Page 1

Raskoš carske Rusije Iako postoji svega 300 godi­na, Sankt Petersburg ima bo­­gatu i fascinantnu istoriju, prepunu drama­tičnih doga­ đaja i velikih istorijskih ličnosti. Na uš­ću Neve na močvarnom zemljištu, grad je osno­vao car Petar Veliki, kao rusku prestonicu i svoj „prozor na zapad“.

33


34


Sankt Peterburg može da se pohvali kosmopolitskom atmosferom i nekim od najlepših arhitektonskih građevina. To je grad palata, muzeja, vijugavih kanala, mostova, širokih bulevara i neslućenog umetničkog blaga, koje odražava pompu i ekstravagantnost njegove imperijalne prošlosti, ali i misterioznu, tragičnu genijalnost njegovog osnivača.

35


Severna Venecija

Rečice i kanali presecaju istorijski centar Sankt Peterburga i teško možete da prevalite više od nekoliko stotina metara a da ne pređete preko mosta. Upravo zbog toga što je gotovo u potpunosti podignut na više ostrva u delti Neve, ovaj grad nazivaju i severnom Venecijom. Krajem 19. veka postojalo je 101 ostrvo, danas ih ima „svega“ 42. Svi oni su ispresecani kanalima i povezani sa 342 mosta, od koji su neki prava remek-dela inženjerstva i arhitekture.

36


Pravoslavne crkve obuhvataju ne­­ke od najlepših hramova u Ru­siji. Posebno se ističe Katedrala sve­ tog Petra i Pavla. Toranj ovog vele­lepnog baroknog zdanja na­lazi se u središtu Petropavlovske tvrđa­ve, istorijskog srca grada. U samoj crkvi su grobnice većine careva iz dinastije Romanov. Kate­drala svetog Andrije Prvozvanog pravo je remek-delo kasnog baroka.

Iako tako mlad, ovaj grad ima neve­rovatno mnogo različitih verskih građevina. Od Crkve svetog Isaka, koja je građena više od 40 godina, preko manjih lokalnih bogomolja, do kitnjastih hramova evropskog i ruskog baroka, sve crkve su izu­ zetno lepe i upečatljive. Severnu prestonicu ne krase samo ruske pravoslavne crkve, već i centralna džamija i budistički manastir.

37


Peterburžani za svoj grad često kažu da je „grad muzej“, i to s ra­z­logom. Sam Petar Veliki osnovao je prvi muzej svoje nove prestoni­ ce, etnograf­ski i antropološki mu­ zej pod nazivom Kunstkamera (od nemačkog „ka­binet retkosti“). Danas grad može da se pohvali sa više od 100 muzeja.

39


Najpoznatiji je svakako državni mu­zej Ermitaž, jedan od najvećih i naj­­uglednijih muzeja na svetu. Pošto ima više od tri miliona eks­ponata, zahteva da ga obiđete više puta. Prema nekim procena­ma, potreb­ no je 11 godina da bi­ste prošli kroz ceo muzej i zadržali se samo po minut ispred svakog eksponata. Stoga se većina turista oprede­lju­je za raz­gledanje u pratnji vodiča da bi videli ono najvrednije. Naj­veći deo zbirke smešten je u Zimskom dvorcu, nekadašnjoj zvaničnoj reziden­­ciji Romanova, i u okolnim zgradama. Najdrago­ ceniju zbirku muzeja čine dela zapadnoevropskih slikara: Mike­ lanđela, Da Vinčija, Rubensa, Rembranta, Van Goga, Pikasa i drugih. Ermitaž ima više od tri miliona eksponata.

40


Državni ruski muzej izlaže više od 400.000 umetničkih dela, koja po­krivaju celokupnu istoriju ruske umetnosti, od ikona iz 11. veka do dela savremenih video-umetnika. Čuven je i Muzej lutaka. Tu su izlo­žene lutke svih epoha i svih naro­ da, kao i zbirka olovnih vojnika.

41


Poseta Sankt Peterburgu ne bi bila potpuna ako ne biste posetili bar jedan od carskih dvoraca na periferiji. Od Petra Velikog nadalje, te vele­lepne palate, s ogromnim vrtovima i dragocenim zbirkama umetničkih dela, bile su odraz bo­gatstva i ukusa ruskih careva. Najpoznatiji je Pe­terhov, 29 kilo­ metara od grada. Porede ga s Versajem, a u njegovim vrtovima nalazi se najveći kompleks fontana na svetu. Carsko selo, spomenik svetske arhitekture, bio je prigradska rezi­ dencija careva, a status muzeja dobio je 1918. godine. Sastoji se od dve palate, razdvojene velikim veštačkim jezerom, nekoliko pavi­ ljona i prelepih vrtova. Posebnu pažnju zavređuje barokni kompleks palata i parkova Oranijenbaum na obali Finskog zaliva, 40 kilometara zapadno od Petrograda.

42


43

Article on St Petersburg  

Article on St Petersburg in a 2010 december issue of a Serbian online travel magazine "PUTUJEM magazin" putujemmagazin.com Fonts, folios and...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you