Page 23

En samverkande stad i förändring det är mycket på gång i Eskilstuna. Flera stora multinationella företag har valt att etablera sig i staden. Även omfattande satsningar har gjorts i den offentliga miljön. Ett nytt badhus och en arena har byggts och snart får innerstaden en helt ny gågata. Gränsöverskridande samarbeten är nyckeln till den positiva utvecklingen, enligt Isabel Gölles, vd för Eskilstuna Innerstad AB. – Att Eskilstuna är en stad i förändring är ingen tillfällighet. Det beror på medvetna strategiska beslut och att parter från näringslivet och den offentliga sektorn har lyft blicken och hittat en gemensam vision som alla vinner på, säger hon. i projektet handla för eskilstuna har hela stadens handel, både stadskärnan och de mer externa handelsplatserna, gått samman och arbetat fram en gemensam strategi. – Det gynnar platsernas olika identiteter och ger dem en större konkurrenskraft.

Unikt mätsystem hjälper dig att utveckla stadskärnan har du ansvar för att utveckla en kommun eller stadskärna? Viscando hjälper centrumutvecklare att bättre förstå besökarnas beteenden. Med vårt unika mätsystem får du all nödvändig kunskap om besöksflöden för att kunna optimera din stadsutveckling.

konkreta resultat av de olika samarbetena är en kraftig ökning av NKI (nöjd kund-index) och en högre plats på näringslivsrankingen. Förändringen märks också ute på stan. – Vi ser ökade flöden i city, med fler människor som tar del av våra gator och torg, våra caféer och restauranger samt vårt kultur- och idrottsliv, säger Isabel Gölles. Olika varianter av BID´s (samfinansiering) och gemensamt ansvar är basen för att lyckas. —

– viscando är det enda företaget i världen som erbjuder en lösning för registrering och analys av fotgängare, cyklister och fordon i ett och samma system. Det är smidigt och blir kostnadseffektivt för kunden, säger vd Amritpal Singh. viscandos system bygger på innovativ 3D-teknik som levererar mer kunskap. Förutom att räkna besökare ser vi också varifrån man kommer, var på gatan man går och vart man tar vägen. Vi ser helt enkelt mer.

Vi gör smarta städer smartare www.viscando.com — info@viscando.com 031-7570 570 — Göteborg

staden i havet

CITYFASTIGHETSÄGARNA i Karlskrona

23

Profile for Crossmedia Communication

Levande städer  

En tidning för levande orter och livfulla städer

Levande städer  

En tidning för levande orter och livfulla städer

Advertisement