Page 1

Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

90 år OLDBOYSLANDSHOLDET

K E R T E M I N D E v s . DA N M A R K FREDAG D. 8. SEPTEMBER


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

2

www.kjavis.dk Sportsnyheder NETAVISEN

Landsholdet - ER VORES HOLD!

Kjerteminde Avis • Munkebo Avis • Langeskov Avis

KB 1927

- ER BYENS HOLD!

ender altid i nettet ved Kj-(net)avis

EDC Kerteminde - ER STÆRKESTE HOLD!

JENS

JULIE

”FORSVAR”

”MÅLMAND”

FREDERIK ”ANGRIBER”

www.kjavis.dk Kjerteminde Avis· Munkebo Avis· Langeskov Avis

Langegade 40A · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 10 17

Ndr. Ringvej 54 · 5300 Kerteminde

Annoncer: Niels Vilhelm Nielsen nvn@kjavis.dk Tlf. 40 36 91 62 Redaktion: info@kjavis.dk

1

September t ilb

10

ud:

Køb 1 runde og s p i l 2 r u n d er

2

3

11

Gælder pr. pers on

Voksne 50,- / 4

- danmarks smukkeste beliggenhed!

Børn 35,- un

12

der 13 år

Åbent: kl. 11-

18

13

5

14

15

6

7

16

8

Kerteminde Minigolf

9

Marinavej 16 Scan koden og se 5300 Kerteminde filmen om minigolf Tlf. 65 32 34 66

Ke r te m ind e Mi ni go l f · Ma r i navej 16 · 5300 Ker teminde Tl f. 65 32 34 66 · w w w.ker temi nd emi ni g olf.dk

17

18


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

3

Kerteminde Boldklub fejrer i år 90 års fødselsdag, og det synes vi skal markeres

Kære læsere - så er det tid Vi er stolte over at kunne fortælle, at vi med et medlemstal på 425 fodboldspillere stadig har godt fat i mange piger og drenge. Det være sig helt fra 4 år til vores ældste medlem på 90 år. Alle har hver uge stor fornøjelse af spillet med den ”runde kugle”. Mange ting er forandret igennem de seneste 9-årtier, og vi må som klub følge med tiden i skarp konkurrence med de mange andre fritidstilbud, som unge mennesker tilbydes i år 2017. Vi kan med en hvis stolthed konstatere, at vi er lykkedes med vort ungdomsarbejde igennem en lang periode. Andre klubber har haft øje for flere Kertemindedrenge, hvilket har medført flere klubskifter til større klubber også med en kontrakt til følge. Spændende at følge i fremtiden hvor langt det bringer dem i fodboldverdenen.

Kerteminde Cup

Kerteminde Cup er en af de tilbagevendende sportslige begivenheder, der hvert år ved skoleferiernes begyndelse samler mange entusiastiske og glade mennesker. I samarbejde med Kerteminde Kommune gør vi meget ud af, at vi kan stille gode rammer til rådighed for vore deltagere, og mange frivillige lægger kræfterne i. Til dette års stævne deltog 146 hold fra hele Danmark, og i 2017 kunne vi byde gæster fra Wolfsburg velkomne. Et nyt venskab er opstået klubberne imellem og vil helt sikkert betyde, at vi får muligheden for at sende hold af sted til oplevelser syd for grænsen. Noget vi ikke er helt ubekendt med, idet vi de seneste år har sendt piger og drenge til turneringer i både Tyskland, Holland og Spanien. Men glædeligt er det, at flere vælger at bruge vores stævne som den årlige klubtur. Det håber vi, er et udtryk for, at de nyder at komme tilbage til vores skønne by, men det er samtidig også en forpligtelse, som vi ydmygt forsøger at opfylde.

www.kertemindeboldklub.dk Bestyrelsen for KB: Jan Aarenstrup, Erik Bergmann, Henrik Daugaard, Bo Wind, Søren Eriksen, Torben Pelle Pedersen, Svend Riis, Allan Sørensen (ikke på foto). 

Fremtiden

Vi er til stadighed i konkurrence om at fastholde de unge mennesker i et sundt fritidstilbud og ikke mindst at lære dem at være en del af et socialt fællesskab. Her kan vi med glæde berette om en god fælles forståelse med vore naboklubber i kommunen.

Udgiver: Kerteminde Boldklub Formand Jan Aarenstrup Tlf. 61 55 04 24

Det gælder både Dalby IF, KR70 og Munkebo. Med disse klubber har vi igennem et stykke tid etableret flere holdsamarbejder, alt sammen i en fælles forståelse for at kunne fastholde så mange unge mennesker i at spille fodbold uden skelen til gammel rivalisering.

Oplag 5000 eks. Omdeles til samtlige husstande i Kerteminde By den 31.8 – 2.9 2017

Det er ligeledes med disse klubber, at vi deler en fælles drøm om at få etableret en kunstgræsbane til fælles brug. Fodbold er nemlig ikke kun, når de milde vinde blæser. Det er blevet en helårssport. Et ikke helt nemt projekt at få sat i søen, men ved fælles hjælp og støtte fra kommune og ikke mindst erhvervs-

KB's jubilæumsudvalg: Søren Andersen Johnny Jensen Jan Lindorf Eigil Rasmussen

liv håber vi alle, at drømmen går i opfyldelse i nærmeste fremtid.

Jubilæum

Som det kan læses i denne jubilæumsavis fejres vores fødselsdag med både landsholdsfodbold, koncert og ikke mindst kampe for vores ungdomsspillere og seniorer.

Ide, layout, produktion og tryk: Mark & Storm Grafisk Tlf. 62 62 22 77 www.mark-storm.dk

Foto: Kigo

I skal alle være så hjerteligt velkomne – og I må meget gerne tage familie, venner og bekendte med ud på vores anlæg. Vi håber at se mange af jer i KB. Jan Aarenstrup, formand

Tekst: Eigil Rasmussen


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

4

GOD KAMP! SOM MOR PIA LAVER DEN! VI MATCHER LAVESTE PRIS I BYEN -DET ER FAIRPLAY! Kom ind i butikken og hør mere om vores fairplay garanti.

WEEKEND TILBUD

2

STORE HOTDOGS

25-,

le bager Clausen I hjemmebagt brød fra den loka Gælder den 8. og 9. september

kr.

SPORTMASTER Kerteminde er de stolte sponsorer af KERTEMINDE BOLDKLUB

Kerteminde: Langegade 21 · Tlf. 65 32 12 02

Gør som KB

- få din egen avis! Har du budskabet, så klarer vi resten. Vi sørger for, at du får en avis i topkvalitet. Hele processen foregår i tæt samarbejde med dig og vi er med fra start til slut. Mark & Storm Grafisk løser alle tænkelige grafiske opgaver, fx jubilæumsaviser, magasiner, bøger, kataloger, design af logo brochurer, annoncer, webdesign, , stofbannere, plakater, roll-up samt papirlinie – såsom visitkort, brevpapir og meget mere.

Ring til Jan

Tlf. 21 59 80 08

Korsvangen 15 | 5750 Ringe | www.mark-storm.dk


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

5

En lille kig tilbage

Sådan startede det hele!

Der blev udarbejdet et forslag, der bl.a. indeholdt følgende betingelser:

Hold fra 1922

)

A  Kommunebogholder Nielsen skulle være den samlede klubs første formand, og klubbens navn skulle være Kerteminde Boldklub.

)

B  Den fælles klub skulle deles i en cricket- og en fodbold­ afdeling, der hver skulle passe sine egne pengesager.

)

C   Hver afdeling skulle vælge tre bestyrelses­ medlemmer.

Kerteminde Boldklub startede i virkeligheden som en cricketklub. Først i 1954 blev de to afdelinger adskilt, og fodbolden blev sin egen. Ingen er i tvivl om, at Kerteminde Boldklub i dens nuværende udgave er en fodboldklub. Men rent faktisk var det cricketinteresserede, der stod bag dannelsen af klubben i 1927. De ønskede, at cricketspillet blev organiseret i en klub og fik overdraget retten til at anvende navnet Kjerteminde Boldklub. Der havde ganske vist tidligere eksisteret en forening med dette navn, men den havde ikke fungeret i flere år. Nu genopstod boldklubben som en cricketklub, men allerede samme år blev fodbolden optaget. Samarbejdet mellem cricket og fodbold varede indtil 1954, hvor det pudsigt nok var cricket, der sagde farvel og overlod navnet til fodboldspillerne.

Fodboldens start i Kerteminde

Der var imidlertid blevet spillet fodbold i Kerteminde i flere år. Byen var med fra FBU’s start i 1904 under navnet Kjerteminde Fodboldklub. Kun fire klubber var organiseret ved unionens start. Foruden Kerteminde var det OB, Assens og Skårup. Selv om cricketspillet var toneangivende i de første år, blev der arbejdet ihærdigt på at få fodbolden etableret. Pioneren var Chr. ”Krølle” Andersen, der var en energisk og engageret formand.

De første turneringer var de såkaldte fireholdsstævner. En fodbold kostede otte kroner. Hvert af de deltagende hold betalte en daler, og præmien for at vinde turneringen var kampbolden.

På banen gik det ganske godt. I Kjerteminde Avis den 13.juni kunne man læse, ”at K.I. besejrede Boldklubben ”Sparta”, Odense, med 5 Maal mod 2. K.I. var Kampen igennem meget overlegen, og naar sejren ikke blev større skyldtes det udelukkende Odense-holdets udmærkede Maalmand, der klarede en mængde gode Skud.”

En attraktiv gulerod! Resultatmæssigt var der ikke meget at prale af i de første år. Først i sæsonen 1922/23 markerer byen sig med en 2. plads i Brækkens kreds 5. Dén succes blev ikke fastholdt. Året efter endte holdet på sidstepladsen. Og hvad værre var, så gik fodboldspillet i stå, og Kjerteminde Fodboldklub ophørte med at eksistere.

Cricketspillerne

Fodbold i nyt regi

Den 27.maj var der indbudt til møde på Tornøes Hotel med det formål at få startet en cricketklub. Der havde som nævnt eksisteret en tidligere udgave af Kerteminde Boldklub, men den havde ikke fungeret i flere år. De nye initiativtagere var boghandler Ejnar Hansen, forretningsfører N. Nielsen og kommunebogholder Heinr. Nielsen.

Først i 1926/27 deltager Amandas by på ny i FBU’s turnering. Nu er det under navnet Kjerteminde Idrætsklub, at der sparkes til bolden – og det kunne faktisk godt være risikabelt. I begyndelsen af juni måned 1927 sørgede K.I. således for at få sine aktive spillere ulykkesforsikret.

Men foreløbigt blev de mange gode skud altså affyret i en idrætsklub – og ikke i en boldklub. Men i foråret 1927 tog engagerede cricketfolk initiativ til gendannelsen af byens boldklub, og det førte til samarbejdet mellem cricket og fodbold – og altså stiftelse af den klub, som vi i dag kender som Kerteminde Boldklub.

Med til mødet var repræsentanter fra den første boldklub. Læge O.E. Schondel, direktør K. Schriver og bilejer V. Andersen gav tilladelse til, at benytte navnet Kerteminde Boldklub – samt at samtlige aktiver fra den gamle klub blev overført til den nye. Dermed var Kerteminde Boldklub en realitet, og Heinr. Nielsen valgtes som den første formand. Det månedlige kontingent for aktive blev fastsat til 1,50 kr. Der blev fundet en egnet spilleplads på Feden – det nuværende Parkvænget – og den første cricketkamp blev afviklet søndag den 17.juli. Det blev til nederlag i debuten. B 1913 vandt med ni stående gærder. Det blev dog til sejr i årets sidste kamp mod B 1909 i Odense.

Startvanskeligheder

Den nye klub fik imidlertid en dramatisk start. I august trådte formanden tilbage. Han ønskede en sammenslutning med Kerteminde Idrætsklub, hvor fodboldspillerne hørte til. Den 30. august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor en sammenslutning blev drøftet.

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet, og KB’s bestyrelse blev bemyndiget til at indlede forhandlinger med Kerteminde Idrætsklub. Allerede dagen efter blev der sendt brev med invitation til sammenlægningen. Brevet afsluttes med: - Vi vil gerne have mødet meget hurtigt!

Sammenslutningen

Klubbens protokol mangler oplysninger om, hvad der derefter skete, men henover efteråret kan man følge udviklingen i Kjerteminde Avis.

Fodboldspillerne i K.I. tog imod invitationen, og bestyrelsen anbefalede fusionen. Den 8.september var der indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger – dels i de to klubber, og dels – hvis altså sammenslutningen vandt gehør – i den nye fælles forening. På de to separate generalforsamlinger blev sammenslutningen vedtaget, og til fodboldafdelingens ledelse valgtes købmand N.L.Nielsen, trafikassistent Tønnesen og toldmedhjælper Svinding. Derefter blev den fælles generalforsamling afholdt. Kommunebogholder Heinr. Nielsen blev med akklamation valgt til KB’s første formand, og det blev vedtaget, at sammenslutningen skulle træde i kraft den 1.oktober samme år. I begyndelsen af oktober blev klubbens første ordinære generalforsamling afviklet. Her blev kontingentet fastsat. Dyrkede man en enkelt af de to sportsgrene, var det månedlige kontingent 1 kr. Spillede man både fodbold og cricket, slap man med 50 øre. Strukturen med de to afdelinger under den fælles overbygning varede indtil 1954, hvor det kuriøst nok var cricketspillerne, der sagde farvel og overlod Boldklubben til fodbolden. Nu var Kerteminde Boldklub en klub med kun én bold – en fodbold. Eigil Rasmussen


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

6

Efter 26 år sker det IL

B

O

Seat Toledo 1,2 TSi 105 Style S/S 4d

M

E

D

Y

N

Mindst 10.000 for

Seat Mii 1,0 60 Style eco S/S 5d

2014 Champagnemetal Benzin. Km. 1.000

2014 Hvid Benzin. din gamle bil ve d finansiering ge Km. 0 nn

Kr. 114.900

Kr. 199.900

kr.

IL

B

O

M

Seat Ibiza 1,6 TDi 90 Style 5d

Seat Mii 1,0 60 Style eco S/S 5d

Kr. 164.900

Kr. 134.900

2014 Gul Benzin Km 1.000

2013 Koksmetal Diesel Km 3.000

Variant 205 S1 Ladmål (lxbxh): 205x122x35 cm. Totalvægt: ................................500 eller 750 kg. Nyttelast:..................................375 eller 625 kg. Hj Hjulstørrelse: .................................................13’’

TILBUD

,kr. 4.395 s inkl. mom

2007 Champagnemetal

Km 42.000 em os. Diesel Kr. 124.900

E

D

Udlejning Personbil

Der skulle gå 26 år, før1,3drømmen om et Suzuki Swift DDiS GL-A 5d 2008 Sortmetal Diesel nyt fodboldstadion Km 94.000 Kr. 74.900 i Kerteminde kunne realiseres. OB’s VW Polo 1,4 16V 80 Style 5d divisionshold sørgede 2007 Sortmetal Benzin Km 108.000 Kr. 89.900 for en festlig indvielse. Mitsubishi Carisma 1,9 DI-D Comfort MP 5d 2003 Sølvmetal Diesel Km 139.00

Kr. 54.900

Conradsen Biler | Nordre Ringvej 56 | 5300 Kerteminde | Tlf. 6532 2919 | Mobil: 2045 1337 | www.conradsenbiler.dk Co

FRI Km fra kr.

375,-

pr. dag incl. moms

Se ALLE vores biler på

Reparation af

www.conradsenbiler.dk

alle bilmærker

eller besøg os på Nordre Ringvej 56

Specialister i Seat og Skoda

15 ÅRS JUBILÆUMSTILBUD: KØB DENNE VELHOLDTE

SEAT MII 1,0 60 SPORT ECO 5-DØRS

2016, Benzin, km 13.000, 15” alufælge, airc., parkeringssensor, fartpilot, navigation, 1 ejer, ikke ryger, service ok, træk og tidligere undervognsbehandlet

DKK 134.900 EX. LEV. købet! Få en trailer med i

FÅ 1 STK. TRAILER VARIANT SILVER MED I PRISEN – VÆRDI KR. 3995,-

Se nedenstående

SEPTEMBERTILBUD Variant Silver

Ladmål (lxbxh): 200x110x32 cm. Totalvægt: 500 eller 750 kg. Nyttelast: 390 eller 640 kg. Hjulstørrelse: 13’’

TILBUD

Endelig et nyt

Skoda Fabia 1,9 TDi Elegance 5d

Allerede på KB’s allerførste ordinære generalforsamling i oktober 1927 omtalte formand Heinrich Nielsen de elendige baneforhold i klubben. Indtil da var der blev spillet fodbold på en bane på Longen, der mildest talt ikke levede op til normerne. Formanden havde desuden kontaktet lensgreve Ahlefeldt Lauring med anmodning om at leje en plads på Lundsgaard jorde. Greven var mere end villig. Ikke bare kunne KB få jord til en sportsplads – den var tilmed ganske gratis! Dog ikke for spilleren. De måtte pænt hjælpe til med at samle sten.

Drømmen om et nyt stadion

Banen ved Klintevej – i det nuværende Parkvænget - var naturligvis meget kærkommen, men det varede ikke længe, inden fodboldfolket begyndte at drømme om endnu bedre forhold. Byen så velvilligt på boldklubbens ønsker. Allerede i 30’erne var punktet til debat i byrådet, og der var flere forskellige alternativer. Nogle ønskede at klubben skulle blive, hvor den var – dog med et nyt anlæg. Andre havde planer om et nyt areal ved Lundsgaard.

Kamp på Ahlefeldtsvej 1931. Men størst opbakning var der omkring at etablere et nyt stadion ved Nordstranden. Sidstnævnte blev i oktober 42 vedtaget i byrådet. Det afstedkom imidlertid en del polemik. Bl.a. truede daværende formand O.T. Vergemann med at trække sig i protest. I det hele taget var KB’s bestyrelse splittet i spørgsmålet. Tyskerne kommer 1942-44 blev i øvrigt dramatiske og turbulente år for fodboldklubben. I besættelsens tredje år blev Kerteminde igen garnisionsby. Tyskerne krævede Jylland rømmet for danske hærenheder, og i november 42 blev 7.regiment flyttet fra Fredericia til Kerteminde. Der blev etableret en baraklejr på fodboldbanen, og fodboldklubben fik overdraget cricketbanen på Ahlefeldtsvej. I forbindelse med de tyske aktioner 29.august 1943 angreb tyskerne lejren, og internerede de danske soldater. I slutningen af 1944 blev baraklejren revet ned, men fodboldspillerne flyttede ikke tilbage. De blev på den gamle cricketbane på Ahlefeldtsvej.

Hinkes Lod

Tilbage i efteråret 42 blev projektet på Nordstranden droppet, og der kom et nyt forslag på bordet. Det kom fra murermester Th. Sørensen, der var formand for byens gade- og vejudvalg. Murermesterens ide gik ud på at lægge et nyt stadion på Hinkes Lod – og det skulle vel at mærke være et stadion for flere sportsgrene. Dét forslag formåede at samle samtlige synspunkter, og snart blev alle kræfter forenet i bestræbelserne på et storstadion på Hinkes Lod – dér, hvor det ligger i dag. Planen blev godkendt i byrådet i januar 1944. Ministeriet gav sit tilsagn i juli samme år, og Dansk Idræts Forbund gav sit blå stempel i juni 45. Det var muligt at lave etableringen som et af de statsstøttede beskæftigelsesarbejder, der blev sat i værk umiddelbart efter verdenskrigen med det formål at få folk i arbejde. Første spadestik til Kerteminde Stadion blev taget 1. december 1945, men der skulle gå næsten otte år, før projektet var realiseret. Der var hen ad vejen afbrydelser

kr. 3.995,inkl. mo ms Fla

d prese nning og næs ehjul

Conradsen Biler | Nordre Ringvej 56 | 5300 Kerteminde Tlf. 6532 2919 | Mobil: 2045 1337

Fodboldbanen på Ahlefeldtsvej blev indrettet som baraklejer under besættelsen.


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

7

stadion!

L E D N A H E OST R E N O I T I D A R T MED

Holdet der spillede den første kamp på det nye stadion d. 3. maj 1953 i arbejdet som følge af mangel på arbejdskraft, og fra 47 måtte byrådet konstatere at man måtte videreføre arbejdet uden videre statsstøtte. Fra 49 kom der atter gang i sagerne, og endelig i 1953 stod det nye stadion klar til indvielse. Budgettet holdt. Nogenlunde. Selve fodboldstadion var budgetteret til 137.000 kr. Med statstilskud på i alt 49.000 overlod det en udgift for kommunen på 88.000 kr. Dertil kom så senere projekteringen af ”trekanten”, der skulle anvendes til håndbold og gymnastik.

Indvielsen

Den 3.maj 1953 – en strålende solskinsdag – var alt så endelig klappet og klart til den store indvielse. I optog gennem en flagsmykket by og med et 24-mands orkester fra Nyborg Statsfængsel i spidsen marcherede 200 lokale sportsfolk til det nye stadion, hvor 3.000 feststemte tilskuere ventede. Den officielle indvielse blev foretaget af viceborgmester Peter Tvedskov, der i sin tale glædede sig på Kertemindes ungdoms vegne over det flotte

anlæg. Det måtte kunne inspirere – ikke mindst i betragtning af den smukke beliggenhed mellem fjord og skov. Viceborgmesteren kunne endvidere love, at projektets 2.etape – ”trekanten” – og 3.etape – klubhus og parkeringsplads – ville være færdige i løbet af få måneder.

Fodboldlækkerbisken

Efter talerne var det idrætsfolkenes tur til at tage over. Der var opvisning af gymnaster, og der var smagsprøver på adskillige atletikdiscipliner. Men hovedretten var så absolut fodboldkampen mellem KB og OB. En rigtig lækkerbisken! De fornemme gæster var på det tidspunkt provinsens bedste fodboldhold. Det blev en forrygende fodboldkamp med fest og farver. Kunne KB – der kraftigt bejlede til oprykning til Fynsserien – overhovedet yde anstændig modstand til ”de stribede”? I 1.halvleg klarede værterne sig flot. 2-2 stod det efter de første 45 minutter. Efter pausen slog divisionsholdet turboen til, og det tappert kæmpende seriehold måtte se sig slået med 8-4. En KB’er skrev sig ind i historiebøgerne.

KB’s Kai Nicolaj fik æren af at være den første målscorer på det nye Kerteminde Stadion. Efter bare 18 minutter fik han det nye net til at blafre – og det fik Kjerteminde Avis’ udsendte til at skrive følgende: Der var blot gået blot 18 min., da han øjnede en chance. Som et af de velkendte små lyn stred han sig frem, gestikulerede med armene, kom fri i venstre side, ballonerede bolden mod buret, og da Børge Hylle var på en mindre udflugt i skoven, sejlede bolden i en smuk bue ind i netmaskerne. Et mål, der passede perfekt til den store festdag.

En lykkelig klub

Under festaftenen på Tornøes Hotel senere kunne Harry Conradsen fra OB give KB følgende ord med på vejen: - …KB spillede pænt og benyttede ikke ”knokkelspillet”… KB’s formand, boghandler Bent Hansen, kunne afslutte mærkedagen med i sin tale at konstatere, at ” vi er i dag en lykkelig klub”. Eigil Rasmussen

! ” te s -o lå b ” d e m B K r e Vi fejr ge r vi altid 14-15 forskelli På vores ”H O LD ” ha e end r. Nogle skal lagres mer ge la på E” ST -O LÅ ”B e timale smag og cremed andre, for at få den op ! vi for ”O LD -B O Y S” konsistens, dem kalder eblikket er Saint Agür, øj i r ha vi er ib gr an te - den beds en god ”afslutter”! en m ”, lig ar ”f ke ik er den

GOD KAMP!

Langegade 18 · 5300 Kerteminde Telefon 65 32 12 16 · Fax. 65 32 12 53 mail: ostogvin@mail.tele.dk

Den 3. maj 1953 kunne det nye stadion indvies på Hinkes Lod.


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

8

SENSOMMER PÅ MARINAEN

ALTID MASSER AF GODE TILBUD

Vi har bl. a. følgende mærkevarer i butikken:

VI GI’R

5% I BONUS

MaVed oprettelse af et Egmose år opn ort elsk rine Center ford du 5% i bonus, dette gælder dog ikkei forvejen nedsætte produkter,eller kampagne produkter

Mandag - fredag kl. 10.00 - 17.30.

Lørdag

kl. 10.00 - 15.00.

VI HAR GJORT DET NEMMERE FOR DIG – NU KAN DU FÅ DIN BIL SYNET HOS OS!

BILSYN PLUS

ONE2MOVE!

ÅBEN

BILUDLEJNING PR. DAG

ONSDAG OG

INCL. 100 KM

TORSDAG TIL

249,-

KL. 17.00

MOTORKONTOR TILBYDER NUMMERPLADER TIL DET MESTE, OMREGISTRERING, AFMELDING, NEDVEJNING, AFGIFT BEREGNING, TEMPO 100.

SALGSAFDELINGEN TILBYDER

VÆRKSTEDET SALG AF RESERVEDELE

TILBYDER

Se det store udvalg på www.revningeauto.dk

VW GRUPPEN

· Reparation af alle bilmærker · · Hente og bringe service ved reparation af bilen · · Gratis lånebil i forbindelse med skader på bilen · · 3 Års udvidet garanti på reservedele · · Finansiering af værkstedsydelser ·

Kontakt salgsafdelingen direkte på tlf. 44 22 88 37

EGEN IMPORT TIL

Kontakt værkstedet direkte på tlf. 44 22 88 38.

· Salg af nye biler & brugte biler · · Leasing af personbiler & varebiler · · Speciale i Audi, Vw og Skoda ·

VW, AUDI, SEAT OG SKODA

5% RABAT

LÆS MERE HER:

REVNINGE AUTOVÆRKSTED ApS TLF. 6532 1695 - WWW.REVNINGEAUTO.DK


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

9

OLDBOYSLANDSHOLDET FREDAG DEN 8. SEPTEMBER 2017 KERTEMINDE STADION, KLOKKEN 18.30

KERTEMINDE

VS

DANMARK

JUBILÆUMSKAMP Kerteminde Boldklub fylder 90 år 1927-2017. Lokale sponsorer:

Der må ikke medbringes mad og drikkevarer. Dørene åbnes kl. 17.00. s o re r Lo ka l

spon

Voksenbilletter: kr. 60 Børnebilletter (u. 14 år): kr. 20 Billetsalg www.VisitKerteminde.dk og ved indgangen Link til online billetsalg


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

10

Kerteminde Boldklub 1927 - 2017 KERTEMINDE BOLDKLUB FYLDER 90 ÅR

LØRDAG 9. SEPTEMBER

w w w. ke r te m i n d e b o l d k l u b . d k DER FOREFINDES MADBODER OG UDSKÆNKNINGSTEDER – DER MÅ IKKE MEDBRINGES MAD OG DRIKKELSE


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

11

Kerteminde Boldklub Præsenterer:

Gratis Koncert

ved kerteminde stadion

Lørdag d. 9. sept kl. 18 Der forefindes madboder og udskænkningssteder - der må IKKE medbringes mad og drikkelse

8. og 9. september 2017


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

12

Fynsserien 1979

Genopstandelsen i Lumby I over 80 minutter af forbudt-for-børn kampen var KB på vej ned i serie 1, men en scoring kort før tid reddede eksistensen. Lumby – KB 0-1 (0-0)

83. min: 0-1 Eigil Rasmussen

Blot 7 minutter før tid blev Eigil målscorer og matchvinder Nogle gange kan en sejr være så vigtig, at det føles, som om man er rykket op. Sådan var det for KB i sæsonen 1979. Det havde været en skuffende sæson for Kerteminde. Holdet så ellers stærkt ud på papiret med mange rutinerede folk. Men resultaterne var elendige, og flere gange i

efteråret havde aviserne dømt KB til nedrykning. Nederlaget hjemme 3-6 mod Langeskov gjorde ondt, og efter tredjesidste kamp, der blev tabt 4-2 i Marienlyst, konstaterede Kjerteminde Avis den 15. oktober kort og kontant: - ”KB farvel til Fynsserien.” Der var dog stadig liv.

Og sæsonen endte i den helt store gyser. På sidste spilledag skulle KB på udebane møde Lumby. Netop de to mandskaber, der længe havde kæmpet om at undgå den sidste nedrykningsplads. Kun én ville overleve. Hjemmeholdet kunne nøjes med uafgjort. KB skulle vinde. Det blev en ægte forbudtfor-børn kamp. I strid blæst. Optakten var ikke optimal. Målmand Peter Due Andersen manglede, da bussen skulle køre! Heldigvis blev han fundet – og spillede i øvrigt en stor kamp. Flere gange i bunddramaet så det ud til, at KB var nede. Stolperne stod et par gange i vejen for hjemmeholdet, og midt i 2.halvleg havde de en gigantchance for at afgøre det hele. Men den tidligere divisionsspiller Bjørn Andersen – der ellers ikke var kendt for sine defensive kvaliteter – nåede mirakuløst at redde situationen. Syv sølle minutter før slut kom forløsningen.

e d n i m Ke r t e o r e n i n g f e n n e Ant i g a n g med n e n o s æ s r e - spark ettelse, spar 50 kr. g r at i s o p r banen,

å pillere” p s ” e g n id ma ant.dk m Vi har alt t k . w

å klik ind p

ww

ler rts kana o p s it r o dine fav Vælg frit

Flere Programpakker, Digital tv, HD-kanaler, Bredbånd fra 2/1Mbit til 300 Mbit.

Midlertidlig adresse: Præstegade 78C • Kerteminde • tlf. 65 32 36 44

Eigil Rasmussen blev matchvinder med et fladt skud uden chance for Claus From i Lumbys mål. Resten af kampen blev der sparket væk som aldrig før. Jo længere ud af kommunen, jo højere var bifaldet fra de få tilrejsende KB-tilskuere. Sejren var bestemt ikke uheldig, men eksistensen i Fyns bedste række blev sikret. Kampen kostede i øvrigt målscoreren et flækket øjenbryn. Ikke i kampens hede – men til sejrsfesten bagefter hos anfører Jens Plambech. Der var jo virkelig noget at fejre. Næsten som en oprykning! KB’s hold til kampen mod Lumby: - Peter Due Andersen, Poul Thygesen, Peter Nielsen, Jens Plambech, Benny Lorentzen, Eigil Rasmussen, Claus Petersen, Palle Duelund, Leif Hjorth, Jan Pedersen, Kåre Jørgensen, Bjørn Andersen og Ruben Steffensen.

Kampen fik et pudsigt efterspil. Klubbens bestyrelse havde nemlig i efteråret – da det mildest talt så kulsort ud – stillet spillerne en bonus i udsigt. Reddede holdet sig i Fynsserien var der 3.000 kr. til spillerne. Baggrunden var, at bestyrelsen anså det for særdeles vigtigt, at KB forblev i Fynsserien. Derfor valgte man at hænge en økonomisk gulerod for næsen af spillerne. Anfører Jens Plambech blev informeret, og det mundede ud i et spillermøde, hvor spillerne gav udtryk for, at pengene næppe fik holdet til at spille bedre. Men ikke desto mindre sagde spillerne ja tak til tilbuddet og gav hinanden håndslag på at yde en ekstraordinær indsats i de sidste skæbnesvangre kampe. Aktionen lykkedes. Heldigvis! Og så måtte klubben selvfølgelig til lommerne. Noget der bestemt ikke vakte begejstring overalt internt i klubben men gav anledning til rygter og spekulationer.

MASSER AF

FORDELE

HOS KAF MOBIL

4G DÆKNING

0kr. I OPKALDSAFGIFT

RING

FRIT TIL KAF MOBIL

- Var det ikke at gå for vidt? Hvorfor skulle 1.holdet favoriseres? - Var det betalt fodbold ad bagdøren? Bestyrelsesmedlem Jens Trabjerg Madsen måtte udfærdige et brev, hvori han redegjorde for bestyrelsens overvejelser og argumentation. Jens Trabjerg konkluderede, at det var en rigtig beslutning og en fornuftig investering, og han opfordrede eventuelle kritiske røster til at komme ud af busken. Det var der nu vist ikke mange, der gjorde. I hvert fald betød redningsaktionen, at KB bevarede sin status som den klub, der på daværende tidspunkt havde spillet længst tid i den fornemste fynske række. I grunden et ganske godt udbytte af en beskeden investering!

Eigil Rasmussen

GRATIS

OPRETTELSE I SEPTEMBER OG OKTOBER

SAML HELE FAMILEN PÅ ET LOGIN INGEN

BINDING

Gratis internet til IP-fastnettelefoni 0 kr. i abb., Frit valg kanaler uden box , WebTV o.m.m..

Kontor- og telefontid: Mandag kl. 10-13 • Onsdag kl. 14-17 • Fredag kl. 10-13


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

13

8. og 9. september 2017

Så skal kampen stås

Jubilæumskamp 2017 Danmarks oldboys landshold kommer på besøg i Kerteminde i anledning af KB’s 90 års jubilæum. DBU benytter samtidig lejligheden til at hylde tidligere landstræner Richard Møller Nielsen. Kerteminde Boldklubs 90 års jubilæum fejres med en kamp mod det danske oldboys landshold. Det sker onsdag den 8. september, hvor de tidligere landsholdsspillere indtager Kerteminde Stadion i en kamp mod et udvalgt oldboyshold af gamle KB’ere.

Oldboys-landsholdet

KB's Holdopstilling

Holdleder er legendariske Elund Jensen, som var trænernes højre hånd i en lille menneskealder.

KB’s hold til kampen er udtaget. Det har været intentionen at sætte et hold af KB’ere, der har repræsenteret klubben op gennem tiden. Den ældste havde sin storhedstid i 1970’erne, mens den yngste spillede på 1.-holdet så sent som i 2016. Truppen med antal 1.-holdkampe i parentes:

· Keld Volder (150) · Lars Høgh (debutant) · Kim Martinussen (255) · Jakob Povlsen (374) · Torben Due (345) · Jan Lorentzen (285) · Kaare Jørgensen (236) · Martin Krogh (140) · Peter Due (261) · Knud Erik Hansen (90) · Jens Bondegaard (89) · Morten Aagaard (160) · Claus Hartmann-Petersen (256) · Kim Nielsen (69) · Mads Bak (97) · Theis Thomsen (143) · Lars Juhl (54) · Per Hansen (11) · Ole Olsen (11) · Henrik Daugaard (8) KB trænes i jubilæums­ kampen af Vilhelm Munk Nielsen, der var træner i klubben fra 1999.

Jakob Povlsen

DBU har et tæt program med tre kampe i sensommeren, hvoraf kampen i Kerteminde er den sidste. Derfor er den endelige holdopstilling endnu ikke på plads, men der er foreløbigt sat navne på otte spillere, som er med den 8. september – og det er bestemt markante profiler:

Dagens boldsponsor er

Den Røde Pimpernel

Oldboys-landsholdet profiler · Lars Høgh – OB-legende, med ved VM i Mexico i 1986, 8 landskampe. · John Sivebæk – Vejle, Manchester United og Monaco, europamester i 1992, 87 landskampe. · Henrik Larsen – Lyngby og Pisa, dansk topscorer og europamester i 1992, 39 landskampe. · René Henriksen – AB og Panathinaikos, 25 landskampe. · Stig Tøfting – AGF, Hamburg SV og Bolton, 41 landskampe. · Martin Jørgensen – AGF, Udinese og Fiorentina, 102 landskampe – bl.a. VM i 1998. · Morten Bisgaard – OB og Derby, med ved EM 2000, 8 landskampe. · Anders Møller Christensen – OB, 6 landskampe. Træner for det danske landshold er Per Andersen, og Sepp Piontek er teknisk direktør. Holdleder er Simon Rasmussen.

Dommertrioen består af Claus Bo Larsen, Lars Nordlund og Bill Rene Hansen alle med masser af internationale kampe på bagen. Dagens boldsponsor er Den Røde Pimpernel.

Hyldest

DBU benytter jubilæumskampen i Kerteminde til at hylde tidligere landstræner Richard Møller Nielsen, der boede sine sidste år i Kerteminde. Det er i 2017 25 år siden Danmark sensationelt blev europamestre efter en uforglemmelig EM-turnering i Sverige og en spektakulær finalesejr på 2-0 over Tyskland. I pausen af jubilæumskampen vil Richard Møller Nielsens søn – Tommy Møller Nielsen – modtage hyldesten på vegne af sin afdøde far. Eigil Rasmussen

Nordfyns Bank


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

14

TILLYKKE GOD KAMP!

Følg os på Facebook

BU T I K SFÆ L L E S SK A B E T

Bittens Langegade 10 • 5300 Kerteminde

Tlf.: 6532 1604

langegade 36B, Kerteminde · Tlf.: 65 32 16 97

VVS-Service Alle opgaver store eller små betjenes med omhu. • VVS-arbejde • Oliefyrsservice • Fjernvarme • Blikkenslager

Byens ældste butik

Rydall Pejse tillykke ønskerLogoprofile: Color

med dagen

For print

#FFFFFF

C 0, M 0, Y 0, K 95

#0B0A0B

C 0, M 93, Y 96, K 0

#E32B1E

C 0, M 70, Y 95, K 0

#EB681B

Rødsbækvej 37, Viby 5370 Mesinge Tlf. 65 34 11 72

• Smedearbejde • Solvarme • Jordvarme • Stokerfyr

Jens Peter Nørgaard Forsikringsrådgiver F10 Forsikringsmægler ApS. Hollufgårds Allé 2, 5220 Odense SØ Tlf. 20 28 32 42 www.F10.dk

Møllevangen 2-4 5300 Kertemmde Tlf. 65 32 21 72

Email: info@hindsholmvvs.dk • www.hindsholmvvs.dk

For web

C 0, M 0, Y 0, K 0

VESTERGADE 13 KERTEMINDE

- Ønsker KB hjertelig tillykke!

Hindsholm

Font: Ebrima - Bold / Regular

Systue

& WorkshopFabrikken

Øst e rga a r d fa rv e r

Kerteminde Mono Skovhaven

For print

C 0, M 0, Y 0, K 0 C 0, M 0, Y 0, K 100

4 · 5320 Agedrup For web Tlf. 50 58 35 45

Tlf. 65 32 21 47

#FFFFFF

#000000

Turistbureauet

har fået ny adresse: Kerteminderevy Kerteminderevyen er hele Danmarks revy. Jyllandsposten:      DR Radio:      VisitKerteminde Børsen:   Kerteminde   Strandvejen 6, 5300

Tlf. +45 65 32 11 21 turist@visitkerteminde.dk www.visitkerteminde.dk

Malerfirma

OVE NIELSEN J. FOGTMANN & SØN Tlf. 65 32 24 19 · Mobil 20 29 31 23

www.vimalerfyn.dk


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

15

Vær med til at skabe flere muligheder med strøm og fiber og til at udvikle lokale initiativer! I repræsentantskabet for nef Fonden får du indflydelse lokalt og er med til at få tingene til at ske. Brug din stemme og stil op til valget!

nef repræsentantskabsvalg 2017. Se, hvordan du stiller op og bruger din stemme på nef.dk Tårupstrandvej 15 · 5300 Kerteminde · Telefon: 63 32 11 00

8. og 9. september 2017


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

16

Knud ”Spinat” Andersen

Den første stjernespiller

Knud ”Spinat” andersen

Det er ikke kun Kerteminde Boldklub, der fejrer 90 års fødselsdag i 2017. Det gør en af klubbens absolutte største legender også. Knud ”Spinat” Andersen var KB’s første rigtige stjerne. Og pudsigt nok blev han for alvor kendt udenfor Amandas by, da han forlod KB. Før sæsonen 1954/55 meddelte ”Spinat” nemlig, at han ville prøve lykken i selveste OB. Det gav genlyd! Det var absolut en sportsnyhed, der trak overskrifter. Der var delte meninger om OB’s facon og ”Spinats” satsning. Men generelt var der forståelse. Folk, der kan lave mål, har altid været efterspurgt. Ikke bare på sportssiderne var klubskiftet varmt stof. I BT skrev den kendte rimsmed ”Prik” et af sine berømte ”Vers og kommers” om ”ham Spinaten, der blev fisket til storklubben”.

Centerforward

Æresmedlem

Som eksempel på Knud ”Spinats” målhunger kan nævnes efteråret 1948. Her scorede måltyven i samtlige kampe. KB scorede i alt 29 gange, og ”Spinat” lavede de 18. I 1953 var ”Spinat” en af profilerne bag KB’s første oprykning til Fynsserien og nåede altså en enkelt sæson her inden afstikkeren til OB.

Alsidighed er en mærkevare for en god boldspiller, og den gamle målkonge kunne også forhindre bolden i at gå i mål. Som 34-årig debuterede han som målmand på KB’s bedste hold men vendte senere tilbage som markspiller. I en alder af 41 år gjorde han et bemærkelsesværdigt comeback på 1. holdet som målmand.

”Spinat” havde i mere end 10 år huseret som målsluger på KB’s bedste mandskab. Han debuterede bare 15 år gammel og markerede sig hurtigt som en ægte målkonge. Han var en rigtig centerforward, der scorede tit – og det var ikke ualmindeligt, at han scorede mange mål i samme kamp. Ved et enkelt tilfælde hele syv stykker.

Eventyret i divisionsklubben blev dog kort for Knud. Allerede året efter vendte han tilbage til KB og var med til for anden gang at spille KB op i Fynsserien. Denne gang i en ny rolle som forsvarets krumtap. Det kunne dog ikke dæmpe målinstinktet. Der var i de kommende år fortsat masser af mål i ”Spinat”.

På holdbilledet er Knud Spinat nr. 3 fra venstre i bagerste række Et comeback, der betød, at Knud fik lejlighed til at spille sammen med sønnen Bjørn. Knud var imponerende nok still-going-strong i en menneskealder.

Helt frem til han var sidst i 70’erne, var han fast inventar til lørdagstræningen med de gamle gutter, og han sluttede karrieren som målmand på masters-holdet.

Ved klubbens generalforsamling i 2002 blev ”Spinat” udnævnt til æresmedlem. Eigil Rasmussen

I 2002 blev Knud ”Spinat” Andersen udnævnt til æresmedlem i Kerteminde Boldklub

Glarmesterfirmaet

Nillan Hyllekilde Glas

Glarmester

Jan Kalhøj

er din seriøse glarmester

i Odense, Kerteminde og Nyborg.

Ring til Jan Kalhøj

TLF. 24 25 90 19 Termoruder

Vinduer

Indramning af billeder

Glasvægge til kontor


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

17

ÅBENT RESTEN AF ÅRET KL. 14-21

ZILAN S

TILLYKKE

Pizza & Steakhouse

RK NYHED! PULLED PO

MED 90 ÅRS FØDSELSDAGEN

P IZ Z A A L L E VE S SO M

KA N LA

D E E P PA N

V I B AG E R I G A M M E L DAG S S T E N OV N !

+ KR . 14 ,-

UNDGÅ V E N T E T ID !

- BE ST IL I GO D TI D 77 RI NG PÅ 65 32 33

FØLG OS PÅ FACEBOOK:  /GITTEOGTOM

LANGEGADE 19, KERTEMINDE, TLF. 65 32 33 77

KONTAKT@GITTEOGTOM.DK · WWW.GITTEOGTOM.DK

reas d n A

A

Kim

Jan

derik Fre

A

thia Ma

ALT I TØMRERARBEJDE Mølleløkken 5 · 5300 Kerteminde cj_montage@hotmail.com · cjmontage.com

s

d o G kamp!

ten Mo

as Tho

as P n d re

NG E RA BATKOR T HU SK OG ME DB RI

WWW.ZILANS.DK

SVINGET 14 · 5300 KERTEMINDE · TLF. : 40 37 77 44

nder lesa

M ED TR Æ - H VO R DE R FY RE S

tin Ma

n Joh

tin Ma

f a l e d n e - Vi er ndes hold! Kertemi


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

18

Stortalent med succes

Åbent alle ugens dage

Lækre hjemmebagte isvafler Lad den dejlige duft lede dig vejen Der er masser af forskellige slags is at vælge imellem Besøg os i den hyggelige Trollegade, hvor den go’e gamle handelsstemning trives

Læ hjemm kre ebag isvafler te Lad de n de lede di jlige duft g veje n Der er forske masser af llig at væ e slags is lge im ellem Besø hyggeli g os i den hvor de ge Trollega handels n go’e ga de, mle stemni ng trive s

GAVEKORT

GAVE KORT

Trollegade 2D · Kerteminde Tlf. 65 32 34 13 www.vaffelhuset.dk

Trolle gade 2D Tlf. 65 · Kertemi nde www.v 32 34 13 affelh uset.d k

Et gavekort fra vaffelhu set - altid en sik ker vinder!

Der har nu stået kø efter kø i Trollegade i 34 år

anter i r a v e r k æ 18 l s is: af kvalitet

avs d l e m m a G • flødeis is • Italiensk • Sorbet is

i sorbet is r f e s o t k a L : NYHED

Jordforbindelsen er stadig intakt Den tidligere KB’er Oliver Christensen har allerede været på landsholdet, til prøvetræning i Manchester United og siddet på bænken i syv superligakampe. I maj underskrev han sin første professionelle kontrakt. Oliver Christensen er et godt eksempel på det frugtbare ungdomsarbejde, der er lavet i KB de senere år. Da han var 13 år, var han allerede et kæmpe målmandstalent, der netop havde besluttet, at han ville forsøge at skabe sig en karriere som fodboldspiller. Det gik faktisk rigtig godt efter skiftet fra KB til OB, og der var mange, der allerede havde fået øje på den lyshårede knægt fra Kerteminde. Oliver selv syntes også, det gik ganske godt – men der var én ting, der bekymrede ham en smule. Små målmand og store karrierer passer ikke rigtigt sammen, og Oliver var ikke helt tilfreds med sine 163,5 cm. Den bekymring er der ingen grund til at have længere. Nu, netop fyldt 18 år, måler han 191 cm. Den perfekte højde for en målmand, der har ambitioner om at spille med på allerøverste hylde.

I foråret 2017 tog kan det første store skridt på vejen. Oliver underskrev sin første professionelle kontrakt. Det blev med OB, hvor han faktisk allerede i sidste sæson var på bænken for superligaholdet, fordi den normale 1.-målmand blev skadet. Kontrakten lyder på tre år og må anses for at være et stort skulderklap til en kun 18-årig fodboldspiller.

Jordforbindelse

Man skal ikke være sammen med Oliver ret længe, før udtrykket ”en god dreng” falder én ind. Selv om benene i løbet af fem år er blevet væsentligt længere, så er de fortsat solidt plantet på jorden. En professionel kontrakt med en superligaklub får ikke Oliver til at miste jordforbindelsen. Han ved godt, at han ikke er færdiguddannet, og at netop den første kontrakt skal bruges til at udvikle ham yderligere.

Landsholdsspiller

Selv om Oliver ikke har travlt i sin fodboldkarriere, så vil han godt pille lidt ved en af spillets mange klichéer. Nemlig den om, at en målmand først bliver rigtig god, når han er i slutningen af 20’erne. Der er mange eksempler på, at det er sådan det forholder sig, og den nuværende landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er bare ét af dem. Oliver synes ikke, man behøver at være halvgammel for at slå igennem. Som 18-årig har Oliver Christensen allerede fået smagsprøver på, hvordan det er på højeste nievau. Han er med på U18 landsholdet og har spillet to kampe. I debuten blev det 4-4 mod Italien, og han reddede et straffespark. Oliver bekræfter, at man er stolt over at spille for sit land.

Det allerstørste

Men det allerstørste var, da han i efteråret 2016 var inviteret til prøvetræning i selveste Manchester United. Det var kæmpestort! Faktisk var det først, da Oliver kom hjem, at han rigtigt forstod, hvad det i grunden var, han havde oplevet. Det blev ikke – i hvert fald i første omgang – til en aftale med den verdenskendte storklub. Det kunne for det første berolige farfaren, der er inkarneret Liverpoolfan, men derudover var opholdet særdeles udbytterigt. Målmandstalentet fik et præcist indtryk af, hvilket niveau man skal op på for at klare sig på øverste hylde.

Is til fest? Vaffelhuset er bedst! Se mere på www.vaffelhuset.dk

Når man skriver professionel kontrakt som 18-årig, er på landsholdet og har været til prøvetræning i en af verdens største klubber, så kunne man godt gå hen og blive tynget af et enormt forventningspres. Men sådan har Oliver Christensen det ikke. Han har tænkt tanken, men den generer ham ikke. Han ved, at det først og fremmest er sig selv, han skal bevise noget for.

Lækre ler f a v e d e v hjemmela år 0 2 d n e i mere Trollegade 2d, Kerteminde · www.vaffelhuset.dk

Det er specielt fysikken, der skal forbedres. Oliver vil være både bredere og tungere, når han skal op imod de store voksne angriber i superligaen. Så lige nu handler det om hårdt arbejde – og tålmodighed.

En kampklar Oliver Christensen

Foto: Steen Sørensen

Eigil Rasmussen


Kerteminde Boldklub 1927 - 2017

8. og 9. september 2017

19

Kerteminde Apotek har en ny og lækker herreserie klar på ”banen”! Nu får herrerne en hår- og hudplejeserie under apotekernes eget mærke, Apotekets. Den nye herreserie består af 3 basisprodukter med samme duft, der gør det nemt at være velplejet og velduftende døgnet rundt.

Nyhed

FRISK, MASKULIN DUFT Alle 3 produkter i Apotekets nye herreserie har samme duft og produkterne er dermatologisk testet. Apotekets MEN

Apotekets MEN

Apotekets MEN

24 timers Ansigtscreme

Hår & Body Shampoo

Deodorant Roll-on

Plejende dag- og natcreme, der plejer og fugter ansigtshuden i 24 timer og giver en smidig og glattere hud.

Plejende 2-i-1 shampoo til både hår og krop. Beskytter huden mod udtørring.

Effektiv antiperspirant deodorant, der dæmper sveddannelse i 24 timer. Apotekets MEN Deo Roll-on

DERMATOLOGISK TESTET.

Pris kr.

79

95

DERMATOLOGISK TESTET.

50 ml.

Pris kr.

44 250 ml.

95

DERMATOLOGISK TESTET.

Pris kr.

95 39 50 ml.

Kerteminde Apotek

Munkebo Apoteksudsalg

Langegade 37 · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 10 53

Bycentret 204 · 5330 Munkebo · Tlf. 65 97 49 20

TAURUS STEAK HOUSE The bedst STEAK in Town Taurus Steak House

Langegade 43 · 5300 Kerteminde Tlf. 65 32 20 53 / 50 20 70 12

www.taurussteakhouse.dk Åbent fra 17.00-21.00

NU MED TAKE AWAY Se hele Take Away menu på www.taurussteakhouse.dk og ring og bestil næste gang du skal havde nemt mad.

Tlf. 65 32 20 53 / 50 20 70 12

Hos Taurus Steak House ønsker vi, du føler dig velkommen. Det handler om at nyde livet og dele de gode måltider, lige meget om det er sammen med venner, kollegaer, familien eller kæresten. Så stræber vi på, at i vil for en uforglemmelig mad oplevelse. Nyd vores udvalg af steak og glem ikke at prøve nogle af vores lækre forretter. Taurus steak er af højeste kvalitet og vi bruger altid friske råvare som er fremskaffede frisk fra lokale producenter og omhyggeligt udarbejdet af vores steak Chefs.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i restaurenten


WEEKEND

1 flaske - 50 cl.

10,-

+ pant

Belgisk IPA

Bohemian Pils

Dybsort Porter

Gylden IPA

Mørk Mumme

Brygget med Hyldeblomst, Citrus og Guava

Brygget med Kvæde og Æble

Brygget med Hyldebær, Kirsebær og Lyngblomst

Brygget med Hyben og Rosmarin

Brygget med Slåen, Solbær og Hyben

Alk. 5,9% vol.

Alk. 5,0 vol.

Alk. 6,2% vol.

Alk. 5,9% vol.

Alk. 6,5% vol.

Tilbudet gælder fredag d. 8. til søndag d. 10. september

VIND ØL OG SODAVAND Vi udlodder 6 x 5 kasser dåseøl eller vand – pr. kasse 24 dåser

Navn:

Pepsi Max

Adresse:

Pepsi

By:

Faxe Kondi

Tlf.

Faxe Kondi Free

Alder:

De 6 vindere trækkes lørdag aften ved koncerten med Holmens Hustlers - Vinderne får direkte besked!

Albani Pilsner

Hvad du ønsker at drikke skal du få. Skriv antal i felt. I ALT 5 KASSER

Præmierne kan afhentes i SuperBrugsen Kerteminde fra mandag den 11. september N B. d e r u d l e v e r e s i k k e Ø l p r æ m i e r t i l p e r s o n e r u n d e r 1 8 å r.

Udfyld kupon og aflever den i SuperBrugsen senest fredag d. 8/9. kl. 18.00

Kl. 7-20

www.superbrugsen.dk

Kerteminde

Hans Schacksvej 2, 5300 Kerteminde

KB90  

Kerteminde Boldklub 90 års Jubilæumsavis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you