Page 1

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017 107. ÅRGANG NR. 47 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup samt dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg

Valgmøde på skolen V. SKERNINGE Selv om eleverne på 8. og 9. årgang endnu ikke er stemmeberettigede, tog fire lokalpolitikere sig tid til et debatmøde med eleverne fredag formiddag på Vestermarkskolen. Simon Krogh-Nielsen fra Tværsocialistisk Liste, Mette Kristensen fra Venstre, Flemming Have Poulsen fra Svendborg Lokalliste og Susanne Gustenhoff fra Enhedslisten diskuterede bl.a. folkeskolereformen og integration med de unge, der bliver næste generation af vælgere. Dagen startede efter sædvane med morgensang, hvorefter de fire kandidater blev fordelt på klasserne. Til sidst mødtes alle til den store spørgerunde i kantinen.

Spar SPAR30% 30%

Skal dine dæk på hotelferie? Gratis

PÅ EN FODBEHANDLING I NOVEMBER

GFordcar tis DU får også en

Besøg min fodplejeklinik i V. Skerninge

i Stenstrup o

eme

"KOMMUNAL"

VALGFLÆSK SVINEBRYST I SKIVER

Alt i det nyeste udstyr Reparation af alle bilmærker

Lukket fredag Hjemmebesøg tilbydes

S aet X ved D a g li 'BruggOslleerrunpe

Ring og bestil tid på 2894 7344 Fodplejer Berit Hansen

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup 5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk 6224

K ær vej 3 7 · Vester S ker n in g e

4004

HENRIK’S

Diner & Smørrebrød

500 G

30,-

Langgade 41, Espe, 5750 Ringe · Diner transportable

Tlf. 62 62 30 34 MAD UD AF HUSET TIL

Festmenu vælg selv: Forret, Hovedret, Dessert

Pæntbelagt kr.

Pr. couvert fra ........................................... kr.

Juleanretning Nr. 1

136,Pr. couvert

Brød, kiks og smør 14 kr.

19-, 6-, 2

Højtbelagt kr.

139,-

Hundstrup Kro

Søndags spisning

Hver søndag kl. 12.00-15.00

JULEFROKOST DEN 26. DECEMBER

B E ST IL LI N G O G E V T. SPØ RG S M Å L BESVA R ES PÅ T LF . 6 2 6 2 3 0 3 4

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK ALLE RET T ER MIN. 10 COUVERTER

STENSTRUP

OLLERUP

TILBUDENE GÆLDER TIL OG MED DEN 26. NOVEMBER 2017

Christel Dall journalist@denlilleavis.dk


SIDE 2

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

Læserne skriver:

Vi har modtaget:

EL:Selvejende og private institutioner skal leve op til arbejdsklausuler

Solcellesagen ved Rødkilde LÆSERBREV Jeg har fulgt solcellesagen siden jeg og min lille familie flyttede til fredelige og naturskønne Ulbølle i udkantsdanmark for 6 år siden. Kort tid efter vi var flyttet ind i vores drømmehus på Fåborgvej fik vi uventet besøg af en lokal borger da han var i færd med at stemme dørklokker i hele området for at samle underskrifter ind imod opførelsen af et solcelleanlæg på Rødkildes grund. Unge og naive valgte vi ikke at skrive under da det ikke var noget der ville berøre vores udsigt. Vi ville ikke blande os i noget der ikke vedrørte os og det fortryder jeg i dag selvom jeg godt ved at vores underskrifter nok ikke havde gjort den store forskel den gang heller. Nu er situationen den at godsejeren er klar til at overbevise Svendborg kommunalbestyrelse om at det er en god ide at han opføre næste del, ud af gad vide hvor mange solcelleanlæg, lige ud til Fåborgvej, klods op af min nabos grund hvilket nu osse kommer til at berøre vores naturskønne udsigt. Svendborg kommunalbestyrelse havde faktisk vedtaget den lokalplan der giver Rødkilde lov til at opføre solcellerne men en procedurefejl har gjort til at beslutningen er ugyldig. Derfor skal beslutningsprocessen starte forfra med høringer osv. I uge 45 kunne jeg i Den Lille avis læse en artikel skrevet af journalist Christel Dall der har besøgt Kim Rasmussen, ejeren af Rødkilde. Der er flere punkter i den artikel som springer mig i øjnene. Jeg er selv stor fortaler for bæredygtig grøn energi men hvorfor skal denne grønne energi nødvendigvis opføres i form af store grimme solcelleanlæg i naturskønne områder klods op af lokalbefolkningen? Kim Rasmussen har i forvejen solcelleanlæg på sin grund, hvorfor kan han så ikke bygge solcellerne videre der hvor der i forvejen er anlagt solceller, der hvor de nye solceller vil genere lokalbefolkningen mindst muligt? Kan det være fordi det så vil ødelægge hans egen udsigt eller kan det være fordi han har fremtidsplaner om at omdanne hele hans grund til solcellepark og ikke kun den ”dårlige” landbrugsjord? Hvorfor skulle en forretningsmand som ham egentlig vælge at investere i korn frem for solceller, når nu som han citeres for kan tjene 10.000.000 kr. på en solcellemark frem

for 100.000 kr. på en tilsvarende størrelse kornmark? På hans hjemmeside http:// roedkildegods.com/ rodkilde-solceller/ skriver han desuden at han hans fremtidsplan er at ”etablere et større energicenter (solcellepark) som han indtil videre kun er 10 % i mål med, så det er nærliggende at forstille sig at han er langt fra færdig med at bygge solceller på sin grund. Det kan godt være at det kun kommer til at tage 4 sekunder at passere solcellerne på hovedvejen, men der er rigtig mange mennesker der køre forbi hver dag der måske vil tænke… ”er det sådan man udnytter den danske natur bedst mulig på Sydfyn? I artiklen siger han det kun ødelægger udsigten for et enkelt hus. Det er nu ikke rigtig, for udsigten fra mit hus bliver osse påvirket. Men det vil helt klart gå værst ud over min nabo som kan se frem til at bo ret op og ned af 8 hektar solpaneler. Hvad vil sådan udsyn gøre for ejendomsværdien? Jeg forstiller mig at min nabo nemt kan miste flere hundrede tusinde kroner i forringelse af ejendomsværdien. Kommer Kim Rasmussen forbi dette søde ægtepar og smider en godtgørelse på bordet hos dem. Nej det tvivler jeg på. Og hvad med natur og dyrelivet som ellers stortrives her i området med daglige observationer af harer, dådyr, musvåger og andet vildt. Det vil med sikkerhed blive berørt af dette indgreb i naturen. Burde naturstyrelsen ikke gribe ind her? Kim Rasmussen augmentere for at han føler sig nødsaget til at gøre noget for bremse klimaforandringen fordi han med egne øjne har set en Boliviansk gletcher som ikke eksistere mere og han har snorklet på koralrev der nu er forsvundet. Men kan det være rigtig at han skal gøre det på bekostning af vores flotte natur i udkantsdanmark? Bolivia ligger 10.000 km fra Ulbølle og jeg tænker at Danmark allerede gør en stor indsat for klimaforandringerne idet det at mere end 30 % af energiforbruget i Danmark består af vedvarende bæredygtig energi. Grotesk og ukontrolleret overfiskeri i store dele af verdenshavene kan meget vel være grunden til at Koralrevet er forsvundet. Hvorfor spiller lokalpolitikerne i Svendborgs kommunalbestyrelse kun efter Rød-

kile s taktstok? Handler det her om at dem der har penge nok og fylder partikasserne kan få deres investeringsplaner gennemført uden større besvær? Hvorfor bliver stemmerne fra borgerne i lokalområdet ikke hørt og taget til efterretningen? Under høringsprocessen omkring opførelsen af solcellerne har os kretiske borgere jo ikke stillet urimelige krav. Vi har i grove træk blot ønsket at solcellerne kunne opføres der hvor Rødkildes andre solceller i forvejen står således at det kunne genere naboer og udsigt mindst mulig. Jeg mistænker politikkerne for kun at tænke på hvor glade de er for at komme tættere på målet til energikravet til år 2050. I stedet for at lade en borger diktere hvordan Svendborg kommune løser energikravene burde de sætte sig ned og udearbejde en plan for hvordan og ikke mindst hvor i kommunen man kunne bygge solcelleparker, opføre vindmøller og andet bæredygtig energi på en sådan måde at man tog mest mulig hensyn til naturen og borgerne i kommunen. Gad vide hvad disse politikere ville synes om hvis der blev opført store grimme solceller klods om af deres huse? Jeg er er hverken energi-, klima-, landbrugs- eller naturekspert og jeg har som sådan ikke noget imod Kim Rasmussen, han er jo bare en mand der vil tjene penge, men min pointe er simpel. Tirsdag den 21. november er der kommunalvalg. Husk at udføre din borgerpligt og sæt din stemme og stem på en du har tillid til at de vil arbejde for hvad der er i borgernes bedste interesse. Lokalplanen der skal give Rødkilde lov til at bygge 8 hektar solceller skal den nyvalgte kommunalbestyrelse tage stilling til. Man kan håbe på at den nyvalgte kommunalbestyrelse vil udvise rettidig omhu og lave en plan for hvordan man løser 2050 klimamålet fremover. Hvis ikke er det jo ikke til at vide i hvor den næste solcellepark bliver opført. d

Med venlig hilsen Patrick Spang Sørensen Fåborgvej 135 5762 Vester Skerninge

VALG 2017 Enhedslisten mener de selvejende og private institutioner, som får tilskud af Svendborg Kommunen skal leve op til kommunens arbejdsklausuler, derfor glæder de sig over, at der var opbakningen til at arbejde videre med at stille krav om det. Det blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet tirsdag 14. november 2017. Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Økonomiudvalget siger: - Når vi giver tilskud til en selvejende dagsinstitution eller en hal, så må vi også stille krav om, at de lever op til de samme krav som kommunens institutioner. Arbejdsforholdene for de ansatte eller de firmaer man bruger til rengøring eller byggeopgaver skal leve op til kommunens arbejdsklausuler, som sikrer at arbejdsforholdene er i orden. Punktet blev behandlet på baggrund af Enhedslistens forslag på økonomiudvalgsmødet i september.

Økonomiudvalget’s møde den 14-11-2017: • redegørelsen tages til efterretning, • at der forud for evt. udarbejdelse af tillægsaftaler om anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i partnerskabsaftalerne hos de fire selvejende daginstitutioner, gennemføres en høring af daginstitutionerne vedr. ændring af Byrådets beslutning fra d. 27. marts 2012 om institutionernes generelle undtagelse fra Indkøbs- og Udbudspolitikken, med henblik på endelig forelæggelse til beslutning om udarbejdelse af tillægsaftaler, • at de selvejende daginstitutioner i tilfælde af endelig vedtagelse om tillægsaftaler kan gøre brug af den indgåede samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Den Fælles Fynske Kontrolenhed om tilsyn og kontrol med eksterne leverandører, samt at • Indkøbs- og Udbudspolitikken ved en kommende revision justeres således, at det i

politikkens afgrænsning klart fremgår, at selvejende institutioner med en kommunal driftsoverenskomst eller tilsvarende driftsaftale og hvor Svendborg Kommune står for 50 % eller mere af institutionens finansiering, er omfattet af Indkøbs- og Udbudspolitikken, herunder retningslinjer for arbejds- og uddannelsesklausuler. Sagsfremstilling: Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 12. september 2017 vedr. behandling af forslag fra Enhedslisten om sikring af arbejdsklausuler hos private institutioner, har administrationen udarbejdet redegørelse om hvorvidt selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Svendborg Kommune er omfattet af Svendborg Kommunes krav til arbejds- og uddannelsesklausuler ved arbejde udført af eksterne leverandører. Det gælder f.eks. udførelse af rengørings- eller håndværkerydelser.

Læserne skriver:

Levende og lovende lokalområder LÆSERBREV Valgkampen synger på sidste vers, inden længe skal du bestemme dig for, hvor du vil sætte dit kryds ved kommunalvalget. Det har glædet Liste T, at et af vores hovedtemaer: Det nære demokrati, har været et centralt omdrejningspunkt ved en række debatmøder. Vi er fortsat optaget af at være med til at udvikle samvirket mellem borgere, ansatte og politikere - det er en proces, som vi aldrig bliver færdig med, men som vi alle kan øve os på at blive dygtigere til. En række partier har undervejs foreslået, at vi skal arbejde med lokalråd, som man fx gør det i vores nabokommune Faaborg-Midtfyn og i Holbæk. Andre har suppleret med, at vi skal lægge økonomi ud til selvforvaltning. Det er afgørende, at vi inden der træffes sådanne beslutninger overvejer, om det vil give den ønskede effekt. I Liste T stiller vi os fx spørgsmålene: Hvem skal i sidste ende være med i et lokalråd? - bliver det engagerede borgere, der trækker deres resurser ud af de eksisterende foreninger og dermed dræner i forvejen sparsomme kræfter? - eller

bliver det minisogneråd, der ikke er demokratisk valgte? Hvilken kompetence og hvilke retningslinjer skal der arbejdes ud fra? Samtidig kan vi være bekymrede for, om det bliver de områder, der i forvejen har det sværest, der bliver taberne i det spil. Her skal vi som politikere trods alt kunne forsvare helheden i kommunen. De åbne dialogmøder, hvor borgerne i lokalområdet selv kan sætte dagsordenen og være til stede i samme rum, hvor der diskuteres i åbenhed og der samles sammen, fungerede nok ikke altid optimalt, men var dog en vej ind i samtalen. Vi fik ofte i nærdemokratiudvalget et hint om, at det var svært at finde vej i den kommunale jungle - det skal vi arbejde på at gøre mere gennemskueligt. Effekten af arbejdet i nærdemokratiudvalget var for politikerne et indgående kendskab til de enkelte lokalområder, men da det kun var en snæver kreds af politikere, der deltog i mødeaktiviteterne, manglede størstedelen af kommunalbestyrelsen den fornødne indsigt. Det var egentlig det, der var tanken med at forpligte næstformændene på

arbejdet og dermed give det større politisk vægt. I den her periode har der været arbejdet med møder med formænd og næstformænd i udvalgene. Men ingen - udover de interesserede - kender dagsordenen, ingen ved reelt, hvad der bliver talt om for slet ikke at sige, hvad der måtte blive lovet/besluttet. Der rapporteres ikke til udvalgene om henvendelserne og eventuelle modsatrettede argumenter har ikke en chance for at komme til orde - det finder vi i Liste T bekymrende og sammenligner det lidt med lukkede loger, der i det skjulte træffer beslutninger uden om det parlamentariske system. Som du kan læse af ovenstående finder vi det ikke problemfrit at etablere lokalråd, men vi er indstillede på dialogen om spørgsmålet - blot det kommer til at foregå i åbenhed. Venlig hilsen Arne Ebsen Nyvej 48, Ulbølle 5762 V. Skerninge Medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 3

Læserne skriver:

Valgkampen har ikke været visionernes fest

Læserne skriver:

Et løfte til vælgerne LÆSERBREV En stemme på DF er en stemme på den politik som DF står for. Intet andet. Hvad der så sker på valgnatten når alle stemmer er talt op, det kan man kun gisne om. Intet er jo sikkert eller givet på forhånd. Så kunne man jo lige så godt lade være med at afholde valg.

hænder bliver omsat til varme hænder. Varme hænder til gavn for børn, unge og ældre. Jeg vil også kæmpe hårdt for, at erhvervslivet oplever Svendborg kommune som erhvervsvenlig, således at virksomheder etablerer sig i kommunen og der kommer flere borgere og jobs.

Jeg kan ikke komme med store forkromede løfter om guld og ædelsten i Svendborg de næste 4 år. For fakta er at der skal spares 100 mill. i de år på budgettet. Det jeg kan love, er at de ting jeg siger, står jeg ved. Og jeg kan love, at jeg vil kæmpe hårdt for at der skal lyttes mere til borgerne, at yderområderne i kommunen ikke hele tiden skal glemmes, at der skal mere politisk målstyring til så der kommer styr på økonomien, at nye prestigeprojekter bliver sat på standby og at løn til administrative

Vigtigst af alt er dog, at uanset hvilket samfundslag du befinder dig i, så skal du have en fair og ordentlig behandling af kommunen.

LÆSERBREV På valgmøderne er der ikke fremkommet nogle rigtige pow wow visioner for Svendborg Kommune. Det nærmeste er vel Enhedslistens forslag om en solcellepark på en del af Tankefuld grunden. Kommunens økonomiske situation har ageret som en effektiv bremseklods for visionerne. Jeg vil selvfølgelig kæmpe for,

at vore kommunale kerneydelser til børn, unge, ældre og udsatte ikke udsættes for forringelser, så derfor skal vi også tænke på alternative finansieringsmuligheder til visionære og kreative projekter. Der findes milliarder af fondsmidler herhjemme, og derfor skal vi ansætte en fondskonsulent i Svendborg Kommune, så foreninger, ildsjæle, kreative borgere og

virksomheder kan få hjælp og sparring til udarbejdelse af fondsansøgninger. Vore maritime miljøer er unikke, så hvorfor ikke understøtte en maritim bosætningsmulighed i form af husbåde. Lad os i fællesskab finde en placering, så vi kan tiltrække udefrakommende borgere, som ønsker denne boform. Lad os også undersøge, om vi

ikke kan få etableret en svævebane fra Christiansvej til Havnen og retur. Det vil blive kommunens nye turistattraktion med den smukke svævende udsigt ud over by, havn og sund. Niels Christian Nielsen, Byrådskandidat for Socialdemokratiet, Mellemvej 10 5700 Svendborg

Nyt TAG?

Hvornår skal taget udskiftes? Hvilken slags tag kan jeg vælge? Det nye tag skal passe til resten af huset Hvad koster et nyt tag? Fra eternit til tegl. Hvilke energikrav er der?

Med venlig hilsen Jette Kjellerup Byrådskandidat for DF i Svendborg Lysbjergvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge

K Koont ntaakktt BBri riaan

n TTlf lf.. 5 51 13 32 28 89 99 90 0

--foforretetufufororpli pligte gtend ndeebe besøsøggog og fåfåsva svarrpå påall alleespø spørgs rgsmå målen lenee

Er du træt af skyhøje varmeregninger?

r rentefri Mulighed fo finansiering!

ET SAMFUND I BALANCE

Effektiv kvalitetsgaskedel! Med Vaillants ecoTEC pro gaskedel får du maksimal varmekomfort, et lavt strømforbrug og varmtvandsbeholder. Pris fra kr. 27.000,-

Systemlabel

Vi løfter folkeskolen • Fokus på skolens åbning mod det omgi-

vende samfund • Fremme tværgående samarbejde om en forebyggende indsats • Videreførelse af idrætsprojektet i udskolingen, styrke idrættens sociale dimensioner som et dannelsesprojekt. • Fysiske rammer, der svarer til nutidens skole

Anne Albeck nr. 3

XT

34 år - Lærer – Tved

Lokalt forankrede lære- og væresteder for alle børn: Børn har krav på en hverdag, der er tryg, overskuelig, udfordrende og inspirerende med plads til at udvikle deres fysiske, sociale og kreative sider. Gode legemuligheder udendørs ved alle dagpasninger. Vi arbejder i Liste T fortsat for, at der er lokalt forankrede dagtilbud i alle lokalområderne.

Arne Ebsen nr. 1

62 år - Lærer – Ulbølle

på valgtdyarkgerehnverdagen - det s

Mulighed for g! SMS-styrin

Systemlabel

Billig og effektiv opvarmning til din bolig Vaillants climaVAIR luft til luft varmepumpe er perfekt som supplementsvarme til sommerhuse og helårsboliger. Pris fra kr. 9.500,Luft til vand varmepumper med 10 års garanti på kompressoren! Smarte varmepumper med eller uden integreret varmtvandsbeholder, en nærmest lydløs drift og enkel betjening - også online. Pris fra kr. 75.000,Ring for et godt og uforpligtende tilbud!

Vilstrups Varmeservice Tlf.: 2020 1124

Svendborgvej 91A • 5762 Vester Skerninge www.vvs12.dk


SIDE 4

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

Dagplejen rykkede ind på Plejecenter - Vi har et ambitiøst kompetenceudviklingsprogram for dagplejerne, fortsætter hun. - Og her kan de mødes og sparre fagligt med hinanden. At vi tilmed har fået mulighed for at rykke ind på et plejecenter giver mange fordele for alle parter. Tanja Christophersen er enig. - Vi er faldet rigtigt godt til på plejecentret. De har taget super godt imod os, og vi har et rigtigt fint samarbejde. Og efter min mening er det genialt at have ældre og små børn samme sted. De har - og kan få - meget glæde af hinanden. 14 dagplejere og ca. 60 børn benytter legestuen, der har god plads både indendørs og udendørs. Og de beboere på plejecentret, der ønsker det, kan til enhver tid følge med i hvad der sker. - Det er dejligt at komme hjemmefra og mødes med

Dagplejebørn fra Stenstrup og Kirkeby har allerede i et stykke tid boltret sig i deres nye legestue på Stenstrup Plejecenter, men i sidste uge blev legestuen officielt indviet - med taler, sang og musik samt boblevand (alkoholfri). Og alle generationer deltog STENSTRUP Der er ét særligt generationsmøde, der altid skaber en særlig magi - og det er mødet mellem de ældste og de aller yngste. Der er et ubrydeligt fællesskab mellem oldeforældre-generationen og børn i tumlingealderen. De deler glæden ved de simple ting i livet - en sangleg, et jeg-tager-din-næse-trick, klappe kage, smil og nærvær.

Og i vor lidt (eller meget) fortravlede tid, får begge sommetider for lidt af det hele. Men i Stenstrup Plejecenter mødes generationerne næsten hver dag. Her har dagplejerne i Kirkeby og Stenstrup fået deres egen legestue, og den blev indviet i onsdags, d. 15. november. Politiske honoratiores som formand for Social- og

kollegerne, siger dagplejer Anette Jul fra Stenstrup. - Og vi har fundet en god rytme med at være her mandag og fredag, som gør det nemt for forældrene. Hver 14. dag er der sang og musik i dagcentret sammen med de ældre, og det var netop det, gæsterne ved indvielsen fik en smagsprøve på. Og alle deltog med liv og sjæl i legen. Fra beboerne lød det at børnene måske nok larmer lidt en gang imellem, men de er da søde! De, der deltog i indvielsen, var i hvert fald ikke i tvivl: Dagplejerne er hjerteligt velkomne på Stenstrup Plejecenter.

Christel Dall journalist@denlilleavis.dk

Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller, og formand for Udvalget for Børn og Unge, Mette Kristensen var mødt op. Det samme var pædagogisk teamleder Tanja Christophersen, alle dagplejerne og en masse forældre. Men dagens hovedpersoner var selvfølgelig børnene og plejecentrets beboere, der sammen deltog i musikalske lege, og i det hele taget nød situationen. - I 2015 besluttede vi i Svendborg kommune at etablere heldagslegestuer for alle vores dagplejere, fortæller Mette Kristensen. Med indvielsen af denne legestue mangler vi nu kun en på Tåsinge.

NYT OM NAVNE

Borgmesterlykønskning til 100-årige Sigrid Sigrid Kjær Larsen kunne fredag d. 17. november fejre sin 100 års fødselsdag på Sygekassens Center. Det skete med fint besøg af Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann, som bl.a. fik lejlighed til at se bogen "Morfars Engle", hvori flere af Sigrids barndomsminder indgår. Det er forfatteren Ruth Balksbjerg i midten. Hun er niece til fødselaren.

Nyborgvej 2 5700 Svendborg Tlf. 6221 3313

Mandag - Fredag 9.00-17.30 Lørdag - Søndag 9.00-16.00


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 5

Niels Rasmussen

Michael Corfixen

René Haahr

Lone Juul Stærmose

Mette Kristensen

Henrik Noes Piester

Jesper Ullemose

Niels H. Thrysøe Ulla Larsen Birger Jensen

Svend Aksel Hansen

Mads Fredeløkke

Helle Caspersen

Markus M. Stricker Per Nykjær Jensen Torben Thillemann

Per Ingemann Daniel Stilling

Birthe Skovgård

Ulrik Sand Larsen

Hans Chr. Wulff

Borgmester Lars Erik Hornemann

Susanne Boye Roost

Venstre - din garanti for en sund økonomi og udvikling i HELE kommunen.

Lokalsamfund skaber udvikling Dit lokalsamfund er vores fælles ansvar.

Venstre vil sikre decentral placering af skoler, pasningstilbud, ældrecentre og kulturelle tilbud. Venstre vil fortsat bakke op om den lokale udvikling - blandt andet med etableringen af landsbyklynger.  Venstre vil gøre en særlig indsats for at fastholde et levende folkestyre i hele kommunen.  Svendborg - en kommune i bevægelse


SIDE 6

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

Aktivt medborgerskab:

Glæde og begejstring er der nok af hos arbejdsgruppen bag haverne, navnlig efter at gruppen for nylig fik tilsagn om 37.844 kr. fra Mønster fonden til indkøb af flere træer og buske. - Vi vil gerne sige tak til gamle Otto Mønster, der var så fremsynet og gavmild overfor Ulbølle, erklærer Annette Preisler.

Haveprojekt vokser fortsat

Ambitionerne rækker dog længere endnu. Der er også planer om at søge fondsmidler til et redskabsskur, bord/bænk sæt mm. til de

fælles nyttehaver. Det er nogle af opgaver, arbejdsgruppen stadig har for sig. Gruppen består pt. af Hanne Arildskov, Kim Jonstoft, Mette Steensen, Helle Pedersen, Tordis Måstrup, Per Lorenzen, Poul Sørensen, Janni Hørning og Annette Preisler, og er et udvalg under Ulbølle Borgerforening. Gruppen holder planlægnings- og budgetmøde tirsdag aften d. 21. november på adressen Karl Madsensvej 2, og her er evt. nye aktive velkomne til at deltage.

Vi har armene åbne, fortæller Annette Preisler. - Visionen og målsætningen er, at vi håber at alle, der deltager, kommer til at føle et ejerskab og bliver medskabere af havens udtryk. Vil du vide mere om haveprojektet, eller vil du gerne med til mødet, er du velkommen til at sende en SMS til Annette Preisler på tlf: 29 84 33 39. Christel Dall journalist@denlilleavis.dk

Poul Sørensen, Per Lorenzen, Thomas Andersen og Kim Jonstoft får en velfortjent pause efter arbejdsdagen. ULBØLLE 21 nye træer er netop nu i gang med at slå rod på den ene af de to kommunalt ejede matrikler, som en gruppe borgere i Ulbølle har fået tilladelse til at beplante. Tre forskellige kastanje-sorter og 8 forskellige sorter af valnød er der plantet, og initiativtager Annette Preisler opfordrer børn og voksne i Ulbølle til at besøge områ-

det, og se de små nye træer, der står med "fødderne" dækket af træflis. - Børnene kan evt. tage en tommestok med, og følge med i hvordan træerne vokser, foreslår hun. Men denne nye nøddehave er kun begyndelsen. Endnu en matrikel skal tilplantes, og de første træer sættes i jorden lørdag d. 2.

december. Nøjagtigt som sidste gang er alle interesserede velkomne til at give en hånd med eller bare kigge på. - Man behøver ikke at forpligte sig til flere timers arbejde, siger Annette Preisler. - Man kan bare komme og blive lidt for at dele glæden og begejstringen ved de nye haver, der skal komme hele Ulbølle til gavn og glæde.

Helle Pedersen slæber træer op til flishuggeren. De aktive får god motion og grin og sved på panden, fortæller de selv.

3toi mrersvende friske

Vi bygger

so i ger arbejde

–––––––––––––––––––––––––– »Vi er et mindre lokalt tømrerfirma som udfører alle former for tømrerog snedkerarbejder« »Hos os får du kvalitet, god service og arbejde til tiden - det er derfor vores kunder kommer igen og igen« ––––––––––––––––––––––––––

som du vil bo • Alt i tømrerog snedkerarbejde

Jørgen

Thomas

• Døre og vinduer • Om- og tilbygninger

rené

DE

EJ

RE

DY

RB

Kontakt René og få en uforpligtende snak på

K + PAR AR T M

R NE

• Specialister i isolering med papiruld

CBI DAN

• Tag og facade

M G TIG T S A

A

Tlf. 40 15 59 38 Ulbølle Tømreren aps – Din lokale Tømrer og isolaTør · Tlf. 40 15 59 38 · mail: Ulb@Ulb.Dk


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 7

Svendborgs Stærkeste Hold

Står bag vores kommende Borgmester Bo Hansen Ansvar for fællesskabet • Vi vil skabe et samfund, hvor der er plads og brug for alle mennesker • Vi vil bringe Svendborgs økonomi i en sund balance og skabe råderum til investeringer • Vi vil løfte investeringsniveauet i vores bygninger. Det gælder især skoler og ældrecentre • Kultur og natur er Svendborg Kommunes stærkeste brand og med den rette markedsføring vil det forløse vores enorme turismepotentiale • Svendborg skal bygges på ordentlige vilkår. Det betyder, at der i alle kommunale udbud stilles krav om overenskomstmæssige vilkår og at virksomhederne forpligter sig til at have lærlinge • Essensen af Socialdemokratiet er: Social bevidsthed og økonomisk ansvarlighed

Læs mere her: www.socialdemokratiet.dk/politiker/bo-hansen


SIDE 8

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

Forberedende Voksen Undervisning dansk

Søger du job ? √ √ √ √

Bedre til at skrive ansøgninger og CV Bedre til IT Bedre til Dansk Bedre kendskab til arbejdsmarked

Du bliver afklaret i danskfærdigheder, så undervisningen passer dig Du får undervisning af kompetente undervisere med baggrund i erhvervslivet Du undervises i et uformelt miljø i trygge rammer, med fokus på din udvikling og behov Starter torsdag d. 7. dec. Og foregår på AOF Center Fyn i Svendborg Hver tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.00

KURSET ER GRATIS Sidste gang torsdag d. 8. febr. 2018 Lukket ml. jul og nytår

Tilmelding senest tirsdag d. 5. dec. Koordinator Kristian Møller krm@aofcenterfyn.dk Tlf. 30 49 01 73 www. aofcenterfyn.dk

Du er velkommen til at ringe for en uforpligtende snak FVU-læsning, undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 9

24. NOVEMBER KL. 8-20. 1 HEL

SVINEKAM 4000-5000 G

3 STK.

SVINEMØRBRAD 900-1500 G

KUN!

1 HELT STYKKE

RØGET BACON 900-1100 G

KUN!

1 HEL

OKSE CUVETTE 1/2 KG.

8 0 , , 9 1 1 50-, 24 KUN!

KUN!

TIL BUDENE G Æ LDE R K UN B LA C K FR IDAY 2 4 . NO V E M B E R 2 0 1 7 – s å l æ n g e l ag e r h av e s

STENSTRUP

OLLERUP

95


SIDE 10

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

24. NOVEMBER KL. 8-20. FRIT VALG

1CARLSBERG, KASSETUBORG ØL ELLER ALBANI

79-, 30 FLASKER

+ PANT

1½ LITER

SODAVAND PEPSI, FAXE KONDI, NIKOLINE ELLER EGEKILDE

8-, PR. STK.

+ PANT

TIL B UDENE GÆ L DE R K UN B LA C K FR IDAY 2 4 . NO V E M B E R 2 0 1 7 – s å l æ n g e l ag e r h av e s


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 11

24. NOVEMBER KL. 8-20. 6 FLASKER

1 FLASKE

CHIANTI GRAN ROSSO NEGROMARO PRIMITIVO

CLASSICO CECCHI ELLER

CANAJA

6 FLASKER 199,-

VILLA ANNEBERTA 1 FLASKE 50,-

SPAR 20%

40-, 3 LITER

JP CHENET I BOX SPAR 20%

159

20

1 BOX, 3 LITER 89,-

SPAR 20%

71

TIL B UDENE GÆ L DE R K UN B LA C K FR IDAY 2 4 . NO V E M B E R 2 0 1 7 – s å l æ n g e l ag e r h av e s

20


SIDE 12

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

24. NOVEMBER KL. 8-20.

SPAR 50% PÅ ALT JULEPYNT TIL B UDENE GÆ L DE R K UN B LA C K FR IDAY 2 4 . NO V E M B E R 2 0 1 7 – s å l æ n g e l ag e r h av e s

STENSTRUP

OLLERUP


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

Behold garantien på din bil

Frihed til selv at vælge værksted Du kan få repareret og serviceret din bil hos et Din Bilpartner værksted inden for garantiperioden og samtidig beholde nyvognsgarantien. Hos Din Bilpartner reparerer og servicerer vi nemlig din bil efter bilfabrikkens foreskrifter og anvender reservedele, der tilsvarer kvaliteten af bilens originale reservedele. Dermed opfylder vi kravene i EU-reglementet (jævnfør ophævelse af EU Gruppefritagelsesforordningen), og du beholder nyvognsgarantien på din bil. Læs mere om garantien på din bil, på DinBilpartner.dk

Din Bilpartner Stenstrup Juelsbjergvej 2-4 | 5771 Stenstrup Tlf: 62 26 21 14 | www.bilpartnerstenstrup.dk

SIDE 13


SIDE 14

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

DET SKER:

Læserne skriver:

DET SKER:

Jul i den gamle mølle

30 år med modeltog

På lørdag d. 25 november afholder Egeskov Mølle sin traditionelle Julestue. Fire etager af den gamle mølle er propfulde af julehygge, lige fra stjernehjulsloftet hvor nissen huserer, kværnloftet med café, tombola og fiskedam, broloftet hvor der vil være udstillere med bl.a. patchwork, trædrejer, møllebod, kreating, strik, grydelapper m.m. og til vognporten

Sydfyns Modeljernbaneklub holder lørdag d. 25. november åbent hus i anledning af foreningens 30 års jubilæum. Alle med

hvor der som altid er mulighed for køb af julevin, brændte mandler og selvfølgelig salg af møllemelet, honning, olie og bøger. Udenfor kan man købe dekorationer og diverse ting til dekorationer. Der er gratis adgang og alle besøgende har muligheden for at være med i en lodtrækning om 3 kurve med gode sager.

interesse for modeltog er velkomne på Vestermarkskolen afd. Skolebakken, Skolebakken 8 i Ollerup.

Julestue Lørdag eftermiddag d. 25. november er der julestue på Ollerup Plejecenter. Her kan købes dekorationer, strik, julepynt mm., og

man kan spille med i tombola om flotte præmier. Kom med til en hyggeligdag for en god sag!

Kom og lær nye salmer

Årets gang i musik

Lær nye salmer i V. Skerninge præstegård, onsdag aften d. 22. november. Sognepræsten og organisten vil guide os gennem et

Kom til Vester Skerninge kirke søndag aften d. 26. november og hør "Firmaets Mænd", organist Pavel Refsgaard Jensen og fhv.

udpluk af de nyere salmer i Den Danske Salmebog. Medbring kaffe og en kop. Der bliver serveret kage.

Er det nu,vi skal have en kvindelig borgmester?

provst Palle Jensen, som i ord og toner fortæller om kirkeårets gang og årstidernes vekslen.

䰀夀吀 䴀䔀䐀 一씀刀 䐀䤀䄀䈀䰀伀 匀䔀一䐀䔀刀 䘀刀䄀

䈀䰀䄀䌀䬀 䘀刀䤀䐀䄀夀

LÆSERBREV Hanne Ringgaard Møller, Radikale Venstre, melder sig klar til at påtage sig ansvaret for ledelse af Svendborg kommune. Hanne Ringgaard har i den forløbne 4års periode lagt meget arbejde i de såkaldt bløde værdier, især ældreog sundhedsområdet, ligesom også børn og unge har haft hendes interesse. Hanne fremhæves for gode forhandlings- og samarbejdsevner med andre partier. For flere måneder siden indgik Radikale en samarbejdsaftale med Svendborg Lokalliste og Liberal Alliance. Begge partier har dygtige forretningsfolk som spidskandidater. Hanne er selv en

kompetent leder af sit eget firma Balladen (på Thurø) og er desuden lektor v. UCL. At lede en kommune som en virksomhed - men altid med tanke for sociale og humanistiske områder må kunne friste andre af de opstillede kandidater til at pege på en borgmesterkandidat, som med egne ord vil gå til opgaven med ydmyghed og ordentlighed. Lad Hanne Ringgaard, Radikale Venstre, blive Svendborgs første kvindelige borgmester. Birgit Kjær Eghavevej 12 c Troense

 TELEFONTAVLEN Med lille lastbil tilbydes al kørsel • Udlægning af sten og grus • Containerkørsel • Alm. transport

LITTAU s EFTF.

n Ko

tak

Tl

t:

g Mo

en

3 f. 2

35

ils

om

8 33

v sH

7

6221 4944

Jens Chr. Bøgh

Blikkenslageri

Tvedvej 160 5700 Svendborg

Ventilation 62 62 50 48

 MASKINSTATIONER KURT BANKES MASKINSTATION Gravemaskine fra 1,8 til 22 tons Slamsugning og spuling af kloak og markdræn Hegnsklipning m/ knuser eller savhoved Nedbrydning m/ sortergrab og betonhammer Har du gamle bygninger du vil have væk? Eller vil du have anlagt en sø? Så ring og få en uforpligtende snak.

MOBIl 40 82 09 12

䘀爀攀搀愀最 搀⸀ ㈀㐀 渀漀瘀攀洀戀攀爀 猀攀渀搀攀爀 瘀椀 䰀䤀嘀䔀 昀爀愀 匀瘀攀渀搀戀漀爀最 戀礀 栀瘀漀爀 瘀椀 攀爀 洀攀搀 琀椀氀 愀琀 昀攀樀爀攀 䈀䰀䄀䌀䬀 䘀刀䤀䐀䄀夀℀ 䰀䤀嘀䔀 倀䄀刀吀一䔀刀䔀

Udførsel af drænog afvandingsarbejde

• Hegnsklipning • Kalk spredes fra lager • Alt andet markarbejde udføres • Vognmandskørsel og nedbrydning • Alt i entreprenør • Slamsugning og spuler


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 15

Kære borger i Svendborg Kommune November 2017

Den 21. november skal du være med til at vælge en ny kommunalbestyrelse. Det er ikke ligegyldigt, hvor du sætter dit kryds.

ved Liste T den 21. november – det er din sikkerhed for at blive hørt.

Kandidater: Arne Ebsen, 62 år Lærer. Medlem af kommunalbestyrelsen. Ulbølle.

Skal Svendborg være lidt rødere igen? Hvad med den grønne dagsorden? I en tid, der præges af utryghed, forvirring og væren sig selv nok, siger vi i Liste T: Sæt det lange lys på visioner for Svendborg, men hold nærlyset skarpt på dagens virkelighed og handl praktisk her og nu for at skabe løsninger! Der skal fællesskabsløsninger til her 10 år efter kommunalreformen. Vi fik nok en større og mere effektiv kommune, men vi tabte også noget af det nære demokrati på gulvet og dermed en del af det livsvigtige lokale engagement! Bedre er det ikke blevet af, at Nærdemokratiudvalget blev nedlagt. Her var Liste T en ledende kraft. Det vil vi gerne være igen. Vi er fortsat klar til at samarbejde for at finde gode løsninger, som kan bringe Svendborg Kommune fremad. Vi lover dig ikke guld og grønne skove, men vedholdende arbejde for at udvikle alle lokalområder.

Erling Johansen, 64 år Efterlønner. Medlem af folkeoplysningsudvalget, formand ungdomsskolens bestyrelse. Gudbjerg.

I Svendborg Kommune bor flertallet af befolkningen udenfor byen. De bidrager væsentligt til, at kommunen hænger sammen. Det er Liste Ts vision at styrke sammenhængskraften mellem land og by.

Anne Albeck, 35 år Lærer. Medlem af forældrebestyrelsen. Tved.

Sådan har Liste T arbejdet med lokalpolitik i snart 40 år. Vi har brug for din stemme til at fortsætte det arbejde.

Dorthe Mørch, 66 år Pensionist. Fmd. For Høreforeningen Svendborg-Nyborg-Langeland. Bestyrelsesmedl. I Folk for Folk. Ollerup. Simon Krogh-Nielsen, 34 år. Lærer. Spejderleder. Lundeborg. Jacob Lindhardtsen, 41 år Klejnsmed. Ollerup. Torben Nielsen 66 år Pensionist. Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem. Ulbølle. Sina Ebsen, 33 år Skolesekretær. Medlem af forældrebestyrelsen Egebjerg. V. Skerninge.

Ved at bevare og udvikle de mange selvstændige lokalsamfund med hver deres historie og fremtid, løfter vi bedst en udvikling af HELE Svendborg Kommune.

Har du lyst til at læse mere, så brug Facebook: Liste T Svendborg eller vores hjemmeside: www.t-svendborg.dk Venlig hilsen – og brug din stemme Arne Ebsen og hele holdet bag


på Snack alle 4 kg Equsana FØDSELSDAGSMARKED Equsana til de voksne 79,- Snack

SPOTPRIS

249,-

SIDE 16

20,-

HALV HALV SPAR 29 PRIS 199,PRIS

Samsung Galaxy Trend 2 + DLG Privat 5t 5GB

KUN

Markedsparasol

Vandkande, 10 liter

Polyester med aluminiumsstang med hejs og kip, Ø300, højde 2,5 meter, sort.

Mørkegrøn med bruser. Normalpris 49,95

199,-

Telefonens pris

129,-/md. 95

Under Oprettelse 199,­ Fragt 50,­ halv pris Bet.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39,­)

Fodertønde medFodertønde låg, 46 liter 46 liter Inkl. med lås på låg, låg. Sort Inkl. lås159,95 på låg. Sort Normalpris Normalpris 159,95

79,FØDSELSDAGSMARKED

KOM TIL KÆMPE

Telefonens pris

79,-SPAR 8095

129,-/md.

199,-

Oprettelse 199,­ Fragt 50,­ Bet.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39,­) Min. pris med HeleHuset 5t 5GB Min. pris med Privat 5t 5GB

Ulbølle ULBØLLE Fåborgvej 127 B, Spar 30% Ulbølle Ulbølle, V. Skerninge.

Gratis udbringning i nærområdet

v.KUN Jane Parsberg · Stationsvej 15 a · 5771 Stenstrup · 88SPAR 20 82 809534

199,-

HALV PRIS

1.100,50 1.280,50

70,-

Fodertønde med låg, 46 liter

HALV PRIS

SPAR 29

Inkl. lås på låg. Sort 95 Normalpris 159,95

Spar 30%

på alle 4 kg Alle dage Equsana Snack

Fjællebrovejen 1 Ost 5762Vester Skerninge Bake off Tlf. 62 24 16 41 Galleri

Ulbølle

8-19

Telefonens pris Åbent

199,-

alle ugens dage 8-19

Oprettelse 199,­ Fragt 50,­ Bet.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39,­)

 Fjællebrovejen 1  5762 Vester Skerninge  Tlf.: 62 24 16 41 Min. pris med HeleHuset 5t 5GB Min. pris med Privat 5t 5GB

Fodertønde med låg, 46 liter

Equsana Snack, 4 kg

Inkl. lås på låg. Sort Normalpris 159,95

Velsmagende bolsjer til den daglige belønning af din hest. Vælg mellem banan, lakrids, æble, gulerod og urter. Normalpris 99,95

1.100,50 1.280,50

Equsana Snack, 4 kg

Inkl. lås på låg. Sort Normalpris 159,95

Velsmagende bolsjer til den daglige belønning af din hest. Vælg mellem banan, lakrids, æble, gulerod og urter. Normalpris 99,95

   

Ost Bake off Galleri Håndkøbsmedicin

8-19 79,- Åbent alle ugens dageSpar 30%

SPAR 8095

på alle 4 kg Equsana Snack

Equsana Snack

HALV PRIS

+

Samsung Galaxy Trend 2

 Håndkøbsmedicin 129,-/md.

Equsana Snack, 4 kg Fodertønde Velsmagende bolsjer til den daglige belønning af din hest. Vælg mellem banan, lakrids, æble, gulerod og urter. Normalpris 99,95 med låg, 46 liter

Tilbuddene gælder fra torsdag den 28. maj til og med lørdag den 6. juni med mindre andet er angivet. Alle priser er inkl. moms i DKK. Spar 30% Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Enkelte varer føres ikke i alle butikker. Produktion: Brandhouse/Outhouse. Uge 22. på alle 4 kg

SPAR 8095

ULBØLLE

 Fjællebrovejen 1  5762 Vester Skerninge  Tlf.: 62 24 16 41

Fåborgvej 127 Tlf. 33 68 52 B, 07Ulbølle, 5762 V. Skerninge. Tlf. 33 68 52 07

på alle 4 kg Equsana Snack

Tilbuddene gælder fra torsdag den 28. maj til og med lørdag den 6. juni med mindre andet er angivet. Alle priser er inkl. moms i DKK. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Enkelte varer føres ikke i alle butikker. Produktion: Brandhouse/Outhouse. Uge 22.

79,-

70,-

på alle 4 kg

med HeleHuset 5t 5GB Eget bgælderMin. Tilbuddene gælderer fra torsdag 28. maj tiliog med lørdag den 6. juni med mindre andet er angivet. Alle priser er inkl. moms i DKK. Tilbuddene frapris torsdag den 28. maj1.100,50 til og med lørdag den 6. juni med mindre andet er angivet. Alle priser inkl.den moms DKK. åndtr Min. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Enkelte varer føres ikke i alle butikker. Produktion: Brandhouse/Outhouse. Uge 22. pris med Privat 5t 5GB 1.280,50 SPAR 2995 erBrandhouse/Outhouse. yfor Tilbuddene gælder denbutikker 28.varer. maj til og med lørdag med mindre andet angivet. Alle priser er inkl. kktrykfejl Vi tager forbehold ogi udsolgte Enkelte varer føresden ikke6.i juni alle butikker. Produktion: Ugemoms 22. i DKK. Lørdagsåbent alle efra ri torsdag Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Enkelte varer føres ikke i alle butikker. Produktion: Brandhouse/Outhouse. Uge 22.

Alt i bEGrAvElSESbindEri Samsung Galaxy Trend 2 + DLG Privat 5t 5GB

Spar 30%

SPAR 8095

Equsana Snack, 4 kg Equsana Snack DEN 20. NOVEMBER 2017 Equsana Snack, 4daglige kg belønning af dinMANDAG Velsmagende bolsjer til den hest. Fodertønde HALV med låg, 46 liter Equsana Snack, 4 kg Velsmagende bolsjer til den daglige belønning af din hest. Vælg mellem banan, æble, gulerod og urter. Normalpris 99,95 PRIS lakrids, Inkl. lås på låg. Sort Velsmagende bolsjer til den daglige belønning af din hest. 159,95 Vælg mellem banan, lakrids, æble, gulerod og urter. Normalpris 99,95 Vælg mellem banan,Normalpris lakrids, æble, gulerod og urter. Normalpris 99,95

HALV PRIS

Fodertønde med låg, 46 liter

Equsana Snack, 4 kg

Inkl. lås på låg. Sort Normalpris 159,95

Velsmagende bolsjer til den da Vælg mellem banan, lakrids, æ

Tilbuddene gælder fra torsdag den 28. maj til og med lørdag den 6. juni med mindre andet er angivet. Alle priser er inkl. moms i DKK. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Enkelte varer føres ikke i alle butikker. Produktion: Brandhouse/Outhouse. Uge 22.

Deltag i Den Lille Avis’ Kryds & Tværs og vind gavekort til annoncørerne her på siden. Denne uge trækker vi 1 vinder blandt alle indsendte rigtige løsninger. Præmien er et gavekort à kr. 100. Gavekort sendes direkte til vinderen. Du kan også sende løsningen pr. mail konkurrence@denlilleavis.dk UGENS KLOGE ORD fra Erik Hansen

Menneskene vil hellere forbedre hinanden end sig selv.

Vind gavekort! Denne uge trækker vi lod om 1 gavekort à kr. 100,- fra STENSTRUP BLOMSTERHUS

KP Biler www.kp-biler.dk SHELL

V. Skerninge

tlf. 62 24 14 48 · Fåborgvej 39 · 5762 V. Skerninge

www.slagterpigerne.dk Rudkøbing Stenstrup Svendborg

tlf. 62 51 10 72 tlf. 62 26 34 00 tlf. 62 21 07 27

Følg os på

Skriv denne uges kodeord og send løsningen til Den Lille Avis, Korsvangen 15, 5750 Ringe mrk. kuverten ”Kryds & Tværs”. Løsningen skal være os i hænde senest mandag kl. 8.00. Du kan også sende løsningen pr. mail på konkurrence@denlilleavis.dk

Navn: Adresse:

Løsning og vinder

Post-nr.: By:

På Sidste grund uges af løsning: en fejl erSTORMVARSEL der ingen vinder i Gavekort til: Land denne uge. Men & viFritid fortsætter fluks med en frisk krydsord, med alle de nødvendige tal. Gerda Witt

Kløvervej 3, 5772 Kværndrup Vi beklager fejlen!

Kodeord:


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 17

HENRIK’S

Diner & Smørrebrød DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34 Langgade 41, Espe, 5750 Ringe

Nytårsmenu

Trendy juleanretning • Tapas med andepaté og ferskrøget laks • Serrano skinke, honningmelon og rygeostsalat. • Helstegt andebryst med orangesalat.

• Helstegt oksemørbrad med bagte rodfrugter og svampestuvning. • Osteanretning med rødkit, gorgonzola med henkogte blommer, druer og appelsin.

• Ferskrøget laks eller seranoskinke med flødestuvet spinat og hj. bagt flutes. • Helstegt oksefilet med små krydderstegte kartofler og mojosauce, tomat, pasta- og rødkålssalat.

• Ris à la mande med chokoladestykker.

195,-

• Hj. bagt 5-korns flûtes

Pris pr. couvert

40,-

• Røde eller marinerede sild med æg og karrysalat..........................................

18,-

• Hjemmelavet stegte sild i eddike med sennep og løg..............................

20,• Lun fiskefilet med remoulade...........................18,• Røget ål med æggestand og purløg. ...........50,-

18,• Glaseret skinke med grønlangkål. .................20,• Hjemmelavet julemedister med rødkål. ....... • Mørbradbøf med champignon á la creme......................................

20,-

• Andesteg med rødkål og brunede kartofler. .................................................

30,• Lun æbleflæsk med flæsketern. ...................20,• Blodpølse med sirup og æblegrød. ...............20,• Ferskrøget laks med • Brunede kartofler...................................................10,asparges og æggestand. ..................................30,• Skæreost, rygeost, brie med • Ribbensteg med rødkål. .....................................20,druer og pynt...........................................................30,• Hjemmelavet sylte med • Ris á la mande med kirsebærsauce.............. 25,sennep og rødbeder.............................................20,• Brød, kiks og smør. ................................................. 14,• 2 tarteletter med høns i asparges.................20,-

Juleanretning nr. 1 • Marineret sild med karrysalat. • Lun fiskefilet med remoulade. • 1/2 æg med rejer på salatbund • Hjemmelavet hønsesalat. • Tartelet med høns i asparges

• Lun mørbradbøf med champignon á la creme. • Glaseret skinke med grønlangkål. • Lun hjemmelavet leverpostej med bacon og champignon. • Hjemmelavet julemedister • Andesteg med rødkål.

Hundstrup Kro Atmosfære og madoplevelser

Selcskabslokaler med plads til 100 personer

• Brie med hj. bagt flutes og frugtsalat eller romfromage med kirsebærsauce. • Mulligatawny - hot karrysuppe med høns og champignon med hj. bagt flutes eller Aspargessuppe med hj. bagt brød.

• Hj. bagt 5-korns flûtes

2 retter

Stegeret

Julefrokost - Vælg selv min. 5 dele • Rejer med hjemmelavet mayonnaise...........

Godt nytår

159,- 169,Pris pr. couvert

Pris pr. couvert

3 retter

4 retter

199,- 229,Pris pr. couvert

Pris pr. couvert

SKELLIGE FRA KR. 159

FOR NYTÅRSMENUER - FLERE

,-

Luksus Nytårsmenu • Røget dyrekølle, Tapas m. serranoskinke, ferskrøget laks med peberrodscreme, oliventapanade og hj. bagt flutes. • Helstegt oksemørbrad eller kalvefilet med kartoffelsoufle m. urter, ovnbagte rodfrugter,svampemix i portvin og sauce calvados • Dessertfad med romfromage - mandariner i Grand Marnier. Bagt mandelrand og chokoladekage • Mulligatawny - hot karrysuppe med høns og champignon med hj.bagt flutes eller Aspargessuppe med hj. bagt brød.

• Osteanretning med brie og fynsk rygeost, pyntet med druer. • Ris á la mande med kold kirsebærsauce. • Brød, kiks og smør 14,-

136,-

3 retter

4 retter

185,- 250,- 285,- 310,2 retter

1 ret

Pris pr. couvert

Pris pr. couvert

Pris pr. couvert

Pris pr. couvert

AFHENTNING INDTIL KL. 16.30 VI LEVERER SENEST KL. 17.00

150 KR. I LEVERING

Pris pr. couvert

HUSK SØNDAGSSPISNING Hver søndag fra kl. 12.00-15.00

3 retter kun kr.

160,-

3 retter M/ Kaffe kun kr.

175,-

Skal forudbestilles

JULEFROKOST DEN 26. DECEMBER

Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene, besvares på tlf. 62 62 30 34 eller se meget mere på www.henriksdinerogsmørrebrød.dk · Alle retter - minimumsbestilling 10 couverter.


SIDE 18

MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

RR LÆSE

EJSE!

DET SKER:

KU N FÅ BILLETTER

TILBAGE

Juletur til staden Har du lyst til at se hovedstaden i al sin juleglans og besøge nogle af de mere lune og folkelige steder, så tag med Ulbølle Husholdningsforening og Vester Skerninge Bilerne på jule-

tur mandag d. 11. december. Turen går fra Ulbølle Forsamlingshus til Christiania og Nyhavn, hvor der er lejlighed til at juleshoppe i hyggelige boder. Prisen er 500 kr., hvilket

dækker transport, formiddagskaffe og aftensmad på hjemturen. Der er ganske få pladser tilbage, så tilmeld dig nu til Lajla på tlf: 22 99 75 01 senest d. 1. december.

HÅNDVÆRKERE Vognmand Knud Pedersen & Sønner i/S v/ Finn og Per Pedersen

Lej en container Al vognmandskørsel udføres

PRIS PR. PERS.

1245,JULEKONCERT MED

· Tanktransport national/international · Containerudlejning · Grus & sten leveres · Træ- og affaldskørsel med kran · Arbejde med rendegraver

v/tømrermester Kjeld Larsen · Søgårdsvej 30 · Ollerup Tlf. 62 24 34 99 · www.olleruptmf.dk

Holmelundsvej 3

Tlf. 6224 1781

O pl ys ar r. D LA

Fax 6224 1780 . www.ulboelle.dk

PIGEKORET & JUL I KBH TIVOLI

Ta’ med DEN LILLE AVIS og Giba Travel

SØNDAG DEN 17. DEC. LILLE AVIS — STORE OPLEVELSER En af årets faste juletraditioner er DR PigeKorets julekoncerter. Sammen med DR Korskolen forvandler de Koncertsalen til et stemningsfuldt julelandskab, og herfra vil julens kendte sange og salmer klinge smukt ind i en fortælling om jul, fællesskab og glæde. Efter julekoncerten kører vi til den skønne gamle forlystelsespark Tivoli, der hvert år fejrer julen med et særligt juletema. Traditionen tro er hele parken udsmykket med julepynt og –lys, og ud over lysene over søen får du måske mulighed for at opleve Tivolis nye lysshow i det kinesiske område under Dæmonen. Lysene skaber sammen med boderne og julemusikken, som flyder gennem hele parken, den helt unikke Tivoli juleatmosfære. Inden ankomst til Fyn stopper vi undervejs og spiser en dejlig middag. Dato: søndag d. 17. dec. 2017

Alt dette får du: • • • • •

BUS OPSA MLING

Bustransport tur/retur A-billet (kl. 16.00) Entré Tivoli Middag på hjemturen Frokostbolle på udturen

Ollerup Bytorv kl. 11.45 Svendborg Banegård kl. 12.00 Odense, Rosengårdscenter v/Shell kl. 12.40 Nyborg v/Circle K - McDonald kl. 13.10

Ønskes faktura pr. brev, tillægges et gebyr på 30 kr. Alle priser er inklusiv moms

Hjemkomst ca. kl. 22.00 (Odense)

Kontakt: Giba Travel Odensevej 44,1, 5550 Langeskov Tlf. 65 39 10 70 mail: info@gibatravel.dk

Lille avis – store oplevelser

 KØRSEL Vester Skerninge Bilerne

Spar penge, spørg os først

Tlf. 21 40 75 60

Tlf. 6224 2048

Julestue Egeskov Mølle 25. november 2017 12-16 L odtrækning på indgangsbon kl. 13.30, 14.30 og 15.30 med flotte gevinster. OBS: Man skal være tilstede med gyldig bon.

Ved indgangen

Grønt til dekorationer Juledekorationer

Vognporten

Brændte mandler Møllemel Postkort Honning Olie Vin

Gratis adgang Kværnloftet

Fiskedam til børnene Møllens tombola Café med lækkert julebag

Stjernehjulsloftet

Nissefar læser historier og har bagt pandekager

Broloftet

Grydelapper Patchwork Trædrejer Møllebod Kreating Strik

Tak til sponsorer

Grønnebjergvej 1 5772 Kværndrup egeskov-moelle.dk

Møllelaug og udstillere Jørgen Nordenbæk Mogens Kølleskov Hanne Andersen Barbera Karlin Grethe L arsen Camilla Marie Karen Cortes Lotte Phillip Annette Jul Tove m.fl.


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

SIDE 19

UDLEJNING

BEKENDTGØRELSER

Skal du holde

FEST! Ulbølle

Min bror

Udlejning af telte, borde stole og service

Ring 62 22 10 33

Forsamlingshus

er stille sovet ind Bisættelsen har fundet sted

Stor lagerhal - Stenstrup Større hal – isoleret – på ca. 1100 m2 Kan deles i to på h.h.v. 800 og 300 m2.

Leje og vilkår aftales

Henv. 41 15 83 54 · info@munchinvest.dk

Effekter indsamles Efter aftale Tlf. 62262205

HUSK:

LOPPEMARKED sidste søndag hver måned, kl. 10-14. undtaget december/januar.

Filippafonden Støtter enlige eller trængende forældre, uddannelse og arrangementer for børn og unge i Hundstrup.

Ansøgning inden 1. december fra hjemmesiden: filippafonden.dk

Gudstjenester Søndag d. 26. november Egense Kirke

kl. 14.00

Øster Skerninge Kirke

Ingen

Ollerup Kirke

kl. 10.45

Kirkeby Kirke

kl. 09.00

Vester Skerninge Kirke

kl. 09.00

Ulbølle Kirke

kl. 10.30

Hundstrup Kirke

Ingen

Stenstrup Kirke

kl. 10.30

Lunde Kirke

Ingen

Vester Åby Kirke

BEKENDTGØRELSER NY DATO OG TIDSPUNKT

* 16. maj 1954 † 2. november 2017 Mogens

Ring 62 24 15 75

BEMÆRK:

Hans Aagaard

LOPPEMARKED

Juleklip

Udebliver Den Lille Avis?

Aastrup Kirke

- Så ring til os på Tlf. 62 62 22 77 eller mail: merete@mark-storm.dk

Kværndrup Kirke

kl. 09.00 Ingen kl. 16.00

Krarup Kirke

Ingen

Kom og hyg og klip julepynt til børnenes juletræ i Øster Skerninge Forsamlingshus.

Søndag den 3. december fra kl. 12.00 - 14.00 Alle er velkomne! Hilsen Juletræsudvalget

Den Lille Avis

Husk nu at møde op!

Altid lige ved hånden!

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR

VESTER SKERNINGE

HUNDSTRUP

GENERALFORSAMLING

VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING

Se billedegallerier og udvalgte historier, og find den direkte vej til Lille & Gratis, Børnenes Avis og meget mere.

VANDVÆRK

www.denlilleavis.dk

TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2017 KL. 19.30

TIRSDAG DEN 5. DECEMBER 2017 KL. 19.30

På Vester Skerninge Vandværk, Mads Hansensvej 11.

På Hundstrup Kro

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om den påtænkte fusion med Hundstrup Vandværk 3. Økonomi 4. Vedtagelse af fusion 5. Konsekvenstilretning af vedtægter som følge af fusionen 6. Forslag om bemyndigelse af advokat Christian Bonnesen 7. Eventuelt

Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om den påtænkte fusion med Vester Skerninge Vandværk 4. Økonomi 5. Vedtagelse af fusion 6. Gennemførsel af opløsning 7. Forslag om bemyndigelse af advokat Christian Bonnesen 8. Eventuelt

Venlig hilsen Bestyrelsen

Venlig hilsen Bestyrelsen

WWW.VESTERSKERNINGEVAND.DK

WWW.HUNDSTRUPVAND.DK

denlilleavis.dk Udgiver/Produktion: Mark & Storm Grafisk Korsvangen 15 5750 Ringe Tlf: 6262 2277 Ansvarshavende Stefan Mark Pedersen stefan@mark-storm.dk

På www.denlilleavis.dk kan du altid finde ugens avis samt alle aviser fra hele året

JOURNALIST Christel Dall Mobil 4018 3158

Vi ses på

www.denlillenavis.dk

Lægevagten

7011 0707

Jordemodervagten

6320 2000

Kiropraktorvagten 6221 3730 og 6222 8585 oplyser vagthavendes navn Tandlægevagten

Installatørvagten under Faaborg El-værk weekend & helligdage 7023 0003

SALG Jan Lindorf Mobil 2159 8008

DEN LILLE AVIS postomdeles gratis hver uge 5762 Vester Skerninge, 5771 Stenstrup, 5772 Kværndrup, og dele af 5750 Ringe, 5600 Faaborg og 5700 Svendborg

Annoncer annonce@denlilleavis.dk Indleveringsfrister Korrekturannoncer: Senest torsdag kl. 9.00

Erhversmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt Avisen påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. Avisen forbeholder sig ret tilat flytte eventuelle særplaceringer såfremt produktionen kræver det. Avisen påtager sig heller ikke noget erstatningsansvar for annoncer, som ved evt. misforståelse ikke er medtaget i bladet. Annoncer der strider mod avisens forretningsorden optages ikke,

TRYK: OTM Avistryk, Ikast

6541 4551

Mindre annoncer: Senest fredag kl. 12.00 journalist@denlilleavis.dk

jl@mark-storm.dk

Rubrik: Senest mandag kl. 9.00


MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2017

GRØNTMARKED GULERØDDER 1,5 KG HVIDKÅL PORRER B T. M / 3 STK. KNOLDSELLERI LØG 1 , 5 K G

FRIT VALG

7,STRYHN'S

LEVERPOSTEJ GROVHAKKET

S C H U L S TA D

LEVEBRØD

GROVKERNE, GULEROD & CHIABRØD

FRIT VALG

450 G.

14

95

STENSTRUP

12,-

OLLERUP

TILBUDENE GÆLDER TIL OG MED DEN 26. NOVEMBER 2017

SIDE 20

Dlavis 47 2017  
Dlavis 47 2017