Page 1

Sognenyt EFTERÅR-VINTER 2018-2019

Hjallese · 36. årgang · nr. 1 · 2018-2019


Den lange varme sommer… ”Flammerne er mange, lyset er ét, lyset - Jesus Kristus, flammerne er mange, lyset er ét, vi er ét i ham!” (A. Frostenson)

Her i sommer, denne lange varme sommer, har jeg mærket naturens kræfter på ganske nært hold. Efter at have talt en del om det gennem adskillige år tog min mand og jeg bilen og kørte nordøst på. Til det langstrakte naboland Sverige. Roadtrip valgte vi at kalde ferierejsen, som førte os ganske langt nord på. Ikke mindst når man tænker på, at den nordligste spids i Danmark flugter med landskabet lige nord for Göteborg. Og dog var det med svenske mål kun midtpunktet i Sverige, vi nåede til, da vi efter en lille uge i bil var fremme ved slutdestinationen, en lille landsby, Gimdalen, hvor hovedbyen i området hedder Östersund. Efter at have taget broen over Øresund kørte vi nordvest på mod Göteborg. Derfra til Trollhättan, med alle sluserne, standsede kort ved Husaby kilde, hvor den første svenske konge, Olof, blev døbt – ligesom Harald i Jelling – for at tage vores første længere ophold i Uppsala, domkirke- og universitetsbyen. Derfra kørte vi mod nordøst. Retning Hälsingland og Jämtland. Der blev tid – og det var nødvendigt – til at tage et bad i en af de store elve, Ljusnan, hvor vandet var dejligt afkølende. I radioen begyndte der at komme rapporter om brande, og strenge ordre fulgte om ikke at tænde ild overhovedet. Da vi drejede fra hovedvejen mellem Sundsvall og Östersund, mødte vi den. Ilden. Vi havde set mørke skyer, røgskyer, og lugtet en svag brandrøg allerede på hovedvejen. Men nu var ilden der. Luerne flammede gule, orange og røde mellem grantræernes stammer. Ikke lige foran bilen. En ganske stor sø lå mellem os og skoven, så ilden kunne ikke nå os. Kun den kraftige røg. Om natten vågnede vi. En besked var tikket ind på mobilen. Evakuering! Men hvor fra? Og hvor hen? Vores landsby lå helt tyst. Intet lys i vin-

2

duerne. Ingen i bevægelse. Nej, ilden var ikke hos os. Evakueringen foregik små 50 km syd for os. Om morgenen var det kun lugten af røg, som mindede os om nattens besked. Ingen ild hos os. Men da vi skulle køre sydpå efter nogle dage, mødte vi igen branden. Og blev omdirigeret, naturligvis. Det betød en omvej på næsten 300 km. Der er ikke så mange veje i Norrland at vælge imellem. Og de, der er, krydser hinanden. Og i et af disse vejkryds havde skovbranden været så omfattende, at indbyggerne havde været nødt til at forlade hus og hjem. Da vi kom tilbage til Göteborg, spurgte vores vært, hvor vi dog havde været. På telttur? Brandlugten sad så kraftigt i tøj og hår, at det første, der strejfede ham, var, at vi nok havde camperet udendørs og lavet mad over åben ild. Vi har haft en lang, varm sommer i flammernes tid. Naturens flammer. På ganske bogstavelig vis har det mindet mig om kirkeårets gang – og om ildflammer på en anden og bedre måde. Nemlig pinsens flammer, hvor disciplene Pinsedag for 2000 år siden blev fyldt med Helligånden. Her satte Helligåndens ildtunger, flammerne, sig på dem, så de ganske forunderligt kunne tale alverdens sprog og sprede budskabet om Frelseren. Den tid er vi i nu, tiden efter pinse, hvor Helligåndens luer også skal flamme for os i hverdag og helligdag i det skumrende efterår. Og vi venter på lyset. Og snart kommer det. Som barnet i krybben. Gabriella Dahm, sognepræst


Fadervor Vor Fader,

Dåb du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det For dit er Riget onde. og magten og æren i evighed! Amen.

Trosbekendelsen Vi forsager Djævelen og alle hans hans væsen. gerninger og alt Vi tror på Gud Fader, den Almægtig jordens skaber. e, himlens og Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne som er Søn, undfange vor Herre, t Maria, pint under ved Helligånden, født af Jomfru begravet, nedfaretPontius Pilatus, korsfæste t, død og den fra de døde, til dødsriget, på tredje dag opstanopfaret til himmels, Gud Faders, siddende ved den Almægtig es, skal komme at dømme levendehøjre hånd, hvorfra han Vi tror på Helligånd og døde. de helliges samfund,en, den hellige, almindeli syndernes forladelse ge kirke, opstandelse , kødets og det evige liv.

Fadervor

Konfirmation Vielse

Trosbekendelsen

og alt og alle hans gerninger Vi forsager Djævelen himlens og hans væsen. Vor Fader, den Almægtige, Vi tror på Gud Fader, du som er i himlene! Herre, navn, jordens skaber. enbårne Søn, vor Helliget blive dit hans Vi tror på Jesus Kristus, Helligånden, født af Jomfru komme dit rige, ved død og som er undfanget ske din vilje Pontius Pilatus, korsfæstet, også på jorden; Maria, pint under tredje dag opstansom i himlen således til dødsriget, på daglige brød; begravet, nedfaret siddende ved giv os i dag vort opfaret til himmels, skyld, den fra de døde, hånd, hvorfra han og forlad os vor Almægtiges, højre vore skyldnere, Gud Faders, den levende og døde. som også vi forlader i fristelse, skal komme at dømme, den hellige, almindelige kirke, og led os ikke ind kødets onde. Vi tror på Helligånden men fri os fra det i evighed! syndernes forladelse, magten og æren de helliges samfund, For dit er Riget og det evige liv. opstandelse og Amen. og alt og alle hans gerninger Vi forsager Djævelen himlens og hans væsen. den Almægtige, Vi tror på Gud Fader, jordens skaber. Søn, vor Herre, enbårne hans Vi tror på Jesus Kristus, Helligånden, født af Jomfru ved død og som er undfanget Pontius Pilatus, korsfæstet, Maria, pint under tredje dag opstantil dødsriget, på begravet, nedfaret siddende ved opfaret til himmels, ke.dk · www.hjallesekir den fra de døde, hånd, hvorfra han · Tlf. 6615 2520 Almægtiges, højre · 5260 Odense S. Hjallesegade 25 Gud Faders, den levende og døde. skal komme at dømme, den hellige, almindelige kirke, kødets Vi tror på Helligånden syndernes forladelse, de helliges samfund, det evige liv. opstandelse og

Alle kortene er med motiver fra Agnete Brittasius smukke keramikrelief over trosbekendelsen samt med andre detaljer fra Hjallese Kirkes udsmykning og interiør. Hjallesegade

25 · 5260 Odense

S. · Tlf. 6615 2520

· www.hjallese

kirke.dk

Fadervor

Trosbekendelsen

Vor Fader, du som er i himlene! navn, Helliget blive dit komme dit rige, ske din vilje også på jorden; som i himlen således daglige brød; giv os i dag vort skyld, og forlad os vor vore skyldnere, som også vi forlader i fristelse, og led os ikke ind onde. men fri os fra det i evighed! magten og æren For dit er Riget og Amen.

Hjallesegade 25

· 5260 Odense S.

· Tlf. 6615 2520

ke.dk · www.hjallesekir

Som noget nyt har vi fået lavet fire smukke kort, som fremover vil blive brugt i forbindelse med dåb, vielse, konfirmation og andre anledninger.

3 Ved udvalgte gudstjenester året igennem indgår der rytmisk musik af forskellig art. Dette er allerede tilfældet ved 9-10 gudstjenester i forbindelse med konfirmandvelkomster og konfirmationer. Nu bliver der yderligere 4 gudstjenester i årets løb, hvor der bliver tilført mere rytmisk musik. Den første gang bliver 2. søndag i advent. Læs mere på side 6. Initiativet til dette nye tiltag er kommet fra visionsudvalget, der arbejder under Hjallese Menighedsråd. Det er et håb, at menigheden i Hjallese Kirke tager vel imod dette nye tiltag!

NYKALKET KIRKE

MUSIK VED DE STORE HØJTIDER

Søndag den 9. september kunne vi holde den første gudstjeneste i en nykalket kirke. Kirken var blevet lukket den 19. august, og i de følgende uger holdt vi gudstjenester og kirkelige handlinger i menighedssalen. Kalkningen varede i cirka 3 uger, og arbejdet forløb planmæssigt. Har du endnu ikke beundret den nykalkede kirke, er du altid velkommen til at kigge ind i Hjallese Kirke.

Ved alle de store kirkelige højtider: jul, påske og pinse medvirker der solister ved gudstjenesterne. Til jul medvirker der både solist Juleaften og Juledag. Hjallese Kirkes Søndagskor medvirker ved alle gudstjenester, og ved højtiderne synger Hjallese Kirkes Voksenkor med ved nogle af gudstjenesterne. Hjallese Kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker ved udvalgte gudstjenester, f.eks. familiegudstjenesterne.

NYE KORT OG TELEGRAMMER

MERE RYTMISK MUSIK I GUDSTJENESTERNE

Det koster ikke noget at deltage, og man behøver ikke tilmelde sig arrangementet på forhånd. ALLE ER VELKOMNE! I anledning af 20 års jubilæet inviterer Hjallese Kirkes menighedsråd alle i sognet til en hyggelig og festlig jubilæumsfejring søndag den 27. januar. Kl. 10.00 er der gudstjeneste med Lisbeth Petersen, og herefter er der frokost i menighedssalen. Sognepræst Lisbeth Petersen 20 år i Hjallese Kirke Den 31. januar 1999 blev Lisbeth Petersen ordineret af biskop Kresten Drejergaard i Odense Domkirke, og den følgende søndag den 7. februar blev hun indsat som sognepræst i Hjallese Kirke af daværende provst Günter Hintze.

JUBILÆUM

Nyt fra menighedsrådet


Ved Alle Helgen mindes vi de døde SORGGRUPPER FOR EFTERLADTE

ALLE HELGEN SØNDAG DEN 4. NOVEMBER Alle Helgen er mindedagen for alle afdøde. Dagen falder altid første søndag i november og markeres med to gudstjenester i Hjallese Kirke, hvor der gennem salmer, ord og musik skabes rum til at mindes og sørge: Kl.10.00: Gudstjeneste ved Anders Aastrup Kl.16.00: Musikgudstjeneste ved Lisbeth Petersen

At miste et menneske, man har kendt og elsket, trækker dybe spor. Den første tid er ofte fyldt med mange praktiske gøremål, men snart melder hverdagen sig igen, og det er ikke let at finde sig til rette i det forandrede liv. Måske forventer omverdenen, at man er ”kommet videre”, som det hedder, men så let er det ikke, og det kan være svært at tale om, selv med sine nærmeste venner og familie. Ønsker du at høre mere om sorggrupperne, kan du kontakte sognepræst Lene Crone Nielsen på telefon 29 27 87 13.

Ved musikgudstjenesten medvirker saxofonist Morten Øberg, og der holdes et øjebliks stilhed for de døde. Efter gudstjenesten bydes der på suppe og hyggeligt samvær i menighedssalen. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.

DET KOSTER IKKE NOGET AT BLIVE BISAT ELLER BEGRAVET FRA KIRKEN! Ofte hører man, at den sidste rejse er den dyreste rejse, man nogen sinde har været på. Bisættelse eller begravelse har store omkostninger både menneskeligt og ofte også økonomisk. Hvordan kan man så påstå, at den sidste rejse er gratis - eller rettere, at bisættelse eller begravelse fra kirken er gratis? Det kan man, fordi den kirkelige handling som sådan ikke koster noget. Kirken skal ikke have noget for at danne rammen om en bisættelse eller en begravelse, og præsten skal heller ikke have noget for at tale med de pårørende før og efter bisættelsen eller begravelsen, for at skrive en prædiken, hvori der indgår en personlig tale, og for at hjælpe de efterladte med at afholde bisættelse eller begravelse i kirken eller i et kapel. Dette får alle folkekirkens medlemmer gratis, fordi de allerede har betalt deres kirkeskat. Denne service er en del af det at være medlem, som ikke koster ekstra.

4

Man skal huske, at det, der koster noget, er dét, der sker før og efter bisættelsen eller begravelsen i kirken, altså de ydelser, som man evt. betaler en bedemand for. Selve handlingen i kirken er gratis. I disse år er der en del mennesker, der fravælger en bisættelse i kirken. Det kan der være mange grunde til. Dog er der ingen økonomisk grund til det; for dét, man her fravælger, er gratis i forvejen. Så hvis man fravælger en kirkelige bisættelse, skal det ske på et oplyst grundlag. Som medlem af folkekirken har man adgang til mange tilbud, der ikke koster ekstra: dåb, konfirmation, vielse, bisættelse eller begravelse, sjælesorg, gudstjenester, arrangementer, koncerter, babysalmesang og meget andet, som man kan læse mere om her i kirkebladet! Du skal være så hjerteligt velkommen i Hjallese Kirke i alle sammenhænge.


Arrangementer og koncert NOVEMBERMARKED Lørdag den 24. november kl. 9.30 til kl. 15.00 i Hjallese Kirkes lokaler Der vil være masser af julegaveideer. Der kan købes adventskranse og -dekorationer, småkager, syltetøj, håndarbejde og meget andet. Der er amerikansk lotteri med mange fine gevinster. Kaffe/te og hjemmebagt kage kan nydes i cafeen. Overskud fra salget går til Kirkens Korshærs sociale arbejde.

KONCERT MED VESTER SKERNINGE SANGKOR Onsdag den 28. november kl. 19.00

ALLE MENNESKER ER NOGET VÆRD Kollekt til Kirkens Korshærs herberg i Odense Søndag den 25. november kl. 10.00 I det kommende kirkeår - fra 1. søndag i advent 2018 til sidste søndag i november 2019 vil vi på udvalgte søn- og helligdage samle ind til Kirkens Korshærs herberg i Odense. Under kirkekaffen efter gudstjenesten den 25. november kl. 10.00 kommer herbergets mangeårige leder, Jan Lund på besøg og fortæller om sit arbejde og herbergets mange opgaver. Samme søndag er der landsindsamling til fordel for Kirkens Korshær. Læs mere på hjemmesiden www.danmarkmodfattigdom.dk Her er det også muligt at melde sig som indsamler.

Vester Skerninge Sangkor er et kor med dybe rødder i den sydfynske muld. I sin nuværende form har koret eksisteret i knap 50 år. Korets dirigent er Jakob Hedegaard. Han er ung, meget dynamisk og højt uddannet inden for direktion og korledelse. Koret er et klassisk folkekor på mellem 50-60 medlemmer, hvis repertoire veksler mellem større værker, som f.eks. Bachs ”Juleoratorium”, Carl Orffs ”Carmina Burana”, mindre værker som Gades ”Elverskud”, viser og sange både kirkelige og verdslige. Koret vil opføre 3. del af Händels ”Messias”. Händels ”Messias” kom til Danmark i 1786 og er i dag for mange mennesker blevet en lige så fast del af julen som engle og juletræer. Musikken kan med sin lethed og jublende triller og majestætiske vælde tænde juleglæden hos enhver. Koncerten bliver udført med kor, orgel og solister. Solisterne er Sofie Ljungdal, sopran, Jette Gundestrup, alt, og Bo Hemmingsen, baryton. Disse tre solister er alle medlemmer af koret. Udefra kommer tenoren, Per Mikael Strömberg. Der er fri entré.

5


Advent 1. SØNDAG I ADVENT Den 2. december kl. 10.00 GUDSTJENESTE OG HYGGELIGT SAMVÆR Sammen går vi ind i det nye kirkeår og tænder det første lys i adventskransen. Kirkens 3 kor med­ virker ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kaffe/te og julekringle.

JUL FOR BØRN Tirsdag den 4. december kl. 9.30 og onsdag den 12. december kl. 9.30 Julegudstjeneste for børn i dagplejen, hjemmepassede børn og vuggestuebørn (0-3 år) ved sognepræst Lisbeth Petersen. Onsdag den 5. december kl. 10.00 og tirsdag den 11. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn fra børnehaverne (3-6 år) ved sognepræst Gabriella Dahm. Større børn, søskende, forældre og bedsteforældre er velkomne ved alle gudstjenesterne.

2. SØNDAG I ADVENT Den 9. december kl. 10.00 Gudstjeneste med rytmisk musik og julefrokost.

ADVENTSSANGAFTEN Torsdag 6. december kl. 19.30 Hørt i Hjallese Kirke: ”Uden adventssangaften bliver det ikke rigtig jul”. Kom og deltag i vores tilbagevendende adventssangaften, hvor Hjallese Kirkes voksenkor medvirker, og sognepræst Lisbeth Petersen læser en historie. Derefter er der adventshygge med gløgg og æbleskiver, og ønskekoncert med fællessang fra Højskolesangbogen, hvor kirkens organist, Svetlana Prip, er ved klaveret. Pris: Kr. 20 for gløgg og æbleskiver. Ingen tilmelding.

6

Denne søndag medvirker korleder Janne Wind ved gudstjenesten sammen med vores organist Svetlana Prip og kirkens kor. Med dejlig musik markerer dagens adventsgudstjeneste en optakt til den tilstundende jul. Efter gudstjenesten er der julefrokost og hyggeligt samvær i menighedssalen. Tilmelding: Seneste tilmelding til julefrokosten er tirsdag den 4. december på kirkekontoret. Pris: Kr. 60 for mad og drikkevarer.

FDF-JULEGUDSTJENESTE Torsdag den 13. december kl. 18.00 FDF afholder traditionen tro deres årlige julearrangement i Hjallese Kirke. Kl. 18.00 er der gudstjeneste ved sognepræst Lisbeth Petersen, hvor alle er velkomne.


Jul, Nytår og Helligtrekonger JULEAFTEN Der afholdes tre guds­tjenester Juleaften i Hjallese Kirke. Til hver gudstjeneste er der plads til 400 kirkegængere. Kl. 13.00: Anders Aastrup Kl. 14.30: Lene Crone Nielsen Kl. 16.00: Lisbeth Petersen

JULEDAG Gudstjeneste kl. 10.00. Violinist Stefan Burchardt medvirker ved gudstjenesten sammen med kirkens organist Svetlana Prip.

Saxofonist Morten Øberg medvirker ved alle tre gudstjenester sammen med kirkens organist Svetlana Prip.

NYTÅRSDAG TIRSDAG DEN 1. JANUAR

JULETRÆSFEST Fredag den 28. december kl. 14.00-16.00 i Hjallese Kirke Folkemusikduoen SVØBSK medvirker i kirken og spiller op til dans om juletræet Igen i år holder vi juletræsfest i Hjallese Kirke. Vi begynder i kirken, hvor vi synger ”Et barn er født i Betlehem”, og sognepræst Gabriella Dahm læser juleevangeliet. Derpå går vi ind i menighedssalen, hvor juletræet står tændt, og SVØBSK spiller op til sang, dans og leg. Julemanden kommer på besøg, som han plejer, og han har lovet at tage godteposer med til børnene. Alle børn er velkomne, og I må gerne tage jeres forældre eller bedsteforældre med. Medbring gerne et stykke julepynt, som I kan hænge på træet, inden vi begynder. Der serveres saftevand, kaffe, te og hjemmebag. Tilmelding: Til kirkekontoret senest den 23. december. Det koster ikke noget at deltage.

Vi ønsker hinanden et godt nytår Efter gudstjenesten den 1. januar kl. 16.00 ved sognepræst Lisbeth Petersen ønsker vi hinanden et godt nytår over et glas champagne og et stykke kransekage.

HELLLIGTREKONGERS SØNDAG Gudstjeneste med efterfølgende spisning Søndag den 6. januar kl. 10.00 Julen varer lige til Helligtrekonger, og det vil vi markere med denne gudstjeneste, hvor vi med julens efterklang træder ind i det nye år. Som det har været en tradition de senere år, vil der også denne gang efter gudstjenesten blive budt på suppe og hyggeligt samvær i menig­ hedssalen. Pris for spisning: 25 kr. Ingen tilmelding.

7


Højskoledag og sogneaftener HØJSKOLEDAG Søndag den 11. november kl. 10.00-14.30 GUDSTJENESTE - BRUNCH - FOREDRAG Søndag den 11. november er det 100 år siden, at 1. verdenskrig sluttede. Det markerer vi i Hjallese Kirke med en guds­ tjeneste kl. 10.00 og klokkeringning kl. 11.00 ligesom for 100 år siden. Ved gudstjenensten medvirker sognepræst Lene Crone Nielsen og sognepræst Gabriella Dahm. Efter gudstjenesten er der brunch og foredrag i menighedssalen.

FRED ER KRIG MED ANDRE MIDLER FOREDRAG ved filosof og forfatter PETER TUDVAD Compiègne den 11. november 1918. Med Tysklands kapitulation er 1. verdenskrig til ende. Sejrherrerne jubler, mens de slagne tyskere slikker sårene og forsøger at finde sig til rette – med nederlaget, med omverden og med sig selv. Snart brydes vandende mellem nationalistiske revanchister og internationalistiske pacifister. I politikken såvel som litteraturen og kunsten. End ikke i kirken, der forkynder den fred, der skal være for hele folket, kan de kristne enes, om at man skal hylde de døde soldater som helte eller nøjes med at sørge over dem. Nogle præster er nazister, andre socialister. Men alle som én må de sværge Adolf Hitler troskab, da korporalen fra 1. verdenskrig er blevet rigskansler og på tyskernes vegne klar til at vende tilbage til Compiègne. For, som en militærteoretiker engang havde sagt, ”krig er blot en fortsættelse af politikken bare med andre midler”. Pris og tilmelding: Kr. 50 for brunch og foredrag. Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 8. november på mail: hjallese.sogn@ km.dk eller på tlf. 66 15 25 20.

8

KONGEN KOMMER – om middelalderens rejsekongedømme og rigets første permanente residensstad: Nyborg Torsdag den 17. januar kl. 19.00 FOREDRAG ved museumsdirektør ERLAND PORSMOSE Umiddelbart har danskerne nok en fornemmelse af, at København altid har været landets hovedstad, men det er faktisk først tilfældet fra Christian 4.s tid (1588-1648). Igennem middelalderen var kongen, hoffet og regeringen på evig rejse rundt i landsdelene for at gøre magten synlig og effektiv. Først i 1525 blev det besluttet, at landet skulle have en permanent residensstad – og det blev Nyborg. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste ved sognepræst Lisbeth Petersen. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Pris: Kaffe/the og brød kr. 20.

SKAM OG SKYLD – KUNST, LITTERTUR OG ENGLE - om forfatteren Karl Ove Knausgårds autofiktion om at være menneske Torsdag den 7. marts kl. 19.00 FOREDRAG ved sognepræst i Dalum DORTHE TOFTE-HANSEN Den norske forfatter Karl Ove Knausgård har forarget og begejstret læsere i Skandinavien og det meste af verden med det autobiografiske romanværk ”Min Kamp”. Over 2500 sider fortæller han om sin fars druk og sociale deroute, om bedsteforældrenes nazisympatier og sin hustrus psykiske sygdom. Han skriver om nedture, om svigt og forelskelser og om kampen for at blive forfatter. Men først og fremmest handler ”Min Kamp” om at være et menneske, og om at man ikke kan leve livet uden at pådrage sig skyld. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste ved sognepræst Anders Aastrup. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Pris: Kaffe/the og brød kr. 20.


Gudstjenester og café GUDSTJENESTER LIONSPARKEN

GUDSTJENESTER HJALLESE PLEJECENTER

Torsdag den 29/11 Torsdag den 20/12 (altergang) Torsdag den 31/1 Torsdag den 28/2 (altergang)

Onsdag den 7/11 (altergang) Onsdag den 5/12 Onsdag den 19/12 (altergang) Onsdag den 2/1 Onsdag den 6/2 Alle gudstjenester kl. 14.00 ved sognepræst Lisbeth Petersen.

Alle gudstjenester kl. 14.00 ved sognepræst Anders Aastrup.

KYNDELMISSE Musikgudstjeneste torsdag den 31. januar kl. 17.00 ved Lisbeth Petersen Vi tænder lys i kirken i den mørke tid ved en stemningsfuld gudstjeneste med salmer, læsninger og musik. Fløjtenist Maja Johansen Blenner medvirker som solist. ODIN koret medvirker i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der spisning og hyggeligt samvær i menighedssalen. Pris for spisning: 25 kr. Ingen tilmelding.

FASTELAVN

FORMIDDAGSCAFÉ

Søndag den 3. marts fastelavnsgudstjeneste ved Anders Aastrup kl. 10.00 Efter gudstjenesten er der kaffe/the, fastelavnsboller og hyggeligt samvær i menighedssalen. Læs nærmere på s. 10 om fastelavn for børn.

Første fredag i hver måned er der formiddagscafé i kirkens kælder kl. 10-12. Over en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt brød deler vi spændende historier fra ”gamle dage”. De kommende datoer er: 2. november 7. december 4. januar 1. februar

KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG 1. MARTS I HJALLESE KIRKE Fredag 1. marts kl. 16 er der gudstjeneste med nadver i anledning af Kvindernes Inter­nationale Bededag (http://www.kvindebededag.dk/) . Hvert år afholdes gudstjenesten i en af byens kirker (folkekirken eller frikirkerne). I år er det i Hjallese Kirke. Prædikant og liturg er Gabriella Dahm. Gudstjenesten er for kvinder og bærer præg af internationalt og økumenisk fællesskab. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Pris for spisning kr. 60. Tilmelding ikke nødvendig.

9


For børn og deres familier

SPAGHETTI­GUDSTJENESTER I vintermånederne holder vi to spaghettigudstjenester: Børnevenlige gudstjenester med fællesspisning for familier med mindre børn. Det koster ikke noget at være med, man skal blot tilmelde sig.

vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 6615 2520 eller på e-mail hjallese.sogn@km.dk senest fredag den 9. november. Arrangementet slutter senest kl. 18.30.

Onsdag den 14. november kl. 17.00: Lys i mørket Vi hører, hvordan vi kan tænde lys i mørket, så mørket bliver jaget på flugt. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så

Onsdag den 27. februar kl. 17.00: Fastelavn Ved gudstjenesten den 27. februar må du gerne være klædt ud. Efter spisning slår vi katten af tønden, og der vil være lidt lækkert at gå hjem på. Tilmelding: Til kirkekontoret på tlf. 6615 2520 eller på e-mail hjallese.sogn@km.dk senest fredag den 22. februar. Arrangementet slutter senest kl. 18.30.

BABYSALMESANG

Babysalmesang i Hjallese Kirke er et musiktilbud til forældre med babyer i alderen 0-10 måneder. Gennem musikundervisningen får barnet stimuleret sine sanser, og det åbner for et tæt og unikt samvær mellem barn og forælder. Undervisningen tager udgangspunkt i gamle og nye salmer brugt på en ny og inspirerende måde. Det smukke kirkerum danner rammen om sang og leg. Vi synger kendte børnesange og salmer. Musikken og salmerne kommer så at sige ind med modermælken. Babysalmesang er 45 minutter med ro, glæde og nærvær i kirkens smukke omgivelser.

Nyt hold begynder i januar! Babysalmesang begynder igen onsdag den 16. januar kl. 9.30. Forløbet strækker sig over 8 gange fra uge 3 til uge 11, med vinterferie i uge 7. Der arrangeres en afslutning for deltagerne og deres familie, partnere, bedsteforældre og andre interesserede. Afslutningen aftales og annonceres på et senere tidspunkt.

10

Efter babysalmesangen er der hyggeligt samvær med kaffe/the, brød og frugt for forældrene og deres børn. Musikpædagog Rikke Petersen og sognepræst Lisbeth Petersen deltager. Tilmelding: Til kirkekontoret på tlf. 6615 2520 eller på e-mail: hjallese.sogn@km.dk


Minikonfirmand, film og læsekreds MINIKONFIRMANDWEEKEND den 30. november og 1. december Til efteråret vil eleverne fra Dalumskolens 3. klasser blive inviteret til minikonfirmandweekend i Hjallese Kirke: fredag den 30. november fra kl. 16.00-21.00 og lørdag den 1. december kl. 9.30 til 18.30 (med ret til ændringer forbeholdes). I løbet af weekenden skal vi høre bibelhistorie, se på kirken, synge salmer og lave forskellige aktiviteter. Der er selvfølgelig også tid til leg, hygge og til at spise.

Hvis der er børn i sognet i samme aldersgruppe, som har lyst til at være med på minikonfirmandweekenden, men som ikke går på Dalumskolen, så er de naturligvis også velkomne. Man kan henvende sig til sognepræst Anders Aastrup for nærmere oplysninger. Som afslutning på weekenden skal minikonfirmanderne medvirke i en familiegudstjeneste lørdag den 1. december kl. 17.00. Alle er velkomne!

FILMSTUDIEKREDS

FILMDAG

ved sognepræst Anders Aastrup I vintermånederne vises der film følgende dage kl. 19.00 Torsdag d. 15. november Forårets filmstudiekredse meldes ud på kirkens hjemmeside. Man kan hente en folder i kirken i begyndelsen af januar. Aftenerne indledes med en kort introduk­ tion til filmen. Efter filmen vil der være tid til drøftelse. Alle er velkomne. Filmstudiekredsen kræver ingen tilmelding.

Lørdag den 16. februar kl. 14.30 Der vises film i menighedssalen, og derefter er der spisning og hyggeligt samvær. Nærmere oplysninger om filmen kan fås på kirkekontoret. Tilmelding og pris: Kr. 75. Beløbet inkluderer film og forplejning. Tilmelding til kirkekontoret på telefon 66 15 25 20 eller e-mail: hjallese.sogn@km.dk senest onsdagen før arrangementet finder sted.

Pris: kr. 35 for forplejning.

LÆSEKREDSEN I HJALLESE KIRKE Læsekredsen mødes følgende onsdage kl. 19.30: 21. november ”I Støv og Aske” af Anna Holt 16. januar ”Blækhat” af Sissel-Jo Gazan 20. februar ”Nattergalen” af Kristin Hannah 13. marts ”Stormene” af Maria Helleberg Både gamle og nye deltagere i læsekredsen er meget velkomne. Tilmelding: Til kirkekontoret på telefon 6615 2520 eller e-mail: hjallese.sogn@km.dk

11


Eftermiddagsklubben og besøgstjenesten HJALLESE KIRKES EFTERMIDDAGSKLUB PROGRAM FOR EFTERÅR 2018 OG VINTER 2019 Møderne foregår i Hjallese Kirke, Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Mandage kl. 14.30 - ca. kl. 16.30. Mandag den 5. nov.: Annelise og Steen Floridon Petersen, Hjallese: Gætteleg. Mandag den 12. nov.: Annette Winther, Odense. Foredrag m/billeder: ”Min skole i Ghana”. Mandag den 19. nov.: Jytte Raun, Dyrup. Foredrag m/billeder: ”Hjallese fra landsby til forstad”. Mandag den 26. nov.: Frede Madsen, Odense. Foredrag m/billeder: ”Fynsk barndom”. Mandag den 3. dec.: Arne Mariager, Faaborg. Foredrag: ”Mennesker på vejen”. Mandag den 10. dec.: Anders Aastrup, Hjallese. Juleafslutning der slutter med julegudstjeneste. Mandag den 7. jan.:  Frans Wedel Bay, Bellinge. Foredrag m/billeder: ”Oplevelser i Reykjavik og omegn”. Mandag den 14. jan.: Kirsten Skjold, Odense. Foredrag m/billeder: Dansk udvandring til Amerika”. Mandag den 21. jan: Henning Frandsen, Aarup. Foredrag m/billeder: Min farmor og englemagerne”. Mandag den 28. jan: Ole Hyldegaard Hansen, Assens. Foredrag m/billeder: ”Kvindelige præsters hårde kamp”. Mandag den 4. feb.: Niels Ole Frederiksen, Middelfart. Foredrag m/billeder: Født i Horsens Tugthus”. Mandag den 11. feb.: Jens P. Sørvin, Beldringe. Foredrag m/billeder: ”Besættelsesmuseum Fyn”. Mandag den 18. feb.: Jakob Hvidt, Odense. Foredrag: ”Fra pog til præst”. Mandag den 25. feb.: Aase og Thorkild Sørensen, Haderslev. Foredrag m/billeder: ”Rügen – Barth, Nordtyskland”. Bestyrelsen for Eftermiddagsklubben: Formand Lykke Christensen Brombærvej 16 Næstform. Henny Andersen Jacob Hansens 16 A Kasserer Dorethe Jensen Guldøjevænget 49 Sekretær Ingrid Kallehauge Larsen Lindvedparken 14 Bestyrelse Inge Bærholm Bangs Allé 5 Bestyrelse Ivar Vestergaard Urtehaven 6 Bestyrelse Lisbeth Leere Villadsen Julagervænget 16

Hjallese Hjallese Hjallese Lindved Dalum Hjallese Hjallese

Tlf. 2083 3419 Tlf. 4051 9971 Tlf. 5188 4711 Tlf. 6595 7502 Tlf. 6178 5562 Tlf. 6613 5629 Tlf. 2991 4599

Kontingent 250.- kr. årligt som kan betales over banken på konto nr. 1551 - 3579409940. Husk at opgive nr. og navn. Der betales herudover 15 kr. til kaffe pr. gang, som betales ved indgangen. Gæster, som ikke er medlemmer, betaler 65.- kr. for kaffe og foredrag.

BESØGSTJENESTEN Ønsker du en besøgsven, eller kender du nogen, der kunne have glæde af en besøgsven, er du meget velkommen til at kontakte Dalum og Hjallese Kirkers besøgstjeneste. Da der er mange mennesker, der har glæde af en besøgsven, søger vi også altid nye besøgsvenner. Kunne dette have din interesse, er vi meget interesserede i at høre fra dig. Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere, kan du kontakte sognepræst Lene Crone Nielsen tlf. 2927 8713.

12


Siden sidst...

Hjallese Kirkes fødselsdag.

Sogneudflugt til Maribo.

Beatles gudstjeneste.

Kældercafé.

Kirken kalkes.

Menighedsmøde.

Gudstjeneste på Hjallese plejecenter.

13


DĂĽbsbilleder

Døbefonten i Hjallese Kirke.

14


Praktiske oplysninger INDSAMLINGER På alle søn- og helligdage samler vi ind til et godt formål. I den kommende periode samler vi ind til følgende organisationer:

KOLLEKTPLAN NOVEMBER 2018 TIL MARTS 2019 Søndag den 4. november: Kirkens Korshær. Søndag den 11. november og søndag den 18. november: KFUM’s sociale arbejde i Danmark. Søndag den 2. december: Folkekirkens Ungdomskor. 24. – 25. – 26. december: Folkekirkens Nødhjælp. Tirsdag den 1. januar og søndag den 6. januar: Det Danske Bibelselskab. Søndag den 13. januar: Kirkens Korshær. Søndag den 10. februar: Danske Sømands- og Udlandskirker.

Hjallese Kirke Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Tlf. 6615 2520. Kontortid i Hjallese Kirke: Mandag: Lukket Tirsdag: kl. 10.00 - kl.13.00 Onsdag: Lukket Torsdag: kl. 12.00 - kl.16.00 Fredag: kl. 10.00 - kl.12.00 Hjemmeside: www.hjallesekirke.dk E-mail: hjallese.sogn@km.dk Hjallese Kirke på Facebook: www.facebook.com/HjalleseKirke-164272536951243

Søndag den 17. februar: Det lokale, kirkelige ungdomsarbejde. Landsindsamlingen og 10. marts til 19. april: Folkekirkens Nødhjælp. Øvrige søndage: Kirkens Korshærs Herberg i Benediktsgade, Odense. Der kan lægges et bidrag i kirkens indsamlingsbøsse eller indbetales et beløb til Mobilepay nr. 6060 9783

MENIGHEDSRÅDSMØDER Menighedsrådet holder møde følgende onsdage kl. 16.00 i Hjørnestuen: 28. november, 23. januar, 20. februar. Dagsorden bekendtgøres på kirkens opslagstavle forud for møderne.

Studenter- og sognepræst Lene Crone Nielsen Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf. 2927 8713. Træffes ikke mandag.

Hjallese Kirkes menighedsråd: Formand Kaj Oluf Jensen Stensvang 57, 5250 Odense SV Tlf. 2947 1507

Karen Frendø Ebbesen Barselsorlov.

Sognenyt Hjallese 36. årg. nr. 1 redigeres af Hjallese Kirkes bladudvalg.

Vikarierende sognepræst Gabriella Dahm Besøgstjeneste & sorggruppe: Tlf. 2916 6084. Træffes ikke mandag. Henvendelse til sognepræst Lene Crone Nielsen tlf. 2927 8713. Organist Svetlana Prip Der henvises til kirkekontoret. Redaktør: Ulla Marie Fisker Kordegn Tlf. 5151 3225 Ulla Marie Fisker E-mail: umf@km.dk Tlf. 5151 3225 Deadline til næste Sognenyt: Sognepræst Lisbeth Petersen Mandag den 7. januar 2019. Jacob Hansens Vej 83, 5260 Odense S. Kirketjener Sanne Nielsen Tlf. 6615 2832. Træffes ikke mandag. Tlf. 2258 9941 Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Sognepræst Anders Finn Aastrup Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge. Tlf. 2961 3463. Træffes ikke mandag.

Kirketjener og kirkesanger Karl Martin Schou Tlf. 2327 2347

KIRKEBIL Alle, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Kirkekontoret, tlf. 6615 2520, senest fredag kl. 12.00.

Mark & Storm Grafisk A/S Ret til ændringer forbeholdes.


Kalender 2018-2019

November 4. 4. 9. 11. 14. 18. 25.

10.00 16.00 17.00 10.00 17.00 10.00 10.00

Alle Helgens Dag Musikgudstjeneste Babysalmesangsafslutning 24. s. e. trin. Højskoledag Spaghettigudstjeneste 25. s. e. trin. Sidste s. i kirkeåret

Anders Aastrup Lisbeth Petersen Anders Aastrup Lene Crone Nielsen / Gabriella Dahm Lisbeth Petersen Anders Aastrup Lene Crone Nielsen

Minikonfirmandgudstjeneste 1. s. i advent Børnegudstjeneste Børnegudstjeneste 2. s. i advent: med rytmisk musik Julegudstjeneste for eftermiddagsklubben Børnegudstjeneste Børnegudstjeneste FDF-julegudstjeneste 3. s. i advent Juleafslutning for Hjalleseskolen Juleafslutning for Hjalleseskolen 4. s. i advent Juleaften Juleaften Juleaften Juledag Anden juledag Juletræsfest Julesøndag

Anders Aastrup Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen Gabriella Dahm Lisbeth Petersen Anders Aastrup Gabriella Dahm Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen Anders Aastrup Anders Aastrup Anders Aastrup Lene Crone Nielsen Anders Aastrup Lene Crone Nielsen Lisbeth Petersen Gabriella Dahm Lisbeth Petersen Gabriella Dahm Anders Aastrup

Nytårsdag Helligtrekongers søndag 1. s. e. h. 3 k. Aftengudstjeneste 2. s. e. h. 3 k. 3. s. e. h. 3 k. Kyndelmisse

Lisbeth Petersen Gabriella Dahm Lene Crone Nielsen Lisbeth Petersen Anders Aastrup Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen

4. s. e. h. 3 k. Sidste s. e. h. 3 k. Septuagesima Seksagesima Spaghettigudstjeneste

Anders Aastrup Lisbeth Petersen Lisbeth Petersen Gabriella Dahm Gabriella Dahm

December 1. 2. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 20. 20. 23. 24. 24. 24. 25. 26. 28. 30.

17.00 10.00 09.30 10.00 10.00 16.00 10.00 09.30 18.00 10.00 08.45 10.30 10.00 13.00 14.30 16.00 10.00 10.00 14.00 10.00

Januar 1. 6. 13. 17. 20. 27. 31.

16.00 10.00 10.00 19.00 10.00 10.00 17.00

Februar 3. 10. 17. 24. 27.

10.00 10.00 10.00 10.00 17.00

Profile for Mark & Storm Grafisk

Hjallelse Kirkeblad - Efterår/vinter 2018-2019  

Hjallelse Kirkeblad - Efterår/vinter 2018-2019