__MAIN_TEXT__

Page 1

FJELSTED OG HARNDRUP KIRKER

KIRKEBLAD December 2020 — Marts 2021


Skiftetid i menighedsrådet Så er endnu en valgperiode slut og en ny begyndt. Denne gang har vi i menighedsrådsregi sagt farvel til Gunner Lorentsen, Elsebeth Busse, Anne Sørensen, Laila Mikkelsen og Karina Nielsen og velkommen til Elin Johannsen, Morten Andreasen, Helle Nielsen, Jens Sørensen og Hanne Askou. Først og fremmest tak for det arbejde der er lagt i menighedsrådsarbejdet. I har hver især bidraget til rådsarbejdet på jeres måde. I den forgangne periode har vi indviet Kirkehuset i Fjelsted og ikke mindst er Nyhedsbrevet blevet til et Kirkeblad, der ved hjælp fra frivillige bliver husstandsomdelt. Et stort prisværdigt arbejde. Der er ligeledes så småt taget hul på restaurering af Harndrup Kirke. Men sådan en gammel ”dame” restaurerer man ikke bare lige, så der er et godt stykke vej endnu til det kan ses. Men mon ikke det bliver i den kommende periode. Vi håber det i hvert fald. Det gamle råd har haft sit sidste møde, og det nye sit første. Nye kompetencer er kommet til, så mon ikke der nok skal komme til at ske lidt udvikling hist og pist. Corona har sat sit præg på 2020 og kommer desværre også til at gøre det i 2021. Vi prøver at komme igennem julen på bedste vis, så selvom der er traditioner, der må undværes, så tror vi på, at kirken er der for alle i julen, hvor den traditionen tro er mere besøgt end på almindelige søndage.


Vi håber at foråret bringer bedre tider og konfirmanderne kan konfirmeres som planlagt, men ja, det vides jo ikke endnu. Men denne gang er vi bedre forberedte end sidste forår, så hvis det viser sig, at der er forsamlingsforbud, må vi igen ændre på traditionerne. Glædelig jul og godt nytår til alle. Sys B. Jørgensen, formand

Menighedsrådsmøder er indtil videre lukket for offentligheden pga. forsamlingsbegrænsning. Kontakt evt. formanden for et referat af mødet.

Åben salmesang i hverdagen med afstand: Hver tirsdag kl. 16.30—17.30 Lige uger i Fjelsted Kirke—Ulige uger i Harndrup Kirke Kom når du vil—gå når du har lyst


Det nye menighedsråd Michael Juul – sognepræst. I 2016 var det tid for mig, at skifte et pastorat ud i Sønderjylland, med Fjelsted Harndrup pastorat. Et rigtigt drømmejob, viste det sig hurtigt at være. En dejlig befolkning, med ja hatten på, der lagde op til en fremtid med mange muligheder. Et af de første skibe, der blev sat i søen, var skovkirken, også kaldet Lysningen i præstegårdsskoven, der hurtigt viste sig, at være et hit. Et tæt samarbejde med den lokale skole, har også medvirket til at jobbet som sognepræst her, er spændende, med nye udfordringer. Samarbejde og plads til forskellighed, har været overskriften for mit liv, i den forgangne tid. Jeg glæder mig derfor meget til samarbejdet med de nye i menighedsrådet og til at se hvad der kan fremspire af nye ideer, med rod i en lang tradition. Sys B. Jørgensen: Har boet i Harndrup Skov siden 2007, hvor vi flyttede til Fyn. Gift med Jørn og har 3 børn i alderen 10-21. Arbejder som kvalitetschef på Sygehusapotek Fyn. Har siddet i menighedsrådet siden 2008. Jeg tænker kirken er en vigtig del af samfundet - og specielt vigtig i et lille samfund som vores, at vi har en kirke for alle.


Bjarke Jørgensen. 55 år og bor i Fjellerup sammen med min hustru. Vi har 3 døtre hvor nu kun den yngste bor hjemme. Vi har boet i Fjellerup siden 1997 og agter at bor her mange år endnu. Jeg arbejder til daglig i Vejle som kvalitetschef i et plaststøber firma. Det er nu min tredje periode som medlem af menighedsrådet og i alle årene har det været min generelle opfattelse, at kirken og dens involvering i lokalsamfundet er med til at skabe den rette gro bund for både nuværende som kommende generationer i forhold til den kristne tro.

Else Marie Jensen. Kirkeværge i en årrække. Har stor interesse i at bevare vores kønne kirker og kirkegårde. Arbejder tæt sammen med kirkegårdsgraverne.

Jens Sørensen. Jeg er 58 år og bor på Knaboesholmvej sammen med min kone, Gitte. Vi har boet der i 25 år. Jeg arbejder som lastbilchauffør. Jeg finder bla.a.den forestående renovering af Harndrup kirke meget spændende .


Helle Nielsen, Jeg er 56 år og gift med Niels og mor til 4 børn i alderen 27-33 år. Jeg har boet på Lundsgårdsvej i 31 år på en nedlagt landejendom . Jeg arbejder ved Middelfart Kommune som omsorgs- og pædagogmedhjælper. Jeg har tidligere været i menighedsrådet og fandt det meget spændende, så jeg har mod på det igen. Morten Rye Andreasen,. 28 år gammel . Jeg er uddannet og arbejder som elektriker. Jeg er en del af vores Revy og frivillig i vores lokale forsamlingshus. Med disse ting og en IT erfaring i rygsækken, håber jeg på at kunne bidrage med noget positivt til arbejdet i menighedsrådet

Elin Johannsen

Jeg er 56 år og født på Bornholm. Som 16 årig flyttede jeg til Jylland og blev uddannet som gartner. Jeg har i mere end 30 år arbejdet i faget i det sønderjyske og kom til Harndrup i 2019, hvor jeg stadig arbejder som gartner. Jeg har to voksne døtre og underviser i pilates i min fritid. Jeg interesserer mig for arbejdet omkring kirken og vil gerne have noget mere lokalkendskab.


Se forårets program på hjemmesiden

Jeg er her stadig! Hvis dit liv er gået i stykker, og du trænger til nogen at dele det med, er præsten lige ved hånden. Ring blot 64 88 11 11. Jeg træffes alle dage, undtagen fredag. Skulle jeg være optaget, læg blot en besked, og jeg kontakter dig hurtigst muligt.

Sognepræst Michael Juul

HYGGEEFTERMIDDAG I PRÆSTEGÅRDEN 1. ONSDAG I MÅNEDEN

ER DESVÆRRE STADIG SAT PÅ PAUSE


Jul – tradition og fornyelse — midt i en coronatid! Julen står for døren, men i år vil det glade budskab komme til at lyde i nye rammer. En pandemi gør, at ikke alting kan gøres, som vi plejer, men der må tænkes nyt. Det kommer blandt andet til at betyde, at vi i år desværre må undvære FDF´s traditionsrige Luciaoptog i forbindelse med 3. søndag i advents gudstjenesten. I stedet for søsætter vi en nyt projekt. En gudstjeneste, med en salmeprædiken, hvilket vil sige, at vi som en del af prædikenen synger julesalmer, valgt af menigheden. Man har derfor mulighed for, inden gudstjenesten i Fjelsted kirke kl 16.00, at afgive ønske, om en eller flere julesamler fra salmebogen eller De 100 salmer, ved at skrive dem på listen. Der er fremlagt 5 i kirkens våbenhus. Man kan også lægge en seddel i salmepostkasserne, der er fremsatte i begge kirkers våbenhuse, i ugerne op til gudstjenesten. Selve juleaften er også påvirket af pandemien, idet vi i år afholder to gudstjenester i hver kirke. Tal gerne sammen med naboer og venner inden, således kirkegængerne så vidt muligt bliver fordelt på de 4 gudstjenester. Vi må være max 60 kirkegængere i forbindelse med en gudstjeneste, forudsat, at man kan sidde gruppevis. Ved ankomsten til kirken vil man blive mødt af et medlem fra menighedsrådet, der vil anvise pladser. Ved ankomsten og ved afsked fra kirken, bedes man anvende mundbind eller visir. Disse anvendes ikke under selve gudstjenesten. Michael Juul


Særlige gudstjenester i jul og nytår. 13. december kl. 16 i Fjelsted kirke. Salmesangs gudstjeneste med mulighed for at vælge salmer forinden. 24. december kl. 10 og kl. 14 i Fjelsted kirke kl. 11.30 og kl. 16.30 i Harndrup kirke 27. december kl. 10.15 i Indslev kirke v. Lars Højland 1. januar kl. 16 i Harndrup kirke. Vi ønsker hinanden godt nytår med kransekage og et glas asti. Se bagsiden af bladet for hele højtidens gudstjenester.

Fastelavn – er mit navn. Søndag den 14. februar kl. 13 i Fjelsted Kirke Vi forventer, at vi igen i år kan fejre fastelavnsgudstjeneste, hvor alle der har lyst, gerne må ankomme udklædte. Hvor vidt der bliver mulighed for, at slå katten af tønden i Fjelsted Forsamlingshus er tvivlsomt. Som udgangspunkt håber vi, at dette kan lade sig gøre, men da fastelavn for nuværende ligger langt inde i det nye år, er det svært at spå om, men vi håber. I ugen op tll fastelavn vil der blive annonceret på hjemmesiden, i de lokale butikker og på plakater ved kirkerne, hvordan vi sammen med Fjelsted Borgerforening vil gennemføre arrangementet.


Siden sidst:

Indtryk fra årets sogneudflugt til Endelave

Sanger og musiker Søren Okholm giver koncert i Fjelsted Kirke.

Organist Erik Kure i Fjelsted Kirke i anledning af orglets 50 års jubilæum.


Døbte: Emma Trede Vilma Hartvig Engelbrecht Marco Schødts

Viede: Jan Overgaard og Pia Kaae Poulsen

Vi mindes: Arne Højen Knudsen Bo Laurits Bramsen Tove Brøgger Benthe Bjørn Jacobsen Edel Marianne Svendsen Kirsten Lundegård Præst: Michael Juul, Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup Tlf. 64881111 E-mail: miju@km.dk Formand: Sys Borcher Jørgensen, Harndrup Skov 21, 5463 Harndrup Tlf. 29138066 E-mail: harndrupskov@gmail.com Graver Harndrup: Anette Kej, Kildevej 10, 5463 Harndrup Tlf. 64881869 tirs.-fre.kl.12-12.30 E-mail: harndrupkirke@mail.dk Graver Fjelsted: Lene Nielsen, Jægersmindevej 6, 5463 Harndrup Tlf. 64881599 tirs.-fre.kl.12-12.30 E-mail: fjelstedkirkegaard@mail.dk Kordegn Grethe Hansen: Hverdage 9-12, Mobil nr.21468103


GUDSTJENESTER DECEMBER 2020—MARTS 2021 DAGENS NAVN

FJELSTED

HARNDRUP 10.30

BEMÆRK

December 6

2.s. i advent

9.00

13

3.s. i advent

16.00’

20

4.s. i advent

24

Juleaften

25

Juledag

26

2.Juledag

27

Julesøndag

* Liturgisk gudstjeneste 9.00*

10.00

11.30

14.00

16.30

* Lars Højland

10.00 10.30 *

*

Indslev kirke 10.15

Januar 1

Nytårsdag

3

Hellig 3 konger

16.00

10

1.s.e H3K

9.00

17

2.s.e H3K

10.30

24

Sidste s.e H3K

9.00

31

Septuagesima

14.00*

* Lars Højland 10.30 10.30 13.30*

* Jens T Buelund

Februar 7

Seksagesima

14

Fastelavn

9.00

10.30

21

1.s.i fasten

9.00

10.30

28

2.s i fasten

10.30

9.00

13.00*

*Kom gerne udklædt

Marts 7

3.s.i fasten

14

14.00*

Midfaste

10.30

21

Maria Bebudelse

9.00

28

Palmesøndag

10.30

* Lars Højland

10.30

Følg med på www.fjelsted-harndrup-kirker.dk

https://www.facebook.com/fjelstedharndrupkirker/ Eller på ”hva så fjelsted harndrup”

Profile for Mark & Storm Grafisk

FJELSTED OG HARNDRUP KIRKER KIRKEBLAD December 2020  

KIRKEBLAD December 2020 — Marts 2021

FJELSTED OG HARNDRUP KIRKER KIRKEBLAD December 2020  

KIRKEBLAD December 2020 — Marts 2021