Page 1

PRILOGA 1

Povzetek ugotovitev analize:

»Ponudba storitev nordijske hoje v Sloveniji«* V oktobru 2010 je bila narejena….. analiza »Ponudbe storitev nordijske hoje v Sloveniji « avtorja Roka Ruterja uni. dipl. ekonomista, učitelja nordijske hoje z licenco. Vir podatkov za analizo so bile objave storitev s področja nordijske hoje v Sloveniji na internetnih straneh posameznih subjektov, ki nordijske hojo organizirajo. Cilji analize so bili ugotoviti: -

kakšne oblike storitev so na trgu prisotne in kakšne so razlike med njimi,

-

kakšne so cene teh storitev in

-

posledično, preveriti tezo, da je trg ponudbe storitev za nordijsko hojo pri nas v začetni fazi.

Trg ponudbe storitev nordijske hoje v Sloveniji Trg proizvodov in storitev v Sloveniji, povezan z nordijsko hojo, v začetni fazi. Ob predpostavki, da gre za mlad, razvijajoč trg so kot viri pri raziskovanju trga uporabljeni svetovni splet, za dodatno pridobivanje informaciji pa še elektronsko pošto in telefon. z nordijsko hojo v Sloveniji torej predstavlja svetovni splet. Že hiter pregled ponudbe nam da vedeti, da so na trgu prisotne različne storitve. Zaradi različnega poimenovanja je prikazan seznam storitev, ki se pojavljajo na internetu:  Začetni tečaji  Nadaljevalni tečaji  Skupinski tečaji  Individualni tečaji  Obnovitveni tečaji  Tečaj utrjevanja osnovne tehnike  Nordijska hoja za nosečnice  Meditativna nordijska hoja  Interni tečaji znotraj podjetja ali organizacije  Vadba nordijske hoje Storitve lahko delimo glede na: - ciljne skupine, katerim so namenjene (npr. vadba za nosečnice), - na stopnjo znanja, ki ga predhodno ima posameznik (npr. začetni ali nadaljevalni tečaj), - pristop poučevanja (individualno ali skupinsko) itd. Glede na to, da gre pri nekoliko podrobnejšem pregledu za podobne, če ne že kar za enake storitve, sem sam delitev nekoliko poenostavil.

1


PRILOGA 1 V nadaljevanju so storitve, povezane z nordijsko hojo razdeljene na : - tečaje, - vadbe in - individualni pristop učenja oziroma vadbe.

1. Tečaji nordijske hoje Od vseh storitev nordijske hoje največ ponudnikov ponuja tečaje. Na spletu je 20 ponudnikov nordijske hoje, ki svoje storitve oglašujejo kot tečaj nordijske hoje Večina ponudnikov ponuja tečaje in jih ne opredeljuje kot začetni oz. osnovni (imajo samo eno vrsto tečajev), le dva izmed proučevanih ponudnikov imata posebej osnovni in nadaljevalni tečaj. 1.1. Trajanje tečajev Od 20 ponudnikov samo dva ponujata redne organizirane tečaje nordijske hoje in še to samo eden skozi celo leto torej tudi pozimi. V desetih primerih gre le za enkratno organizacijo tečaja, v osmih primerih pa tečaj organizirajo samo ob predhodnem dogovoru oziroma povpraševanju določenega minimalnega števila udeležencev oziroma skupine (npr. najmanj 4 osebe). Razlike so tudi po dolžini trajanja posameznega tečaj (2, 4 ali 6 ur). Nekateri v sam tečaj vključujejo teoretična predavanja in praktični del, drugi samo prakso na terenu. Pristopov in načinov je torej toliko koliko je ponudnikov, kar je še en znak, da je trg v začetni fazi in se še niso izoblikovali neki »okviri«, ki bi kazali na uspešno prakso, ki bi jo ostali ponudniki posnemali. 1.2. Cene tečajev Najbolj očiten znak nerazvitosti trga so razlike v ceni tečajev. Ker so podatki nepopolni je težko preračunavati in delati zaključke. Upoštevajoč podatke vseh ponudnikov v Sloveniji so cene tečajev naslednje: Najcenejši ponudnik ima preračunano ceno na uro tečaja 2,7€, najdražji ponudnik pa 10€ na uro. Najdražja sta seveda ponudnika, ki organizirata redne tečaje (8,3€/uro in 10€/uro), najcenejši pa so enkratni interni tečaji v organizaciji društev in organizacij. 1.3. Izposoja palic za NH Praktično vsi ponudniki dajejo svojim udeležencem možnost brezplačne izposoje palic za čas trajanja tečaja.

2. Vadba nordijske hoje 2.1. Trajanje Vadbe se izvajajo 1 x tedensko po uro ali uro in pol. V primerjavi s tečaji, pri vadbah ni na voljo brezplačna izposoja. Posamezni ponudniki izvajajo vadbo celo leto, tudi pozimi in tudi ko je sneg. Drugi pa vadbo izvajajo od pomladi do jeseni. 2.2. Cena vadbe

2


PRILOGA 1 Ponudniki ponujajo pakete ur, ki jih koristiš ob obisku vadbe. Nekaj primerov cen vadbe Paket 4ure = 25 eur Paket 8 ur = 40eur Paket 5 x 1,5 ure = 30eur Paket 10 x 1,5ure = 50eur 2.3. Izposoja palic za NH Praktično vsi ponudniki dajejo svojim udeležencem možnost izposoje palic za čas trajanja tečaja.

3. Individualni pristop 3.1. Trajanje Tretja skupina ponudnikov ponuja individualni pristop učenja nordijske hoje. Individualni pouk NH lahko traja 6 ali 8 ur. Za čas trajanja se dogovorijo pred prvim srečanjem. 3.2. Cene Ponudniki ponujajo pakete od 2 do 10 ur. Za ceno individualnega paketa v trajanju od 2 do 10 ur se sproti dogovori. Razlike v ceni so zelo velike (10 EOR/h, ali 20 EUR ali 60 EUR/. So tudi znak nerazvitosti trga ponudbe, saj bi ob večji in bolj pregledni ponudbi, en sam ponudnik težko cenovno konkuriral s toliko višjo ceno od ostalih. 3.3. Izposoja palic Izposoja palic je brezplačna.

4. Pregled središč in ponudnikov NH Ponudnikov tečajev in vadbe je največ v Prekmurju, nato v Mariboru in Celju. Na območju Krasa je ponudba telo skromna. V vadbo NH se je nožno vključiti v Novi Gorici in v Adovščini

5. Sklep V kakšni fazi je trg ponudbe storitev nordijske hoje v Sloveniji. Glede na uporabljene vire in vložen čas, lahko potrdimo tezi postavljeni v uvodu, ki pravi, da je trg ponudbe storitev nordijske hoje pri nas v začetni fazi. Potrditev te teze je najbolj očitna v relativno majhnem številu »pravih« ponudnikov teh storitev, v veliki raznolikosti časovnega trajanja izvajanja storitev in predvsem v precejšnji cenovni neenakosti. Se posebej je področje Krasa v Sloveniji in v zamejstvu je očitno podhranjeno,

6. Viri 1. Dr. Janez Pustovrh: NORDIJSKA HOJA IN TEK z osnovami športno rekreativne vadbe

3


PRILOGA 1

2. Analiza »Ponudbe storitev nordijske hoje v Sloveniji « avtorja Roka Ruterja uni. dipl. ekonomista, učitelja nordijske hoje z licenco 3. Svetovni splet

* Roku Ruterju se zahvaljujemo za dovoljenje, da smo lahko uporabili posamezne ugotovitve in podatke i razvitosti nordijske hoje, ki se nanašajo na področje Krasa in cele Slovenije

4

Projekt Nordijska hoja - 5d  
Projekt Nordijska hoja - 5d  

Projekt Nordijska hoja - Brestovica.

Advertisement