Page 1


Gordon setteren - på vej mod år 2000  

Gordon Setteren Den Sortbrune setter udvikling og historie frem mod det 21. århundrede og år 2000 - racens 3 århundrede Ved Erik Petersen

Gordon setteren - på vej mod år 2000  

Gordon Setteren Den Sortbrune setter udvikling og historie frem mod det 21. århundrede og år 2000 - racens 3 århundrede Ved Erik Petersen