__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Flyt til Ærø 8

Fællesskabet gror, når familier mødes i flok

18

Helsekost og vild have

14

Driftige folk bliver budt velkommen

22

Mere himmel og mindre støj


4

Hjerterum hos Ø-flid

8

Fællesskabet gror, når familier mødes i flok

14

Driftige folk bliver budt velkommen

18

Helsekost og vild have

22

Mere himmel og mindre støj

26

Ærø, hvor livet leves godt

Flyt til Ærø Redaktion: Bosætningsteamet i Ærø Kommune v/ Bjørg Dalheim og Joan Lykke Ammersbøll Tekst:

Foto: Bjørg Dalheim Tryk: Mark & Storm Grafisk Citater er tilladt med angivelse af kilde.

Kristine Skytte Glue & Bjørg Dalheim Art Direction og grafisk design: Pia Lorenzen, Mark & Storm Grafisk

2

Udgivet af Ærø Kommune, juli 2020 www.aeroekommune.dk/borger/flyttilaeroe.dk


Velkommen til Ærø ’HVOR ER JEG TAKNEMMELIG!’

Og selv om vi godt ved, at Ærø skal opleves – at Ærø ikke kan ’læses’ - så prøver vi alligevel

Taknemmelighed. Det er et ord, man møder

at give dig et indblik i ølivet.

igen og igen, når man taler med de mennesker, der har valgt Ærø til; som enten er blevet

Ølivet er en anden måde at leve livet på. Det

boende – måske med generationer før dem –

omgivende hav sætter betingelserne. Tempoet

eller som er tilflyttere på Ærø.

er roligere. Tiden bruges anderledes. Og her er plads til alle.

Som tilflytter skal du sige farvel til noget, men du vælger noget andet til: Nærhed for

Og fordi så mange kender hinanden, bliver

dig og din familie, kontakt med naturen og

du nemt guidet i den rigtige retning, kommer

års­tidernes gang, en glad barndom for dine

med i spændende projekter og bliver involveret

børn i trygge og frie rammer - omgivet af

i lokalsamfundet. Du bliver budt velkommen

havet.

i fællesskaber af naboer, børnefamilier, foreninger og spisegrupper.

Det magasin, du sidder med i hænderne, rummer en håndfuld fortællinger om livet

Som en småbørnsmor sagde, mens hun slog

som tilflytter på Ærø.

ud med armene: ’Hvor er jeg taknemmelig! Vi behøver ikke 400 legeaftaler – vi cykler

Vi har lavet magasinet til dig, der drømmer

bare en tur ned til stranden, så er de andre

om at ændre dit liv; og til dig, der er nervøs

børnefamilier der. Man kan ikke andet end at

for, om der er tilbud nok på en lille ø.

elske det her ... ’

Bare rolig! Som du kommer til at læse, så er

På de følgende sider får du indblik i, hvorfor

her masser at opleve, rigeligt at tage fat i og

Ærø blev valgt til – og hvordan Ærø danner

en overflod af muligheder.

rammen om det gode liv.

Velkommen til Ærø! Vi er lige her … og vi har plads til dig!

3


”Vi ville bo et sted, hvor vi kunne realisere vores drømme”

4


Tekst: Kristine Skytte Glue. Foto: Bjørg Dalheim

D

et er juni måned på Ærø, hvor verden ser mest frodig ud. Rap­ sen er afblomstret, men stadig grøn og grøftekanterne står højt med vilde planter. Det er en lun dag med næsten ingen vind lige

midt på øen i landsbyen Tranderup, hvor Roa og Jonas købte hus for nøjagtig et år siden. De kom hertil med en drøm og et håb, men de har fået mere, end de troede muligt. Samtidig med at deres planer, idéer og projekter kun er blevet vildere. Roa tager imod på gårdspladsen med parrets yngste,

”Vi boede i en ejerlejlighed med have i Valby. Vi

Luna på 3 år, i hånden. På hækken ind til bål­stedet

ledte i Lønstrup og i haveforeninger, men det kos­

hænger håndklæder til tørre fra dagens bade­tur, op

tede lige så meget som lejligheden. Og så talte vi

ad den hvide ladebygning gror vinranker og bro­

om, hvad det var, vi gerne ville. Fællesskabet. Der

stenene er kranset af kornblomst og morgenfrue.

var mange, der syntes, det var superåndssvagt, at

Elmer på 5 kommer susende iført fodboldtrøje og

vi flyttede. Men vi ville bo et sted, hvor vi kunne

med det krøllede hår brusende om hovedet. Fami-

frigøre penge og realisere vores drømme. Og jeg

liens to katte slænger sig i aftensolen på den høje

ville vide, hvem mine børn legede med og kende

trappe til hovedhuset.

deres forældre.”

Parret mødte hinanden i København. Jonas stam-

Hjerterum i Tranderup

mer fra Lønstrup og Roa er født på Møn, men op-

Vi går op ad en lang trappe til overetagen i laden.

vokset på Amager. Efter parret blev færdige med

Det har været værksted, og der står stadig lange

deres uddannelse på Suhrs Akademi, fik de begge

bjælker lænet op ad træstativer under det høje loft.

arbejde. Roa valgte dog at færdiggøre sin profes-

Roa viser, hvor de måtte gå til, lige da de flyttede

sionsbachelor som bibliotekar og fik arbejde på et

ind – for gulvet var mørnet. Nu er det sat i stand og

bibliotek. Efter parrets andet barn tog hun uddan-

stabilt, men rummet er endnu ikke færdigt. Det er

nelsen som kontorassistent, og der begyndte de at

til gengæld en lille lejlighed - næsten. Det har været

lede efter noget andet.

et gammelt karlekammer med das i hjørnet. Nu er

5


Elmer forsøger at klatre op i stilladset, men vi går videre til det store rum i laden, mens parret fortæller om deres virksomhed, Ø-flid. Lejligheden er omdrejningspunktet i projektet;, det skal være zero waste og udelukkende indrettet med bæredygtige løsninger, som solfangere og genbrugsmøbler. der et stort køkken med loft til kip og hems i to sider med soveplads og opholdsrum. Midt i rummet står

”Vi arbejder med social ansvarlighed. Det er me-

et stort gammelt stillads mellem de fritlagte, gamle

ningen, at familier skal kunne komme på ferie her

bjælker til at få klaret den sidste maling, inden lej-

i lejligheden, og vi lægger prisen, så alle bidrager

ligheden kan indrettes og tages i brug.

til, at fire familier, der måske ikke ellers har mulig­ heden, kan komme på ferie her. Det skal ikke kun

”Dengang sagde Jonas, at han aldrig ville bo på Ærø.

være i lavsæsonen, de familier skal også kunne

Men vi måtte bare gøre et eller andet! Vi tog herover

komme i skoleferierne. Vi håber at kunne åbne til

for at kigge på huse, og det her hus var det sidste, vi

juli”, siger Roa.

skulle se, inden vi skulle med færgen. Da vi så huset

”Til jul,” siger Jonas.

her, havde parret, der boede her, en masse venner

”JULI!” slår Roa fast.

på besøg og børnene løb rundt og legede. Det var præcis det, vi ønskede os. Vi nåede også ind på det

Rummet i laden skal kunne bruges til fællesspis-

lille luksushotel The Monica i Ærøskøbing, som var

ning og i det hele taget at lave fællesskab. Der skal

det eneste sted, der havde åbent. Der sad vi længe og

være en stor masseovn, og man skal kunne leje

snakkede med Monica, som ejer stedet, og vi fandt

rummet. Roa viser os den gamle grisestald, som er

frem til en masse muligheder for os.”

så tilstrækkeligt istandsat, at man ikke tænker det mindste på grise. Rummene er nøgne, men med et

6

Da parret havde boet et halvt år på øen, manglede

par gamle karlekammermøbler skal der indrettes

Monica en medarbejder, og det var lige præcis Roas

en lounge. Måske kommer der yogasal ovenpå, eller

profil. En kontorassistent, der kan klare husarbejde,

loft til kip og lounge i laden, måske en café eller

stå i butik og sælge, lave mad – og bevare overblik

pop-up arrangementer. ”Vi har sådan en stor byg-

og orden.

ningsmasse, vi kan lave alt muligt.”


Dengang sagde Jonas, at han aldrig ville bo på Ærø. Men vi måtte bare gøre et eller andet! Vi tog herover for at kigge på huse, og det her hus var det sidste, vi skulle se, inden vi skulle med færgen. Da vi så huset her, havde parret der boede her en masse venner på besøg og børnene løb rundt og legede. Det var præcis det, vi ønskede os.

7


Tekst: Kristine Skytte Glue. Foto: Bjørg Dalheim

Fællesskabet gror, når familier mødes i flok

J

onas er i gang i køkkenet, hvor han

Der bliver hakket salat i køkkenet, og nu ankom-

laver friturestegt blomkål og venter

mer David og Léna fra Kragnæs. David har is under

på flere ingredienser fra familiegrup­

armen, Léna har en stor buket blomster fra deres

pen, som skal mødes i aften. Hver

egen have med; de har nemlig lige købt hus i Krag-

tirsdag mødes fire familier med deres

næs. David kommer fra Ålborg, hvor han læste på

børneflok, de hjælpes ad med at lave

universitetet og arbejdede som tryllekunstner i et

mad, og alle medbringer ingredienser. Det er en

par år, inden han begyndte at spille skuespil og

gruppe, der er opstået helt spontant, og nu ligger

besluttede at tage en uddannelse. I Frankrig. Han

det fast. Det kan også blive til legeeftermiddage i

kom ind på en teaterskole i Paris, hvor han lærte

løbet af ugen, måske en middag fredag aften og

fransk, skuespil og magi – og han lærte Léna at

kage søndag eftermiddag. For dem der lige kan.

kende. Siden da har parret startet deres eget teater­kompagni med en gruppe fra skolen, med

8

Mia og Bastien kommer kørende op ad den lange

medlemmer fra flere europæiske lande, og de tur-

indkørsel og hjælper deres børn, Loa på 3 og Geo på

nerer i hele Europa. Léna arbejder for andre kom-

1 år ud af bilen. Bastien har sit hjemmebagte surdejs-

pagnier i Frankrig, og David har andre opgaver i

brød med, bagt på byg og inspireret af sit hjemland,

Danmark også.

Frankrig. Mia og Bastien mødte hinanden i Argentina,

”Vi rejser meget, og vi arbejder meget, derfor har

men det var fra henholdsvis Frankrig og København,

vi brug for et sted, hvor vi kan lade op,” siger Léna.

at de valgte at flytte til Ærø i 2014. Mia var blevet

De rejste til Ærø på ferie og besluttede nærmest der

færdig med sin uddannelse i litteraturvidenskab og

at flytte. Léna har en lejlighed i Paris, som de bor i,

havde fået job på HF & VUC Fyn på Ærø. Mia er des-

når de arbejder der, men Davids lejlighed i Køben-

uden uddannet yogalærer og har undervist flere

havn blev sagt op, og så lejede de et hus på Ærø og

steder i København. Bastien er snedker og bronze­

flyttede i oktober 2019. Her 7 måneder efter har de

drejer, og arbejder på et bådebyggeri i Marstal.

købt huset.


Da maden er kommet på bordet, står de tre mænd og Léna pludselig ved køkkenhaven og Roa må tilkalde dem med lidt guitarspil. Jonas med Luna ved siden af Léna, David i ternet skjorte og Bastien med Geo.

Vi har fået lige præcis det, vi ønskede os. Det lyder romantisk, men det er sådan, vi har haft det. Vi har aldrig fortrudt.

9


Jonas og Roas børn, Luna og Elmer, hjælper med underholdningen.

Mias ældste, Loa, er ved at synge en fransk sang for Léna.

Mia giver Luna en tur i kurvegyngen. Bagerst sidder Lunas veninde, Selma.

Øverst viser Elmer stolt sin hytte, som hans far har bygget med hjælp fra naboerne, frem. Elmer viser os også køkkenhaven, hvor hans forældre har lavet drivhus af genbrugsvinduer.

10


Franske Bastian giver lille Geo aftensmad. Mia sidder ved siden af.

Naboskab og langbord I køkkenet kan vi konstatere, at der endnu en gang er tre desserter til den i forvejen overdådige middag. Der er også to flasker vin og en flaske kombucha, som David selv laver. Mias datter, Loa, kommer med en plastiktallerken med klodser på og viser det til Léna: ”Jeg har lavet pandekager!”

Jonas har stegt stort set alt, hvad han kunne

”Hvor fint – er det kage, med stjerner på?” spørger

finde af grøntsager i en krydret dej.

Léna på fransk. 5-årige Elmer hiver entusiastisk gæsterne med ud i den nyanlagte køkkenhave. Den er sydvendt og med udsigt over naboens gård, deres store græsplæne med trampolin, marker og havet, der ligger som en stor flade i nøjagtig samme nuance som himlen. Elmer har selv plantet tre kartofler, forældrene har sat mange flere, samt ærter, bønner, kål,

peger, ”Karl har papegøjer, som jeg fotograferer!”

majs og mod den lune ladegavl står et hjemmebyg-

Så smutter han ind i hækken og forsvinder – ind i

get drivhus med tomater.

endnu en nabos have.

Den gamle grisestald har fået en terrasse med hav-

Roa og Bastien henter et stort bord i laden og stole

udsigt, og en stor blåregn sender sin fine duft ud

fra hovedhuset, Bastien tæller efter på fingrene –

over gruset, hvor børnene kører på cykel og løbe-

hvor mange mon vi er i aften? Luna gynger med sin

hjul. ”Her lå grisene og chillede”, griner Roa. Elmer

veninde i hængegyngen og snakker med Mia, mens

viser sin træhytte frem, den har hans far bygget i et

Geo sidder i græsset. Elmer dukker frem fra hæk-

gammelt æbletræ i forhaven mellem aspargesbed,

ken, og de to katte smyger sig omkring gruppen.

syrener og en stor gammel figenbusk. ”Har han

Loa kommer med en legetøjsguitar, hun har hentet,

bygget den helt selv?”, spørger vi, men ” nej, naboen

og Roa henter to hjemmesyede hynder til træbæn-

hjalp – jeg har mange naboer” uddyber Elmer, han

kene i græsset.

11


Hurtig integration i ø-livet

Særligt et par i Kragnæs har betyder meget for

Léna slår sig ned, Geo kravler over til hende og

Léna og David, og de håber at kunne lave projekter

rejser sig op: ”Du går!” siger hun til ham på fransk

sammen, måske en teaterfestival. Lige nu arbejder

og fortsætter historien om parrets flytning til Ærø:

parret andre steder, men de har brug for et sted med ro og skønhed.

”Vi kom hertil i oktober. To uger senere kom vi til yoga første gang, og derfra gik der to dage, så var

Bastien kommer ud med Geo på armen, David

vi med til middag i gruppen her. Det har haft stor

henter brødet og Jonas maden. Som ved trylleri er

betydning at møde andre mennesker så hurtigt –

alle børnene væk, og mændene står pludselig ved

også et dansk-fransk par, vi kan spejle os i.”

køkken­haven og snakker mod det endeløse hav. Roa griber guitaren og melder spisetid, og efterhånden

”Vi var også til juletræsfest i Kragnæs,” supplerer

bliver flokken samlet. ”Jeg vil gerne have komputja”

David ” Det var nok ikke et arrangement, vi ville

siger Loa, og børnene får brød med smør, der bliver

være taget til i København, men folk var så søde

skålet og snakket videre om kombucha-produktion,

og vi fik en masse kontakter. Gode naboer, som vi

rejser og køkkenhaver. Ungerne suser af sted igen,

nu kan spørge til råds, og som vi låner trailer og redskaber af.”

de småskændes om en taske, Luna kommer ud udklædt som Pippi Langstrømpe, og Loa har fundet en af Lunas prinsessekjoler.

Roa og Jonas, David og Léna, forfatteren og hendes mand, Anders, Mia med Geo. De større børn er ude og lege igen.

12


Før desserten løber børnene om til trampolinen, der står ved siden af hønsehuset i hjørnet af grunden omringet af hovedhuset og laden. En stor gammel pil skærmer for vejen, sammen med en enorm havelaurbær. Der er hængekøje og klatrereb i et gammelt æbletræ imellem store graner, eg, ahorn og en kaprifolie, der sender sin fine duft ud over tørrestativet i træ. De tre desserter bliver hentet, og Roa byder rundt: ”Hvem vil have kage?” Solen synker over laden og svalerne stiger mod den blegnende himmel. Mia sidder i græsset og ammer Geo i søvn, mens katten smyger sig om hende. Bastien, David og Léna snakker om kunst på fransk. Roa opsummerer: ”Vi har fået lige præcis det, vi ønskede os. Det lyder romantisk, men det er sådan, vi har haft det. Vi har aldrig fortrudt.”

Luna har klædt sig ud.

Den duftende blåregn på terrassen foran den gamle grisestald.

Vi kom hertil i oktober. To uger senere kom vi til yoga første gang, og derfra gik der to dage, så var vi med til middag i gruppen her.

13


Driftige folk bliver budt velkommen

Jeg føler virkelig, at der bliver sat pris pü os," siger Mark, "vi blev set som et aktiv

14


Tekst: Kristine Skytte Glue. Foto: Bjørg Dalheim

I

down-town Marstal, i en af de stille

Mark blev også stoppet på gaden af en lærer på

solbeskinnede og meget smalle gader,

navigationsskolen – Ole, som nu er øens borgmester

mellem biblioteket og Marstal Søfarts­

– og inviteret ind i sangforeningen ”Marstal Små­

museum, ligger der et lille gammelt

borgerlige Sangforening”. Det gav nøglen til et helt

byhus med en sort port ind til gården.

unikt netværk, hvor han blev indlemmet i fælles­

Derfra kan vi høre børnestemmer og vi

skabet og kunne få hjælp til en masse.

går ind i den lille oase midt i byen. Her er Magne

”De gamle gutter ringer stadigvæk,” griner Nicoline,

på 2 år i gang med at tømme et fad med frugt, og

”i sidste uge var der en der ringede og spurgte om

Ida på snart 5 år leger i den lille båd i hjørnet af

vi ville have en trailer med reoler!” Mark har nemlig

gården. Nikoline er ved at lave kaffe og Mark sid­

i mellemtiden købt en gammel bondegård, som han

der i skyggen og forsøger at styre frugt og barn.

arbejder hårdt på at få klar til at parret kan flytte ind.

Mark og Nicoline er søfolk – og alt muligt andet

En tryg tur med helikopter

også. Nicoline stammer fra Vestjylland og hun har

Nicoline arbejdede som styrmand på Højestene – den

boet i København, hvor hun læste beklædningsde-

lille færge der sejler mellem Drejø, Skarø og Svend-

signer på Københavns Mode og Designskole. Hun

borg – mens hun var gravid med parrets ældste.

flyttede til Ærø i 2010 for at læse til kystskipper og

”Det var bare virkelig, virkelig hyggeligt! Når jeg

senere sætteskipper på Marstal Navigationsskole.

kom tilbage til Ærø, var det jo som at komme tilbage til storbyen. Det kan godt være, vi tager det roligt

Mark startede på Navigationsskolen i 2011 og fandt

her, men tempoet er altså endnu langsommere på

hurtigt Nicoline. ”Når der går en steg rundt i byen,

de små øer.”

må man slå til!”, griner han. Parret flyttede sammen, de købte det lille byhus,

Ærø har et lille sygehus med en fødestue, men da

som var virkelig forsømt og det vakte opsigt i byen,

her ikke er børnelæger, betragtes fødslerne som

at unge mennesker flyttede ind og satte i stand.

hjemmefødsler. Her arbejder to ø-jordemødre, som

”Jeg føler virkelig, at der bliver sat pris på os,” si-

skiftes til at være på vagt og som skal kunne klare

ger Mark, ”vi blev set på som et aktiv. En sen aften,

meget selv. Man kender de to jordemødre som gra-

hvor jeg lå og lavede gulv, kom naboerne over med

vid og får al den hjælp, man kan ønske sig.

champagne og chokolade – de kunne se, der var lys.

Da Ida skulle fødes, viste det sig, at hun lå omvendt

De var så glade for, der skete noget!”

og derfor blev det pludselig alvorligt. Nicoline blev

15


Magne hiver ankeret op.

Nikoline kvejler en lille rebstump og binder den i et knob.

Ida har dukkerne med på tur rundt i haven.

En træskulptur, som Mark har lavet, er det første du møder, når du træder ind i gårdhaven.

Naboerne, Majbritt og Ole, har arbejdet som radiologer på Ærø Sygehus. Majbritt er i dag pensionist og sælger små skulpturer, som hun selv laver, mens Ole arbejder som låsesmed.

16


fløjet til Odense med helikopter, jordemoderen var konstant hos hende, hun var med i ambulancen og i helikopteren til sygehuset. Og først da lægen sagde ”akut kejsersnit”, overgav jordemoderen Nicoline i andres varetægt. ”Selvom det var alvorligt, følte jeg

nu og har i 10 år drevet en lille butik, hvor hun sæl-

mig ikke på noget tidspunkt utryg.”

ger små skulpturer. Ole uddannede sig siden til låsesmed og fungerer stadig som sådan – også en

”Når man kigger på det danske samfund, er der

ø har brug for en låsesmed. Han skænker cham-

mere og mere utryghed omkring det tryghedsska-

pagne i glassene og Magne deler kage ud til alle

bende funktioner”, supplerer Mark. ”Erhverv som

– legoklodser som han har i en lille taske. ”Uhm,

lærere, pædagoger, sygeplejersker og læger er alle

dejlig chokolade” siger Ole, der havde et reklame-

pressede af systemener og har ikke tid til omsorg.

bureau i København, som han solgte for at flytte til

Sådan er det ikke her. Her ser vi også menneske-

Ærø. Han lejede et stykke jord til sin campingvogn,

ne bag og vi kender ekspedienten i Brugsen privat,

begyndte at fiske, uddannede sig til radiograf – og

vi kender lægen, og jordemoderen bliver kaldt ved

blev hængende. Han er også med i en champagne-

navn. Som turist ser man nok et glansbillede, men

klub, derfor den fine forplejning.

her er bare en enorm hjælpsomhed.” Snakken går mellem de to nabopar. ”Hverdagen er Efter fødslen kom Nicoline ind i et fantastisk baby-

travlere på den anden side. Her kan vi indrette vores

fællesskab. ”Sundhedsplejersken laver mødregrup-

liv, så vi kan få mere tid til børnene og til vores pro-

per og sørger også for, at man mødes på tværs. Der

jekter” fortæller Nicoline, der udover sit eget ar-

er babysalmesang, babybrunch på øens caféer og

bejde på Det Gamle Værft i Ærøskøbing også har et

restauranter og så er vi bare tæt sammen her.” Mark

syværksted.

tilføjer: ”Man bliver budt ind i samfundet og integreret meget nemt. Rammen for, hvornår man træder ved siden af, er meget stor. Initiativer bliver værdsat. Det ligger i sømandskulturen,

Parrene bliver også enige om at Ærø ligger centralt for alt – uanset hvor i Danmark man har familie, så ligger Ærø i midten af det hele.

for skibe har været livsnerven

”Og det er porten til Europa”

siden 1750, hvor man fandt

tilføjer Maibritt ”det er bare at

ud af, at der aldrig var mænd

tage færgen til Als, så er man

nok til at sejle dem selv. Der

i Tyskland efter en time”.

er altid kommet mennesker udefra, som har været nødvendige for overlevelsen – og det gælder stadig. Driftige unge mennesker bliver budt velkommen!”

Hverdagen er travlere på den anden side

Mange huse i deres lille gade er nu blevet til feriehuse. Ejerne kender man, men bliver husene lejet ud, er der pludselig andre mennesker i gaden. Den faste flok passer på hinanden og holder øje med hinanden. Mark slutter af: ”Det handler også om,

Nu går porten til vejen op og Maibritt

hvor travlt man har. Det spørgsmål får

kommer ind med en kasse med glas. Ole

vi tit – men hvad LAVER I? Folk iscene-

følger efter med en flaske champagne i

sætter jo deres egne behov, så jo mere

hver hånd. Både Maibritt og Ole er uddan-

travlt man har, jo mere sej er man. Men

nede radiografer og har arbejdet i mange

man behøver egentlig ikke så meget for

år på Ærø Sygehus. Maibritt er pensionist

at have det godt!”

17


Helsekost 18

og vild have


Tekst: Kristine Skytte Glue. Foto: Bjørg Dalheim

V

i møder Simon og Diana på

Simon og Diana stammer fra Tønder og Aabenraa

en blæsende solskinsdag i

hvor parret har boet i årevis, men pludselig

deres hus på toppen af bakken

trængte de til mere luft og rum omkring sig.

Lang­e­agre. Det ligger afson-

Simon, der er pædagog, havde arbejdet i den sam-

dret og noget væk fra byer­

me børnehave i 11 år, og det var en god institution,

ne på Ærø, men det var netop

men alle steder kan få udfordringer, og tiden var

meningen. Og når man kommer ud i deres have,

kommet til at prøve noget andet. Diana, der har læst

forstår man det godt.

ernæring og sundhed, arbejdede som konsu­lent for Tønder Kommune og senere som selvstændig

Vi sidder på en af husets tre terrasser – der må jo

med klinik og behandling inden for flere områder.

være til både morgen, middag og aften og i forhold

De ønskede sig plads og at komme tættere på na-

til vindretningen – og har langstrakt udsigt ned

turen.

over grønne marker til havet mod Langeland og til den anden side ud over Kleven mod Ommels­

”Vi tænkte: Nu lukker vi øjnene og springer ud i

hoved og Tåsinge. Omgivet af grønt, med summen

det” fortæller Simon. ”Vi vil ikke stå og fortryde det

fra bier, hønsenes klukken og fuglene, der skjult i

om 10 år. Og hvis vi havde ventet i 2-3 år, så var vi

træerne giver lyd med.

ikke kommet af sted.”

Det er fantastisk at bo her. Bare når jeg kører på arbejde og hjem igen, kan jeg stadig tænke: Hvor er det vildt! Udsigten ud over vandet og al den skønhed. Man møder folk med åbne arme her. Og der er hjælp at hente alle steder. 19


Vild med vilje Et blondegardin hænger i døråbningen til stuen og vifter i vinden ud mod markerne. Huset er indrettet så det kan bruges til udlejning af værelser til retreats, og køkkenet er stort og bærer tydeligt præg af ekspertise – en hel væg er helliget glas med bønner, linser, forskellige slags quinoa, korn og kerner, kogebøger og røremaskine, blender og juicer. Fra køkkenet er der gennemgang til stalden, der skal blive til madværksted og træningsrum. De gamle betonelementer bliver omdannet til lounge, og køkkenet bliver shinet op.

En ø med muligheder Så noget skulle der ske, og Diana snakkede med en veninde om at bo på en ø. ”Men jeg har da altid

Vi tænkte: Nu lukker vi øjnene

villet bo på en ø!” var Simons kommentar.

og springer ud i det.Vi vil ikke

Parret ledte efter passende øer, og valget faldt på

stå og fortryde det om 10 år. Og

Ærø, fordi øen har en vis størrelse med flere skoler

hvis vi havde ventet i 2-3 år, så

og mange muligheder. Desuden ligger den i overkommelig afstand fra Sønderjylland og bedste­ -

var vi ikke kommet af sted.

forældre, der godt nok syntes det var langt væk i starten. Heldigvis har de lært Ærø at kende nu og forstår godt Simon og Dianas valg. Vi går ned i den vilde have, hvor græsset får lov til at Da de først havde taget beslutningen, gik det hurtigt.

gå i frø, og alle de vilde blomster breder sig, så bio-

Efter to måneder var deres hus i Tønder solgt, og

diversiteten er sikret og insekterne kan få liv. Der er

to dage før havde Simon fået arbejde i børne­haven

planer om bede i marken, hvor der allerede står tre

i Ærøskøbing på Ærø. Det lykkedes at leje et hus,

store baljer med blåbær, hindbær og jordbær. De 7

og i august 2017 rykkede parret med deres to børn,

smukke høner af racen wyandotter får snart selskab

Esben og Luna, til Ærø. Diana fik arbejde hos Ærø

både af flere høns, indiske løbeænder og kaniner.

Madservice.

Diana står i gummistøvler med glimmerkant, mens parrets ene hvide kat gnider sig op ad hende.

20

I 2019 var der risiko for at øens eneste helsekostbutik

”Det er fantastisk at bo her. Bare når jeg kører på

lukkede, men heldigvis var Diana klar til at overta-

arbejde og hjem igen, kan jeg stadig tænke: Hvor er

ge den lille butik i Vestergade i Ærøs­købing i januar

det vildt! Udsigten ud over vandet og al den skøn-

2020. Hun har opgraderet og udvidet sortimentet og

hed. Man møder folk med åbne arme her. Og der er

tilføjet hjemmelevering til konceptet.

hjælp at hente alle steder.”


21


Mere himmel

og mindre støj

Jeg var klar til et hvilket som helst eventyr, det skulle bare vÌre noget nyt som indebar mere himmel og mindre støj

22


Tekst: Kristine Skytte Glue. Foto: Bjørg Dalheim

I

svinget på landevejen ved Store Rise ligger Rise Kirke og kører man ned i landsbyen mod havet og svinger rundt om kirken, så åbenbarer den gamle præstegård sig, godt skjult fra vejen. Gårdspladsen er brolagt med et stort bed i midten, bedene foran hovedhuset er velholdte med humle, figen, salvie i blomst og små nye planter med japanske

kirsebær, som Elena selv har spiret. Elena og Till stammer fra Flensborg. Elena er opvokset som del af det danske mindretal i Sydslesvig og Till er vokset op på landet uden for Flensborg, men flyttede som teenager ind til byen. Inden de landede på Ærø, boede de i 11 år i København. ”Vi festede”, griner Elena. ”Det var en lang fest,” supplerer Ane, som er på besøg på præstegården med sin mand og børn. Till giver lidt flere oplysninger om tiden i storbyen: ”Jeg arbejdede på en fabrik, der lavede dele til chokolade­ produktion – jeg er uddannet industrimekaniker/ tekniker. Elena arbejdede i køkkenet forskellige steder, inden hun blev udlært kok.” Parret drømte i høj grad begge om at give deres børn noget af det, de selv var vokset op med, Till på landet, Elena i Flensborg, men i udkanten lige ved strand og skov og meget naturskønt ”Jeg var klar til et hvilket som helst eventyr, det skulle bare være noget nyt som indebar mere himmel og mindre støj! Vi kiggede i omegnen af København, men det ville bare blive mere af det samme. Jeg var klar til at bo uden for Berlin, til at tage til Spanien, Portugal, Sydamerika. Men Till ville gerne blive i Danmark. Så Ærø blev vores kompromis i forhold til eksotiske destinationer. Det er den perfekte krydsning mellem noget meget trygt, fordi det er afgrænset, samtidig med at det er vildt og spændende.”

23


Till kaster mælkebøtter ind til hønsene.

Permahave og frit børneliv

styrrende element i vores hverdag. Det forstyrrede

Vi sidder i den private afdeling af præstegårdens

flowet og spontaniteten og friheden til selv at vælge,

enorme have. Der er permahave, med jordbær dæk-

hvad dagen skulle byde på. Vi kunne mærke, at vi

ket af halm og med løgplanter imellem. I et hjørne

skulle gøre noget andet, for at leve det liv, der var

af urtehaven står der overvintrede hvidløg, med en

meningsfuldt for os. Vi ville være tættere på natu-

smuk cirkel af radiser udenom. Till trækker nogle op

ren og især havet. Vi havde et super godt fællesskab

og deler ud – han hiver også nogle mælkebøtter op,

og en masse gode venner i den gård, hvor vi boe-

de er til hønsene, som går i deres indhegning op mod

de, og det var det, der var sværest at flytte fra. Men

en af husets længer. Der gror bærbuske, en bønne­

det vi så har fået til gengæld her på Ærø, giver så

tipi er klar til at blive dækket af grønt, et stativ til ærter

meget mening for os. Vi ville have mere natur og

og så er der bålsted og en hjemmebygget hest. I

være selvforsynende og så ville vi have endnu mere

skyggen står et nybygget drivhus af genbrugs­

tid med børnene. Samtidig har vi fundet fællesskab

materialer og masser af

og værdifulde venskaber

potter med spirer.

med andre herovre.”

”Ja, det er virkelig at gå

Man kan købe en 1-værelses på Vesterbro eller en gård som den

Ane er psykolog og har

føjer Kasper, Anes mand.

her på 6400 m grund og 360 m

social­pædagog, og i vin-

De kom til Ærø i somme-

hus og 160 m2 stald

all-in at flytte til en ø”, til-

ren 2019, mens Elena og

2

Till har boet på øen i tre

2

sit eget firma, Kasper er terferien 2019 tog de til Ærø og kiggede på huse – og flyttede til øen tre må-

år nu. Elena og Till kom med deres børn Luzie på

neder senere. Ane arbejder 2-3 dage i København

8 og Neele på 5, som faktisk ikke rigtigt kan huske

hver anden uge og har onlinesessions, Kasper ar-

til­værelsen i København. De er vant til friheden på

bejder som pædagogisk koordinator på et bosted i

Ærø: At verden er blevet så stor, selvom de er et

Marstal. Og så har parret haft deres to piger hjemme.

sted, der er så småt. ”Deres radius er så meget større,” fortæller Ane.

24

Ane og Kaspers børn Emilie og Olivia er 8 og 6 år

”I København havde børnene deres venner i går-

gamle og kom fra skole og børnehave i København.

den. Herovre har pigerne har fået gode venner – de

”Egentlig trivedes vi i København, men vores vær-

cykler bare lige op på præstegården, men Emilie

dier ændrede sig og institutionslivet blev et for-

kan også pakke sin rygsæk og gå en tur i land­


skabet. En dag var hun gået op ad vejen og havde mødt naboen Kirsten, som var i haven. De havde

Ane i skyggen under pa-

snakket sammen og Kirsten inviterede på is. Det er

rasollen og Kasper i fuld

meget værdifuldt, at hun kan komme hjem med sin

sol og med lange bukser

helt egen historie, selvom hun er så lille.”

under shorts'ene.

Et værelse på stenbroen eller det her Vi går rundt i haven, hvor børnene leger med vand under de vældige gamle træer - lind, ahorn, ask og kastanje. ”Man kan købe en 1-værelses på Vesterbro eller en gård som den her på 6400 m2 grund og 360 m2 hus og 160 m2 stald,” siger Till. ”Jeg var sikker på, det skulle være stenbro for life”, griner Kasper. "Der var slet ikke noget der trak. Men så var der alligevel noget. Jeg har aldrig fortrudt.” ”Ja, jeg savner ikke at gå i 7-Eleven kl. 3 om natten…”, begynder Till. ”… "Nej, når man har et køleskab i værkstedet med kolde øl!” fortsætter Kasper. Till arbejder på Søby Værft, mens resten af tiden bliver brugt på istandsættelse af præstegården, som nu er bed and break­fast med Elenas dejlige mad og også bliver brugt til yogaretreats og arrangementer. Kasper passer sit arbejde, men bruger bestemt også tid i haven: ”Det giver mening, det vi laver her. Det er ikke bare adspredelse. Det har en betydning

Hulahopringen er landet på toppen af en høj busk og pigerne får fat i den ved hjælp af grene.

og en funktion, at jeg kan bruge min eftermiddag på at bygge en mistbænk til krydderurter.” Parrene er samtidig ved at koordinere aftens­ maden. ”Vi har mega meget salat” indskyder Ane. ”Så laver vi bål i haven til resten.” ”Der er stor iværksætterånd herovre”, fortæller Elena, der egentlig ville starte en foodtruck, men faldt for den gamle præstegård med masser af plads. ”Når man har sådan et stort sted, er man også forpligtet til at lave noget med det. Folk går bare i gang! Jeg tror, det er fordi naturen får os ned i gear, og fordi vi har havet der omgiver os – så er der bare plads til at udvikle, udforske og lave en masse ting.”

Elena fortæller Ane om urtehaven. Pigerne har sat sig i skyggen.

25


26


Tekst & foto: Bjørg Dalheim

Ærø hvor livet leves godt Ø

-livet er for mange tilflyttere en

Ærø rundt

genopdagelse af, at gammeldags

Livskvalitet er svær at måle - men måler vi Ærø fra

værdier såsom hjælpsomhed og

ende til anden, så er øen til at overskue.

omsorg kan trives i bedste vel­­gå­ ende. Også i moderne sammen­

De største byer på Ærø er Marstal, Ærøskøbing og

hænge.

Søby. De er meget forskellige, ligesom landsbyerne er det: Venlige, små byer, der bare venter på at blive

For Ærø er en moderne ø - sprudlende af innovation

opdaget af familier på udkig efter landsby-idyl,

og udvikling - og kan måske bedst beskrives som et

gode fællesskaber, billige huse - og ikke mindst

mikrokosmos, hvor man finder alt, hvad en moderne

andre familier, de kan spejle sig i.

øbo har brug for: Lynhurtigt fibernet, spændende arbejdspladser, hyppige færgeafgange, gratis bus

Og drømmer du om ægte landliv, så er der også rig

for alle, god infrastruktur, skønne gå- og cykel­ruter,

mulighed for at bo isoleret, men dog med naboer i

sygehus, lægehuse, tandlæger, skoler og børne­

tryg afstand.

haver, vuggestue og dagpleje, plejehjem, butikker, spisesteder, biograf, idrætshaller, fitnesscentre,

Områderne er forbundet med god infrastruktur og det

musikskole og meget, meget mere.

er nemt at komme rundt til hver en krog - ad hovedog landeveje eller pittoreske cykel- og vandre­stier,

På Ærø finder du også museer, gallerier, forsamlings-

der fører lige ind i ø-eventyret: Den ’hemmelige’

huse, kirker, klubber og lokalråd, samt en lang ræk-

strand, det gode fiskested, den dejligste plet til

ke foreninger og aktiviteter for både børn og voksne,

familie­udflugten, den smukkeste udsigt over det syd-

hvor der tilbydes 'alt' - fra klatring til spejder, fra skak

fynske øhav, når du ønsker at indsnuse skøn­heden,

til bueskydning.

der varierer fra dag til dag, årstid til årstid.

Sådan er Ærø: Et samfund, der på trods af sin beskedne størrelse udgør et helt univers. Hvor livet ikke blot leves, men leves godt.

27


Marstal og opland

Byens indbyggere – omkring 2.200 styks - og de

Den største by på Ærø er Marstal, hvis historie oser

mange gæster nyder omgivelserne; ikke mindst

af saltvand og tjære.

Eriks Hale, hvor de små, ikoniske badehuse står og spejler sig i Det Lille Hav, mens bølgerne slår ind

Gadenettet er præget af, at havnen altid har spil-

fra Østersøen på den anden side.

let en meget vigtig rolle. De karakteristiske små­ smøger, de såkaldte ’snorrer’, er vidner herpå.

Landsbyerne nær Marstal er Græsvænge, Kragnæs og Ommel. Den overskuelige afstand til skole og

Molen, med den smukke, gamle kalkovn, giver læ

forretninger i Marstal – samt det gode sammen-

for østenvinden, anlagt til formålet af skippere og

hold familierne imellem - gør området populært

bønder. En spadseretur langs den travle havn åben-

for børnefamilier.

barer et livligt miljø med bådebyggeri, sejlmageri, iværksætterhus, søfartsmuseum, mindesmærker, bevaringsværdige bygninger, spisesteder, fiske­joller,

Ærøskøbing og opland

sejlklub og lystbådehavn – og her sejler færgen,

Den næststørste by på Ærø er Ærøskøbing, som i

ÆrøXpressen, til Langeland. I midtbyen finder du et

folkemunde kaldes ’Eventyrbyen’.

rigt handelsliv og øens største handelsgade. Ærøskøbing er nok Danmarks smukkeste by, med

28

I Marstal ligger øens folkeskole, Marstal Skole og

de farverige, charmerende og velholdte huse i by-

vuggesturen/børnehaven Mopælappen, samt Marstal

midten. Og selv om Ærøskøbings historie er helt

Navigationsskole og Blå HF/VUC.

unik, så er byen ikke en museums-by. Nej, livet


leves bag de smukke facader; de brolagte gader er

fiskevand og venlige sandstrande - finder du Borg-

fyldt med leben og om sommeren er der et langt

næs. Fortsætter du ud ad landevejen ligger en række

større udvalg af caféer, restauranter og spændende

huse, de fleste med udsigt over det enestående øhav.

butikker, end man kunne forvente af en by med ca. 900 indbyggere.

Søby og opland

Årshjulet er præget af de mange brudepar fra hele

Søby er med sine næsten 500 indbyggere måske

verden, der vælger øen som ramme for deres store

Ærøs mindste by – men den ligger i det absolut

dag og det er ikke usædvanligt at møde brudepar i

rummeligste og mest varierede område på Ærø og

flotteste skrud i gaderne. Man glædes – sammen

har nok det allerstørste udviklingspotentiale hvad

med de mange turister, der lægger vejen forbi –

angår industri- og turismeprojekter.

bl.a. over den perlerække af strandhuse, der ligger på Vesterstrand.

Samtidig huser Søby øens største og mest innova­tive arbejdsplads, Søby Værft, der både fungerer som

I Ærøskøbing finder du børnehaven, Kernehuset,

reparationsværft og som laver nybygninger. Af inter-

samt øens friskole. Tvillingefærgerne MF Marstal og

national interesse er el-færgen, Ellen, verdens længst

MF Ærøskøbing sejler næsten timedrift til Svend-

sejlende el-færge, der sejler fra Søby til Fynshav. Fra

borg.

Søby sejler også færgen, Skjoldnæs, til Faaborg.

Tæt på Ærøskøbing ligger landsbyen Stokkeby og vest

Vest for Søby ligger den lille landsby, Haven. På

for Ærøskøbing - hvor kysten bugter sig med perfekt

Ærøs vest-spids troner Skjoldnæs Fyr. Her ligger

29


Jo, om foråret popper loppemarkeder op i takt med at blomsterne springer ud. I forsommeren spækkes vejkanten med boder og stande. Om sommeren er øens golfbane, der har seaside view til tre sider og

der byfester, festivaller, udstillinger og arrange­

regnes for en af Europas bedst beliggende.

menter rundt på øen. Livet nydes til lands og til vands, vandene padles tynde og vejene cykles ligeså.

Syd for Søby ligger det fantastiske naturområde, Vitsø. Her finder du øens kunsthøjskole, og den

Efteråret inviterer til større ro, eftertænksomhed

smukke herregård, Søbygaard, med egen voldgrav

og de nære værdier. Men det er ingen hemmelig-

og vindebro, centrum for kulturelle arrangementer

hed, at Ærø har et endog særdeles rigt foreningsliv

og familie-aktiviteter.

med tilbud til enhver; så når gæsterne rejser hjem ved sommerferiens afslutning, ja, så er der tid til at

Øvrige landsbyer tæt på Søby er Leby, der bl.a. hu-

mødes med ligesindede i de forskellige foreninger

ser øens private børnehave, og Skovby, en af Ærøs

rundt omkring på øen.

mange pittoreske og familievenlige landsbyer. Julen tænder lys i både voksne og børns øjne, med

Midt-øen

et overflødighedshorn af velorganiserede arrangementer i de smukkeste rammer.

Ærø er en meget bakket ø – sammenlignes ofte med en hval-ryg – og på toppen af ’ryggen’ finder

Vinteren præges af mange kulturelle tilbud, såvel

du midt-øen med en hel stribe hyggelige og vel­

som særegne traditioner, såsom helligtrekonger og

fungerende landsbyer: Olde med udsigt over det

’at rende maske’ til fastelavn.

sydfynske øhav; Vindeballe og Tranderup med Ærøs efterskole. I umiddelbar nærhed den lille landsby,

Og til påske – ja, så vågner øen op til dåd! Unge

Voderup, i gåafstand fra øens mest populære natur-

studerende vender hjem og har kammerater fra

turistmål, Voderup Klint. Her opleves naturen

hele landet med; familier gør trillebøren klar med

mere overvældende og kystlinjen nærmest drama-

brænde og pølser; museer, spisesteder og mange

tisk med bølger og rullesten.

butikker holder lukket; fordi denne ene dag om året, påskelørdag, skal man ud til stranden og ’koge æg’!

Ved højderyggens østlige ende finder du landsbyerne Lille Rise, Dunkær og Store Rise, hvor øens bryggeri ligger. Og ved Vejsnæs og Risemark strand

Bosætning

finder du kæmpevindmøller, der forsyner øen med

Ærø Kommune har en aktiv tilflytter-politik, med

vindenergi.

bosætningsmedarbejdere, der gerne mødes med dig over en kop kaffe til en snak om ølivet. Derudover

Tættere mod Søby ligger den blomstrende landsby

kan der arrangeres møde med en ’Ærø-ambassadør’

Bregninge, som er kendt for et stærkt sammenhold

– et uformelt møde med en ærøbo, der kan fortælle

og et lokalråd, der står i spidsen for mange familie-

mere detaljeret om ølivet og tilgangen hertil.

venlige aktiviteter. I Bregninge ligger kommunens tilflytterhus.

Ærø-liv

30

Flere gange om året afholdes tilflyttermøder, hvor borgmesteren byder velkommen til nye ærøboer.

Vi er ikke bange for at sige, at på Ærø leves livet

Ligesom vi med dette magasin ønsker at byde dig

godt. Men hvad er det lige præcis, der gør ø-livet

velkommen til Ærø. Vi er lige her … og vi har plads

så unikt?

til dig og din familie.


Flyt til Ærø Mange taler om det - og flere og flere gør alvor af det! Skal ølivet afprøves? Så kan vi hjælpe dig. Joan & Bjørg

Bosætningsteamet i Ærø Kommune +45 6352 5003 / +45 6352 5063 flyttilaeroe@aeroekommune.dk aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Læs mere om bosætning på Ærø

Rejsemuligheder til/fra Ærø

aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Ærøfærgerne: aeroe-ferry.dk

Facebook & Instagram: FLYT TIL ÆRØ

Ærøxpressen: aeroeXpressen.dk Ærø Flyveplads: starling.dk

Ledige jobs på Ærø visitaeroe.dk/erhverv/job-paa-aeroe

Vil du vide mere om Ærø visitaeroe.dk

Oversigt over huse til salg

aeroekommune.dk

boligsiden.dk Efterlys lejebolig på Ærø Facebook: LEJ BOLIG PÅ ÆRØ

31


Flyt til Ærø

Fællesskaber på tværs

Oplevelsen af, at man naturligt tilhører et eller flere

Nogle er uformelle og opstår spontant, mens andre

fællesskaber, er for os alle et aldeles grundliggende

er strukturerede; men oplevelsen af at være værdi­

behov, der forbindes med livskvalitet og livsmening.

fuld deltager i mange forskellige typer af fælles­ skaber er af uvurderlig betydning.

Relationer til andre er kernen for trivsel. I fællesskaber og venskaber finder vi tryghed. Ligesom i de

Som ny øbo skaber du hurtigt nye relationer - ved

fysiske rammer. Rammer, der tilgodeser aktivitet

at række ud mod andre, at give til andre og at bøje

og hvile, alvor og leg.

dig ind mod det fælles.

På Ærø har hver by, hver landsby og hvert område

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Ærøs man-

sine egne charmerende kendetegn. Og overalt fin-

ge fællesskaber på tværs.

der du aktive lokalsamfund med gode mennesker, som står sammen om meningsfulde fællesskaber.

Velkommen hjem til Ærø!

Profile for Mark & Storm Grafisk

Ærø Tilflyttermagasin 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded