{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

FJELSTED OG HARNDRUP KIRKER

NYHEDSBREV Februar 2020 - Maj 2020


2020 – et valgår Ja, tænk en gang, når vi kommer til efteråret er det endnu en gang tid til et nyt menighedsråd skal tiltræde. Det betyder at det lige nu er godt 3 år siden det nuværende menighedsråd trak i arbejdstøjet. En spændende periode, der blandt andet har budt på indvielse af Kirkehuset i Fjelsted, og startet på en mere konkret snak om restaurering af Harndrup kirke. Et projekt, der gerne skal føres ud i livet i næste valgperiode. Menighedsrådet har ansvaret for at forvalte et budget på over 2 millioner, så der både er til lønninger, vedligehold af bygninger, daglig drift af bygninger og kirkegårde og ikke mindst kirkelige aktiviteter for hele menigheden. Har du lyst til at høre meget mere om menighedsrådet, så mød op til offentligt orienteringsmøde 12. maj. Tid og sted vil blive annonceret i kirkerne, Dagli´Brugsen, Melfarposten og på facebook. På mødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Sys B. Jørgensen, formand


25 års jubilæum Jeg vil gerne sige alle stor TAK for blomster, gaver og hilsner i anledning af mit 25 års jubilæum. Det var helt overvældende at så mange tænkte på mig både inden, på dagen og efterfølgende. Tak til menighedsrådet for et flot arrangement, til Anja for dejlig mad, til Charlotte for de smukt pyntede borde og til alle der på forskellig vis var med til at gøre dagen festlig. Jeg vil bære denne dag med i hjertet og håber, at jeg kan passe Fjelsted Kirke og kirkegård, indtil pensionistlivet kalder. Med venlig hilsen Lene Nielsen, graver

Menighedsrådsmøderne er offentlige og starter kl. 18.30. De afholdes skiftevis i Fjelsted og Harndrup Kirkehuse. Datoer for menighedsrådsmøder i foråret 2020: 18/2 (i FJ.) - 31/3 (i HA.) - 28/4 (i FJ.) - 26/5 (i HA.) Ret til ændringer forbeholdes.


Torsdag den 30. januar kl. 19.30 i Harndrup Kirke. Koncert med koret Alsobate. Et ambitiøst rytmisk kor, som næsten udelukkende synger a cappella. Repertoiret af deres sange er nutidige pop og rockhits. Koncerten bliver en blanding af kor- og fællessang. Billetpris 50 kr. ved indgangen.

Tirsdag den 18.februar kl. 17—19 i Tanderup Sognegård Fyraftensmøde med Biskop Tine Lindhardt. Ensomhed og tro—hvilken rolle spiller kirken og hvordan kan vi hjælpe vores medmennesker? Kom og deltag i debatten. Arr. De samarbejdende Sogne i Gl. Ejby kommune.


Søndag den 23. februar kl. 13 i Fjelsted Kirke Fastelavn i samarbejde med borgerforeningen. Børn og voksne må gerne møde udklædt op i kirken. Kl. 14—16 tøndeslagning, fastelavnsboller og diskotek i forsamlingshuset. Deltagerpris 40 kr.

Onsdag den 25. marts kl. 17 i Harndrup Kirke. Busk gudstjeneste (Børn, Unge, Sorg, Kirke) Børn og unge er i centrum og årets tema er endnu en hemmelighed. Voksne er selvfølgelig også meget velkomne. FDF medvirker. Bagefter mulighed for fællesspisning i forsamlingshuset. Voksne 50 kr. Børn under 14 år og FDF børn spiser gratis. Tilmelding inden 20/3 til Laila Mikkelsen mobil 2196 0922 eller Karina Nielsen mobil 2381 9044.

Onsdag den 1. april kl. 19.00 i Fjelsted Kirkehus. Foredrag: Skriv din livsfortælling (i tide) Ved Unna Hvid, forfatter og foredragsholder. Alle har en spændende livshistorie, som fortjener at blive fortalt. Det behøver man ikke være rig eller berømt for. Men den mundtligt overleverede historie overlever kun så længe, der er nogen til at fortælle den videre. Når den først er skrevet ned, så kan den leve for altid, og kommende generationer i familie og slægt kan have glæde af den og lære af den. Foredragsholderens råd til dig er derfor: Skynd dig at komme i gang. med at skrive din livsfortælling ned!


Påskens gudstjenester: Fjelsted

Harndrup

Palmesøndag d. 5. april:

10.30

9.00

Skærtorsdag d. 9. april:

19.00

(Nadver med rødvin og hjemmebagt brød) Langfredag d. 10. april:

(Lars Højland)

Påskedag d. 12. april:

9.00

9.00 10.30

(violinist Hanne Askou medvirker i begge kirker) 2. påskedag d. 13. april:

10.30 (uddeling af påskeæg)

Kristi himmelfartdag - et samarbejde 21. maj kl. 14.00 i Tanderup Sognegård. Sidste år søsatte Gl. Ejby sogne samarbejdet et nyt tiltag: En fælles gudstjeneste for de 4 pastorater, der blev afholdt i Lysningen. I år vil den fælles gudstjeneste finde sted i Tanderup. Nærmere oplysninger vil blive givet i forbindelse med gudstjenesterne op til. Desuden vil plakater med information blive ophængt. Kontakt evt. pastor Dorthe Stæhr Nielsen for nærmere Info.


Regnbuen—et symbol med mange betydninger. I efteråret arbejdede 5. klasse fra Børneuniverset med Folkekirkens skoletjenestes materiale om regnbuen som et symbol. De blev præsenteret for historien om Noah´s ark, men også introduceret i at arbejde med regnbuen, som symbol på menneskelivet. Opgaven bestod derpå i at lave en begravelsestale i form af en kollage med udgangspunkt i den fiktive Arne´s liv og død, som sognepræst Michael Juul præsenterede for dem. Disse meget flotte og tankevækkende kollager, tre i alt, vil i den kommende måned være udstillet i kirkernes våbenhuse. 1—14. februar i Harndrup Kirke og i Fjelsted Kirke resten af februar.


Ny messehagel Den lilla farve symboliserer ånd og anger. Den anvendes i adventstiden, derfor lilla bånd i adventskransen. Lilla anvendes desuden i forbinse med fastetiden, palme søndag og på Store bededag. Den lilla farve binder således kirkeårets fester sammen, hvilket afspejles i messehaglet ved, at små kors i de liturgiske farver, er broderet på det store guldkors, som desuden indeholder en hvid due. Symbolet på Hellig Ånden.

del-

Nederst på messehaglet er monteret flere mindre duer. Disse henviser til historien om hvordan Noah ,efter jordens oversvømmelse sendte en due ud.Første gang kom den hurtigt tilbage. Anden gang havde den et olieblad i næbbet. Sidste gang Noah udsendte duen, blev den væk. Evangelieteksterne i faste og adventstid, er alvorstid, præget af formaninger og opfordringer til bod og omvendelse. Den gammeltestamentelige beretning om duen, der vender om flere gange, er derfor velvalgt.


HYGGE EFTERMIDDAG I PRÆSTEGÅRDEN Den første onsdag i måneden Kl. 15.00—17.00 (Marts undtaget grundet ferie) Tilmelding gerne senest dagen før, men skulle du have glemt det, er du stadig velkommen. Michael og Mogens tlf. 6488 1111

Åben salmesang i hverdagen: Hver tirsdag kl. 16.30—17.30 Lige uger i Fjelsted Kirke—Ulige uger i Harndrup Kirke Kom når du vil—gå når du har lyst.


Kirkehøjskolen for foråret 2020: Lektion 4: Lørdag den 22. februar kl. 9.00—12.00 Livet er større end os. Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker, professor ved Aarhus Universitet. ”Hvad har tro med forståelse at gøre?” I den moderne verden har ønsket om forklaring trængt forsøget på at forstå i baggrunden. Hvad sker der så med det uforklarlige og hvad har tro med forståelse at gøre Strib Sognegård, Vestergade 93, Strib, 5500 Middelfart Lektion 5: Lørdag den 7. marts kl. 9.00—12.00 Fadervor—troen i en magiterning. Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift og Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, sammen er de kendt som Søstrene Bisp på DR K. ”Fadervor giver ord, når man selv står uden.” Bønnen rummer kernen af kristendommen og er kendt af stort set alle og bruges af mange. Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A, 5580 Føns. Se detaljeret program på www.kirkehøjskole.dk

Sogneudflugt i september. Mogens C. vil vise os hans barndoms ø Endelave. Nærmere information i næste blad.


Vi siger velkommen til: Victoria Bjerring Valbjørn Olsen Carla Bøjsøe Madsen Laurits Godske Sørensen Vibe Engel Kofoed Ardal Vi mindes: Enevold Nielsen Knud Lindberg Asta Ingrid Madsen Benno Klitgård Pedersen Jens Arne Tormod Rasmussen Aase Knudsen Præst: Michael Juul, Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup Tlf. 64881111 E-mail: miju@km.dk Formand: Sys Borcher Jørgensen, Harndrup Skov 21, 5463 Harndrup Tlf. 29138066 E-mail: harndrupskov@gmail.com Graver Harndrup: Anette Kej, Kildevej 10, 5463 Harndrup Tlf. 64881869 tirs.-fre.kl.12-12.30 E-mail: harndrupkirke@mail.dk Graver Fjelsted: Lene Nielsen, Jægersmindevej 6, 5463 Harndrup Tlf. 64881599 tirs.-fre.kl.12-12.30 E-mail: fjelstedkirkegaard@mail.dk Kordegn Grethe Hansen: Hverdage 9-12. Tlf. 21468103


GUDSTJENESTER Februar 2020 - Maj 2020 DAGENS NAVN

FJELSTED

HARNDRUP

Bemærk

FEBRUAR 2

Sidste s.e.h.3.k.

9

Septuagesima

16

Sekssagesima

23

Fastelavn

19.00 14.00*

* Lars Højland

10.30 13.00*

* Kom gerne udklædt

MARTS 1

1. s. i fasten

8

2. s. i fasten

10.30

15

3. s. i fasten

22

Midfaste

25

BUSK gudstjeneste

29

Mariæ Bebudelse

10.30

9.00

5

Palmesøndag

9.00

10.30

9

Skærtorsdag

10

Langfredag

9.00*

12

Påskedag

9.00

13

2. Påskedag

19

1. s. e. Påske

26

2. s. e. Påske

14.00*

3

3. s. e. Påske

9.30*

11.30*

*Konfirmation

8

Bededag

9.30

11.30*

*Konfirmation

10

4. s. e. Påske

10.30

17

5. s. e. Påske

21

Kristi Himmelfart

14.00*

24 31

6. s. e. Påske Pinsedag

14.00* 9.00

9.00 14.00* 9.00

Jens Chr. Rothmann * Lars Højland

10.30 17.00*

*F.D.F medvirker

APRIL 19.00 *Lars Højland 10.30

10.30* 10.30 * Lars Højland

MAJ

9.00 10.30 * i Tanderup * Lars Højland 10.30

Kirkebilen kører hver søndag. Ring: 6154 5959 Følg med på www.fjelsted-harndrup-kirker.dk Eller på ”Hva´ så Fjelsted Harndrup”

Profile for Mark & Storm Grafisk

Fjelsted og Harndrup Kirke  

Februar 2020 - Maj 2020

Fjelsted og Harndrup Kirke  

Februar 2020 - Maj 2020