Page 1

Til samtlige husstande, kontorer og butikker

AdvokatFyn a/s Mads B. K. Kromann Advokat

Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling.

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing Tlf. 62 52 10 77 www.advokatfyn.dk • ar@advokatfyn.dk

Ærø Ugeavis - Tirsdag den 12. december 2017 - Nr. 50 - 53. årg. 4 Fyringsolie - Ærø Olie - 4-05-2017 9:00

Ring til os på 62 52 11 85

RISE BRYGGERI

Ring til

holder WEEKEND-ÅBENT

Ærø Olie 62 52 11 85

Lørdag d. 16. dec. kl. 10.00-13.00 Søndag d. 17. dec. kl. 10.00-13.00 Lørdag d. 23. dec. kl. 10.00-12.00

og bestil

Mangler du lige den sidste julegave, værtsgave eller mandelgave. Ærø Øl • Øl-glas • Sognefogedgårdens æblemost og æblesnaps af egen avl • Håndrullede Ærø cigarer m.m. Gode tilbud på Strong Rudolf og Økologisk Jule Ale.

Fyringsolie på den lokale måde Ærø Olie har et stort, lokalt lager på Ærø og lokale chauffører med egen tankbil, som dagligt leverer fyringsolie fra OK nemt og hurtigt. Du har naturligvis også mulighed for at få automatisk levering.

DELI K ATES S EN Onsdag d. 13/12 fra kl. 11.30-12.30

Ribbensteg

Pr. person

med rødkål sovs og kartoffler

Kun

45,-

Varm ret!

Næste uges ret:

Dampet laks med hollandaisesovs, kartofler og ærter

Marstal Tlf. 62 53 17 80 Se flere gode tilbud her i avisen

Vandværksvej 5, 5970 Ærøskøbing Tlf. 51 35 77 36 Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården

yringsolie - Ærø Olie.indd 1

28/08/17 09.29

Reberbanen 61 MARSTAL

Jens Schultz a/s Industrivej 5 5960 Marstal Tlf: 62 53 11 21 info@jsxl.dk www.jsxl.dk

anbefaler sig med alle former for reparationer af biler og traktorer.

UGE 51: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

UGE 52: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

LUKKET LUKKET kl. 7.00-17.00 LUKKET kl. 7.00-17.00 kl. 9.00-13.00 LUKKET

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

399,-

649,-

MY WALLIT PUNGE Flere farver og modeller

Fra 339,-

udføres hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN Tlf. 62 53 17 20

HERREPUNGE ECCO HERRE Sort

RIEKER m/snøre og lynlås Vandafvisende

Ærø-Bilen - fast

Autogården - 1 sp.indd 1

kl. 7.00-17.00 kl. 7.00-17.00 kl. 7.00-17.00 kl. 7.00-17.00 kl. 7.00-17.00 kl. 9.00-13.00 LUKKET

RIEKER HERRE Cognac

ØLHOLM BØRN Vandafvisende

PLADEARBEJDE

ER ÅBNINGSTGID NYTÅR MELLEM JUL O

Julegodter til hele familien...

12/09/17 05.26

1.000,-

799,-

3 DAGLIGE AFGANGE fra Svendborg mandag-fredag Oplever du problemer med at dine pakker/ gods ikke kan leveres til Ærø (ikke-brofast ø) så brug Ærø-Bilen. Få det indleveret i Rytterskoven 3, Svendborg, så sørger vi for at det kommer videre til Ærø.

Ring for nærmere information til: Erik: Tlf. 40 24 39 88 Vi tager også pakker/gods med fra Ærø

Fra 9950

HERREBÆLTER OG SKINDHANDSKER Flere farver og modeller VAGABOND m/lynlås Grå eller sort

RUGGED GEAR HERRE

899,-

599,-

399,-

Fyld - 3 sp_Layout 1.1 - 15-09-2017 4:36

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • 53 TLF. Kongensgade 36 · Marstal · Tlf. 62 17 4462 53 11 53

Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis


2  ÆRØ UGEAVIS 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

ÆRØ KOMMUNE Skorstensfejermester søges Teknisk Afdeling søger en skorstensfejermester til varetagelse af den lovpligtige skorstensfejning i kommunen. Ansøgningsfrist: Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 09.00.

Betalingen i dagplejen er over 12 måneder.

Indsamling af dagrenovation mellem jul og nytår

Dagpleje pr. md.

kr. 2.684,00

Der kan ske fritagelse for forældrebetaling, når barnet holder fri samtidig med sin dagplejer.

TEKNISK AFDELING

Betalingen i vuggestue, børnehave samt fritidsordning er over 11 måneder – Juli måned er betalingsfri.

Afskedsreception for borgmester Jørgen Otto Jørgensen

Vuggestue pr. md. Børnehave pr. md. Madordning i børnehave/vuggestue pr. md. Fritidsordning: Eftermiddagsplads pr. md. Morgenplads (i børnehaverne) pr. md.

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen har efter 20 år i kommunalpolitik, heraf 16 år som borgmester, valgt at stoppe med udgangen af valgperioden pr. 31. december 2017. I den anledning indbydes der til afskedsreception på Ærø Rådhus: Torsdag, den 21. december 2017 kl. 14.00-18.00 i Mødesalen. Vi håber, at se politiske kollegaer, familie, venner samt interne og eksterne samarbejdspartnere vil kigge forbi på dagen og ønske Jørgen Otto god vind fremover. ALLAN KROGH FILTENBORG KOMMUNALDIREKTØR

Rådhuset, Ældre- og sundhedskontoret og Job- og Voksencenteret holder lukket mellem jul og nytår Vi åbner igen tirsdag den 2. januar 2018. I tilfælde af: Akut forureningsuheld ring 112 – Alarmcentralen Akut nødberedskab børn- og ungesager ring 114/ 66 14 14 48 - Fyns Politi Ved akut kørsel til læge: Borgere der er bevilget lægekørsel skal kontakte FynBus tlf.: 63 11 22 55. Borgere der ikke er bevilget lægekørsel, skal selv afholde evt. udgifter til lægekørsel. Efterfølgende kan der søges om refusion hos Ældre- og sundhedskontoret. Vi ønsker alle en glædelig Jul samt et godt nytår. ÆRØ KOMMUNE

Job- og Voksencenter Lukker kl. 15.00 torsdag den 21. december 2017 JOB- OG VOKSENCENTER

Cafe-fredag i Ærøhuset Fredag den 15. december 2017 er der cafe-fredag i Ærøhuset, Gasværksvej 6, Marstal. Det er i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 11.30. Ærøhuset er et aktivitets- og samværstilbud for handicappede. Vi har kaffe og te på kanden og har lavet kage til dig. Vi håber på, at få besøg af dig – og vil glæde os til at fortælle dig om, hvad vi går og laver her i Ærøhuset. Tag din nabo med – og kig ind til os. På gensyn fra os alle BRUGERE OG PERSONALE I ÆRØHUSET

Forældrebetaling i daginstitutionerne Ærø Kommune 2018 I familier med 3 børn eller flere i kommunal og privat pasning/institution er 3. barn og derover gratis. (billigste barn/børn).

Telefon 63 52 50 00

Telefax 62 52 15 26

informerer

kr. 2.771,00

Indsamling af dagrenovation omkring nytår

kr. 2.163,00

kr. 719,00

• •

kr. 638,00 kr. 399,00

I fritidsordningen er der i skolernes ferie mulighed for en fuldtidsplads mod fuldtidsbetaling kr. 1.014,00 pr. md., min. 1 uges varighed. (Juli måned ej betalingsfri). Nuværende hel- eller delvis bevilget økonomisk friplads skal ikke genansøges, dog skal indkomsten undersøges. Hel- eller delvis friplads kan søges, såfremt husstandens samlede personlige indtægt er under kr. 539.800,-. Tvivlsspørgsmål kan rettes til Borgerservice. BORGERSERVICE

Planloven Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse: •

Tilladelse til at opføre en shelter med tilhørende bålplads i Loddenbjerg Plantage.

Der indsamles dagrenovation i områder med postnr. 5970 og 5985 i uge 52. Får du normalt hentet affald mandag, sker afhentning i denne uge om onsdagen. Får du normalt hentet affald tirsdag, sker afhentning i denne uge om torsdagen. Øvrige dage køres normalt. Der indsamles dagrenovation i områder med postnr. 5960 i uge 1. Får du normalt hentet affald mandag, sker afhentning i denne uge om tirsdagen. Øvrige dage køres normalt.

***** Er der behov for en ekstra sæk til dagrenovation i julen, kan den købes ved skraldemanden, på genbrugsstationen eller i borgerbutikkerne for 25 kr. ***** Indsamling af pap/papir og gule sække •

Bemærk, at indsamling af gule sække med genanvendeligt affald samt røde kasser med farligt affald sker i uge 50 og så igen i uge 2 i postnr. 5970 og 5985-området, og i uge 49 og uge 1 i postnr. 5960-området. Indsamling af pap-/papir skal ske i de grønne containere, med mindre man har opnået dispensation. Tømning af den grønne container sker i uge 50 eller i uge 51 i postnr. 5970 og 5985- området og i uge 52 eller i uge 1 i postnummer 5960-området. Husk max. vægt på alle affaldssække er 15 kg. Sække med glasemballage må kun fyldes til streganvisningen på sækken, da vægtbegrænsningen ellers let overstiges. Fyld ikke glasskår i sækkene, da der let går hul på sækken.

Se mere om klagemuligheder mm. på kommunens hjemmeside.

For at se præcis hvilken dato, du får tømt renovation, benyt Tømningskalenderen på kommunens hjemmeside.

TEKNISK AFDELING

ÆRØ VAND

Brugt olietank 1800 liter med måler sælges for højeste bud

Indhentning af interessetilkendegivelser

Dieselolietanken (ca. 10 år gammel)på Materielgården i Marstal sælges for højeste bud. Bud modtages i lukket kuvert mrk. »brugt olietank« og skal være os i hænde senest torsdag den 21. december 2017, kl. 10.00 på Tranderupmark 2, 5970 Ærøskøbing – hvor kuverter åbnes. Vi forbeholder os ret til at forkaste alle indkomne bud. Besigtigelse kan ske efter aftale med Park og Vej afd. – tlf. 63 52 56 49. Dieseltank skal være afhentet senest søndag den 31. december 2017. PARK OG VEJ

Etablering af læhegn på ca 3000 m2 og opsætning af trådhegn med en samlet længde på ca. 850 m, samt pasning af arealet i 3 vækssæsoner Entreprenøropgave Vi beder om interessetilkendegivelse fra lokale Ærø-firmaer senest mandag den 20. december 2017, kl. 12.00. Tilbud indhentes efterfølgende ved underhåndsbud/begrænset licitation. Tilkendegivelse rettes til Teknisk Afdeling, Palle A. Kefer, mail: pak@aeroekommune.dk TEKNISK AFDELING

Åbningstider på genbrugsstation og losseplads i forbindelse med jul og nytår •

Teknisk Afdeling, Ærø Kommune ønsker at udføre følgende arbejde:

Tak for de fine bankogevinster

Genbrugsstationen i Husmarken er lukket 25. - 26. december samt 1. januar. *****

Lossepladsen i Husmarken er lukket 25. - 26. december samt 1. januar.

Der er lukket alle lørdage i vinterhalvåret. *****

Der blev doneret til Ærøhusets julebanko. Alle gevinster vakte stor glæde og gjorde vores dag meget vellykket. Tak til: Ærø Maskiner - XL-Byg/Jens Schultz - Let-Køb v. Bettina - Marstal Apotek Marstal Bageri – Alberte - Tøjbutikken Chr. H. – Klædeskabet -Ø-bolcher Ærø Autocenter – Sportigan - Super Brugsen Agerly Murerforretning – Arrebo ÆRØHUSET

Mail: post@aeroekommune.dk

www.aeroekommune.dk

kontonr. 6840 1363467


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Gudstjenester

Søndag d. 17. december 3. søndag i advent Søby kirke kl. 10.00  Haugaard Tranderup kirke kl. 14.00  Haugaard Ærøskøbing kirke kl. 10.00    Møller Nielsen Rise kirke kl. 16.00  Haugaard Marstal kirke kl. 16.00   Møller Nielsen   De Ni læsninger Lægevagten - hver uge

LÆGEVAGTEN

Marstal Kirke lørdag før 3. søndag i Advent. Sådan er det også i år. Lørdag den 16. december kl. 16 går det løs, og det hele er, som det plejer – eller næsten da. Der venter nemlig publikum en lille overraskelse, som bryder den vante stil, men bevarer traditionen. Men synges det skal der, både korsang, fællessang og solosang ved Edda Meyer. Der er fri entré, og alle er meget velkomne!

Foredrag

Michael Larsen holder foredrag om sin bog »Dødens Kode« på Marstal Bibliotek torsdag den 14. december kl. 19.00-20.30. Lægevagten - hver uge.indd 1 28/08/17 09.41   Gratis billetter fås på MarÆrøkoret har igennem flere stal og Ærøskøbing biblioteår afsluttet efterårssæsonen ker eller man kan ringe på tlf. med en adventskoncert i 63 52 63 30 - 62 52 14 42. TLF. 63 52 30 90

Adventskoncert i Marstal Kirke

ÆRØ UGEAVIS  3

Juletræsfest i Søby Kirke og Sognehus

nr. 62 58 15 47 eller Bente Hornum tlf. 29 67 42 66.

2. juledag tirsdag d. 26. de cember kl. 14.00. Inga Thomas fortæller. Efter en kort gudstjeneste i kirken fortsætter vi over i Sognehuset til fortælling, fællessang og quiz for at vinde Bager Finns nytårskransekage.

Juleaften i Bregninge Sognegård

Dansk Røde Kors og Ældre Sagen indbyder igen i år til juleaften på Bregninge Sognegård fra kl. 18.00 til ca. kl. 23.00. Kuvertprisen er som vanlig kr. 125,- og tilmelding til Marietta Larsen på telefon

Adventsgudstjeneste i Bregninge Kirke

Adventsgudstjeneste i Bregninge Kirke tirsdag den 19. december kl. 10.15 – bemærk ændret fra 13. december. Adventsgudstjeneste for hele øen – Marstal Ældrecenter, De Gamles Hjem i Rise, Gilleballehus, Søkilden, samt dagcentrene Øst og Vest.Der er altergang, hvor præsterne går rundt med brød og vin. Efter gudstjenesten er der en tår kaffe/te. Gudstjenesten er ældrevenlig og mange frivillige, samt ansatte vil hjælpe til. P.v.a. af sogneudvalget, samt præster Jeppe Sørensen og Agnes Haugaard

ærø blomster & havecenter

OMMELSVEJEN 23 A · MARSTAL

TLF. 62 53 11 99

www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13.00 Søndagsåbent d. 17. dec. kl. 9.30-13.00

Klip ud

FRISKE FISK SÆLGES TORSK, FLADFISK. Ring eller SMS på tlf. 40 41 05 33 og bestil så ringer eller sms’er jeg 1/2 time før SG 194 er i havn i Marstal. OBS! Bestil din Nytårstorsk i god tid. Hans Erik Stærke

Klip ud

Julehygge i Marstal ●   LØRDAG er forretningerne ÅBENT til kl. 15.00 ●  SØNDAG ÅBENT fra kl. 11.00-15.00

GLØGG udskænkes ved Sydbank søndag

kl. 1300-1500 ● Tag et hvil under juleindkøbene og nyd et glas varm gløgg, sponsoreret af Sydbank.

MARSTAL HANDELSFORENING TRÆKKER ÅRETS

Juleshopper

PRÆMIER FOR OVER

30.000

Sådan deltager du i

ÅRETS STORE JULESHOPPER

Når du handler i Marstals Juleshopper-butikker i perioden fredag d. 25. nov. til og med lørdag d. 16. dec. 2017, deltager du i den store Juleshopper-konkurrence. Jo mere. du shopper i Marstals butikker, jo flere chancer får du for at vinde hovedpræmien på 12.000,- kr. Hver gang du handler for 100,- kr. i de deltagende butikker, får du udleveret et lod, hvor du skal skrive navn og adresse. ● Vinderne trækkes søndag d. 17. dec. kl. 12.00 Lodderne skal du aflevere i den store postkasse, der er på SuperBrugsens torv. opstillet i SuperBrugsens forrum i Vinderne skal være til stede (eller én fra hushele perioden senest søndag standen) ellers vil der blive trukket nye vindere. d. 17. december kl. 10.00. Gavekortene skal bruges inden Altså handler du f.eks. for 599,- kr. d. 23. dec. 2017 kl. 15.00. får du 5 lodder.

TRÆKNING

● HOVEDTRÆKNING søndag d. 17. dec. kl. 12.00

GAVEKORT på

– samt en masse andre flotte gaver.

12.000

Gevinsterne er sponsoreret af medlemmer af Marstal Handelsforening


4  ÆRØ UGEAVIS  Allan Jensen - fast - lille - 12-09-2017 5:25

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres

Færøsk fisk - populær spise

l Tagarbejde - Kviste - Gulve l Isolering - Rådgivning - Tilbud

På det sidste har færøsk fisk været så eftretragtet spise på Ærø, at firmaet Nordfra, der har lager i Faaborg, nu overvejer at tage færgen over fjorden med fisk en dag om måneden.   Indtil nu har folk på Ærø

Snedkermester

ALLAN JENSEN · Stokkeby Landevej 1, Ærøskøbing Tlf. 63 52 00 42 · Mobil 40 19 60 42

Allan Jensen - fast - lille.indd 1

12/09/17 18.06

Jan Petersen - fast

Malermester Jan Petersen

taget færgen og er kommet Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal til Fåborg eller Svendborg ● Sprøjtespartel - spartelanlæg for at hente de bestilte varer. ● Udendørs facademaling Fremover skal det gerne ● Opsætning af væv være lettere for øboerne. ● Tapetarbejde   - Min indstilling er, at vi ● Dekoration og skiltemaler skal spise meget mere fisk, ● Salg af Dyrups produkter fordi det er så godt for os, ● Uforpligtende tilbud siger indehaveren Poul Mar● Udlejning af lift tin Petersen, der så sent som i august åbnede firmaet Tlf. 62 53 19 26 Nordfra Danmark, der er datterselskab til den færøske FAG L Æ RT E M A L E R S V E N D E producent Norðfra.   - Og når fisk smager så godt, som det er tilfældet her, så er det en fornøjelse Jan at Petersen - fast.indd 1 28/08/17 servere fiskeretter, både til • Omlægning af have hverdag og til fest.   Det, der gør færøsk fisk spe• Fjerner ukrudt cielt god er, at den primært • Græsslåning fanges med line på dybt, koldt • Beplantning vand omkring Færøerne. • Fældning og beskæring   Fisken sejles hurtigt ind til • Topkapning fabrikken i Leirvík, der fileterer den og fryser den som • Snerydning enkelte stykker inden den - og meget mere... bliver pakket. Man kan Fyld - 1 sp_Layout 1.1 således bare nøjes med at tage Dette er bevis det antal fileter op, som på, man Voderup 35 skal bruge. På den at også måde de kan Tlf. 50 13 88 04 • E-mail: stefanskov82@gmail.com man nemt og hurtigt tilberede fisken, idet den renset for skind og ben er klar til læses i Ugeavisen brug.   På webshoppen nordfra. com er der både fileter af torsk, kuller, rødDette errødspætte, bevis på, tunge, med flere, men også at også færdigvarer så somde fiskefriF.eks. Svendborg-Ærø på 7 min. kadeller og halvfabrikata (fiskefars). Så kan det da ikke blive hurtigere!   -læses Hvis efterspørgslen på i Ugeavisen Ærø forsætter som nu, kører HURTIGST TIL OG FRA ÆRØ MED vi gerne til Ærø en dag om måneden med de bestilte STARLING AIR Dette erPoul bevis på, varer, slutter Martin.

Alt inden for grøn service

09.37

STEFAN SKOV

SMÅ ANNONCER

Hjem til jul Flyv med Starling Air

SMÅ ANNONCER

at også de

Navn:

12.-13. december

Adresse: Postnr.

Tlf.

Skriv her hos hvilken af vore annoncører du ønsker at benytte gavekortet:

VIND GAVEKORT I »UGEAVISENS« JULESPØG

1 stk. gavekort . . . . . . . . . . 2 stk. gavekort . . . . . . . . . . 4 stk. gavekort . . . . . . . . . .

à kr. 1.000,à kr. 500,à kr. 250,-

Syng julen ind i SMÅKirke ANNONCER Søby læses i Ugeavisen

Torsdag den 14. december kl. 19.00 med Søbykoret og Luciaoptog. Lucia-optoget vil bestå af voksne kvinder og Dette er bevis på, mænd fra Søbykoret. at også deBirthe   Vores kirkesanger Henriksen vil øve med dem.   Organist og korleder Paul Nedergaard og Søbykoret læses i Ugeavisen leder salmesangen og der vil også være særlige indslag.   Aftenen sluttes af med adventshygge og fællessang ÆRØ UGEAVIS for alle i Sognehuset på SøMøllevejen · Marstal bakkevej 9. Ærø Service - fast - 1 53 sp. - 12-09-2017 Tlf. 62 11 53 7:46 info@aeroeugeavis.dk

SMÅ ANNONCER

Ærø Service

Tlf. 62 53 33 94 www.starling.dk

ÆRØXPRESSEN A/S CVR-nr. 3824 0641

Bjørn Kromann Bestyrelsesmedlem Tel. +45 3025 2441 bjorn@aeroexpressen.dk

Hurtigruten Marstal-Rudkøbing

Spred det gode budskab!

ÆrøXpressen har brug for din hjælp – lige nu. Bjørn Kromann.indd 1 13/07/17 Gavekortene kan vælges frit blandt vore annoncører! Der skal rejses kapital i aktieselskabet, så visio– I denne uge slutter »Ugeavisen« sin årlige, traditionelle julekonkurrence. – ÆRØ UGEAVIS nen om en færgeforbindelse mellem Marstal og Ovenstående ses kravlenisser, og det er netop disse specielle Kravlenisser Møllevejen · Marstal Rudkøbing kan blive til virkelighed. i mindre størrelse, bladets læsere kan finde blandt annoncørerne (KravlenisTlf.Tlf. 61 43 6234 53 80 11 53 ser i denne annonce tæller IKKE med). Selskabet er i gang med at nybygge en færge og info@aeroeugeavis.dk Rengøring til private der er behov for privat aktiekapital. GrundfinanDu skal finde, hvor mange af netop disse kravlenisser der findes i og virksomheder sieringen på 40 mio. kroner er skaffet. bladet og skrive det på ovenstående kupon. Med venlig hilsen: Fandt du også dem i sidste uge, og hvor mange, så aflever eller send Så alle venner af Xpressen opfordres til at sende LÆGEVAGTEN Birgitte Christiansen de 2 kuponer samlet til Ærø Ugeavis, Møllevejen 33a, 5960 Marstal, så en julehilsen til hele deres netværk med en opløsningen er os i hænde senest tirsdag d. 19. december 2017 kl. 12.00. fordring til at tegne en aktiepost. Blandt de indkomne rigtige løsninger trækkes der lod om 7 gavekort. Vedhæft et link til Facebook: Ærøexpressen og Skriv venligst »Julekonkurrence« i kuvertens nederste venstreÆrø Service - fast - 1 sp..indd 1 12/09/17 18.11hjemmesiden: www.aeroexpressen.dk, hvor akhjørne. De heldige vindere bekendtgøres i årets sidste avis før nytår, tietegningsmaterialet ligger. onsdag/torsdag d. 27. og 28. december 2017. Og slut gerne din hilsen af med: »Uanset om du selv vil tegne aktier, har gjort det, eller ej, så send budskabet videre til andre af dine kontakter, der kunne tænkes at ville noget godt for Ærø«.

ÆRØXPRESSEN A/S CVR-nr. 3824 0641

Bjørn Kromann Bestyrelsesmedlem Tel. +45 3025 2441 bjorn@aeroexpressen.dk

Hurtigruten Marstal-Rudkøbing

07.30


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Honninghusets Binderi

Tilbyder alt i klassisk binderi

ÆRØ UGEAVIS  5 Vi blo kan sm no te get ro m g bie ed r

- fra brudebuketter eller dekorationer til begravelsesbinderi. Bestil i god tid på tlf. 27 26 58 67. Se vores udstilling i Gårdbutikkens åbningstid: Torsdag, fredag og lørdag kl. 10.00-16.00. Når håndværket skal være i orden.

NISSERIER og NY BOG

Søfartsmuseets Skibsnisse har fået besøg af hundredevis af fornøjelige fætre og kusiner og gamle indtørrede knotne onkler fra Nisseland. Hvor mange? – Tjae prøv selv og gå rundt og tæl! NY BOG: SAMKA - den sejler bare – en efterspurgt udvidet udgave af den tidligere længst udsolgte Samkabog er på hylderne. Kr. 199,- for 73 siders søkultur, forfattet af Leif Rosendahl (Rabat for medlemmer af museet og SAMKA) – én blandt mange julegaveidéer.

BedsteForældreGruppe Lyder det ikke rart... Et forum for bedsteforældre der gerne vil have ny energi og nyt perspektiv på BedsteForældre-skabet

Som et nyt tiltag har Anne Mette Holstein, Ærøskøbing, besluttet at udbyde et forløb for bedsteforældre. Anne Met­te Holstein har i 18 år arbejdet som lærer i Folkeskolen, og sideløbende uddannet sig i familieterapi og supervision på Kempler Instituttet hos Jesper Juul og Mogens A. Lund op gennem 90’erne. I 1998 startede hun sit eget firma KreativTænkning & Koordinering og har siden haft et aktivt virke med mange kurser, foredrag samtaleterapier enkeltvis og med par, samt skrevet en række relevante artikler frem til 2011. Se www.annemetteholstein.dk.   Efter Fyld en - 1pause sp_Layoutpå 1.1 ca. 6 år har hun igen besluttet at arbejde felt, sompå, er Dettei det er bevis hendes at hjertebarn: Familiogså de ens, skolens og arbejdspladsens trivsel. Denne gang med fokus på bedsteforællæses Ugeavisen dre. Hun er iselv blevet mormor til to dejlige børn, og da hun er optaget af relationer, er det nærliggende at beDette er bevis på, skæftige sig med bedsteforogså de ældres at rettigheder og pligter. »Det er enkelt, men ikke let« er hendes motto.   Er der bedsteforældre her læses i Ugeavisen på vores skønne ø midt i Cosmos, som har lyst til at dele erfaringer, dilemmaer, Detteogerevt. bevis på, succes’er situationer der er gået i hårdknude, at også de så vil Anne Mette spille tilbage med sin person, og sin faglighed. læses imed Ugeavisen   Formålet BedsteForældre gruppen er primær at almen gøre de dilemmaer, der kan opstå mellem geneDette er bevis på, rationerne, også når der er børnebørn. at også de   Herefter at finde nye veje så samværet på tværs af generationerne udvikler sig til læses i Ugeavisen fælles bedste.

SMÅ ANNONCER

Marstal Søfartsmuseum

- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! Tlf. 62 53 23 31 • info@marmus. dk Åbent mandag-lørdag kl. 11.00-15.00

SMÅ ANNONCER

JULETILBUD DEJLIG MOSKUSDYNE

Normalpris kr. 1.690,- . . . . . . . . .

kr .

LÆKRE DYNER fra . . . . . . . . . . . .

kr .

BLØDE HOVEDPUDER fra . . . . . .

950,-

350,kr . 50,-

SPEJLE MED SORT RAMME 40 x 80 cm før 298,- NU . . . . . . . . 40 x 120 cm før 398,- NU . . . . . . . 45 x 130 cm før 498,- NU . . . . . . .

ASS. BILLEDER JULEPYNT

198,kr . 298,kr . 398,kr .

÷30% ÷30%

SØNDAGSTILBUD ALLE LÆNESTOLE PÅ LAGER

MARSTAL

»Danmarks største møbelkæde« VESTERGADE 10 · TLF. 62 53 13 86

læses i Ugeavisen

  I er velkomne til at ringe til hende på 20 15 35 17, hvis IDette har spørgsmål. er bevis på,   I den første uge af januar, at også de vil der i Ugeavisen være en annonce, hvor Anne Mette tilbyder 4 eftermiddage á 2 ½ times varighed. Antal deltalæses i Ugeavisen gere fra 4-8 personer.

SMÅ ANNONCER Dette er bevis på, at også de

UGEAVISEN Flere farver

FOR ÆRØ

ÆRØ UGEAVIS 00 MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

250

UGEAVISEN FOR ÆRØ

ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

Tøjshoppen

ÆRØ UGEAVIS BOLIGUDSTYR • ÆRØ • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk

læses i Ugeavisen

Nisseoptog i Ærøskøbing info@aeroeugeavis.dk kan benyttes til annonceindlevering

Dette er bevis på, at også de

SMÅ ANNONCER Alle de

gamle nisser er paratTIL KAN BENYTTES ANNONCEINDLEVERING - og kanerne kører de tre hverdage ...

læses i Ugeavisen

Vi kører: SMÅ ANNONCER ÆRØ UGEAVIS

SMÅ ANNONCER

Fyld - 2 sp_Layout 1

Søndergade 6 . Ærøskøbing . Tlf. 62 52 10 29

SMÅ ANNONCER

søndag den Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk onsdag den

Lav en fin tegning og put den i

ÆRØ UGEAVIS • DEN ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53 STORE RØDE

17. dec

NISSEPOSTKASSE

20. ÆRØ dec UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53 VED BIBLIOTEKET torsdag den 21. dec så vinder du måske en pakke den 22. dec. Husk, du skal være på Torvet efter optoget ÆRØfredag UGEAVIS Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

- alle dage kl. 15

Handyman Vinko - fast 1 sp

HANDYMAN LÆGEVAGTEN ÆRØ UGEAVIS Vinko Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk Ring og hør nærmere.

- når vi trækker lod - for at få pakken.

Hver dag trækker vi lod om nogle få pakker, og vi går på besøg og får godter

ÆRØ UGEAVIS Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

’Det Store Nisseoptog’

Ommelsvejen 10 · Marstal

LÆGEVAGTEN

• Ingen opgave er for lille eller for stor.

med musik og dans om juletræet på Torvet i Ærøskøbing:

Fyld - 1 sp_Layout 1.1 1 Handyman Vinko - fast 1 sp.indd 1

ALLE TILBUD GÆLDER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

ÆRØ MØBLER

SMÅ ANNONCER

handymanvinko@gmail.com

SÆKKESTOLE

½PRIS

Dette er bevis på, at også de

25 21 00 91

÷25%

Julebluse fra Soya

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

28/08/17 09.36

søndag den 17. dec. kl. 15 15/09/17 08.24

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 1

Desværre har vi ingen hestevogne med på søndagsturen i år, så alle skal gå hele turen, men rideskolens fint julepyntede heste er med.

13/10/17 07.56


6  ÆRØ UGEAVIS 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Julekunstudstilling Kursisterne fra Kunsthøjskolen på Ærø udstiller i Søby i den tidligere Ærøshoppen fredag d. 15. december og lørdag d. 16. december, begge dage kl. 13.00-18.00.

  Det er blevet en tradition at kursisterne fra Kunsthøjskolen inviterer til juleudstilling. I år er udstillingen rykket helt ind i Søby og foregår i den tidligere Ærø Shoppen, dér hvor der før i

tiden var lysfabrik. Indgangen er lige overfor Søby Mølle.   I disse dage er kursisterne i fuld sving med at sætte udstillingen op. Der bliver også lavet et café-område og bygget en butik, og det hele i samarbejde med billed-

INDLEVERINGSFRISTER

UDKOMMER OMKRING JUL OG NYTÅR... UGE 51 H Tirs.-ons. d. 19.-20. dec. Indleveringsfrister: Hele og halve sider: SENEST onsdag d. 13. dec. kl. 13.00. Øvrige forenings- og forretningsannoncer: SENEST torsdag d. 14. dec. kl. 12.00. Små 1-spaltede rubrikannoncer modtages til og med fredag d. 15. dec. kl. 15.30.

Indleveringsfrister: Hele og halve sider: SENEST tirsdag d. 19. dec. kl. 12.00. Øvrige forenings- og forretningsannoncer: SENEST onsdag d. 20. dec. kl. 12.00. Små 1-spaltede rubrikannoncer modtages senest torsdag d. 21. dec. kl. 15.30.

UGE 1 H Tors.-fre. d. 4.-5. jan.

Indleveringsfrister: Hele og halve sider: SENEST onsdag d. 27. dec. kl. 13.00. Øvrige forenings- og forretningsannoncer: SENEST torsdag d. 28. dec. kl. 12.00. Små 1-spaltede rubrikannoncer modtages senest tirsdag d. 2. januar kl. 12.00.

- men meget gerne før!

Dekoration med hjemmehentet pynt En lille tur rundt i haven eller i nærmeste skov giver nemt fine ingredienser til årets juledekorationer. Grene, agern, bog, kogler, mos, visne blade. Alt sammen er med til at skabe smukke dekorationer, og så er naturens egen pynt endda ganske gratis!

Lad juleanden tø langsomt op Meget kød har godt af at blive tøet langsomt op. Også den dybfrosne juleand, som meget gerne må bruge et par dage på at tø langsomt op i køleskabet, inden den skal i ovnen den 24. december. Ved denne form for optøning sparer man også el, for anden afgiver langsomt kulden til køleskabet, som derfor bruger mindre el, mens anden endnu har en koldere temperatur end køleskabet.

Deltag i det traditionsrige Nisseoptog i den smukke Eventyrby Ærøskøbing

Oplev den magiske jule- delige lyd af hestehove, der stemning i Danmarks bedst rammer brostenene. bevarede middelalderkøb-   Om hjørnet kommer ridestad, hvor de smukke huse skolens ryttere på festligt og ​​brostensbelagte gader pyntede heste og på torvet sætter rammerne omkring nydes synet inden optoget en utrolig hyggelig, gammel går i gang igennem byen. juletradition, der glæder   Flere steder stoppes der store og små, unge og gamle. op og der uddeles små godFamilier samles på byens ter og gaver til alle de fremtorv; børnene løber foran - mødte børn. de skal nemlig lige nå at   Når tusmørket falder på, putte en tegning i den store, trækkes der lod om gode røde postkasse, der står på gaver, inden man går glad bibliotekets trappe. hver til sit – for måske at   Alle i familien har i da- komme igen til Nisseoptog gens anledning taget en nis- både anden, tredje og fjerde sehue på, for det ser så gang. festligt ud.   Det Store Nisseptog med   De rødkindede børn har rideskolens heste og med nissetøj på, ligesom det har musik, dans om juletræet, været tradition de sidste 50 godteposer og gløgg ligger år. For julen er traditioner- om søndagen den 17. decemnes tid. Man hilser på venner ber på Torvet i Ærøskøbing. og bekendte. De voksne får De efterfølgende mindre – lidt gløgg og en småkage, men ligeså hyggelige - Nissemens børnene render og optog med hestetrukne leger ved det store juletræ kaner ligger onsdag den 20. på byens torv ... dec, torsdag den 21. dec og   Og så høres bjældeklang i fredag den 22. dec - alle dage det fjerne og den Erik umiskenkl. 15.00. Eriksen - fast - 29-04-2017 5:51

s s s

UGE 52 H Ons.-tors. d. 27.-28. dec.

kunstnerne Heine K. Klausen og Nikolaj Kilsmark.   Du kan glæde dig til at opleve et arbejdende kunstlaboratorium, hvor der bliver givet et bud på kunst, som vil mere end blot at se godt ud. Der vil være masser af maleri, tegning, installation og video skabt af et hold unge kunstnerspirer.   Både fredag og lørdag kan man opleve performances. Programmet starter begge dage kl. 15.00.   Mangler man de sidste julegaver så gå på opdagelse i Kunstboden og køb unikke kunstværker for kr. 50,- pr. stk.   I udstillingens Kunstcafé vil der blive solgt kaffe, the, kakao, kage, risalamande og spegepølsemadder. Næsten til foræringspris.   Kig forbi en af dagene og oplev sjove, underfundige og helt sikkert også tankevækkende kunstværker. Der er fri entré.   Vi glæder os til at se dig i Søby på Langebro, lige overfor Søby Mølle!

SNEDKER- OG TØMRERARBEJDE udføres... ERIK ERIKSEN Træskibsværft

Telefon 62 53 12 88 - Mobil-telefon 21 47 47 02

Erik Eriksen - fast.indd 1

FIK SMILET OG LIVSGLÆDEN IGEN

28/08/17 08.40

- Vi har tandproteser, men nu sidder de lige så fast som naturlige tænder. Vi kan igen spise, synge, grine og kysse uden frygt. For os er det livskvalitet. Dyrt? Måske. Men der er så meget andet, vi hellere vil undvære.

Odense Hafniahus · Torvegade 1 · Tlf. 66 13 64 66 Svendborg Havnepladsen 3 B · Tlf. 62 21 54 03 Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

ÆRØ UGEAVIS  7

KNALD PÅ BOLIGHUSET

Nisserier og ny bog

Hele Ærøs El- og Kølemontør

SAMKA - den sejler bare

LEIF ROSENDAHL

Hele ugen er der KNALD gode tilbud. Kom ind og »KNALD« dig til rabatter eller gaver.

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Aut. El-inst. Jack Hansen

Dette er bevis på, at også de

Brøndstræde 23, Marstal Tlf. 28 18 10 28 Vagt 24 45 59 60

SMÅ ANNONCER

HUSK! ❤ ❤ ❤❤ DECEMBERKONKURRENCE Vind en lækker Colors fakkel med musik. ❤❤❤ Værdi kr. 599,-.

læses i Ugeavisen

Dette er bevis på, at også de

www.el-systems.dk Ærø Autocenter - fast 2 sp - 12-09-2017 7:40

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

El-systems ApS- fast.indd 1

Vinderen trækkes den 22. december og får direkte besked.

SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen

3. søndag i advent Fyld - 2 sp_Layout 1

ANNIKA UGEAVISEN FOR ÆRØ

SERVERER GLØGG. ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF.OGSÅ 62 53 11 53 HUN HAR SAT 1/2 PRIS PÅ ALLE NISSER.

UGEAVISEN FOR ÆRØ

ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

48 . 5985 Søby ÆRØØsterbro UGEAVIS • • • ØENS • •83 Tlf. BLAD 62 58 •13

info@aeroeugeavis.dk

Så er den udvidede forlængede nyudgave »SAMKA den sejler bare« om det gode skib SAMKA på museets boghylder. Den første Samkabog, der har været udsolgt i mange år, har nu fået sin afløser. Leif Rosendahl, der også var forfatter til den første udgave, har ført nyudgivelsen et ti-år længere frem og når endda langt ind i 2017. SAMKA er et kønt skib, der vækker berettiget beundring, hvor den anløber, og det er rigtig mange havne, der har haft fornøjelsen.   Ingen tvivl om at tiden taler for større bevidsthed og derfor værnen om vores søfartskultur og dermed den sejlende kulturarv som M/S SAMKA, der er fra tiden før

Reparation af alle bilmærker

ÆRØ

12/09/17 05.32

engangsbægerkulturen, hvor salg Køb og g skibene blev bygget for at Dette er bevis på, af nye o r kunne holde, en tid hvor ile at også de langbrugte b krammet skulle være v/ Rasmus S. Kristensen tidsholdbart. SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk   Vinterperioden er tiden, hvor man kan sidde i et lunt Langeland Ærø Indkøbsforening - 12-09-2017 4:53 læses i Ugeavisen sofahjørne og læse om skibet og dets ture afbrudt af en afÆrø Autocenter - fast 2 sp.indd 1 12/09/17 stikker ned til havnen for at seDette på selveer skibet, der netop bevis på, nu er ved at dokke i hjemhavnenat- også på den de måde får tilbyder lån til traktorer, maskiner, redskaber og gulman dækket behovet for pladebiler til brug i landbruget, anlægsgartnere og såvel kultur som motion. håndværkere med flere. Bogen er trykt hos museets Finansiering op til kr. 750.000,læses i Ugeavisen hofleverandør Mark & Storm, Finansiering op til 80% Marstal. - afdragstid op til 7 år Yderligere oplysninger ved: ÆRØ UGEAVIS Peder Pedersen, Rente tlf. 73 74 21 40 • email: pep@lrs.dk 2,5% p.a. Møllevejen · Marstal hjemmeside: lai.lrs.dk Tlf. 62 53 11 53 Langeland/Ærø Indkøbsforening stiftet 1950. info@aeroeugeavis.dk

AUTO-CENTER

SMÅ ANNONCER

Lån til maskiner

07.40

Langeland/Ærø Indkøbsforening

SMÅ ANNONCER

kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk JULEGAVER Dette er et fast tilbud, og kan ikke kombineres med andre tilbud, aftaler eller kampagner.

KAN BENYTTES TIL ANNONCEINDLEVERING

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

GE SE DE MAN DER NYH•EØENS ÆRØ UGEAVIS BLAD • TLF. 62 53 11 53 N E K K I T U B I

ÆRØ UGEAVIS

FRA OS TIL DIG Langeland Ærø Indkøbsforening.indd 1

Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

BRUG FOR LÆKKERT SYN TIL DET NYE ÅR? 20%

Kig ind og køb briller i december og få på hele brillen. Er du hurtigt ude, kan din nye brille være klar inden den 24. december*

TIL DE 24 FØRSTE SOLGTE BRILLER GIVER VI EN FLASKE CHAMPAGNE

Fyld - 1 sp_Layout 1.1 1

15/09/17 08.24

*Prisen er inkl. tynde og lette progressive glas. Briller til f.eks. 3.000 kr. koster 125 kr. i 24 måneder. Samlede kreditomkostninger er 0 kr. Samlede kredit og tilbagebetalingsbeløb er 3.000 kr. Fast debitorrente og ÅOP er 0,0%.

Kære børn, kom ind med en juletegning og vær med i lodtrækningen om vores store tøjdyrshund. Vinderen trækkes fredag den 22.12.17 kl. 16.00. (Børn til og med 12 år kan deltage).

KØB PÅ VORES BRILLEABONNEMENT OG BETAL FØRST DEN 1. FEBRUAR 2018

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 1

THIELE ÆRØ KONGENSGADE 31A · 5960 MARSTAL · TLF. 6536 2020 · MARSTAL@THIELE.DK 13/10/17 07.56 MAN-FRE 9-18 · LØRDAG 10-14 · FØRSTE OG SIDSTE SØNDAG I MÅNEDEN 11-15

0,- RENTER 0,- GEBYR 0,- UDBETALING

12/09/17 16.54


8  ÆRØ UGEAVIS 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

1. JANUAR BLIVER VI TIL EN WEEKEND-AVIS... ...ELLERS ER ALT SOM DET PLEJER! PostNord, som hidtil har omdelt Ærø Ugeavis, stopper pr. 1. januar 2018, omdeling af ugeaviser i Danmark.

Det betyder, at vi skifter til en ny omdeler – FK Distribution. Da FK Distribution ikke kan tilbyde omdeling midt på ugen, flytter vi udgivelsesdagen, så du fremover får Ærø Ugeavis torsdag eller fredag.

Hvad betyder det for dig? For langt de fleste betyder det ikke det store. Du kan stadig se, hvad der er ugens tilbud i butikkerne, og hvilke begivenheder der sker i ugens løb, ganske som du plejer.

Vi vil bestræbe os på, at ændringerne medfører så få gener som muligt, men i forbindelse med omstillingen til ny distributør, kan det ske, at nogle husstande ikke får avisen.

Du får derfor alle de gode tilbud fra de lokale forretninger i din postkasse, lige når du skal til at købe ind til weekenden. Du får også sidste nyt om weekendens musik, foredrag og andre arrangementer, når du har tid og lyst til en hyggelig aften i byen.

Ring til os på 62 53 11 53, hvis du er en af de uheldige, så vi straks kan få bragt orden i tingene.

- stadig din ø-avis


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017 Ærø Produktforretning - Skrotten - 2 sp

ÆRØ UGEAVIS  9

Ærø Produktforretning

»SKROTTEN«

TROUSLØKKEVEJ 5 A · 5960 MARSTAL

Julefrokoster er ikke medarbejdersamtaler

• TLF. HELGE 24 45 11 90 • E-mail: helge7913@gmail.com

Miljøbehandling af biler med skrotpræmie p.t. kr. 1.000,- for hele biler med attest. Modtager: jern og skrot – ISO 14001 cert. Øens VVS - fast

Ærø Produktforretning - Skrotten - 2 sp.indd 1

12/09/17 18.03

Lad være med at tale arbejde til julefrokosten, Så undgår både chef og medarbejder at komme galt afsted.

STS - fast - 2 sp - 4-05-2017 8:08

Øens VVS - fast.indd 1

28/08/17

Snekkemose 4 · 5970 Ærøskøbing Carsten Albertsen & Martin Mølgaard

24 24 96 83 / 21 40 97 45 ● Tagarbejde - Nyt og renovering ● Vinduer og døre ● Nybygning og omlavning ● Vi giver uforbindende tilbud

og rådgivning

STS - fast - 2 sp.indd 1

Vi samarbejder med

HTH KØKKEN om dit nye køkken, badeværelse, garderobeskabe

Julefrokoster på arbejdspladsen kan være en prøvelse for både ledere og medarbejdere. Begge parter skal respektere rammen. De er festlige og fornøjeli09.47 ge, men de kan også være et minefelt at komme igennem. Navnlig for lederen.  For firmajulefrokoster er ikke altid bare en hyggelig og afslappet sammenkomst, hvor kolleger kan synge og danse og feste og have det sjovt. Det kan også være anledningen til, at man drikker sig mod til at sige chefen en ting eller to, og er der noget, der ikke harmonerer, så er det en overrislet medarbejder og en nærtagende chef.   Det er derfor vigtigt, at

begge parter forstår og respekterer den ramme, julefrokosten er. For den kan være gavnlig til at lette lidt på formerne i hverdagen, og mange fra både ledelse og medarbejderside har godt af at opleve hinanden i en anden ramme. Julefrokosten er også en god indikator på arbejdspladsens trivsel: Hvem deltager, hvem gør ikke – og hvem bliver konfronterende, når alkoholen går ind.   Men det er ikke rammen om en medarbejdersamtale. Det er ikke under julefrokosten, man skal diskutere strukturer eller omlægninger, kritisere et stykke arbejde eller kræve lønforhøjelse. Man skal

som leder huske, at medarbejderen har en form for »helle« på julefrokosten – men kun til en vis grænse. Selv om medarbejderne insisterer på at snakke arbejde, så skal man lade være – og kan medarbejderen ikke forstå det budskab, så må vedkommende forlade festen.  Mange chefer bruger taktikken med at liste af, når maden er serveret – og den kan anbefales. En ulige magtbalance og et stigende alkoholindtag gør nemlig ikke noget godt for det fornuftige samarbejde.

Tømmermænd har ikke godt af fastfood Der skal faktisk ikke burgere og fritter til, hvis du skal komme dig over tømmermændene.   En glad aften i byen kan godt give rumlen i maven og ondt i håret dagen derpå.   Ofte søger vi at dulme smerten med fastfood – kroppen mangler nemlig salt, fordi vi har svedt og tisset meget af det ud, og fordi vi alligevel føler os så smadrede, at dårlig mad næppe kan gøre det værre. Men det er faktisk ikke junk, vi trænger til. Der skal frisk luft, masser af vand og gerne et toiletbesøg til, for at man får krop-

28/08/17 09.19

pen renset igennem. Trangen til salt kan være reel nok, men salt kan fås på sundere måder end pomfritter.   Masser af kaffe har også været god latin mod tømmermænd, men den går heller ikke. Tømmermænd er ofte en kombination af alkoholforgiftning og væskemangel, og da kaffe er vanddrivende, er det et skidt middel.   Hvis man kan huske det, så er det i reglen en god ide at drikke masser af vand, når man kommer hjem fra byen. Også selv om det betyder afbrudt søvn af tissepauser.

Syv år siden sidste hvide jul

Sidste gang, vi oplevede hvid jul i Danmark, var i 2010. I Danmark har vi ret ofte oplevet en delvis hvid jul, hvor kun dele af landet har været snedækket. Men kriterierne for, at man hos DMI taler om en landsdækkende hvid jul er, at mere end 90 pct. af Danmark er dækket af mere end en halv centimeter sne den 24. december om eftermiddagen. Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Dette er bevis på, at også de

SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen

Dette er bevis på, at også de

AFSKEDSRECEPTION

SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen

Dette er bevis på, at også de

ANNONCER Efter 10 års arbejde for Ærø fratræder Carl Jørgen Heide sin stillingSMÅ som læses i Ugeavisen direktør i Ærø Turist-og Erhvervsforening med udgangen af 2017. Dette er bevis på, at også de

I den anledning vil bestyrelsen for Ærø T&E gerne invitere foreningens SMÅ ANNONCER medlemmer & samarbejdspartnere til en uformel afskedsreceptionlæses på:i Ugeavisen

Søbygaard, Søbygaardsvej 1, 5985 Søby

Mandag den 18. december fra kl. 14 -16

ÆRØ UGEAVIS Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Ærø Turist & Erhverv er en forening etableret for at fremme den erhvervs-og turistmæssig udvikling på Ærø ved at udnytte fællesøkonomiske og faglige ressourcer til markedsføring, samt fortsat innovation, vækst og bosætning på Ærø. Hovedparten af øens virksomheder er medlemmer hos os og bidrager fornemt økonomisk til alle vore aktiviteter. Hvert år indgår vi en resultatkontrakt med Ærø Kommune, der i detaljer beskriver vore aktiviteter og de økonomiske rammer, vi arbejder indenfor.


10  ÆRØ UGEAVIS 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Ærø Bøger -

FLOTTE BILLEDBØGER De bedste og værste julegaver fra chefen FRA ÆRØ ÆRØ

JACQUES BERG VA L E R I E L O U B E T

YEU

To gange ø Deux fois île

Pas på de levende lys

Jul og nytår er en brandfarlig tid med alle de levende lys. Enhver fornuftig sjæl ved, at man ikke forlader et rum, hvor der brænder levende lys. Og når der virkelig er blus på, og alle 42 levende lys i juletræet måske er tændt, så bør man gardere sig ved at have en spand vand eller to stående tæt ved træet.

Romtoddy der luner

YEU

ÆRØ Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som før, når man har været på en ø og mærket den parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som øen er... Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille franske ø Yeu, og finder at lighederne er større end forskellene. Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med akvareller af Olivier Dumont.

Format 205x244 80 sider i farver

kr.

128,-

Ole Ege

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Dette er bevis på, at ogsåviser, de at det ikke er størrelsen på julegaven men mere opmærksomheEn undersøgelse den fra chefen, der glæder medarbejderne. »Ih, tak chef…« Det er ikke Kristiansen, som ejer Lego, alle medarbejder-julegaver, læses i Ugeavisen samtlige 17.000 medarbejder rammer lige godt. Giv chefen et hint!

SMÅ ANNONCER

En hilsen er gørbevis godt – tavsDette på, hed gør skidt. at også de   Det kan man nogenlunde konkludere på baggrund af den undersøgelse, fagforbundet FOA har læses i Ugeavisen gennemført blandt sine medlemmer.   FOA spurgte medlemmerne på deres FacebookDette bevisgavpå, side, hvaderchefen af at til også julegaver dem de i år – og hvad det betød for dem. Og det var tydeligt, at selv små gaver, et julekort eller i Ugeavisen enlæses hilsen havde stor betydning for modtageren. En tavs chef var det værste: »Præcis det samme som sidste år - INTET,« som en Dette eranden bevis på, skrev, og en skrev, at at ogsåhavde de fået vedkommende »Ikke en skid andet end besparelser, besparelser og flere besparelser«. læsesvar i Ugeavisen   Andre gladere – og havde bedre grund til det. En stor æske chokolade, rødvin, special-øl, gavekort til Tivoli og flødeboller vakte glæde, og nogle cheMøllevejen · Marstal fer må have været ekstra i Tlf. 62 53 gavehumør, for 11 de 53 leverede info@aeroeugeavis.dk gavekurve i stor stil.   Fælles for svarene på Facebook var, at alle bliver glade for at blive set eller hørt – også selv om der ikkeMøllevejen er hverken· gaver eller Marstal godterTlf. med hilsen. 62 53 11 53 »Etinfo@aeroeugeavis.dk håndskrevet personligt julekort får arbejdsglæden til at stige«, svarede en.   Og så er der jo LEGO-udgaven: I december 2015 gav familien Kirk

SMÅ ANNONCER

SMÅ ANNONCER

dere i hele verden en ekstra månedsløn i julegave.

En hed romtoddy, der ganske simpelt består af vand, rom og sukker, er en dejlig lunende drik til jul. Men toddy lavet på basis af saftevand - hyldebærsaft kan anbefales - tilsat et godt skvæt rom kan bestemt også anbefales. Saften varmes op og serveres i glas eller krus.

BØRNEKONKURRENCE!

Menu

1. TELYS 2. PØLLESBOD 3. DILS 4. KLÆSSETGEF 5. KENKIS 6. RØGSIRNED

Gæt en julefrokost

?

SMÅ ANNONCER

ÆRØ UGEAVIS

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende historie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk

ÆRØ UGEAVIS

LÆGEVAGTEN

Ærø før og nu

Stort format. Indbundet. 130 sider i farver

kr.

249,-

Bøgerne stederpåpå Ærø: Bøgerneforhandles forhandles følgende følgende steder Ærø: Ærø Søfartsmuseum Ærø Museum, Museum, Marstal Marstal Søfartsmuseum Creutz Hjørne, Ærøshoppen, Ærø Boghandel, Creuts Boghandel, Ærøshoppen Ærøskøbing Turistinformation Ærøskøbing og og Marstal Marstal Turistinformation

FORLAGET MARK MARK& FORLAGET & STORM STORM

Nissernes årlige julefrokost står for døren, og alle glæder sig. Drillenisserne har dog været på spil, og har by�et om på bogstaverne på menukortet. Kan du sæ�e bogstaverne rig�gt sammen, så nisserne kan se, hvad de skal have at spise?

Den rig�ge menu er:

Navn:

_________________________________________________

Adresse: _________________________________________________ Postnr.: _____________

Tlf: __________________________

Send løsningen til Ærø Ugeavis, Møllevejen 33 A, 5960 Marstal - så den er os i hænde senest tirsdag den 19. december kl. 12.00. Skriv venligst »Børnenes Julekonkurrence« på kuvertens nederste venstre hjørne. De heldige vindere bekendtgøres ons./torsdag den 27./28. dec. 2017. 1. præmie: Gavekort á 500,2. præmie: Gavekort á 300,3. præmie: Gavekort á 200,Gavekortene kan bruges i butikkerne på Ærø.


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

ÆRØ UGEAVIS  11

Husk nu de vinterdæk!

NYE ÅBNINGSTIDER OG DEADLINES

frost, før den blødere gummi i dækket gør en forskel: Grænsen går allerede ved 7 plusgrader!   Du skal af med lidt ekstra for at køre på vinter-sommerdæk, ja – der er udgifter til ekstra fælgsæt, og måske skal du give lidt til værkstedet for at opbevare dine dæk og skifte dem, hvis du ikke vil selv. Men man må ikke glemme, at dæksliddet halvdelen af året er på nul, og at værdien af vejgreb ikke kan overvurderes.

1. JAN. 2018

Åbningstider: Mandag og tirsdag kl. 09.00-16.00 Onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-13.00 UGEAVISEN FOR ÆRØ ÆRØ UGEAVIS Indleveringsfrister for annoncer: MØLLEVEJEN . MARSTAL .–TLF. 53 11 53 Store forretnings-/foreningsannoncer hele og62halve sider: SENEST TORSDAGEN FØR KL. 13.00 Fyld - 2 sp_Layout 1

Fakta: En undersøgelse fra DR viste, at problemet med helårsdæk er yderligere forstærket af den lovgivning, som fra november 2014 betød, at alle nye personbiler i EU skulle have et Tire Pressure Monitoring System (TPMS, dæktryks-overvågning på dansk, red). Med lovgiv- 1 sp_Layout 1.1 at alle ningen Fyld fulgte også, nye dæk solgt efter den Dette på, dato ogsåer skalbevis have TPMS, også de sæt og detatgør et ekstra dæk ekstra dyrt – og skaber endnu flere bilister med økonomisk grund til i Ugeavisen atlæses vælge helårsdæk.

Vinterdæk er et absolut must, hvis din bil skal have optimalt vejgreb i vintertrafikken. Der er stadig mange bili- en unødvendig udgift. Det mødet finder gerne sted i ster, som synes, at vinter- er dem, der mødes hvert rabatten ved en blød vendæk og sommerdæk er no- år til det årlige vintertræf strekurve. get pjat, og at skiftet blot er i Foreningen Helårsdæk –   En gang for alle: Det er Kurt Hansen - lej en container - 12-09-2017 5:38 noget pjat at mene, at sommerdæk og vinterdæk er LEJ EN CONTAINER! en unødvendig luksus. Selv Kommuner - virksomheder - håndværksmestre - private i en dansk vinter, hvor sneen er kortvarig og smelter i en fart, er vinterdæk en afgørende forskel på vejgreb og perleporten.   Gummicompoundet i et KURT HANSEN godt vinterdæk er blødeENTREPRENØR- OG VOGNMANDSKØRSEL re end sommerdæk. Det Dunkærgade 21 - 5970 Ærøskøbing betyder, at dækket griber TLF. *62 52 22 22 bedre fat i vejen også ved www.ærø-redningskorps.dk lavere temperaturer. Det redning@aeroe-redningskorps.dk behøver langt fra at være

Mindre forretnings-/foreningsannoncer:

UGEAVISEN ÆRØ FREDAG KL. FOR 12.00

ÆRØ UGEAVIS Dog kan færdigt materiale og bekendtgørelser modtages til MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53 mandag kl. 12.00

Små 1-spaltede rubrikannoncer: SENEST TIRSDAG KL. 10.00

ÆRØ UGEAVIS Dødsannoncer modtages indtil onsdag morgen • • • ØENS BLAD • • •kl. 09.00.

SMÅ ANNONCER

info@aeroeugeavis.dk - stadig din ø-avis

kan benyttes til annonceindlevering

Dette er bevis på, at også de

info@aeroeugeavis.dk

SMÅ ANNONCER

KAN BENYTTES TIL ANNONCEINDLEVERING

læses i Ugeavisen

Halv side - vægkalendere - 11-10-2017 6:51

Vægkalendere

Kurt Hansen - lej en container.indd 1

Dette er bevis på, at også de

12/09/17 05.38

I en årrække har vi fremstillet store vægkalendere, som vore kunder og læsere gratis har kunnet afhente på Ugeavisen. Kalenderne for 2018 er nu trykt og klar til udlevering.

JANUAR

M

ag 1 Nytårsd

T

2

O

3

T

4

F

5

1

7

M

8

T

9

4

M

5

6

vsda 5 Grundlo

O

4

L

5

O

6

10

T

5

S

6

T

7

F

6

M

7

7

T

8

O

9

6

6

O

7

S

8

7

T

8

M

9

8

F

9

F

9

L

10

L

10

T

M 15 O 17

M 19

S 21

T 22

4

Møllevejen · Marstal 9 Tlf. 62 53 11 53 Møllevejen 33 A · 5960 Marsta l Telefon 62info@aeroeugeavis.dk 53 11 53 info

M 22

T 25

27

S 28 M 29 T 30 O 31 S 1 M

2

T

3

O

4

T

5 7 8

M

9

O 28

@aeroeugeav www.aeroeugeav is.d 5 k is.dk

ÆRØ UGEAVIS

22 arbejdsd

T 10

31

L

27

O

1

T

2

AUGUST

L

1

Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 32 info@aeroeugeavis.dk 28

T 12

SEPTEMBER

3

S

2

M

1

M

3

T

2

T 31

30

L

age 21 arbejdsd 21

arbejdsdage

36

40

T

2018

1

T

4

O

3

F

2

L

6

O

1

5

T

4

L

3

S

7

T

2

6

F

5

S

5

8

F

7

L

6

M

5

9

L

8

S

7

T

6

S

9

M

8

O

7

T

9

11

M 10 T 11 O 12

33

T 14

37

T 13

41

T

9

L

8

10

S

9

S 11

F 14

L

13

M 12

15

S 14

F 17

T 13

S 16

M 15

O 14

42

T 16

O 171 Fyld - 2 sp_Layout38 1.indd

M 10 O 12 T 13

T 15

F 14

F 20

S 19

T 18

M 20

F 16

L

21

O 19

L

S 22

T 18

T 21

17

T 20

S 16

F 19

S 18

M 17

M 23

O 22

30

T 24

F 21

L

20

M 19

T 23

L

22

O 25

S 21

F 24

T 20

S 23

T 26

M 22

L

O 21

M 24

T 23

F 27

25

S 26

28

M 27

S 29

T 28

M 30

31

T 31

22 arbejdsdage

39

T 25

35

O 29

43

O 19 T 20

T 22

F 21

O 24

F 23

L

L

T 27

S 23

F 26

S 25

F 28 L

S 30

L

29

27

20 arbejdsdage

O 31

22

M 24 Julea ften T 25 Juled

52

ag

48

T 27

44

T 30

23 arbejdsdage

24

M 26

S 28 Som mertid slutter

M 29

51

T 18

47

T 25

T 30

13/10/17 07.56

15

O 26

F 31

50

T 11

46

L

34

49

7

F

L

M 17

6

L

O 15

18

T

O 10

T 16

L

4 5

F

8

DECEMBER

3

T O

45

T 11 F 12

LÆGEVAGTEN

M

4

O

T

F 10 L

29

NOVEMBER

M

S 12

T 19

OKTOBER

T

M 13

14

O 18

F 29

age 20 arbejdsd

4

F 13 S 15

T 28

age 19 arbejdsd

F

L

M 16

O 27

22

O 30

18

M 30

L

S

O 11

T 17

T 26

age 20 arbejdsd

JULI age

6

L S

rtorsdag T 29 Skæ fredag F 30 Lang

26

M 25

T 29

S 29

O 28

T 27

F 26

Hans dag S 24 Skt.

M 28

28

L

23

L

S 27

edag F 27 St. Bed

T 27

M 26

F 22

26

L

T 26

13

T 21

F 25

O 25

esøndag

starter/Palm

M 26

S 25

O 24

F

mertid S 25 Som

24

L

24

L

F 23

T 23

O 20

21

T 24

T 24

F 23

T 19

O 23

17

25

M 18

T 22

M 23

T 22

O 21

20

16

S 17

edag M 21 2. pins

S 22

O 21

T 20

F 19

L

g S 20 Pinseda

21

L

F 15

19

L

F 20

T 20

T 14

F 18

T 19

ÆRØ UGEAVIS

T 18

L

M 19

8

S 18

O 13

20

T 17

O 18

12

S 18

17

L

T 12

O 16

T 17

17

L

F 16

T 16

M 11

T 15

16

24

S 10

dag

M 14

M 16

F 16

T 15

3

S 14

9

L

S 13

rgrethe II Dronning Ma

g

8

F

12

L

S 15

T 15

4

F 11

14

L

19

23

3

melfarts T 10 Kr. Him

F 13

O 14

O 14

13

15

T 12

T 13

T 13

14

O 11

M 12

7

T

T 10

11

S 11

læses i Ugeavisen

F 12

L

3

T

T

M 12

L

M

4

L

n S 11 Fastelav

T 11

Kalenderen er trykt i et oplag på 700 stk. og »først til mølle«-princippet gælder.

3

S

O

S

3

F

T

L

T

2

T

2

3

5

O

g 1 Påskeda ag 2 2. påsked

S

F

2

M

2

M

L

4

1

L

1

F

S

F

T

SMÅ ANNONCER

O 10

L

1

T

2

S

MARTS

FEBRUAR

JUN

MAJ

1

APRIL

Dette er bevis på, at også de

konger 6 Hellig 3

L

Ærø Hjertestarterforening

Halv side - vægkalendere.indd 1

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 I53 11 53

læses i Ugeavisen

rstal A · 5960 Ma Møllevejen 33efon 62 53 11 53 Tel .dk vis ea ug roe info@ae eavis.dk www.aeroeug

Det indkomne beløb gives ubeskåret til

Med venlig hilsen - UGEAVISEN, Møllevejen 33A, Marstal

2018

SMÅ ANNONCER

Mange har givet udtryk for, at de gerne ville give et beløb for kalenderen. Derfor har vi opsat en sparegris, hvor du til gengæld for en eller flere kalendere, har mulighed for at erlægge et frivilligt bidrag.

Den 15. februar 2018 vil formand Poul Sækmose være til stede på vort kontor når grisen slagtes og modtage et forhåbentligt pænt beløb, til en sag der kan gavne os alle!

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

O 26 2. juledag

O 28

T 27

T 29

F 28

F 30

L

29

S 30

23 arbejdsdage 22 arbejdsdage

M 31 Nytå rsaften

18 arbejdsdage

1

23/10/17 09.08


at også de 12  ÆRØ UGEAVIS 

SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen Donna & Miss Daisy er i julehumør

Et forsinket tillykke med fødselsdagen Talli

Vi glæder os til festen. Hilsen VENNER OG BEKENDTE

Dette er bevis på, at også de

Derfor vil vi holde Aftenåbent Tor. D.14 Dec. Fra kl. 17-21 Hvor der vil være 30% på ALT I Butikken.

SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Bliv klar til årets skiferie

Bilferie i frostgrader er smukt, og skiferier er pragtfulde. Her er, hvad du skal huske før afrejse.

Automobiler

Temafesten fungerer Beskæftigelse også til jul Blandede Dødsfald Efterlysning

Vestergade 64, 5970 Ærøskøbing, tlf 21938396

ÆRØ UGEAVIS

Ejendomme

Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

Fremlysning Husdyr

ÆRØ UGEAVIS Møllevejen · Marstal Tlf. 62 53 11 53 info@aeroeugeavis.dk

Søassurancen

ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår - med en særlig hilsen til søens folk og de lokale jordemødre.

LÆGEVAGTEN

Foto taget ved Søassurancens juletræsfest Fyld - 1 sp_Layout 1.1 1 lørdag den 9. december 2017 for ansattes børn.

15/09/17

Det vil være en rigtig god ide, hvis man har øvet sig i at sætte snekæder på bilen INDEN man får brug for dem i den virkelige verden. Skiferier er karakteristisk ved, at man som regel kan rejse afsted en uge uden at have mere end et par bukser og en - nogenlunde - pæn trøje med. Resten af tiden går man alligevel bare rundt i skiundertøj.   Pladsen i bilen kan passende bruges på at sikre, at man har de ting med, man nu får brug for – uanset om turen går til alper, pister eller løjper. Skal du sydpå: Det er lovpligtigt at have 08.24 vinterdæk (eller vintergod-

NYTÅRSHILSEN

Ønsker du at bringe dine kunder og forretningsforbindelser en nytårshilsen under vore fællessider, som bringes her i bladet ons./tors. d. 27.-28. dec. Så ring på tlf.

62 53 11 53 eller mail

info@aeroeugeavis.dk SENEST ONSDAG d. 13. december

kendte helårsdæk) på bilen i Tyskland, og i Østrig skal man i perioden fra 1. november til 15. april have vinterdæk på. I Italien er der lokale krav, eksempelvis skal man i Aostadalen køre med vinterdæk eller medbringe snekæder i perioden 15. oktober til 15. april.   I flere lande er monterede snekæder påbudt i bjergene, som minimum skal man have dem med i bagagerummet. Tjek de enkelte lande, når du kender din rute.   Der skal motorvejsmærker til, hvis du skal til Østrig, Schweiz, Slovenien og Tjekkiet.   Vær opmærksom på krav om miljøzoner.   Advarselstrekant og sikkerhedsvest er lovkrav i Frankrig og i Østrig skal du have førstehjælpskasse i bilen. Skal du nordpå: Sverige kræver vinterdæk fra 1. december til 31. marts – og du skal have en skovl til at fjerne sne med.   Norge har det fint med sommerdæk – men du skal i givet fald have snekæder på, hvis der er sne eller is på vejen.   Det har tidligere været god latin at tanke lokal diesel, fordi det har additiver, der gør kørsel i det kolde nord bedre – den regel er der delte meninger om i dag, men det skader næppe at spæde op med lidt af den lokale.   Uanset hvor, du skal hen, så husk at tjekke vinduesviskere for snavs, at hælde frostsikker køler- og sprinklervæske på bilen og tjekke batteriet.

Opskrift på brændte mandler

Det er nemt at fremstille brændte mandler. Men pas på tænderne! Der er flækket mangen en tand på en lækker brændt mandel... Opskriften er følgende: Blandt 250 gram mandler, 250 gram flormelis og en dl. vand i en gryde til det begynder at knirke. Rør godt i massen undervejs. Mandlerne hældes ud på et bord og skilles ad.

Køb ogikke. salg Julefrokosten som pyjamasparty - ja hvorfor Karneval i december? But togaparty. Gå i træning til Legat hold bingoaften, of course! Prøv en temafest fastelavn, i stedet for den traditionelle. eller lav en »kom som din En fest med Man kan godt få julefro- kollega«-fest. Lejeboliger Grease-tema er også godt, kost nok. Navnlig i decemog cubanske cocktailfester ber. Hvis man allerede i altid festligt. Sikkert Officielle bruseren før festen er i ender gang med at krydse af på er det: Er du træt af festen så skal I ryste sin indre bingoplade, at på forhånd, Personlige posen! der nok vil være and og risalamande og haps haps Taksigelser haps, nu skal vi ha snaps til silden, så er man faktisk mæt, før man kommer.   Måske var det på tide, for al venlig deltagelse ved at man ruskede lidt op i Ellen Fabricius’ bisættelse. sagerne og arrangerede en Dan, Trine og Christian anden julefrokost end den, man plejer? Julefrokoster er egentlig bare en anledning til at holde fest og sige for opmærksomheden ved tak for i år til kollegerne, min 70 års fødselsdag. hvorfor i alverden gøre det Poul Kristensen til en 90-års fødselsdag med Østermark same procedure år efter år?   Vælt det på hovedet og inviter til pyjamasparty eller hippiefest. Sæt et sport- for den store opmærksomstema for dagen, eller gør hed ved vores 10 års fødjulen til et karneval i utide. selsdag. Temamulighederne er uenMed venlig hilsen delige – kom som din hobMartin og Carsten by-tema er sjovt, det samme er et tyrolertema og et

Hjertelig tak

Hjertelig tak

Tak

Afskedsreception

Kære Niels Øl

Mandag den 18. december indbydes der til afskedsreception på Søbygaard, Søbygårdsmarksvej 1 fra kl. 14.00-16.00. Anledningen er fratrædelse af direktør i Ærø Turist- og Erhvervsforening Carl Jørgen Heide som efter 10 år på posten fratræder sin stilling med udgangen af 2017. Bestyrelsen for foreningen inviterer foreningens medlemmer og samarbejdspartnere til en uformel afskedsreception.

Tak for en hyggelig fest i sejlklubben den 2. december 2017. Hilsen Faaborggenserne

Tak for opmærksomheden

Tak til alle, der gjorde min fødselsdag mindeværdig. Også en stor tak til de småborgerlige, der kiggede forbi med festligt indslag på aftenen. Med venlig hilsen Niels Eriksen

Kære Ærøboer

Socialdemokratiet på Ærø takker hermed alle, der til kommunalvalget har stemt på vore kandidater. Vi vil arbejde konstruktivt og i et bredt samarbejde til gavn for hele Ærø. Tak for et godt samarbejde i valgforbundet med SF og Enhedslisten samt tillykke med valgresultatet.

Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen BESTYRELSEN


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Julesul er helt ok

Sild, der tager kegler!

Der er så mange gode sager i julen, som vi Et godt julebord begynder med en god sild. nemt kan blive et kilo eller to tungere af. Og Her er der to, der vinder hver gang. det er helt i orden!

ÆRØ UGEAVIS  13

ærøshoppen - fast - 1 sp

Afhentning - Ærø Jern og Metal

FLYTTEBILER UDLEJES

Ærø Jern- & Metalhandel ApS Afhentning med lastbil på hele Øen Nevadasminde - Dunkær

Tlf. 62 58 14 54

Tlf. 60 22 60 72

ÆRØ DYRLÆGERNE

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd 1

TELEFONTID:

28/08/17 09.46

Duftmassage - 12-09-2017 4:47

Afhentning - Ærø Jern og Metal.indd 1

28/08/17 09.32

Dagligt kl. 08.00-09.00 samt mandag, onsdag og torsdag kl. 13.00-16.00.

Vi ønsker alle en God Jul. Lidt ekstra sul på sidebenene kan fjernes igen med et par ekstra gåture med hunden. Den danske jul dufter og et konceptet meget dårligt. smager fantastisk – og den Ordsproget siger, at det er gør det i lang tid! Efter- mellem nytår og jul, man hånden som kalenderlyset skal holde øje med kosten brænder ned, kæmper vi os – ikke mellem jul og nytår! gennem julefrokoster, ef- Og det er der noget om. termiddagshygge, konfekt Og hvis man så også tænog småkager og klippeda- ker sig om i hverdagen, ge med klejner og æbleski- som der trods alt også er ver. flest af i december, så kan   Julen har bragt, synger man nemt undgå de store vi – og det kan badevæg- kilo-udsving: ten bekræfte: For mange   Beslut dig eksempelvis af os betyder julens glæder for, at december er en måogså et kilo eller to mere ned, hvor morgenmaden på sidebenene, og det kan består af frugt, og hvor man som almindeligt fedt- frokosten er en grov salat. forskrækket dansker godt Spring rødvinen, pilsneren blive lidt bekymret over. eller aftenbassen over til   Men: Julesul er ok, og hverdag – og giv hunden det er ingen skade til at en ekstra luftetur, også når få tanket lidt ekstra kalo- vejret er surt. rier. December er nemlig   Husk også på, at manogså en måned, hvor man ge af os er så mættede af tanker samvær, hygge og den fede mad og overflod i fællesskab, og skam få den, december, at januar gerne der møder op til en julefro- bliver en frivillig smalhals kost for at tælle kalorier – med grøntsager og posteså har man virkelig forstå- vand.

Spritkørsel er no-go til julefrokost Dette er bevis på, Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Drik dig bare en pind i øret, men bilen rører at også de du ikke. Heller ikke dagen derpå! »Vi lister den hjem ad spritruten« eller »bilen kender vejen helt selv«.   Der er heldigvis længe mellem, man hører udsagn som de to ovenstående, og de fleste ville nok også forvente at blive mødt af kollegernes misbilligelse, hvis de skulle fyre dem af til julefrokosten.   Men der er stadig nogle få, som mener, at de godt lige kan liste en julefrokost-plimmelim hjem i ro og mag, og derfor er de store julefrokostdatoer stadig en travl arbejdsdag for politiet og for sygehusene.   Det samme er dagen derpå. For selv om rigtig mange af os har forstået budskabet om, at en glad aften i byen ikke rimer på bilnøgler, kniber det stadig at forstå, at vi også er skidt kørende morgenen derpå. Hele 18 procent af spiritusdømte bliver dømt på baggrund af promiller dagen derpå.   Så hold øje med genstan-

SMÅ ANNONCER

dene og husk på, at der er forskel på, ihvor meget vi forlæses Ugeavisen brænder. Tommefingerreglen siger en genstand i timen, hvis man vejer 80 kg - men den holderer langt fra stik for Dette bevis på, os alle.at Undersøgelser fra Råogså de det for Sikker Trafik har vist, at personer med den samme vægt kan forbrænde med læses Ugeavisen næsten en i times forskel på hastigheden.   Husk også, at meget vin i dag er kraftig 14-15 procent Dette er–bevis på, i en rødvin er ikke usædvanogså deofficielt ligt. Såat selv om der går 1,2 dl på en genstand vin, så er der kun »plads« til 1,1 dllæses i en genstand, hvis vinen er i Ugeavisen 14,5 procent.

SMÅ ANNONCER

SMÅ ANNONCER

Sild er og bliver en af julens uundværlige retter på frokostbordet. Der findes julefrokoster, over. Serveres med løgringene. hvor snapsen er kærkomFyld - 1 sp_Layout 1.1 men som viskelæder til at Ærø Jern- & slette smagen af en alt for Dette er bevis på, sød marinering. Eller hvor ApS Metalhandel at også de man gurgler i den klare Udlejning af minigraver sprit for at fjerne fedtlaget i ganen, fordi en eller Tlf. 60 22 60 72 læses i Ugeavisen anden ignorant har stegt Email:tbb@live.dk silden i margarine.   Det bliver ikke din fest, Backstage7-fast kan vi godt afsløre, for du Dette er sild bevis på, har to sikre på kortet. atskal også desenest (Begge laves dagen før, gerne tidligere):

SMÅ ANNONCER

SMÅ ANNONCER Rollmops

FRISØR

SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS

Alt i service og reparationer af alle FIND DIN VEJ bilmærker. Duftmassage.indd 1 12/09/17 Salg af nye og Behandling og coaching brugte biler. Østermarksvej 9, 5970 Ærøskøbing Tlf. 62 52 15 38 mobil 61 36 65 13

FYSIOTERAPI STRESSHÅNDTERING KRANIOSAKRALTERAP I RITTE HAGENS 60 91 42 16 | finddinvej.nu

Tilskud fra 'danmark' & andre sygeforsikringer i2i media - fast

Ærø Rengøring og Gartner ApS

• Herre- og dame • Denne sild adlæsessmukke i Ugeavisen PENSIONISTPRISER skiller sig ved at være kogt Med og uden sagte, til den er mør – en tidsbestilling • Havearbejde himmerigsmundfuld! • Rengøring Dette er bevis på, Margit Nørby   Hak lidt løg, persillerod • Opsyn med Smedegade 35, Ærøsk. at også de og gulerod fint, og bred sommerhuse Havnevejen 1, Søby blandingen ud på små, fer• Snerydning Tlf. 24 24 60 37 ske sildefileter. • Rensning af www.backstage7.dk tagrender   læses Salt og ipeber på, og rul Ugeavisen • Små så dyret sammen og hold Body Talk - 12-09-2017 5:28 reparationer Nørregade 2 det fast med en tandstik• Malerarbejde 5970 Ærøskøbing ker. Backstage7-fast.indd 1 28/08/17 09.35 Tlf. 21 46 43 10   Koges ved lav varme i Dette er bevis på, Østergade 13, Ærøskøbing en lage af lige dele vand og Åbningstider: også de eddikeattilsat laurbærblade 42 33 27 57 tirsdage og torsdage og en god skefuld sukker. ren42332757@gmail.com 13.15 - 18.00 Body Talk - Access Bars Når silden er mør, tages MindfuldLiving Ellers efter aftale. den op. Køl lagen af og oplæses i Ugeavisen v/Susan Schvartz Larsen bevar silden i den. Kan fint MindfulnessDepression - Angst fryses ned. Fobier - Stress træning i2i media - fast.indd 1 28/08/17 09.36 Automobiler Stegt sild i lage Smerter m.m. Få ro og overskud Begynd at koge lagen ÆRØmed UGEAVIS i hverdagen Onsdage i ulige uger af 3Møllevejen dl eddike, 1· Marstal dl vand og Nyt kursus starter Beskæftigelse Nyvej 15, Ærøskøbing 150 gram sukker Tlf. 62 53 11og53et skiden 16. januar 2018. www.innnerspace.dk vetinfo@aeroeugeavis.dk løg. 10 peberkorn, en Begrænset antal pladser. Tlf. 23 81 06 28 nellike og et laurbærblad Blandede • skal også med – måske en Læs mere på stjerne-anis, hvis du er til www.jesplesner.dk Dødsfald eller ÆRØ UGEAVIS det. Body Talk.indd 1 12/09/17 18.08 ring og hør nærmere på Møllevejen · Marstal   Når sukkeret er opløst, tlf. 42 32 70 47. 62 53 11 53 stillesTlf. bladningen på køl. Efterlysning info@aeroeugeavis.dk Vend de ferske sildefile»Klippekort« ter i rugmel iblandet salt Automobiler 10. gang gratis Ejendomme PR. KG. og peber og steg dem i en blanding af smør og olie. Gavekort udstedes! Beskæftigelse Læg de stegte sild i en skål Nysynet den 14. november LÆGEVAGTEN Fremlysning Forhandler af og hæld den kolde lage 2017. Aloe Vera Produkter Blandede Henvendelse: Husdyr Glædelig Jul og Godt Nytår Tlf. 20 41 04 19 AFHENTNING

SMÅ ANNONCER

SMÅ ANNONCER

Zoneterapi Massage

HELE LAKSESIDER KR. 150,RING 31 31 39 80

Karin’s Helseklinik Dette er bevis på, at også de

DUNKÆR AUTOSERVICE

ELLER LEVERING

Reberbanen 18 (indgang via kælder)

Marstal Tlf. 42 41 55 14 Kig ind -Ærøbroen 1 sp

KIG IND PÅ www.aeroebro.dk

WWW.NORDFRA.COM VÆRFTSVEJ 1 · 5600 FAABORG

Opel Astra St. car

Dødsfald Køb og salg Efterlysning Sælges Legat 10.897 m3 græsmark/landbrugsjord, matr. nr. 8c, HaEjendomme revej, Leby. Lejeboliger Henvendelse: Fremlysning Tlf. 61 75 06 38 Officielle Husdyr Personlige

04.47


14  ÆRØ UGEAVIS 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

STØT DINE LOKALE BUTIKKER Tæt på hjertet – lige ved hånden. Vi sørger for, at du kan købe det du har brug for i nærheden af, hvor du bor. ærø.dk


TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

ÆRØ UGEAVIS  15

Eksamensafslutning TORSDAG d. 21. december kl. 11.00 Erik K. Boye - fast - 12-09-2017 5:37

ÆRØ UGEAVIS Vi mødes på årets første søndag og ønsker hinMØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53 anden »Godt nytår«. Hører om kommende arrangementer og måske modtage ønsker fra dig til kommende aktiviteter og arrangementer i lokalafdelingen. Der serveres gule ærter med tilbehør, kaffe og ÆRØ UGEAVIS kage. Pris kr. 75,excl drikkevarer. MØLLEVEJEN Tilmelding til Ruth. MARSTAL 61 29 29 16, . TLF. 62 53 11 53 senest den 3. januar. Billetter kan købes på kontoret den 3. januar fra kl. 12.00-15.00 eller efter aftale. Har du brug for transport bedes det oplyses ved tilmeldingen. • • • ØENS BLAD • • • Kun for medlemmer – Husk medlemskort.

SNEDKERMESTER ERIK K. BOYE TLF. 30 34 29 99 eboye@mail.dk

ÆRØ UGEAVIS 12/09/17 05.37

info@aeroeugeavis.dk kan benyttes til annonceindlevering

AFHOLDER

KAN BENYTTES TIL ANNONCEINDLEVERING Juleaften den 24. december

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af formand 3. Eventuelt På bestyrelsens vegne BJARNE ELNEGAARD, næstformand

JULEMIDDAG PÅ LANDBOGÅRDEN ELLER JULEMIDDAG DERHJEMME? ÆRØAndeUGEAVIS • ØENS BLAD • sauce TLF.og62kartofler 53 11 53 og flæskesteg med garniture, Ris a la mande med kirsebærsauce (tilberedningsoplysninger medfølger) ÆRØ UGEAVISPris • ØENS BLAD pr. person kr. • TLF. 62 53 11 53 afhentning mellem kl. 11.00-13.00

Hjælper søges

KL. 18.30 JULEMIDDAG PÅ LANDBOGÅRDEN Velkomstdrinks Ande- og flæskesteg med garniture Ris a la mande med kirsebærsauce Pris pr. person kr. Bindende tilmelding nødvendig og senest den 18. december.

198,-

til 12 timers vagter på Ærø Kvindelig hjælper søges til 73 årig kvinde med sygdommen ALS. Hun bor sammen med sin mand. Du vil skulle overvåge respirator behandling, samt sørge for personlig pleje. Du behøver ikke erfaring med respirator, idet du vil blive oplært på OUH. Der er mulighed for fastansættelse enten deltid eller fuldtid. Der søges også vikarer til ordningen. Det er væsentligt, at du er fleksibel, da alle døgnets timer skal dækkes alle ugens dage. Vedr. interesse for jobbet, - kontakt da venligst

Sogneliv

Malene Holm • Rådgiver mal@formidlingen.dk | Tlf. 36 34 79 00 - 25 42 96 29

Søby Kirke Torsdag den 14. december kl. 19.00 Syng julen ind sammen med Søbykoret Luciaoptog

235,-

Fyld - 2 sp_Layout 1

UGEAVISEN FOR ÆRØ • ÅRETS SIDSTE SPIL • ÆRØ UGEAVIS Alle ønskes MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53 En Glædelig Jul samt Et Godt Nytår!

Vi ses igen d. 9. januar 2018

UGEAVISEN FOR ÆRØ

TIRSDAG-SPIL

• 15 19

100 ÅR • 2 01 5

ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

19

00 Vel mødt! i MIFs klubhus kl. d. 19. december ,00 kr. 15 x GAVEKORT á 50 0 kr. ,0 75 á RT KO VE 15 x GA ÆNDER TE OT FL E OR ST x 15

ST

AL

ID R Æ TSF O

RE

ÆRØ UGEAVIS • • • ØENS RBLAD • • •

EKSTRA-NR.

2 x SLAGTERPAKKE

Kortsalget åbner kl. 18.15. Kortpris 9,00.

Marstal Idrætsforening • www.marstalif.dk

info@aeroeugeavis.dk kan benyttes til annonceindlevering

Lendas Grill’er

Havnen, Ærøskøbing info@aeroeugeavis.dk

KAN BENYTTES TIL ÅBNINGSTIDER: ANNONCEINDLEVERING Mandag-fredag .. kl. 11.00-19.00

Tlf. 23 92 41 30

Lørdag ........................... LUKKET

Vestergade 54 • Ærøskøbing mail: britagrau@gmail.com

ÆRØ UGEAVIS ØENS52 BLAD10 • TLF.48 62 53 11 53 Tlf. •62

Øboens Olie- fast - 1 sp - 12-09-2017 7:47

DENNE UGE:

Tirs., onsd., tors., fre., lør og søn. kl. 19.30 samt søndag kl. 15.00:

Bregninge Kirke Tirsdag den 19. december kl. 10.15 BEMÆRK! ændret fra 13. december Adventsgudstjeneste for Øens plejehjem og dagcentre

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

LYST

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB

Søndergade 28 a Ærøskøbing TLF. 62 52 17 11

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 1

l Fyringsolie / Diesel. l Statoil smøreolie. l Gratis benzinkort til Øboens tankstationer.

JULEUDSTILLING I ÆRØSHOPPEN I SØBY FREDAG DEN 15. DECEMBER OG LØRDAG DEN 16. DECEMBER 13.00-18.00

62 53 31 00

13/10/17 07.56

NØRREMARK 12/09/17 CYKELFORRETNING

Øboens Olie- fast - 1 sp.indd 1

PERFORMANCE BEGGE DAGE KLOKKEN 15:00

Tlf. 62 53 14 77

NÆSTE UGE: Tirs., ons., tors., fre. kl. 19.30:

»Glasslottet« www.bio-andelen.dk Klik ind og se, hvad der sker på Andelen.

INDGANG FRA LANGEBRO CAFÉ MED RISALAMANDE, PØLSEMADDER OSV.

Møllevejen 77 Marstal

97 min.

GRATIS ADGANG

07.48

PETER THYGESEN

Marstal Kirke Lørdag den 16. december kl. 16.00 Adventskoncert med Ærøkoret Juletræsfest i Søby Kirke og Sognehus 2. juledag, Tirsdag den 26. december kl. 14.00 Inga Thomas fortæller.

Tlf. 62 52 14 08

R

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00 Sted: Salen hos AOF, Vestergade 23, 5700 Svendborg

BRITTA’S DINER på Landbogården info@aeroeugeavis.dk mad i verdensklasse

PULJEBANKO 8 x AMRK. LOTTERI Kortsalget åbner kl. 13.15

MA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Find alle arrangementer og begivenheder i Kirkebladet

Pulje 13: Kr. 1.900,-

UGEAVISEN FOR ÆRØ

Snedker- og tømrerarbejde udføres

Erik K. Boye - fast.indd 1

SØNDAG d. 7. januar kl. 12.30-16.00 UGEAVISEN FOR ÆRØ Torvecentret, Markgade 1, Marstal

Mandag d. 17. dec, kl. 14.00 i RISE MINIHAL Der spilles om: 15 x GAVEKORT 15 x KAMSTEG M/SVÆR 20 x GAVEKORT Ekstra-nr.: 2 x GAVEKORT

G

Fyld - 2 sp_Layout 1

IN

NYTÅRS-FROKOST

indbyder alle interesserede til

SØNDAGS-SPIL

N

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE

KØB EN JULEGAVE: MULTIPLES TIL KR. 50,-

Åbningstider: Mand.-fred.. . . . kl. 08-17 Lørdag . . . . . . . . kl. 08-14 Søndag . . . . . . . . LUKKET

www.kunstaeroe.dk

TANK BENZIN DØGNET RUNDT Fyld - 2 sp_Layout 1.indd 92-95 blyfri FYRINGSOLIE EFTER LUKKETID PÅ AUTOMAT MED Dankort 50 kr. og 100 kr. sedler

Ærø Vinduespolering - fast - 2 sp 1

13/10/17 07.56

ÆRØ VINDUESPOLERING

Franz Kirchgasser • Tlf. 61 75 75 34


16  ÆRØ UGEAVIS 

TIRSDAG DEN 12. DECEMBER 2017

Fiskerøgmarked lørdag fra kl. 10.00-13.00

Kom og mød bestyrelsen

Lørdag den 16. december kl. 11.00-13.00 - hvor de byder på et glas gløgg! Dansk svinekød

Dansk svinekød

Pr. ½ kg.

Pr. ½ kg.

Pr. ½ kg.

Kun

Kun

Kun

30,-

30,-

Dansk svinekød

Hjemmelavet medister

Hjemmelavet hamburgerryg

uden mel

24

95

Oksekød i tern

F R E DA G S B Ø F F E R

ÆR Ø SIM ME NTA LER

OPDRÆTTET BYGÅRD EN DUNKÆR ÆRØ

700 g

Rullesteg med svesker

Dansk kalv

Premium

1 stk. ca. 200 g

1 stk. ca. 200 g

Kalve RibEye

Entre Côte

KUN FREDAG Pr. stk. kun

Kun

45,-

69

95

Gammeldaws oksesteg Bov / tykkam

Pr. ½ kg. Kun

35,ÅBNINGSTIDER Mandag - Fredag ..................... kl. 800-1900 Lørdag - Søndag ...................... kl. 800-1800 Bageren åbner alle dage kl. 700

KUN FREDAG Pr. stk. kun

25,-

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 13/12 2017 til og med lørdag d. 16/12 2017

ALTID BILLIG BENZIN

Over 70 parkeringspladser – lige ved døren! Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer.

Marstal www.superbrugsen.dk Tlf. 62 53 17 80

Ugeavisen ÆRØ