Page 1

PRILOGA 2 PROJEKT:

CENTER NORDIJSKE HOJE SONČNI KRAS Predlagatelj projekta:

Turistično društvo Brest, Brestovica pri Komnu 55, Komen

Kontaktni podatki predlagatelja:

mag. Jurij Smerdelj, 031 719 661, jurij@supra.si

Nosilec projekta:

Občina Komen - TIC Štanjel

Partnerji v projektu:

Občine Divača, Sežana, Hrpelje-Kozina, Miren Kostanjevica, čezmejne občine Devin-Nabrežina, Doberdob… ter društva ali organizacije na Krasu ter zainteresiran zasebni sektor

Strokovna pomoč :

Olimpijski komite Slovenije in Oddelek za nordijsko hojo na Fakulteti za šport v Ljubljani

Izvajalci dejavnosti centra:

Občinske uprave, TIC-i, Turistična in druga društva v sodelujočih občinah,

PODPROJEKT:

»ANALIZA STANJA REKREATIVNEGA TURIZMA NA KRASU S POUDARKOM NA NORDIJSKI HOJI«

Naročnik: Občina Komen Izvajalec: Razvojna agencija ROD ali TIC Štanjel v sodelovanju z izbranimi člani TD 1. Opredelitev področja Predmet analize je ugotovitev stanja na področju rekreativnega turizma na Krasu s posebnim poudarkom na nordijski hoji. Vsebina analize izhaja iz interesa Turističnega društva Brest, ki deluje v Brestovici pri Komnu, da bi na območju Krasa razvijali in tržili rekreativne dejavnosti turistov, ki prihajajo v ta del Slovenije in si želijo: -

pridobiti znanja o nordijski hoji (tečaji, individualno učenje in vadba nordijske hoje) 1


PRILOGA 2 -

s pomočjo nordijske hoje doživeti Kras s kulturnega, naravoslovnega in kulinaričnega vidika.

Kras, kot mednarodno geografsko območje zajema Južno Primorsko, del Notranjske in Tržaško pokrajino v Italiji. Razprostira se med Tržaškim zalivom, Soško ravnino, Vipavsko dolino, gornjo Pivko, Brkini in Socerbsko planoto. Slovenski del obsega ozemlje občin Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen. Italijanski del sovpada s Tržaško pokrajino. Območje, za katerega naj bi bila narejena analiza, je matični Kras, ki ga pokrivajo občine: -

Divača

-

Hrpelje-Kozina

-

Komen

-

Sežana in deloma

-

Miren-Kostanjevica

-

Devin Nabrežina

-

Doberdob

Kras-apnenčasta planota, obdana z Tržaškim zalivom in Jadranskim morjem na eni strani ter Vipavsko dolino, Brkini, Pivko in slovensko Istro na drugi.Kras-razdeljen med Slovenijo in Italijo, toda še vedno enoten in unikaten. Že stoletja vabi ljubitelje naravnih in kulturnih lepot na spoznavanje in doživljanje svojih lepot ter čarov. Njegovo pristnost lahko začutite že s samim sprehodom skozi gručaste kraške vasi, prepletene s tipično arhitekturo ter skozi kraško gmajno, prepleteno s številnimi kraškimi suhimi zidovi. Njegovo živost lahko doživite s spustom v katero izmed številnih kraških jam, ki bo odkrila v vas delček pustolovca. Njegovo lagodnost lahko preizkusite z rezino pršuta in kozarcem terana, ki vas iz kraške kuhinje ne bosta spustila ravnodušnega. Sprehod skozi kraško pokrajino nam pokaže prepletenost tisočletnega delovanja naravnih pojavov in vpliva človeka, ki je z lastnim delom na borni kraški zemlji bistveno prispeval k sooblikovanju posebnosti tukajšnjega prostora. Zaznamujejo ga površinski in podzemni naravni pojavi, izjemna biotska pestrost in značilna kraška krajina, ki je besedico Kras kot strokovni izraz, ponesla v svet . Vsemu temu je kraški človek ob obilica kamenja, ki ga je srečeval na vsakem svojem koraku, vtisnil neizbrisen pečat. Svoj del so prispevale še družbenopolitične spremembe, stiki z drugimi kulturami in odzivi modnih dogajanj in popularno

2


PRILOGA 2 Namen in cilji Namen analize je na podlagi dostopnih podatkov priti do ugotovitev, ali je smotrna nadaljnja študija možnosti razvoja turizma s poudarkom na nordijski hoji v okviru Centra za nordijsko hojo Kras s sedežem v Komnu. Analiza bo pokazala smiselnost izvajanja dejavnosti Centra za nordijsko hojo Kras na območju Krasa s poudarkom na Komen in Brestovico. Končni cilj projekta je realizacija ideje ustanovitve Centra nordijske hoje Kras, ki bi omogočal: -

kvalitetno pridobivanje veščin nordijske hoje pri turistih, ki si ta znanja želijo pridobiti in (tečaji in individualno učenje pod vodstvom učiteljev in inštruktorjev nordijske hoje),

-

organizirano izvajanje vadbe nordijske hoje po dogovorjenih poteh in programih na območju Krasa

-

trženje nočitvenih kapacitet na Krasu in konzumiranje zdrave prehrane.

2. Predvidena metodologija Analiza naj temelji na podatkih, ki so dostopni v različnih bazah podatkov. Uporabljena naj bi bila metodologija družboslovnega in poslovnega razisskovanja.

3. Rok za pričetek izdelave in zaključka analize Pričetek: 60 dni od sprejetja sklepa, da se gre v postopek oblikovanja Centra za nordijsko hojo Kras Zaključek:120 dni od sprejema sklepa za oblikovanje Centra 4. Finance

3


PRILOGA 2

4

Projekt Nordijska hoja - 5c  
Projekt Nordijska hoja - 5c  

Projekt Nordijska hoja - Brestovica.

Advertisement