Page 1

Spis og overnat i hyggelige omgivelser

LANGELAND GUIDE 2019 LANGELAND-GUIDE 2017

Oplev Langeland

LANGELAND ... bedst i længden

Lækker fiskebuffet www.bagenkopkro.dk

... bedst til fisk

Østergade 15, 5935 Bagenkop - Tlf. 62 56 13 04 - mail@bagenkopkro.dk

WWW.LANGELAND.DK WWW.LANGELAND.DK

Bagenkop Kro

GRATIS · KOSTENLOS · FREE

2019


Alle dage kl. 10-16

Jernbanemuseet.dk

EMMERBØLLE STRAND CAMPING

RISTINGE CAMPING

25m lang opvarmet swimmingpool og børneafdeling på Emmerbølle

200m til øhavets bedste badestrand Ristinge strand

Store oplevelser for hele familien Tog fascinerer store og små Kig ind i de royale vogne og stå i førerhuset på et stort damplokomotiv. Besøg Børnebanegården, prøv det store legeområde og det populære minitog.

På Emmerbølle er der mulighed for pladser og hytter med havudsigt

Langelands bedste minigolfbane Ristinge minigolf

Begge pladser kan tilbyde:

Mange forskellige overnatningsmuligheder fra primitivt til luksus Minimarked åbent for alle med morgenbrød, dagligvare, fastfood mm. Ishus med gammeldagsisvafler mm.

Emmerbølle Camping

Emmerbøllevej 24 5953 Tranekær + 45 62 59 12 26 info@emmerbolle.dk www.emmerbolle.dk

FYN

Cykeludlejning Mulighed for at købe endagsbilletter til swimmingpools (Gratis for overnattende) Festlokaler til små og store fester og træf Masser af børneaktiviteter i sommerferien 

Ristinge Camping

Ristingevej 104 5732 Humble + 45 62 57 13 29 info@ristinge.dk www.ristinge.dk

Tolle erlebnisse für die ganze familie Wirf einen Blick in die königlichen Wagen und begib dich auf den Führerstand einer großen Dampflok. Besuch den Kinderbahnhof und die Großer Spielbereich im Freien. Unternimm eine Fahrt im populären Minizug. Rewarding experiences for the whole family Look inside the royal carriages and stand in the driver’s cab of a large steam engine. Visit the Children’s Railway Station, try the popular mini-train and our large outdoor play area.

The Danish Railway Museum • Das dänische Eisenbahnmuseum

Dannebrogsgade 24 • 5000 Odense C


LANGELAND · GUIDE · 2019

INDHOLD

Velkommen Seværdigheder Bagenkop Koldkrigsmuseum Langelandsfort Vilde heste Fiskeriets Hus Fugle Humble Skovsgaard Oldtidsminder Ristinge Strande Rudkøbing Museet Jens Winthersvej H.C. Ørsted Museum Østergade Strynø Øhavets Smakkecenter Spodsbjerg N8 og Øhavsstien Tranekær Tranekær Slot Medicinhaverne Souvenariet Tobaksladen Besøgsmøller Lohals, Hou Hollænderhuset og Skovhaven Kirker Udflugter fra Langeland Gorilla Park M/S Helge Naturama Aktiv Ferie Lystfiskeri Golf Disc- og Fodbold Golf Segway Cykling Havkajak Vandreture Havne Maritime Sejlladser Jump’n Move Dykning Ridning Kort til Aktiv Ferie Kunst og Kultur Gallerier, Kunstnere og Kunsthåndværkere TICKON Kunsttårne Musik Kort til Kunst og Kultur For Børn Bo, Sov og Spis Bo og Sov God Mad Kort til Bo, Sov og Spis Langeland er Grøn Langeland Shopping Events Åbningstider Seværdigheder Bykort, Rudkøbing Langelandskort Praktiske Oplysninger Turistbureau

INHALT

Wilkommen Sehenswürdigkeiten Bagenkop Museum Langelandsfort Wilde Pferde Das Haus der Fischerei Vögel Humble Skovsgaard Denkmäler Ristinge Strände Rudkøbing Museum Jens Winthersvej H.C. Ørsted Museum Østergade Strynø Øhavets Smakkecenter Spodsbjerg N8 und Inselmeerpfad Tranekær Schloss Tranekær Medizingärten Souvenariet Tabakscheune Alte Windmühlen Lohals, Hou Holländerhaus und Waldgarten Kirchen Ausflüge von Langeland Gorilla Park M/S Helge Naturama Aktive Ferien Angeln Golf Disc- und Fussball Golf Segway Radfahren Seekajak Wanderwege Häfen Maritime Segeltörns Jump’n Move Tauchen Reiten Karte - Aktive Ferien Kunst und Kultur Galerien, Künstler und Kunsthandwerker TICKON Kunst Türme Musik Karte - Kunst und Kultur Für Kinder Wohnen, Schlafen und Essen Wohnen und Schlafen Gutes Essen Karte - Wohnen, Schlafen und Essen Langeland ist Grün Langeland Shopping Veranstaltungen Öffnungszeiten Sehenswürdigkeiten Stadtplan, Rudkøbing Karte über Langeland Praktische Informationen Touristbüro

INDEX

Welcome Attractions Bagenkop Museum Langelandsfort Wild Horses The House of Fishing Birds Humble Skovsgaard Ancient Monuments Ristinge Beaches Rudkøbing Museum Jens Winthersvej H.C. Ørsted Museum Østergade Strynø Øhavets Smakkecenter Spodsbjerg N8 and Archipelago Trail Tranekær Tranekær Castle Medicine Gardens Souvenariet Tobacco Drying Shed Visit an old Mill Lohals, Hou Dutch House and Forest Garden Churches Excursions from Langeland Gorilla Park M/S Helge Naturama Active Holiday Angling Golf Disc and Football Golf Segway Cycling Sea Kayak Walking Paths Harbours Sailing Trips Jump’n Move Diving Riding Map - Active Holiday Art and Culture Galleries, Artists and Artisants TICKON Art Towers Music Map - Art and Culture For Children Living, Sleeping and Eating Living and Sleeping Good Food Map - Living, Sleeping and Eating Langeland is Green Langeland Shopping Events Opening Hours Attractions Street Map, Rudkøbing Map of Langeland Practical Informations Tourist Office

2 4-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-33 34-35 36 37 38-39 40-41 42-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-90 91 92 93 94 95 96-101 102-103 104-105 106-110 111 112-115 116-119 120-124 125 126-127 128-137 138-139 140-141 142 143 144 144


V E L KO M M E N · W I L L KO M M E N · W E LCO M E

DANSK HYGGE PÅ LANGELAND

Et nutidigt eventyr, hvor familien i trygge rammer kan genfinde roen og opnå godt samvær. Der er plads til at hygge sig inde og ude hele året rundt. Officielt Åbner vi Langeland til påske med Kunstnernes Åbne døre, gode steder at spise og overnatte og vores forretninger på øen har fået alle hylder fyldt op. I 2019 gør vi lidt ekstra ud af ”Åben Langeland”, Programmet vil løbende blive opdateret på vores hjemmeside www.langeland.dk. Der er tradition for, at der sker lidt ekstra rundt på øen ved St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og til Pinse. Søger du fællesskab til Sankt Hansaften er der muligheder fra nord til syd, i de fleste af vores 7 havne, på Lange­landsfortet og ved nogle af vores præstegårde og alle gæster er velkommen. Sommerferien og de mange muligheder for børnefamilier eller måske tre generationer, er altid en succes. Og er man til mange mennesker og musik på havnene eller i Rudkøbings gader, så sker det i løbet af sommeren. En Færgetur til Strynø med oplevelser på øen er alletiders, hvis man da ikke selv sejler rundt i det Sydfynske øhav. I min verden er sensommeren skøn, der er stadig åbent overalt på Langeland, der er lidt mere ro og plads til fordybelse. Sæsonen rundes af med en efterårsferie fuld af kulturelle oplevelser med børnene i fokus. Lystfiskere er velkommen hele året – ja det er alle selvfølgelig – her er også dejligt i vintermånederne, men der er mere stille officielt. Vi der bor her, har fuld gang i alle vores foreningsaktiviteter, her kan vi også tage gæster med, så måske er et liv på Langeland noget for Jer i længden.

DÄNISCHE HYGGE (GEMÜTLICHKEIT) AUF LANGELAND

Ein heutiges Abenteuer, wo die Familie in geborgenem Rahmen die Ruhe wiederfinden und ein schönes Miteinander erreichen kann. Das ganze Jahr über kann man sich drinnen oder draussen vergnügen. Wir eröffnen Langeland offiziel zu Ostern mit den Künstlertagen der offenen Türen, guten Essens- und Übernacht­ungs­mög­ lich­keiten und unsere Geschäfte haben ihre Regale aufgefüllt. 2019 wollen wir etwas mehr aus dem ”Offenen Langeland” machen, das Programm wird auf unsere Webseite www.langeland.dk laufend aktualisiert. Tradi­ tionell geschieht an den Feiertagen St. Bededag, Christi Himmelfahrt sowie Pfingsten etwas mehr auf der Insel. Suchen Sie an Skt. Hans die Gemeinschaft, geht das von Norden bis Süden, in den meisten unserer 7 Häfen, im Langelandsfort sowie einigen Pfarrhöfen und alle Gäste sind willkommen. Die Sommerferien mit den vielen Möglichkeiten für Kinderfamilien oder auch 3 Genera­ tionen sind immer ein Erfolg. Und wer sich in Menschen­ mengen bei Musik wohlfühlt, kann das in den Häfen oder 2

Rudkøbings Strassen während des Sommers ausleben. Eine Fährfahrt nach Strynø mit vielen Erlebnissen ist immer eine gute Idee, wenn man nicht selber im Südfünischen Inselmeer segelt. In meiner Welt ist der Spätsommer schön, es ist noch alles auf Langeland geöffnet und es ist etwas mehr Platz für Ruhe und Vertiefung. Die Saison wird durch die Herbstferien voller kultureller Ereignisse mit Schwerpunkt auf die Kinder abgerundet. Angler sind ganzjährig willkommen – ja, das sind alle natürlich – hier ist es auch während der Winter­monate schön, aber offiziell auch etwas stiller. Wir, die hier wohnen, sind voll mit unseren Vereinsaktivitäten beschäftigt, zu denen wir auch Gäste mitbringen können, vielleicht ist ein Leben auf Langeland ja auf Sicht auch etwas für Sie.

 ANISH ”HYGGE” (COSINESS) ON D LANGELAND

A contemporary fairy tale, where the family can regain their calmness in comfortable surroundings and find pleasant company. There is room for cosiness all year round both inside and outside. Officially, we open Lange­ land by Easter starting with the Artists Open Doors, nice places to eat and spend the night, as well as fully stocked stores. In 2019 ”Open Langeland” will have a little extra on the programme, follow the updates on our website www.langeland.dk. It is tradition to have a couple of extra events on the island around All Prayers Day, Christ’s Ascension and Whitsun. If you seek togetherness on Skt. Hans, options present themselves from North to South, in almost all of our seven harbours, on Langeland’s Fort and by some of our rectories and all guests are more than welcome to join in. The summer holidays and the many opportunities for families with children and maybe even for three generations are always a success. And if you favour lots of people and music at the harbour or in the streets of Rudkøbing, summer is when it all happens. A ferry ride to Strynø with experiences on the island is awesome, unless of course you sail your own boat around in the Archipelago of South Funen. In my world, the late summer is lovely, everything on Langeland is still open, but a little calmer with space for contemplation: The season ends with an autumn holiday filled with cultural experiences focused on the children. Anglers are welcome all year round – as is everyone else of course – it is lovely here in the winter too but more quiet. Officially us that reside here are busy with all of our spare time activities, where we can bring guests, so perhaps a life on Langeland is appealing to you in the long run.

Anne Mette Wandsøe

Turist- og Erhvervsdirektør, Langeland Tourismus- und Wirtschaftsleiter, Langeland Tourist and Trade Manager, Langeland


3


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

BAGENKOP

Langelands sydligste by er et gammelt fiskersamfund, og man kan stadig opleve en velbevaret og autentisk fiskerihavn, hvorfra der dagligt stævner kuttere ud. På fiskerihavnen ligger også museet Fiskeriets Hus, som fortæller fiskeriets historie gennem tiden (se side 12) Byen har også en moderne, flot og velbesøgt lystbådehavn, hvor der om sommeren er musik på friluftsscenen. Det er også på lystbådehavnen, at du finder et bageriudsalg, issalg og en kunstudstilling, som er åbent om sommeren. Byen har to restauranter, Bagenkop Kro og Restaurant Havneblik og fiskesandwich kan fås hos Fiski, vil man selv lave sin mad, er der bl.a. mulighed for at købe friske fisk eller proviantere i den lokale Dagli’Brugs.

4

ET AKTIVT OG LEVENDE SAMFUND

Bagenkop er på mange måder en aktiv by. Hvis man ønsker at være fysisk aktiv, har byen vand­ aktiviteter og outdoor-oplevelser, en sportshal, et fitnesscenter og Jump’n Move for de lidt yngre eller man kan gå en tur på Ildsjælefodsporet (ca. 3 km.), som fører dig gennem byen og fortæller en lille historie. Byens indbyggere arrangerer hvert år flere forskellige større og mindre events, bl.a. er der om sommeren havnefest, og i løbet af året bliver der afholdt halfest i sportshallen. Se også www.bagenkop-info.dk


BAGENKOP

Langelands südlichste Stadt ist eine alte Fischer­ gemeinde und man kann heute noch einen guterhaltenen und authentischen Fischereihafen erleben, von dem täglich die Kutter auslaufen. Im Hafen liegt auch das Haus der Fischerei, dort wird die Geschichte der Fischerei erzählt (siehe Seite 12). Die Stadt hat auch einen schönen modernen und gutbesuchten Yachthafen, wo im Sommer Musik auf der Freilichtbühne gespielt wird. Im Yachthafen gibt es auch einen Backwarenverkauf, Eisverkauf und eine Kunstausstellung, die im Sommer geöffnet ist. In der Stadt gibt es zwei Restaurants, Bagenkop Kro und Restaurant Havneblik, bei Fiski gibt es Fischsandwiches und möchte man sich selbst versorgen kan man frischen Fisch kaufen oder bei Dagli‘Brugsen proviantieren.

EINE AKTIVE UND LEBENDIGE GEMEINDE

Bagenkop ist auf verschiedene Art und Weise eine aktive Stadt. Physisch aktiv werden kann man mit Wasseraktivitäten und Outdoor-Erlebnissein, in der Sporthalle, im Fitnesscenter oder die etwas Jüngeren bei Jump‘n Move oder man kann Ildsjælefodsporet folgen, einem ca. 3 Km langen Wanderpfad, der durch die Stadt führt und eine kurze Geschichte erzählt. Die Einwohner der Stadt veranstalten jedes Jahr verschiedene kleinere und grössere Events, u.a. das Hafenfest im Sommer, und im Laufe des Jahres wird das Hallen­fest in der Sporthalle gefeiert. Siehe auch www.bagenkop-info.dk

5


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

BAGENKOP

The most southern city on Langeland, is an old fishing community, and you can still experience a well-kept and authentic fishing harbour from where cutters daily set out. At the dock also lies the museum The House of Fishing, which tells the story of fishing through time (see p. 12) The city also has a modern, nice and well-visited marina, that has music on the open air stage in the summer. Furthermore, it is at the marina you will find a bake-sale, ice cream sale and an art exhibition, which are open during summer. The city has two restaurants, Bagenkop Kro and Restaurant Havne­ blik, and you can buy fish sandwiches at Fiski, if you want to cook yourself, it is possible to e.g. buy fresh fish or buy supplies in the local Dagli´Brugs.

6

AN ACTIVE AND LIVING SOCIETY

Bagenkop is in many ways an active city. If you want to be physically active, the city has water activities and outdoor experiences, a sports hall, a fitness centre and Jump´n Move for the younger children, or you can take a walk in the fiery soul footpath (app. 3km), which will lead you through town and tell a little story. The city inhabitants arrange several different larger and smaller events during the year, e.g. the harbour feast in the summer, and during the year, a hall feast is kept in the sports hall. See also www.bagenkop-info.dk


Naturskøn beliggende campingplads der ligger lige op til vildhestene Åbent fra påske til 1.10.2018

Restaurant HAVNEBLIK

Strandgårdens Camping Vestervej 17. 5935 Bagenkop Tlf. 62 56 12 95

Frisk fisk, røget fisk og fiskedelikatesser

Øste r g a d e 4 5 9 3 5 B a g en k op Tlf. 5 5 5 6 1 6 8 6

Havneblik - Havnegrill - Is Værftsvej 59 5935 Bagenkop Tlf: 62 56 12 10 / 21 93 24 38

7


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

 OM TÆT PÅ DEN KOLDE KRIG PÅ K LANGELANDSFORTET

Var der virkelig planer om at kaste en atombombe på Langeland? Få svaret på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, hvor du kan gå ombord på én af de sidste aktive danske ubåde, komme tæt på spionerne eller gyse ved tanken om truslen om atomkrigen. Som det eneste museum i Skandinavien udstiller koldkrigsmuseet desuden en hel sektion af den originale Berlinmur. Langelandsfortet blev bygget i 1952-53, og har siden 1997 fungeret som museum. I dag kan man komme tæt på fortets fire 150 mm kanoner, et sovjetisk­ produceret MiG-23 fly og den danske minestryger Askø. Gå også på opdagelse i fortets ammunitionsog kanonbunkere, der huser udstillinger om den militære trussel mod Danmark og propagandaen under den kolde krig. I løbet af sæsonen inviteres fortets små gæster til særlige Børnedage, ligesom vi tilbyder rundvisninger på dansk og tysk, der er gratis når entreen er betalt. Børnedage: Hver tirsdag i ugerne 27-32 samt tirsdag og torsdag uge 42. Det koster 20 kr for børn at være med. Gratis danske rundvisninger: Hver onsdag og torsdag i ugerne 27-32, kl. 11 og kl. 14, samt mandag, onsdag og fredag kl. 14 i uge 42. Gratis tyske rundvisninger: Hver onsdag i august, kl. 14. Åbningstider og adresse se side 140. Info www.langelandsfort.dk

8

 OMMEN SIE DEM KALTEN KRIEG K IM LANGELANDSFORT GANZ NAH

Gab es wirklich Pläne, eine Atombombe auf Langeland abzuwerfen? Finden Sie die Antwort im Kalter-Krieg-Museum Langelandsfort. Oder gehen Sie an Bord eines der letzten, aktiven dänischen U-Boote, kommen Sie Spionen ganz nah oder erschauern Sie beim Gedanken an einen drohenden Atomkrieg. Als einziges Museum in Skandinavien stellt das Kalter-Krieg-Museum eine ganze Sektion der originalen Berliner Mauer aus. Das Langelandsfort wurde von 1952 – 1953 gebaut und ist seid 1997 ein Museum. Heute kann man die 4 150 mm Kanonen des Forts, eine sowjetische MiG-23 und den dänischen Minenzerstörer Askø von nahem sehen. Erkunden Sie die Munitionsund Kanonenbunker und die Ausstellungen über die militärische Bedrohung Dänemarks, sowie Propaganda während des Kalten Kriegs. Im Laufe der Saison werden die kleinen Gäste zu besonderen Kindertagen eingeladen und wir bieten Führungen auf Dänisch und Deutsch an, die im Eintrittsgeld enthalten sind.


Kindertage: Jeden Dienstag in der 27.-32. KW sowie Dienstag und Donnerstag in der 42. KW. Der Eintritt kostet für Kinder 20 DKK. Kostenlose Führungen auf Dänisch: jeden Mittwoch und Donnerstag von der 27.-32. KW, jeweils 11 und 14 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Freitag 14 Uhr in der 42. KW. Kostenlose Führungen auf Deutsch: jeden Mittwoch im August, 14 Uhr. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite 140. Informationen: www.langelandsfort.dk

 OME CLOSE TO THE COLD WAR C AT THE LANGELAND FORT

Were there actually plans to bomb Langeland with a nuclear weapon? Find the answer at the cold war museum Langelandsfort, where you can walk on board one of the last active Danish submarines, come close to the spies or shiver at the thought of the threat of nuclear war. As the only museum in Scandinavia, The Cold war museum also exhibit an entire section of the original Berlin wall. The

Langeland Fort was built in 1952 -1953 and has functioned as a museum since 1997. Today, among other things, it’s possible to come close to the four 50 mms canons at the fort, a Soviet produced MIG23 airplane and the Danish minesweeper Askø. In addition, you can explore the fort’s ammunitionand canon bunkers, which houses exhibitions of the military threat against Denmark and the propaganda during the cold war. During the season, the smaller visitors at the fort are invited to special days for children, just as we offer guided tours in Danish and German for free once you have paid the entry. Special days for children: every Tuesday during the weeks 27-32 as well as Tuesday and Thursday in the week 42. Price for children 20,- DKK. Tours in Danish in the weeks numbered 27-32 at 11 am and 2 pm and Monday, Wednesday and Friday in week 42. Tours in German: every Wednesday in August at 14.00. Opening hours and address see page. 140. Info: www.langelandsfort.dk

KOLDKRIG SMUSEUM

• KOM TÆT PÅ

DEN KOLDE KRIG SPÆNDENDE OPLEVELSER Udstillinger og aktiviteter for børn og voksne w w w. l a n g e l a n d s f o r t. d k

Vognsbjergvej 4 B Bagenkop Tlf.: 6256 2700

ÅBNINGSTIDER 2019

1. APRIL - 30. april 1. maj - 30. SEPTEMBER 1.okt. - 31. oktOBER

alle dAGE 10-16 alle dAGE 10-17 alle dAGE 10-16

9


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

DE VILDE HESTE

De vilde heste bliver kaldt vilde, fordi de lever med mindst mulig indblanding fra mennesker. I strenge vintre bliver der dog lagt stråfoder ud og hestene er altid under opsyn, så hvis de bliver syge, bliver der tilkaldt en dyrlæge. De lever i en flok på ca. 60 voksne dyr og med førerhingst og førerhoppe, med mellemrum må man dog udskifte førerhingsten for at undgå indavl. En exmoor pony er ca. 130 høj, med en bred krop og muskuløse sorte ben. Pelsen er brunlig og vinterpelsen består både af uldhår og dækhår. Faktisk er vinterpelsen så tyk, at der kan ligge sne på ponyens ryg uden at det smelter. Ponyerne på Sydlangeland kom hertil fra Tærø ved Møn i 2006, hvor flokken har levet vildt siden 1964. Ponyernes opgave er at afgræsse områderne, så sollyset kan nå ned til jordoverfladen, og på den måde fremme artsrigdommen af planter og dyr. Området, hvor hestene går, er indhegnet, men der

10

er fri adgang, så længe man overholder adgangsreglerne. Flokken kan ofte ses fra hatbakken ”Ørnehøj”, mindre flokke af hestene kan ses ved Klise Nor ved Bagenkop og Flådet ved Tranekær.

DIE WILDPFERDE

Die Wildpferde werden so genannt, weil sie unter geringstmöglichem Einfluss der Menschen leben. In strengen Wintern wird aber auch Raufutter ausgelegt und sie stehen unter Aufsicht, sollte ein Pferd krank werden, wird der Tierarzt gerufen. Sie leben in einer Herde mit ca. 60 erwachsenen Tieren und einem Leithengst und einer Leitstute. Die Leithengste werden doch gelegentlich ausgetauscht, um Inzucht zu vermeiden. Die Herde besteht aus Exmoor Ponies, die ca. 130 cm gross sind, mit kräftigem Körper und muskulösen Beinen. Das Fell ist bräunlich und das Winterfell besteht aus Unterhaar und Deckhaar.


Das Winterfell ist so dicht, dass Schnee auf dem Rücken der Ponys liegen kann, ohne zu schmelzen. Die Ponys kamen 2006 von Tærø bei Møn nach Langeland, wo sie seit 1964 wild leben. Die Ponys sollen das Gebiet abweiden, damit die Sonne auf den Boden gelangt und somit die Artenreichtümer von Pflanzen und Tieren gefördert wird. Die Pferde befinden sich auf einem eingezäunten Areal, das aber betreten werden darf, solange man sich an die ausgeschilderten Regeln hält. Die Herde kann oft vom Huthügel „Ørnehøj“ gesehen werden, kleinere Herden befinden sich ausserdem bei Klise Nor bei Bagenkop und Flådet bei Tranekær.

THE WILD HORSES

The wild horses are called wild because they live with as little interference of humans as possible. During harsh winters though, roughage is laid out for the horses, and they are under supervision at all times in case one of them becomes ill and needs a veterinarian. The horses live in a herd of app. 60 adult animals with a stallion leader and a mare

leader, on occasion though, it is necessary to exchange the stallion leader with a new one in order to avoid inbreeding. An Exmoor pony is app. 130 cm tall with a stocky body and muscular black legs. The coat is brownish and the winter coat consists of both wool hair and guard hair. Actually, their winter coat is so thick, that snow can lie on the ponies’ back without melting. The ponies on South Langeland came here from Tærø near Møn in 2006, where the herd has lived in the wild since 1964. The ponies’ job is to eat the grass in the area, so the sunlight can reach the surface of the ground and thereby promote diversity in species of both plants and animals. The area where the herd lives is fenced in, but there’s free access as long as you comply with the rules of access. The herd is often visible from the hat shaped hill “Ørnehøj”, smaller herds of the horses can be seen at Klise Nor near Bagenkop and at “Flådet” near Tranekær.

11


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

FISKERIET HUS I BAGENKOP

Gå i Dronningens fodspor og besøg en udstilling i Bagenkop, som mange frivillige hænder siden overtagelsen i 2015, har brugt i tusindvis af timer på at bygge op, for at kunne fortælle et stykke lokal historie. Du kan roligt sætte god tid af, hvis du vil se alle de udstillede genstande og få de gode historier med. Tre modeller af gamle fiskerhuse, i fuld størrelse, fortæller historien om, hvordan fiskernes vilkår og værktøj har ændret sig henover 100 år. I udstillingen står mange flotte modelskibe, hvoraf en del af bygget af en lokal fisker samt en kopi af Bagenkop Havn, som den så ud i 1999. De er blevet hentet op fra hobbyrummet i kælderen, så vi alle kan beundre de mange detaljer og fundere over, hvor mange vinterdage, der mon er blevet brugt inden et skib står færdigt. På væggene hænger et utal af forskellige navneskilte fra de mange fiskerbåde, som lokale ildsjæle har samlet gennem årene. I 2017 er der blevet installeret en elevatorlift, så der nu er tilgængelighed for alle. Fra påske

12

vil der mulighed for, at komme ud at sejle i det vejr, man mener man kan klare i den nye skibssimulator, som forventes installeret i februar måned. Åbningstider og adresse se side 140. Mere info på: www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk

 AS HAUS DER FISCHEREI IN D BAGENKOP

Gehen Sie in die Fussstapfen der Königin und besuchen Sie die Ausstellung in Bagenkop, für deren Aufbau viele Freiwillige seit 2015 Tausende von Arbeitsstunden investiert haben, um ein Stück Lokalgeschichte zu erzählen. Nehme Sie sich ruhig viel Zeit, wenn Sie sich alle ausgestellten Gegen­ stände und deren Geschichte ansehen möchten. Drei Fischerhausmodelle in Originalgrösse erzählen die Geschichte der Veränderungen der Fischerei­ bedingungen und Werkzeugen im Laufe von 100 Jahren. In der Ausstellung stehen viele schöne Modellschiffe, ein Teil davon wurde von einem lokalen Fischer gebaut, sowie eine Kopie des Hafens


von Bagenkop, wie er 1999 erschien. Sie wurden aus dem Hobbykeller geholt, damit alle die vielen Details bewundern können und sich wohl auch die Frage stellen, wie viele Wintertage wohl für den Bau eines solchen Schiffes drauf gegangen sind. An den Wänden hängen unzählige Namens­schilder der vielen Fischerboote, die lokale Sammler über die Jahre zusammengetragen haben. Im Jahr 2017 wurde ein Aufzug installiert, sodass alle Personen Zugang haben. Ab Ostern 2019 können Sie im neuen Schiffssimulator segeln, der voraussichtlich im Februar installiert wird. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite 140. Mehr Informationen gibt es auf www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk

T HE HOUSE OF FISHING IN BAGENKOP

Go into the Queen’s footsteps and visit an exhibition in Bagenkop, which many volunteered hands have spent thousands of hours since 2015 at building in

order to tell some of the local history. Set aside a good amount of time if you want to see all the objects at display and hear all of the good stories. Three full sized models of old fishing cabins tell the story of how the fishermen’s terms and tools have changed during a period of 100 years. In the exhibition are many beautiful model ships of which some are built by a local fisherman, as well as a copy of Bagenkop Harbour, as it appeared in 1999. They have been brought out of the hobby room in his basement, so we can all admire the many details and wonder how many winter days have been spent on finishing a ship. On the walls hangs numerous different name­ tags from an abundance of fishing boats collected by local fiery souls through the years. In 2017 an elevator has been installed, so now there is accessi­bility for everyone. From Easter 2019, it will be possible to experience sailing in the new ship simulator, which is expected to be installed in February. Opening hours and address see page 140. More info at: www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk

Fiskeriets Hus - Fortid - Nutid - Fremtid Skabt og drevet af frivillige Åbningstider se hjemmesiden Gratis guidede ture hver torsdag kl. 14.00 i sæsonen.

Havnegade 2, 5935 Bagenkop, Tlf. 40 15 34 66 fiskeriets.hus@gmail.com www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk 13


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

E T FUGLELIV UD OVER DET SÆDVANLIGE

De mange nor, moser, søer og enge og afvekslende fauna gør Langeland til et af de fuglerigeste områder i Danmark. I bl.a. Tryggelev Nor, Påø Enge, Gulstav Mose og Botofte Skovmose er der blandt andet mulighed for at se troldænder, lappedykkere, pibeænder, krikænder, fiskehejrer, edderfugle, rødryggede tornskader, rørdrum, tårnfalke, musvåger, havørne og røde glenter. I Tryggelev Nor, Påø Enge og i Gulstav Mose er der fugletårne, som frit kan benyttes. I Tryggelev Nor finder du et flydende observationsskjul, hvor du pga. envejsglas, kan komme helt tæt på fuglene og livet i noret. Hvis man er interesseret i at se, hvilke observationer der er af fugle og måske deltage i en fugletur eller overvære en ringmærkning, kan man læse mere på www.doffyn.dk Fra sidst i juli til hen på efteråret er der mulighed for, at se de store fugletræk, når bl.a. vadefugle og rovfugle trækker sydpå. Rovfugletrækkene opleves bedst fra Gulstav Mose, Dovns Klint eller Fakkebjerg.

Tryggelev Nor

14

 USSERGEWÖHNLICHES A VOGELLEBEN

Die vielen Nore, Weiher, Seen und Wiesen und die abwechslungsreiche Fauna machen Langeland zu einem der vogelreichsten Gebiete Dänemarks. In Tryggelev Nor, Påø Enge, Gulstav Mose und Botofte Skovmose können Sie Reiherenten, Haubentaucher, Pfeifenten, Krickenten, Graureiher, Eiderenten, Neuntöter, Rohrdommeln, Turmfalken, Mäuse­ bussarde, Seeadler und Rotmilane beobachten. Bei Tryggelev Nor, Påø Enge und Gulstav Mose stehen Vogeltürme zur freien Benutzung. In Tryggelev Nor finden Sie einen schwimmenden Beobacht­ungs­ schuppen, wo Sie durch Einwegglas den Vögeln und dem Leben im Nor nahekommen können. Wenn Sie sich für Vogelbeobachtungen interessieren und vielleicht an einer Vogeltour oder bei einer Vogel­ beringung dabei sein wollen, können Sie auf www.doffyn.dk mehr erfahren. Von Ende Juli bis in den Herbst kann man die grossen Vogelschwärme sehen, wenn sowohl Watt- als auch Raubvögel nach Süden ziehen. Die Raubvögel schwärme lassen sich am besten von Gulstav Mose, Dovns Klint oder Fakkebjerg aus beobachten.


A BIRDLIFE BEYOND THE USUAL

The many marshes, swamps, lakes, meadows and varied fauna make Langeland one of the areas in Denmark with most birdlife. At Tryggelev Nor, Påø Enge, Gulstav Mose and Botofte Skovmose there is an opportunity to see tufted ducks, grebes, wid­geons, teals, herons, eiders, red back shrikes, bitterns, kestrels, buzzards, sea eagles and red kites. In Tryggelev Nor, Påø Enge and in Gulstav Mose there are bird watching towers that are free to use. In Tryggelev Marsh you will find a floating obser­ vation shed where you can get close to the birds and life in the marsh because of the one-way glass.

If you are interested in seeing which bird observations there are and maybe participate in a bird watching tour or see a ring marking, you can read more about it at www.doffyn.dk. From the end of July through to the fall there are opportunities to watch the big bird migrations when, among others, wading birds and birds of prey migrate to the south. The migrations are best seen from Gulstav Mose, Dovns Klint or Fakkebjerg.

Gulstav Mose

15


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

HUMBLE

Byen hed oprindelig Humlæthwet, som er sammensat af humle (plantenavn) og tved (rydning) og altså betyder ”skovrydningen med humle­planter”. Humble har en række forretninger, kro, musik­ efterskole og et aktivt foreningsliv. Byen har en sportshal med fitnesscenter og flere boldbaner. Musikefterskolen afholder mange populære arrangementer i løbet af året som f.eks. teaterforestil­ linger og koncerter. Hver sommer afholder byen Kong Humble dage, hvor byens beboere konkurrerer i forskellige sportsgrene, dagene sluttes af med en fest. Lidt historie Ud over at være en rosengren i havet er Langeland også synonym med hatbakker, herregårde, et adeligt slot og en kongegrav. Kongegraven, er en langdysse (jættestue), der bærer navnet Kong Humbles Grav. Kong Humbles Grav ligger lidt nord for den højt knejsende Humble Kirke. Langdyssen er 55 meter lang og 9 meter bred, hvilket gør den til øens største. Du kan besøge højen, som har eksisteret i 4.000 år, via en sti fra Kædeby. Fra Kong Humbles Grav er der en flot udsigt til kirken og ud over det smukke langelandske landskab.

Kong Humbles Grav og Humble Kirke

16

HUMBLE

Die Stadt hiess ursprünglich Humlæthwet, der Name setzt sich aus ”Humle” (Hopfen) und Tved (Rodung) zusammen und bedeutet ”Waldrodung mit Hopfenpflanzen”. Humble hat einige Geschäfte, einen Kro, Musik­ schule und ein aktives Vereinsleben. Es gibt eine Sporthalle und mehrere Sportplätze. Die Musik­ schule hat viele beliebte Veranstaltungen im Laufe des Jahres, z.B. Theatervorstellungen und Konzerte. Jeden Sommer finden die König Humble Tage statt, während der sich die Einwohner in verschiedenen Sportarten messen und die mit einem grossen Fest enden. Etwas Geschichte Langeland ist nicht nur ein Rosenzweig im Meer sondern auch ein Synonym für Huthügel, Herren­ häuser, ein adeliges Schloss und ein Königs­grab. Das Königsgrab ist ein Hünengrab (Ganggrab) und heisst Kong Humbles Grav (König Humbles Grab). Kong Humbles Grav liegt nördlich der hochliegenden Humble Kirche. Das Hünengrab ist 55 Meter lang und 9 Meter breit und damit das Grösste der Insel. Sie erreichen das 4.000 Jahre alte Grab über einen Pfad aus Kædeby. Von Kong Humbles Grav haben Sie eine herrliche Aussicht auf die Kirche und die schöne langeländische Landschaft.


HUMBLE

The city was originally called Humlæthwet, which is composed of humle (the plant hops) and tved (clearing), and therefore means “the forest clearing with hops plants”. Humble has a series of shops, an inn, a music-based boarding school and very active associations. The city has a sports hall with a fitness centre and several football pitches. The boarding school hosts many popular arrangements during the year, e.g. theatre shows and concerts. Every summer the city holds King Humble days, where the city’s inhabitants compete in different sports, the days end with a party. A little history Besides being a rose branch in the sea, Langeland also means hat-shaped hills, mansions, a noble castle and a king’s grave. The royal tomb is a passage grave named King Humble’s grave. King Humble’s

grave is situated a little North of the tall towering Humble Church. The passage grave is 55 m long and 9 m wide, which makes it the largest on the island. You can visit the tomb, which has existed for 4000 years, via a path from Kædeby. From King Humble’s Grave there is a magnificent view of the church and the beautiful landscape of Langeland.

Din SPAR købmand

- lige i nærheden - også når Du holder ferie!

- Stort sortiment af kød - Frisk frugt og grønt - Velassorteret vinafdeling - Frisk brød hver dag - Og selvfølgelig GUL PRIS dagligvarer til faste lave priser

www.kraemmernekaedeby.dk

Kræmmerne i Kædeby

Stort udvalg i gaver og brugskunst Krystal - havefigurer -julekugler-og nisser m.m.

Åbningstider mandag-søndag kl. 11.00 - 17.00 Besøg uden for åbningstid arrangeres efter aftale.

RYSLINGE HUMBLE - Hovedgaden 24 - 5932 Humble - Tlf. 62 57 11 66

Kræmmerne i Kædeby

Vestergårdsvej 3 · Kædeby · 5932 Humble · Tlf: 21956862 E-mail : ann.hedegaard@mail.dk

Åbent alle ugens dage - Jeden tag geoffnet - Open every day

HUMBLE:

BAGENKOP:

Åbent: tirs-fre 6.30-17.00 Lør-søn-hellig 6.30-16.00 Mandage i juli-aug. 6.30-17.00

Humble Bageri

Hovedgaden 15 5932 Humble Tlf. 62 57 11 26

ov e d ga

2 11 den 15 · T lf. 62 57

6

H

Besøg vores sommerbutik på molen i Bagenkop.

www.humblebageri.dk

Færgevej 6E 5935 Bagenkop

17


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

Skovsgaard - Hestevognsmuseet

 Å SKOVSGAARD BETYDER P NATUREN OG HISTORIEN ALT

Alle sanser kommer i spil på en tur rundt i Skovsgaard Gods, som er et økologisk besøgslandbrug med dyr, marker, skov, strand, enge og vandhuller. Tag familien med på oplevelse i naturen og besøg Skovsgaards naturformidling, Kys Frøen, hvor I kan låne grej og tage på opdagelse i vandhullerne, lave gipsaftryk af dyrespor, kværne korn til mel og meget andet. Et netværk af stier inviterer til ture ud over dyrkede marker, gennem skove til strand eller til Skovsgaards gamle vindmølle – undervejs med smukke udsigter fra Skovsgaards mange hatbakker. Et besøg i køkken- og krydderurtehaven sætter duft- og smagssanserne i spil, og i Skovsgaards økologiske café, kan alle få stillet sulten med lækre retter, tilberedt af gårdens egne produkter. Oplev også en magisk fortælling om adelsslægters ejerskab, tyendets lange arbejdsdage og historien om den sidste slægtsejers liv. Skovsgaards historie går tilbage til 1300-tallet og hovedhuset har ikke ændret karakter siden starten til 1900-tallet. Besøg godsejerens kontor, fruens soveværelse og følg trappen ned i kælderetagen og se, hvordan tjenestefolkene knoklede og boede i små rum. Oplev også vognmuseet og de 25 arbejds- og herskabsvogne, som også tegner et levende billede af livet på gården for 100 år siden. 18

Åbningstider og adresse se side 140. Info: www.skovsgaardgods.dk

 UF SKOVSGAARD BEDEUTET A NATUR UND GESCHICHTE ALLES

Alle Sinne werden auf einem Spaziergang auf dem Gut Skovsgaard angesprochen, eine ökologische Besuchslandwirtschaft mit Tieren, Feldern, Wäld­ ern, Strand, Wiesen und Weihern. Nehmen Sie Ihre Familie mit auf ein Naturerlebnis und besuchen Sie Skovsgaards Naturvermittlung, Küss den Frosch, wo Sie Zubehör leihen können, um in den Weihern auf Entdeckungsreise zu gehen, Gipsabdrücke von Tierspuren zu machen, Korn zu Mehl zu malen und vieles mehr. Ein Netzwerk von Pfaden lädt zum Spazieren gehen über Felder, durch Wälder, am Strand oder zu Skovsgaard alter Windmühle ein – mit herrlicher Aussicht von Skovsgaards vielen Huthügeln unterwegs. Ein Besuch im Küchen- und Kräutergarten stimuliert ihre Geruchs- und Geschmacksnerven und in Skovsgaards ökologischem Café könne Sie Ihren Hunger mit leckeren Gerichten aus hofeigenen Produkten stillen. Erleben Sie auch eine magische Erzählung vom Eigentum der Adelsgeschlechter, den langen Arbeitstagen des Gesindes und die Lebensgeschichte des Letzen Eigentümers. Die Geschichte Skovsgaards geht bis zum 13. Jahrhundert zurück und das Haupthaus hat


seinen Charakter seit 1900 nicht verändert. Besuchen Sie das Büro des Hofeigners, das Schlaf­ gemach der Frau des Hauses und folgen Sie der Treppe in den Keller, um zu sehen wie die Dienerschaft in kleinen Räumen arbeitete und lebte. Schauen Sie sich auch das Kutschenmuseum und die 25 Arbeits- und Herrschaftskutschen an, die ein lebendiges Bild des Lebens auf dem Hof vor 100 Jahren zeigen. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite: 140. Mehr Informationen finden Sie auf: www.skovsgaardgods.dk

 T SKOVSGAARD NATURE AND A HISTORY MEANS EVERYTHING

All senses come into play on a tour round Skovsgaard Estate, which is an organic visitor-farm with animals, fields, forests, beach, meadows and waterholes. Take your family for an experience in nature and visit Skovsgaard’s nature guide, Kiss The Frog, where you can borrow gear and go on discovery in the waterholes, make a plaster cast of animal tracks, grind grain into flour and much more.

A network of paths invites you to go across farmed fields, through forests to the beach or to Skovsgaard’s old windmill – paths lined with beautiful views of Skovsgaard’s many hathills. A visit to the kitchen- and herbs garden sets off the smelland taste senses, and in Skovsgaard’s organic cafè everybody can quench their hunger with delicious courses made with the farm’s own products. Also, experience a magical tale about the noble families’ ownership, the servants’ long days of working and the story of the last noble owner’s life. Skovsgaard’s history goes back to the 1300s, and the main building hasn’t changed appearance since the beginning of 1900. Visit the estate owner’s office, the Lady’s bedroom and follow the stairs down to the basement and see how hard the servants worked and the small rooms they lived in. Experience the wagon museum too and the 25 work- and noblemen’s carriages, that also draw a vivid image of life on the farm 100 years ago. For opening hours and address see p. 140. Info: www.skovsgaardgods.dk

Besøg Skovsgaard

• Café åbent kl. 10-17 • Gårdbutik grøntsager, kød og øl • Naturværksted for børn • Landbrug, dyr og maskiner • Museer

KÅGÅRDSVEJ 12 . HENNETVED . 5900 RUDKØBING . TLF. 54 98 88 03 FØLG FACEBOOKSIDEN SKOVSGAARD GODS

19


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

OLDTIDSMINDER

Kulturarvsstyrelsen har registreret over 250 fred­ e­de fortidsminder på Langeland, det er dog langt fra alle, der er tilgængelige og mange af dem er ikke undersøgt. Et par af dem der er tilgængelige og værd at besøge, er følgende: Dobbelt jættestue i Tvedeskov (Bukkeskov), Bjerrebygårddyssen nord for Simmerbølle, Langdyssen ”Kong Humbles Grav” og Hulbjerg Jættestue på Søgårdsvej ved Bagenkop. Hulbjerg Jættestuen er restaureret og det er muligt at kravle ind i den. På Langelands Museum på Jens Winthervej (se side 34) kan man se de mange udgravningsfund i museets arkæologiske udstilling. I Hollænderhuset (se side 62) ved Lohals kan man se en af Fyns flotteste helleristningssten fra yngre bronzealder. Stenen vejer ca. 3,5 tons og er delt i to dele. På stenen kan man finde 198 skåltegn og to hænder. Stenen, som bliver kaldt Djævlestenen, er erklæret danefæ.

Hulbjerg Jættestuen

20

GESCHICHTSDENKMÄLER

Das Kulturerbeministerium hat über 250 geschützte Geschichtsdenkmäler auf Langeland registriert, allerdings sind viele davon nicht zugänglich und auch bisher nicht untersucht. Einige sind zugänglich und eine Besuch wert, z.B.: ein doppeltes Ganggrab im Tvedeskov (Bukkeskov), das Hünen­ grab Bjerrebygårddyssen nördlich von Simmerbølle, das Grosssteingrab „König Humbles Grab“ und Hulbjerg Jættestue, ein Hünengrab am Søgårdsvej bei Bagenkop. Hulbjerg Jættestue wurde restauriert und ist begehbar. Im Langelands Museum im Jens Winthervej (Seite 34) können Sie viele Ausgrabungsfunde in der archäologischen Ausstellung sehen. Im Holländerhaus (Siehe Seite 62) bei Lohals gibt es einen der schönsten Helleristningssteine (mit Felsenzeichnungen) der jüngeren Bronzezeit. Der Stein wiegt ca. 3,5 Tonnen und ist in zwei Teile geteilt. Auf dem Stein befinden sich 198 schalen­ förmige Vertiefungen und zwei Hände. Der Stein, der auch Teufelsstein genannt wird, wurde zum Dane­fæ (Gegenstände aus Edelmetall oder von kulturhistorischem Wert aus der Vorzeit) erklärt.


RELICS

The board of cultural history has registered over 250 protected relics on Langeland, though far from all of them are accessible and have been explored. A few of those, that are accessible and worth a visit are: Double passage grave in Tvedeskov (Bukkeskov), The Bjerrebygård dolmen north of Simmerbølle, the long stone dolmen “King Humble’s Grave” and Hul­ bjerg Cairn on Søgårdsvej near Bagenkop. Hulbjerg Cairn is restored, and you can crawl inside the dolmen. At Langelands Museum on Jens Winthersvej (see page 34) a lot of excavation finds are on display in the archaeological exhibition. In Hollænderhuset (see page 62) near Lohals you can see one of Funen’s finest rock carvings from the newer Stone Age. The stone weighs 3.5 tons and is split into two parts. On the stone are 198 bowl markings and two hands. The stone, named the Devil’s Stone, has been declared a Danefae. Kong Renes Høj

21


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

RISTINGE

Halvøen Ristinge strækker sig ud mod Ærø. Ristinge, Langelands ”næse”, er en god grund til at dreje af i Humble og tage vejen mod vest. Ristinge har tre seværdigheder: øens bedste badestrand, Ristinge Klint og landsbyen Ristinge med den lille havn. Stranden er ca. 10 km. lang med dejligt sand, sandbund og klitter og den er børnevenlig, og der er aldrig trængsel. Bag stranden ligger et af øens største sommerhusområder, godt camoufleret. Et fint sted at leje hus hele året. Klinten er en naturoplevelse. Den er stedvis 30 m. høj og strækker sig over 2 km og skal besøges til fods. Man går ad en lille sti, højt over havet med udsigt over stranden og hele Østersøen. Afhængig af årstid og vejr kan man måske se edderfugle, knortegæs og marsvin i havet langt under stien. Stien ender ved Ristinge Hale, og her har man udsyn til Marstal og de små holme, som næsten får Langeland og Ærø til at hænge sammen. Ristinge by er præget af nogle få større gårde, mange små huse og enkelte butikker. I den lille havn holder flere fiskere til, og om morgenen kan man købe friskfangede fisk. Hvert år sidste søndag i august afholdes Øhavets Dag på havnen, et arrangement for hele familien. Det er også på havnen du finder de nye sheltere. Kigger man fra havnen mod sydvest, ser man en stenrække, resterne af en gammel havn - det er færgebroen. Herfra sejlede både over til Marstal med post og passagerer. I en periode var Ristinge også et lille søfartssamfund med hjemmehørende galeaser, yachter og slupper.

Ristinge Strand

22

Om vinteren lå skibene for anker i den lille bugt, og når foråret kom, startede man sejlsæsonen. Nu er det kun små både og lystbåde som anløber havnen, men dejligt er der, især når aften­solen glitrer i havet.

RISTINGE

Die Halbinsel Ristinge erstreckt sich gen Ærø. Ristinge, Langelands ”Nase”, ist ein guter Grund in Humble abzubiegen und nach Westen zu fahren. Ristinge hat 3 Sehenswürdigkeiten: den besten Badestrand der Insel, Ristinge Klint und das Örtchen Ristinge mit seinem kleinen Hafen. Der Strand ist ca. 10 Kilometer lang mit herrlichem Strandsand, Dünen und Sandboden im Meer, er ist kinderfreundlich und niemals überlaufen. Hinter dem Strand liegt, gut versteckt, eines der grössten Ferienhausgebiete der Insel. Hier kann man gut ganzjährig Häuser mieten. Die Steilküste Ristinge Klint ist ein Naturerlebnis. Teilweise bis zu 30 Meter hoch, erstreckt sie sich über 2 Kilometer Länge und kann nur zu Fuss besucht werden. Man folgt einem kleinen Pfad, hoch über dem Meer mit Blick auf den Strand und über die Ostsee. Je nach Jahreszeit und Wetter können Sie vielleicht Eiderenten, Ringelgänse und Tümmler im Meer sehen. Der Pfad endet bei Ristinge Hale und von hier können Sie Marstal und die kleinen Holme sehen, die Langeland und Ærø fast verbinden. Der Ort Ristinge besteht aus einigen grösseren Höfen, vielen kleinen Häusern und einzelnen


Geschäften. Der kleine Hafen ist Heimat mehrerer Fischer und morgens können Sie frisch gefangenen Fisch kaufen. Letzter Sonntag im August finden jedes Jahr Tag des Inselmeers statt - ein Tag für die ganze Familie. Am Hafen finden Sie auch die neuen Shelter. Blicken Sie vom Hafen nach Westen, können Sie eine Steinreihe sehen, Reste des alten Hafens – das ist die Fährbrücke. Von hier segelten die Boote mit Post und Passagieren nach Marstal. Eine Zeitlang war Ristinge eine kleine Seefahrer­ gemeinde mit Galeasen, Yachten und Schluppen. Im Winter ankerten die Schiffe in der kleinen Bucht und im Frühling begann die Segelsaison von Neuem. Jetzt laufen nur kleine Boote und Yachten den Hafen an, aber es ist ein wunderschöner Ort, besonders wenn die Abendsonne im Meer glitzert.

RISTINGE

The peninsula Ristinge stretches towards Ærø. Ristinge, the “nose” of Langeland is a good reason for turning of in Humble and head west. Ristinge has three attractions: the best bathing beach on the entire island, Ristinge Cliff and the village Ristinge with the tiny harbour. The beach is app. 10 km long with lovely sand, dunes and sand bottom, and it is child-friendly and never crowded. Behind the beach lies one of the biggest holiday cottage areas on the island, well camouflaged. All year round it is a nice place to rent a cottage.

The cliff is a nature experience. In some places, it is 30 m high and stretches over 2 km and must be visited on foot. You walk on a small path high above the sea, looking over the beach and the entire Baltic Sea. Depending on season and weather you can see eider, Brent geese and porpoises in the sea far beneath the path. The path ends at Ristinge Hale, and here is a view over Marstal and the small islets, which almost tie Langeland and Ærø together. Ristinge town is characterized by a few larger farms, a lot of small houses and a small number of shops. Several fishermen work at and sail from the small harbour, and in the morning, you can buy freshly caught fish here. Each year on the last Sunday in august the event “Day of the Archipelago” takes place - an event for the whole family. The new shelters are also found at the harbour. If you look southwest of the harbour, you will see a row of stones, the remains of an old harbour – it is the ferry bridge. From here, boats sailed to Marstal with mail and passengers. For a while, Ristinge was also a small, maritime community with resident ketches, yachts and sloops. During the winter, the ships lay anchored in the small bay, and when spring arrived, the sailing season began. Now, only small boats and yachts are calling at the port, but it is lovely there, especially when the evening sun sparkles in the sea.

23


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

LIVET VED STRANDEN

Uanset om du tager til stranden for at læse en god bog, bade, bygge sandslotte, gå en tur eller grille en pølse på den medbragte transportable grill, imens solen går ned over vandet, er der med 140 km kystlinie rig mulighed for at finde en strand, der passer til det, du har lyst til. Ved Ristinge finder du den lange brede sandstrand med klitter og marehalm. Ved Bagenkop, Spodsbjerg, Emmerbølle, Stoense og Lohals finder du også nogle rigtig gode badestrande, bare for at nævne et par stykker. Ved Rudkøbing, på Bellevue er der et lille og meget børnevenligt stykke strand, eller hvad med at bade fra Rudkøbings gamle badeanstalt. Det er herfra, at mange morgenbadere vælger at få sat gang i blod­ omløbet året rundt. Handicapvenlige strande På to strande på Langeland (Ristinge og Drejet ved

Drejet Spodsbjerg

24

Spodsbjerg) er der lavet foranstaltninger så gangbesværede og kørestolsbrugere har direkte adgang til vandet. Du kan læse mere om God Adgang for handicappede på www.langeland.dk

DAS LEBEN AM STRAND

Egal ob Sie am Strand ein gutes Buch lesen, Baden, Sandschlösser bauen, spazieren gehen oder auf ihrem mitgebrachtem Grill Würstchen grillen wollen während die Sonne über dem Wasser untergeht, die 140 Km Küstenlinie bieten Ihnen dazu genügend Möglichkeiten, einen geeigneten Strand für Ihr Vorhaben zu finden. Bei Ristinge gibt es einen breiten Sandstrand mit Dünen und Strandroggen. Bei Bagenkop, Spodsbjerg, Emmerbølle, Stoense und Lohals gibt es ebenfalls richtig gute Strände – um nur ein paar zu nennen. Bei Rudkøbing, Bellevue, gibt es einen kleinen, sehr kinderfreund-


lichen Strand oder warum nicht bei der alten Badeanstalt in Rudkøbing? Hier bringen viele Frühschwimmer ganzjährig ihren Kreislauf in Schwung. Behindertenfreundliche Strände Zwei von Langelands Stränden (Ristinge und Drejet bei Spodsbjerg) sind so eingerichtet, das Gehbe­ hinderte und Rollstuhlfahrer direkt ins Wasser können. Lesen Sie mehr über barrierefreie Zugänge für Behinderte auf www.langeland.dk

LIFE AT THE BEACH

Whether you go to the beach to read a good book, take a swim, build sandcastles, take a walk or barbeque a sausage on your brought portable grill as the sun sets on the water. With 140 km coastline you have rich opportunity to find a suitable beach

for whatever you’re in the mood to. At Ristinge you will find the long, wide sandy beach with dunes and mare straw. At Bagenkop, Spodsbjerg, Emmer­ bølle, Stoense and Lohals you will find some excellent bathing beaches, just to mention a few. At Rudkøbing on Bellevue is a small, child friendly piece of beach, or how about swimming at the old bathhouse in Rudkøbing. This is the place where many morning swimmers choose to boost their blood flow all year round. Handicap friendly beaches On two of Langeland’s beaches (Ristinge and Drejet at Sposbjerg) measures have been taken so people with walking difficulties and wheelchair users have direct access to the water. Read more about God Adgang (good access) for the disabled on www.langeland.dk.

25


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

Byhistorisk Arkiv

RUDKØBING

Rudkøbing, som er Langelands største by, er en hyggelig gammel handelsby med flotte gamle købmandsgårde, små byhuse og krogede veje med brosten og samtidig det sted, hvor man kan gøre en god handel og få den gode gammeldags service. Byen har flere små spisesteder, og sammen med byens museer, gallerier og kunsthåndværkere inviterer de til, at man kigger indenfor. Havnen er også et af de steder, der er værd at besøge, længst mod nord ligger lystbådehavnen og mod syd færgehavnen. Syd for færgehavnen ligger den gamle nyrenoverede badeanstalt, som opfordrer til en dukkert og lidt længere sydpå, finder man stranden og det grønne område Vejlen, som hvert år lægger plads til Langelandsfestivalen. Plads til udfoldelse På området ved lystbådehavnen er der lavet en multibane med parkour, boldbaner, bordtennis og forskellige former for pladser til ophold. Ved siden af multibanen og i Ørstedsparken er der legeplad26

ser til de lidt mindre børn. Begge steder, er også hyggelige steder at slå sig ned med madkurven. Sommerfugle På mange husgavle hænger der en flot sommerfugl. Hver år i august uddeles Ørstedsprisen, prisen er også udformet som en sommerfugl, da H.C. Ørsted var en af de første personer, der brugte det danske ord sommerfugl. Som borger kan man blive skrevet op til at modtage en sommerfugl, som man kan hænge op på sit hus. Sommerfuglene, som er byens nye vartegn, bliver lavet på jobcentret og er et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse. Lidt historie Byen første købstadsprivilegium blev udstedt i 1287 og når man går rundt i byen, kan man glæde sig over at bykernen har undgået en industriel udvikling og derfor i dag, stadig har det gamle købstadmiljø med mange velbevarede gamle bygninger. Hver sommer kan man deltage i guidede ture i Rudkøbing, her er der mulighed for, at høre om de


Langeland Forsyning A/S Vand —Spildevand—Affald

Vand og Spildevand

Bio LangeLand > Moderne biograf med lækre sæder > Bestilling døgnet rundt via internet og app > Med Bio Langelands app kan du på din smartphone se programmet samt bestille eller købe billetter med stolevalg > app’en fås både i app Store og google Play > Scan QR Koden og få den med det samme

Ved akutte driftsproblemer - ring til 6351 6800 (døgnvagt)

Dagrenovation Se tømningskalender på vores hjemmeside. Ved brug for ekstra kapacitet, kan EKSTRA sække købes på alle genbrugspladser samt i alle Dagli´Brugser på Langeland og hos Super Spar Humble

Rudkøbing Apotek

app Store

google Play

grønnegården 9 | 5900 Rudkøbing 62 51 17 00

www.biolangeland.dk | mail@biolangeland.dk

Genbrugs- og containerpladser -

Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær Mjølbyvej 8, 5900 Rudkøbing Helsnedvej 23A, 5932 Humble Strynø Brovej 14, 5943 Strynø Bræmlevænget 3, Lohals, 5953 Tranekær Vostervej 5, 5935 Bagenkop Se åbningstider m.m. på www.langeland-forsyning.dk Nørrebro 207A - 5900 Rudkøbing post@langeland-forsyning.dk Telefon 6351 6800

Rudkøbing Apotek

Rudkøbing Apotek

Vi er klar til Vi er klar tilat attage tagehånd hånd om dig og om dig og din din sundhed. sundhed Vi er klar til at tage hånd Engdraget 1 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62511002 om dig og din sundhed. Vi har gode parkerings- og adgangsforhold Engdraget 1 . 5900 Rudkøbing . Tlf. 62511002 Vi har gode parkerings- og adgangsforhold

27


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S gamle bygninger og dem der gennem tiden har beboet dem. Man kan også købe en folder på turistkontoret (20,- kr.) og gå på egen hånd. En af de mere kendte personer, som er født i Rudkøbing, er H.C. Ørsted (1777-1851) som i 1820 påviste elektromagnetismen, samt hans Bror Anders Sandøe Ørsted der var Danmarks 3. statsminister, efter indførelsen af grundloven. Et par andre kendte personer fra Rudkøbing er Mads Lange (18071856), handelsmand på Bali, Preben Rye (1917-95) skuespiller, Nikolaj Coster-Waldau (1970-) skuespiller.

RUDKØBING

Rudkøbing, Langelands grösste Stadt, ist eine gemütliche alte Handelsstadt mit Kaufmannshöfen, kleinen Stadthäuschen und verwinkelten, gepflasterten Strassen und gleichzeitig ein Ort wo man gut handeln kann und dazu noch traditionellen Service bekommt. Es gibt mehrere kleine Restau­ rants, die gemeinsam mit den Museen, Galerien und Kunsthandwerkern zum einkehren einladen.

28

Den Hafen sollte man auch unbedingt besuchen, der Yachthafen liegt im Norden, der Fährhafen im Süden. Südlich des Fährhafens liegt die alte, neurenovierte Badeanstalt, die zum Badengehen einlädt und noch weiter südlich liegt der Strand und die Grünfläche Vejlen, auf der jedes Jahr das Langelandsfestival stattfindet. Platz zum Austoben Beim Yachthafen gibt es eine Multibahn mit Parkour, Sportplätzen, Tischtennis und verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten. Neben der Multi­bahn und in dem Ørstedspark gibt es Spielplätze für die etwas kleineren Kinder. Beide Orte sind auch gemütliche Plätze um sich mit einem Picknickkorb niederzulassen. Schmetterlinge An vielen Häuserwänden hängen schöne Schmet­ terlinge. Jedes Jahr im August wird der Ørstedspreis verliehen, der Preis hat die Form eines Schmet­ terlings, da H.C. Ørsted einer der Erste war, der das dänische Wort für Schmetterling benutzte. Die


BERGHOLDT A/S

★★★★ Mini-, turist- og liftbusser fra 12-74 personer Dobbeltdækkerbus Vi arrangerer gerne turen for Dem Kulepilevej 1, Rudkøbing

Tlf. 62 51 14 55 Fax 62 51 18 48

E-mail: mail@bergholdt-as.dk

R U D K Ø B I N G

Østergade 27 · Tlf. 6251 1432 MR.Rudkobing@mail.dk

DIN SPECIALIST I

SOMMERHUSE Murer Aut. kloakmester Beton

Tømrer Snedker Glasarbejde Tilbygning Renovering

ORDNING

Tryggelev 42 5932 Humble

62 56 19 62 Banevænget 19 5900 Rudkøbing

62 51 19 64 Mobil: 20 22 19 62 www.tts-langeland.dk e-mail: tts@tts-langeland.dk

TTS ApS

v/Leif Christiansen

29


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S Einwohner können sich für die Schmetterlinge bewerben, die das neue Wahr­zeichen der Stadt sind. Die Schmetterlinge sind ein Beschäftigungsprojekt für Arbeitslose und werden im Jobcenter hergestellt. Etwas Geschichte Das erste Handelsprivileg der Stadt wurde 1287 ausgestellt und wenn man durch die Stadt geht, kann man sich daran erfreuen, dass der Stadtkern von der industriellen Entwicklung verschont blieb und daher bis heute ihre alte Handels­ stadt­ atmosphäre mit den alten Gebäuden bewahrt hat. Jeden Sommer kann man an Stadtführungen (in dänisch) in Rudkøbing teilnehmen, bei denen von den alten Gebäuden und deren Bewohnern erzählt wird. Sie können auch ein Prospekt im Touristen­ büro kaufen (DKK 20,-) und die Stadt auf eigene Faust erkunden. Bekannte Personen, die in Rudkøbing geboren wurden sind H.C. Ørsted (1777-1851), der 1820 den Elektromagnetismus

Rudkøbing Havn

30

t som en er kåre er of al Dækgarag Quality De ”Michelin lin og he ic M ” af t. the year isk Institu Teknolog

DANMARKS

BILLIGSTE DANMARKS uforpligtende tilbud DÆKPRISER AUTOVÆRKSTED & DÆKCENTER BILLIGSTE DÆKPRISER Ring på Ring62 på 51 48 91Udfører alt reparationsarbejde, tlf. timeløn 279,- excl. moms. Ring og få et

tlf. 62 51 48 91

Ring og få et uforpligtende tilbud. Vi svar er alle ugens 7 d vores age. teknologi bringer dig fremad

Dækgaragen

Dunsbjergvej 22 - 5900 Rudkøbing Tlf. 62 51 48 91 - Mobil 20 15 22 95 - www.dækgaragen.dk

nach­ wies, sowie sein Bruder Anders Sandøe Ørsted, der nach Einführung des Grundgesetzes Dänemarks 3. Staats­minister war. Ebenfalls aus Rudkøbing kommen Mads Lange (1807-1856), Kauf­ mann auf Bali, Preben Rye (1917-95) Schauspieler, Nikolaj Coster-Waldau (1970-) Schau­spieler.


Bøger · Landkort Postkort Kontorartikler

RUDKØBING Østergade 12, Tlf. 29 89 20 77

vaffelhusetrudkobing

Bücher · Landkarten Postkarten Bürobedarf

Gå efter duften af de friskbagte vafler

Logo rettet til med skarpe Bog&idé logo

Østergade 33 · 5900 Rudkøbing Tlf. 6251 1575 · www.bog-ide.dk

Her finder du os: Østerport 2, 5900 Rudkøbing. Tlf. 6251 1670

Øens største supermarked

SuperBrugsen har et stort udvalg - Nedkølet frugt og grønt - Betjent slagterafdeling - Frisk brød fra eget bageri

- Café med nemme måltidsløsninger - Velassorteret vin afdeling - Og meget mere

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 8.00-19.00

Bageren er morgenfrisk hver dag fra 6.30

Rudkøbing · Ahlefeldtsgade 5 – Tlf. 62 51 13 54 www.superbrugsen.dk/rudkøbing

31


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

RUDKØBING

Rudkøbing, which is Langeland’s biggest city, is a cosy old trading city with old, well-kept merchant houses, small town houses and winding roads with cobble stones, and at the same time, it is the place to make a good deal and get good, old-fashioned service. The city has several small eating places, and combined with the city’s museums, galleries and arts and craft shops, they invite you to stop by. The harbour is also one of the places well worth visiting, northernmost is the yacht marina and southernmost the ferry harbour. South of the ferry harbour lies the old, newly renovated bathhouse, which encourages to take a swim, and further to the south you find the beach and the green area called Vejlen, that each year contains the Langeland Festival. Room for unfoldment In the area by the marina, a multi lane has been made with parkour, ball pitches, table tennis and different types of places for recreation. Next to the multi lane and in the Ørsteds Park there are playgrounds for the smaller children. Both places are also nice places to settle down with the picnic basket. Butterflies On a lot of house gables a beautiful butterfly is hanging. Every year in August, the Ørsted’s Prize Ramsherred

32

is handed out, the prize is also in the shape of a butterfly, since H.C. Ørsted was one of the first people to use the Danish word sommerfugl (butterfly). As a citizen, you can be wait listed to receive a butterfly to hang on your house. The butterflies, the city’s new landmark, are made in the unemployment centre as a work project for unemployed people. A bit of history The city’s first merchant privilege was issued in 1287, and as you walk around town, you will be pleased to see, that the city centre has avoided an industrial development and therefore today still has the old merchant environment with many well-kept old buildings. Each summer you can participate in guided tours of Rudkøbing (in Danish) with an opportunity to hear about the old buildings and the people who resided in them through the time. One of the most famous people born in Rudkøbing is H.C. Ørsted (1777-1851), who identified electro magnetism, and his brother Anders Sandøe Ørsted, who was Denmark’s third prime minister after the introduction of the constitution. A few other famous people from Rudkøbing is Mads Lange (1807-1856) tradesman in Bali, Preben Rye (1917-95) actor, Nicolaj Coster-Waldau (1970-) actor.


Velkommen til Rudkøbing

Byens mange specialforretninger og supermarkeder tilbyder et bredt og alsidigt udbud af varer og tjenester. Besøg også byens gallerier og restauranter. Husk! GRATIS PARKERING Få yderligere informationer på www.rudkøbinghandel.dk

Rudkøbing Langelands gemütliches und Besuchen Sie auch die charmantes Einkaufszentrum. Galerien und Restaurants der Stadt. Die vielen Fachgeschäfte und Kaufhäuser der Stadt bieten ein breites und vielfältiges Angebot von Waren und Dienstleistungen an.

Bitte bemerken Sie! Kostenlose Parkplätze.

Weitere Informationen: www.rudkøbinghandel.dk

Rudkøbing Langeland’s cozy and charming shopping center

Also visit the many galleries and restaurants.

The many specialized stores and supermarkets offer a wide selection of goods and services.

Please note that parking is free of charge. Additional information is found at www.rudkøbinghandel.dk

www.facebook.com/rudkoebinghandelsstandsforening

Køb elektronisk gavekort til byens butikker.

33


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

L ANGELANDS MUSEUM Velkommen til Langelands arkæologi! En træl, bagbundet og halshugget inden han blev gravlagt sammen med sin herre. Én af verdens første tandboringer, udført for 3.000 år siden med et drilbor med flintspids! Kraniet af en af de første bønder, der overlevede med et stort hul i hjerneskallen; havde han været i krig om land med sine naboer? Disse fine langelandske fund fra vikingetid og yngre stenalder er blot en lille del af den store arkæologiske samling, der vises i den permanente udstilling på Langelands Museum på Jens Winthers Vej i Rudkøbing. I udstillingen kan du også se fund fra jægerstenalderens oversvømmede bopladser, som er undersøgt af museets marinarkæologer. På Jens Winthers Vej viser vi desuden skiftende udstillinger med fokus på nyere tid. Adresse side 140. Yderligere info: www.langelandsmuseum.com Fund fra Hulbjerg jættestuen

34

LANGELAND MUSEUM Willkommen bei Langeland Archäologie! Ein Thrall, die Hände hinter dem Rücken verbunden und geköpft, bevor er mit seinem Herren begraben wurde. Eine der ersten Zahnbohrungen der Welt, ausgeführt vor über 3.000 Jahren mit einem Drillbohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines der ersten Bauern, der mit einem grossen Loch in der Schädeldecke überlebte, hatte er Krieg mit seinen Nachbarn über Land? Diese feine langeländischen Fundstücke aus der Wikinger­zeit und der jüngeren Steinzeit sind nur ein kleiner Teil der grossen archäologischen Sammlung, die man in der Dauerausstellung des Langeland Museum auf Jens Winthersvej in Rudkøbing sehen kann. In Die Ausstellung können Sie auch die Funde aus überschwemmten Wohnplätzen der Jägersteinzeit sehen, die von den Marinearchäologen des Museums untersucht wurden. Auf Jens Winthersvej zeigen wir auch wechselnde Ausstellungen, die sich mit


der Modernen Zeit beschäftigen. Adresse finden Sie auf Seite 140. Mehr Info auf: www.langelandsmuseum.com

Første tandborring

LANGELAND MUSEUM Welcome to Langeland archaeology! A thrall, tied up and decapitated before he was buried with his master. One of the first drilling of teeth in the world, performed 3000 years ago using a drill with a flint tip. The skull of one of the first farmers, who survived with a large hole in the cranium, had he been in war over land with his neighbours? These fine findings on the island from the Viking Age and the Neolithic Age are only fractions of the large archaeological collection that is permanently on show in Langelands Museum on Jens Winthersvej in Rudkøbing. You also see the findings of hunter stone age in the exhibition from flooded settlements, examined by

marine archaeologists. At Jens Winthersvej we show also changing exhibitions focusing on modern times. Address on page 140. More info: www.langelandsmuseum.com

www.langelandsmuseum.dk

LANGELANDS historie fra oldtid til nutid Jens WintHers Vej 12 5900 Rudkøbing +45 6351 6300

Mød Langelands arkæologi og se de flotte fund fra stenalder til vikingetid 35


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

 PDAGEREN AF O ELEKTROMAGNETISME

H.C. Ørsted (1777-1851) er et af Rudkøbings mest kendte bysbørn. Han voksede op på Gåsetorvet, som søn af apotekeren i byen. På Gåsetorvet står der i dag en statue af H.C. Ørsted, lavet af H.V. Bissen. 12 år gammel blev H.C. Ørsted elev på sin fars apotek, og da han var 17 år rejste han til København for at studere. I 1806 blev han professor ved Københavns Universitet og i 1820 opdagede han elektromagnetismen og i 1825 lykkedes det for H.C. Ørsted at udvikle en metode til udvinding af aluminium. Info: www.hcoersted.dk Hvert år i august, omkring H.C. Ørsteds fødselsdag, uddeles Ørstedsprisen som gives til prismodtagere, hvis arbejder kan knyttes til H.C. Ørsteds

navn og livsværk. Tidligere prismodtagere: Minik Thorleif Rosing, Eske Willerslev, Klaus Høeck, Hanne Hautorp, Mikkel Bohm og Peter Vesborg.

 ER ENTDECKER DES D ELEKTROMAGNETISMUS

H.C. Ørsted (1777 – 1851) ist wohl Rudkøbings bekanntestes Stadtkind. Er wuchs als Sohn des Apothekers auf dem Gåsetorv auf. Auf Gåsetorvet steht heute eine Statue von H.C. Ørsted, die H.V. Bissen errichtete. Mit 12 Jahren wurde H.C. Ørsted Lehrling in der Apotheke seines Vaters und mit 17 Jahren reiste er nach Kopenhagen, um dort zu studieren. 1806 wurde er Professor an der Universität Kopenhagen, 1820 entdeckte er den Elektro­mag­ netismus und 1825 gelang es Ørsted, eine Methode zur Aluminiumsgewinnung zu entwickeln. Informationen: www.hcoersted.dk Jedes Jahr im August, im Bereich der H.C. Ørsteds Geburtstag, wird der Ørsted Preis an Preisträger verliehen, deren Arbeit mit H.C. Ørsteds Name und Leben verbunden werden kann. Ehemalige Preisträger: Minik Thorleif Rosing, Eske Willer­ slev, Klaus Høeck, Hanne Hautorp, Mikkel Bohm und Peter Vesborg.

T HE DISCOVERER OF ELECTROMAGNETISM

H.C.Ørsted (1777 - 1851) is one of the most famous citizen of Rudkøbing. He was the son of the pharmacist and grew up at Gåsetorvet. At Gåsetorvet you will find a statue of H.C. Ørsted by H.V. Bissen. At the age of 12, H.C. Ørsted was apprenticed into his father’s pharmacy and when he was 17 he moved to Copenhagen to study. In 1806, he became a professor at Copenhagen University and in 1820 discovered electromagnetism. 5 years later he also succeeded in developing a method of extracting aluminium. Info: www.hcoersted.dk Every year in August, around H.C. Ørsted’s birthday, the Ørsted Award is awarded to prize recipients whose work can be linked to H.C. Ørsted’s name and life. Former prize winners: Minik Thorleif Rosing, Eske Willerslev, Klaus Høeck, Hanne Hautorp, Mikkel Bohm and Peter Vesborg. 36


Som Tyrker og Uchristne - Svenskerne på Langeland 1658-1659

und beherbergt Heute die Sonderausstellungen des Museum Langelands. In der alten Kaufmanns­ wohnung zeigt das Museum abwechselnde kulturhistorische Ausstellungen.

MUSEET I ØSTERGADE 25

I gamle købstæder som Rudkøbing gemmer der sig mange oplevelser bag facaderne. I Østergade lønner det sig at kigge indenfor i nummer 25. Huset rummede engang manufakturhandel og bolig for Langelands Museums stifter, Jens Winther (18631955) og huser i dag Langelands Museums særudstillingslokaler. I købmandens gamle lejlighed viser museet skiftende kulturhistoriske udstillinger. I 2019 kan du rejse 360 år tilbage i tiden til den iskolde vinter i 1658, hvor de svenske tropper hærgede Langeland og herfra gik over det tilfrosne Storebælt for at komme mod København. I den lille museumsbutik kan du købe legetøj fra gamle dage, brugsgenstande og bøger. Glem ikke at fortsætte ind i gården til en lille tur i den gamle købstadshave, som er genskabt med lysthus, duftende rosenbede og revne grusgange. Nyd blomsterne og freden midt i byen – du er velkommen til at nyde medbragt mad. Adresse se side 140. Info: www.langelandsmuseum.com

 AS MUSEUM IN DER D ØSTERGADE 25

In den alten Handelstädten wie Rudkøbing sind viele Erlebnisse hinter den Fassaden versteckt. In der Østergade sollten Sie mal bei der Nummer 25 vorbeischauen. Das Haus war früher ein Manu­ fakturhandel und Wohnsitz des Stifters des Museum Langeland, Jens Winther (1863-1955)

2019 können Sie 360 Jahre zurück in den eiskalten Winter von 1658 reisen, als schwedische Truppen auf Langeland einfielen und von hier über den geforenen Storebælt gingen, um nach Kopenhagen zu kommen. In dem kleinen Museumsladen können Sie altes Spielzeug, Gebrauchsgegenstände und Bücher kaufen. Gehen Sie auch auf jeden Fall in den Hof und sehen Sie sich den alten Handels­ stadtgarten an, den man mit einem Pavilion, duftenden Rosenbeeten und geharkten Kieswegen wieder hergestellt hat. Geniessen Sie die Blumen und die Ruhe mitten in der Stadt – Sie dürfen gerne ihr eigenes Essen mitbringen. Die Adresse finden Sie auf Seite 140. Mehr Infor­ma­tionen: www.langelandsmuseum.com

THE MUSEUM AT ØSTERGADE 25

In old boroughs as Rudkøbing a lot of experiences hide behind the facades. In Østergade it is worth it to stop by no 25. The house once hosted the haberdashery and lodging belonging to the founder of the museum, Jens Winther (1863-1955) and today it houses the special exhibition for Langeland’s museum. In the merchant’s old home, the museum show altering cultural historical exhibitions. In 2019 you can travel 360 years back in time to the ice-cold winter of 1658, where Swedish troops invaded Langeland and from here crossed the frozen Great Belt to get to Copenhagen. In the museum’s small shop, you can buy antique toys, utensils and books. Don’t forget to proceed into the courtyard for a short walk in the old borough garden which has been recreated with gazebo, scented rose beds and raked passages. You are welcome to enjoy your packed lunch here. Address: see page 140. Info www.langelandsmuseum.com 37


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

STRYNØ – ET LEVENDE SAMFUND

lichkeiten sowie verschiedenen Vereinen, präsentiert sich Strynø als moderne Gemeinde voller Leben. Als Gast auf Strynø können Sie die Ruhe erleben, die das Leben auf einer kleinen Insel kennzeichnet, dort können Sie aber auch das Øhavets Smakke- og Naturcenter besuchen, wo man immer an spannenden Aktivitäten teilnehmen kann (siehe Seite 40). Auf der Insel kann man gut Wandern oder Radfahren und am Hafen kann man Fahrräder mieten (DKK 20,-), wenn man keins mit hat. Auf einer Tour um Strynø sollte man unbedingt den kleinen Hafen auf der Westseite der Insel besuchen. Am Hafen liegt eine denkmalgeschützte achteckige Erdholländerwindmühle von 1832, die von aussen besichtigt werden kann. Mitten auf der Insel liegt die Kirche von 1867, das Waffenhaus ist von 1587. Der Maibaum ist ein grosser Fahnenmast, der jährlich mit Kränzen geschmückt im Mai aufgerichtet wird. Vom Maibaum­platz führen die Strassen in jede Himmels­richtung. Mehr über Strynø erfahren Sie auf www.strynoe.dk

S TRYNØ – EINE GEMEINDE VOLLER LEBEN

less than half an hour of sailing from Rudkøbing With app. 200 inhabitants, a school, a grocery, several eating places and places to overnight as well as many different unions, Strynø is a modern and living society. As a guest on Strynø, you will experience the calm that characterizes living on a small

- mindre end en halv times sejlads fra Rudkøbing Med ca. 200 beboere, en skole, købmand, flere spisesteder og overnatningsmuligheder samt mange forskellige foreninger, er Strynø et moderne og levende samfund. Som gæst på Strynø vil man opleve den ro, som kendetegner det at bo på en lille ø, samtidig med at der er mulighed for at besøge Øhavets Smakke- og Naturcenter, hvor der altid er spændende aktiviteter man kan deltage i (se side 40). Øen er et godt sted at vandre og cykle og på havnen kan man låne (kr. 20,-) en cykel, hvis man ikke har sin egen med. På turen rundt på Strynø skal man gøre sig selv den tjeneste at besøge den lille havn på øens vestside. Ved havnen ligger en gammel fredet ottekantet jordhollænder vindmølle fra 1832, som kan beses udefra. Midt på øen ligger kirken som er fra 1867, selve våbenhuset er fra 1587. Hvert år i maj hejses majstangen (en stor flagstang) pyntet med kranse midt i Strynø by. Fra majstangens plads udgår veje mod alle verdenshjørner. Se mere om Strynø på www.strynoe.dk

- keine halbe Stunde Fährfart von Rudkøbing entfernt Mit ca. 200 Einwohnern, einer Schule, Kaufmann, mehreren Gasthäusern und Übernachtungsmög­

38

STRYNØ – A LIVING SOCIETY


Spisestedet

Overnatning

5 dejlige ferielejligheder Døgn eller ugebasis Ferie eller kursus Selvpension Selvpension med morgenmad Halv- eller helpension

island, as well as the opportunity to visit The Archipelago’s Smakke- and Nature Centre, where there always are exciting activities to partake in (see page 40). The island is a good place for hiking and bike riding, and on the harbour, you can borrow (DKK 20,-) a bicycle if you haven’t brought your own. On the tour round Strynø, you should do yourself a favour and visit the small port on the west side of the island. By the port is an old, protected octagonal ground Dutchman windmill from 1832, which can be viewed from the outside. On the middle of the island lies the church, which is from 1867, the vestibule itself is from 1587. The May Pole is a tall flagpole that is decorated with garlands and raised every year in May. Roads goes from the May Pole Square towards all four corners of the world. Find more info on Strynø at www.strynoe.dk.

A la carte servering

Frokost Kaffe og kage Middag Øl fra eget bryghus Nørrevej 6 Strynø · 5943 Strynø www.strynoe-mejeri.dk Kirsten@strynoe-mejeri.dk 3095 9277

Strynø Mølle

39


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

 HAVETS SMAKKE- OG Ø NATURCENTER

Oplev Det Sydfynske Øhavs natur- og kulturhistorie. Lær bl.a. om de traditionelle smakkejoller, stenalderens strynboere eller det lave vands beboere. Få svar på: Hvad er ”Øhavets Folkevogn”? Hvad er Øhavets toprovdyr? Masser af aktiviteter for børn, bl.a. i børneuniverset hvor man kan lege under vandet som en flot fisk, en sær snegl eller en klog krabbe. Prøv Kys Frøen aktiviteter for hele familien: Klap en krabbe, vær bådebygger, leg med tang eller tag på kystsafari. Spændende aktiviteter: Sælsafari, lej en smakkejolle eller en kajak, eller få en guidet tur med instruktør. Overnat i shelter eller på teltpladsen, her er legeplads, boldbane, køkken og bad/ toilet. I skolernes sommerferie kan man leje 2-3 personers værelser. Smakkejolle- og naturudstillingen er åben hver dag. Café Kabyssen serverer lækker mad, samt kaffe og kage fra maj til september. Har 40

man særlige ønsker som gruppe eller enkeltperson, så kontakt os på info@smakkecenter.dk Åbningstider og adresse se side 140. Info: www.smakkecenter.dk

 AS SCHMACKEN- UND D NATURCENTER

Erlebe die Natur- und Kulturgeschichte des Süd­ fünischen Inselmeeres. Lernen Sie etwas über die Schmacken, die steinzeitlichen Bewohner Strynøs oder die Bewohner des niedrigen Wassers. Finden Sie Antworten auf: Was ist der „Volkswagen des Inselmeeres?“ Welches ist das stärkste Raubtier des Inselmeeres? Im Kinderuniversum kann man unter Wasser spielen, wie ein flotter Fisch, eine seltsame Schnecke oder ein kluger Krebs. Versucht Euch an den “Küss den Frosch“ Aktivitäten für die ganze Familie: Streichel einen Krebs, bau ein Boot,


spiel mit Tang oder geht auf Küstensafari. Span­ nende Aktivitäten sind: Seehundsafari, segeln in einer Schmackenjolle oder eine Kajakfahrt. Über­ nachtet in Shelter oder auf dem Zeltplatz, hier gibt es Spielplatz und Fussballplatz, eine Küche und Bad/Toilette. Im Sommer können Sie Zimmer für 2-3 Personen mieten. Die Ausstellung hat durch­ gehend geöffnet. Das Café Kabyssen serviert von Mai bis September köstliche Speisen sowie Kaffee und Kuchen. Wenn Sie spezielle Wünsche als Gruppe oder Einzelperson haben, kontaktieren Sie uns bitte auf info@smakkecenter.dk. Öffnungszeiten und Adresse siehe Seite 140. Mehr Informationen finden Sie auf: www.smakkecenter.dk

T HE ARCHIPELAGO’S SMACKAND NATURE CENTRE

Experience the natural and cultural history of The Archipelago of South Funen. Learn e.g. about the

Besøg os på Strynø

smack dinghies, Strynø’s inhabitants in The Stone Age or the residents of the shallow water. Learn the answers to questions like: What is “the Volkswagen of the Archipelago”? Which predator is on top in the Archipelago? In the children’s universe, you can play underwater as a handsome fish, a weird snail or a smart crab. Try Kiss the Frog activities for the entire family: Pet a crab, be a boat builder, play with seaweeds or go on a coastal safari. Exciting activities: Seal safari, sail in a smack dinghy or in a kayak. Spend the night in a shelter or at the tent site, here is both a playground and a football field, kitchen and toilet/shower. During the summer you can rent rooms for 2-3 person. The exhibition is always open. Café Kabyssen serves delicious food, as well as coffee and cake from May to September. If you have special wishes as a group or individual, please contact us at info@smakkecenter.dk Opening hours and address see page 140. Info: www.smakkecenter.dk • • • • • • • • • •

Udstilling Smakkejoller Havkajakker Sælsafari Bådeværft Lejrplads Shelter Bålhytte Lejrkøkken Sovesal

l l l ll Øhavets Smakke- og Naturcenter Strynø Brovej 12 5900 Rudkøbing www. smakkecenter.dk info@smakkecenter.dk Tlf. 5098 1306 l

41


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

SPODSBJERG - ØSTVENDT HAVNEBY MED FÆRGE TIL LOLLAND Spodsbjerg er opstået som færgeleje og fiskerflække i 1400 tallet. I dag udgør turisme, færgefarten til Lolland og fiskeriet det væsentligste fundament for byens økonomi. Spodsbjerg er, med sine udstrakte strande, et søgt badested. Spodsbjerg by Midt på hovedgaden findes en velassorteret Dagli´Brugs og er man sulten findes der både en pølsevogn og en fiskebutik med café på havnen samt campingpladsens café. På det autentiske badehotel serveres god dansk mad og her er også mulighed for overnatning. Campingpladsen tilbyder også hytter og Bed & Breakfast. Syd for byen findes et dejligt sommerhusområde og endnu en campingplads ud til den børnevenlige strand Drejet.

42

I Spodsbjerg er det muligt både at leje cykler, scootere og joller til fiskeri. Lystfiskeri i særklasse På hovedgaden ligger en stor lystfiskerbutik, hvor der bl.a. sælges fisketegn. I havnen ligger udlejnings bådene side om side, når de ikke er på vandet med lystfiskere, der haler torsk, fladfisk, makreller m.v. i land i det fineste fiskevand. Har man ikke mod på at sejle ud, kan man fiske fra kysten. Der er også en put & take sø nord for byen, hvor man kan forsøge at hale aftensmaden i land. Mere om lystfiskeri på Langeland side 72. Du kan få mere at vide om, hvad du kan fange netop nu fra kysten og på havet og hvilket udstyr du skal bruge, hos de lokale lystfiskerbutikker.


S PODSBJERG – ÖSTLICHE HAFENSTADT MIT FÄHRVERBINDUNG NACH LOLLAND Spodsbjerg entstand als Fährhafen und Fischerdorf im 14. Jahrhundert. Heute sind Tourismus, die Fährverbindung nach Lolland und die Fischerei das wesentliche Fundament für die Wirtschaft des Ortes. Spodsbjerg ist mit seinen weitläufigen Stränden ein beliebter Badeort.

weiterer Campingplatz. In Spodsbjerg können Sie Fahrräder, Scooter und Angeljollen mieten.

Der Ort Mitten an der Hauptstrasse gibt es einen gut sortierten Dagli’Brugs und wenn Sie hungrig sind können Sie zwischen den Fischverkauf mit café oder Imbissbude am Hafen und dem Café des Campingplatzes wählen. Das authentische Bade­ hotel serviert gute, dänische Küche und bietet Über­nachtungsmöglichkeiten an. Auf dem Cam­ pingplatz gibt es auch Hütten und Bed & Breakfast. Südlich des Ortes liegt ein schönes Ferienhausgebiet und am kinderfreundlichen Strand Drejet liegt ein

Angeln der Extraklasse An der Hauptstrasse liegt ein grosses Angelgeschäft, wo Sie u.a. auch Angelscheine erhalten. Am Hafen liegen die Mietboote Seite an Seite, sofern die Angler nicht mit ihnen auf See sind, um Dorsch, Plattfische, Makrelen u.v.m. an Land zu ziehen. Wenn Sie sich weiter auf See trauen, können Sie vor der Küste angeln. Nördlich des Ortes liegt ein Put & Take See, in dem Sie sich am Abendessen fangen versuchen können. Mehr Informationen über Angeln auf Langeland finden Sie auf Seite 72. In den lokalen Angelgeschäften erzählt man Ihnen gerne, welche Fische an der Küste und im Meer gerade Saison haben und welche Ausrüstung Sie benötigen.

Spodsbjerg Turistbådehavn, som har 180 liggepladser, tilbyder vore gæstesejlere nogle af de bedste forhold, der findes hvor Danmark er dejligst. Udover sejlere henvender havnen sig også til lystfiskere, da den ligger ud til nogle af Langelands bedste fiskepladser.

Spodsbjerg tourist boat harbour which has 180 berhts offers our sailing guests some of the best conditions that can be found where Denmark is at its most delightful. In addition to yachtsmen the harbour also appeals to anglers since it is located by some of Langelands best fishing spots.

Vi ønsker jer et behageligt ophold i Langelands eneste østvendte havn.

We wish you a pleasant stay in the only harbour of the eastcoast of the Island Langeland.

HAVNEN FYLDER

25 ÅR DEN 4. JUNI 2019

Spodsbjerg Turistbådehavn · Spodsbjergvej 234 · 5900 Rudkøbing · Telefon & SMS: +45 4041 3026 · www.spodsbjerghavn.dk

43


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

SPODSBJERG – A SEAPORT FACING EAST WITH A FERRY TO LOLLAND Spodsbjerg arose as a Berth and a small fishing hamlet in the 1400s. Nowadays, tourism, the ferrying to Lolland and fishing constitutes the main foundation of the town’s economy. Spodsbjerg is, with its’ outstretched beaches, a sought out bathing resort.

north of the city, where you can have a go at catching tonight’s dinner. Read more about angling on Langeland p. 72. You can learn more about what kind of fish you can catch right now and what equipment to use at the local angler stores.

Spodsbjerg city Midways through the city by the main road lies a well assorted Dagli’Brugs (coop), and if you are hungry, there is a hot dog stand and a fishmonger with a café on the harbour and a café at the Camping Site. In the authentic seaside hotel, wholesome, good Danish food is served and it is possible to stay overnight here. The Camping Site also offers huts for rent and Bed & Breakfast. South of the city lies a lovely summer cottage area and another Camping Site facing the child-friendly beach “Drejet”. In Spodsbjerg you can rent bicycles, scooters and dinghies.

KUTTERFISK

Angling in a class by itself At the main road lies a large angler shop where, among other things, fishing licenses are sold. In the port the rental ships lie side by side, when they aren’t at sea with anglers, and haul in cod, flatfish, mackerel etc. from the finest fish water. If you are not up for sailing out to sea, you can catch fish from the coastline. There is also a put & take lake Spodsbjerg Strand

44

BUTIK & RØGERI

CAFÉ OG TAKE AWAY

Spodsbjergvej 244 Spodsbjerg Færgehavn 5900 Rudkøbing, Tlf. 21 18 27 28 www.spodsbjergkutterfisk.dk


45


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

 ER KOMMER NATUREN HELT H TÆT PÅ

N8 er Danmarks nye cykelrute på 820 kilometer, ruten er formet som et 8-tal og løber igennem Sønderjylland, Fyn, Langeland samt Lolland og Falster. På Langeland kan du med fordel dreje af på de lokale cykelruter. Ruterne 80 og 81 kører nordpå, hvor det bl.a. er muligt at besøge Tranekær og alle seværdighederne i og omkring (se side 4859). Ruterne 82 og 83 kører sydpå og byder på oplevelser som Skovsgaard, Langelandsfortet og Vilde heste (se side 8-25). Øhavsstien er 220 km vandrestier på Sydfyn og Øerne, heraf 55 km på Langeland. Stien, som er kystnær, går igennem varieret og smuk natur og viser rigtig mange autentiske miljøer. Undervejs er der mulighed for forskellige former for overnat-

Øhavsstien

46

ning som hotel, camping og shelter. Bogen om Øhavstien og Øhavskortet kan bestilles på web­ shoppen på langeland.dk

DER NATUR GANZ NAHE SEIN

N8 ist Dänemarks neue Fahrradroute, 820 Kilo­ meter lang, geformt wie eine 8 und sie verläuft über Südjütland, Fünen, Langeland sowie Lolland und Falster. Auf Langeland können Sie gerne auf die lokalen Fahrradrouten abbiegen. Route 80 und 81 verlaufen nördlich, hier können Sie u.a. Tranekær und die umliegenden Sehens­w ürdig­keiten besuchen (Siehe Seite 48-59). Route 82 und 83 verlaufen südlich und bieten Erlebnisse wie Skovsgaard, Langelandsfort und die Wilden Pferde (Siehe Seite 8-25).


Der Inselmeerpfad Øhavsstien besteht aus 220 Kilometern von Wanderpfaden auf Südfünen und den Inseln, davon sind 55 Kilometer auf Langeland. Der Pfad ist Küstennahe und verläuft durch abwechslungsreiche und schöne Natur und zeigt viele authentische Milieus. Unterwegs gibt es verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotel, Camping oder Shelter. Das Buch über den Øhavs­ stien und die Karte vom Inselmeer können im webshop auf langeland.dk bestellt werden.

 ERE, THE NATURE COMES UP H REAL CLOSE

N8 is Denmark’s new bicycle route stretching over 820 kilometres, it has the shape of the figure 8 and runs through Southern Jutland, Funen, Langeland

and Lolland-Falster. On Langeland, it’s well worth it to take a detour onto the local bicycle trails. The routes 80 and 81 leads to the North, where you can visit Tranekær and all the attractions in and around the town (see p.48-59). The routes 82 and 83 lead to the South and offer experiences such as Skovsgaard, the Langeland Fort and the wild horses (see p.8-25). The Archipelago Trail is 220 km of hiking trails on South Funen and the Islands, thereof 55 km is on Langeland. The trail, that runs close to the coast, pass through varied and beautiful nature, showing an abundance of authentic environments. On the route there are opportunities for different kinds of overnighting such as hotel, camping and shelter. The book about the Archipelago trail and the Archipelago map can be ordered in the webshop at www.langeland.dk.

47


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

TRANEKÆR

Grevskabet på Tranekær har sat sit præg på det meste af Langeland. ”Generalen”, lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig, var nok den mest kendte af greverne på Tranekær. Han ændrede den lille landsby til en slotsby, som ved tyske fyrstehoffer. Han hentede udenlandske håndværkere og funktionærer til byen og byggede huse til dem. Mange af de fine huse ligger der stadig og de har fået navn efter hvem, havde boet i dem eller hvad det havde været brugt til: Tjenerhuset, Sukker­ fabrikken, Musikanthusene, Taffel­dækker­huset, Hønsehuset, Sadelmagerhuset og Asylet.

48

Tranekær kirke er opført ca. 1450 i gotisk stil og ombygget i flere omgange. På den sydlige del af kirkegården ligger gravkapellet til grevskabet Ahlefeldt. I Tranekær ligger også Medicinhaverne, som fortæller om vores anvendelse af planter til medicinske formål før og nu og viser planterne i 4 smu­k ke haver, hver med sit tema. På siderne 50-59 kan du læse om Tranekær Slot, Souvenariet, Medicinhaverne, Slotsmøllen og To­ baks­laden. På side 102 kan du læse om kunst­ projektet TICKON.


TRANEKÆR

TRANEKÆR

Die Grafschaft von Tranekær hat das Meiste auf Langeland geprägt. Der ”General”, Lehnsgraf Frederik Ahlefeldt-Laurvig, war wohl der bekannteste Graf von Tranekær. Er verwandelte das kleine Örtchen in einen Schloss Ort, wie an den deutschen Fürstenhöfen. Er holte ausländische Handwerker und Funktionäre in die Stadt und baute ihnen Häuser. Viele der schönen Häuser existieren heute noch und haben ihre Namen von den ehemaligen Bewohnern oder ihrer Nutzung: Dienerhaus, Zuckerfabrik, Musikantenhaus, Tafel­ ­deckerhaus, Hühnerhaus, Sattelmacherhaus und das Asyl.

The county on Tranekær has made its’ mark on most of Langeland. “The General”, Count Frederik Ahlefeldt-Laurvig, was probably the best known of the counts on Tranekær. He transformed the small village to a castle town like at the German Prince Courts. He brought foreign crafts men and functionaries to the town and built houses for them. A lot of the fine houses still stand and have been named after who lived there or what they were used for: The Servant House, The Sugar Plant, The Musicians’ House, The Banquet Setter House, The Henhouse, The Saddlers House and The Asylum.

Die Kirche von Tranekær wurde ca. 1450 im gotischen Stil erbaut und mehrmals umgebaut. Auf dem südlichen Teil des Friedhofs liegt die Grabkapelle der Grafschaft Ahlefeldt. In Tranekær finden Sie auch die Medizingärten, die von der Anwendung medizinischer Pflanzen damals und heute erzählen und die Pflanzen in 4 schönen Themengärten zeigen.

Tranekær church was built ca. 1450 in Gothic style and rebuilt several times since then. In the southern part of the cemetery lies the sepulchral belonging to the county Ahlefeldt. Also, in Tranekær, you find The Medicine Gardens that tell us about the use of plants for medicinal purposes before and now and show the plants in 4 beautiful gardens, each with its’ own theme.

Auf Seite 50-59 könne Sie mehr lesen über das Schloss Tranekær, das Souvenarium, die Medizin­ gärten, die Schlossmühle und die Tabakscheune. Und auf Seite 102 können sie über und das Kunstprojekt TICKON lesen.

On the pages 50-59 you can read about Tranekær Castle, Souvenariet (collection of souvenirs), The Medicine Gardens, The Castle Mill and the Tobacco Shed. On page 102 you can read about the art project TICKON.

RESTAURANT GENERALEN B&B / Hotellejligheder Slotsgade 82 og 50. 5953 Tranekær

Tlf. 62 53 33 03 eller 31 24 84 54 housepichardt.dk pichardts@mail.dk

49


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

TRANEKÆR SLOT

Besøg Slottet Om sommeren åbnes slottet for alle ved guidede ture sidst i juli. Her er der rig mulighed for at få et indblik i slægtens spændende historie, samt ved selvsyn at se, hvad det vil sige at bo i en gammel borg med vægge der er op til 1 m tykke. www.tranekaergods.dk

Historie Tranekær Slot ejes af familien Ahlefeldt-Laurvig og er det ældste beboede hus i Danmark. Slægten Ahlefeldt-Laurvig kom til slottet i 1659 som en del af en medgift ved et bryllup mellem Margrethe Dorothea Rantzau, datter af Christian Rantzau og Frederik Ahlefeldt. I 1672 ophøjedes Frederik Ahlefeldt i den danske SCHLOSS TRANEKÆR grevestand. Han samlede Tranekær og sine andre besiddelser til at danne Grevskabet Lange­ Geschichte land. Das Schloss Tranekær ist im Besitz der Familie Ahlefeldt-Laurvig und das älteste, bewohnte Gebäude in Dänemark. Die Familie AhlefeldtTranekær i dag Tranekær Gods er i dag en moderne land- og Laurvig kam 1659 ins Schloss, als Teil einer skovbrugsvirksomhed på 1.733 hektar. Land­ Mitgift der Hochzeit von Margrethe Dorothea bruget drives traditionelt med produktion af Rantzau, Tochter von Christian Rantzau mit korn og frø-afgrøder. Inklusive forpagtning og Frederik Ahlefeldt. 1672 wurde Frederik Ahlefeldt pasningsaftale dyrkes der afgrøder på 1.075 hek- in die dänische Grafschaft erhoben. Er vereinte tar og på 289 hektar er der diverse miljøgræsaf- Tranekær und seine anderen Besitztümer um die taler, biotopplaner til vildtet m.m. Skoven drives Grafschaft Langeland zu gründen. som traditionelt skovbrug. Det er muligt at leje sig ind på slottet i forbindelse med møder, kon- Tranekær Heute ferencer og firmamiddage, hvor det også er mu- Das Gut Tranekær ist heutzutage ein moderner ligt at overnatte. Land- und Forstwirtschaftsbetrieb mit 1.733 Hek­

50


tar. Die Landwirtschaft produziert traditionell dowry when Margrethe Dorothea Rantzau, daughGetreide und Samen. Insgesamt werden inklusive ter of Christian Rantzau, married Frederik Pacht und Nutzungsverträge 1.075 Hektar bewirt- Ahlefeldt. In 1672 Frederik Ahlefeldt was elevated schaftet und für 289 Hektar gibt es Umwelt­weide­ to Count. He united Tranekær and his other holdverträge, Biotoppflanzen für das Wild uvm. Der ings into the County of Langeland. Wald wird als traditionelle Forstwirtschaft betrieben. Man kann das Schloss für Sitzungen, Tranekær today Konferenzen und Geschäftsessen mieten und in Today Tranekær Estate is a modern agricultural diesem Zusammenhang auch dort übernachten. and forestry enterprise farming an area of 4.436 Acres. The farming is traditional with production Schlossbesuch of grain and seed crops. Including leasing and care Im Sommer öffnet das Schloss Ende Juli seine agreements, crops are grown on 2.752 Acres, and Türen für Führungen auf Dänisch. Hier können it has various AE grass agreements and biotope Sie in die spannende Familiengeschichte eintau- plans for wild life covering another 740 Acres. The chen und mit eigenen Augen sehen, wie es sich in forestry is driven in a traditional manner. It is poseiner alten Burg mit bis zu 1m dicken Wänden lebt. sible to lease the castle in connection with meetings, conferences and company dinners, at which www.tranekaergods.dk accommodation is also an option.

TRANEKÆR CASTLE History Tranekær Castle is owned by the Ahlefeldt-Laurvig family and is the oldest lived-in building in Denmark. The Castle first came into the hands of the Ahlefeldt-Laurvig family in 1659 as part of the

Visit the Castle During the summer, end of July, guided tours in Danish are available to the public. These give visitors an excellent insight into the exciting history of the family as well as a good first hand impression of what it is like to live in an old castle with walls that are up to 1m thick. www.tranekaergods.dk

51


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

MEDICINHAVERNE I TRANEKÆR

Ved du, at en plante som Marietidsel kan gendanne noget af leveren? Eller at indholdet i Amerikansk Taks bruges i dagens kemoterapi? For slet ikke at tale om, at peberrod virker antiseptisk og er god mod forkølelse? Alt det og meget mere kan du se i Medicinhaverne, der er en stor og smuk park. Her fortælles der om plantemedicinens historie, og der trækkes paralleller til moderne vestlig medicin. I Medicinhaverne er der fire haver på hver 800 m², heraf en med en lille sø, et vandfald og et flere hundrede meter langt stensat vandløb. Som noget hele unikt er der rundt om haverne omkring 100 forskellige træer med medicinsk betydning. I Medicinhaverne er der mere end 600 forskellige plantearter, og ved dem alle er der skilte, som fortæller om planternes virkning. Gå på opdagelse mellem haver og træer eller sid og nyd det smukke syn. Åbningstider og adresse se side 140. Info www.medicinhaverne.dk og facebook.com/medicinhaverne.

52

 IE MEDIZINGÄRTEN IN D TRANEKÆR

Wussten Sie, dass die Mariendistel die Leber teilweise wieder aufbauen kann? Oder der Inhalt der Pazifischen Eibe heutzutage in der Chemo­ therapie genutzt wird? Mal abgesehen davon, dass Meerrettich antiseptisch wirkt und gut gegen Erkält­­ungen ist? Dieses und vieles mehr können Sie in den Medi­ zingärten erfahren, die gleichzeitig ein grosser, schöner Park sind. Hier wird die Geschichte der Pflanzenheilkunde erzählt und es werden Paral­ lelen zur modernen, westlichen Medizin gezogen. Die Medizingärten bestehen mittlerweile aus 4 Gärten von jeweils 800 m² einschliesslich eines mit einem kleinen See, einem Wasserfall und einem hundert Meter langen Wasserlauf. Als Besonderheit stehen etwa 100 verschiedene Bäume mit medizinischer Bedeutung um die Gärten verteilt. Die Medizingärten beherbergen mehr als 600 verschiedene Pflanzensorten und bei allen ist die Wirkungsweise ausgeschildert. Gehen Sie in den


Gärten und zwischen den Bäumen auf Entdeck­ ungsreise oder setzen Sie sich hin und geniessen den Ausblick. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite 140. Informationen: www.medicinhaverne.dk und facebook.com/medicinhaverne.

T HE MEDICINE GARDENS IN TRANEKÆR

Did you know that a plant like the Marie Thistle can reproduce some parts of the liver? Or that the content of American Yew is used in today’s chemo therapy? Not to mention that horseradish is antiseptic and good for colds? All that and much more you can learn in the Medicine Gardens, which is a big and beautiful park. Here, the history of herbal medicine is told, and parallels are drawn to modern western medicine. The Medicine Gardens now hold four gardens, each of 800 m², including one with a small lake, a waterfall and a several hundred meters long stream. As something totally unique, the gardens are surrounded by about hundred dif-

ferent trees with medicinal abilities. In the garden itself, there are more than 600 different plants varieties and by all of them are signs, which describe the plant’s effect. Go and explore between gardens and trees, or sit down and enjoy the beautiful sight. Opening hours and address see page 140. Info: www.medicinhaverne.dk and facebook.com/ medicinhaverne.

Kom og besøg Medicinhaverne

med mere end 600 forskellige nye og gamle medicinske planter.

Læs mere på www.medicinhaverne.dk & www.facebook.com/medicinhaverne Voksne 30 kr., børn under 18 år gratis.

53


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

E N LILLE MORSOM BID AF VERDEN

En hel verden fortalt i små bidder – og så på en humoristisk måde. Ja, det er de både elskede og hadede souvenirs, det drejer sig om. I Souvenir­ museet Souvenariet ved Tranekær Slot kan man opleve vel nok verdens største samling af gamle souvenirs fra alverdens lande. Det drejer sig om flere end 3.000 souvenirs, hvoraf mange er fra Danmark. De ældste er fra 1890-erne. Endnu flere kommer fra eksotiske lande. Desuden får man et gensyn med souvenirs fra de første charterrejser til bl.a. Tyskland, hvor Harzen var det store hit i 1950´erne for ikke at tale om Spies og Mallorca-turene, som alle sol-hungrende danskere absolut skulle på. Museet har også to særudstil­ linger; den ene med forbudte souvenirs, som danske toldere har inddraget – ofte med store bøder til følge. Desuden en rørende og fin samling af orientalske indkøb, som to sømænd fra samme familie har sendt hjem til familien på Strynø engang i begyndelsen og midten af 1900-tallet. Efter en munter oplevelse med gamle minder kan besøget rundes af i museets uden54

dørs ”Café Let” med is og forskellige forfriskninger. Åbningstider og adresse se side 140. www.souvenariet.dk

E IN KLEINES, LUSTIGES STÜCK DER WELT

Eine ganze Welt, erzählt in kleinen Stücken – und dann noch auf humoristische Art und Weise. Ja, es sind die sowohl geliebten als auch gehassten Souvenirs, um die es hier geht. Im Souvenirmuseum Souvenariet beim Schloss Tranekær kann man die wohl weltgrösste Sammlung alter Souvenirs aus aller Herren Länder bestaunen. Es gibt über 3.000 Souvenirs, viele davon stammen aus Dänemark. Die Ältesten sind aus den 1890ern. Noch mehr kommen aus exotischen Ländern. Hier gibt es auch ein Wieder­ sehen mit den Souvenirs der ersten Charterreisen nach u.a. Deutschland, bei denen der Harz in den 1950ern ganz oben auf der Hitliste stand und natürlich der Spies und Mallorca Reisen, an denen alle sonnenhungrigen Dänen absolut teil­ nehmen mussten. Das Museum hat zwei Sonder­­-


aus­stellungen, eine davon mit verbotenen Souvenirs, die von dänischen Zöllnern konfisziert wurden – oftmals in Zusammenhang mit grossen Geldstrafen. Darüber hinaus eine schöne Sammlung orientalischer Ein­käufe, die zwei Seemänner aus derselben Familie zu ihren Angehörigen auf Strynø Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts schickten. Nach einem erheiternden Treff mit alten Erinner­ ungen kann man den Besuch draussen im ”Café Let” bei Eis und verschiedenen Erfrischungen ausklingen lassen. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite 140. www.souvenariet.dk

 SMALL FUNNY BITE OF THE A WORLD

An entire World shown/told in small pieces – and with a sense of humour. Yes, the topic is the equally loved and hated souvenirs. In the Souvenir Museum Souvenariet at Tranekær Castle, you can experience probably the largest collection of old souvenirs in the world, from all over the world. The collection holds more than 3.000 souvenirs of

Ta´en slapper i vores udendørs

Café Let

which many are Danish. The oldest dates back to the 1890es. Even more comes from exotic countries. In addition you can revisit with souvenirs from the first chartered travels to e.g. Germany, where Harzen was a big hit in the 1950’s, not to mention Spies and the Mallorca-trips, which were an absolute must for all suncraving Danes. The museum also has two special exhibitions; one with illegal souvenirs impounded by Danish custom – often issued with large fines. The other one is a moving and fine collection of oriental purchases sent home by two sailors from the same family, to their family at Strynø somewhere around the beginning or middle of the 1900’s. After a cheerful trip down memory lane, the visit can end in the museum’s outdoors ”Café Let” with icecream and various refreshments. Opening hours and address see p. 140. www.souvenariet.dk

SOUVENARIET Museum med glimt i øjet

4.000 gamle souvenirs fra alverdens lande 4.000 altes Souvenirs aus aller Welt

Slotsgade 84 B - 5953 Tranekær tlf.: +45 62 59 17 18 - +45 21 75 49 40 www.souvenariet.dk - mail@souvenariet.dk

Påske-St. Bededag-Kr. Himmelfart-juni-juli-august og 1. uge sept. Desuden (efterårsferien) uge 42 Åben alle dage kl. 11:00 - 17:00. Men lukket mandage fra 12. aug.

55


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

TOBAKSLADEN I STENGADE

Der har været dyrket tobak i Danmark siden 1600-tallet, men dyrkningen var helt klart på sit højeste under besættelsen, hvor tobak var en mangelvare i Danmark. Mange landmænd på Lange­ land dyrkede virginsk tobak under besættelsen, tobakken blev tørret under loftet i tobakslader. På Langeland er en af disse tørrelader bevaret og åben for besøg. Laden der blev bygget i slutningen af krigen var ejet af husmand Hans Hansen. I dag indeholder tobaksladen en udstilling om tobaksdyrkning, og under taget hænger de store tobaksblade til tørring. Foran laden er der en lille indhegning, hvor der dyrkes tobak, disse planter stammer fra de originale frø, der blev brugt under krigen. Tobaksplanter bliver plantet på friland fra maj måned og høstes normalt i september. Åbningstider og adresse se side 140. Info: www.langelandsmuseum.com 56

DIE TABAKSCHEUNE IN STENGADE

Bereits seit dem 16. Jahrhundert wurde in Dänemark Tabak angebaut, der Höhepunkt war aber natürlich während der Besatzungszeit, als Tabak in Dänemark Mangelware war. Viele Bauern bauten virginischen Tabak während der Besat­zungszeit an, der in Tabaks­ scheunen unter der Decke getrocknet wurde. Auf Langeland ist eine dieser Scheunen bewahrt worden und für Besucher geöffnet. Die Scheune wurde gegen Ende des Kriegs gebaut und gehörte dem Kleinbauern Hans Hansen. Heute befindet sich ein der Tabakscheune eine Ausstellung über den Tabakanbau und unter der Decke hängen die grossen Tabakblätter zum Trock­ nen. Auf einem kleinen Feld vor der Scheune wird noch Tabak angebaut, die Pflanzen stammen von originalen Samen, die während des Kriegs verwendet wurden. Tabakpflanzen werden ab Mai auf dem Freiland gepflanzt und normalerweise im Septem­


ber geerntet. Ă–ffnungszeiten und Adresse siehe Seite: 140. Mehr Informationen www.langelandsmuseum.com

THE TOBACCO SHED IN STENGADE

Tobacco has been grown in Denmark since the 16th hundreds, but the growing was clearly at its peak during the occupation, where tobacco was short in supply in Denmark. A lot of farmers on Langeland grew Virginia tobacco during the occupation, and the tobacco was dried under the ceiling of tobacco sheds. On Langeland, one of these drying sheds has been preserved and is open for visitors. The shed was built towards the end of the war and was owned by a smallholder named Hans Hansen. Today the Tobacco Shed contains an exhibition about the growing of tobacco, and

under the ceiling, the big tobacco leaves are hung to dry. In front of the shed is a small enclosure where tobacco is grown, these plants originates from the very seeds, that were used during the war. Tobacco plants are planted outdoors in May and are usually harvested in September. Opening hours and address see page 140. Info: www.langelandsmuseum.com

57


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

Tranekær Slotsmølle

Åbningstider og adresse side 140. Info: www.tranekærslotsmølle.dk Skovsgaard Mølle I 1904 blev der, efter en brand, genopført en mølle ved siden af den gamle møllegård fra 1830, begge bygninger er fredet. Skovgaard Mølle er speciel, idet den har en løgformet hat og sigterne er anbragt over kværneloftet og ikke nederst i møllen, som på de fleste andre møller. Møllen er restaureret og mølleinventaret er bevaret og funktionsdygtigt hvilket betyder, at der bliver malet økologisk korn fra Skovsgaard. Møllen hører under herregården Skovsgaard, som det også er muligt at besøge. Åbningstider og adresse side 140. Info: www.skovsgaardgods.dk

INTERESSANTE BESUCHSMÜHLEN

- ein Blick in Langelands Geschichte Man erzählt sich, dass es im Laufe der Zeit 31 Mühlen auf Langeland gab, die Alle der Korn­ verarbeitung dienten. Einige dieser Mühlen sind heute Private Wohnsitze, andere ganz verschwunden und zwei kann man besichtigen.

SPÆNDENDE BESØGSMØLLER

- et kig ind i Langeland historie Det fortælles at der har været 31 møller på Langeland gennem tiden, alle sammen opført til forarbejdning af korn. Nogle af disse møller er i dag privat beboelse, andre er helt forsvundet og to er åbne for publikum. Tranekær Slotsmølle På bakken nord for Tranekær har der stået møller i flere hundrede år, møller som har tilhørt grevskabet i Tranekær. I dag ejes møllen af ildsjælene ”Tranekær Møllelaug”, som driver og vedligeholder den gamle mølle fra 1846. Tranekær Slotsmølle er fuld funktionsdygtig, og hvis man er heldig og vinden er gunstig, kan man se, hvordan der males mel. I møllens gamle magasinbygning er der indrettet en lille café og butik, hvor man blandt andet kan købe det mel, som møllen maler. Stedet har flere fine mindre udstillinger. 58

Tranekær Schlossmühle Auf dem Hügel nördlich von Tranekær stehen seit hunderten von Jahren Mühlen, die der Grafschaft von Tranekær gehörten. Heute ist die Mühle im Besitz des ”Tranekær Gildenschaft”, das die alte Mühle von 1846 betreibt und in Schuss hält. Die Tranekær Schlossmühle ist voll funktionsfähig und mit etwas Glück kann man bei günstigem Wind beim Mehl malen zusehen. Im alten Lagergebäude gibt es ein kleines Café und einen Laden, in dem man das gemahlene Mehl kaufen kann. Dort gibt es auch mehrere kleine, aber feine Ausstellungen. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite: 140. Informationen: www.tranekærslotsmølle.dk Skovsgaard Mühle 1904 wurde, nach einem Feuer, eine Mühle neben dem alten Mühlenhof von 1830 errichtet. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Skovsgaard Mühle ist etwas besonderes, da sie eine zwiebelförmige Kappe hat und weil die Siebe über dem Mahlboden angebracht sind und nicht darunter, wie in den meisten anderen Mühlen. Die Mühle ist


restauriert und das Mühlinventar voll funktionsfähig erhalten, hier wird noch bio Getreide gemahlen. Die Mühle gehört zum Gutshof Skovsgaard, den man ebenfalls besuchen kann. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite: 140. Informationen: www.skovsgaardgods.dk

EXCITING VISITING MILLS

- A peek into the history of Langeland It is told, that through the ages, there has been 31 mills on Langeland, all of them built for processing grain. Some of these mills are now private residences, others have totally disappeared and two are open to the public. Tranekær Castle Mill On the hill north of Tranekær, mills have been standing for centuries, mills which belonged to the estate in Tranekær. Today the mill is owned by the fiery souls of “Tranekær Mill Guild”, who run and maintain the old mill from 1846. Tranekær Castle

Mill is fully functional, and if you are lucky and the wind is favorable, you can see how flour is milled. In the mill’s old storage building there is a café and a small store where, among other things, you can buy the flour that is milled in the Mill. The place has several nice, smaller exhibitions. Opening hours and address page 140. Info: www.tranekærslotsmølle.dk Skovsgaard Mill In 1904 after a fire, a mill was rebuilt next to the old Mill Farm from 1830, both buildings are preserved. Skovsgaard Mill is special because it has an onion shaped hat and the sieves are placed over the grinding loft and not on the bottom of the mill as in most mills. The mill is restored and the mill equipment is preserved and functional, which means organic flour is being milled. The mill belongs to Skovsgaard Estate, which is also open for visitors. Opening hours and address page 140. Info: www.skovsgaardgods.dk

Tranekær Slotsmølle Kom og besøg den historiske Slotsmølle fra 1846. Oplev et levende mølleri fra en svunden tid. Med udstilling fra dengang møllen var kernen i dagligdagen. Cafeen tilbyder forfriskninger og salg af souvenirs. JULEMØLLEN: Kom i julestemning i den gamle mølle med nisserier, julehandel, duften af granog æbleskiver. ÅBEN 2019 ÅBNINGSDAGE I PÅSKEN: Skærtorsdag, Langfredag, påskedag og 2. påskedag kl. 12-17. MAJ-JUNI: tirsdage og torsdag kl. 12-17. JULI-AUGUST: alle dage kl. 12-17 SEPTEMBER: tirsdage og torsdage kl. 12-17. OKTOBER: tirsdage og torsdage kl. 12-17 indtil efterårsferien. EFTERÅRSFERIE: 1. søndag – fredag kl. 12-17. Derefter lukker møllen, åbner igen til jul. JULEMØLLEN: 3 weekender, 1 weekend før 1. søndag i advent. Uge 47, 48, 49 lørdag og søndag kl. 13-16.30. Entré: Kr. 20,- Børn under 10 år gratis iflg. 1 voksen

www.tranekærslotsmølle.dk Besuchen Sie die historische Schlossmühle von 1846. Erleben Sie die lebendige Müllerei aus vergangenen Zeiten. Eine Ausstellung zeigt die Mühle, als sie noch täglicher Dreh- und Angelpunkt war. Im Café sind Erfrischungen und Souvenirs erhältlich. Weihnacht: Kommen Sie in Weihnachtsstimmung in der alten Mühle mit Nissen, Weihnachtshandel, dem Duft von Tannen und Gebäck. Come and visit the historic Castle Mill dating from 1846. Experience milling as it used to be in the old days. An exhibition shows how the mill used to be the centre of daily life. The café offers refreshments and sells souvenirs. Christmas: Get into a Christmas mood in the old mill with its Christmas market filled with seasonal specialties and smelling of pine and Danish apple dumplings.

59


OMRÅDER · ORTE · DISTRICTS was man gerade braucht. Mit einem Super­markt, einer Bäckerei und Geschäften mit Gebrauchs­kunst uvm. ist die Stadt weiterhin ein aktiver und lebendiger Ort. Der Strand nördlich der Stadt ist ein schöner Sandstrand mit einer Badebrücke und er wird von vielen ganzjährig genutzt. Lohals und Hou sind ein guter Ausgangspunkt für viele Ausflüge, an drei Seiten von Wasser umgeben und mit weitläufigen Waldgebieten lädt die Natur zum Erkunden ein, entweder zu Fuss oder mit dem Rad.

LOHALS OG HOU

Lohals er Langelands nordligste by. Byen har en hyggelig havn, hvor kulturhuset Banjen hen over sommeren er rammen for mange musikarrangementer og en meget velbesøgt frikadellefest (se aktivitetskalenderen side 138). I modsætning til mange andre små byer, er der i Lohals stadig mulighed for at købe det man lige står og mangler. Med en brugs, et bageri og muligheden for at købe brugskunst m.m., er byen stadig et aktivt og levende sted. Stranden nord for byen er en flot sandstrand med badebro og den bliver flittigt brugt hele året. Lohals og Hou er et godt udgangspunkt for mange udflugter, med vand på tre sider og store skovområder inviterer naturen til at udforske enten til fods eller på cykel. Lidt historie Lohals Havn er bygget i slutningen af 1850’erne og er en gammel fragtskibs- og fiskerihavn. Lohals Fyr er bygget i 1893 og er et vinkelfyr på 9 m bygget af jern. I begyndelsen af 1900-tallet blev Lohals en aktiv havneby med mange butikker, håndværkere og både en telegraf- og telefonstation, et skibsbyggeri og et missionshus.

LOHALS UND HOU

Lohals ist Langelands nördlichste Stadt. Es gibt einen gemütlichen Hafen, in dem das Kulturhaus Banjen während des Sommers viele Musik­ veranstaltungen arrangiert und das gutbesuchte Frikadellenfest (siehe Seite 138 im Veranstaltungs­ kalender). Im Gegensatz zu vielen anderen kleinen Orten kann man in Lohals immer noch alles kaufen, 60

Etwas Geschichte Der Hafen von Lohals wurde Ende der 1850er erbaut und ist ein alter Fracht- und Fischereihafen. Der Leuchtturm von Lohals wurde 1893 erbaut und ist ein 9m Sektorenfeuer aus Eisen. Anfang 1900 wurde Lohals eine aktive Hafenstadt mit vielen Läden, Handwerkern und einer Telegrafie- und einer Telefonstation, einem Schiffsbauplatz und einem Missionarshaus.

LOHALS AND HOU

Lohals is Langeland’s northernmost city. The city has a cosy harbour, where the cultural house Banjen during the summer is framework for many music events and a very well visited meatball fiest (see the event calendar “frikadellefest” page 138). Contrary to many other small cities, in Lohals there are still opportunities to buy exactly what you need. With a supermarket, a bakery and the possibility to buy arts and crafts etc., the city is still an active and living place. The beach north of the city is a nice sandy beach with a bathing jetty and it is frequently used all year round. Lohals and Hou are excellent starting points for many excursions, with water on three sides and large forest areas, the nature invites to be explored either on foot or bicycle. A bit of history Lohals Harbour was built at the end of the 1850’s and is an old cargo- and fishing harbour. Lohals Lighthouse was built in 1893 and it is a 9m angular lighthouse made of iron. In the beginning of the 1900s, Lohals became an active port city with seve­ral shops, craftsmen and both a telegraph- and phone station, a ship yard and a mission house.


Dagli’Brugserne og OK benzin fra nord til syd

Dagli'Brugsen Hou

Dagli'Brugsen Snøde

Frisk brød hver dag Frisk frugt og grønt Høj service Gode parkeringsforhold Kundevenlige åbningstider

Dagli'Brugsen Tullebølle

Dagli'Brugsen Spodsbjerg

Dagli'Brugsen Humble

Åbent alle ugens dage!

Jeden Tag geöffnet! Open every day weekends incl.! HUMBLE - Ristingevej 27 - Tlf. 62 57 13 10 SPODSBJERG - Spodsbjergvej 327 - Tlf. 62 50 10 33 HOU - Østergade 80 - Tlf. 62 55 14 55 TULLEBØLLE - Annexstræde 1 - Tlf. 62 50 12 30 SNØDE - Vandværksvej 19 - Tlf. 62 55 10 55


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

S KOVENES HISTORIE OG STOR SAMLING AF DANSKE TRÆARTER

I Vestre Stigtehave, ud til Houvej, ligger Hollænder­ huset. I huset er der en udstilling om skovene på Nordlangeland og de folk som har arbejdet i skovene. I udstillingen står også den 3,5 tons tunge Djævlesten fra yngre bronzealder. Stenen, der er danefæ, har 198 skåltegn og to hænder. Foran huset er der borde og bænke hvor du kan nyde din mad og bagved huset finder du en bålplads hvor du kan tænde op i medbragt brænde og lave varm mad. Der er gratis toilet i bygningen. For enden af haven er indgangen til Skovhaven. Her kan du finde næsten alle de træarter der vokser i danske skove. Skovhaven blev anlagt i 2000 og indviet af Dronning Margrethe og Prins Henrik i 2008, hvor de plantede et egetræ. Træet er en efterkommer af den gamle Konge-eg i Jægerspris Nordskov. Kort til Nordlangelands Statsskove kan findes på langeland.dk under vandreture. På kortet kan man også finde Hundeskoven syd for Lohals og place­ ringen af shelter i Vester Stigtehave. 62

 IE GESCHICHTE DES WALDES D UND DIE SAMMLUNG DÄNISCHER BAUMSORTEN

Im Vestre Stigtehave, am Houvej, liegt das Holländerhaus. Im Haus gibt es eine Ausstellung über die Wälder Nordlangelands und die Menschen, die in den Wäldern gearbeitet haben. In der Ausstellung steht auch das 3,5 Tonnen schwere Teufelspferd aus der jüngeren Bronzezeit. Der Stein ist ein Danefæ und hat 198 schalenförmige Vertiefungen und zwei Hände. Vor dem Haus befinden sich Tische und Bänke, wo sie Ihr Essen verzehren können und hinter dem Haus gibt es eine Feuerstelle, wo sie mitgebrachtes Brennholz anzünden und warmes Essen machen können. Im Gebäude befindet sich eine Toilette, die Sie kostenlos nutzen können. Am Ende des Gartens befindet sich der Eingang zum Waldgarten. Hier finden Sie alle Baumsorten, die in dänischen Wäldern wachsen. Der Wald­ garten wurde im Jahre 2000 angelegt und von Königin Margrethe und Prinz Henrik 2008 einge-


weiht, als sie eine Eiche pflanzten. Der Baum ist ein Ableger der alten Königseiche im Jægerspris Nordskov. Eine Karte von Nordlangelands Staatswäldern finden Sie auf www.langeland.dk unter Wander­touren. Auf der Karte finden Sie auch den Hundewald südlich von Lohals und die Lokation der Shelter im Vester Stigtehave.

T HE DUTCH HOUSE AND THE FOREST GARDEN

In Vestre Stigtehave, facing Houvej, lies the Dutch House. Inside the house is an exhibition about the forests on North Langeland and the people who worked in the forests. The exhibition also holds the 3,5 ton Devil stone derived from the younger bronze age. The stone, which is a Danish treasure

trove, has 198 cup marks and two hands. In front of the house are tables and benches where you can enjoy your food, and behind the house you will find a fire pit, where you can light a fire with your brought fire wood and cook a warm meal. There is a toilet free of charge in the building. At the end of the garden lies the entrance to the Forest Garden. Here you can find almost all of the tree species that grow in Danish forests. The forest garden was founded in year 2000 and inaugurated by Queen Margrethe and Prince Henrik in 2008, where they planted an oak tree. The tree is a descen­ dant of the old King-oak tree in Jægerspris North forest. A map of the state forests on North Langeland is available at www.langeland.dk in the hiking section. The map also shows where you can find the Dog forest South of Lohals and the location of the shelter in Vestre Stigtehave.

63


S E VÆ R D I G H E D E R · S E H E N S W Ü R D I G K E I T E N · AT T R A C T I O N S

 IRKERNE ER EN AF LANGELANDS K ARKITEKTONISKE PERLER

De fleste af kirkerne på Langeland er bygget i middelalderen og opført i romansk eller gotisk stil med altertavler eller prædikestole i renæssance- eller sen-renæssancestil. Glasmosaikker kan blandt andet ses i Bagenkop, Kædeby, Stoense og Skt. Bendts Kapel. I Bøstrup, Stoense, Longelse, Skrøbelev og Magleby kan ses billedkvadre og i Skrøbelev, Simmerbølle og Tullebølle kan du se kalkmalerier. Kalkmaleriet i Tullebølle har været kalket over flere gange, da det viser et ”skrækkeligt helvedesbillede”. Snøde er Langelands højest placerede kirke, Humble har den ældste kirkeklokke (1430), på kirkegården i Magleby findes en mindemur over flyvere fra 2. verdenskrig og i Rudkøbing spiller klokkespillet dagligt. På Bøstrup Kirkegård ligger Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth begravet, i koret i Snøde Kirke hviler slægten Steensen, under alte-

Snøde Kirke

64

ret i Humble Kirke findes et tilmuret gravkapel for familien fra Skovsgaard og på Kirkegården i Tranekær ligger gravkapellet for slægten Ahlefeldt fra Tranekær Slot. Du kan finde kirkernes åbningstider, gudstjenester og beskrivelser af kirkerne på www.langelandærø-provsti.dk. Skt. Bendts Kapel har messe den 1. søndag i måneden.

 IE KIRCHEN GEHÖREN D ZU LANGELANDS ARCHITEKTONISCHEN PERLEN

Die meisten Kirchen auf Langeland wurden im Mittelalter gebaut, im romanischen oder gotischen Stil mit Altarbildern oder Kanzeln in der Re­ naissance oder Spätrenaissance-Stil. In Bagen­kop, Kædeby, Stoense und der Skt. Bendts Kapelle kann man Glasmosaiken sehen. Bildquader finden Sie in Bøstrup, Stoense, Longelse, Skrøbelev und Magleby


Billedkvadre Skrøbelev Kirke

und in Skrøbelev, Simmerbølle und Tullebølle können Sie Kalkmalereien sehen. Das Kalkgemälde in Tullebølle wurde mehrmals übergekalkt, da es ein ”schreckliches Höllenbild” zeigt. Snøde hat Langelands höchst gelegene Kirche, Humble die älteste Kirchenglocke (1430), auf dem Friedhof in Magleby gibt es eine Gedenkmauer für Flieger des Zweiten Weltkriegs und in Rudkøbing kann man täglich das Glockenspiel hören. Auf dem Friedhof von Bøstrup liegt Grundtvigs Jugendliebe, Frau Constance Leth, begraben, Unter dem Chor der Snøde Kirche ruht das Geschlecht Steensen, unter dem Altar der Humble Kirche liegt eine zugemauerte Grabkapelle für die Familie von Skovsgaard und auf dem Friedhof in Tranekær liegt die Grabkapelle des Geschlechts Ahlefeldt vom Tranekær Schloss. Öffnungszeiten, Gottesdienste und Beschreib­ ungen der Kirchen finden Sie auf www.langeland-ærø-provsti.dk. Die Skt. Bendts Kapelle hält an jedem 1. Sonntag im Monat die Messe.

with altarpieces or bulpits in renaissance- or late renaissance style. The glass mosaics can, among others, be seen in Bagenkop, Kædeby, Stoense and Sct. Bendt’s Chapel. In Bøstrup, Stoense, Longelse, Skrøbelev and Magleby you can see stone carvings and in Skrøbelev, Simmerbølle and Tullebølle, you can see frescoes. The fresco in Tullebølle has been painted over several times because it portrays a ”horrible Hell image”. Snøde church is the highest placed church on Langeland, Humble has the oldest churchbell (1430), on the cemetery in Magleby is a commemorative wall for pilots who fought in the Second world war, and in Rudkøbing the carillons play every day.

THE CHURCHES ARE ONE OF LANGELAND’S ARCHITECTURAL PEARLS

You can find opening hours of the churches, services and descriptions of the churches at www.langeland-ærø-provsti.dk. Sct. Bendt’s Chapel holds a mass on the first Sunday of the month.

Most of the churches on Langeland were built in the middle ages and erected in Roman or Gothic style

In Bøstrup cemetery, Grundtvig’s youth beloved Mrs. Constance Leth lies buried, in the choir in Snøde church, the genus Steensen rests, underneath the altar in Humble church lies the family form Skovsgaard and on the cemetery in Tranekær there is a walled up sepulchral for the genus Ahlefeldt from Trane­kær Castle.

65


UDFLUGTER FRA LANGELAND · AUSFLÜGE VON LANGELAND ·  

GORILLA PARK

Mærk suset – både i håret og maven. Med otte forskellige forhindringsbaner på i alt 2,7 km og med mere end 100 klatreelementer i trætoppene i 1m til 26m højde, er der virkelig mulighed for at slippe den indre gorilla løs. Prøv de 24 svævebaner, hvoraf en er mere end 280 m, tarzansving, BMXkørsel i trætoppene, snowboards, base jumps og meget mere! Glem alt om højdeskræk – bare kast dig ud i oplevelsen og stol på din styrke og dit mod. Oplevelser for hele familien eller firmaudflugten Banerne har forskellige sværhedsgrader, så hele familien kan deltage, uanset om du har prøvet det før eller det er første gang - man skal blot være 4 år for at kunne prøve Baboon banen. Alle skal benytte sikkerhedsgodkendt klatreudstyr og får instruktion af de uddannede instruktører. Er I en gruppe (min.15 personer), kan der laves aftale om

66

at kombinere klatring med segway safari, lerdue­ skydning, jagtbueskydning og orienteringsløb. Ring 29167475 og hør nærmere. Åbningstider og adresse se side 140. www.gorillapark.dk

GORILLA PARK

Fühlen Sie den Sog – sowohl in den Haaren als auch im Bauch. Die Acht verschiedenen Hinder­ nisbahnen mit einer Länge von insgesamt 2,7 KM und über 100 Kletterelementen von 1 bis 26 Metern Höhe in den Bäumen bieten reichlich Möglich­ keiten, den inneren Gorilla rauszulassen. Ver­ suchen Sie sich doch an den 24 Schwebebahnen, eine davon ist mehr als 280 Meter lang, oder am BMX-Radfahren in den Baumwipfeln, Snowboards, Base-Jumping und vielem mehr! Vergessen Sie Höhenangst – stürzen Sie sic hins Abenteuer und vertrauen Sie auf ihre Kraft und ihren Mut.


EXCURSIONS FROM LANGELAND Familien- oder Betriebsausflug Die Bahnen haben unterschiedliche Schwierig­ keitsgrade, so dass die ganze Familie teilnehmen kann, egal ob Sie es schon mal probiert haben oder es zum ersten Mal versuchen. Man muss jedoch mindestens 4 Jahre alt sein um die Baboon-Bahn auszuprobieren. Jeder muss sicherheitsgeprüfte Kletterausrüstung tragen und wird von ausgebildeten Instrukteuren instruiert. Wenn Sie eine Gruppe von mindestens 15 Personen sind, können Sie auch das Klettern mit einer Segway-Safari, Tontauben­ schiessen, Jagdbogenschiessen und Orientier­ungs­ lauf buchen. Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer +45 29167475. Öffnungszeiten und Adresse finden Sie auf Seite 140. www.gorillapark.dk

GORILLA PARK

Feel the rush – both in your hair and your stomach. With eight different obstacle courses at a total of 2,7 km and more than 100 climbing elements in the treetops from 1 m up to 26 m high, there is a genu-

ine possibility to let loose your inner gorilla. Try the 24 aerial ropeways of which one is more than 280 m, tarzan swings, BMX-biking in the treetops, snowboarding, base jumping and much much more! Forget about fear of heights – just throw yourself into the experience and trust your strength and your courage. Experiences for the whole family or the company outing The lanes are different in severity, so the entire family can participate whether you have tried it before or it’s your first time – only you have to be 4 years old to try the Baboon lane. Everybody is required to use safety approved equipment and to be instructed by the trained instructors. If you are a group (min. 15 people), arrangements can be made to combine climbing with segway safari, clay pigeon shooting, hunting archery and orienteering race. Call ph. +45 29167475 for further inquiries. Opening hours and adress see p. 140. www.gorillapark.dk

BOOK ONLINE gorillapark.dk

KLATRING, SJOV OG HYGGE FOR HELE FAMILIEN! INGSBANER MANGE FORHINDR RENDE I RD FO UD FRA LET TIL JDE 1-26 METERS HØ

Nyd den abeskønne atmosfære i vores unikke trætopklatreparker i Svendborg og Vejle! +45 29 16 74 75 · info@gorillapark.dk

67


UDFLUGTER FRA LANGELAND · AUSFLÜGE VON LANGELAND ·  

M/S HELGE

Veteranfærgen M/S Helge sejler hver sommer på rundtur på Svendborgsund. Den velholdte færge, som er fra 1924, kan denne sommer lægge fra kaj og sejle ud på sin sæson nummer 95. Turen går forbi 6 forskellige destinationer, hvor det er muligt at stige af og på. Her kan du besøge herlige ishuse, minigolfbaner, skov og strand, samt flere forskellige restauranter og Valdemars Slot. Velkommen ombord! www.mshelge.dk

M/S HELGE

Die Veteran Fähre M/S Helge segeln jeden Sommer auf Fahrt auf Svendborgsund. Die gepflegte Fähre, die aus dem Jahr 1924 ist, segelt in diesem Sommer auf seine 95. Saison. Die Fähre liegt an 6 verschie-

68

dene Destinationen an, bei denen es möglich ist, ein und aus zu steigen. Hier können Sie herrliche Eis Häuser, Minigolfplätze, Wälder und Strände, sowie mehrere Restaurants und Schloss Valdemar besuchen. Willkommen an Bord! www.mshelge.dk

M/S HELGE

The Veteran ferry M/S Helge sail every summer on tour at Svendborgsund. The well-maintained ferry, which is from 1924, is this summer leaving the berth and sailing out on its season number 95. The route passes by 6 different destinations where it is possible to get on and off. Here you can visit ice cream houses, mini golf courses, forests and beaches, as well as several restaurants and Valdemar's Castle. Welcome on board! www.mshelge.dk


EXCURSIONS FROM LANGELAND Tag på en enestående sejltur og oplev det sydfynske ø-hav fra sin smukkeste side

Oplev Svendborgsund ombord på veteranskibet

M/S HELGE

M/S HELGE • SVENDBORG •

Nyd den salte havluft med udsigt til den smukke natur med skove, strande og de hyggeligste små havne. Tag en afstikker på turen og stå af i den hyggelige gamle skipperby Troense, gå en tur i de små gader med velholdte bindingsværkshuse eller tag med til Valdemars Slot og se de imponerende museer, minigolfbanen og legepladsen. Ved flere broer findes også gode badestrande og ishuse.

SVENDBORG

CHRISTIANS MINDE VINDEBYØRE

TÅSINGE

Planlæg din tur med mulighed for at stige af og på undervejs. Turen tager knap 2 timer. Madkurv kan medbringes og nydes ombord.

GRASTEN

PRIS FOR RUNDTU R Voksen kr . 14 Barn kr. 70 0,,-

MS HELGE

N

S

Sejlplan 11. maj - 15. september 2019 Afg.

Ank. Afg.

Svendborg Vindebyøre Christiansminde Troense Grasten Valdemars Slot

10 .00 10 .10 10 .15 10 .30 10 .40 10 .55

12.30 12.40 12.45 13.00 13.10 13.25

14.40 14.50 14.55 15.10 15.20 15.35

16.40 16.50 16.55 17.10 17.20 17.35

Valdemars Slot Grasten Troense Christiansminde Vindebyøre Svendborg

10 .55 11 .10 11 .20 11 .35 11 .40 11 .50

13.25 13.40 13.50 14.05 14.10 14.20

15.35 15.50 16.00 16.15 16.20 16.30

17.35 17.50 18.00 18.15 18.20 18.30

KØB 2-i-1 BILLET Rundtur med M/S Helge + entre på Valdemars Slot Pris:Voksen 230 kr. / barn 110 kr.

INFORMATION

Svendborg Havnekontor Jessens Mole 6, 5700 Svendborg Tel: +45 6223 3000 (Svendborg Kommune) Mandag - onsdag kl. 9 - 15 Torsdag kl. 10 - 16.30 Fredag kl. 9 - 14

GRAFlab.dk

Ank.

Afgange KUN i JULI

VISUALMAPS.DK

VALDEMARS SLOT

Ø

www.mshelge.dk

TROENSE

V

Læs mere om turforslag, priser og køb billetter på

THURØ

69


UDFLUGTER FRA LANGELAND · AUSFLÜGE VON LANGELAND ·  

D INOSAUERFAMILIER

Vi mennesker har altid været dybt fascinerede af de store fortidsdyr. Vi gør os forestillinger om hvordan de har set ud og hvordan det vil være, hvis man en dag skulle stå foran en rigtig dinosaurus. På Naturama har du chancen. Her kan du opleve en rigtig Tarbosaurus bataar – det asiatiske svar på en T-Rex. Det er en 12 meter lang og 5 meter høj kæmpe, som har løbet rundt i Asien for omkring 70 millioner år siden. Du kan se kæmpen og opleve sjældne rekonstruktioner af dinosaurfamilier, ægte dinosaur-æg og fantastiske billeder af, hvordan det måske har set ud dengang kæmperne levede på jorden. Natur og drama i Svendborg Kom helt tæt på dyrene og oplev elge, moskusokser, hvalskeletter og fugle iscenesat i et naturteater med lys, lyd og film. Dyk ned i det blå univers til havets kæmper. Klap den lille bjørn, hør kron­ hjortens brøl og kom helt tæt på isbjørne, ulve og vildsvin. Stig til vejrs og bliv fascineret af mere end 500 fugle. Vil du med på natureventyr?

70

D INOSAURIERFAMILIEN

Diese gewaltigen Urzeittiere haben uns Menschen schon immer fasziniert. Wir stellen uns vor, wie sie ausgesehen haben und wie es wäre, wenn man eines Tages vor einem echten Dinosaurier stehen würde. Im Naturama hast du die Möglichkeit dazu. Hier kannst du einen richtigen Tarbosaurus bataar – das asiatische Gegenstück zum T-Rex – erleben. Dieser Koloss ist 12 Meter lang und 5 Meter hoch und lebte vor etwa 70 Millionen Jahren in Asien. Sieh dir diesen Riesen an und lass dich durch aussergewöhn­ liche Rekonstruktionen von Dinosaurierfamilien, echte Dinosaurier-Eier und fantastische Bilder in diese ferne Welt entführen, um hautnah zu erfahren, wie es damals, als die Dinosaurier die Erde bevölkerten, vielleicht ausgesehen hat. Natur und Spannung in Svendborg In unserer interaktiven Ausstellung lassen sich Tiere hautnah erleben – mit Licht- und Toneffekten sowie Filmbeiträgen werden Elche, Moschusochsen und Vögel zum Leben erweckt; ausserdem gibt es beeindruckende Walskelette zu bewundern. Tauche


EXCURSIONS FROM LANGELAND hinab in das blaue Universum zu den Giganten der Meere. Streichle den kleinen Bären, lausche dem Röhren eines Rothirschs und erlebe Eisbären, Wölfe und Wildschweine aus nächster Nähe. Erhebe dich in die Lüfte und lass dich von mehr als 500 Vögeln faszinieren. Willst du bei diesem Naturabenteuer dabei sein?

D INOSAUR FAMILIES

We humans have always been deeply fascinated by these great prehistoric creatures. We imagine their huge size, their wildness... their teeth! Naturama now offers you the chance to have an encounter with a real dinosaur: Tarbosaurus Bataar, the Asian answer to a T-Rex, a monstrous 12-meter long and 5-meter high meat-eater that tramped across Asia about 70 million years ago. You can watch and experience the rare reconstructions of dinosaur families, see real dinosaur eggs and view amazing images of how it might have looked when these giant warriors roamed the Earth.

Nature and drama in Svendborg Marvel at our beautifully preserved animals, all staged in a 360-degree nature theatre of light, sound and films. Dive down into our blue universe together with the leviathans (or giants) of the ocean where a massive whale skeleton rests. Pat the little bear, listen to the call of the deer and experience the majesty of polar bears, wolves and wild boars. And feel your spirit and fascination soar with our massive display of over 500 birds!

71


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

EN LYSTFISKERS DRØM

Med 140 km kystlinje og et utal af fiskearter, er Langeland så tæt på en lystfiskers drøm som det kan komme. Langeland er kendt som et af de områder i Danmark med flest fisk, og måske netop derfor, kommer lystfiskerne tilbage til Langeland igen og igen. Fra havnene i Spodsbjerg og Bagenkop stævner kutterne ud med erfarne skippere ombord, som kender havet omkring øen og de gode fiskepladser. Vil du hellere ud med en jolle, kan du medbringe din egen eller leje flere steder på øen. Selve kysten, med sine 140 km, indbyder til kystfiskeri hele året. Så er det f.eks. drømmen at stå med stangen en tidlig morgen imens solen står op, er der masser af steder, hvor den kan udleves. De fleste lystfiskere kan fortælle historien om den store fisk, der slap væk. På Langeland vidner opslag på Facebook, Instagram og diverse hjemmesider, om lige så mange historier, hvor de store fisk blev hevet i land. Så det er bare med at kaste snøren i vandet!

Put & Take Langeland byder også på to put & take ørred søer. En saltvandssø ved Spodsbjerg på 20.000 m2 og en ferskvandssø på 10.000 m2 ved Tryggelev. Lidt praktisk Kontakt eventuelt en af de mange grejbutikker og bådudlejere for råd og vejledning www.langeland. dk/langeland/lystfiskeri, eller køb vores Fiske­ atlas med tips til nogle af de bedste fiskepladser ved kysten. Husk at købe dit fisketegn inden du begynder at fiske, du kan købe det i mange grejbutikker og på www.fisketegn.dk.

TRAUM EINES JEDEN ANGLERS

Mit seiner 140 Km langen Küste und unzähligen Fischarten, ist Langeland ganz nah dran, Traum eines jeden Anglers zu sein. Langeland ist dafür bekannt, eine der fischreichsten Gegenden Dänemarks zu sein und wahrscheinlich kommen Angler aus genau diesem Grund immer wieder nach Langeland.

Nyrenoveret i efteråret 2017

10.000 m2 stor natursø i skønne omgivelser

Im Herbst 2017 renoviert

10.000 m2 großer Natur See in wunderschöner Umgebung

Put & Take www.putandtake-langeland.dk Tlf. +45 23 20 15 55 72


Torben Hansen Ferie Von den Häfen in Spodsbjerg und Bagenkop stechen die Kutter mit erfahrenen Skippern, die das Meer um die Insel und die guten Angelplätze kennen, in See. Ziehen Sie eine Jolle vor, können Sie Ihre eigene mitbringen oder vor Ort eine aus­ leihen. Die 140 Km lange Küste lädt ganzjährig zum Küstenangeln ein. Falls Sie davon träumen, früh morgens bei Sonnenaufgang mit einer Angel in der Hand zu stehen, gibt es hier viele Plätze, an denen Sie ihren Traum ausleben können. Die meisten Angler erzählen Geschichten vom riesigen Fisch, der entkam. Auf Langeland zeugen Einträge auf Facebook, Instagram und verschiedenen Webseiten von genauso viel Geschichten, wo die riesigen Fische geangelt wurden. Werfen Sie also die Schnur ins Wasser! Put & Take Auf Langeland gibt es auch zwei Put and Take Seen mit Forellen. Eine Salzwassersee bei Spodsbjerg mit 20.000 M² und einen Frischwassersee mit 10.000 M² bei Tryggelev.

SPODSBJERG LYSTFISKERSØ Et rigtigt fiskeparadis - kun 50 m fra havet Ein Angler-Paradies - nur 50 m. vom Meer

Lej en båd i Bagenkop Sejl en tur til Marstal og nyd den gamle søfartsby med de mange hyggelige spisesteder. Eller fang din aftenmad selv. Vi har grejet til torsk, fladfisk, makrel og hornfisk samt levende orm.

Marstal

Miete ein Boot in Bagenkop Machen Sie eine Tour nach Marstal, der alten Seefahrerstadt auf der Nachbarinsel Ærø mit ihren vielen Shops, Restaurants und Cafés. Oder fangen Sie ihr Abendessen einfach selbst. Wir haben frische Würmer und Angelausrüstung für Dorsch, Plattfisch, Makrele und Hornhecht.

20.000 m2 saltvands-sø /Salzwasser-See

Tlf. +45 20 45 76 41

Også cykeludlejning Auch Fahrradvermietung

Torben Hansen Ferie Følg skiltning fra Spodsbjerg færgehavn. Gode P muligheder Folgen Sie den Ausschilderung von Spodsbjerg aus. Gute Parkmöglichkeiten

Tryggelev 74 · Humble Tlf. +45 4011 3187 www.thf.dk thferie

73


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY Praktische Informationen Gute Tipps und Anweisungen bekommen Sie in den vielen Angelshops und bei den Bootsvermietern www.langeland.dk/de/langeland/angeln-0, oder kaufen Sie unseren Angelatlas mit Tipps zu den besten Angelplätzen an der Küste. Denken Sie daran, einen Angelschein zu kaufen, bevor Sie angeln gehen. Sie erhalten Angelscheine in den vielen Angelshops und auf www.fisketegn.dk.

AN ANGLERS DREAM

With 140 km of coastline and a countless amount of fish species, Langeland is as close to an angler’s dream as you can get. Langeland is known as one of the areas in Denmark with most fish, and perhaps that is exactly why the anglers return to Langeland over and over again. From the ports in Spodsbjerg and Bagenkop the cutters head out to the sea with experienced captains onboard, who know the sea around the island and the best fishing spots. If you prefer sailing a dingy, you can either bring your own or you can rent from several places on the island. The coast itself with its 140 km, invites you to coast

74

fishing all year round. The dream could be standing with a fishing rod an early morning as the sun rises, and there are plenty of places to outlive that dream. Most anglers can tell the story about the huge fish that got away. On Langeland however, postings on Facebook, Insta­gram and numerous websites tell just as many stories about the huge fish they hauled in. So go fishing! Put and Take Langeland also offers two put and take trout lakes. A saltwater lake near Spodsbjerg; 20.000 m2 and a freshwater lake near Tryggelev; 10.000 m2. Practical info; If needed, contact one of the many equipment stores or boat rentals for advice and guiding www.langeland.dk/ln-int/langeland/fishing-0 or purchase our Fishing Atlas with tips to some of the best fishing spots near the coast. Remember to buy your fishing license before you start fishing, you can buy it at several equipment stores and on www.fisketegn.dk


LÆGGER DU VÆGT PÅ

LEGEN SIE WERT AUF

GOD SERVICE GOD RÅDGIVNING LÆGGER ·DU VÆGT PÅ

GUTENLEGEN SERVICE GUTE AUF BERATUNG SIE ·WERT GROßE AUSWAHL · NIEDRIGE PREISE GUTEN SERVICE · GUTE BERATUNG

STORT UDVALG PRISER GOD SERVICE · GODLAVE RÅDGIVNING KOMLAVE TIL OS STORT…SÅ UDVALG PRISER

…SÅLangeland KOM TIL OS· 250 m2 Nr. 1 på Nr.• 1 på Langeland · 250 m2 Fiskegrej & tilbehør • Fisketure med kutter • Udlejning af både og fiskestænger • Fiskegrej & tilbehør • Fisketure med kutter • Dagl. friske orme • Udlejning af både og fiskestænger • Fisketegn • Udlejning af værelser • Dagl. friske orme • 250 kvm med alt til lystfiskeri • Souvenirs • Fisketegn • Udlejning af værelser • 250 kvm med alt til lystfiskeri • Souvenirs

…DANN KOMMEN SIE ZU PREISE UNS GROßE AUSWAHL · NIEDRIGE

Nr. 1 aufKOMMEN Langeland · 250 …DANN SIE ZU UNS m2 Nr. 1 auf• Kutterangeltouren Langeland · 250 m2 Angelgeräte & Zubehör

• • Verleih von Angelbooten und Angelruten • Angelgeräte & Zubehör • Kutterangeltouren • Tägl. frische Würmer • Verleih von Angelbooten und Angelruten • Angelscheine • Zimmervermietung • Tägl. frische Würmer • 250 m2 rund ums Angeln • Souvenirs • Angelscheine • Zimmervermietung • 250 m2 rund ums Angeln • Souvenirs

ANGELCENTRUM ANGELCENTRUM

ANGELCENTRUM LANGELAND SPODSBJERGVEJ 301 · Tlf. + FaxLANGELAND 0045 62 50 14 13 ANGELCENTRUM Homepage: www.angelcentrum.dk - E-mail: langeland@angelcentrum.dk

SPODSBJERGVEJ 301 · Tlf. + Fax 0045 62 50 14 13

300 m fra www.angelcentrum.dk Spodsbjerg Havn · -300 m vom Spodsbjerg Hafen Homepage: E-mail: langeland@angelcentrum.dk 300 m fra Spodsbjerg Havn · 300 m vom Spodsbjerg Hafen

BOOTE ANGEBOT ANGEBOT:: 3 TTage age mieten - nur 2 TTage age bezahlen - das Angebot gilt BOOTE ANGEBOT ANGEBOT: : Mitte Juni bis Ende August! für alle Bootstypen von 3 TTage age mieten - nur 2 TTage age bezahlen - das Angebot gilt für alle Bootstypen von Mitte Juni bis Ende August!

IMBISS MBISS IMBISS MBISS

MOTOR-ROLLER MOTOR-ROLLER

FERIENHÄUSER FERIENHÄUSER

Preis pro Tag inkl. Helm, Versicher e Pr eis pr o Tungagund gefahr ene Kilometer

30,30,-

inkl. Helm, Versicher e nur € ung und gefahrene Kilometer

nur €

IBI BOOTSVERLEIH IBI BOOTSVERLEIH Tel. 0045 6220 7120 · Handy 0045 2966 0620 · Fax 0045 6220 7121 ibi@bootsverleih.dk · www.bootsverleih.dk Tel. 0045 6220 7120 · Handy 0045 2966 0620 · Fax 0045 6220 7121 ibi@bootsverleih.dk · www.bootsverleih.dk

75


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

 OLF FOR ALLE - ØVEDE SOM G NYBEGYNDERE

Langelands Golf Klubs bane ligger smukt på et 54 ha stort område, hvor terrænet er kuperet og derfor giver mulighed for et udfordrende og varieret spil på banens 18 huller. Turen rundt på banen byder desuden på flotte udsigter over skov, mark og Langelandsbæltet. Selve området har naturlig afvanding, hvilket gør at der kan spilles hele året rundt. Langelands Golf Klub har 3 golfbiler til udlejning. Banen er åben for alle med et godkendt handicap på max 54. Når greenfeen er betalt, kan man spille hele dagen. Pay and play på par-3 banen med seks huller, giver alle med mod på at prøve sporten af, muligheden for at prøver kræfter med køller og bolde, da det er muligt at leje udstyret og der ikke kræves medlemskab af en golfklub for at spille.

76

 OLF FÜR JEDERMANN G – ANFÄNGER SOWIE FORTGESCHRITTENE

Der Golfplatz von Langelands Golf Klub liegt in einem herrlichen, 54 Ha grossen Gebiet mit hügeligem Terrain und bietet daher Möglichkeiten für ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Spiel auf dem 18 – Loch –Platz. Auf dem Weg über den Platz hat man auch einen herrlichen Blick auf Wälder, Felder und den Langelandsbelt. Der Platz hat eine natürliche Drainage, die ihn ganzjährig bespielbar macht. Langelands Golf Klub hat auch drei Golfcars, die man sich leihen kann. Der Platz ist für jeden mit anerkanntem Handicap von max. 54 offen. Wenn die Greenfee bezahlt ist, kann man den ganzen Tag spielen. Auf dem Pay and Play Par 3 Platz mit sechs Löchern, kann jeder diesen Sport ausprobieren


und sein Glück mit Golfschlägern und Bällen versuchen, da man sich hier die Ausrüstung leihen kann und auch nicht Mitglied eines Golfklubs sein muss.

 OLF FOR EVERYONE – G ADVANCED AS WELL AS BEGINNERS

Langelands Golf Club’s course is beautifully situated in a 133 acres area with hilly terrain and therefore provides opportunity for a challenging and varied game on the 18 holes of the course. The trip around the course also offers beautiful views over forest, field and the Langelands Belt. The area itself has natural drainage, which makes the course playable all year round.

Langelands Golf Club has three golf cars for hire. The course is open for anyone with an approved handicap at max 54. Once the green fee has been paid, you can play all day. The pay and play par 3 course with six holes gives everyone with the guts to try the sport the possibility to try out clubs and balls, you can rent the equipment at the club, and you don’t need a membership of a golf club to play.

LANGELANDS GOLF KLUB Østerskovvej 49 C • Tryggelev DK 5932 Humble Tlf. 63 56 00 99

Smuk og velanlagt 18 hullers golfbane i let kuperet terræn. Pragtfulde udsigter over Langelandsbæltet og øens smukke natur. Banen er åben for alle med et godkendt handicap. Greenfee pr. dag: Enhedspris kr. 320,- (€ 44) Ugekort kr. 950,- (€ 135) 6-hullers PAR-3 bane – åben for alle Greenfee: kr. 75,- pr. dag (€ 11) Golfgrej udlejes www.langelands-golf.dk E-mail: info@langelands-golf.dk

77


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

 LTERNATIV GOLF FOR HELE A FAMILIEN

Golf er jo normalt noget man forbinder med et velplejet græsområde, golfkøller i forskellige udgaver og visse nødvendige færdigheder i at svinge køllen rigtigt, for at golfbolden ender det rigtige sted. Der er i de senere år kommet flere alternative udgaver af denne fine sportsgren, som egner sig rigtig godt til en familieudflugt. Fodbold Golf - Pay and Play Forestil dig en bane som er slået på en eng af sommerblomster og med flotte store sten fra Langeland som forhindringer undervejs. Tag så en af de nummererede fodbolde under armen og pludselig er hele familien, store som små, unge som gamle, i gang med en kamp, hvor alle er lige og hvor det gælder om, at sparke bolden i hullerne på færrest spark. Banen er også et populært sted for firmaudflugter, hygge med venner eller en polterabend. Krejbjerggaard. Langøvej 6, Kædeby, 5932 Humble. www.langelands-fodboldgolf.dk

78

Disc Golf Golf forbinder man jo normalt med huller i jorden, men i disc golf er målet over jorden og ligner lidt en basketkurv af kæder og man spiller med en disc (frisbee) i stedet for med en bold. Sporten bliver spillet professionelt, men kan helt sikkert anbe­ fales til alle glade amatører, der bare har lyst til et par sjove timer. I Spodsbjerg ligger en fin 10 hullers bane på et naturområde bagerst på campingpladsen. Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing. www.spodsbjerg.dk

 LTERNATIVES GOLFSPIEL FÜR A DIE GANZE FAMILIE

Mit Golf verbindet man normalerweise einen gepflegten Rasen, Golfschläger aller Art und eine gewisse Fertigkeit darin, den Schläger korrekt zu schwingen, so dass der Golfball auch an der richtigen Stelle landet. Im Laufe der letzten Jahre sind mehrere Ableger dieser feinen Sportart aufgetaucht, die hervorragend zu einem Familienausflug passen.


Fussball l Golf - Pay and Play Stellen Sie sich einen Platz vor, der aus einer Wiese mit Sommerblumen gemäht wurde und auf dem schöne, grosse Steine aus Langeland als Hinder­ nisse verteilt sind. Nehmen Sie eine der nummerierten Fussbälle und kurz darauf ist die ganze Familie, gross wie klein, jung wie alt, in einen Wettkampf verwickelt, in dem jeder Chancen­ gleichheit hat und bei dem man den Ball mit so wenigen Schüssen wie möglich, einlochen muss. Der Platz ist ein beliebter Ausflugsort für Firmen­ ausflüge, Polterabende oder Ausflüge mit Freunden. Die Adresse ist Krejbjerggaard, Langøvej 6, Kædeby, 5932 Humble. www.langelands-fodboldgolf.dk Disc Golf Beim Golf locht man ja normalerweise in den Boden ein, aber beim Disc Golf befindet sich das Ziel über der Erde. Es sieht aus wie ein Basketkorb aus Ketten und man spielt mit einem Diskus (Frisbee) statt mit einem Ball. Der Sport wird auch professionell ausgeübt, aber er ist auch jedem Hobbysportler zu empfehlen, der Lust auf ein paar unterhaltsame Stunden hat. In Spodsbjerg liegt eine 10 Loch Bahn in einem Naturgebiet hinter dem Campingplatz. Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing. www.spodsbjerg.dk

 LTERNATIVE GOLF FOR THE A WHOLE FAMILY

also a popular place for company outings, private parties or bachelor parties. Address: Krejbjerggaard, Langøvej 6, Kædeby, 5932 Humble – www.langelands-fodboldgolf.dk Disc Golf You normally connect golf with holes in the ground, but in disc golf the goal is placed above the ground and looks like a basketball basket made from chains and you play with a Frisbee instead of a ball. There are professionals who play the game, but it can certainly be recommended to all happy amateurs who just feel like having a couple of hours’ fun. In Spodsbjerg you will find an excellent 10-hole course in a nature area at the back of the camping site. Address: Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing – www.spodsbjerg.dk

LANGELANDS F DBOLDGOLF En sjov aktivitet for hele familien i smukke omgivelser

Golf is normally a sport you connect with well groomed greens, golf clubs of various shapes and sizes and certain necessary abilities that ensure the golf ball ending up in the right place. However, during the last couple of years alternative versions of this fine sport have appeared and they are very suitable for a family outing. Football Golf – Pay and Play Imagine a course in a field of flowers with obstructions in the shape of large boulders from Lange­ land. Take one of the numbered footballs, and the whole family, young and old, is suddenly participating in a game where everybody has a say and with the purpose of kicking their ball into the different holes with the fewest kicks. The course is

Asger og Lis Kristensen Langøvej 6 - Kædeby 5932 Humble Mobil: 30 28 18 82 - 40 27 77 01 E-mail: krejbjerggaard6@os.dk www.langelands-fodboldgolf.dk Selvbetjening - åbent: 1. maj til 1. november 9 - 21

79


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

SEGWAY SIGHTSEEING

5 minutters træning er alt, hvad der skal til. Du bliver overrasket over, hvor nemt det er at lære at køre på dette tohjulede køretøj. Hjelmen kommer på, radiomodtageren tændes og efter grundig instruktion er I på vej. Det er helt specielt at køre på dette eldrevne køretøj, der bevæger sig næsten lydløst i naturen. Turen, der er 7 eller 13 km, køres på de små bagveje, skovstier og måske et smut ned over stranden. Det er en sjov og anderledes måde at få den langelandske natur helt tæt på og høre lokalhistorie og anekdoter fra området. Det skal som ”advarsel” siges, at det er svært vanedannende at køre Segway, og man tager sig selv i at tænke: ”sådan én må jeg eje”. Alle fra 12 år og opefter kan deltage på Sightseeingture, hvor der køres på offentlig vej. Er du under 12 år, kan du prøve kræfter

80

med Segways på den 17.000 m2 store bane, hvor både børn og voksne kan køre sammen. Det anbefales, at børnene minimum er 115 cm høje. Mere info på: www.segwaylangeland.dk

SEGWAY SIGHTSEEING

5 Minuten üben und es läuft. Man ist überrascht, wie einfach das Fahren des zweirädrigen Gerätes gelernt ist. Helm auf, Empfänger an und nach einer gründlichen Instruktion ist man schon unterwegs. Es ist etwas Besonderes auf diesem elektrischen Fahrzeug zu fahren, dass sich fast lautlos in der Natur fortbewegt. Die Tour von 7 oder 13 Km, führt über kleine Nebenstrassen, Waldpfade und macht vielleicht auch einen Abstecher über den Strand. So kann man die langeländische Natur auf eine etwas andere Art und Weise hautnah erleben und lokale Geschichten und


Anekdoten hören. Vielleicht sollten wir vor­warnen, Segway fahren macht süchtig und man denkt schnell: “so etwas muss ich auch haben”. Alle ab 12 können an den Sightseeing Touren auf öffentlichen Strassen teilnehmen. Kinder unter 12 Jahren und alle, die es einfach mal ausprobieren wollen, können sich mit dem Segway auf der 17.000 m2 grossen Bahn tummeln. Kinder sollten mindestens 115 cm hoch sein. Mehr Informationen auf: www.segwaylangeland.dk

SEGWAY SIGHTSEEING

5 minutes of practice and you are good to go. It is surprising how easy it is to learn how to drive this two-wheeled vehicle. Helmets on, the radio sets turned on and after a thorough instruction you are on your way. There is something special about rid-

ing this electrical powered vehicle, which moves almost soundless in nature. The tour, which is 7 or 13 km, is driven on the small back ways, forest paths and maybe a short trip on the beach. It is a different way to experience the nature on Langeland up close and hear the local histories and anecdotes. As a “warning”, it should be mentioned, that riding a Segway is highly addictive and you catch yourself thinking, “I have to get one of these”. Everybody from 12 years and up can participate in the sightseeing tours driven on public roads. Children and teenagers under the age of 12, as well as everyone, who just wants a party, can try their skills riding Segways on the 17.000 square metres course. It is recommended that children are minimum 115 cm high. More info at: www.segwaylangeland.dk

Segway bane bane Segway

På vores vores 17.000 17.000 m2 m2 bane bane kan kan På børn og ogvoksne voksnei ialle alle aldre aldre køre køre børn Segway sammen. sammen. Klar Klar tiltil fælles fælles Segway sjov og og nye nye udfordringer. udfordringer.Børn Børn sjov minimum 115 cm. minimum 115 cm.

Segway Segway sightseeing sightseeing

ANNONCE

Tag Tag med med vores vores guide guide ud ud og og oplev Langeland Langelandpå påSegway. Segway. oplev Nyd turen. turen. Det Deter er sjovt, sjovt,og ogdet deter Nyd er anderledes. at anderledes. AlleAlle kankan lærelære at køre køre på Segway. på Segway. Deltagere minimum Deltagere minimum 12 år. 16 år Book altid i forvejen, forvejen, så er der en ledig ledig Segway til jer, når når II kommer.

81


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

HER KAN SJÆLEN NÅ AT FØLGE MED

Udsigt over markerne, kig til havet og måske en hurtig dukket i samme, snoede veje og autentiske miljøer er alt sammen en del af oplevelse af Langeland og Strynø på to hjul. Landskabet med skove, hatbakker, 141 km kyst og utrolig mange seværdigheder af forskellig art, er perfekt til en cykelferie eller måske en ferie med udflugter på cykel. Langeland og Strynø er en del af Bike Friends, hvilket vil sige at der aldrig er langt til hjælp i form af cykelpumpe, lappegrej og opfyldning af vandflasken. Du finder listen over Bike Friends på www.langeland.dk. Detaljeret cykelkort Et godt udgangspunkt for cykelture er det blå cykelkort, som kan erhverves forskellige steder, bl.a. på turistkontoret i Rudkøbing og i webshoppen på www.langeland.dk. Det er et detaljeret kort, som har seks rundture indtegnet i forskellig længde fordelt over hele øen.

82

H IER KANN DIE SEELE MITHALTEN

Aussicht über die Felder, Blick auf das Meer und vielleicht auch ein schnelles Bad darin, gewundene Wege und autentische Milieus sind alles Teil des Erlebnisses von Langeland und Strynø auf zwei Rädern. Die Landschaft mit Wäldern, Huthügeln, 141 Km Küste und unglaublich viele Sehens­ würdigkeiten unterschiedlicher Art, sind perfekt für Radurlaub oder Ferien mit Radausflügen. Langeland und Strynø gehören zu Bike *Friends, d.h. man hat es nie weit um Hilfe in Form einer Fahrradpumpe, Flickwerkzeug oder im Auffüllen der Wasserflasche zu finden. Sie finden die Liste über Bike Friends auf www.langeland.dk. Detaillierte Fahrradkarte Eine gute Basis für Radausflüge ist die blaue Fahrradkarte, die man vielerorts kaufen kann,


u.a. im Touristenbureau und im webshop auf www.langeland.dk. Es ist eine detaillierte Karte über 6 Touren unterschiedlicher Länge auf der ganzen Insel.

HERE THE SOUL HAS TIME TO KEEP UP

The view over the fields, the sight of the ocean and maybe a quick dip in it, winding roads and authentic environments are all parts of experiencing Langeland and Strynø on two wheels . The landscape with woods, hathills, 141 km coastline and an incredible amount of tourist attractions of different kinds, is perfect for a bicycle vacation or

maybe a vacation with outings on bicycle. Langeland and Strynø are members of Bike Friends, which means that help in shape of a bicycle pump, repair kit and water to refill the water bottle is never far away. You can find the list of Bike Friends on www.langeland.dk. Detailed bicycle map A good starting point for bicycle tours is the blue bicycle map, which you can acquire in different places e.g. the tourist agency and in the webshop at www.langeland.dk. It’s a detailed map where six round trips of different lengths spread across the island are entered.

83


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

 PLEV NATUREN FRA ET ANDET O PERSPEKTIV

Oplevelsen af ture i en havkajak er noget helt specielt. Det kan være en tidlig morgen, solopgang og man er den eneste på havet eller det kan være flere sammen på tur med madkurven eller fiskestangen. Det at sejle i havkajak giver nemlig mulighed for mange forskellige oplevelser og følelser som sjov, udfordring og afstresning. Bogen ”Havkajak – guide til Det Sydfynske Øhav” er en guide med tips og tricks til sejladsen samt detaljerede kort trykt på vandfast papir og pakket sammen med håndbogen i en plastikpose med praktisk lynlås. Bogen kan købes i webshoppen på www.langeland.dk. Hvis du skal leje en kajak, skal du ofte kunne fremvise et EPP-bevis, der dokumenterer, at du har de nødvendige færdigheder i kajak­roning ligesom du skal kunne svømme 400 m i åbent vand. Hold afstand og gå ikke i land på fuglenes ygleområder i fredningsperioderne. Du må færdes og gøre

84

hold på alle kyster, men husk at respektere ejendomsretten og hold altid mere end 50 m afstand til nærmeste ejendom. Rigtig god fornøjelse.

E RLEBEN SIE DIE NATUR AUS EINER ANDEREN PERSPEKTIVE

Fahrten in einem Meereskajak sind ein ganz besonderes Erlebnis. Sei es an einem frühen Morgen, bei Sonnenaufgang, wo man der Einzige auf dem Meer ist oder mit mehreren Leuten auf einer Fahrt mit Picknickkorb oder Angelrute. Im Meereskajak zu fahren bietet die Möglichkeit, viel zu Erleben und dabei Spass zu haben oder sich körperlich anzustrengen oder zu entspannen. Das Buch ”Meereskajak – Guide für das südfünische Inselmeer” ist ein Guide mit Tipps und Tricks zum Fahren und detaillierten Karten, die auf wasserfestem Papier gedruckt sind und mit dem Buch zusammen in einer Plastiktasche mit Reissver­


schluss erhältlich sind. Das Buch ist im Webshop von www.langeland.dk erhältlich. Wenn Sie ein Kajak mieten wollen, müssen Sie in der Regel einen Europäischen Paddel-Pass (EPP) vorweisen, der dokumentiert, dass Sie die erforderlichen Kenntnisse im Kajakfahren haben und 400 M im offenen Meer schwimmen können. Halten Sie Abstand und gehen Sie während Schon­ zeit nicht in den Vogelbrutgebieten an Land. Sie dürfen überall fahren und an allen Küsten Rast machen, aber respektieren Sie bitte das Eigentums­ recht und halten Sie mindestens 50 M Abstand zum nächsten Haus. Viel Vergnügen.

E XPERIENCE NATURE FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE

The experience of trips in a sea kayak is something very special. It could be an early morning, sunrise and only you on the sea, or it could be a group on

a trip with the picnic basket or the fishing pole. Sailing in a sea kayak provides an opportunity for many different experiences and feelings such as fun, challenge and stress relief. The book” Sea kayak – a guide to the archipelago of South Funen” is a guide with tips and tricks to the sailing plus detailed maps printed on waterproof paper packed with the handbook in a plastic bag with a handy zipper. The book is sold in the webshop at www.langeland.dk. If you want to rent a kayak, you often have to show an EPP- certificate documenting that you have the necessary skills to row a kayak as well as being able to swim 400 m in the open sea. Keep a distance and don’t go on shore at the birds’ breeding grounds in the closed season. You can walk and make a hold at all the coasts but remember to respect ownerships and to always keep more than 50 meters of distance to the nearest house. Enjoy!

Kajakbiksen rudkøbing her finder du et stort udvalg i:

• Beklædning • Kajakudstyr • Kajakker

KAJAKUDLEJNING KAJAKvErLEIh

en kajak til en Har du lyst til at leje Øhav eller e tur i Det Sydf ynsk d, så kom ind til elan Lang ring omk skal til! os, vi har det der

Du kan både leje en kajak for en dag, en weekend eller en uge, eller hvad der nu passer dig. Vi har et stort udvalg af kajakker bl.a. Fiskekajakker Hobie PA12 og RTM Rytmo, men vi har også Sit On Top til den lille børnefamilie (2 voksne + 2 børn)

- så kig ind eller kontakt os på tlf. 30 56 56 85

KAJAKBIKSEN (se åbningstider på kajakbiksen.dk)

Havnegade/ Broløkken 1 | 5900 Rudkøbing | Tlf. 30 56 56 85 | www.kajakbiksen.dk | info@kajakbiksen.dk

85


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

OPLEV LANGELAND TIL FODS

Uanset om man befinder sig i skoven, ved stranden eller et andet sted i naturen, giver det at gå, en lang række af sanseindtryk. Duften af våd skovbund, smagen af salt ved havet eller lyden af fugle eller blade der bevæger sig, giver os erindringer om tidligere ture og oplevelser oftest med det resultat, at vi føler os glade og afslappede. En fodtur Langeland rundt langs kysten To ildsjæle har gået Langeland rundt langs kysten. Beskrivelse og kort over deres tur kan du finde på www.langeland.dk/langeland/vandreture-alle. Der findes desværre ingen samlet oversigt over alle vandreruterne, men ved indgangen til mange naturområder findes der en kasse med foldere. Mange foldere findes også digitalt på bl.a. følgende sider: www.langeland.dk, www.naturstyrelsen.dk, www.spor.dk samt www.fuglevaernsfonden.dk. Forslag til vandreture: Stigtehaverne og Skovhaven på Nordlangeland Hundeskoven ved Lohals En Fodtur Langeland Rundt Rudkøbing Vejle Longelse Bondegårdsskov Hennetved Haver Sporene ved Skovsgaard Ristinge Halvø

86

Tryggelev, Nørreballe og Salme Nor Klise Nor Gærdselsskoven på Sydlangeland Gulstav Mose Øhavsstien Rigtig god tur

ERLEBEN SIE LANGELAND ZU FUSS

Egal ob Sie im Wald, am Strand oder andererorts in der Natur sind, Sie bekommen jede Menge Sinneseindrücke. Der Duft von nassem Wald­ boden, der Geschmack von Salz am Meer oder die Geräusche der Vögel und sich bewegender Blätter, wecken in uns Erinnerungen an vergangene Spaziergänge und Erlebnisse, die oft dazu führen, dass wir uns glücklich und entspannt fühlen. Ein Fussweg Langeland rund um die Küste Zwei feurige Seelen haben eine Tour Langeland um die Küste gemacht. Sie können GPX-Dateien für die Tour hier finden www.langeland.dk/de/langeland/wandern. Leider gibt es keine gesammelte Übersicht über alle Wanderrouten, aber an den Eingängen zu vielen Naturerlebnisse finden Sie Kästen mit Prospekten. Viele Prospekte sind auch digital erhältlich, z.B. auf: www.langeland.dk, www.naturstyrelsen.dk, www.spor.dk sowie www.fuglevaernsfonden.dk.


Wandervorschläge: Die Stigtegärten und der Waldgarten auf Nordlangeland (Stigtehaverne og Skovhaven) Der Hundewald bei Lohals Ein Fussweg Langeland rund um die Küste Longelse Bondegårdsskov Rudkøbing Vejle Hennetved Haver Die Pfade bei Skovsgaard Ristinge Halbinsel Tryggelev, Nørreballe und Salme Nor Klise Nor Die Zaunwälder auf Südlangeland (Gærdselsskovene) Gulstav Mose Der Inselmeer Wanderpfad (Øhavsstien) Viel Vergnügen!

EXPERIENCE LANGELAND ON FOOT

Whether you are in the forest, at the beach or another place in nature, walking gives a lot of varied sense impressions. The smell of wet forest ground, the taste of salt by the sea or the sound of birds or leaves moving, brings us memories of previous trips and experiences often resulting in feeling happy and relaxed.

A Footpath Langeland round the coast Two fiery souls have made a trip Langeland round the coast. You can find GPX files for the tour here www.langeland.dk/ln-int/langeland/walkingtours. Unfortunately, there is no complete collection of all the hiking paths, but by the entry to a lot of natural areas, there is a box containing pamph­ lets. You can also find various pamphlets at e.g. the following pages: www.langeland.dk, www.naturstyrelsen.dk, www.spor.dk and www.fuglevaernsfonden.dk. Suggestions for hiking: The Stigte Gardens and The Forest Garden on North Langeland A Footpath Langeland round the coast The Dog Forest near Lohals Longelse Farm Forest Rudkøbing Vejle Hennetved Gardens The Tracks at Skovgaard Ristinge Peninsula Tryggelev, Nørreballe and Salme Nor Klise Nor The Gærdsel Forest on South Langeland Gulstav Marsh The Archipelago Trail Have a nice trip

87


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

S ÆT KURSEN MOD LANGELAND OG STRYNØ

Midt i et øhav i verdensklasse ligger Langeland som dronning med sine 6 forskellige havne og Strynø ved siden af med en lille hyggelig havn - et sandt sejler mekka. Bagenkop Havn ligger som porten til Østersøen med det røde udsigtstårn ved indsejlingen. Her er butikker og spisesteder og man er tæt på de mange attraktioner på Sydlangeland. Bagenkop Havn er også den største fiskerihavn i Syd Danmark og hvert år afholdes der Fiskens Dag i september, hvor havnebassinet omdannes til et stort fiskebassin. I juli afholdes der havnefest og der er mange aktiviteter året rundt også i sportshallen ikke langt fra havnen. Der kører busser fra Bagenkop station mod Rudkøbing. Ristinge Havn er Langelands mindste havn men her er alle faciliteter. Der er altid liv på havnen og her holder de mindre fiskerbåde til. Der er ikke langt til en af Danmarks bedste badestrande Ristinge Strand eller en gåtur på den høje Ristinge Klint. Sidste søndag i august afholdes der hvert år Øhavets Dag - hvor lokale foreninger og amatørfiskerforeningen byder på smagsprøver fra øhavet, samt aktiviteter for børn. Rudkøbing Havn har en dejlig lystbådehavn og en hyggelig gammel havn. Her er man tæt på den gamle købstad, med brostensbelagte gader og et varieret udbud af butikker. Første weekend i september afholdes der den årlige maritime weekend på havnen med brugtbådsmarked, bagagerumssalg m.m. Der går busser fra Rudkøbing og der sejler færge til Strynø. Strynø Havn ligger ca. 3 sømil fra Rudkøbing og her er en lystbådehavn med gode faciliteter. Man kan leje smarte grønne ø-cykler på havnen og køre den hyggelige ø rundt. Der er en købmand i Strynø by og flere gode spisesteder. Spodsbjerg Turistbådehavn er den eneste østvendte

88

havn på Langeland. En hyggelig lystbådehavn ud til Langelandsbæltet. Her er et sandt lystfiskermekka med udlejningsbåde, fiskehandel og butikker. Der er en dejlig badestrand syd for havnen. Havnen er fyldt med liv året rundt og der afholdes havnefest først i juli. Der kører teletaxi fra Spodsbjerg og der sejler færger i pendulfart til Lolland. Dageløkke Havn er en lille hyggelig havn med både købmand og spisested. Her er stillet en sejlerstue til rådighed og syd for havnen er der en lille god badestrand. Lohals Havn ligger på toppen af Langeland som porten mod Storebælt. Her er en fin lystbådehavn og man er tæt på byen og de dejligste skove. Sommeren igennem er der musik på havnen hver fredag og lørdag og der afholdes Frikadellefest i juli måned. Nord for havnen er der en dejlig badestrand og der kører busser fra havnen.

 EHMEN SIE KURS AUF N LANGELAND UND STRYNØ

Inmitten eines Inselmeeres von Weltklasse liegt Langeland, wie eine Königin mit den 6 unterschiedlichen Häfen und an seiner Seite Strynø mit seinem kleinen, gemütlichen Hafen – ein wahres Seglermekka. Der Hafen von Bagenkop ist mit seinem roten Aussichtsturm an der Einfahrt das Tor zur Ostsee. Hier gibt es verschiedene Läden und Gastronomie und die vielen Attraktionen auf Südlangeland sind in unmittelbarer Nähe. Der Hafen von Bagenkop ist der grösste Fischereihafen in Süddänemark und jedes Jahr im September findet der Tag des Fisches statt, an dem das Hafenbassin in ein grosses Fischbecken verwandelt wird. Im Juli feiert man das Hafenfest und in der Sporthalle unweit des Hafens finden das ganze Jahr über viele Veran­ staltungen statt. Von Bagenkop aus fahren Busse nach Rudkøbing.


Der Hafen von Ristinge ist der kleinste Hafen, der aber sehr gut ausgestattet ist. Der Hafen ist immer voller Leben und hier legen die kleineren Fischer­ boote an. Ristinge Strand, einer Dänemarks besten Badestrände, ist nicht weit entfernt und lädt auch zu einem Spaziergang auf der hohen Steilküste Ristinge Klint ein. Am letzten Sonntag im August findet der Tag des Inselmeeres statt – an die örtlichen Vereine und der Amateur­fischerverein Gesch­macksproben aus dem Inselmeer und Aktivi­täten für Kinder anbieten.

Der Hafen von Rudkøbing hat einen herrlichen Yachthafen und einen gemütlichen Althafen. Hier ist man nahe an der alten Handelstadt, mit Strassen aus Kopfsteinpflaster und einem vielfältigen Ange­ bot an Läden. Am ersten September­woch­enende findet das jährliche Maritime Wochenende am Hafen statt, mit einem Markt für gebrauchte Boote, Kofferaumverkauf uvm. Es gibt Busverbind­ungen ab Rudkøbing und eine Fähre nach Strynø. Der Hafen von Strynø liegt ungefähr 3 Seemeilen von Rudkøbing entfernt und hat einen sehr gut ausgestatteten Yachthafen. Man kann sich grüne Inselfahrräder leihen und eine Rundfahrt über die Insel machen. In dem kleinen Städtchen liegt ein Kaufmannsladen und es gibt verschiedene gastronomische Angebote. Der Yachthafen von Spodsbjerg ist der einzige östliche Hafen der Insel. Es ist ein gemütlicher Yacht­ hafen am Langelandsbelt. Hier finden Sie ein wahres Anglermekka mit Bootsverleih, Fisch­verkauf und Einkaufsmöglichkeiten. Südlich des Hafens liegt ein herrlicher Badestrand. Der Hafen ist ganzjährig voller Leben und Anfang Juli wird das Hafenfest gefeiert. Von Spodsbjerg fahren Teletaxis und die Pendlerfähre nach Lolland. Der Hafen von Dageløkke ist ein gemütlicher, kleiner Hafen mit Kaufmann und Restaurant. Hier gibt es eine Seglerstube und südlich des Hafens einen kleinen, aber feinen Badestrand. Der Hafen von Lohals liegt an der Spitze Langelands und ist das Tor zum Grossen Belt. Es gibt einen schönen Yachthafen und man ist nahe am Ort und den herrlichen Wäldern. Während des Sommers gibt es jeden Freitag und Samstag Musik am Hafen und im Juli es gibt ein Frikadellenfest. Nördlich des Hafens liegt ein herrlicher Badestrand und vom Hafen fährt Busse.

89


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

S ET THE COURSE FOR LANGELAND OR STRYNØ

In the middle of a world class archipelago lies Langeland like a queen with its 6 different harbours, and alongside is Strynø with a small, cosy harbour – a true Mecca for sailors. Bagenkop Harbour lies as the gate to the Baltic Sea with its red watchtower by the harbour entry. Here are shops and eating venues and you are close to many of the attractions located on Southern Langeland. Bagenkop Harbour is also the biggest industrial fishing harbour in South Denmark, and every year, the day of the Fish is celebrated in September, where the harbour basin is transformed into a large fishing pond. In July the Harbour Festival is held, and all year round there are lots of activities in the sports hall near the harbour. Busses drive from Bagenkop station towards

Maritim

weekend

25 års

jubilæum

på lystbådhavnen i Rudkøbing LØRDAG den 7. september 2019 SØNDAG den 8. september 2019 Brugtbådsmarked Gratis havneplads for gæster og dig som ønsker at sælge din båd Loppe/stumpemarked Fællesspisning lørdag med levende musik

90

Rudkøbing. Ristinge Harbour is Langeland’s smallest, but it has all facilities necessary. There is always life on the harbour and a lot of the smaller fishing boats belong here. It isn’t far from one of Denmark’s very best beaches, Ristinge Strand, or you can take a walk on the high Ristinge Cliff. On the last Sunday of August, Øhavets Dag (the archipelago’s day) is celebrated – where local unions and the Union of Amateur Fishers offers taste samples from the archipelago as well as activities for children. Rudkøbing harbour has a lovely marina and a cosy old harbour. Here you are close to the old borough with streets paved with cobblestones and a vast variety of retail stores and shops. In the first weekend of September, the yearly maritime weekend is celebrated on the harbour with a used boats market, car boot sales etc. Busses drive from Rud­ købing and a ferry sails to Strynø. Strynø Harbour is 3 nautical miles from Rudkøbing and has a marina with good facilities. You can rent the new and smart, green island-bicycles on the harbour and cycle round the cosy and beautiful island. There is a grocery store in Strynø village and several nice eating venues. Spodsbjerg Tourist Marina is the only eastern harbour on Langeland. A cosy marina facing the Langeland’s Belt. Here is a true angler’s Mecca with rental boats, fishmonger and shops. There is a lovely beach south of the harbour. The harbour is filled with life all year round and a Harbour Festival is held every year in the beginning of July. Teletaxies drive from Spodsbjerg and ferries shuttle to Lolland. Dageløkke Harbour is a cosy, small harbour with both a grocery store and an eating venue. A sailor’s lounge is available and south of the harbour is a nice, little beach. Lohals Harbour is on the top of the island as a gateway to The Great Belt. Here is a nice marina and you are close to the city and the loveliest forests. All through summer there is music on the harbour every Friday and Saturday, and a Meatball Fiest (Frikadellefest) in the month of July. North of the harbour is a lovely beach and busses are driving from the harbour.


FOR LANDKRABBER OG SØULKE

Sommer er lig med en af de helt specielle oplevelser, for her sejler den gamle skonnert Meta ud med gæster. Her kan du nyde stilheden på havet, duften af tjære og opleve, hvad det vil sige, at stå til søs med et gammelt træskib. Medbring gerne madkurv, drikkevarer købes om bord. Det er ikke muligt at medbringe hunde. Der sejles dagsture á 4 timer med et kort ophold på Strynø, solnedgangsture ud i det blå og som cykelskib mellem Rudkøbing og Marstal. Se side 138. Billetter til turene kan købes på www.billet.dk. Skibet kan, udenfor sæsonen, lejes til udflugter. Se mere på www.skonnerten-meta.dk

FÜR LANDRATTEN UND SEEBÄREN

Im Sommer können Sie etwas ganz besonderes erleben, denn dann macht der alte Schoner Meta Segeltörns mit Gästen. Geniessen Sie die Stille auf See, den Geruch von Teer und erleben Sie, wie es ist mit einem alten Holzschiff in See zu wstechen. Bringen Sie einen Picknickkorb mit, Getränke kauft man an Bord. Hunde können nicht mitgebracht werden. Es gibt Tagestörns (4 Stunden) mit

kurzem Aufenthalt auf Strynø, Sonnenunter­­gangs­ törns ins Blaue und Fahrradtransport zwischen Rudkøbing und Marstal. Mehr Informa­ tionen finden Sie auf Seite 138. Tickets sind unter www.billet.dk erhältlich. Ausserhalb der Saison kann das Schiff für Ausflüge gemietet werden. Lesen Sie mehr auf www.skonnerten-meta.dk.

F OR THE LANDLUBBERS AND THE SEA DOGS

Summer equals with one of the most special experiences, because there, the old schooner Meta sails with guests. Here, you can enjoy the silence at the sea, the smell of tar and experience sailing with an old wooden ship. You are very welcome to bring your own picnic basket, beverages can be bought onboard. It is not possible to bring dogs. Day trips of 4 hours are sailed including a short stop at Strynø, sundown sailing trip out into the blue and as a bicycle vessel between Rudkøbing and Marstal. See p. 138. Tickets for the trips can be bought at www.billet.dk. Off season, you can rent the ship for excursions. See more at www.skonnerten-meta.dk

91


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

JUMP’N MOVE

Während der Ferien wird die Bagenkophalle von engagierten Menschen in das Langeland Jump’n Move verwandelt. Es gibt jede Menge Aktivitäten für die ganze Familie, z.B. Hüpfburg, Boulderwand, Airtrack, Parkour, Kidsvolley und Fusstennis. Pakken Sie den Picknickkorb und verbringen Sie ein paar lustige und herausfordernde Stunden. Eintrittskarten kosten DKK 50,- und müssen im Dagli’Brugesen in Bagenkop gekauft werden (Kinder nur in Begleitung Erwachsener, Erwachsene haben freien Eintritt, wenn sie Kinder begleiten). Geöffnet vom 10.02-16.02 + 14.04-20.04 + 30.0603.08 + 13.10-19.10, 10 – 16 Uhr (Geschlossen vom 10.07.–16.07.). Mehr Informationen finden Sie unter www.bagenkop-info.dk

JUMP’N MOVE

Bagenkophallen er i alle ferier, af ildsjæle, omdannet til Langeland Jump´n Move. Her er der masser af aktiviteter for hele familien, bl.a. hoppeborg, bouldervæg, airtrack, parkour, kidsvolley og fodtennis. Så pak madkurven/kaffekurven og tilbring nogle sjove og udfordrerne timer. Adgangskort til kr. 50,- skal købes i Dagli’Brugsen i Bagenkop (børn kun ifølge med voksne, voksne gratis ifølge med børn). Åbnet: 10.02-16.02 + 14.04-20.04 + 30.06-03.08 + 13.10-19.10 kl.10-16 (lukket 10.07-16.07). Mere info se: www.bagenkop-info.dk

Boulde rvæg k c a Airtr Multiflexbane Parkour

JUMP’N MOVE

In the Bagenkop Sportscentre there are, in all holi­ days, fiery souls who transforme it into Jump’n Move. There are many activities for the entire family, e.g. bouncy castle, boulder wall, air track, parkour, kids volley and foot tennis. So pack your lunch/ coffee and spend some fun and challenging hours here. Admission card at DKK 50,- has to be bought in Dagli’Brugsen in Bagenkop (children only in the company of an adult, adults for free in the company of children). Opening hours: 10.02-16.02 + 14.04-20.04 + 30.0603.08 + 13.10-19.10 at 10 am-16 pm. (closed 10.07.16.07.). More info see: www.bagenkop-info.dk

Hoppeborg

/Slide

e

områd

Bagenkophallen

Relax

Bagenkop

Boldbade for de mindste - og meget mere...

Bagenkop - altid i bevægelse Se mere på www.bagenkop-info.dk

92

Køb adgangskort i:

Få mere info om Vores Ø

www.langelandkommune.dk

Bagenkop By & Havnefest uge 28 2019


 ISTORIEN VENTER UNDER H OVERFLADEN

Langelands geografiske placering mellem Øster­ søen og Kattegat gør, at der altid har været meget trafik i Langelandsbæltet og deraf selvfølgelig også mange vrag, heraf en stor del fra anden verdenskrig. Flere af vragene er af anseelig større og ligger på max. 35 meter vand så her er mulighed for dyk både for øvede og begyndere. Havet omkring Langeland har både stenrev og muslingebanker og giver uv-jægere muligheden for en god jagt og er du uv-fotograf kan du være sikker på mange flotte billeder, så husk et ekstra memorycard. På www.dyk-sydfyn.dk kan du finde et kort med gps-koordinater til mange af de gode dykkerspots. Er du til dyk med snorkel, er der flere gode og egnede steder rundt om Langeland som f.eks. området bag den nordligste mole ved Bagenkop Havn, i Langelandsbæltet op langs østkysten af Langeland og i Lindelse Nor.

 IE GESCHICHTE LIEGT UNTER D DER OBERFLÄCHE

Langelands geografische Platzierung zwischen der Ostsee und dem Kattegat, sorgt von jeher für regen Verkehr im Belt von Langeland und dadurch auch für viele Wracks, viele davon aus dem 2. Weltkrieg. Mehrere Wracks sind von eindrucksvoller Grösse und liegen in max. 35 Metern Tiefe, hier können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene tauchen. Das Meer um Langeland hat sowohl Steinklippen als auch Muschelbänke: Unterwasser-Jäger haben hier gute Jagdmöglichkeiten und sollten Sie Unter­

wasser-Fotograf sein, sind Ihnen viele herrliche Fotos sicher, packen Sie also lieber eine extra Memorycard ein. Auf www.dyk-sydfyn.dk finden Sie eine Karte mit GPS-Koordinaten von vielen der guten Tauch­ punkte. Bevorzugen Sie schnorcheln, gibt es um Langeland viele geeignete Stellen, wie z.B. das Gebiet hinter der nördlichsten Mole am Hafen von Bagenkop, im Belt von Langeland und entlang der Ostküste Langelands und im Lindelse Nor.

T HE HISTORY AWAITS UNDER THE SURFACE

The geographical location of Langeland between The Baltic sea and Kattegat means, that there always have been a lot of traffic in The Langeland Belt, and therefore of course a lot of wrecks, of which a large part are derived from the Second World War. Several of the wrecks are of considerable size and are located at max. 35 metres below the surface, so there are opportunities to dive for both the experienced and beginners. The sea around Langeland contains both reefs and mussel bed and gives uv-hunters the chance of a good hunt, and if you are an uv-photographer you are guaranteed a lot of very nice photos, so remember to bring an extra memory card. At www.dyk-sydfyn.dk you can find a map with gpscoordinates for most of the good diving spots. If you prefer diving with snorkel, there are several good and suitable spots around the coast of Langeland e.g. the area behind the most northern pier in Bagenkop harbour, in the Langeland Belt up along the east coast of Langeland and in Lindelse Nor.

93


A K T I V F E R I E · A K T I V E F E R I E N · A C T I V E H O L I D AY

RIDNING FOR ALLE

På Langeland har vi ikke kun de vilde heste på øens sydspids. Hos Turridning Langeland - Stutteri Almindingen syd for Tranekær tilbydes turridning på rolige islændere i den flotte natur. Der er mulighed for rideture for alle over 10 år eller trækketure til børn under 10 år samt heldags ture tværs over øen med frokost ved Stengade Strand. Her avles også islandske heste og så er det her, du kan støde ind i den langelandske sølv- og bronzevinder Kristian Tofte Ambo Rasmussen fra Verdens­mesterskaberne 2015 for islandske heste. Stutteri Almindingen tilbyder desuden rideferie og undervisning.

REITEN FÜR ALLE

Auf Langeland haben wir nicht nur die Wilden Pferde auf der Südspitze. Turridning Langeland – Stutteri Almindingen südlich von Tranekær bietet Ausritte auf ruhigen Isländern in der herrlichen Natur an. Es gibt Ausritte für Reiter über 10 Jahren oder geführte Ritte für Kinder unter 10 Jahren sowie Tagesausflüge über die Insel mit Mittagessen am Stengade Strand. Hier werden auch Isländer gezüchtet und man kann auch den langeländischen Silber- und Bronzemedaillegewinner der Weltmeisterschaft 2015 für Isländer, Kristian Tofte Ambo Rasmussen, treffen. Stutteri Almindingen bietet auch Reit­ ferien und Training an.

94

www.turridninglangeland.dk Stutteri Almindingen Almindingen 1 . 5953 Tranekær Mobil +45 23 66 74 41

Turridning på rolige islændere i den skønne natur omkring Tranekær skovene

 ORSEBACK RIDING FOR H EVERYBODY

On Langeland we have more horses than just the wild ones at the southern tip of the Island. At Turridning Langeland – Stutteri Almindingen south of Tranekær, they offer tour riding on calm Icelandic horses in the amazing nature. There are tours for anyone over 10 years old or pulled riding for children under the age of 10 as well as full day trips across the island with lunch at Stengade Beach. Here, they also breed Icelandic horses, and it’s here you can bump into the local silver- and bronze medal winner Kristian Ambo Rasmussen from the World Series 2015 for Icelandic horses. Stutteri Almindingen also offers riding holidays and training.


Yderligere information se side 133. Weitere Informationen Siehe Seite 133. Further information see page 133.

40 44 26 43

45

2 15

21

25 36

42

8 38

9 10

16

14

7 18

RUDKØBING 22 28 34 55

46 30

33 3 1 11 17 29 37

23

47

20

48 49

27 12 13 41

50

39 51 5 52 4 6 Bagenkop 31 24 53 54

32 19 35 4

Bådudlejning/ Bootsvermietung/ Boat Hire Angelcentrum 1 Bæltferie 2 IBI Bootsverleih 3 Langeland Touristik ApS 4 Torben Hansen Ferie 5 Jump’n Move Jump’n Move Bagenkop 6 Chartersejlads / Charter Segeltörns / Sailing Trips Skonnerten Meta 7 M/S Helge 8 Cykeludlejning / Fahrradverleih / Bikes for rent Bæltferie 2 Bøstrup Strandgaard 9 Emmerbølle Strand Camping 10 Færgegårdens Camping 11 Jettes Minishop 12 Ristinge Camping 13 Torben Hansen Ferie 5

Scooterudlejning / Motorrollerverleih / Scooters for rent IBI Bootsverleih 3 Ridning / Reiten / Riding Turridning Langeland 14 Klatrepark / Kletterbahn / Climbing Park Gorilla Park Svendborg 15 Segway Segway Langeland 16 Færger / Fähren / Ferries Langelands Linjen 17 Strynøfærgen 18 Golf Langelands Golfklub 19 Disc Golf - Færgegårdens Camping 11 Fodbold Golf - Krejberggård 20 Bowling Bowling Langeland 21 Havkajak / See Kajak / Sea Kajak Kajakbiksen 22 Øhavets Smakke- og Naturcenter 23 Havne / Häfen / Harbours Bagenkop Havn 24 Dageløkke Havn 25 Lohals Havn 26 Ristinge Havn 27 Rudkøbing Havn 28 Spodsbjerg Turistbådehavn 29 Strynø Havn 30 Kutterture / Kutterfahrten / Hire of Cutters Angelcentrum 1 Langeland Touristik ApS 31 Torben Hansen Ferie 5 Lystfiskerudstyr / Angelausrüstungen / Fishing Tackle Angelcentrum 1 Torben Hansen Ferie 5 Put & Take Langelands Lystfiskersø 32 Spodsbjerg Lystfiskersø 33 Sejlerskoler / Segelschulen / Sailing Schools Øhavets Smakke- og Naturcenter 23 Strande / Strände / Beaches Bellevue Strand 34 Bukkemose Strand 35 Dageløkke Strand 36 Drejet, Spodsbjerg 37 Emmerbølle Strand 38 Hesselbjerg Strand (Østersøbadet) 39 Hou Nordstrand 40 Ristinge Strand 41 Snøde/Hesselbjerg Strand 42 Stoense Udflytter Strand 43 Vandreture / Wanderungen / Walking Tours Stigtehaverne og Skovhaven 44 Hundeskoven 45 Longelse Bondegårdsskov 46 Hennetved Haver 47 Skovsgaard 48 Ristinge Klint 49 Nørreballe Nor 50 Tryggelev Nor 51 Klise Nor 52 Gærdselsskovene 53 Gulstav Mose 54 Tryggelev Nor 51 Klise Nor 52 Gærdselsskovene 53 Gulstav Mose 54 Rudkøbing Vejle 55

95


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

KUNST

Lyset, den alsidige natur, strandene, havet og de åbne og gæstfrie langelændere trækker mange kunstnere til Langeland. Mange gallerier og arbejdende værksteder holder åbent hele året. Kunst­ nerne samles om den fælles udstilling ”De 12 Langelandske kunsttårne”, se side 104. De langelandske kunstnere markerer hvert år i fællesskab forårets komme med arrangementet ”Åbne Døre”, som finder sted hvert år i påsken - påskelørdag og

Bagenkop Kunsthal

96

søndag. En uge forud åbner en kunstudstilling, hvor kunstnere udstiller nogle enkelte værker som appetitvækkere. Påskelørdag og påskesøndag kan man tage ud til kunstnernes egne værksteder, hvor de selv præsenterer deres kunst, og hvor der er tid til en snak. I mange gallerier vises forskellige kunstnere og kunstnernes værksteder og udstillinger er åbne for besøg – rekvirér Turistbureauets månedlige aktivi­


KERAMIK tetskalender eller besøg www.langeland.dk - her får du oplysninger om udstillinger og åbningstider. For 25 år siden startede en visionær land-art-projekt i Tranekær slotspark: TICKON – Tranekær Internationale Center for Kunst og Natur, se side 102. Du kan købe en bog om TICKON på Turistbureauet.

Poul E. Eliasen Strandbyvej 3 . Tranekær · Tlf. 62 59 15 59 E-mail: eliasen@email.dk www.eliasenkeramik.dk

ULLA KERAMIK Åbent hele året Ganzjährig geöffnet Lys / Kerzen Arbejdende værksted 100% Handarbeit

62 56 12 98

Dæmningen 1 · 5935 Bagenkop Tlf. 62 56 12 98 · Mobil 61 68 12 98 www.ulla-keramik.dk 97


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

KUNST

Das Licht, die abwechslungsreiche Natur, die Strände, das Meer und die aufgeschlossenen und gastfreundlichen Langeländer ziehen viele Künstler nach Langeland. Viele Galerien und Werkstätten haben ganzjährig geöffnet. Die Ausstellung ”Die 12 langeländischen Kunsttürme” sind eine Gemein­ schaftsausstellung der Künstler, mehr Infor­ma­ tion­en auf Seite 104. Jedes Jahr markieren die Künstler die Ankunft des Frühjahres mit dem ”Tag der offenen Tür”, jeweils am Ostersonnabend und –Sonntag. Eine Woche vorher öffnet eine Kunstausstellung. Dort stellen die Künstler einzelne Werke als Appetithäppchen aus. Am Ostersonnabend und –Sonntag kann man die Künstler in ihren Werkstätten besuchen, dort

Galleri Langeland

98

präsentieren sie persönlich ihre Kunst und haben auch Zeit für ein Schwätzchen. Die vielen Galerien stellen verschiedene Künstler aus und die Werkstätten der Künstler und die Ausstellungen sind für Besucher geöffnet – fragen Sie nach dem monatlichen Veranstaltungs­ kalender des Touristenbüros oder gehen Sie auf www.langeland.dk – hier finden Sie Informationen über die Ausstellungen und Öffnungszeiten. Vor 25 Jahren begann das visionäre Land-ArtProjekt im Schlosspark von Tranekær: TICKON – Tranekær Internationales Center für Kunst und Natur, lesen Sie mehr auf Seite 102. Ein Buch über TICKON ist im Touristenbüro erhältlich.


GLASMAGERNE

Janne E Design

SKULPTURER . SMYKKER . BILLEDER . TING AF TAND & BEN

Åbent hele året Ganzjährig offen 11.00 – 18.00

MiniCafé

LINDELSE

HUMBLE

www.det-lille-kunstvaerksted.dk

5900 RUDKØB./ LINDELSE . Tlf.: 62 57 23 16

ROMIE & MANFRED WERNER . BLANDEBJERG 5

Lena L jungar & jesper sødring Vemmenæsvej 10 · Tåsinge · 5700 svendborg Tlf. 62 54 14 94 · www.glasmagerne.dk

SKULPTUREN . SCHMUCK . BILDER . BEINSCHNITZEREIEN

HVEM HOLDER ÅBENT PÅ LANGELAND I DAG

open2day.dk/langeland 99


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

ART

The light, the varying nature, the beaches and the open and welcoming people on Langeland attract a lot of artists to the island. Several galleries and labouring workshops are open all year round. The artists join together in the united exhibition “The 12 Art Towers of Langeland”, see p. 104. Every year the local artists jointly mark the coming of spring with the arrangement “Open Doors”, which takes place every Easter – Easter Saturday and Sunday. One week before, an art exhibition opens, where artists shows a few creations as appetizers. And both on Easter Saturday and Easter Sunday you can visit the artists own workshops, where they

introduce their own artworks themselves and also have time for a chat. In many galleries different artists are shown and the workshops of the artists and the exhibitions are open to visitors – order The Tourist Agency’s monthly event calendar or visit www.langeland.dk – here you can find information about exhibitions and opening hours. 25 years ago, a visionary land-art-project began in Tranekær Castle Park: TICKON – Tranekær Inter­ nationale Center for Kunst og Natur (Tranekær International Centre for Art and Nature), see p. 102. You can buy a book about TICKON at the Tourist Agency.

Nielsen og Wöldike

KERAMIK & VÆV Lizzi & Leif Larsen Sidsel Bagersgade 10 5900 Rudkøbing Tlf. 62 51 41 53 www.keramikogvaev.dk keramikogvaev@icloud.com

100


WWW.NOWHUSET.DK GLASKUNST

Showroom og værksted

ÅBEN: ÅBEN: Jul. Jul.& & Aug: Aug: Dagligt Dagligt

SOMMERGALLERI

KUNST: Malerier, skulptur, keramik

Sep. -- juni: juni: Sep. Sewebsite website Se

smykker-billeder– skulpturer– schmuck- bilder– skulpturen

Guldsmed Sabine Majus tlf. 0045 20746600

www.majussmykker.dk

smykker-billeder– skulpturer– schmuck- bilder– skulpturen

smykker-billeder– skulpturer– smykker-billeder

smykker-billeder– skulpturer– smykker- billeder

Skolevej 10, Tullebølle, 5953 Tranekær, +45 29 29 17 42

Potteriet - hånddrejet brugskeramik og unika - værksted og butik - åbent hele året (se hjemmeside)

Stoensevej 17, Stoense 5953 Tranekær Tlf 30481507 www.potteriet.com

Hjertelig velkommen i Tranekær hos De Gyldne Gemakker/Janne E Design & Cafe "Orangeriet" Kreativ smykkekunst, Antikviteter, Glaskunst og Specialiteter Se arrangementer og åbningstider på facebook: degyldnegemakker eller www.jannee.nu Botofte Strandvej 2, 5953 Tranekær - Mail: janne@egstroem.nu - Tlf: 238 137 20

101


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

TICKON

Tranekær Slotspark fyldt med Naturkunst Slotsparken ved Tranekær Slot er et fantastisk udflugtsmål hele året rundt. Parken og slottet tilhører familien Ahlefeldt-Laurvig, som i 1993 overdrog parkens udsmykning til TICKON - Tranekær Internationale Center for Kunst Og Natur. Siden da har omkring 30 danske og internationale kunstnere af høj klasse skabt deres værker i parken. Det drejer sig om såkaldt Land Art - en kunstform, som indebærer, at de ofte gigantiske kunstværker bygges på stedet af organisk materiale, bl.a. træ, jord og sten. Dermed skabes værker, som på forunderlig vis indgår i naturen, men som samtidig er underlagt naturens nedbrydende kræfter for, på et tidspunkt, helt at forsvinde. Naturens orden er uorden, og i dette kredsløb indgår de menneskeskabte kunstværker. Gennem de sidste 25 år er skabt 30 værker hvoraf de 17 stadig kan ses. Ved indgangen kan købes et katalog over alle værker skabt siden åbningen i 1993. Tranekær Slotspark I TICKON er der plads til at gå på opdagelse, idet slotsparken dækker et område på ca. 83 ha. Alle kunstværker er markeret på et kort i parkens brochure. Her er også en fortegnelse over de ca. 70 eksotiske træer der blandt mange andre er plantet gennem de sidste 200 år. De er alle mærket med en Mellem Blodbøg og Eg

102

QR-kode. Her oplyses træets navn, oprindelsesland og dets anvendelse. Parken er åben for besøg­ende hele året fra solopgang til solnedgang.

TICKON

Der Schlosspark von Tranekær ist voller Naturkunst Der Schlosspark beim Schloss Tranekær ist ganzjährig ein fantastisches Ausflugsziel. Der Park und das Schloss gehören der Familie AhlefeldtLaurvig, die 1993 die Verschönerung des Parks TICKON - Tranekær Internationales Center für Kunst und Natur übertrug. Seitdem haben um die 30 erstklassige dänische und internationale Künstler Werke im Park erschaffen. Hierbei handelt es sich um LandArt – eine Kunstform, bei der die oft gigantischen Werke vor Ort aus organischem Material, wie z.B. Holz, Erde und Stein, erschaffen werden. So entstehen Werke, die auf wundervolle Weise Teil der Natur werden, gleichzeitig aber auch den zerstörenden Kräften der Natur unterliegen und zu einem Zeitpunkt ganz verschwinden. Die Ordnung der Natur ist Unordnung und in diesen Kreislauf reihen sich die von Menschen geschaffenen Kunstwerke ein. In den letzten 25 Jahren wurden 30 Werke geschaffen, von denen 17 noch gesehen werden können. Beim Eingang können Sie einen Katalog kaufen, in dem alle Werke seit der Öffnung 1993 verzeichnet sind.


Tranekær Schlosspark Im TICKON können Sie auf Entdeckungsreise gehen, der Schlosspark hat ein Areal von ca. 83 Hektar. Alle Kunstwerke sind auf einer Karte in der Broschüre des Gartens verzeichnet. Hier stehen auch die ca. 70 exotischen Bäume, die u.a. in den letzten 200 Jahren gepflanzt wurden. Alle sind mit einem QR-Code versehen. Dort erfährt man den Namen, Herkunftsland und Anwendung der Bäume. Der Park ist ganzjährig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für Besucher geöffnet.

Slotspark med eksotiske træer

TICKON

Tranekær Castle park In TICKON there is room for exploration as the castle park covers an area of app. 205 acres. All the works of art are marked on a map in the park’s brochure. Herein is also a list of the app. 70 exotic trees that, among others, have been planted over the last 200 years. Each one is marked with a QR-code. It tells you the name of the tree, its land of origin and its use. The park is open for visitors every day of the year from sunrise to sunset.

Tranekær Slotspark International Center for Art and Nature

TICKON

Tranekær Castle park is filled Nature art The castle park by Tranekær castle is an amazing place for excursions all year round. The park and the castle belong to the Ahlefeldt-Laurvig family, who in 1993 passed the decoration of the park on to TICKON – Tranekær Internationale Center for Kunst Og Natur (Tranekær international centre of art and nature). Since then, app. 30 danish and international artists of high class have created their works in the park. They are types of the so-called Land Art – an art form that means the often gigantic works of art are built on the spot using organic materials e.g. wood, soil and stones. Hereby, artworks are created that in curious ways are parts of nature but at the same time are subjects to nature’s destroying powers, until eventually they disappear completely. Nature’s order is disorder, and in this circle, the man-made works of art are contained. During the last 25 years, 30 works have been created and 17 of them can still be viewed. At the entrance, a catalogue of all works created since the opening in 1993 is sold.

Åbent hele året Fra solopgang -til solnedgang

103


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

Kunsttårn nr. 8

LANGELANDS KUNSTTÅRNE

- en helt unik måde at opleve kunst på I Danmarks Længste Kunstudstilling, fordelt på 12 forskellige tårne, kan du gå på opdagelse i kunstens mange facetter og se, hvordan forskellige kunstnere tager udfordringen op, når ”galleriet” måler 1,5m x 1,5m og med 8 m til loftet! Uanset hvilken årstid du kommer på, kan tårnene besøges, da de er åbne hele året. Vi vil faktisk opfordre til at man besøger dem på forskellige årstider, da der er stor forskel på oplevelsen på en sommerdag og en dag i efteråret eller vinteren. Kulturarv og samarbejde På grund af en god idé fra en lokal kunstner (Hans Kjær) og et fantastisk samarbejde mellem kunstnere og Langelands Elforsyning, er det for 12. år i træk muligt at besøge de gamle transformertårne. I begyndelsen af maj måned, kommer der hvert år nye kunstudstillinger i 4 af de tolv tårne. Tårnene gennemgår i forbindelse med udskiftningerne nødvendig vedligeholdelse, således at de forskellige typer af transformatortårne også bliver bevaret for eftertiden og som en del af den langelandske kulturarv. Tårnsangerdag Hver time, fra morgen til aften, fra nord til syd op104

træder forskellige kor ved forskellige tårne. 12 kor på 12 timer. Se www.langeland.dk for endeligt program.

DIE LANGELÄNDISCHEN KUNSTTÜRME

- Kunst einzigartig erleben Auf Dänemarks längster Kunstausstellung, die über 12 Türme verteilt ist, können Sie die vielen Facetten der Kunst entdecken und wie verschiedene Künstler sich der Herausforderung einer „Galerie“ von 1,5 x 1,5m und 8m Höhe gestellt haben. Egal zu welcher Jahreszeit Sie kommen, die Türme sind ganzjährig geöffnet und können jederzeit besucht werden. Wir möchten Sie sogar gerne dazu auffordern, sie zu verschiedenen Jahreszeiten zu besuchen, da die Eindrücke sehr unterschiedlich sind, je nachdem ob man an einem Sommertag oder im Herbst oder Winter kommt. Kulturerbe und Zusammenarbeit Wegen einer guten Idee eines lokalen Künstlers (Hans Kjær) und einer fantastischen Zusammen­ arbeit zwischen Künstlern und dem Stromanbieter Langelands Elforsyning, kann man bereits im 12. Jahr die alten Transformator­enhäuschen besuchen.


Jedes Jahr im Mai gibt es in 4 der 12 Türmen neue Ausstellungen. Während der Wechsel werden die Türme renoviert, so das die verschiedenen Trans­ formatorenhäuschen als langeländisches Kul­­tur­ erbe auch der Nachwelt erhalten bleiben. Turmsängertag Jede Stunde, von Morgens bis Abends, von Norden nach Süden, treten in den verschiedenen Türmen verschiedene Chöre auf. 12 Chöre in 12 Stunden. Das endgültige Programm finden Sie auf www.langeland.dk.

LANGELAND’S ART TOWERS

- a completely unique way to experiene art In Denmark’s Longest Lasting Art Exhibition spread out on 12 different towers, you can explore the many facets of art and see how different artists meet the challenge, when the “gallery” measures 1,5m x 1,5m and 8 m to the ceiling! No matter the season, you can always visit the tow-

ers, since they are open all year. We would actually encourage you to visit them in different seasons, because there is a difference between the experience on a summer day or a day in fall or the winter. Cultural legacy and cooperation Due to a brilliant idea from a local artist (Hans Kjær) and an amazing cooperation between artists and Langeland’s Power Supply, for the 12. year in a row, it is possible to visit the old transformer towers. Every year in the beginning of May, new exhibitions arrive in 4 of the twelve towers. In connection with the replacements, the towers go through necessary maintenance so the different types of transformer towers are also kept for posterity and as a part of Langeland’s cultural legacy. Tower Singing Day Every hour from morning to night and from north to south, different choirs perform at different towers. 12 choirs in 12 hours. Visit www.langeland.dk for the final program.

De Langelandske Kunsttårne Et besøg værd

I samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning har langelandske kunstnere omskabt tidligere transformatortårne til kunsttårne. Visionen ”De Langelandske Kunsttårne” er fuldbragt, og Danmarks længste kunstudstilling er en realitet med 12 kunsttårne fordelt over hele øen.

105


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

MUSIK FOR ENHVER SMAG Langelandsfestival Uge 30 er for mange blevet synonym med ”fest” på Langeland. Det er netop i denne uge, at Langelands­ festivalen løber af stablen og for tusindvis af familier er Langelandsfestivalen en fast del af sommerferien, hvor man kan være sammen og få nogle gode og fælles oplevelser. Gæsterne tager hjem fra festivalen med en masse skønne minder, som de kan finde frem og varme sig ved i løbet af de mørke måneder. Fra Store Scene, i Møllers, Bodegaen og Skibaren er der stærke musikoplevelser for hele familien – og så kan ungerne tage en tur i det kæmpestore Børneland, hvor der også er en speciel børnescene, så familiens yngste også kan få deres musikoplevelser! Nyd musikken, Danmarks nok største og flotteste midlertidige campingplads, tag en gåtur i handelsgaden eller få en bøf hos Mormors. Husk også at komme til Before Festival i Rudkøbing i uge 29. Klassiske Koncerter Et af de faste arrangementer er sommerkoncerterne på Nordlangeland. Igennem årene har utal-

Langelandsfestivalen

106

lige internationale kunstnere begejstret publikum i Stoense og Snøde Kirke. Billetter til Sommer­ koncerterne kan købes på Turistbureauet og på www.langeland.dk. Året igennem er der flere klassiske koncerter i kirkerne og opera i biografen i Rudkøbing. Rock, Jazz og Populær Musik Ligegyldig om man er til den ene eller den anden slags musik, er der mulighed for en god koncert. På havnen i Lohals er der om sommeren musik hver fredag og lørdag og hele byen fester til den årlige Frikadellefest, hvor store danske navne gæster scenen. I Bagenkop spilles der musik i de små huse ved lystbådehavnen om sommeren og der er flere koncerter, når byen holder havnefest. I Rudkøbing arrangerer Jazzklubben og Musikforeningen flere koncerter hen over året, med forskellige større og mindre bands. Find musikarrangementerne på kalenderen på side 138 eller få en opdateret liste på onlinekalenderen på www.langeland.dk


107


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

MUSIK FÜR JEDEN GESCHMACK Langelandsfestival Ende Juli jeden Jahres feiert Rudkøbing, wenn das Langelandfestival ein Festival für die ganze Familie abhält. Auf dem Festivalplatz gibt es Musik für die ganze Familie auf der Grossen Bühne, Møllers und Bodegaen oder in der Skibar, wo die Jungen und „etwas Älteren“ bis in die frühen Morgenstunden feiern. Auf dem Platz gibt es auch ein riesiges Spielland für Kinder, in dem sie ihre eigene „Grosse Bühne“ mit Musik und Theater haben und in der Einkaufsstrasse kann man seinen Hunger stillen oder in den vielen Budden shoppen. Am Wochenende und Montag und Dienstag vorm Festival findet das Before Festival in Rudkøbing statt, mit verschiedenen Bands mit unterschiedlichem Sound, wo man mitsingen oder tanzen kann. Klassische Konzerte Eine der festen Veranstaltungen sind die Sommer­ konzerte auf Nordlangeland. Im Laufe der Jahre haben unzählige Künstler das Publikum in der

Stoense und der Snøde Kirche begeistert. Karten für die Konzerte sind im Touristenbüro und auf www.langeland.dk erhältlich. Über das Jahr gibt es mehrere klassische Konzerte in den Kirchen und das Kino in Rudkøbing zeigt Opern. Pop, Rock und Jazz SYDFYN Egal ob man die eine oder andere Art von Musik mag, es gibt genug Auswahl an Konzerten. Am Hafen in Lohals gibt es im Sommer jeden Freitag und Samstag Musik und die ganze Stadt feiert beim jährlichen Frikadellenfest, wo bekannte dänische Künstler auf der Bühne stehen. In Bagenkop wird im Sommer bei den kleinen Häusern am Yachthafen Musik gespielt und während des Hafenfestes finden mehrere Konzerte statt. In Rudkøbing veranstalten der Jazzklub und die Musikvereinigung im Laufe des Jahres mehrere Konzerte mit verschiedenen grösseren und kleineren Bands. Die Musikveranstaltungen finden Sie im Kalender auf Seite 138 oder aktualisiert auf www.langeland.dk.

Camille Thomas

SYDFYN

SYDFYN

108


SYDFYN

SYDFYN

SYDFYN

SYDFYN

109


K U N S T O G K U LT U R · K U N S T U N D K U LT U R · A R T A N D C U LT U R E

MUSIC FOR EVERYBODY’S TASTE The Langeland Festival Every year at the end of July there is a party in Rudkøbing when The Langeland’s Festival is held for the entire family. At the Festival site, there is music for the whole family on Stores Scene, Møllers og Bodegaen or Skibaren, where the young and the “little bit older” party all night long. There is also a huge playland for the children at the festival site, including their own “Store Scene” with music and theatre, and in the shopping street you can satisfy your hunger or shop in the in one of many stalls. On the weekend and Monday and Tuesday before the festival, there is Before Festival in Rudkøbing city, different bands with different sound where you can dance and sing along. Classical concerts One of the returning events is the Summer Concerts on North Langeland. Throughout the years, multiple of international artists have thrilled audiences in Stoense and Snøde Church.

110

Tickets for the Summer Concerts are sold at The Tourist Agency and on www.langeland.dk. During the year, there are several classical concerts in the churches as well as opera in Rudkøbing Cinema. Rock, Jazz, and Popular Music No matter what type of music you like, there is an opportunity for a good concert. At the pier in Lohals, there is music every Friday and Saturday during the summer, and the entire city parties at the yearly Meat Ball Party with well known, Danish artists visiting on the stage. In Bagenkop in the summer, music is played in the small houses by the marina, and there are a lot more concerts when the city has its Harbour Party. In Rudkøbing, the Jazz Club and the Music Association arranges several concerts during the year with different larger and smaller bands. Find the music events in the calendar on page 138 or find an updated list on the online calendar at www.langeland.dk


Yderligere information se side 128. Weitere Informationen Siehe Seite 128. Further information see page 128.

22 6 17 28

19 5

3

21 1

RUDKØBING134

11 27

23 24

11

20

15

9

10

18

25

Bagenkop

7

16 2

8 12 26 14

Gallerier / Galerien / Galleries Galleri Langeland 1 Skovsgaard 2 Glas / Glas / Glass Glasmagerne 3 Nielsen og Wöldike Glaskunst 1 Keramik / Keramik / Ceramics Keramik og Væv 4 Keramiker Poul Erik Eliasen 5 Potteriet 6 Ulla Keramik 7 Kunsthåndværk og Smykker / Kunsthandwerk und Schmucken / Arts & Crafts and Jewelleries De Gyldne Gemakker 8 Det Lille Kunstværksted 9 Det Usædvanlige Værksted 10 Smykkekunster Sabine Majus Hansen 11 Sukkerfabrikken 12 Vald. Jørgensen 13 Kunstkurser / Kunstkurse / Art Courses Smykkekunster Sabine Majus Hansen 11 Kunsttårne / Kunst Tårne / Art Towers Botofte Strandvej 14 Haugbøllevej 15 Hennetvedvej 16 Hesselbjergvej 17 Kinderballevej 18 Korsebølle 19 Langøvej 20 Lismosevej 21 Lohalsvej 22 Pederstrupvej 23 Skovsbovej 24 Søndenbro 25 Land Art Tickon 26 Musik / Musik / Music Langelandsfestival 27 Klassiske Sommerkoncerter 28

111


BØRN · KINDER · CHILDREN

HVAD SKAL VI LAVE?

Naturen er den største legeplads I naturen findes der mange planter og blomster, der dufter godt. Prøv at samle nogle og tørre dem til duftposer. For at kunne tørre dem, skal du fjerne de blade, der sidder på stilkene og lægge blomsternes hoveder tæt sammen i en halvkugle. Bind stilkene sammen med sejlgarn - og hæng buketter med hovedet nedad et mørkt og luftigt sted. Se hvad der sker, hvis du lægger en blå blomst, f.eks. en viol eller en klokkeblomst på en myretue, blomsten skifter pludselig farve, når arbejdermyrerne forsvarer tuen ved at sprøjte myresyre på den. Men pas på du ikke ødelægger tuen, den har taget myrerne mange timer at bygge. Ved stranden kan du finde mange ting, som man kan lave sjove ting af. Prøv at samle muslingeskaller, dem kan du binde snore på og hænge op som et fint vindspil. Når den hænger og bevæger sig i blæsten, kan du høre ”lyden af stranden”.

Rasmus Klumps Skib og Pandekagehuset I Bagenkop havn kan du hoppe ombord på MARY – Rasmus Klumps ”skiv” eller opleve Pande­ kagehuset. Her kan du som Rasmus Klump og hans venner udforske livet i vandet. Du kan fange krabber til den store guldmedalje og se hvis krabbe, der først går planken ud. Husk et fiske­net og en spand. Det er for sjovt Uanset om man allerede kan spille fodbold eller ej, er fodboldgolf sjovt og man kan konkurrere mod både mor, far, søskende eller bedsteforældre. Det samme gælder for discgolf, hvor man ”spiller” med en frisbee i stedet for en fodbold (se side 78). Hvad med at køre på Segway på en 17.000 m2 stor bane (se side 80) eller prøve at balancere, kravle eller springe på multibanen i Magleby. Sidste søndag i august er der Øhavets Dag på Ristinge havn, hvor man kan fange fisk med hænderne, bage pandekager, køre i æselkaret m.m.

Rotten Ruth

112


Kys frøen eller gå tur med rotten På herregården Skovsgaard og på Øhavets Smakkeog Naturcenter ligger et ”Kys Frøen” aktivitetscenter, hvor hele familien kan få en masse sjove og anderledes opdagelser i naturen. På Skovsgaard kan du for eksempel prøve, at lave vilde frikadeller af ukrudt, tage på GPS sightseeing i Danmarks fortid, gå på opdagelse i vandhullet eller optage fuglenes stemmer. (Læs mere om Skovsgaard på side 18 og Øhavets Smakke- og Naturcenter på side 40). Om sommeren kommer Rotten Ruth frem fra sit rottebo og fortæller historier om Rudkøbing og dem der har boet i byen. Hun kan også nogle lidt uhyggelige spøgelseshistorier (Tid og sted se side 138). Børnedage på Fortet Har du prøvet at køre med en militærlastbil? På Langelandsfortet er der hver sommer børnedage. Her kan man få lov til at køre med på ladet af en militærlastbil, udfordre dig selv eller din søster/ bror på den militære forhindringsbane med både balancebom, krybetråd og vadested og slutte af med at bage snobrød ved bålet. (læs mere side 8).

WAS WOLLEN WIR MACHEN?

Die Natur ist der grösste Spielplatz In der Natur gibt es viele herrlich duftende Blumen und Pflanzen. Sammel doch einige von ihnen und trockne sie für Duftsäckchen. Um sie zu trocknen, musst du die Blätter am Stiel entfernen und die Blüten eng beieinander zu einem Strauss legen. Binde die Stiele mit Garn zusammen und hänge die Sträusse mit dem Kopf nach unten an einem dunklen und trockenen Ort auf. Beobachte mal, was passiert, wenn du eine blaue Blume, z.B. ein Veilchen oder eine Glockenblume auf einen Ameisenhügel legst. Die Blume verändert ihre Farbe, sobald die Arbeiterameisen ihre Ameisensäure verspritzen. Aber sei vorsichtig und beschädige den Ameisenhügel nicht, die Ameisen haben viele Stunden gebraucht um ihn zu bauen. Am Strand kannst du viele Dinge finden, mit denen man lustige Sachen machen kann. Sammel doch mal ein paar Muscheln und hänge sie an einer Schnur auf, dann hast du ein schönes Windspiel. Wenn du es aufhängst und es sich im Wind bewegt, kannst du „den Strand hören“.

ØHAVETS DAG

25. august 2019 på Ristinge Havn kl. 10.00 - 16.00

113


BØRN – KINDER – CHILDREN Petzis Schiff und das Pfannkucken Haus Im Hafen von Bagenkop kannst du an Bord der MARY gehen – Petzis Schiff oder erlebe das Pfannkucken Haus. Hier kannst du wie Petzi und seine Freunde das Leben im Wasser erforschen. Du kannst jede Menge Krebse fangen und gucken, wessen Krebs als erster über die Planke geht. Denken Sie daran, ein Fischernetz und einen Eimer mit zu bringen. Das ist zu lustig Egal, ob man schon Fussball spielen kann oder nicht, Fussballgolf ist lustig und man kann prima gegen seine Eltern, Geschwister oder Grosseltern spielen. Das geht auch bei Discgolf, bei dem man mit einer Frisbee statt eines Fussballs spielt. (siehe Seite 78). Wie wäre es mit einer Fahrt auf dem Segway auf der 17.000 m2 grossen Parkour (siehe Seite 80) oder einen Ausflug auf die Multibahn in Magleby, wo man balancieren, kriechen oder springen kann. Tag des Inselmeeres findet am letzten Sonntag in August statt - Fische fangen, Pfannkuchen machen, Esel Kutsche mit fahren und viel mehr.

Küss den Frosch Auf dem Gutshof Skovsgaardund auf Øhavets Smakke- und Naturcenter befindet sich ein ”Küss den Frosch” Aktivitätscenter, wo die ganze Familie viele lustige und andersartige Entdeckungen in der Natur machen kann. Auf Skovsgaard: Versucht Euch doch mal an wilden Frikadellen aus Unkraut, geht auf GPS Sightseeing in der Geschichte Däne­ marks, auf Entdeckungsreise in einem Wasserloch oder nehmt Vogelstimmen auf. (Mehr über Skovs­ gaard erfährt man auf Seite 18 und Øhavets Smakke- und Naturcenter auf Seite 40). Kindertage auf dem Fort Bist du schon mal mit einem Militärlastwagen gefahren? Im Langelandsfort gibt es jeden Sommer Kindertage. Du kannst auf der Ladefläche eines Militärlastwagens mitfahren, dich selbst oder deine Geschwister auf der Militärhindernisbahn mit Balancierbalken, Kriechdraht und Wasserloch herausfordern und zum Abschluss Stockbrot am Lagerfeuer backen. (Mehr Informationen auf Seite 8).

Rasmus Klumps Pandekagehus

114


Langelandsfortet

WHAT SHOULD WE DO?

Nature is the biggest playground In nature there are many plants and flowers that smell lovely. Try and gather some and dry them for scented bags. To dry them, remove the leaves from the stems and put the heads of the flowers close together in a hemisphere. Tie the stems together with twine – and hang the bouquet upside down in a dark and airy place. Watch what happens if you put a blue flower, e.g. a violet or a bellflower, on an ant­ hill, the flower suddenly changes colour when the worker ants defend the hill by spraying ant acid on it. But be careful not to destroy the ant­hill, it has taken the ants many hours to build it. At the beach you can find a lot of items to make fun things of. Try gathering seashells, tie them on strings and hang them up as a nice wind chime. When it moves in the wind, you can hear “the sound of the beach” Rasmus Lump’s Ship and the Pancake House In Bagenkop’s harbour you can jump onboard MARY – Rasmus Lump’s Ship or visit the Pancake House. Here, as Rasmus Lump and his friends, you can explore life in the sea. You can catch crabs in abundance and see whose crab will walk the plank first. Remember a fishing net and a bucket. It is too much fun Whether you already know how to play soccer or not, soccer golf is fun, and you can compete with

both mom, dad, siblings or grandparents. The same goes for disc golf, where you “play” with a Frisbee instead of a football (see page 78). How about driving a segway on a 17.000 square meter track (see page 80) or try to balance, crawl or jump on the multi track in Magleby. On the last Sunday in August the day of the archipelago takes place, here you can catch a fish with your bare hands, bake pancakes, try the donkey coach and much more. Kiss the frog On Skovsgaard Mansion and on Øhavets Smakke and naturecenter is an activity centre “Kiss the Frog”, where the entire family can get a lot of fun and different experiences in nature. On Skovs­ gaard, for instance, you can try to make wild meatballs out of weed, go GPS sightseeing in Denmark’s history, explore the water hole or record the voices of birds. (see more page 18 & 40). Children’s days at the Fort Have you ever tried to drive in a military truck? At the Langeland’s Fort there are children’s days every summer. Here you get to ride on the back of a military truck, challenge yourself or your sister/ brother at the military obstacle track with both a balance beam, crawl wire and midstream and finish it off with baking twisting bread by the bonfire. (read more at page 8). 115


BO, SOV OG SPIS · WOHNEN, SCHLAFEN UND ESSEN ·         

HER SOVER DU GODT

Når man vågner op, frisk og veludhvilet, bliver dagen bare så meget bedre. På Langeland har vi stort set alle de overnatningsformer du kunne tænke dig, så uanset om du er til camping, vandrerhjem, lejrskoler, B&B, feriehuse, hoteller, kroer eller herregårde er der en seng til dig. Her er ”højt til loftet” og naturen er altid lige uden for døren, så hvis du gerne vil være tæt på stranden, havnen, bo i nærheden af en skov, i byen eller ”lidt ude på landet”, finder du helt sikker det du søger. Sov i det fri De sidste par år har Langeland fået flere nye shelterpladser og sammen med teltpladserne tilbyder de en anderledes overnatning til cykel- og vandrefolket. Du kan finde shelters her www.bookenshelter.dk og www.booking.naturstyrelsen.dk eller spørg efter Øhavskortene 4 og 5 på turistbureauet eller find dem på www.detsydfynskeoehav.dk

116

Flyt til Langeland Vi er på landet, og deraf er der mulighed for at købe sig til rigtig gode ejerboliger af enhver art og til rimelige penge, uanset om du ønsker at bo i byen eller ude i det smukke langelandske landskab. Har du ikke mod på at købe med det samme, har vores boligudlejere flere forskellige lejemål, så du uforpligtende kan prøve at bo og leve på vores dejlige ø.

HIER SCHLAFEN SIE GUT

Wenn man erholt und ausgeruht aufwacht, wird der Tag gleich viel besser. Auf Langeland haben wir eigentlich alle Übernachtungsmöglichkeiten, die Sie sich wünschen können, sei es Camping, Jugendherberge, Landheime, B&B, Ferienhäuser, Hotels, Gasthäuser oder Herrenhäuser, überall gibt es ein Bett für Sie. Hier ist viel Platz und die Natur immer direkt vor der Tür, wenn Sie gerne in Strandnähe, am Hafen, am Wald, in der Stadt oder auf dem Land übernachten wollen, werden Sie hier fündig.


L I V I N G , S L E E P I N G A N D E AT I N G

Find din nye lejlighed på: www.amboejendomsservice.dk eller kontakt os på tlf. 62 21 20 20

Tlf: 23 11 80 35 www.billevaenge.dk billevaenge@dcu.dk

Langeland Camping Degnehaven / Fishcamp B & B overnatning med Danmarks næstbedste udsigt Spodsbjergvej 277,5900 Rudkøbing Tel. +45 32 17 51 32 el. +45 23 92 19 13 degnehaven@langelandcamping.dk www.langelandcamping.dk

Jack Stæhr Dageløkkevej 48, 5953 Tranekær Tlf. 24 47 88 36 jackstaehr@hotmail.com

Velkommen til Sukkerfabrikken Sommercafe Bed & Breakfast i skønne omgivelser midt i Tranekær. Stort morgenbord Hyggelige værelser Økolog i www.sukkerfabrikken.dk info@sukkerfabrikken.dk Slotsgade 76, Tranekær, Tlf. 28 45 24 62

Weekendophold Internet · Selskaber · Møder Midt i Rudkøbing by · Overnatning med morgenmad Mitten in Rudkøbing · Übernachtung mit Frühstück

Brogade 13 · Rudkøbing Tlf. 62 51 14 95 hurraskanhotel@gmail.com www.skanhotel.dk 117


BO, SOV OG SPIS · WOHNEN, SCHLAFEN UND ESSEN ·          Übernachtung im Freien Während der letzten Jahre hat Langeland mehrere Shelterplätze eingerichtet, die mit den Zeltplätzen eine etwas andere Übernachtungsmöglichkeit für Radfahrer und Wanderer bietet. Sie finden Shelters hier www.bookenshelter.dk und www.booking. naturstyrelsen.dk oder fragen Sie nach den Insel­ meerkarten 4 und 5 im Touristenbüro oder gehen Sie auf www.detsydfynskeoehav.dk Ziehen Sie nach Langeland Wir sind hier auf dem Land und daher gibt es reichlich Möglichkeiten, Eigentum jedweder Art und zu guten Preisen zu erwerben, ob man nun in der Stadt oder in der herrlichen Natur leben möchte. Sollten Sie nicht gleich kaufen wollen, haben unsere Vermieter mehrere Mietobjekte, so dass Sie erst einmal unverbindlich das Wohnen und Leben auf unserer herrlichen Insel auspro­ bieren können.

SLEEP WELL

When you wake up fresh and well rested, the day just becomes so much better. On Langeland we have pretty much all types of ways to overnight imaginable, so whether you prefer camping, hostels, school camps, B and Bs, holiday houses, hotels, inns or

118

mansions, we have a bed for you. “The ceiling is high” here and nature is always right outside the door, so if you want to stay near the beach, the harbour, near a forest, in the city or “out in the country”, you will certainly find what you are looking for. Sleep in the open air During the last couple of years, Langeland has gotten several new shelters, and combined with the campsites a different way to overnight is offered to those on bicycle or on foot. You can find shelters here www.bookenshelter.dk and www.booking. naturstyrelsen.dk or ask for the Archipelago maps 4 and 5 at the Tourist Agency or find them on www.detsydfynskeoehav.dk Move to Langeland We are situated out in the country, so there are good opportunities to buy really nice home owner­ ships of every kind at a reasonable price whether you wish to live in the city or out in the beautiful landscape of Langeland. If you don’t want to buy right away, our landlords have several different leases, so you can try out living on our wonderful island with no strings attached.


L I V I N G , S L E E P I N G A N D E AT I N G

Langelandske Ejendomsmæglere Langelandske Ejendomsmæglere Din garanti for en god lokal handel Din garanti for en god lokal handel

Hos Nybolig Langeland står vi altid klar til at hjælpe dig godt Hos Nybolig Langeland stårvidere! vi altid

klar til at hjælpe dig godt videre! Nybolig Langeland Nybolig Østergade 33, 5900 Rudkøbing Langeland

Tlf. 62 51 3733, 105900 Rudkøbing Østergade Tlf. 62 51 37 10

danbolig dit lokale team. danbolig dit lokale team. Indsigt i lokalområdet giver Indsigt trygi lokalområdet bolighandel. giver tryg bolighandel. danbolig Langeland finder du på adressen Ørstedsgade

Gyvelvej 5, Stoense Havn Gyvelvej 5, Stoense Havn 5953 Tranekær 5953 Tranekær Tlf. 62 55 10 03 Tlf. 62 55 10 03 f.volf.soerensen@mail.dk f.volf.soerensen@mail.dk www.volf-soerensen.dk www.volf-soerensen.dk

6A, 5900Langeland Rudkøbing - kigdu forbi eller ring 62515156. danbolig finder på adressen Ørstedsgade 6A, 5900 Rudkøbing - kig forbi eller ring 62515156.

Vi kender Langeland - Vi finder det du ønsker Vi kender Langeland - Vi finder det du ønsker

119


BO, SOV OG SPIS · WOHNEN, SCHLAFEN UND ESSEN ·         

SPISESTEDER

Når man er på ferie, må der gerne ske noget, der ikke sker i hverdagen, så det at gå ud at spise kan gøres til en oplevelse i sig selv. På Langeland er der et meget varieret udbud, uanset om du er til økologi, mormormad, fiskebuffet, små fine retter, udenlandskinspireret mad eller en hyggelig café. Mange steder har i sommerhalvåret udendørs servering, hvor udsigten og den friske luft er en del af oplevelsen. I den månedlige aktivitetskalender kan du finde stedernes åbningstider.

120

Langelandske Fødevarer Det kan være en udflugt i sig selv, at gå på jagt efter sæsonens frugt og grønt i gårdbutikkerne og ved de mange små boder langs med vejen. I foråret er det f.eks. asparges, ærter, jordbær og kartofler der er eftertragtet og i efteråret kan du finde de flotteste græskar og asier eller få en pose blommer, pærer eller æbler med hjem. Vi anbefaler, at du prøver at købe lokal most lavet af årstidens frugt, det smager himmelsk.


L I V I N G , S L E E P I N G A N D E AT I N G Vil du gerne købe økologisk kan du besøge Skovs­ gaards gårdbutik, hvor du også kan spise, og i dagligvarebutikkerne finder du også et stort udvalg. Langelandsk Kosttilskud På Langeland ligger familievirksomheden Hyben Vital, der er en virksomhed med 20 ansatte, som fremstiller kosttilskud på basis af hybenpulver og eksporterer til 20 lande – en del af Hybenpulveret fremstilles af frugterne på de to store lokale hybenplantager på Langeland. Hyben Vital er et kost­ tilskud, som blandt andet kan lindre visse gigt­ former hos mennesker, heste og hunde.

KULINARISCHES

Im Urlaub darf es gerne mal etwas Anderes als im Alltag sein, essen gehen kann da zu einem Erlebnis gemacht werden. Auf Langeland gibt es ein abwechslungsreiches Angebot, ob Sie für Ökologie, gutbürgerliche oder ausländisch inspirierte Küche, Fischbuffet, kleine, aber feine Gerichte, oder eher

Vi står sammen på tværs af Torvet

121


BO, SOV OG SPIS · WOHNEN, SCHLAFEN UND ESSEN ·          für ein gemütliches Café zu haben sind. Vielerorts wird im Sommer auch draussen serviert, wo die Aussicht und die frische Luft Teil des Erlebnisses sind. Die Öffnungszeiten finden Sie in unserem monatlichen Veranstaltungskalender. Langeländische Lebensmittel Verbinden Sie doch die Jagd auf saisonales Obst und Gemüse in den Hofläden und an den Strassen­

Åbningstider: Mandag lukket (Åben alle dage i juli) Tirsdag - Fredag 6.30 - 17.00 Lørdag - Søndag 6.30 - 15.00 Se tilbud på Facebook Bygaden 71 · Tullebølle · 5953 Tranekær Tlf. 62 50 12 03 · Følg os på Facebook

122

ständen mit einem Ausflug. Im Frühjahr gibt es z.B. Spargel, Erbsen, Erdbeeren und Kar­toffeln und im Herbst die schönsten Kürbisse und Senfgurken oder nehmen Sie doch eine Tüte Pflaumen, Äpfel oder Birnen mit nach Hause. Wir empfehlen Ihnen Saft aus saisonalen Früchten lokal zu kaufen, er schmeckt fantastisch. Ökologische Waren bekommen Sie bei Skovs­gaards Hofladen, dort können Sie auch essen oder in den

EFES CAFÉ & RESTAURANT Østergade 5 5900 Rudkøbing Tlf. 62 51 22 23


L I V I N G , S L E E P I N G A N D E AT I N G Lebensmittelgeschäften, die ein grosses Angebot haben. Langeländische Nahrungsergänzung Auf Langeland liegt der Familienbetrieb Hyben Vital, ein Betrieb mit 20 Mitarbeitern, die Nahr­ ungsergänzungsmittel auf der Basis von Hage­ buttenpulver herstellen und in 20 Länder exportieren. Ein Teil des Hagebuttenpulvers wird aus

CAFÈ BYDAHLS Østergade 29 5900 Rudkøbing Tlf. 62 51 42 20

den Früchten von zwei grossen lokalen Frucht­ plantagen auf Langeland hergestellt. Hyben Vital ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das u.a. einige Gichtformen bei Menschen, Pferden und Hunden lindern kann.

DINING VENUES

When on holiday you want to have experiences, that differ from your every-day life, and going out

Dageløkke Havn & Lanternen Velkommen til Dageløkke Havn - Øens Perle med mange gode oplevelser lige ved Øhavstien Spisestedet Lanternen Camper Parkering KystFiskeri Legeplads - Mini golf Vi glæder os til at byde dig velkommen Info: 21795691 dageløkkehavn kiosk og grill

Hyben Vitals 100% naturprodukter produceret på Langeland Lito®C

Vidste du... at kroppen optager naturlige C-Vitaminer DOBBELT så godt som kunstige?

Æble/hyben. 100% naturdrik C-vitamin hjælper til at vedligeholde et normalt fungerende immunforsvar og modvirke træthed og udmattethed. Patentanmeldt fremstillingsmetode.

SUPER FOOD

Besøg vores butik Bæredygtig produktion

Lito® Hyben

Det originale kosttilskud. Eneste hybenprodukt med placebokontrollerede forsøg, der dokumenterer at hyben hjælper til vedligeholdelse af leddenes bevægelighed. Patenteret fremstillingsmetode. Specielt udvalgte hyben med skal og kerne. Et kvalitetsprodukt.

Nyhed

Hyben Vital Int. ApS Klavsebøllevej 2. Tullebølle. DK 5953 Tranekær Tlf. +45 62 50 16 92 - info@hyben-vital.dk

Lito®Vet Lito® Olie

Koldpresset hybenkerneolie Nærende og reparerende. Til udvortes brug. Rig på Omega fedtsyrer og naturlige antioxidanter. 2 varianter: Neutral - duft af citrongræs. Drøj i brug.

Til hund og hest. Øget smidighed. Bedre udholdenhed Forbedret pelskvalitet. Øget energi . Øget motivation for træning. Højere kapacitet ved træning.

Til tør og skadet hud

www.litohyben.dk - www.litoflex.de www.litovet.dk - www.rosavital.de

123


BO, SOV OG SPIS · WOHNEN, SCHLAFEN UND ESSEN ·          to dinner can be an experience itself. On Langeland the supply is very varied whether you prefer organic food,” granny” food, fish buffet, small fine dishes, foreign-inspired food or a cosy café. Many venues serve food outdoors during the summer, where the view and the fresh air is part of the experience. In the monthly event calendar you can find the opening hours for the venues. Langeland’s local food Hunting for the fruit and vegetables of the seasons in the farm shops and the small stalls by the roadside, can be an outing all on its own. In spring it is e.g. asparagus, peas, strawberries and potatoes, which are very sought out and in autumn you can buy the most beautiful pumpkins and gherkins or bring home a bag of plums, pears or apples. We recommend buying some of the local juices made from seasonal fruits, the taste is simply divine. If you wish to buy organic food, you can visit Skovgaard’s farm shop, here you can also have a meal, and our convenience stores have a large selection of organic goods.

Langeland’s dietary supplements On Langeland lies the family-owned business Hyben Vital (Rosehips Vital), which is a business with 20 employees, who fabricate dietary supplements based on rosehip powder, and exports to 20 countries – part of the rosehip powder is made of the fruit from two large, local rosehip plantations on Langeland. Hyben Vital is dietary supplement that can relieve certain types of rheumatism in humans, horses and dogs.

MASSAGE YOGA MINDFULNESS Online booking

www.idafriis.dk

FLYT TIL LANGELAND Boligselskabet Langeland udlejer attraktive boliger på hele øen Flyt til Langeland og oplev mange dejlige og spændende bosætningssteder i naturskønne omgivelser tæt ved skov og strand. Boligselskabet aministrerer en bred vifte af mange almene boligtyper, f.eks.: Familieboliger – attraktive Seniorboliger – Ældreboliger – Plejehjem – (en del med havudsigt, elevator og egen altan) Garageanlæg – 4 fælleshuse, heraf et med to gæsteværelser. For yderligere information kontakt: Boligselskabet Langeland i Rudkøbing, Engdraget 9, 5900 Rudkøbing, Tel.:62513595 Email.:info@boligselskabetlangeland.dk-hjemmeside

www.boligselskabetlangeland.dk BELLEVUE, RUDKØBING Boligselskabet Langeland - Boliger ved Bellevue, Rudkøbing / sags. nr. 16008 - 2017.05.16

124


L I V I N G , S L E E P I N G A N D E AT I N G Yderligere information se side 128. Weitere Informationen Siehe Seite 128. Further information see page 128.

11

43 7

8 28 32 38 31 2 18 19 13

12 16 17 27 33 34 RUDKØBING35 3940 41 42 44

25

4

10 3 1

29 22

24 21 23

5

14

6 37 Bagenkop 15

9

30 36

20

Camping Billevænge Camping 1 Feriepark Langeland 2 Færgegårdens Camping 3 Langeland Camping Degnehaven 4 Ristinge Camping 5 Strandgårdens Camping 6 Feriehuse / Ferienhäuser / Holiday Houses Bæltferie 7 Feriepark Langeland 2 Fuglsang Ferie 8 IBI Bootsverleih 9 Jens Oldenbjerg 10 Langelands Ferie 11 Novasol Fyn 12 Pichards Ferielejligheder 13 Torben Hansen Ferie ApS 14 Hoteller og Kroer / Hotels und Gasthäuser / Hotels and Inns Bagenkop Kro 15 Hotel Rudkøbing Skudehavn 16 Hotel Skandinavien 17 Hotel Troense 18 Herregårde / Herrenhöfe / Manors Valdemarsslot 19 Lejrskoler / Schullandheime / Camp Schools Bøstrup Strandgaard 20 Ristinge Camping 5 Skovsgaard 21 Øhavets Smakke- og Naturcenter 22 Privat Indkvartering / Private Zimmer / Privat Accomodation Ana Smeden 23 Asger Kristensen 24 Aqua Overnatning 25 Feriebolig Langeland 31 Fuglsang Ferie 8 Generalen 13 Færgegårdens Camping 3 Inge-Lise Jørgensen 27 Jack Stæhr 28 Strynø Gl. Mejeri 29 Sukkerfabrikken 30 Æblegården 32 Vandrerhjem / Jugendherberge / Youth Hostels Rudkøbing Vandrerhjem 33 Spisesteder / Speisegaststätten / Eating Out Bagenkop Kro 15 Café Bydahls 34 Efes Café og Restaurant 35 De Gyldne Gemakker 36 Færgegårdens Cafe 3 Generalen 13 Havnegrillen Bagenkop 37 Hotel Rudkøbing Skudehavn 16 Hotel Troense 18 Lanternen 38 Restaurant Havneblik 37 Restaurant Valdemars Slot 19 Skovsgaard Café og Gårdbutik 21 Strynø Gl. Mejeri 29 Ejendomme / Immobilien / Estates Ambo Ejendomsserivce 39 Boligselskabet Langeland 40 Danbolig Langeland 41 EDC Langeland 42 F. Volf Sørensen 43 Nybolig Langeland 44

125


GRØN ENERGI · GRÜNE ENERGIE · GREEN ENERGY

 ER PRODUCERES MERE END VI H HAR BRUG FOR

Når du kigger ud over det langelandske landskab, vil du her og der kunne se de karakteristiske vindmøller og solcelleanlæg. Sammen producerer de mere grøn strøm end Langeland har brug for, faktisk eksporteres mere end 70%. Mange private husstande har også investeret i grønne løsninger som f.eks. jordvarme, træpillefyr, solceller og varmevekslere og mere end 4000 langelandske husstande er tilsluttet fjernvarmeanlæg, der fyrer med grønne råstoffer som halm, træflis og solens stråler. CO2 besparelser Langeland Kommunes affaldsplan frem til 2022 er, at over 50% af alt affald skal genanvendes, dette vil betyde en reduktion af den samlede CO2 udledning med ca. 5200 ton CO2 pr. år. Ladestandere til elbiler Fem steder på Langeland er det nu muligt at få ladet sin elbil, to af standerne, i Humble og Spodsbjerg, er hurtigladere. For alle fem steder gælder det, at alle kan lade til kr. 3,50 pr. kWh uden forudgående oprettelse eller abonnement. Du kan 126

finde ladestanderne her: Bagenkop Havn, Spar pplads Humble, Spodsbjerg Havn, Rudkøbing pplads Biblioteksgården og Lohals Havn.

 IER WIRD MEHR PRODUZIERT H ALS WIR BENÖTIGEN

Wenn Sie sich in der langeländischen Landschaft umsehen, können Sie hier und da die charakteristischen Windräder und Solaranlagen sehen. Zu­ sammen produzieren diese mehr grüne Energie als Langeland benötigt, es werden über 70% exportiert. Viele private Eigentümer haben auch in grüne Lösungen investiert, z.B. Erdwärme, Pelletöfen, Solaranlagen und Wärmetauscher und über 4.000 langeländische Hausstände sind an Fernwärme­ anlagen angeschlossen, die mit erneuerbaren Rohstoffen wie Stroh, Holzhackschnitzeln oder Sonnenenergie heizen. CO2 Einspaarungen Langeland Kommunes Abfallplan bis 2022 sieht vor, dass über 50% allen Abfalls wiederverwertet werden sollen, dieses würde eine Reduzierung des gesamten CO2-Austosses um ca. 5.200 jährlich bedeuten.


Ladestationen für Elektroautos Auf Langeland kann man an fünf Orten sein Elektrofahrzeug aufladen, zwei davon, in Humble und Spodsbjerg sind Schnelllader. An allen fünf Ständern kann man zum Preis von DKK 3,50 pr. kWh laden, eine Registrierung oder ein Abo sind nicht nötig. Die Ständer befinden sich hier: Bagenkop Hafen, am Spar-Parkplatz in Humble, Spodsbjerg Hafen, Bibliothek-Parkplatz in Rudkøbing und Lohals Hafen.

 ERE, MORE IS PRODUCED THAN H WE NEED

When you glance over the landscape on Langeland, here and there you will spot the characteristic windmills and solar plants. Combined, they produce more green electricity than Langeland needs, more than 70 percent is exported. A number of private homeowners have also invested in green solutions e.g. geothermal power, pellet stoves, solar panels and heat ex-

changers and more than 4000 households are connected to a district heating plant, that fires with green raw materials such as straw, woodcuts and sunrays. CO2 savings Langeland Commune’s waste plan now and until 2022, is that more than 50 percent of all waste and garbage must be recycled, this will mean a reduction of the combined CO2 outlet with approximately 5200 tons of CO2 per year. Charge stations for electric cars There are now five places on Langeland where it’s possible to charge your electric car, two of the stands, located in Humble and Spodsbjerg, are quick chargers. At all five stations everybody can charge at a price of 3,50 kr. per kWh without previous subscription or membership. The stations are located at: Bagenkop Harbour , Spar’s parking lot Humble, Spodsbjerg Harbour , Rudkøbing car park at the library and Lohals Harbour.

Støt lokalt det betaler sig

Læs mere på www.ø-strøm.dk 127


Auto Langeland BILREPARATION - KØB OG SALG AF NYE OG BRUGTE BILER

Rudkøbing Auto

- dit værksted, dit valg!

v/ Peter Hartmann Humblevej 78 B 5900 Rudkøbing Tlf. +45 62 51 29 75 Mobil +45 29 25 17 92

Vi glæder os til du kører igen

www.rudkobingauto.dk

rudkobingauto@boschcarservice.dk

AMS - biler

Havnegade 9, 5900 Rudkøbing Tlf. 62 50 11 55 Mobil 24 67 95 23 Salg og rep. af Biler, Maskiner og Biludlejning www.ams-biler.dk michael@ams-biler.dk

Den gode service får du på Langeland

SERVICE PARTNER

TORNHØJ BILER Wir lösen alle Probleme und wir sprechen auch Deutsch

www.persauto.dk persauto@persauto.dk

Døgn- og weekendvagt / Tag und Nacht Autotransport

Tryggelev 6 . 5932 Humble Tlf. 62 56 11 10 . Mobil 21 61 07 33 www.tornhojbiler.dk . tornhojbiler@gmail.com

Auto Langeland DIN GARANTI FOR EN GOD LOKAL HANDEL OG SERVICE


SHOPPING LANGELAND NAVN / NAME

ADRESSE

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

Apoteker / Apotheken / Pharmacies Rudkøbing Apotek Engdraget 1 62 51 10 02 www.rudkoebingapotek.a-apoteket.dk 5900 Rudkøbing rudkoebing@apoteket.dk App Open2Day App Store / Google www.open2day.dk/langeland/ Play Automekanikere / Kfz-Mechaniker / Auto mechanics AMS Biler Havnegade 9 24 67 95 23 www.ams-biler.dk 5900 Rudkøbing michael@ams-biler.dk Dækgaragen Dunsbjergvej 301 62 51 48 91 www.daekgaragen.dk 5900 Rudkøbing daekgaragen@mail.dk Langelands Mortor Co. Brogade 13 62 51 20 29 www.dinbilpartner.dk ApS 5900 Rudkøbing langelandsmotor@mail.dk Pers Auto Mjølbyvej 6 62 51 55 56 www.persauto.dk 5900 Rudkøbing 23 44 70 56 persauto@persauto.dk Rudkøbing Auto Humblevej 78 B 62 51 29 75 www.rudkobingauto.dk 5900 Rudkøbing 29 25 17 92 rudkobingauto@boschcarservice.dk Tornhøj Biler Tryggelev 6 62 56 11 10 www.tornhojbiler.dk 5932 Humble 21 61 07 33 tornhojbiler@gmail.com Aviser & Blade / Zeitungen & Illustrierte / Newspapers & Magazines Fyns Amts Avis Ørstedsgade 18 63 45 22 85 www.fyens.dk/fynsamtsavis 5900 Rudkøbing langeland@faa.dk Ugeavisen Øboen Ørstedsgade 18 63 45 22 95 www.oeboen.dk 5900 Rudkøbing redaktion@oeboen.dk Bagere / Bäcker / Bakeries Havnebageren Bagenkop Færgevej 6 E 5935 Bagenkop Humble Bageri Hovedgaden 15 62 57 11 26 www.humblebageri.dk 5932 Humble Stæhrs Bageri, Tullebølle Bygaden 7 62 50 12 03 www.staehrsbageri.dk 5953 Tranekær Super Brugsen Rudkøbing Se Dagligvarebutikker/Siehe Lebensmittelgeschäfte/See Groceries Banker / Banken / Banks Fynske Bank Bar / Pub Dybendal Benzin / Gasoline OK Tanken Bagenkop OK Tanken Hou OK Tanken Humble OK Tanken Rudkøbing OK Tanken Rudkøbing By

Østerport 2 5900 Rudkøbing

62 51 16 70 www.fynskebank.dk rudkobing@fynskebank.dk

Torvet 9 5900 Rudkøbing

62 51 25 15 www.facebook.com/dybendal2017

Vostervej 2A 5935 Bagenkop Østergade 80 5953 Tranekær Ristingevej 27 5932 Humble Dunsbjergvej 1 5900 Rudkøbing Nørrebro 95 5900 Rudkøbing

27

99

128 30 128 128 128 128

17 17 122 31 31

121

www.ok.dk www.ok.dk

61

www.ok.dk

61

www.ok.dk

61

www.ok.dk

61

129


SHOPPING LANGELAND NAVN / NAME

ADRESSE

OK Tanken Spodsbjerg

Spodsbjergvej 327 5900 Rudkøbing Annexstræde 1 5953 Tranekær

OK Tanken Tullebølle

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

www.ok.dk

61

www.ok.dk

61

Biograf / Kino / Cinemas Bio Langeland

Grønnegården 9 62 51 17 00 www.biolangeland.dk 27 5900 Rudkøbing mail@biolangeland.dk Boghandlere - Lædervarer / Buchläden / Book Shops Bog og Idé Østergade 33 62 51 15 75 www.bog-ide.dk 31 5900 Rudkøbing hc@bogpost.dk Brugskunst / Gebrauchskunst / Applied Art De Gyldne Gemakker Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts 101 Kræmmerne i Kædeby

Vestergårdsvej 3 5932 Humble

21 95 68 62 www.123hjemmeside.dk/ kraemmerne­kaedeby ann.hedegaard@mail.dk

Camping DCU Billevænge Camping

Spodsbjergvej 182 23 11 80 35 5900 Rudkøbing Emmerbøllevej 24 62 59 12 26 Feriepark Langeland Emmerbølle Strand Camping 5953 Tranekær Færgegårdens Camping Spodsbjergvej 335 62 50 11 36 5900 Rudkøbing Langeland Camping Spodsbjergvej 277 23 92 19 13 Degnehaven 5900 Rudkøbing Ristinge Camping Ristingevej 104 62 57 13 29 5932 Humble Strandgårdens Camping Vestervej 17 62 56 12 95 5935 Bagenkop Chartersejlads / Charter Segeltörns / Charter Sailing Trips Sundfærgen Helge 5700 Svendborg 62 23 30 80

www.camping-billevaenge.dk billevaenge@dcu.dk www.feriepark-langeland.dk info@emmerbolle.dk www.spodsbjerg.dk info@spodsbjerg.dk www.langelandcamping.dk willow-family@hotmail.com www.feriepark-langeland.dk info@ristinge.dk

www.svendborg-havn.dk/ms+helge

Bøstrup Strandgård

Se lejrskoler/Siehe Schullandheime/See Camp Schools

Færgegårdens Camping

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

Jettes Minishop

Se Souvenirs / Siehe Souvenirs / See Souvenirs

Ristinge Camping

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

130

117 Omslag 45 117 Omslag 7

Cykeludlejning / Fahrradverleih / Hire of bikes Bæltferie, Stoense Se Feriehuse/Siehe Ferienhäuser/See Holiday Houses

Dagligvarebutikker / Lebensmittelgeschäfte / Groceries Dagli' Brugsen Bagenkop Østergade 2 A 62 56 12 05 5935 Bagenkop Dagli' Brugsen Hou Østergade 80 62 55 14 55 5953 Tranekær Dagli' Brugsen Humble Ristingevej 27 62 57 13 10 5932 Humble Dagli' Brugsen Spodsbjerg Spodsbjergvej 327 62 50 10 33 5900 Rudkøbing Dagli' Brugsen Snøde Vandværksvej 19 5953 Tranekær

17

69 83 45 Omslag

www.daglibrugsen.dk www.daglibrugsen.dk

61

www.daglibrugsen.dk

61

www.daglibrugsen.dk

61

www.daglibrugsen.dk

61


NAVN / NAME

ADRESSE

TLF

Dagli' Brugsen Tullebølle

Annexstræde 1 5953 Tranekær Hovedgaden 24 5932 Humble Ahlefeldtsgade 5 5900 Rudkøbing

62 50 12 30 www.daglibrugsen.dk

61

62 57 11 66 www.spar.dk humble@spar.dk 62 51 13 54 www.superbrugsen.dk/rudkoebing

17

Spar Humble Super Brugsen Rudkøbing Disc Golf Færgegårdens Camping

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

31

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

45

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

45

Dykning / Tachen / Diving Færgegårdens Camping

Ejendomme/ Immobilien / Estates Ambo ejendomsservice Egegårdsvej 20 62 21 20 20 www.amboejendomsservice.dk A/S 5260 Odense S Boligselskabet Langeland Engdraget 9 62 51 35 95 www.boligselskabetlangeland.dk 5900 Rudkøbing info@boligselskabetlangeland.dk Danbolig Ørstedsgade 6A 62 51 51 56 www.danbolig.dk 5900 Rudkøbing Langeland@danbolig.dk EDC Langeland Østergade 41 62 51 24 11 www.edc.dk 5900 Rudkøbing F. Volf Sørensen Gyvelvej 5 62 55 10 03 www.volf-soerensen.dk 5953 Tranekær f.volf.soerensen@mail.dk Nybolig Langeland Østergade 33 62 51 37 10 www.nybolig.dk 5900 Rudkøbing Elinstallatører / Elektroinstallateuren / Electricians Eltrik Boliglys Østergade 21 62 51 13 22 www.eltrik.dk 5900 Rudkøbing Simon Risbjerg ApS Ellehaven 4 E 62 50 10 72 www.simonrisbjerg.dk 5900 Rudkøbing sr@simonrisbjerg.dk Feriehuse / Ferienhäuser / Holiday Houses Bæltferie Stoense Udflyttervej 12 62 55 13 58 www.baeltferie.com 5953 Tranekær baeltferie@gmail.com IBI Bootsverleih ApS Se Lystfiskeri/Siehe Angeln/See Angling

117 124 119 119 119 119

83 75

Feriepark Langeland

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

Fuglsang Ferie

Se Privat Indkvartering/Siehe Private Zimmer/See Private Accomodation

Færgegårdens Camping

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

45

Langelands Ferie

Gustav Petersensvej 11 21 75 49 40 5953 Tranekær Østergade 63 B 39 14 30 26 5900 Rudkøbing Se Lystfiskeri / Angeln / Angling

73

Novasol Fyn Torben Hansen Ferie ApS Festival Langelands Festivalen

Ryttergårdsvej 116 3520 Farum Fiskesalg / Fisch Verkauf / Fish sale Fiski Østergade 4 5935 Bagenkop

Omslag

www.langelandsferie.dk rossen@tidens.info www.novasol.dk fyn@novasol.dk

70 22 00 87 www.langelandsfestival.dk mail@llf.dk 55 56 16 86 www.fiski.dk

107

7

131


SHOPPING LANGELAND NAVN / NAME

ADRESSE

TLF

Kutterfisk

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

Spodsbjergvej 250 21 18 27 28 5900 Rudkøbing Fodbold Golf / Fußball Golf / Football Golf Langelands Fodboldgolf Langøvej 6 62 57 18 82 5932 Humble Foreninger / Vereine / Societies Rudkøbing Østergade 40 Handelsstandsforening 5900 Rudkøbing Forsyningsselskaber / Versorgungs Gesellschaften / Power Supply Ø Strøm A/S Spodsbjergvej 141 62 51 10 55 5900 Rudkøbing Langeland Forsyning Nørrebro 207 A 63 51 68 00 5900 Rudkøbing Færger / Fähren / Ferries Als Linjen Bøjden-Fynshav

www.spodsbjergkutterfisk.dk

44

www.langelands-fodboldgolf.dk krejbjerggaard6@os.dk

79

www.rudkøbinghandel.dk

33

Langelands Linjen

www.langelandslinjen.dk

Spodsbjerg - Tårs

www.ø-strøm.dk post@o-strom.dk www.langeland-forsyning.dk

62 51 51 00 www.langelandkommune.dk

Sundfærgen Helge

62 23 30 00 www.svendborg-havn.dk/ms+helge

Gallerier og Kunsthåndværk / Galerien und Kunsthandwerk / Galleries, Arts and Crafts De Gyldne Gemakker Botofte Strandvej 2 62 50 10 51 www.jannee.nu 5953 Tranekær janne@egstroem.nu Blandebjerg 5 5900 Rudkøbing

Det Usædvanlige Værksted Halevejen 29, Ristinge 5932 Humble

27

www.alslinjen.dk

M/F Strynø

Det Lille Kunstværksted

127

62 57 23 16 www.det-lille-kunstvaerksted.dk info@det-lille-kunstvaerksted.dk

69 101 99

62 57 23 92

Galleri Skovsgaard

Se Seværdigheder/Siehe Sehenswürdigkeiten/See Sights

19

Glasmagerne Tåsinge

Vemmenæsvej 10 5700 Svendborg

62 54 14 94 www.glasmagerne.dk glasmagerne@gmail.com

99

Keramik og Væv

Sidsel Bagersgade 10 5900 Rudkøbing

62 51 41 53 www.keramikogvaev.dk keramikogvaev@icloud.com

Keramiker Poul Erik Eliasen

Strandbyvej 3 5953 Tranekær

62 59 15 59 www.eliasenkeramik.dk eliasen@email.dk

Langelands Kunsttårne

Langeland

Nielsen og Wöldike Glaskunst - Now Huset

Skolevej 10 5953 Tranekær

29 29 17 42 www.nowhuset.dk info@nowhuset.dk

101

Potteriet

Stoensevej 17 5953 Tranekær

30 48 15 07 www.potteriet.com info@potteriet.com

101

Smykkekunstner Sabine Majus Hansen

Herslevvej 25 5900 Rudkøbing

20 74 66 00 www.majussmykker.dk sabine@majussmykker.dk

101

Tickon

Tranekær Slotspark 5953 Tranekær

Ulla Keramik

Dæmningen 1 5935 Bagenkop

132

www.lef.dk/partnerskaber/de-langelandske-kunsttaarne/

www.facebook.com/tickon.dk/ 62 56 12 98 www.ulla-keramik.dk ulla-keramik@mail.dk

100 97 105

103 97


NAVN / NAME

ADRESSE

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

Golf Langelands Golfklub

Østerskovvej 49 C 63 56 00 99 www.langelands-golf.dk 5932 Humble info@langelands-golf.dk Guld- og sølvsmede / Goldschmiede / Jewellers De Gyldne Gemakker Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts Sabine Majus Hansen Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts Vald. Jørgensen Østergade 34 62 51 11 19 www.valdj.dk Guldsmedie 5900 Rudkøbing 62 51 23 01 vald_j@post7.tele.dk Gårdbutik / Hofladen / Farm Shop Herregården Skovsgaard

77

101 101

Se Seværdigheder/Siehe Sehenswürdigkeiten/See Sights

19

Havkajak / See Kajak / Sea Kayak Kajakbiksen Broløkke 1 30 56 56 85 www.kajakbiksen.dk 5900 Rudkøbing info@kajakbiksen.dk Øhavets Smakkecenter Se Sejlerskoler/Siehe Segelschulen/See Sailing Schools Havne / Häfen / Harbours Bagenkop Havn

Færgevej 6 63 51 62 75 5935 Bagenkop Dageløkke Havn Dageløkkehavn 21 79 56 91 5953 Tranekær Lohals Havn Lohals Havn 5 62 55 13 85 5953 Tranekær Ristinge Havn Halevejen 63 51 62 70 5932 Humble Rudkøbing Havn Havnepladsen 63 51 62 70 5900 Rudkøbing Spodsbjerg Turistbådehavn Spodsbjergvej 234 40 41 30 26 5900 Rudkøbing Strynø Havn Strynø Brovej 63 51 62 70 5900 Rudkøbing Herregårdsferie / Herrenhöfe / Manors Valdemars Slot Slotsalléen 100 62 22 61 06 Tåsinge 5700 Svendborg Herretøj / Herren Bekleidungen / Mens Clothing Mr. Rudkøbing Østergade 27 62 51 14 32 5900 Rudkøbing Hoteller & Kroer / Hotels & Gasthäuser / Hotels & Inns Bagenkop Kro Østergade 15 62 56 13 04 5935 Bagenkop Hotel Rudkøbing Havnegade 21 62 51 46 00 Skudehavn 5900 Rudkøbing Hotel Skandinavien Brogade 13 62 51 14 95 5900 Rudkøbing Hotel Troense Strandgade 5 62 22 54 12 Tåsinge 5700 Svendborg Iskiosk / Eisdiele / Ice Cream Shop Vaffelhuset Østergade 12 29 89 20 77 5900 Rudkøbing

85 41

www.langelandhavne.dk havnene@langelandkommune.dk 123 www.lohalshavn.dk havnen@lohalshavn.dk www.langelandhavne.dk havnene@langelandkommune.dk www.langelandhavne.dk havnene@langelandkommune.dk www.spodsbjerghavn.dk spodsbjergturisthavn@mail.tele.dk www.langelandhavne.dk havnene@langelandkommune.dk

90 43

www.valdemarsslot.dk slot@valdemarsslot.dk www.mr.dk/rudkobing/mr-rudkobing mr.rudkobing@mail.dk www.bagenkopkro.dk mail@bagenkopkro.dk www.rudkobingskudehavn.dk info@rudkobingskudehavn.dk www.skanhotel.dk hurraskanhotel@gmail.com www.hoteltroense.dk mail@hoteltroense.dk www.vaffelhuset-rudkoebing.dk

29

Bagside

117

31

133


SHOPPING LANGELAND NAVN / NAME

ADRESSE

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

Jump'n Move Langeland Jump'n Move

Stationsvej 6 A www.bagenkop-info.dk 5935 Bagenkop bagenkopfamiliefitness@gmail.com Kiosker / Zeitungsgeschäft / Newsagent's Jettes Minishop Se Souvenirs / Siehe Souvenirs / See Souvenirs

Klatrepark / Kletterpark / Climbing Park Gorilla Park Rødmevej 53 29 16 74 75 www.gorillapark.dk 5771 Stenstrup info@gorillapark.dk Kommuner / Kommune / Local Authorities Langeland Kommune Fredensvej 1 63 51 60 00 www.langelandkommune.dk 5900 Rudkøbing post@langelandkommune.dk Koncertarrangører / Konzert Arrangeure / Concert Organizers Sommerkoncerter på Steensgaardsvej 6 62 51 35 05 www.langeland.dk Langeland 5953 Tranekær info@langeland.dk Kosttilskud / Nahrungsergänzung / Dietary Supplements Hyben Vital ApS Klavsebøllevej 2 62 50 16 92 www.hyben-vital.com 5953 Tranekær info@hyben-vital.com Lamper og Belysning / Lampen und Leuchten / Lamps and Shades Eltrik Boliglys Østergade 21 62 51 13 22 www.eltrik.dk 5900 Rudkøbing Lejrskoler / Shullandheime / Camp Schools Bøstrup Strandgård Bøstrup Strandvej 23 35 14 28 28 www.bs23.dk 5953 Tranekær info@bs23.dk Færgegårdens Camping Se Camping/Siehe Camping/See Camping Ristinge Camping

Se Camping/Siehe Camping/See Camping

Herregården Skovsgaard

Se Seværdigheder/Siehe Sehenswürdigkeiten/See Sights

Øhavets Smakkecenter

Se Sejlerskoler/Siehe Segelschulen/See Sailing Schools

Lystfiskeri / Angeln / Angling Angelcentrum Langeland Spodsbjergvej 299 - 301 62 50 14 13 www.angelcentrum.dk 5900 Rudkøbing langeland@angelcentrum.dk Bæltferie Se Feriehuse/Siehe Ferienhäuser/See Holiday Houses IBI Bootsverleih ApS Spodbjerg Havn Langelands Lysfiskersø

Postboks 325 62 20 71 20 5700 Svendborg Slåvænget 9 23 20 15 55 5932 Humble Spodsbjerg Lystfiskersø Løkkeby Strandvej 8 62 50 15 41 5953 Tranekær Torben Hansen Ferie ApS Tryggelev 74 62 56 19 53 5932 Humble Maskinværksteder / Maschinenwerkstätten / Machine Shops Kædeby Kædebyvej 1 62 57 12 55 Maskinforretning A/S 5932 Humble Massør/Masseurin/Masseuse Skolestræde 13 Ida Friis 23 25 09 80 5932 Humble Materialister / Drogerien / Chemist's Matas Østergade 42 62 51 27 76 5900 Rudkøbing 134

92

67

3

123

45 Omslag 19 41 75 83

www.bootsverleih.dk ibi@bootsverleih.dk www.putandtake-langeland.dk

75

www.spodsbjerg-putandtake.dk jens@oldenbjerg.dk www.thf.fk thf@thf.dk

73

72

73

www.kaedeby.dk cw@kaedeby.dk www.idafriis.dk Mail@idafriis.dk www.matas.dk

124


NAVN / NAME

ADRESSE

Optikere / Optikernen / Opticans Torvets Briller Torvet 11 5900 Rudkøbing

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

62 51 12 37 www.torvetsbriller.dk rudkoebing@torvetsbriller.dk

Privat Indkvartering / Private Zimmer / Private Accomodation Ana Smeden Halevejen 29 62 57 23 92 5932 Humble Aqua-Overnatning Spodsbjergvej 193 29 44 79 17 www.overnatninglangeland.dk Langeland 5900 Rudkøbing info@overnatninglangeland.dk De Gyldne Gemakker Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts 101 Feriebolig Langeland Fuglsang Ferie Færgegårdens Camping Inge-Lise Jørgensen Jack Stæhr Krejbjerggaard Pichardts Sukkerfabrikken Strynø Gl. Mejeri Æblegaarden Radio Radio Diablo

Fæbækvej 1 62 59 14 58 www.feriebolig-langeland.dk 5953 Tranekær ofs@mail.dk Skattebøllevej 20 20 48 15 94 www.fuglsangferie.dk 5953 Tranekær info@fuglsangferie.dk Se Camping/Siehe Camping/See Camping Østergade 34 5900 Rudkøbing Dageløkkevej 48 5953 Tranekær Langøvej 6 5932 Humble Slotsgade 84 5953 Tranekær Slotsgade 76 5953 Tranekær Nørrevej 6, Strynø 5943 Strynø Fæbækvej 25 5953 Tranekær

45

62 51 11 19 www.123hjemmeside.dk/houseingelise 24 47 88 36 jackstaehr@hotmail.com 62 57 18 82 www.asgeroglis.dk krejbjerggaard6@os.dk 31 24 84 54 www.housepichardt.dk pichardts@mail.dk 28 45 24 62 www.sukkerfabrikken.dk info@sukkerfabrikken.dk 30 95 92 77 www.strynoe-mejeri.dk kontakt@strynoe-mejeri.dk 59 64 02 44 www.aeblegaarden.dk info@aeblegaarden.dk

Vestergade 165 D 62 80 08 41 5700 Svendborg Revisorer / Wirtschaftsprüfer / Accountants Tranberg Statsautoriseret Ryttervej 4 62 17 21 40 Revisonsaktieselskab 5700 Svendborg Ridning / Reiten / Riding Turridning Langeland Almindigen 1 23 66 74 41 5953 Tranekær Scooterudlejning / Motorroller Verleih / Scooters for rent IBI Bootsverleih ApS Postboks 325 62 20 71 20 Spodsbjerg 5700 Svendborg Segway Segway Langeland Sønderskovvej 2 30 35 49 29 5953 Tranekær Sejlerskoler / Segelschulen / Sailing Schools Øhavets Smakkecenter Strynø Brovej 12 50 98 13 06 Strynø 5900 Rudkøbing Seværdigheder / Sehenswürdigkeiten / Sights Fiskeriets Hus Havnegade 2 40 15 34 66 5935 Bagenkop

www.radiodiablo.dk mail@radiodiablo.dk

117

49 117 39

109

www.tranberg.nu info@tranberg.nu www.turridninglangeland.dk helle.tofte@hotmail.dk

94

www.bootsverleih.dk oesta@post.tele.dk

75

www.segwaylangeland.dk info@segwaylangeland.dk

81

www.smakkecenter.dk info@smakkecenter.dk

41

www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk fiskeriets.hus@gmail.com

13

135


SHOPPING LANGELAND NAVN / NAME

ADRESSE

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD

Herregården Skovsgaard og Kys Frøen Jernbanemuseet

Kågårdsvej 10 62 57 26 66 www.skovsgaard.dn.dk 5900 Rudkøbing mkp@dn.dk Dannebrogsgade 24 66 13 66 30 www.jernbanemuseet.dk 5000 Odense C info@jernbanemuseet.dk Koldkrigsmuseum Vognsbjergvej 4 B 62 56 27 00 www.langelandsfortet.dk Langelandsfort 5935 Bagenkop langelandsfort@mail.dk Langelands Museum Jens Winthersvej 12 63 51 63 00 www.langelandsmuseum.com 5900 Rudkøbing Langelands Museum Østergade 25 63 51 63 00 www.langelandsmuseum.com Østergade 5900 Rudkøbing Medicinhaverne Botofte Strandvej 2 A 21 84 78 22 www.medicinhaverne.dk 5953 Tranekær medicinhaverne@mail.dk Naturama Dronningemaen 30 62 21 06 50 www.naturama.dk 5700 Svendborg post@naturama.dk Skovsgaard Mølle Påøvej 1 62 57 26 66 www.skovsgaard.dn.dk 5900 Rudkøbing mkp@dn.dk Souvenariet Slotsgade 84 b 21 75 49 40 www.souvenariet.dk 5953 Tranekær rossen@tidens.info Tickon Tranekær Slotspark www.facebook.com/tickon.dk/ 5953 Tranekær Tobaksladen Stengadevej 24 63 51 63 00 www.langelandsmuseum.com 5953 Tranekær Tranekær Slotsmølle Lejbøllevej 3 62 51 59 00 www.tranekærslotsmølle.dk 5953 Tranekær Valdemars Slot Slotsalléen 100 62 22 61 06 www.valdemarsslot.dk Tåsinge 5700 Svendborg slot@valdemarsslot.dk Øhavets Smakkecenter Strynø Brovej 12 50 98 13 06 www.smakkecenter.dk Strynø 5900 Rudkøbing info@smakkecenter.dk Sko og Skoreparation / Schue / Shoes Bay Sko Østergade 32 62 51 11 22 www.facebook.com/Bay-Sko 5900 Rudkøbing baysko@tdcadsl.dk Skonnert ture/Schooner trips/Schonerfahrten Skonnerten Meta Rudkøbing Havn 21 28 13 24 www.skonnerten-meta.dk 5900 Rudkøbing www.billet.dk Slagtere / Schlachter / Butchers Den Gode Slagter Torvet 6 62 51 10 72 www.dengodeslagter.dk 5900 Rudkøbing Souvenirs Jettes Minishop Ristingevej 151 62 57 20 30 www.jettesminishop.dk 5932 Humble jomeje@pc.dk Spisesteder / Speisegaststätten / Eating Out Bagenkop Kro Se Hoteller & Kroer/Siehe Hotels & Gasthäuser/See Hotels & Inns Café Bydahls

De Gyldne Gemakker Efes Café og Restaurant Færgegårdens Camping Café

136

Østergade 28 62 51 42 20 5900 Rudkøbing Se Gallerier og Kunst / Siehe Galerien und Kunst / See Galleris, Arts and Crafts Østergade 5 62 51 22 23 5900 Rudkøbing Se Camping/Siehe Camping/See Camping

19 Omslag 9 35

53 71 19 55 103

59

41

121

Bagside 123 101 122 45


NAVN / NAME

ADRESSE

Generalen

Slotsgade 84 62 53 33 03 www.housepichardt.dk 5953 Tranekær pichardts@mail.dk Værftsvej 59 62 56 12 10 5935 Bagenkop Se Hoteller & Kroer/Siehe Hotels & Gasthäuser/See Hotels & Inns

Havnegrillen Hotel Rudkøbing Skudehavn Hotel Troense, Tåsinge

TLF

WWW/MAIL

ANNONCE/ANZEIGE/AD 49 7

Se Hoteller & Kroer/Siehe Hotels & Gasthäuser/See Hotels & Inns

Kutterfisk

Se Fiskesalg / Siehe Fisch Verkauf / See Fish sale

Lanternen

123

Herregården Skovsgaard

Dageløkke Havn 11 21 79 56 91 www.dagelokkehavn.dk 5953 Tranekær dyhr11@mail.dk Slotsalléen 100 62 22 59 00 www.valdemarsslot.dk 5700 Svendborg restaurant@valdemarsslot.dk Værftsvej 59 62 56 12 10 mpbredgade@gmail.com 5935 Bagenkop Se Seværdigheder/Siehe Sehenswürdigkeiten/See Sights

Sukkerfabrikken

Se Privat Indkvartering/Siehe Private Zimmer/See Private Accomodation

117

Strynø Gl. Mejeri

Se Privat Indkvartering/Siehe Private Zimmer/See Private Accomodation

39

Super Brugsen Rudkøbing

Se Dagligvarebutikker/Siehe Lebensmittelgeschäfte/See Groceries

31

Restaurant Valdemars Slot Restaurant Havneblik

Turistbusser / Tourist Busse / Tourist Busses Bergholdt A/S Spodsbjergvej 147 5900 Rudkøbing Tømrer & Snedkere / Zimmerer / Carpenters TTS ApS Tryggelev 42 5932 Humble Wellness Ida Friis Skolestræde 13 5932 Humble

44

7 19

62 51 14 55 www.bergholdt-as.dk 62 51 18 48 mail@bergholdt-as.dk

29

62 56 19 62 www.tts-langeland.dk tts@tts-langeland.dk

29

23 25 09 80 www.idafriis.dk Mail@idafriis.dk

124

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland Torvet 5 5900 Rudkøbing Tel. + 45 62 51 35 05 www.langeland.dk

Langelands Golfklub, Svendborg Havn, Gorilla Park, Jump´n Move, Marlene Bremholm, Langelands Museum, Naturama, Camilla Thomas, Lone Lollesgaard, Janne E Design, Nielsen & Wöldike, Langelandsfestival.

Grafisk Produktion Mark & Storm, www.mark-storm.dk

Oversættelser af bl.a.: Lone Petersen, Heidi Karlsen, Gitte Rahbek, Vivienne Severin.

Tekster af bl.a.: Anne Mette Wandsøe, Hans Rossen, Gese Friis Hansen, Gitte Rahbek, Heidi Karlsen, Nanna Heinrich, Jesper Ansbæk, Helle Ravn, Signe Møller, Naturama.

Rettigheder: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland har eneretten til Langeland Guiden. Tekst, kort og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer der er sket efter redaktionens afslutning.

Foto af bl.a.: Gitte Rahbek, Heidi Karlsen, Cees van Roden, Hans Rossen, Visit Denmark,

137


E V E N T S · V E R A N S TA LT U N G E N Månedlig aktivitetskalender kan afhentes på turistbureauet eller se www.langeland.dk Monatliche Veranstaltungskalender auf deutsch ist im Touristenbüro erhältlich oder siehe www.langeland.dk Monthly activity calendar in English is obtainable in the tourist office or see www.langeland.dk JANUAR 01. 06. 13. 15. & 29. 31. FEBRUAR 03. 05. 10. - 16. 12. 12. & 26. MARTS 10. 10. 30. 30. & 31. APRIL 01. - 05. 07. - 12. 14. 14. 14. - 20. 15. & 16. 18. & 19. 21. & 22. 20. & 21. 27. - 28. MAJ 05. 16. 17. 25. 25. 31. JUNI 04. 09. & 10. 16. 16. 21. 22. 23. 23. 27. 28. 29. 30. 30. JULI 01. - 09. 03. 04. 05. 06. 06. 07. 07. 07. 11. 11. & 12. 11. - 14. 12. & 13. 14. 14. & 21. & 28. 17. - 31. 18.

138

TID 19.00 19.30 14.00 19.00 16.30 TID 17.00 14.30 - 16.00 10.00 - 16.00 19.30 19.00 TID * 13.00 - 16.00 18.00 10.00 TID 10.00 10.00 13.00 - 16.00 * 10.00 - 16.00 * 14.00 14.00 10.00 - 17.00 * TID 14.00 - 17.00 16.15 14.00 * 15.30 14.00 TID * 14.00 12.00-16.00 15.00 - 17.30 * 20.00 * 19.30 - 22.15 16.15 19.30 - 22.15 19.30-22.15 13.00 - 15.00 10.00 - 16.00 TID 10.00 - 16.00 * 19.00 19.30 - 22.15 * 19.30 - 22.15 10.00 - 17.00 * 13.00 - 15.00 15.00 - 17.30 11.00 - 15.00 * 19.30 - 22.15 10.00 - 15.00 13.00 - 15.00 10.00 - 16.00 12.00 -

STED Lindelse Sognegård Skrøbelev Kirke Rudkøbing Kirke Lindelse Sognegård Skrøbelev Kirke STED Rudkøbing Kirke Rudkøbing Præstegård Bagenkop Hallen Rudkøbing Sognehus Lindelse Sognegård STED Restaurant Generalen Skovsgaard Bagenkop Hallen Spodsbjerg Havn STED Spodsbjerg Havn Spodsbjerg Havn Skovsgaard Sdr. Landevej 34 Bagenkop Hallen Restaurant Generalen Langelandsfortet Langelandsfortet Langeland Langeland STED Konabbe Skov Skovsgaard Gods Langelandsfortet Bagenkop Havn Bøstrup Kirke Langelandsfortet STED Spodsbjerg Havn Langelandsfortet Skovsgaard Mølle Påø Strand Valdemars Slot, Tåsinge Valdemars Slot, Tåsinge Langeland Lohals Havn Skovsgaard Gods Lohals Havn Lohals Havn Restaurant Generalen Bagenkophallen STED Bagenkophallen Restaurant Generalen Taasinge Museum Lohals Havn Bagenkop Havn Lohals Havn Skovsgaard Restaurant Generalen Restaurant Generalen Påø Strand Torvet Rudbing Bagenkop Havn Lohals Havn Hou Skole Restaurant Generalen Bagenkophallen Lohals Havn

ARRANGEMENT Bankospil Nytårskoncert med Langelands Gardens Brassband Spejdernes Nytårsparade Bankospil Kyndelmisse gudstjeneste ARRANGEMENT Lysgudstjeneste med Steen Raahauge percussion og kirkens kor Kaffe på kanden - Jens Kortermann Jauch om sange fra Langeland Jump'n Move. Aktiviteter for hele familien Foredrag om Tv-serien "Herrens Veje" v/ Sognepræst Søren Hermansen Bankospil ARRANGEMENT Fastelavnsfest og modeshow - hygge for børn Hjem til havens vilde dyreliv - redekasser og insekthoteller Bierfest mit alles IBI Havdage - Lystfiskerarrangement ARRANGEMENT IBI Havdage - Lystfiskerarrangement IBI Hav Event - Lystfiskerarrangement Syvkål og påskesjov. Påsketraditioner, påskelege og påskemad Økodag hos Nørhavegård Jump'n Move. Aktiviteter for hele familien Børne kokkeskole - tema 3-retters påskemenu Rundvisning på dansk Rundvisning på dansk Åbne døre arrangementer hos de langelandske kunstnere Langelandske Ørreddage ARRANGEMENT Skovens Dag. Vild mad i skoven. Indsamling og tilberednign af skovens lækkerier Skovsgaards Historie - Rundvisning ved Langeland Museum Rundvisning på dansk Havnens Dag Sommerkoncert Angelika Kirschlager og Julius Drake Rundvisning på dansk ARRANGEMENT Spodsbjerg Turistbådehavn fylder 25 år Rundvisning på dansk Dansk Mølledag. Møllen arbejder og der males mel. Vilde Blomsters Dag. Strandens vilde køkkenhave. Koncert med Tina Dickow og TV2 Koncert med Cliff Richard Skt. Hans arrangementer over hele øen. Se langeland.dk Skt. Hans. "Flat" rytmisk 60'er musik Skovsgaards Historie - Rundvisning ved Langeland Museum Musik på havnen. "Flat" rytmisk 60'er musik Musik på havnen. "Flat" rytmisk 60'er musik Frokostjazz på Generalen terrasse Jump'n Move. Aktiviteter for hele famlien ARRANGEMENT Jump'n Move. Aktiviteter for hele famlien Børne Kokkeskole - tema aften grill Fødselsdagsfest. Tåsinge Folkedansere og Musikanter underholder Musik på havnen. "Swinging Singing" Josefine Ottesen, Jan Schönemann Biler og Fisk - bilerne holder på Bagenkop havn fra sidst på eftermiddagen Musik på Havnen. "Maximus" dansemusik fra 50'erne til nu Sommerfest på Skovsgaard. Mange familieaktiviteter Sommermarked - alt i mad, vin og loppeting Frokostjazz på Generalen terrasse Strandmad. Familietur med smagsprøver af dyr og planter Skibsbygning for børn med Art2Change på Torvet i Rudøbing Havnefest. Tivoli, musik og underholdning Musik på havnen. "Lars Love Loise" Kendt fra Dansktop og Fridallefest Sommermarked på Hou skole Frokostjazz på Generalen terrasse Jump'n Move. Aktiviteter for hele famlien Frikadellefest på Lohals Havn


19. 20. 21. 19. - 23. 20. - 27. 26. 27. AUGUST 01. 01. - 03. 02. 03. 09. & 10. 10. 14. 17. - 31. 17. 17. 25. 29. 31.

19.30 - 22.15 19.30 - 22.15 20.00 * * 19.30 - 22.15 19.30 - 22.15 TID 16.15 10.00 - 16.00 19.30 - 22.15 19.30 - 22.15 19.30 - 22.15 15.30 * 10.00 15.00 - 01.00 15.30 10.00 - 16.00 16.15 *

SEPTEMBER TID

Lohals Havn Lohals Havn Lohals Havn Rudkøbing Rudkøbing Lohals Havn Lohals Havn STED Skovsgaard Gods Bagenkophallen Lohals Havn Lohals Havn Lohals Havn Stoense Kirke Rudkøbing Spodsbjerg Havn Humble Stadion Stoense Kirke Ristinge Havn Skovsgaard Gods Restaurant Generalen

STED

Musik på havnen. "harmonikaklubben" dansemusik Musik på haven. "Langeland Small Stars" 60'er og 70'er rock/pop Visens Skib. Gamle, nye og vovede viser Before Festival i Rudkøbing. Masser af god musik Langelands Festival Musik på Havnen. "Syvsoverne" Irsk inspireret rytmisk musik Musik på havnen. "Den Irske Trio" Glad irsk og shanties mm. ARRANGEMENT Skovsgaards Historie - Rundvisning ved Langeland Museum Jump'n Move. Aktiviteter for hele famlien Musik på havnen. "harmonikaklubben" dansemusik Musik på haven. "Langeland Small Stars" 60'er og 70'er rock/pop Musik på Havnen. "Flat" rytmisk 60'er musik Sommerkoncert Gemma Summerfield - Sopran H.C. Ørsteds Fødselsdag IBI Sommerservice - Lær at fiske Gratis koncerter m.m. Sommerkoncert Camille Thomas - Cello i verdensklasse Øhavets Dag Skovsgaards Historie - Rundvisning ved Langeland Museum Generalens skov gourmet vandring og madoplevelser

ARRANGEMENT

01. - 06. 10.00 Spodsbjerg Havn IBI Sommerservice - Lær at fiske 01. 10.00 - 17.00 Skovsgaard Økologisk høstmarked med mange aktiviteter for hele familien 07. & 08. * Rudkøbing Havn 25 års jubilæum Maritim Weekend - Brugtbådsmarked 07.- 13. 10.00 Spodsbjerg Havn IBI. Kleinboot-Köningsangeln 08. * Langeland Naturens Dag 14. & 15. * Bagenkop Havn Fiskens Dag OKTOBER TID STED ARRANGEMENT 12. - 20. * Langeland Efterårsferie med masser af aktiviteter for børn 13. - 19. 10.00 - 16.00 Bagenkophallen Jump'n Move. Aktiviteter for hele famlien 14. & 16. & 18. 14.00 Langelandsfortet Rundvisning på dansk 14. - 18. 10.00 - 17.00 Skovsgaard Åbent naturværksted. Koglefolk og Bladfeer, Korn til Brød og Uld til Bold 14. & 15. * Restaurant Generalen Børne kokkeskole - tema 3-retters efterårsmenu 15. & 16. 10.00 - 15.00 Tåsinge Museum Gamle lege som styltegang m.m. og æble aktiviteter 16. * Restaurant Generalen Smag på dagen - vi laver sund slik og presser most 15. & 17. 10.00 - 15.00 Langelandsfortet Børnedage på fortet. Tirsdag og torsdag 16. 10.00 - 21.00 Skovsgaard Skovsgaardnatten. Snit roelyger, lav stoftryk m.m. NOVEMBER TID STED ARRANGEMENT 11. * Langeland Arkivernes Dag 23. * Restaurant Generalen Et eventyr af et julemarked og julehistorier i mad og kultur - mød Steffen Jensen 23. & 24. 13.00 - 16.30 Tranekær Slotsmølle Jul i Slotsmøllen - nisserier, gran og æbleskiver 24. * Restaurant Generalen Et eventyr af et julemarked 30. 13.00 - 16.30 Tranekær Slotsmølle Jul i Slotsmøllen - nisserier, gran og æbleskiver DECEMBER TID STED ARRANGEMENT 01. 13.00 - 16.30 Tranekær Slotsmølle Jul i Slotsmøllen - nisserier, gran og æbleskiver 07. * Restaurant Generalen Generalens store julebal - stor buffet og for fuld musik 07. & 08. 13.00 - 16.30 Tranekær Slotsmølle Jul i Slotsmøllen - nisserier, gran og æbleskiver SÆRUDSTILLINGER, UGENTLIGE ARRANGEMENTER & GUIDEDE TURE 01.01. - 31.12. * Tåsinge Muesum Gratis guidede omvisninger efter aftale på tlf. 63 22 50 91 01.04. - 01.11. * Skovsgaard Kys Frøen og kom tættere på naturen. Naturoplevelser for børn 01.07. - 11.08. * Skovsgaard Alle hverdage: Naturværksted - filt med uld, nørde hjørne, fang smådyr m.m. 13.04. - 20.10. 14.00 Fiskeriets Hus - Bagenkop Torsdage: Guidet tur i Fiskeriets Hus 02.07 - 06.08 10.00 - 15.00 Langelandsfortet Tirsdage: Børnedage på fortet. 03.07 - 08.08 11.00 & 14.00 Langelandsfortet Onsdag og torsdag: Rundvisninger på dansk 07.08. - 28.08. 14.00 Langelandsfortet Onsdag: Rundvisninger på tysk 01.07. & 01.08. 11.00 - 12.30 Rudkøbing, Torvet Byvandring for børn med Rotten Ruth. Tilmelding tlf. 62 51 35 05 02.07. - 15.08. 11.00 -12.30 Rudkøbing, Torvet Tirsdage: Guided tur i Rudkøbing med Ulla Kristiansen 02.07. - 15.08. 13.30 - 15.00 Rudkøbing, Torvet Onsdage: Guided tur i Rudkøbing med Ulla Kristiansen 02.07. - 15.08. 16.30 - 18.00 Rudkøbing, Torvet Torsdage: Guided tur i Rudkøbing med Ulla Kristiansen Juli * Tranekær Slot Guided rundvisning på Slottet - forhør nærmere eller se www.langeland.dk Juli * Valdemars Slot Guidede rundvisninger hver dag - se mere på valdemarsslot.dk 08.07 - 28.07 * Valdemars Slot Hestevognskørsel i området - se mere på valdemarsslot.dk 14.10 - 18.10. 10.00 - 17.00 Skovsgaard Naturværksted - filt med uld, nørde hjørne, fang smådyr m.m. SOMMERSEJLLADSER - SEJLPLANER KAN REKVIRERES HOS LANGELANDS TURISTBUREAU 26.06 - 23.08 10.00 & 19.00 Onsdag & Fredag: Rudkøbing Havn. Sejltur med Meta .Ø-tur til Strynø og solnedgangsture. 27.06 - 23.08 (se side 90) Cykelskibet Meta sejler Rudkøbing-Marstal torsdag kl. 8.00 og Marstal-Rudkøbing fredag kl. 8.00 (se side 91) GUDSTJENESTER søndag Langeland Se lokalavisen Øboen eller kirkebladet. Eller ring Turistbureauet 62513505

139


Å B N I N G S T I D E R S E VÆ R D I G H E D E R · Ö F F N U N G S Z E I T E N S E H E N S W Ü R NAVN NAME

ADRESSE

TELEFON PHONE

WWW MAIL

Byhistorisk Arkiv Rudkøbing

Havnegade 7 5900 Rudkøbing

63 51 63 25

byarkivet.langelandkommune.dk/ byarkivet@langelandkommune.dk

Fiskeriets Hus i Bagenkop

Havnegade 2 5935 Bagenkop

Langelands Museum Særudstilling og Den Gamle Have

Østergade 25 5900 Rudkøbing

63 51 63 00

www.langelandsmuseum.com langelands.museum@langelandkommune.dk

Langelands Museum

Jens Winthersvej 12 5900 Rudkøbing

63 51 63 00

www.langelandsmuseum.com langelands.museum@langelandkommune.dk

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

5935 Bagenkop

62 56 27 00

www.langelandsfort.dk langelandsfort@mail.dk

Medicinhaverne ved Tranekær Slot

Botofte Strandvej 2A 5953 Tranekær

21 84 78 22

www.medicinhaverne.dk medicinhaverne@mail.dk

Skovsgaard - museerne, hovedbygning, cafe og gårdbutik

Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing

62 57 26 66

www.skovsgaard.dn.dk mkp@dn.dk

Skovsgaard Mølle

Påøvej 1 5900 Rudkøbing

62 57 26 66

www.skovsgaard.dn.dk

Souvenariet

Slotsgade 84 B 5953 Tranekær

62 59 17 18 21 75 49 40

www.souvenariet.dk rossen@tidens.info

Tobaksladen

Stengadevej 24 5953 Tranekær

63 51 63 00

www.langelandsmuseum.com langelands.museum@langelandkommune.dk

Tranekær Slotsmølle

Lejbøllevej 3 5953 Tranekær

62 51 59 00

www.slotsmoelle.dk tranekaer@slotsmoelle.dk

Tranekær Slotspark TICKON

Slotsgade 84 5953 Tranekær

Øhavets Smakkecenter

Strynø Brovej 12 5900 Rudkøbing

www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk fiskeriets.hus@gmail.com

www.facebook.com/tickon.dk/ 50 98 13 06

www.smakkecenter.dk info@smakkecenter.dk

UDENFOR LANGELAND - AUSSERHALB LANGELAND - OUTSIDE LANGELAND Gorilla Park Svendborg

Rødmevej 45 5771 Stenstrup

29 16 74 75

www.gorillapark.dk info@gorillapark.dk

Naturama

Dronningemaen 30 5700 Svendborg

62 21 06 50

www.naturama.dk post@naturama.dk

Valdemars Slot

Slotsalléen 100 5700 Svendborg

62 22 61 06

www.valdemarsslot.dk kontakt@valdemarsslot.dk

Mandag - Montag - Monday / Tirsdag - Dienstag / Tuesday / Onsdag - Mittwoch - Wednesday / Torsdag - Donnerstag - Thursday /

140


R D I G K E I T E N · O P E N I N G H O U R S AT T R A C T I O N S PERIODE

DAG TAG DAY

KL. UHR HOURS

02.01 - 19.12 Lukket på helligdage / Closed on holidays

Mandag - Torsdag

10.00 - 15.00

13.04 - 22.04 & 24.06 - 18.08 & 14.10 - 20.10 23.04 - 23.06 & 19.08 - 13.10

Mandag - Søndag Mandag & Torsdag-Søndag

10.00 - 17.00 10.00 - 17.00

SIDE SEITE PAGE

12

Skiftende åbningsperioder -se hjemmeside / Wechselende Öffnungseiten - siehe Webseite / Varying opening hours - see homepage

37

Skiftende åbningsperioder -se hjemmeside / Wechselende Öffnungseiten - siehe Webseite / Varying opening hours - see webpage

34

01.05 - 30.09 01.04 - 30.04 & 01.10 - 31.10

Mandag - Søndag Mandag - Søndag

01.01 - 31.12

Mandag - Søndag

01.04 - 20.10

Mandag - Søndag

10.00 - 17.00

03.07 - 07.08

Onsdag

14.00 - 17.00

13.08 - 09.09 18.04 - 22.04 & 17.05 - 19.05 & 12.10 - 20.10

Tirsdag - Søndag Mandag - Søndag

11.00 - 17.00 11.00 - 17.00

se hjemmeside / siehe Webseite / see webpage

Mandag - Søndag

18.04 - 19.04 21.04 - 22.04 01.05 - 30.06 & 01.09 - 11.10 01.07 - 31.08 13.10 - 18.10 23.11 - 24.11 & 30.11 - 01.12 & 07.12 - 08.12

Torsdag & Fredag Søndag & Mandag Tirsdag & Torsdag Mandag - Søndag Søndag - Fredag Lørdag - Søndag

01.01 - 31.12

Mandag - Søndag

01.05 - 30.09

Mandag - Søndag

Skiftende åbningsperioder -se hjemmeside / Wechselende Öffnungseiten siehe Webseite / Varying opening hours - see homepage se hjemmeside / siehe Webseite / see webpage 01.05 - 01.09

10.00 - 17.00 10.00 - 16.00

8 52 18 58 54 56

12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 12.00 - 17.00 13.00 - 16.30

58

102 09.00 - 16.00

40

66 70

Tirsdag - Søndag

Fredag - Freitag - Friday / Lørdag - Samstag - Saturday / Søndag - Sonntag - Sunday

141


Meta Sejladser / Meta Segeltörns / Meta Sailing Trips

Rådhus / Rathaus / Town Hall

Turist information / Touristen Büro / Tourist agency

Toldstien


Berlin 688 km Hamburg 385 km Flensburg 205 km København 212 km Århus 201 km Oslo 820 km Gøteborg 508 km

N

Længde i luftlinie Luftlinie Length as the crow flies:

52 km

Længde af landevejen

Länge auf der Landstrasse

Length by road:

60 km

RY NØ

RUDKØBING ST

LOL L

Bredeste sted Breiteste Stelle at its widest:

AN

D

10 km

Areal Area:

284 km2

Kystlinie Küstenlinie Coastline:

Bagenkop

140 km

Højeste punkt Höchste Punkt Highest Point:

46 m


PRAKTISKE OPLYSNINGER · PRAKTISCHE INFORMATIONEN · PRACTICAL INFORMATIONS SYGDOM/ULYKKE KRANKHEIT/UNFALL ILLNESS/ACCIDENT

PÅKØRSEL AF DYR ANGEFAHRENE TIERE ANIMAL CAR COLLISION

Alarm / Notdienst / Emergency

112

Dyernes Vagtcentral / Animal Call Center

Falck / Rettungsdienst / Salvage Corps

70 10 20 30

ELBIL - LADESTANDERE ELEKTROAUTO - LADESTÄNDERN ELECTRIC CARS - CHARGERS

LÆGER / ÄRZTE / DOCTORS Lægevagten / Nach / After kl.16.00

70 11 07 07

Ørstedsgade Lægerne, Ørstedsgade 4, Rudkøbing

62 51 51 41

Fredensvej Lægerne, Fredensvej 1, Rudkøbing

62 51 12 71

1812

Bagenkop, Humble, Spodsbjerg, Rudkøbing, Lohals Se side/Siehe Seite/See Page 126-127

Lægerne Sundhedshuset, Havnegade 118, Rudkøbing 62 55 10 09 Lægehuset Rudkøbing, Engdraget 7 B, Rudkøbing

63 51 17 00

TURIST INFORMATION

TANDLÆGER / ZAHNÄRZTE / DENTISTS Klinikhuset Klitgård, Havnegade 98, Rudkøbing

62 51 20 40

Ellehammer/Tolbod, Torvet 2, Rudkøbing

62 51 19 44

H. Fornitz, Hovedgaden 3, Humble

62 57 10 20

APOTEK / APOTEKE / PHARMACY Rudkøbing, Engdraget 1

62 51 10 02

Humble, Hovedgaden 2

62 57 10 55

POLITI / POLIZEI / POLICE Alarm / Notdienst / Emergency

114

Tvedvej 2, 5700 Svendborg

62 51 14 48

Åbent/Geöffnet/Open: Tors/Don/Thurs

15.00 - 17.00

BIBLIOTEKER / BIBLIOTHEKEN / LIBRARIES Østerport 5-7, Rudkøbing

63 51 63 30

Selvbetjening dagligt/Selbstbedienung täglich/ self-service daily

07.00-22.00

Man/Mon/Mon & Tor/Don/Thur

14.00-18.00

Ons/Mitt/Wed & Fre/Frei/Fri

11.00-16.00

Lør/Sam/Sat

10.00-13.00

Lør/Sam/Sat

10.00-13.00

Wi-Fi Langelands Turistbureau, Torvet 5, Rudkøbing

62 51 35 05

Langeland Bibliotek, Østerport 5-7, Rudkøbing

63 51 63 30

HJERTESTARTER / DEFIBRILLATOR www.langelandshjertestarterforening.dk Ved nødopkald til 112 / 114 oplyses placering af nærmeste hjertestarter Bei Notruf auf 112 / 114 erfaren Sie die placierung von nähesten Defibrillator By emergency call 112 / 114 You get the location of the nearest defibrillator 144

www.langeland.dk I-Bureau LANGELAND TURISTBUREAU Torvet 5, 5900 Rudkøbing Tel. +45 62 51 35 05 info@langeland.dk · www.langeland.dk 02.01-30.06 + 01.09-30.12. Mandag-Torsdag 9.30-16.30. Fredag 9.30-16.00 Montag-Donnerstag 9.30-16.30. Freitag 9.30-16.00 Monday-Thursday 9.30-16.30. Friday 9.30-16.00 Lukket på Helligdage/An Feiertagen geschlossen/ Closed on holidays 01.07-31.08 Mandag-Fredag 9.30-16.30. Montag- Freitag 9.30-16.30. Monday-Friday 9.30-16.30.

Lørdag 9.30-14.30 Samstag 9.30-14.30 Saturday 9.30-14.30


Alle dage kl. 10-16

Jernbanemuseet.dk

EMMERBØLLE STRAND CAMPING

RISTINGE CAMPING

25m lang opvarmet swimmingpool og børneafdeling på Emmerbølle

200m til øhavets bedste badestrand Ristinge strand

Store oplevelser for hele familien Tog fascinerer store og små Kig ind i de royale vogne og stå i førerhuset på et stort damplokomotiv. Besøg Børnebanegården, prøv det store legeområde og det populære minitog.

På Emmerbølle er der mulighed for pladser og hytter med havudsigt

Langelands bedste minigolfbane Ristinge minigolf

Begge pladser kan tilbyde:

Mange forskellige overnatningsmuligheder fra primitivt til luksus Minimarked åbent for alle med morgenbrød, dagligvare, fastfood mm. Ishus med gammeldagsisvafler mm.

Emmerbølle Camping

Emmerbøllevej 24 5953 Tranekær + 45 62 59 12 26 info@emmerbolle.dk www.emmerbolle.dk

FYN

Cykeludlejning Mulighed for at købe endagsbilletter til swimmingpools (Gratis for overnattende) Festlokaler til små og store fester og træf Masser af børneaktiviteter i sommerferien 

Ristinge Camping

Ristingevej 104 5732 Humble + 45 62 57 13 29 info@ristinge.dk www.ristinge.dk

Tolle erlebnisse für die ganze familie Wirf einen Blick in die königlichen Wagen und begib dich auf den Führerstand einer großen Dampflok. Besuch den Kinderbahnhof und die Großer Spielbereich im Freien. Unternimm eine Fahrt im populären Minizug. Rewarding experiences for the whole family Look inside the royal carriages and stand in the driver’s cab of a large steam engine. Visit the Children’s Railway Station, try the popular mini-train and our large outdoor play area.

The Danish Railway Museum • Das dänische Eisenbahnmuseum

Dannebrogsgade 24 • 5000 Odense C


Spis og overnat i hyggelige omgivelser

LANGELAND GUIDE 2019 LANGELAND-GUIDE 2017

Oplev Langeland

LANGELAND ... bedst i længden

Lækker fiskebuffet www.bagenkopkro.dk

... bedst til fisk

Østergade 15, 5935 Bagenkop - Tlf. 62 56 13 04 - mail@bagenkopkro.dk

WWW.LANGELAND.DK WWW.LANGELAND.DK

Bagenkop Kro

GRATIS · KOSTENLOS · FREE

2019

Langeland Guide 2019  
Langeland Guide 2019