Page 1


S pravim vrijednostima u bolju budućnost! Trenutna gospodarska situacija, promjene na području mirovina, školstva i školarina, a naposljetku i brojne želje i potrebe koje kao pojedinci imamo, nalažu nam da se za sigurnu i sretnu budućnost moramo sami pobrinuti. Zato je potrebno već danas započeti s dugoročnom štednjom koja će nam omogućiti da postavimo našu budućnost na pravo mjesto. Dugoročna štednja donosi nam brojne prednosti, no prije svega treba istaknuti da se i manjim mjesečnim ulozima može postići željeni cilj ukoliko štedimo dugoročno i disciplinirano.

2


3


Za koje svrhe štedimo? Mirovina: Hrvatska se od 2001 godine nalazi na prijelazu iz sustava u kojem je država osiguravala većinu prihoda za mirovinu u sustav gdje pojedinac svoju mirovinu mora dopunjavati vlastitom štednjom, ako želi zadržati barem približno jednaku razinu prihoda i u mirovini. Današnji umirovljenici dobivaju iz prvoga stupa mirovinu u visini 40 %* svoje plaće u prosjeku. Prognoze govore da će se taj postotak ubuduće još smanjivati. Zato se nemojte zanositi da je vaša mirovina osigurana. * Izvor: Državni zavod za mirovinsko osiguranje Republike Hrvatske, podaci za kolovoz 2011

Vlastita nekretnina: Prema javno dostupnim podacima, pojedinac koji ima prosječnu neto plaću i želi kupiti na kredit prosječan stan u Zagrebu morao bi za kredit polovicu svoje plaće odvajati preko 50 godina. Studij djece: Na području visokoga školstva, zbog promjena na području tržišta rada, školarina koje se plaćaju, aktivnosti izvan programa studija, najamnina i ostalih troškova povezanih sa studijem, već sada je za školovanje djece potrebno izdvajati sve više i više. Danas taj iznos po nekim istraživanjima prelazi polovicu prosječne hrvatske plaće. Vlastito poduzeće: Osnivanje poduzeća može se izvršiti vlastitim kapitalom ili posuđenim novcem. Uvjeti za dobivanje sredstava stroži su za novoosnovana poduzeća bez prethodnih podataka o poslovanju nego za već postojeća poduzeća. Ako još uzmemo u obzir dodatne fiksne troškove plaća, materijala, usluga, koje ima svako poduzeće i bez prihoda, potreban iznos još je za toliko veći. Srebrna rezerva: Koliki će iznos imati na raspolaganju pojedinac ili obitelj “za svaki slučaj”, ovisi prije svega od financijskog položaja i stila života pojedinca ili obitelji. Jedna od glavnih djelatnosti imovinskog savjetnika jest da zajedno sa strankom određuje i taj iznos koji je sasvim individualan.

Kako s pravim savjetom do srebrne vrijednosti? Prije svakog zaključivanja štedno ulagačkog proizvoda, imovinski savjetnik mora odrediti potrebe i želje klijenta. To radi kroz slijedeće faze:

1. 2. 3.

4

Analiza, koju za klijenta ispunjava imovinski savjetnik, služi između ostalog upravo za određivanje potreba i želja, kao i za procjenu mogućnosti i određivanje prioritetnih ciljeva štednje. Individualni financijski plan predlaže samo imovinski savjetnik. Oblikovan je na temelju analize i za stranku nije obvezujući. Protokol je zapis savjeta danih stranki i možebitnih drugačijih želja stranke koji se ispisuje i obostrano potpisuje prilikom zaključenja štedno ulagačkog proizvoda OBITELJSKOG SREBRA.


OBITELJSKO SREBRO OBITELJSKO SREBRO je životno osiguranje koje je namijenjeno prije svega štednji u fizičkom srebru. Kod obročnog plaćanja premije, s dopunskim osiguranjem za slučaj smrti i slučaj trajnog invaliditeta uslijed nezgode, možete omogućiti dodatnu socijalnu i financijsku sigurnost Vas i Vaših najbližih u slučaju najgorega. Prednosti OBITELJSKOG SREBRA jesu: • transparentnost – prije zaključivanja osiguranja jasno su određeni svi posredni i neposredni troškovi koji se zaračunavaju za vrijeme trajanja osiguranja, • rentabilno oplemenjivanje sredstava u fizičkim srebrnim polugama do 95 % • mogućnost uporabe metode prosječne kupovne cijene (‘cost average effect’), optimalna sigurnost čuvanja plemenitih kovina, • prilagođavanje investicijske politike za vrijeme trajanja osiguranja, • kod obročnog plaćanja premije, možete s dopunskim osiguranjima omogućiti dodatnu socijalnu i financijsku sigurnost Vas i Vaših najbližih u slučaju najgorega, • kod osiguranja s obročnim plaćanjem premije možete pod povoljnim uvjetima ugovoriti dopunsko osiguranje i kasnije za vrijeme trajanja osiguranja, • osiguran pripis bonusa kod obročnog plaćanja prilikom isteka vremena plaćanja premije u visini plaćene dodatne jednokratne premije pri zaključenju osiguranja, odnosno kod osiguranja s jednokratnim plaćanjem premije u visini jednokratne premije za pokriće troškova stjecanja osiguranja na desetu obljetnicu zaključenja osiguranja, • mogućnost snižavanja premije kod obročnog plaćanja, • mogućnost podizanja dijela ušteđenih sredstava, • mogućnost isplate mjesečne rente kod doživljenja, rente s ograničenim trajanjem ili kombinacije obiju renti kod obročnog plaćanja premije po završetku vremena plaćanja premije, odnosno kod jednokratnog plaćanja premije nakon deset godina trajanja osiguranja, • porezno povoljan oblik osiguranja i štednje, • porezno povoljan oblik ulaganja u investicijsko srebro.

5


Mogućnosti ulaganja kod OBITELJSKOG SREBRA Zašto plemenite kovine? Porast broja stanovnika u svijetu i neprestana želja država u razvoju da sustignu razvijene države uzrokuje sve veću potražnju za plemenitim kovinama. Za njih je karakteristična ograničena količina, a zalihe nekih se zbog industrijske uporabe čak smanjuju. To znači da povećana potražnja zbog sve većih potreba stanovništva neizbježno dovodi do povećanja cijena kovina, a time i do dizanja opće razine cijena životnih potrepština. Kroz povijest čovječanstva, upravo su se plemenite kovine pokazale kao vrlo dobar čuvar vrijednosti imovine, a posebno u vrijeme kriza na financijskim tržištima. Zato je razumno da svaki investitor barem dio svojih ulaganja usmjeri na plemenite kovine. Kod štedno ulagačkog proizvoda OBITELJSKO SREBRO možete izabrati između različitih investicijskih fondova koji ulažu sredstva u monetarno i strateški značajne plemenite kovine u fizičkom obliku. Nakon isteka prve godine osiguranja možete svoj investicijski izbor proširiti i na druga ulaganja iz svekolike ponude osiguravajućeg društva. OBITELJSKO SREBRO omogućava da investicijsku i štednu politiku koja vam nudi dugoročnu zaštitu od inflacije prilagodite svojim željama i potrebama.

Kretanje vrijednosti američkog

Vrijednost godišnjih prinosa - index

dioničkog indeksa S&P500,

100 000

desetgodišnje državne obveznice,

10 000

inflacije i zlata od listopada 1910. do listopada 2010. (prosječni

1 000

godišnji prinos)

1 00 10 1 0 godina

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Prosječni godišnji prinos američkog dioničkog indeksa S&P500: 9,42 % Prosječni godišnji prinos dugoročne kamatne stope 10Y Bond: 5,00 % Prosječan godišnji rast cijena zlata/srebra: 4,27 % Prosječna godišnja inflacija: 3,19 %

6


Investicijski fondovi u okviru OBITELJSKOG SREBRA OBITELJSKO SREBRO možete vezati za sljedeće investicijske fondove: SafePort Physical Silver 95+ Fund - kupuje, čuva i drži barem 95 % imovine fonda u fizičkom srebru. U slučaju očekivanog pada cijena, primjenjuju se kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti.

SafePort Physical Gold 95+ Fund - kupuje, čuva i drži barem 95 % imovine fonda u fizičkom zlatu. U slučaju očekivanoga pada cijena, primjenjuju se kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti SafePort Precious Metals 95+ Fund – kupuje, čuva i drži barem 95 % imovine fonda u fizičkom zlatu, srebru i drugim plemenitim kovinama. U slučaju očekivanoga pada cijena, primjenjuju se kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti. SafePort Strategic Metals & Energy Fund – ulaže u strateške kovine u fizičkom obliku, u energetske sirovine kao i u udjele društava koja se bave dobivanjem, daljnjom uporabom ili preradom navedenih sirovina. Zbog visokih cjenovnih kolebanja navedenih investicijskih sektora primjenjuju se i kratkoročne mjere za zaštitu vrijednosti i tržišne pozicije putem terminskih ugovora. SafePort Gold & Silver Mining Fund - ulaže kako u velike rudarske kompanije koja se bave dobivanjem zlata i srebra s velikim rezervama i velikom proizvodnjom, tako i u srednje velike rudarske kompanije s dobrim rastom, te manjim dijelom, i u mlađe tvrtke s visokim potencijalom rezervi. Dodatno vodi računa o vrlo dobroj raspršenosti rizika (približno 100 različitih društava u portfelju fonda). SafePort Silver Mining Fund - ulaže kako u velike rudarske kompanije koja se bave dobivanjem srebra s velikim rezervama i velikom proizvodnjom, tako i u srednje velike rudarske kompanije s dobrim rastom, te manjim dijelom i u mlađe tvrtke s visokim potencijalom rezervi. Dodatno vodi računa o vrlo dobroj raspršenosti rizika (približno 100 različitih društava u portfelju fonda). SafePort Gold & Agriculture Fund – kupuje, čuva i drži barem 30% imovine fonda u fizičkom zlatu te ulaže

u agrikulturne kapitalne investicije. Kratkoročne mjere kontrole za zaštitu vrijednosti zlata se upotrebljavaju samo pri povećanju cijena te pri očekivanom padu cijena.

SafePort Focus Fund - krovni fond, koji sredstva ulaže u barem 7 investicijskih fondova ili u usporedive investicijske instrumente. Ulagačka politika se prilagođava tržišnim uvjetima i slična je individualnom upravljanju imovine. Fond slijedi dva glavna cilja- sigurnost u smislu očuvanja vrijednosti imovine te rast imovine.

Više informacija o fondovima na www.safeport-funds.com

Za vrijeme trajanja osiguranja ugovaratelj može tražiti izmjenu raspodjele premije između pojedinih ulaganja, odnosno prijenos imovine između ulaganja iz svekolike ponude osiguravajućeg društva, ali tek po isteku prve godine osiguranja. 7


8


Nikada nije kasno misliti na budućnost... S razlogom se kaže kako je štednja u plemenitim kovinama štednja za cijeli život. Sigurnost i prinos koji takav oblik štednje osigurava nije mjerljiv s prolaznim vrijednostima upravo zato jer se temelji na vječnim - plemenitim kovinama.

9


Informativni primjer - obročno plaćanje premije 30-godišnji muškarac odluči zaključiti štedno ulagački proizvod OBITELJSKO SREBRO uz čiju pomoć želi oplemeniti svoja sredstva. Osigurava se za cijeli život s razdobljem plaćanja premije od 30 godina, s mjesečnom premijom od 100 EUR i jednokratnom premijom kod zaključenja osiguranja od 2.520 EUR koja je namijenjena za pokriće troškova stjecanja osiguranja. Uz predviđenih 10 % prosječne godišnje stope prinosa, vrijednost imovine zajedno s pripisanim bonusom u visini 2.520 EUR, iznosila bi po isteku razdoblja plaćanja premije 174.308 EUR*.

Vrijednost imovine po isteku razdoblja plaćanja premije uz pretpostavku različitih godišnjih stopa i pripisanog bonusa*

Suma plaćenih premija

36.000 EUR

*

6,00 %

8,00 %

10,00 %

84.298 EUR

120.233 EUR

174.308 EUR

Visina prikazanih informativnih vrijednosti imovine po isteku razdoblja plaćanja premije nije zajamčena, jer ovisi o kretanju vrijednosti jedinica izabranih investicijskih fondova te mogu imati pojedinačni rast prinosa, ali i godišnji pad prinosa.

Graf prikazuje visinu isplate

250.000 Eur

u slučaju smrti i ušteđenih

200.000 Eur

sredstava u slučaju 10 % prosječne godišnje stope prinosa odabranih

150.000 Eur

investicijskih fondova. U ovom bi

100.000 Eur

slučaju vrijednost imovine po isteku razdoblja plaćanja premije zajedno

50.000 Eur

s pripisanim bonusom u visini od

0 Eur godine

5

10

15

20

25

30

2.520 EUR iznosila 174.308 EUR.

Ugovaratelj osiguranja može ugovoriti dopunsko osiguranje za slučaj smrti (RIZIKO). Primjerice za mjesečnu premiju od 23,01 EUR, osigurana svota za slučaj smrti iznosi 50.000 EUR. Ugovaratelj osiguranja također može ugovoriti dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Primjerice za 2,01 EUR mjesečno može imati sljedeća pokrića: • Osigurava se svota za slučaj smrti usljed nesretnog slučaja 5.000 EUR • Osnovica za trajni invaliditet 10.000 EUR • 100% trajni invaliditet 15.000 EUR • dnevna naknada za boravak u bolnici 4 EUR

10


Informativni primjer - jednokratno plaćanje premije 40-godišnji muškarac odluči zaključiti štedno ulagački proizvod OBITELJSKO SREBRO s jednokratnim plaćanjem premije uz čiju pomoću želi oplemeniti svoja sredstva. Osigurava se za cijeli život i kod zaključenja osiguranja plaća jednokratnu premiju u visini od 30.000 EUR, te dodatnu jednokratnu premiju u visini od 2.100 EUR koja je namijenjena za pokriće troškova stjecanja osiguranja. Uz predviđenih 10 % prosječne godišnje stope prinosa, vrijednost imovine zajedno s pripisanim bonusom u visini od 2.100 EUR, iznosila bi 175.566 EUR* nakon 20 godina trajanja osiguranja.

Vrijednost imovine nakon 20 godina uz pretpostavku različitih godišnjih stopa prinosa i pripisanog bonusa*

Jednokratna premija

36.000 EUR

6,00 %

8,00 %

10,00 %

83.960 EUR

121.798 EUR

175.566 EUR

Graf prikazuje visinu isplate u slučaju

250.000 Eur

smrti i ušteđenih sredstava u slučaju

200.000 Eur

10 % prosječne godišnje stope prinosa odabranih investicijskih

150.000 Eur

fondova. U ovom bi slučaju

100.000 Eur

vrijednost imovine nakon 20 godina trajanja osiguranja, zajedno

50.000 Eur

s pripisanim bonusom u visini od

0 Eur godine

*

5

10

15

20

2.100 EUR, iznosila 175.566 EUR.

Visina prikazanih informativnih vrijednosti imovine nakon 20 godina trajanja osiguranja nije zajamčena jer ovisi o kretanju vrijednosti jedinica odabranih investicijskih fondova te mogu imati pojedinačni rast prinosa, ali i pojedinačni godišnji pad prinosa.

11


Troškovi OBITELJSKOG SREBRA Važan sastavni dio transparentnosti također su jasno i unaprijed utvrđeni i prikazani troškovi koji se obračunavaju kod štedno ulagačkog proizvoda OBITELJSKOG SREBRA. Kod OBITELJSKOG SREBRA s obročnim plaćanjem premije troškovi iznose:

1.

Troškovi stjecanja osiguranja iznose 7 % svote ugovorenih obročnih premija. Plaćaju se kod sklapanja osiguranja u obliku jednokratne premije za pokriće troškova stjecanja osiguranja, te su u cijelosti namijenjeni plaćanju savjetodavnih usluga kod zaključenja osiguranja (ispunjavanje upitnika za analizu, obrada podataka u analizi, izrada individualnog financijskog plana, prezentacija ponude te izrada protokola i ostalih potrebnih obrazaca…). Po isteku razdoblja plaćanja premije koja je definirana u općim uvjetima uz uvjet da ugovaratelj osiguranja uredno plaća premiju, ti se troškovi vraćaju u obliku pripisa bonusa na investicijski račun police.

2.

Drugi troškovi osiguranja: • ulazni troškovi iznose 4 % te se obračunavaju od svake plaćene obročne premije, • troškovi upravljanja osiguranjem i vođenja računa iznose 2,00 EUR i 0,041667 % od vrijednosti imovine na investicijskom računu mjesečno. • troškovi za oblikovanje bonusa ovise o trajanju plaćanja premije dogovorenom kod sklapanja osiguranja te se obračunavaju od plaćene obročne premije:

12

Razdoblje plaćanja premije

Troškovi za oblikovanje bonusa

od 10 do 14 godina

4,00 %

od 15 do 20 godina

3,00 %

od 21 godine

2,00 %


Kod OBITELJSKOG SREBRA s jednokratnim plaćanjem premije troškovi iznose:

1.

Troškovi stjecanja osiguranja iznose 7 % ugovorene jednokratne premije. Plaćaju se kod zaključivanja osiguranja u obliku jednokratne premije za pokriće troškova stjecanja osiguranja, te su u cijelosti namijenjeni plaćanju savjetodavnih usluga kod zaključenja osiguranja (ispunjavanje upitnika za analizu, obrada podataka u analizi, izrada individualnog financijskog plana, prezentacija ponude te izrada protokola i ostalih potrebnih obrazaca…). Nakon desete obljetnice početka osiguranja ti se troškovi pod uvjetom da je osiguranje još na snazi vraćaju u obliku pripisa bonusa na investicijski račun police.

2.

Drugi troškovi osiguranja: • ulazni troškovi ovise o dogovorenoj jednokratnoj premiji te se obračunavaju od plaćene jednokratne premije:

Jednokratna premija

Ulazni troškovi

od 2.500 EUR do 4.999 EUR

4,50 %

od 5.000 EUR do 9.999 EUR

3,50 %

od 10.000 EUR do 29.999 EUR

2,50 %

iznad 30.000 EUR

2,00 %

• troškovi upravljanja osiguranjem i vođenja računa iznose 2,00 EUR i 0,041667 % od vrijednosti imovine na investicijskom računu mjesečno, • troškovi za oblikovanje bonusa obračunavaju se mjesečno u prvih deset godina trajanja osiguranja i iznose 0,05 % jednokratne premije.

13


Karakteristike štedno ulagačkog proizvoda OBITELJSKOG SREBRA s obročnim plaćanjem premije Oblici osiguranja

Individualno

Pristupna starost

Osobe od 14. do 75. godine starosti (po isteku razdoblja plaćanja premije ne smiju biti starije od 85 godina)

Trajanje osiguranja

Osiguranje za cijeli život

Razdoblje plaćanja premije

10 - 30 godina

Najniža mjesečna premija

50 EUR

Dodatna

Kod zaključenja osiguranja obvezna je jednokratna premija za pokriće

jednokratna premija

troškova stjecanja osiguranja i iznosi 7 % svote ugovorenih obročnih premija Polica životnoga osiguranja sudjeluje prilikom isteka razdoblja

Bonus

Ulagačke mogućnosti

plaćanja premije u pripisivanju bonusa u visini od 7 % svote obročnih premija ugovorenih kod zaključenja životnoga osiguranja SafePort Physical Silver 95+ Fund,

SafePort Gold & Silver Mining Fund,

SafePort Physical Gold 95+ Fund,

SafePort Silver Mining Fund,,

SafePort Precious Metals 95+ Fund,

Safeport Gold & Agriculture Fund,

SafePort Strategic Metals & Energy Fund, Safeport Focus Fund.

Nakon jedne godine trajanja osiguranja moguć je prelazak između opisanih ulagačkih mogućnosti, kao i prelazak u ostala ulaganja iz važeće ponude osiguravajućeg društva Mogućnost zaključenja dodatnih osiguranja

S obzirom na individualne potrebe moguće je zaključiti: • dopunsko osiguranje za slučaj smrti • dopunsko osiguranje od posljedice nesretnog slučaja Zbroj vrijednosti imovine na investicijskom računu na dan

Isplata u slučaju smrti

utvrđivanja obveza osiguravajućeg društva i 10 % osnovne osigurane svote, ali ne manje od osnovne osigurane svote koja iznosi 10 % svote dogovorenih obročnih premija

Isplata vrijednosti imovine

Mogućnost isplate cjelokupne vrijednosti imovine prilikom isteka razdoblja plaćanja premije

Dohodak od životnoga osiguranja ne oporezuje se po Zakonu o porezu na dohodak.

14


Karakteristike štedno ulagačkog proizvoda OBITELJSKOG SREBRA s jednokratnim plaćanjem premije Oblici osiguranja Pristupna starost

Individualno Osobe od 14. do 75. godine starosti (po isteku razdoblja plaćanja premije ne smije biti starije od 85 godina)

Trajanje osiguranja

Osiguranje za cijeli život

Najniža jednokratna premija

2.500 EUR

Dodatna

Kod zaključenja osiguranja obvezna je jednokratna premija za pokriće

jednokratna premija

troškova stjecanja osiguranja i iznosi 7 % ugovorene jednokratne premije Polica životnog osiguranja sudjeluje prilikom desete obljetnice

Bonus

osiguranja u pripisivanju bonusa u visini od 7% dogovorene jednokratne premije, ako je osiguranje tada još na snazi

Ulagačke mogućnosti

SafePort Physical Silver 95+ Fund,

SafePort Gold & Silver Mining Fund,

SafePort Physical Gold 95+ Fund,

SafePort Silver Mining Fund,,

SafePort Precious Metals 95+ Fund,

Safeport Gold & Agriculture Fund,

SafePort Strategic Metals & Energy Fund, Safeport Focus Fund.

Nakon jedne godine trajanja osiguranja moguć je prelazak između opisanih ulagačkih mogućnosti, kao i prelazak u ostala ulaganja iz važeće ponude osiguravajućeg društva Osnovna osigurana svota, odnosno vrijednost imovine na Isplata u slučaju smrti

investicijskom računu, ako je ova viša od nje. Osnovna osigurana svota iznosi 110 % jednokratne premije (u izračun se ne ubraja dodatna jednokratna premija za pokriće troškova stjecanja osiguranja)

Isplata vrijednosti imovine

Mogućnost isplate cjelokupne vrijednosti imovine bilo kada nakon deset godina trajanja osiguranja

Dohodak od životnoga osiguranja ne oporezuje se po Zakonu o porezu na dohodak.

15


Kontakt Savjetovanje je prvi i najbitniji korak u procesu ugovaranja štedno ulagačkog proizvoda OBITELJSKOG SREBRA. Naši stručni savjetnici pomoći će vam u odabiru idealnog proizvoda za vaše potrebe i mogućnosti.

Inventum zastupanje d.o.o. za zastupanje u osiguranju

Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb Tel.:

+385 1 55 56 900

Faks:

+385 1 55 56 909

Email:

info@e-inventum.hr

Web:

www.e-inventum.hr

KD životno osiguranje d.d. Donje Svetice 46c, 10000 Zagreb Tel.:

+385 1 62 85 101

Faks:

+385 1 61 97 456

Email:

info@kd-life.hr

Web:

www.kd-life.hr

Obiteljsko srebro  

Ulaganje u investicijsko srebro

Advertisement