt til FMK blev skabt, og der var positivitet for projekt-ideen, især fordi den gamle naturlegeplads for foden af udsigtshøjen stod i forfald, og dermed passede projektet godt ind i en større plan. Der var tæt dialog mellem parkforvalteren ved FMK By, Land og Kultur og de tre ildsjæle. Også Øhavsmuseet Faaborg fandt interesse for projektet, da man så potentiale for at flytte formidling uden for museet via temapladser.

Historisk rig på fund fra jernalderen Ringe er arkæologisk og historisk rig på fund fra jern­ alderen i lige præcis det område, hvor søen er beliggende. Store og små gravpladser viser, at befolkningstætheden her var usædvanlig stor, og der er fundet flere eksempler på både ceremoniplads og gårdsanlæg på mindst 11 huse og meget mere.


Derfor temaet jernalder, og brugen af jernalderens billedverden, som er essentiel for denne tid, ligesom æstetik og materialevalg, der passer til den omkringliggende natur, også var et krav. Der blev udarbejdet projektbeskrivelse og indhentet tilbud, og totalprojektet beløber sig til godt 1 mio. kroner. Projektet er opdelt i 3 etaper. Etape 1 er nu udført og finansieret fra en bevilling fra FMK. Etape 2 og 3 skal findes via fondssøgninger, enten som hele etaper eller opdelt.

Borgerbudget - en økonomisk hjælpende hånd Ved udgangen af 2016 blev foreningen yderligere bevilliget med kr. 40.000,- fra det såkaldte Borgerbudget Ringeegnen, til skiltning og formidlingstavler, der skal binde by til Jernalderområdet. Disse udarbejdes i tæt samarbejde med Øhavsmuseet Faaborg, så det bliver en informativ og lærerig tidsrejse, man kan følge, og som kan bruges individuelt og til undervisningsbrug for skoler m.m.

Åbningsfest og fremtidige traditioner Når projektet er fuldført, skal der holdes en åbningsfest, og det er også planen at etablere nogle forskellige

traditioner, som kan tiltrække publikum til området. Der er en personlig tilfredshed i at deltage fra ide til faktisk gennemførelse af et projekt, der gavner så bredt som dette kommer til, og som har en historisk rød tråd og oplysende egenskab. Det kan blive en ny måde af formidle på, for såvel skolesøgende som alment interesserede, der bruger området. Det vil være: naturoplevelse, kultur, motorik, leg, fantasi og fællesskab, man vil komme til at opleve på ét og samme sted ved Jernalderområdet og Amfiscenen ved Ringe Sø.

FAKTA Projektets navn: Jernalder Legeog formidlingsplads. Etape 1 er udført, fondsøgning for Etape 2 + 3 foretages løbende. Forening: Jernalderområdet og Amfiscenen ved Ringe Sø

VORES EGN  |  25


GHV

– et område i vækst Af Karl Peter Warming - Gestelev-Heden-Vantinge Lokalråd

Gestelev-HedenVantinge Lokalom­ råde – historisk Gestelev-Heden-Vantinge (Forkortet GHV) ligger geografisk vest for Ringe med henholdsvis 4 km, 6 km og 8 km mellem kirkerne. Lokalområdet er centralt placeret på Fyn, ud til Hovedvej 43 Odense-Faaborg, og tæt til Hovedvej 9 - motorvejen Odense-Svendborg. De tre sogne har eget forsamlingshus og egen kirke, hver med sin præst. Gestelev hører sammen med Herringe-Rudme. Heden hører sammen med Nr. Søby og Vantinge hører sammen med Hillerslev og Espe sogne. GHV har udgjort et lokalområde i ca. 10 år, siden Kommunalreformen, hvor det blev uoverskueligt for den samlede Faaborg-Midtfyn Kommune (Forkortet FMK), at korrespondere med mere end 60 sogne og øer, som derfor blev samlet i 21 Lokalråd og 3 ø-råd.

26  |  VORES EGN

I GHV-området bor der i dag omkring 1.100 personer, nogenlunde lige mange i hvert sogn. Men sådan var det ikke tidligere. På et tidspunkt boede der næsten dobbelt så mange i Gestelev som i Heden og Vantinge. De tre sogne har udviklet sig meget forskelligt de seneste 200 år og ikke mindst de sidste 50 år. Gestelev voksede frem til sammenlægningen med Ringe Kommune midt i 60’erne. Mange træk fra den gamle landsby er stadigt godt bevaret. Landsbyen er bygget op om et idyllisk gadekær og aktivt forsamlingshus, og det nærmeste opland præges af strå­ tækte bindingsværks-ejendomme. Gennem de sidste 10 år har der igen været en positiv udvikling. Der er bygget omkring 15 huse, og tilflytterne bidrager til mere liv i landsbyen. Den gamle købmandsbutik er blevet erstattet af et nybygget autoværksted, og Vantinge El har etableret sig i Gestelev. Beboerforening og Forsamlingshus drives nu af en samlet forening for at samle kræfter og begrænse administrationen. Heden voksede i den samme periode og blev næsten dobbelt så stor fra 1965-85. Også her er en række unikke landsbytræk bevaret. Erhvervsmæssigt præges Heden af Heden Maskinforretning og af landbrug. Der er fortsat god tilflytning, og i 2015 havde Heden den højeste ”fødselsrate” i Faaborg-Midtfyn Kommune, i forhold til indbyggertallet - med 6 nyfødte. Aktivitetsmæssigt samler beboerne sig især om fælles arrangementer i forsamlingshuset og på legepladsen ”Heden City” midt i byen.


Heden og Vantinge er fælles om den lokale idrætsforening HEVA – Heden-Vantinge ungdoms- og idrætsforening, som har 50 års jubilæum næste år. HEVA forestår, ud over de forskellige idrætsaktiviteter, også fester og arrangementer, sankt hans, Idrætsfest, Høstfest mv. Vantinge voksede også meget i perioden 1965 til 1975. Antallet af huse blev mere end fordoblet. Landsbyen er centreret om byens aktivitetsplads og den gamle skole, hvor boligmassen bærer mere præg af parcelhuskvarter end af den oprindelige landsby. Oplandet udgøres derimod af mange husmandssteder og ejendomme, hvor der i dag er hobbybrug. Mange har hestehold og samles om ridesporten. De mange tilflyttere sætter deres store præg på sognet og området. Vantinge adskiller sig fra Heden og Gestelev ved at have relativt mange arbejdspladser lokalt. I perioder har der været ”ind-pendling” til Vantinge til især Miljøvirksomheden NLM, Heldagsskolen, Vantinge Møbel­ industri, -VVS, -Autoværksted, Byggeri-og entreprenørfirmaer, landbrug samt stadigt flere beboere med hjemmearbejdspladser inden for handel, musik og –konsulentbranchen. Vantinge er bredt dækket mht. arbejdspladser og kompetencer.

Gestelev-Heden-Vantinge Lokalområde – i dag GHV-lokalområdet har en del fælles interesser – grundet vores størrelser, tætte geografiske placering og ligheder i foreningslivet, men også særskilte interesser og tilknytningsorientering. Heden og Vantinge har fælles skoledistrikt og hører til Espe Skole og landsbyordning, mens Gestelev her skiller sig ud og hører til Nordagerskolen i Ringe. Vantinge, der ligger i midten af de tre sogne, har naturligt mest interesse i at få samarbejdet og aktiviteterne til at fungere optimalt til begge sider, så derfor har Vantinge leveret formand og kasserer til Lokalrådet igennem alle årene. Gestelev har naturligt orienteret sig mod Ringe og de faciliteter og kulturelle tilbud, der er der. Heden har med sin placering ud til Odense-Faaborglandevejen haft sin tilknytning spredt lidt mere. Vantinge var tidligere, i kraft af skole og børnehave, det naturlige samlingspunkt i lokalområdet, både fysisk og aktivitetsmæssigt. Efter skolelukning i 2011 og nedlæggelse af børne­ haven i 2014 opstod der et behov for ”ny-orientering” og udvikling af et nyt mødested, da børnefamilierne ikke mere havde et dagligt samlingspunkt. Landsbyen samledes på tværs af generationerne om at etablere en stor ny legepark og et” grønt forsamlingshus” med plads til mindst 70 spisende under tag, på Smedekrogen – Aktivitetspladsen i Vantinge. En af de store succeser for samarbejdet mellem GHV er etableringen af fibernet i vores område. I 2015 tog en beboer initiativ og kontakt til Energi Fyn, og der blev

afholdt beboermøder, etableret ”ambassadør-korps” mv. til at sikre den nødvendige tilslutning på op mod 65% af alle husstande i området. Gennem engageret samarbejde, og ”sund konkurrence” mellem byerne om tilslutningsprocenter, blev den nødvendige tilslutning nået, og Energi Fyn har i 2016 gravet sig gennem hele lokalområdet og ind til de mange husstande. Fibernet er ingen garanti for udvikling, men er i dag en naturlig del af en infrastruktur på linje med offentlig vandforsyning, kloakering mv. I slutningen af 2016 blev der etableret en 42m høj mobilsendemast midt mellem Gestelev og Vantinge, i første omgang til glæde for Telenors kunder, men på sigt vil flere udbydere koble sig på. Ved udgangen af 2016 er vi i GHV-området godt dækket ind med kommunikation, således at der kan sættes OK ud for disse punkter, når potentielle tilflyttere overvejer at flytte til området.

Gestelev-Heden-Vantinge Lokalområde – i fremtiden Selvom ”hovedtrenden” i nogen tid har været præget af fraflytning af landdistrikterne ind mod storbyerne, så er der også en trend, der går den anden vej: Unge familier, der har fået uddannelse, stiftet familie med 1 eller 2 børn, og som beslutter sig for at realisere en anden livsform med lidt mere plads omkring sig, en markant billigere husleje, og et knapt så højt krav til husstandsindkomst. Drømmen om ”det gode liv på landet” pusler i hovedet på mange byboere, og flere vil i fremtiden realisere den. Det kan virke uoverskueligt at flytte fra den praktiske lejlighed med elevator ud i sit eget hus på landet, men der er mange andre ting, der er nemmere og hurtigere ude på landet. Med ny teknologi, bedre samfærdselsmuligheder og nye arbejdsformer bliver der flere og flere jobs, som ikke er et 8 - 16 job på et kontor i byen. Statslige jobs flyttes ud, og mulighed for hjemmearbejdspladser med arbejdstider, der kan indpasses i familiens rytme, bliver der flere af. Når man igennem sin ungdom har mærket storbyens puls med byens mange tilbud, når mange et punkt, hvor de sætter pris på de daglige oplevelser på småveje med syns- og duftindtryk. Autenticitet er ”det nye sort”. Det handler ikke kun om effektivitet og det rationelle, men også om historien bag produktet. Om hvordan man dyrker sine egne grøntsager, og selv kan være med til at give sine børn det gode børneliv med helt jordnære oplevelser som at trække friske gulerødder op af jorden. I GHV-området udvider vi samarbejdet med et ”klyngesamarbejde” med vores nabosogne og lokalområder, så vi kan støtte hinanden og skabe et større fællesskab med mulighed for fortsat at kunne realisere det gode liv på landet.

VORES EGN  |  27


En lille skole med stor betydning Af Sigrid Gro Knage Rasmussen og Jacob Knage Rasmussen, forældre på Rudme Friskole Imellem Ringe og Kværndrup i den lille landsby Herringe-Rudme ligger Rudme Friskole med 67 elever fra 0.-7. klasse samt en integreret børnehave og vuggestue, der er normeret til 24 børn. Vi er tilflyttere fra Odense med tre drenge på 1, 4 og 7 år, og for os står det klart, at vores børn ved at gå på Rudme Friskole, ud over faglig fordybelse og kreative udfoldelser, får nogle vigtige menneskelige erfaringer og redskaber med sig i bagagen. Vi kan se, at skolens lille størrelse giver en nærhed og opmærksomhed blandt børnene på tværs af årgange, der er rørende, og det er naturligt, at børnene leger

28  |  VORES EGN

med hinanden på tværs af alder. Dette gør sig også gældende i forhold til ”de små” i børnehaven og vuggestuen. Skolens lille størrelse betyder små klassekvotienter, og vi oplever det som en tryg og overskuelig verden for vores børn. Derudover har skolen ikke indført heldagsskole, men efter skoletid er der forskellige tilbud som SFO, klub, billedskole, musikskole, og mulighed for masser af fri leg! Det er meningsfyldt for os som forældre, at vi kan aflevere vores børn det samme sted, og vi ved, at de ser hinanden i løbet af dagen, enten når de besøger hinandens legeplads eller snakker hen over hegnet mellem børnehaven og skolen.


Trods sin lille størrelse er friskolen ikke noget ubetydeligt sted. Det er et lille kraftcenter for alle os, der mødes der. I mødet om vores børns skole opstår engagement og fællesskabsfølelse, hvor man efter lyst og evne kan bidrage med det, man brænder for. På den måde bliver skolen både en legeplads for børn og voksne, og hvis du har noget på hjerte, er det bare om at få andre med på ideen! Følelsen af, at vi i fællesskab kan mere, end den enkelte kan overkomme alene, er så bekræftende! Når fx et forårsmarked eller en arbejdslørdag tager form, og et mylder af glade børn og voksne hjælper hinanden med at skabe noget sammen, så har det stor betydning. Både for os forældre, men også for alle de børn, der tager denne oplevelse med i bagage n, og ved, at sammen kan vi udrette noget, hvis vi alle hjælper, så godt vi kan.

”Jeg føler, at det man tager med sig fra Rudme er yderst unikt og meget brugbart i de videre studier. Jeg selv startede mit 8-årige skoleforløb i sommeren 2003 og sluttede i sommeren 2011. Det var 8 år fyldt med værdifulde minder, venskaber, fælleskabsfølelse, sammenhold, musik og vigtigst af alt lærere, der fik mig til at gøre mit allerbedste, og man blev aldrig skoletræt” Jens Leonhard

Vi tror på, at det giver børn et godt fundament for deres skolegang, at de mærker, at deres forældre interesser sig for deres skole og bakker op om de arrangementer, der foregår. Denne oplevelse af, at vi kan udrette noget større end os selv sammen med andre, har været grundlaget for Rudme Friskole i over 150 år. I al sin enkelthed: På Rudme Friskole kan du være med til at præge dine børns skole, og du kan være med til at gøre en forskel i samarbejde med alle os, der mødes der: lærerne, forældrene og børnene. Derfor er Rudme Friskole en lille skole med stor betydning.

PATCHWORK HUSFLIDSAFTENER BRODERI PILEFLET KNIPLING STRIK TRÆVÆRKSTED GLAS LÆDER SYMASKINER SMYKKER Midtfyns Husflids udbud af aktiviteter og kurser tager udgangspunkt i det kreative, i kunsten,

FILT

GARN & STOF

i kulturen og i de manuelle fag. Find os på hjemmesiden www.midtfyns.husflid.dk

SKABENDE HÅNDVÆRK - i samvaer med andre

VORES EGN  |  29


Ådalscenen i Gislev

Et stort byggeprojekt er stærkt på vej

30  |  VORES EGN


Af AP. Andersen, Ådalscenen-udvalget / Gislev Kreativitet, fællesskab og initiativ bygger nu Ådal­ scenen i Gislev. En friluftsscene på ikke mindre end 180 kvadratmeter scenegulv med et spænd på 23, en højde på 8 og en dybde på 10 meter. Dette giver muligheder for udviklingen af egnens musik-og teaterliv og meget, meget mere! Efter en række borgermøder og i tæt samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Land+ begyndte en gruppe af frivillige borgere i 2014 arbejdet med at føre planer og tegninger for Gislev Børneskov ud i livet. Der blev arbejdet med motorsave og flishugger for at få ryddet, så der kunne blive plads til den rigtige placering af Ådalscenen, som skal rumme musikfestival, teater, koncerter, et nyt kulturelt samlingssted samt madpakkehus, som kan bruges af alle. Gislev Lokalråd nedsatte Ådalscenen-udvalget, som skulle forestå alt omkring fondsansøgninger og planlægning og opførelse af scene/madpakkehuset. I begyndelsen af 2016 gik udvalget i gang med at skaffe fondsmidler til projektet. Forud for dette var det nødvendigt at få modellen af scene/udkigstårn/madpakkehus rentegnet og beregnet af arkitekt og ingeniør, så det ville være muligt at få indhentet et realistisk bud på opførelsesprisen. Opførelsessummen viste sig at blive på godt og vel 2.3 mio. kr. alt iberegnet. Af hensyn til lovliggørelse af byggeriet blev der i lyntempo og ved kompetent indsats fra FMK udarbejdet en ny lokalplan for området. Ådalscenen-udvalget har nu rejst 1.620.000 kr. gennem fonde, private donationer og FMK. Første fase af byggeriet er netop afsluttet. Scenens fundamenter er støbt, og tårnet, som er den bærende del af byggeriet, er netop rejst. Anden fase går i gang, når det afbarkede tømmer er tørt nok. Det er fuldtømmer, som er leveret af Holstenshuus Gods. De ca. 250 meter tømmer blev

afbarket i lyntempo af en stor flok lokale og engagerede mænd og kvinder. Forplejningen blev naturligvis klaret af vores lokale Lokalrødder. Tømmeret har nu ligget og tørret siden august 2016. Vi regner med at tømmerarbejdet kan gå i gang her i foråret og formentligt vil være færdigt engang hen i sensommer­ ferien. Tømrermester Verner Pedersen, Gislev har hoved­ entreprisen, og det er en række lokale håndværkere mm., som har påtaget sig opgaven at bygge Gislevs nye samlingssted og vartegn. Bygningskvalitet ApS, Korinth har stået for tegninger og alle tekniske beregninger samt de nødvendige tilladelser. Første og anden fase er opførelse af scene og madpakkehus - et fuldt ud funktionelt byggeri, hvor vi dog stadig mangler de sidste ca. 700.000 kr., som vil fuldende byggeriet. Vi fortsætter med at søge penge, så vi kan få fuldendt projektet, som vi har planlagt det. Første spadestik blev foretaget lørdag den 26. november af viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen og ophavsmanden til selve modellen af Ådalscenen, tømrermester Frands Jeppesen, Sandager. Der var flag i byen og i Børneskoven. Taler fra en mobil talerstol på en trailer, underholdning af Gislevs Folkekor – Tågehornet, og i hele dette meget festlige arrangement deltog omkring 150 personer. Dagen sluttede med karrysuppe i Gislev Forsamlingshus’ Skovstue. To dage før jul blev tårnet (bunden af et Vestas mølletårn) sat på plads. Et lille rør på 16 tons og en diameter på 4 og højde på 8 meter. Begivenheden blev overværet af ca. 50 lokale borgere, som denne råkolde og tågede vinterdag holdt sig varme ved et bålsted og et dejligt glas gløgg. Da tårnet var på plads blev begivenheden afsluttet med første sang på den kommende scene, hvorfra vi ser frem til, at der vil lyde endnu flere velklingende toner.

VORES EGN  |  31


Klyngesamarbejde mellem landsbyerne: Sallinge, Hillerslev, Højrup, Nybølle, Vantinge, Heden, Gestelev, Boltinge, Findinge, Espe, Herringe, Rudme, Krarup, Snarup.

Vi står sammen og hjælper hinanden Den 23/1 blev der afholdt borgermøde i Espehallen, der var et bredt fremmøde fra folke- og friskoler, menighedsråd, lokale erhvervsdrivende, foreninger, hal, forsamlingshus, lokalblad og private personer med interesse. En interessegruppe har opstartet en styregruppe bestående af interesserede personer fra alle områder og har søgt og fået støtte af kommunen. Der er bevilliget 75.000 kr. Midlerne skal gå til, at vi kan søge om projekt koordineringen via DGI/ RealDania. Ansøgning er sendt til DGI medio februar i håbet om, at vi bliver et af de 25 projekter, der kan få støtte i Danmark.

Har du interesse i at være med, kontakt gerne Tina Ellegaard 20648623 / ktellegaard@gmail.com Arbejdet med klyngesamarbejdet kan også følges og kommenteres på facebook ; Klyngen syd for Ringe. Alle er enige om, at der skal oprettes en kommunika­ tionsplatform, hvor vi deler vores aktiviteter og værdier. Det er det første styregruppen vil arbejde med. Vi glæder os til at kunne fortælle mere om projektet i de kommende blade.

Der er plads til flere i styregruppen og gerne personer med interesse i formidling og it – kommunikation. Unge er også meget velkomne.

Udsagn fra borgermødet om muligheder i klyngesamarbejde: • Skabe synlighed • Positiv fortælling om vores område • Skabe netværk/ fælleskaber • Skabe lokal udvikling • Åbenhed om aktiviteter og faciliteter • Lave fælleskaber – fx gammel på landet / unge på landet • Samlet aktivitetskalender • Samle aktiviteter • Synliggøre peronlige kompetencer • Deleøkonomi

32  |  VORES EGN

• Få ordnet praktiske ting i bybilledet, byskilte, belægninger • Øget kendskab til hinanden • Større kendskab til aktiviteter • Udnytte hinandens kompetencer • Øjenåbner • Lave landsbyplaner • Bryde grænser • Ønske om fælles printer og fælles indkøbsmuligheder • Fælles aktiviteter fx banko, cirkus


Nyt liv i fællesskaber Af Kenneth Jensen. Privatfoto

Ryslinge!!! Hvad vil I dog i Ryslinge? Det var spørgsmålet fra størstedelen af vores omgangskreds i Ringe, da vi for 2½ år siden fortalte, at nu ville vi flytte til Ryslinge Vi havde boet til leje i hus i godt 10 år i Ringe, og havde i mange år været på udkig efter vores eget hus, men vi havde svært ved at finde noget, som faldt i vores smag. MidtfynsPosten blev tjekket grundigt hver tirsdag for at se, om der ikke var kommet nogle nye og spændende boliger i avisen, men det var begrænset, hvad der var af huse, som faldt i vores smag. Når vi tjekkede boliger, kiggede vi altid efter overskriften, altså beliggenheden af huset, og øjnene sorterede alt fra, der ikke havde med Ringe at gøre. Men så en dag var der alligevel et hus, som ikke blev sorteret fra. Billedet fangede min interesse, men så så jeg, at der stod Ryslinge i overskriften. Ryslinge? Kunne vi virkelig flytte til Ryslinge? Jeg fandt straks Ipad’en frem, fandt huset på ejendomsmæglerens side og tjekkede straks billederne. Jeg var solgt på stedet, og måtte straks vise huset til konen. Hun syntes heldigvis også, at det så spændende ud. Bilen blev derefter startet op, og jeg drønende de få kilometer til Ryslinge for at se dette hus og sondere terrænet. Jeg fandt ud af, at der var alt i Ryslinge: Der var en Dagli’ Brugs, Spar købmand, bager, pizzaria, kommune­skole og friskole, samt et stort og dejligt idrætsanlæg med multibane og hal, og så er der også nem adgang til motorvejen fra Ryslinge af. Det så rigtig spændende ud, så det var med at få booket en aftale med ejendomsmægleren og sikre sig huset. At huset i forhold til et tilsvarende hus i Ringe var godt en kvart million billigere, gjorde det bestemt ikke dårligere. Yes, vi skulle nu være Ryslinge-borgere.

Vi flyttede ind i huset, som er placeret midt i byen i et lukket vænge med et dejligt stisystem. Naboerne tog fantastisk godt i mod os, og der er et fantastisk sammenhold på vores vænge, hvor alle flager til fødsels­ dage, og der arrangeres gadefest, julefrokost, gule ærter og cykelture m.m. Det var ikke kun vores nye naboer, der tog sig godt af os. Når man færdes rundt i byen, er folk generelt meget høflige og hilser pænt. Selvom der både er kommune- og friskole i Ryslinge, valgte vi at beholde vores to drenge på Tingagerskolen i Ringe, for at skåne dem for et skoleskifte. De ville alligevel kun kunne gå på kommuneskolen til og med 6. klasse, inden de skulle på Tingagerskolen igen. Det gav selvfølgelig den udfordring, at vores drenge så ikke ville have et netværk i Ryslinge, men da de er sportsinteresserede, skulle vi hurtigt få drengene socialiseret i Ryslinge med nogle gode venner. Vi blev derfor ret hurtigt registreret i fodboldklubben, og kun få uger efter, vi var flyttet til byen, blev jeg en del af boldklubbens bestyrelse og blev også træner for vores ældste søn. Da jeg havde mere end 25 års erfaring som fodboldtræner og frivillig i diverse fodboldklubber, faldt det mig meget naturligt, at jeg skulle deltage som frivillig i klubben. Mit arbejde i klubben har så også været med til at få mig socialiseret i byen, og jeg elsker at være en del af foreningslivet, hvor vi arbejder for at gøre området omkring Ryslinge hallen til børnenes foretrukne tilhørssted. I dag sidder jeg så som formand for fodboldklubben og trives virkelig ved at være en del af den spændende udvikling, der foregår omkring vores idrætsanlæg, og jeg og min familie er i dag ret stolte af at være en del af Ryslinge – et liv i fællesskaber.

VORES EGN  |  33


Opsplitning af Ryslingehallerne

Af Vibeke Broholm, talsmand for arbejdsgruppen i Ryslinge Gennem længere tid har økonomien været trængt for Ryslingehallerne. Byerne Gislev, Kværndrup og Ryslinge har givet udtryk for, at man tror, at det er nemmere at drive en hal selv i egen by, end at drive tre haller sammen. På et repræsentantskabsmøde lå der derfor et oplæg fra Ryslingehallernes bestyrelse om, at hallerne skulle splittes op. Alle tre byer tilkendegav, at det var en løsning, der skulle arbejdes videre med. Det var så op til den enkelte by at finde ud af, hvad der var den bedste løsning. En midlertidig arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere foreninger i byen blev derfor enige om, at der skulle holdes et møde for byens borgere, hvor det skulle afklares, hvad der skulle ske med hallen, og om byen ville bakke op omkring det. Mødet skulle afsluttes med at finde en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige organisationer eller foreninger, som kunne styre denne proces. Mødet kom, efter gensidig aftale, ikke til at handle om kommunens nedskæringer i hal-tilskuddet, men om at der skulle skabes ejerskabsfølelse i forhold til hallen. Kulturen i Ryslinge har blomstret, men hallen har været glemt. Samarbejdet skal styrkes, og ejerskabet til

34  |  VORES EGN

hallen skal gøres stærkt/stærkere. Det handler om at mange skal hjælpe en lille smule, i stedet for at nogle få skal gøre det hele. I det budget, der er lagt op til fra Ryslingehallernes bestyrelse, er der ikke sat penge af til en halinspektør. Der skal derfor findes ud af, hvem der skal udføre alt det praktiske arbejde, der er brug for. Der skal tilvejebringes penge, enten ved merindtjening, øget aktivitet og/eller frivilligt arbejde. Skal der være én forening i Ryslinge i stedet for 43 forskellige foreninger, med hver sin bestyrelse? Foreninger der løser de samme opgaver og bruger de samme kræfter. Skal hallen skifte navn til noget, som ikke kun udstråler sport? Ryslinge Kultur- og Idrætscenter, Byens Hus eller noget helt tredje? Det er blot nogle af de ting, den nuværende arbejdsgruppe arbejder videre med, og det bliver en udfordring, men nu har vi muligheden for at få den hal, vi ønsker. Vi har så mange kræfter i Ryslinge, men vi skal turde sige, at nu skal vi samarbejde om at skabe et mødested, hvor alle giver en hånd med.


Hvad ved du om Vores Egn – Ringeegnen? 1. I hvilket år blev musik-og kulturhuset Foderstoffen i Rudme indviet?:

1990

1992

1995

2. Hvilken typer biler kører i Rudme Rally Open?

ATV

Radiobiler

Sæbekassebiler

3. Har Rudme Friskole børnehave og vuggestue?

Ja

Nej

Kun børnehave

4. Lokalområdet Gestelev-Heden-Vantinge forkortes GHV, men hvilken af de 3 byer ligger i midten?

Gestelev

Heden

Vantinge

5. Hvad hedder Lokalrådets nye anpartsselskab i Ryslinge?

Ryslinge Udvikling Aps

Ryslinge Go Aps

Udvikling af Ryslinge Aps

6. Hvor mange kvadratmeter scenegulv får den nye Ådalscenen i Gislev?

200

180

165

7. Hvilken tidsalder er tema for det kommende Amfi-område ved Ringe Sø?

Stemalder

Bronzealder

Jernalder

8. Hvilken aldersgruppe er den nye Ungecafé i Ringe beregnet til?

12-20 år

13-25 år

14-22

Deltag i lodtrækningen om 2 fl. god vin fra

i Ringe

Udfyld ovenstående - tag en kopi af siden – eller afriv siden - og aflever den til Mark og Storm Grafisk, Korsvangen 15, 5750 Ringe. Vinderen får direkte besked. Mærk kuverten: Vores Egn NAVN:

ADRESSE:

POSTNR.:

BY:

TLF.

MAIL:

VORES EGN  |  35


Egeskov Marked

– sidste 3. onsdag i september 2016…

»Ses vi ikke før, så ses vi da til Egeskov Marked!« Denne talemåde er en overlevering, som kan spores tilbage til midten af 1700tallet. Talemåden er et velkendt godt fynsk mundheld, som også i dag af og til kan høres blandt de mange markedsgæster, der den 3. onsdag i september sætter hinanden stævne på Egeskov Marked.

Således starter jubilæumsskriftet i anledning af Kværndrup Markedsforenings 25-års jubilæum i 2009. Jubilæumsskriftet er lavet af Kværndrups lokale historiker Edvin Larsen og kan læses på Egeskov Markeds hjemmeside. Her kan du læse hele det flotte jubilæumsskrift og få den spændende historie om Egeskov Marked.

…Egeskov Marked afholdes fra 2017 i weekenden før 3. onsdag i september……i år 15. – 17. september!! Budskabet om at ses på Egeskov Marked vil altid være aktuelt, men tidspunktet for at ses bliver fra 2017 ændret. Efter at Egeskov Marked altid har fundet sted 3. onsdag i september, bliver markedet fra 2017 i stedet et marked, som strækker sig over weekenden inden den 3. onsdag i september…. Egeskov Markeds historie kan med ret stor sandsynlighed ved hjælp af skriftlige kilder føres tilbage til 1393. Så derfor var det en meget stor og banebrydende beslutning, som bestyrelsen for Egeskov Markedsforening tog i 2015 efter endnu et marked med dalende antal kræmmere og dalende antal markedsgæster. Kræmmerne er en af hjørnestenene i et marked, og da antallet af kræmmere blev mindre og mindre måtte der handles. I år 2000 var Markedsforeningen faktisk nødt til at skrive kræmmere på venteliste! Og i 1996 var der 400 heste på Egeskov Marked.

36  |  VORES EGN


Efter mange og grundige overvejelser, inddragelse af foreningerne via Repræsentantskabet og hjælperne fra Markedet via hjælpermøde – blev beslutningen om at ændre markedets form taget. Alle sten er blevet vendt, fordele og ulemper vurderet af Egeskov Markeds­ forening med formand Uffe Østergaard i spidsen. En af de gennemgående betragtninger var, at kræmmere langvejs fra ikke syntes, at det var besværet værd at rejse den lange tur til Fyn og stille deres bod op og deres varer frem, blot for en dags handel. Andre mente, at man ikke kunne ændre en så lang tradition på et så afgørende punkt, som tidspunktet for afholdelsen naturligvis er. Naturligvis spiller andre forhold også ind på, at markedet har været inde i en periode med vigende besøgstal. Konjunkturerne i samfundet ændrer sig. Traditioner ændres med nye generationer, som har andre interesser end at nyde markedsstemning. Der er så mange andre tilbud i vores verden, megen handel foregår hjemme fra computeren, og måske er arbejdsgivere blevet mindre large med frihed til markedsbesøg. Det er eksempelvis også tilfældet helt lokalt: i ”gamle” dage – og det er bare ganske få år siden – havde skolerne lukket på 3. onsdag i september, ligesom de lokale virksomheder også lukkede, så medarbejderne kunne arbejde på markedspladsen.

De frivillige De frivillige hjælpere er naturligvis en anden af hjørnestenene i så stort et arrangement, som markedet er. På gode år har der været op mod 100.000 gæster på markedet, antallet af frivillige hjælpere ligger på 500 – 700 og overskuddet, som kommer foreningerne i Kværndrup til gode, androg i årene 1984-2009 samlet ca. 12 millioner. De mange penge er gået til mange forskellige projekter i Kværndrup og omegn, f.eks. gav Egeskov Markedsforening i 1989, 200.000 kr. til etablering af 3 tennisbaner i Kværndrup ved skolen – nogle baner, som byens borgere stadig nyder godt af. Pengene fra Egeskov Markedsforening har også betydet, at klasser fra skolerne og hold fra boldklub og idrætsforening har kunnet komme på ture.

hvor markedet kommer til at vare en hel weekend. Spændende om antallet af kræmmere, og ikke mindst spændende om antallet af gæster, stiger? Kommer der flere gamle kværndruppere hjem på besøg? Kommer flere børnefamilier til markedet, når det foregår i en weekend? I Kværndrup er vi meget spændte på, hvordan gæsterne tager imod det nye marked. Indtrykket er, at det var bedst med 1 dag, men at man var nødt til at gøre noget, hvis tilbagegangen ikke skulle fortsætte. Så alle i Kværndrup ser med spænding frem til 15. – 17. september 2017. Og i år ikke kun på grund af vejrudsigterne…. Til Egeskov Marked melder man sig som hjælper som privatperson og altså ikke igennem en forening. Men foreningerne opfordrer og forventer, at medlemmerne tager deres tørn til markedet, hvilket naturligvis også er tilfældet. Overskuddet fra markedet fordeles til Kværndrups lokale foreninger efter deres størrelse, ligesom man kan søge om tilskud til specifikke formål. Med etablering af dette blad, ”Vores Egn”, samarbejdet i lokalsamfundene hhv. Faaborgegnen, Ringeegnen og Forstadsbåndet, samt samarbejdet i den gamle Ryslinge Kommune, Landet på Midtfyn, kan man håbe på, at hele egnen kommer til at føle en endnu større tilknytning til Egeskov Marked, som jo er med til at markedsføre hele Midtfyn. Så forhåbentlig ser vi mange frivillige hjælpere fra dette nye spændende blads udgivelsesområde, Ringeegnen – på samme måde, som der også er hjælpere fra et større område til Heartlandfestival, og som der var i gamle dage til Midtfyns Festivalen. På Egeskov Marked kan du høre mere om Landet på Midtfyn (Ringeegnen)

Behov for antallet af frivillige har stort set været det samme uanset hvor mange gæster, der kommer, men det er klart, at behovet for frivillige timer stiger, nu

VORES EGN  |  37


Gislev Musik Festival 2017 Lørdag den 10. juni 2017 kl. 10.00 –24.00 åbnes dørene for snart 20. gang til Musikfestivalen i Gislev Børneskov. Øregangene masseres af de skønneste harmoniske toner fra unge samt lidt ældre bands, kor, duoer, trioer og solister.

Følg program på hjemmesiden: gislevmusikfestival.dk

Der er total festivalstemning med legeborg, boder, is, popcorn, fritter, pølser, grillmad og øl og vand osv. En dejlig musikoplevelse, også for hele familien.

Fmd. Gislev Musik Festival Anne Rye Tlf. 2297 2409. Mail: rye65@me.com

Det er allerede nu, som optrædende, muligt at tilmelde sig festivalen.

KLINIKHUSET v/Marianne Lundgreen

Fodterapi

Personlig træner

Massage & Zoneterapi

Psykoterapi

Yoga

Psykologisk Behandling

Jernbanegade 13-15 • 5750 Ringe • Telefon: 62 62 18 39 • klinikhuset.ringe@gmail.com 38  |  VORES EGN


Gislev letter! Gislev by Day 2017 løber af stablen lørdag den 2. september fra kl. 10.00 Programmet vokser, men har stadig udgangspunkt i åben by, kræmmermarked, boder gennem byen – salg fra dig til mig. Kom og sæt din bod op, det koster ikke noget. Musik og anden underholdning, mad, øl, vand og kaffe kan købes.

Sløv PC ?

Giv din pc et eftersyn Vi undersøger og retter følgende  Virus og spyware check  Installerer opdateringer  Opdaterer Adobe, Java mm.

Motorcykler af ethvert mærke, størrelse og alder, og ligeså biler og knallerter. Kom og vær med til denne uforglemmelige dag i den hyggelige by Gislev – Den vil helt sikkert tegne sig i rækken af gode oplevelser i 2017. Program udkommer senere – det bliver spændende, hvad det i år kommer til at indeholde. Yderligere oplysninger kan indhentes hos nedenstående, medl. af Team-GbD Bjarne Dyrehauge / AP. Andersen 2035 0848 / 2941 1325

Overvejen 71 5792 Årslev Tlf: 62 67 17 57 www.nsd.dk e-mail: nsd@nsd.dk

Steven Larsen - Tagdækker

Vi har rygende travlt og har brug for flere dygtige tagdækkere til vores større tagprojekter.

Vi har et fantastisk arbejdsmiljø hvor alle medarbejdere er engageret og brænder for det de laver

Vi søger ligeledes en Servicemand til vores tagserviceteam. - Ønsker du at være en del af et team, hvor stolthed, ligeværdighed og samarbejde er hverdag og hvor du kan være med til at skabe fremtiden?

JA

- så brænder vi for at ansætte dig*. Kontakt os på 62 27 25 25 info@ryslingetag.dk.

* Vi tilbyder pensions- og sund hedsordning. Løn efter kvalifikat ioner.

Daniel Nielsen - Tagdækker

For mig er Ryslinge Tagdækning et sted, hvor jeg har udviklet mig både fagligt og personligt hvilket har givet mig gevinst både på arbejde og i fritiden

STOLTHED · LIGE VÆRDIGHED · SAM ARBEJDE Glasmester vej 31 · 57 72 Kværndrup · Tlf. 62 2 7 25 25

VORES EGN  |  39


Kommunikation med kant

> > > > > >

Print Bannere Roll-up Markedsføring Flag · Beachflag Skilte

> > > > > >

Messestande Kommunikation Konceptudvikling Profilbeklædning Reklameartikler Websites

www.mark-storm.dk

Ring til Jens Jørgen tlf. 29 91 78 99

Vores Egn - Nr. 1 2017  
Vores Egn - Nr. 1 2017