Page 1

A POBOACIÓN DE ESPAÑA E GALICIA. VOLUME DISTRIBUCIÓN E DINÁMICA

Distribución da poboación: 92,6 hab/km2 – Galicia 94,5 hab/km2. Focos de concentración en Madrid, periferia peninsular e illas. En Galicia predomina o poboamento litoral. Máis da metade da poboación vive en cidades e vilas medianas. Actividade industrial e terciaria. Madrid, Barcelona e Bizkaia superan os 500 hab/km2. Focos de despoboamento: Provincias do interior e zonas montañosas. Actividades agrarias. Crecemento e estrutura da poboación. Crecemento negativo. En 1975 iniciouse o réxime demográfico moderno, con baixas taxas de natalidade e de mortalidade. 9,67 de natalidade e 8,64 de mortalidade (tantos por mil). En Galicia natalidad 7,63 e mortalidade 11,27 (tantos por mil). As estruturas demográficas son de pais desenvolvido e un acusado envellecemento, especialmente no caso de Galicia, na que as cifras de maiores de 65 años duplica aos menores de 16.


http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/comentario-de-una-piramide-de-poblacion.html

Estrutura Poboación España Galicia