Page 1

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

LUNDS

UNIVERSITET 350 ÅR 5 VETENSKAPSVECKOR Jubileumsåret bjuder allmänheten på aktiviteter och föreläsningar om digitalisering, hållbarhet, hjärnan, utvecklingen i världen och framtidens universitet. Alla är välkomna! SIDORNA 8–16

BANBRYTARNA SOM FÖRÄNDRADE VÄRLDEN Läs om Torsten Hägerstrand, Knut Wicksell, Janne Rydberg och Edler & Hertz SIDORNA 24–26

”Välutbildade personer och välgrundad kunskap är kanske viktigare än någonsin” TORBJÖRN VON SCHANTZ, REKTOR LUNDS UNIVERSITET SIDAN 2


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS Foto: Lunds universitet

DETTA ÄR LUNDS UNIVERSITET Grundat: 1666 Motto: Ad utrumque (paratus), Beredd till bådadera Antal studenter: 41 000 Antal anställda: 7 500 Ranking (2015): QS World University Rankings: 70 Times Higher Education: 90 Shanghairankingen: 101–150 Verksamhetsorter: Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed Antal fristående kurser: 2 046, varav 700 på engelska Antal utbildningsprogram: 79 med examen på grundnivå, varav 6 på engelska. 223 med examen på avancerad nivå, varav 100 på engelska Fakulteter: • Ekonomihögskolan • Humanistiska och teologiska fakulteterna • Juridiska fakulteten • Konstnärliga fakulteten • Lunds Tekniska Högskola, LTH • Medicinska fakulteten • Naturvetenskapliga fakulteten • Samhällsvetenskapliga fakulteten Exempel på innovationer: 1944 Tetraedern (Tetra Pak) 1946 Den konstgjorda njuren (Gambro) 1953 Ultraljudsdiagnostik 1966 Bricanyl – astmamedicin 1967 Nicorette – nikotinläkemedel 1971 Respiratorn (ServoVentilatorn) 1990 Oatly – havredryck 1991 Proviva – fruktdryck med hälso samma lactobaciller 1995 Bluetooth 1997 Precise Biometrics – fingeravtrycksläsare 2004 Polar Rose – bildanalys och ansikts- igenkänning, sålt till Apple 2010 2005 Hövding – ”osynlig” cykelhjälm med airbagfunktion 2012 Orbital Systems – framtidens energisnåla dusch Läs mer på: www.lu.se

350 år med Lunds universitet Lunds universitet firar 350-årsjubileum och allmänheten, studenter och anställda bjuds in att ta del av det rika programmet! Jubileet invigdes den 19 december 2016 och pågår fram till den 28 januari 2018.

Lunds universitet har haft stor betydelse under historiens gång och det vill vi belysa under jubileet, men framför allt vill universitetet sätta strålkastarljuset på nuet och framtiden.

Vi har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud och här finns fler än 30 forskningsområden som anses vara världsledande, enligt oberoende utvärderare.

I denna bilaga finns information om våra höjdpunkter under året, bland annat våra fem vetenskapsveckor som bjuder på symposier och evenemang om dagsaktuella frågor som världens tillstånd, digitaliseringen och hjärnans mysterier. Här presenteras också arrangemang som sker utanför vetenskapsveckorna, till exempel vår populära jubileumskurs i lundensisk bildning, där alla som vill får gå på föreläsningarna som arrangeras vid universitetets samtliga fakulteter. Man kan också läsa om Debatt i Lund, som pågår hela året, och den specialskrivna jubileumsrevyn ”Arma Mater”. Förutom de aktiviteter som presenteras här tillkommer bland annat två kulturveckor. Dessa veckor är fyllda med unika utställningar, konserter och även aktiviteter för barn. Det späckade jubileumsprogrammet gör det väl värt att besöka Lund under året!

Lunds universitet har även varit starkt bidragande till att två av världens ledande materialforskningsanläggningar har placerats i Lund: det nationella MAX IV-laboratoriet, och den europeiska forskningsanläggningen ESS. De båda anläggningarna kommer att få en avgörande betydelse för framtidens vetenskapliga och industriella utveckling inom såväl materialvetenskap som livsvetenskap.

Under 350 år har universitetet varit i ständig utveckling – från att inledningsvis ha varit ett litet lantortsuniversitet rankas vi idag återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed.

Kom och var med på resan under året och ta del av alla de möjligheter jubileet erbjuder! Du hittar hela programmet på www.lu.se/350.

Under 350 år har vi utbildat generation efter generation av studenter för insatser i samhället. Genom forskning har ny kunskap tagits fram som har bidragit till att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Idag och inför framtidens globala ödesfrågor är välutbildade personer och välgrundad kunskap kanske viktigare än någonsin.

torbjörn von schantz rektor

PROJEKTLEDARE: JONATAN FRANSSON REDAKTÖR: MATS HELLSTRÖM ART DIRECTOR: ANNIKA MAGNUSSON REPRO: FRIDA KLANG

En tidning från Lunds universitet Medföljer som bilaga i Dagens Industri, februari 2017.

OMSLAGSBILD: MAGNUS BERGSTRÖM TRYCK: MITTMEDIA För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Jonatan Fransson på 0700 84 00 51 eller jonatan.fransson@crossmediagroup.se.

Frågor om innehållet besvaras av: Carina Jensen, jubileumskoordinator LU350@rektor.lu.se 046 222 00 00

Crossmedia Communication Kristallen B, 754 50 Uppsala crossmediagroup.se

2


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

S E DA N 1 4 7 7

Kära Lillasy ster! Med anledn ing av förha nden­ varande 350 ­årsjubileum vill Vi till samtliga höglärda kv innor och män vid de t berömda L undensiska Universitete t framföra V årt, det Kungliga U niversitetet i Uppsalas, varma gratu lationer. Av hela Vå rt hjärta. Din Storasy ster

Lunds univ ersitet Box 117 221 00 Lund

(Nu är du lika gammal som vårt stall.)

3

ANNONS


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Utbildning, forskning, studentliv och spex. Lunds universitet har bjudit på både allvar och humor under sina första 350 år.

350 år av lustfyllt allvar Lunds universitet är ett bra exempel på att ett gott skratt kan förlänga livet. Här har humorn alltid vägt lika tungt som allvaret, och 350 år i vetenskapens och samhällets tjänst för med sig stor respekt. text johan bentzel bild kennet ruona, johan persson, gunnar menander

Avsikten med det pågående jubileet är att ta avstamp i nutiden för att blicka mot framtiden. Samtidigt är historien den grund som allt vilar på. – 350 år av utbildning av unga människor är en fantastisk sak. Generation efter generation har strömmat igenom här och gjort insatser i samhället. Lika många år av forskning har ökat vår kunskap om människan, universum och tillvaron och har omsatts i innovationer inom medicin och teknik, säger Göran Bexell, styrelseordförande för jubileet.

anställda är Lunds universitet i dag en av Skandinaviens största institutioner för forskning och utbildning. Den stora studentexplosionen kom på 1960-talet som en följd av babyboomen och de statliga studiemedlen. När universitetet invigdes en kall januaridag 1668, lite mer än ett år efter det formella grundandet, tog 14 professorer och 80 studenter plats i det nybildade lärosätet. Det femte universitetet i det storsvenska imperiet behövdes för att utbilda präster och ämbetsmän och förvandlade Lund från en stad i förfall till ett betydande lärcentrum. – Det här var också en period då

FRÅN FÖRFALL TILL LÄRCENTRUM

Med 41 000 studenter och 7 500

Sverige gick från ett fattigt land i Europas utkant till att bli en storspelare. Då gällde det att visa att man inte bara var en råbarkad krigarstat, utan också ett land med kultur och vetenskap, säger Fredrik Tersmeden, arkivarie vid Lunds universitet. TUSENTALS MULLBÄRSTRÄD

Under 1700-talet växte ekonomi fram som ett eget ämne inom naturvetenskapen, kopplat till botanik. Grundtanken var att ju mer självförsörjande ett land var, desto bättre. Det var före idéerna om marknadsekonomi och frihandel, vilket ledde till en del småtokiga satsningar, som att odla

SPECIALSKRIVEN JUBILEUMSREVY Spelas: 8–10 september i Universitetsaulan. Framförs av: Glädjefakulteten, vars samtliga medlemmar har bakgrund i Lunds universitets underhållningsbransch och som på olika vis har hållit sig kvar i kulturbranschen. Skriven av: Henrik Widegren, Hugo Carlsson och Niklas Jönsson.

Om revyn: ”Arma Mater – 10 scener ur Lunds universitets historia” är en nyskriven revy om universitetets första 350 år. Skaparna utlovar 50 roliga minuter, som även ger en och annan insikt. Enligt uppgift kom inga docenter till skada under repetitionerna. Biljetterna släpps i mars.

4

Musik av: Henrik Widegren och Henrik Svenbrant. Regissör: Niklas Jönsson. Producent: Fanny Ramel. Läs mer: gladjefakulteten.com


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

VD Hans Östlund och grundaren Magnus Bolmsjö.

ProstaLund tar nya steg med CoreTherm CoreTherm underlättar livet för tusentals män världen över. Genom ett nära samarbete med forskningen förfinar och utvecklar Prostalund kontinuerligt denna effektiva och evidensbaserade behandling av godartad prostataförstoring.

tusentals mullbärsträd i Lund för att producera siden. – Men allt har en början. Det viktiga var att man insåg att universitetet kunde generera kunskap till gagn för samhället. Det ligger nära hur vi tänker än i dag, att det ska finnas en samverkan mellan region, kommun, stat, näringsliv och universitet, säger Björn Magnusson Staaf, lektor i museologi. PRAGMATISM UTAN DOGMER

1800-talet blev starten för både den akademi och det näringsliv som vi känner än i dag. Lunds universitet gick från att främst vara av regional betydelse till att få kulturellt och politiskt inflytande i hela landet. Dels genom framträdande medarbetare, dels genom den nya möjligheten att utse riksdagsmän. Många av de tidiga socialdemokratiska ministrarna var skolade i Lund och fick med sig ett slags

Benign Prostahyperplasi, godartad prostataförstoring, är närmast en folksjukdom i västvärlden. Enbart i Sverige är över en halv miljon män drabbade. För många av dem innebär det en stor negativ inverkan på vardagen. Kirurgiska ingrepp ger goda resultat men är resurskrävande och prioriteras inte inom vården. Godartad prostataförstoring uppfattas trots allt inte som livshotande. Många män lider därför i tysthet. Det medicintekniska bolaget ProstaLund har sedan starten 1991 utvecklat och förfinat en egen behandlingsmetod, CoreTherm, som ett alternativ till traditionell kirurgi. – I stället för att hyvla bort den prostatavävnad som växer in i urinröret värmer vår metod bort den. Kroppen tar sedan själv hand om den döda vävnaden. Du behöver inte sövas, utan ingreppet görs i lokalbedövning och tar bara cirka tio minuter. En av fördelarna är att patienterna inte blir inlagda på sjukhus. Hälsoekonomiska studier visar att vår teknik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bara är hälften så dyr som traditionell kirurgi, säger vd:n Hans Östlund.

”Då gällde det att visa att man inte bara var en råbarkad krigarstat, utan också ett land med kultur och vetenskap.” fredrik tersmeden, arkivarie

lundensisk pragmatism, fri från dogmer, som kom att forma hela landet. Lunds universitet har också påverkat människors tillvaro genom de många innovationer och framgångsrika företag som har vuxit fram ur forskningen. Tetra Pak, Ericsson, Axis Communications, Oatly och bluetooth-tekniken är bara några exempel. Nils Alwalls konstgjorda njure lade inte bara grunden till ett globalt företag, Gambro, utan har också förbättrat tusentals människors liv. Produkter och tjänster i all ära. Forskningen har även format de }}}

ProstaLund har alltid arbetat nära forskningen vid Lunds universitet. Företaget växte ursprungligen fram ur grundaren Magnus Bolmsjös egen forskning vid dåvarande avdelningen för radiofysik, numera medicinsk strålningsfysik. CoreTherm är kontinuerligt utvärderad, validerad och utvecklad.

LUNDS UNIVERSITET 350 ÅR – JUBILEUMSÅRET Om jubileumsåret: Jubileet drog i gång den 19 december 2016, på dagen 350 år efter det formella grundandet, och pågår till och med den 28 januari 2018, på dagen 350 år efter universitetets invigning. Jubileumsåret, som bland mycket annat bjuder på fem vetenskapliga temaveckor om aktuella frågor och två

kulturveckor, är en möjlighet för universitetet att uppmärksamma utbildning, forskning, de senaste innovationerna och samarbeten som leder Lunds universitet mot framtiden. Alla hälsas välkomna till jubileumsåret! Läs mer: lu.se/350

5

I omfattande vetenskapliga studier har metoden jämförts med annan teknik. Resultaten är lika goda som vid traditionell kirurgi. I förlängningen ger behandlingen till och med färre bekymmer för patienterna. – Vår dokumentation är unik för att vara inom medicinteknik. Redan 2011 slog Statens beredning för medicinsk och social utvärdering fast att CoreTherm är en evidensbaserad behandling, säger Hans Östlund. CoreTherm vinner ständigt ny mark både i Sverige och internationellt. ProstaLund lägger just nu stor vikt vid att utveckla användarvänligheten med målet att inom kort presentera en uppgraderad maskin med flera nya funktioner. Det är ett resultat av företagets fortlöpande forskning och utveckling, betonar Hans Östlund. – Vi vänder oss i dag primärt mot de patienter som själva vill ha den här behandlingen och till dem som är olämpliga för traditionell kirurgi, exempelvis personer med riktigt stora prostatakörtlar och sköra, äldre patienter. Här är vår teknik perfekt.


ANNONS ANNONS

HELA HELADENNA DENNABILAGA BILAGAÄR ÄR EN EN JUBILEUMSTIDNING JUBILEUMSTIDNING FRÅN FRÅN LUNDS LUNDS UNIVERSITET UNIVERSITET

ANNONS ANNONS

Humorn har en unik särställning vid Lunds universitet och många svenska komiker har studerat här.

juridiska, politiska och ekonomiska system som håller upp samhället. Carl Adolph Agardh (1785–1859) var till exempel drivande bakom idén om statsskuld, att staten lånar för att göra investeringar. I Lund grundades också Sveriges första vetenskapsby, Ideon, där forskning och näringsliv knyts samman. Efterföljarna har varit många och har tryggat landets ekonomi och innovationskraft. Men särskilt på en punkt skiljer Lund alltjämt ut sig mot övriga lärosäten:

“Vi är inte bara intellektuellt skärpta. Vi är roliga också.”

humorn har en unik särställning och är till och med inskriven i den strategiska planen. Det är ingen slump att många svenska komiker har studerat just här. Spex- och karnevalstraditionen har djupa rötter. – Rekryteringen till Lunds universitet var ursprungligen mer lokal och lite mer lantlig än till exempelvis Uppsala, där huvudstadens och högadelns barn studerade. Det kan ha bidragit till att man i Lund inte såg lika högtidligt på sig själv och hade periferins ironiska

fredrik tersmeden, arkivarie

distans till tillvaron. Vi är inte bara intellektuellt skärpta. Vi är roliga också, säger Fredrik Tersmeden. PLIKT ATT GYNNA FÄDERNESLANDET

åren, men mycket har också förblivit sig likt. Den ed professorerna svor på 1600-talet påminner i stor utsträckning om de uppgifter universitetslärarna har än i dag, påpekar Fredrik Tersmeden. – Man talade om plikten att undervisa, regelbundet publicera sig och gynna det som för fäderneslandet var nyttigt. Så basen med utbildning, forskning och den tredje uppgiften fanns uttalad redan 1666. n

Mycket har hänt under de gångna 350

Peder Winstrup – lika viktig nu som då På 1600-talet föreslog Peder Winstrup grundandet av Lunds universitet. 350 år senare är han åter i vetenskapens tjänst. text johan bentzel bild gunnar menander

När biskop Peder Winstrup anlände till Lund 1638 var staden närmast en byhåla i förfall. Något behövde göras. Chansen kom när Skåne blev svenskt. Winstrup välkomnade de nya statsmakterna med öppna armar.

Redan i april 1658 bjöd han in kung Karl X Gustav till Lund och föreslog ett universitet. Kungen blev eld och lågor. Winstrups död 1679 kunde ha varit slutet på hans historia, men 2013 såg han åter dagens ljus, när hans kista i domkyrkan öppnades. – Där låg han perfekt bevarad. Han såg ut att ha varit död i högst en vecka, säger Per Karsten, chef för Historiska museet vid Lunds universitet. Biskopen var i betydligt bättre form som mumie, sannolikt den bäst bevarade i Europa, än i livet. Stress, felaktig kost och för mycket alkohol hade satt sina spår i form av övervikt, artros och åderförkalkningar. För att inte tala

Biskop Peder Winstrup.

om fruktansvärd karies och återkommande njur- och gallstensanfall. Ändå blev han nästan 75 år och var en sann renässansmänniska: teolog, adelsman, professor i fysik, formgivare av sin egen biskopsgård, boktryckare, papperstillverkare, författare och Lunds första turistguide. Gärningen fortsätter in i våra dagar. Med alla inre organ bevarade är Winstrup ett ovärderligt medicinhistoriskt arkiv, betonar Per Karsten. – Just för att hans kropp är så välbevarad kan forskarna ta reda på mycket nytt om 1600-talet. Han är tillbaka i vetenskapens tjänst efter 350 år. Det är hans andra karriär. n

350 ÅRS HISTORIA OCH HISTORIER Om boken: Den 2 december 2016 släppte Lunds universitet boken ”Lunds universitet under 350 år – Historia och historier”, ett matigt verk i coffee tableformat, som skildrar universitetets resa från liten provinsakademi till internationellt storuniversitet. Här får läsaren möta många av de spännande individer som har verkat på universitetet och också få en inblick i de många intressanta hän-

6

delser som har format lärosätet genom seklerna. Boken har över 500 bilder i fyrfärg. Den finns också i en engelsk version. Redaktör och grafisk formgivare: Petra Francke, kommunikatör vid sektion kommunikation, Lunds universitet. Huvudförfattare: Björn Magnusson Staaf, docent i arkeologi och lektor i museologi, Fredrik Tersmeden, arkivarie

vid Universitetsarkivet och som har skrivit sex kronologiska kapitel om universitetets övergripande historia. Övriga skribenter: Patrik Andersson, Katarina Bernhardsson, Dick Harrison, Håkan Håkansson, Thomas Kaiserfeld, Tom O’Dell, Sverker Oredsson och Bengt Werner. Läs mer om boken och hur du kan få tag på den: lu.se/350


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

Illustration: Andreas Svenning, Sweco

Kontinentalstaden – Malmös nya stadsdel på spåren Nästa år planeras öppningen av Kontinentalbanan, som är den östra delen av Malmös nya tågförbindelse Ringlinjen. I en pågående utredning föreslår Sweco en överdäckning av stora delar av spåret, vilket innebär att det frigörs mark för bostäder och mötesplatser centralt i staden. – I Malmö stads översiktsplan har man fastslagit att man behöver göra investeringar för att bryta de fysiska bar-

riärerna i staden, genom förtätning och utbyggnad av infrastrukturen. Kanske kan överdäckningen av Kontinentalbanan vara en sådan satsning, säger Urban Skogmar, arkitekt på Sweco i Malmö.

30 hektar exploaterbar mark som kan användas för bostäder, gator och mötesplatser. – Kontinentalbanan löper idag rakt genom staden och för att kunna öppna den för persontrafik behöver man investera stora summor i bullerreducerande åtgärder. Dessutom finns det krav på hur nära järnvägen man tillåter bostadsbebyggelse. Genom att överdäcka spåren behöver vi inte samma skyddsavstånd till bostäderna, utan möjliggör i stället för

Swecos vision för Kontinentalstaden är en ny attraktiv stadsdel som förbinder stadens västra och östra delar och minskar de fysiska barriärer som finns idag. Genom att gräva ner spåren frigörs cirka

ANNONS

att kunna bygga minst 5000 nya, säger Urban Skogmar. Visionen är framtagen av Sara Edman, Magdalena Hagbrand, Lina Olsson, Sebastian Severinsen och Andreas Svenning, fem av Swecos traineer, i ledning av Urban Skogmar, arkitekt och gruppchef på Sweco i Malmö. Visionsrapporten planeras vara klar i maj 2017.

EN SAMLAD KRAFT FÖR SVENSK INNOVATION Tre av landets vassaste industriforskningsinstitut har blivit Sveriges största. Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT är nu RISE. Det finns en enkel förklaring till samgåendet: vi har blivit större eftersom näringslivets och samhällets utmaningar har blivit det. Vi är övertygade om att vi bäst löser problem genom att titta på dem från många olika håll. Genom att se nya möjligheter – tillsammans. Nu stärker vi också vår närvaro i Lund och Region Skåne där vi samverkar inom framtidsområden som e-hälsa, nanoelektronik, mobil kommunikation, livsmedel och säkerhet. På RISE är vi över 2 200 medarbetare som förädlar bra idéer till ett bättre samhälle. Vi omvandlar den senaste forskningen till nya produkter, tekniker, processer och tjänster. Vi framtidsspanar så att svenskt näringsliv står bättre rustat när förutsättningarna förändras. Vi hjälper små och stora företag att komma snabbare till marknaden eller utvecklas på nya. Som nod i det svenska innovationssystemet skapar vi mötesplatser för akademi, näringsliv, institut och samhälle. Tillsammans skapar vi lösningar som kan förnya Sverige – och överraska världen. 7


A ET ANNONS CK SIT E V ER PS IV N A SK U N ENS E T ID VE MT A FR

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

”Konferensen kommer att klarlägga varför det behövs satsningar på ett ekosystem hela vägen från grundforskning till företag.” heiner linke, professor i nanofysik

MAX IV-laboratoriet och ESS befäster Lunds ställning som internationellt framstående infrastrukturcentrum för forskning.

En framtid med utmaningar och möjligheter Framtiden är både lockande och oviss. Under vetenskapsveckan “Framtidens universitet” bjuds allmänheten in till att tillsammans med Lundaforskare och inbjudna talare vrida och vända på begreppet. Inte minst hamnar de stora forskningsanläggningarnas möjligheter och utmaningar i strålkastarljuset. text johan bentzel

personer som har lett den här typen av anläggningar och som arbetar på forskningspolitisk nivå för att höra deras synpunkter, säger Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria.

bild roger eriksson, kennet ruona

Hur bör utbildning och forskning utvecklas för att hänga med i tiden? Vetenskapsveckan ”Framtidens universitet” tar genom öppna arrangemang ett samlat grepp kring den frågan. Vid en debattkväll på Skissernas Museum den 19 oktober tar forskare från olika discipliner avstamp i historien, när de samtalar om hur universitetet ska möta utmaningarna från finansiering, digitalisering och globalisering. Tioårsjubilerande Lunds universitets humanistLab lyfter den 19–20 oktober fram hur verksamheten har förändrat forskningen, medan de två fullmatade temadagarna i Vattenhallen Science Center den 21–22 oktober fokuserar på den materialforskning som bedrivs vid ESS och MAX IV. Forskningsanläggningarna är på god väg att göra Lunds universitet till ett

internationellt framstående infrastrukturcentrum. De lägger grunden till nya nätverk, banbrytande forskning och fruktbar samverkan men väcker samtidigt angelägna frågor, avgörande för universitetets fortsatta utveckling.

– Konferensen kommer att klarlägga varför det behövs satsningar på ett ekosystem hela vägen från grundforskning till företag och vilken nytta det kan ge, säger Heiner Linke, professor i nanofysik. thomas kaiserfeld

MINSKA GAPET

Konferensen heiner linke belyser också hur universitetet i framtiden kan stärka samhällsnyttan av sin forskning. Nanomaterial har redan revolutionerat informationsteknologin och förväntas göra detsamma för medicinsk diagnostik, energiförsörjning och andra områden. Materialforskning på Lunds universitet, MAX IV och ESS har goda förutsättningar att lägga grunden för ny teknologi, men resurserna till produktutveckling är begränsade. Tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE) och Region Skåne vill nanoforskarna vid Lunds universitet därför bygga en livaktig miljö runt forskningsanläggningarna och minska gapet mellan grundforskning och produktion.

INTERNATIONELLA TALARE

En rad internationella talare är inbjudna till konferensen ”Framtidens infrastrukturer” den 17–18 oktober för att ge ett vitt perspektiv på storskaliga forskningsinfrastrukturer och hur de påverkar forskning, omgivning och anknytande lärosäten. Konferensen kommer att live-sändas på lu.se/350. – Kan det breda universitetet och de områden som har byggts upp under lång tid upprätthållas, när enskilda satsningar slukar stora resurser? Frågan är helt öppen. Vi har bjudit in 8

PÅVERKA SAMHÄLLET

Utöver en stärkt samhällsnytta tror han att det kommer att öka universitetets konkurrenskraft och möjligheter att påverka samhället. – Patent i sig tjänar inget till. Någon måste ju bygga ett företag och produkter runt patentet. Den stora skillnaden ligger i om vi bara ska så fröna genom grundforskning eller om vi också ska skapa förutsättningar för Sverige att skörda nya företag och arbetsplatser. n

FRAMTIDENS UNIVERSITET Vetenskapsvecka När: 16–22 oktober Plats: Lund Program: lu.se/framtidens-universitet


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

”Thule Group gör det enklare att leva ett aktivt liv” Thule Group är världsledande inom flera produktkategorier som tillhör en aktiv livsstil. Vare sig du vill få med cykeln på bilsemestern eller datorn till lunchmötet erbjuder företaget smarta lösningar som gör det lättare att ta dig dit du ska med det du vill. – Våra produkter ska ge kunderna mer tid över till det de gillar, säger vd Magnus Welander. De vill inte stå och fippla på parkeringsplatsen när de egentligen redan borde vara i kajaken eller mountainbikespåret, de vill bara kunna dra iväg utan strul. Thule Group gör det enklare att leva ett aktivt liv. Thule Groups historia började med olika former av transportlösningar för att få med sportutrustning på bilen. Takboxar, takräcken och hållare för exempelvis kajak och cykel utgör fortfarande två tredjedelar av företagets verksamhet, men de senaste åren har man utvecklat många nya produkter som snabbt blivit framgångsrika. – För sex år sedan tog vi fram en multisport trainer för aktiva barnfamiljer som blivit väldigt populär, och sedan dess har vi lanserat alltifrån joggingvagnar till barnbärarryggsäckar. En annan stor produktkategori vi gått in i är det vi kallar sport and travel bags. De produkterna använder du när du enkelt vill ta med dig dina skidor och pjäxor på

semestern, eller när du vill ha en bra ryggsäck till vandringsspåret eller skidbacken. På en föränderlig marknad måste man vara lyhörd för den senaste tekniken om man vill hålla jämna steg med utvecklingen. För att skapa konkurrenskraftiga produkter är det dock minst lika viktigt att kunna tillämpa innovationerna på ett praktiskt sätt som passar kunden, menar Magnus Welander. – Vi ska vara snabbast på att ta till oss och utnyttja de teknologiska framsteg som konsumenterna faktiskt vill använda. Innovationer i form av till exempel nya material är visserligen betydelsefulla, men de är ändå bara en liten del av en produkt som måste funka i vardagen. Det gäller att räkna ut hur det nya materialet bäst kan hjälpa konsumenten som står utomhus i tio minusgrader med vantarna på. Thule Group deltar ofta i samarbetsprojekt med universitet och högskolor kring banbrytande teknik. Allra mest användbar är den forskning som arbetar mot att hitta praktiska applikationer, säger Magnus Welander. – Om man ska vara ett globalt marknadsledande företag som skapar produkter som hela världens människor ska gilla, då måste man arbeta med någon som både förstår

tekniken och kan omvandla den till smarta lösningar. Därför har vi som mest nytta av samarbeten där duktiga professorer och doktorander vill hitta praktiska tillämpningar för sin teknik. Konsumenterna är dock inte bara intresserade av funktionalitet, konstaterar Magnus Welander. – Våra kunder har ett stort intresse för innehållet i materialet och hur detta framställs. Därför måste universiteten ligga i framkant och ha möjlighet att snabbt kunna omvandla vetenskapliga rön till praktisk tillämpning. På så sätt kan näringslivet snabbare och säkrare arbeta med hållbarhetsförbättringar. Magnus Welander menar också att samarbetet mellan universitetet och studenter är väldigt givande och helt nödvändigt av flera olika anledningar. – Studenter är universitetets varumärke, deras kompetens speglar kvaliteten på undervisning och forskning samt universitetets lyhördhet för marknadens behov. Den enorma kreativa energi som finns hos studenterna är oerhört positiv, och som arbetsgivare får du en fantastisk rekryteringsbas och en massa nya idéer av den sortens samarbeten. Jag tror att både företag och universitet skulle tjäna på att låta studenterna exponeras för verkligheten lite mer. n

magnus welander

www.thulegroup.com

9


A ET ANNONS CK LL E V HÄ PS AM A S SK A N AL E T IT VE DIG T DE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Digitaliseringen förändrar våra liv, både i privat och i arbetet. Under vetenskapsveckan “Det digitala samhället” vill universitetet bland annat visa vikten av att vi alla är delaktiga i hur den nya tekniken utvecklas och implementeras i samhället.

Viktiga vägval för den digitala utvecklingen Vetenskapsveckan ”Det digitala samhället” vill skapa möten mellan den digitala tekniken och olika aspekter av samhället. Allmänheten bjuds in till en spännande vecka som diskuterar vart tekniken är på väg, hur den påverkar oss och hur vi själva kan styra utvecklingen. text johan bentzel

kommer från Lunds universitet, men de fyra huvudtalarna är inbjudna utifrån. Hela symposiet kommer att live-sändas på lu.se/350. BERÄTTAR OM ÖPPEN INNOVATION

Först ut är Lawrence Lessig, professor vid Harvarduniversitetet i USA, som framför allt är känd för sin skapelse Creative Commons. José van Dijck, medieforskare vid Amsterdams universitet, tar vid och talar om plattformssamhällets utveckling och framtid. Hu Yong, professor vid universitetet i Peking, beskriver hur de 700 miljoner internetanvändarna i hans hemland navigerar i det som, på grund av de rådande restriktionerna, nästan kan ses som ett kinesiskt intranät. Till sist bidrar professor Danica Kragic, robotforskare vid KTH i Stockholm, med en intressant inblick i den ”robolution” vi är på väg in i. Intelligenta maskiner förändrar hur vi lever våra liv och bidrar till en större automatisering av farliga, smutsiga och enformiga arbetsuppgifter. Per Runeson medverkar också själv genom att berätta om sin forskning kring öppen innovation och hur den leder till ökad samverkan. – Det är ett nytt sätt att tänka, men vår forskning visar att det kan vara en stor tillgång att öppna vissa delar även

bild getty images, anders frick

Den digitala tekniken är fortfarande under stark utveckling men har redan tagit ett fast grepp om samhällsutvecklingen. Många forskare vid Lunds universitet har ett digitalt perspektiv, genom att antingen i hög grad arbeta med tekniska innovationer eller studera hur digitaliseringen påverkar samhället. Målet med vetenskapsveckan ”Det digitala samhället” är att fånga in bredden och gärna också röra om lite i grytan. – Vi står mitt i en förändring, men har fortfarande en del vägval att göra. Det finns många exempel på teknik som har utvecklats per runesson utan hänsyn till det samhälle den ska användas i. Och vice versa, att samhällsforskarna ofta kommer in reaktivt och bara konstaterar hur det blev. Här

har vi en möjlighet att tillsammans mer proaktivt bygga det samhälle och den teknik som vi vill ha, säger Per Runeson, professor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola. KONSERT MED DATORSPELSMUSIK

Vetenskapsveckan pågår den 24–30 april, men redan den 23 april blir det en smygstart i form av en invigningskonsert med datorspelsmusik. Under den avslutande helgen blir det robottema i Vattenhallen Science Center. Veckan är späckad med seminarier och konferenser om allt från digitalt musikskapande och digitala kulturer till utbildning och e-hälsa. På kvällen den 24 april blir det också en debatt mellan forskare, politiker och opinionsbildare. De två första dagarnas huvudsymposium bjuder på ett tvärvetenskapligt program med många föreläsningar och panelsamtal. Merparten av föreläsarna 10

”Det finns många exempel på teknik som har utvecklats utan hänsyn till det samhälle den ska användas i.” per runesson, professor datavetenskap

för sina konkurrenter. Grunden till många applikationer och tjänster är en plattform som ingen egentligen tjänar pengar på. Det finns en stor vinst i att vara flera aktörer som tar ett gemensamt ansvar för att hålla plattformen uppdaterad. Sedan kan alla sälja sina respektive varor och tjänster på den marknadsplatsen. n

DET DIGITALA SAMHÄLLET Vetenskapsvecka När: 24–30 april Plats: Lund Program: lu.se/digitala-samhallet


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Industri 4.0 är snarare en evolution än en revolution. Smarta sensorer och applikationer blir billigare, enklare och effektivare för varje månad. Vi kan samla in och analysera enorma mängder data, men det saknar helt värde om vi inte kan sätta det i rätt sammanhang. För att uppnå alla fördelar med de möjligheter som Industrial Internet of Things och Industri 4.0 erbjuder, krävs att affärsdelen (IT) och verksamhetsdelen (OT) smälter samman. Wonderware och Schneider Electric har en oberoende mjukvaruplattform som bygger broar och frigör både kraft och resurser och som förädlar rådata till affärslogik. Det ligger i vårt DNA som högteknologiskt företag att hjälpa våra kunder med att utvinna största möjliga affärsnytta utifrån deras förutsättningar, och kunskapen om detta är något vi gärna delar med oss av. Efter den fjärde industriella (r)evolutionen kommer det förmodligen inte längre att finnas några synliga avgränsningar mellan information, arbetsprocess, råvara, flöde och slutprodukt. För att få maximal fördel av IIoT behövs en programvaruinfrastruktur med bred anslutningskapacitet. Ett säkert, modulärt och utbyggbart system som kan hantera och analysera enorma mängder av data och sedan selektivt åskådliggöra den i ett sammanhang som låter användaren fatta relevanta och affärskritiska beslut i realtid. Den standardiseringsprocessen har vi har arbetat med sedan tio år tillbaka och vi är helt förberedda att möta nästa industriella (r) evolution.

Vi har lösningarna för framtidens industri.

Peter Karlsson VD, Wonderware Scandinavia

2017-02-16 09:48:50

Agency: Adentity

Bilaga Dagens Industri februari_Wonderware_260x185_5mmutfall.indd 1

Kerstin Lindell, Bonas VD

Hållbara innovationer har gjort Bona framgångsrika Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand Med närmare 100 års erfarenhet och med

vattenburna lacker och dammfrislipning, samt i att utveckla hantverkarens arbetsmiljö och en grön inomhusmiljö”, säger Bonas VD Kerstin Lindell.

nästan 40 års fokus på hållbara innovationer,

svenskt, familjeägt bolag med drygt 2 mdr i

Nytänkande förankrat i forskning och kunskapsutbyte

omsättning som finns i mer än 90 länder världen

Bonas FoU-avdelning samverkar med Lunds

över. Ett innovativt och systematisk arbetssätt

Universitet mot att ständigt utveckla hållbara

har varit Bonas väg mot att nå både hållbarhet

lösningar. Projekt som Bona just nu är

och lönsamhet.

involverade i är bland andra STEPS* som är ett

lägger Bona världen för sina fötter. Bona är ett

Passion - vår nyckel till framgång

Bona, utan en naturlig del av FoU. Hos oss är kvalitet, prestanda och miljöhänsyn

program för hållbar användning och återvinning av plastmaterial, där även företag som IKEA och Electrolux medverkar. Bona och Lunds

Vi tror på 100% passion. Det har gjort att vi

Universitet, arbetar tillsammans mot en både

har skapat en hel värld av innovativa, hållbara

grönare och smartare morgondag.

lösningar för trägolv. “Vi var pionjärer inom

Miljöomsorg är inget nytt för

*Sustainable Plastics and Transition Pathways

11

en självklarhet.

- Anna Tonell, Senior R&D Chemist


A ? ANNONS CK RE E V TT PS BÄ A N SK E N RLD E T Ä VE R V I L B

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

I mars blandas ekonomi och samhällsvetenskap med kultur och filosofi i i försöken att svara på frågan “Blir världen bättre?”.

Nya perspektiv på en föränderlig värld Krig, miljökatastrofer och sjukdomar. Det är lätt att oroa sig för framtiden. I början av mars tittar Lunds universitet tillsammans med studenter, forskare och allmänheten närmare på några av vår tids mest brännande ämnen och ställer sig frågan: Blir världen bättre? text johan bentzel bild getty images, maria strömvik, werner schütz, peter rosbjerg

Mänskliga rättigheter. Klimatet och miljön. Starka och svaga staters utveckling. Krig och konflikter. Det är några av de angelägna ämnen som Lunds universitet tar sig an under vetenskapsveckan ”Blir världen bättre?” den 6–12 mars. Den 5 mars invigs veckan där studenter ger bland annat sin syn på vart de tror världen är på väg. Under debattkvällen på Café Athen den 6 mars ger en grupp framstående forskare från både Lund och andra delar av världen sin syn på vart världen är på väg. Perspektiven blir skiftande, såväl ekonomiska och samhällsvetenskapliga som kulturella och filosofiska.

Internationella kvinnodagen den 8 mars får ett eget seminarium, ”Kvinnor – styrkor, hot och möjligheter”, där en rad namnkunniga forskare diskuterar hur det egentligen står till med jämställdheten i dagens Sverige. Kvinnors inflytande står även i centrum för flaggskeppssymposiet ”Towards a peaceful global order and gender justice in diplomacy” den 7 mars, som kretsar kring strävan mot ökad jämställdhet inom fredsdiplomati och i den globala politiken. – Bara tre, fyra procent av världens fredsmäklare är kvinnor och enbart nio procent av dem finns vid förhandlingsbordet. Ur ett rättviseperspektiv borde

representationen vara betydligt större, säger Karin Aggestam, Pufendorfprofessor och freds- och konfliktforskare på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. FREDLIGARE MED FLER KVINNOR

En av huvudtalarna är utrikesminister Margot Wallström, som har varit drivande i frågan om att öka det kvinnliga deltagandet vid förhandlingsbordet. Andra talare är internationella forskare såsom Joshua Goldstein, Thania Paffenholz och Ann Towns. För närvarande finns det en global mobilisering kring denna tematik. År 2000 antog FN:s säkerhetsråd en

I andra änden av röret

Samhällsnytta och transdiciplinärt samarbete WIN

Sweden Water Research

Lunds universitet 12

Varje dag använder nästan en miljon skåningar vårt vatten. Det rinner ur kranar, kokar i kastruller, fyller simbassänger och får gräs att växa. Sydvatten producerar rent och gott dricksvatten åt alla som bor eller jobbar i västra Skåne. Vi hämtar vatten från Bolmen och Vombsjön, renar det och transporterar det till kommunerna. Varje dag, dygnet runt.

Tänk H2O!

Världsvattendagen


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

Flextrus utvecklar attraktiva förpackningar med miljötänk

Miljön och klimatet är ett självklart ämne när dåtid, nutid och framtid diskuteras under föreläsningar och paneldiskussioner.

resolution om att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Men det handlar inte bara om att karin aggestam räkna kvinnor, utan om att skapa möjligheter till reellt inflytande. Forskningen spelar en viktig roll genom att lyfta fram vilka möjligheter och hinder som finns genom förhandlingsstrategier och fredsinitiativ. – Forskningen visar bland annat att en av de stora utmaningarna med fredsavtal är att få dem implementerade. Med en legitim och demokratisk representation vid förhandlingsbordet ökar möjligheten till en hållbar fred. Om fler kvinnor och andra marginaliserade grupper deltar ökar chanserna inte bara till att ett fredsavtal uppnås, utan också till att det efterlevs, säger Karin Aggestam.

öka medvetenheten hos både allmänhet och beslutsfattare genom att lyfta fram utmaningar och möjliga lösningar, oro blandat med hopp. Bland talarna finns MSB:s generaldirektör Helena Lindberg, chefen för Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Dan Smith och Margareta Wahlström, fd. specialrepresentant vid FN för riskreducering. Även resten av veckan är full av intressanta föreläsningar och avslutas med två dagar Jordentema på Vattenhallen Science Center. Huvudsymposierna under veckan kommer att live-sändas på lu.se/350. n

Flextrus AB, med huvudkontor och fabrik i Lund, är ledande på den skandinaviska förpackningsmarknaden. Genom att ha produktionen i Sverige erbjuds kunderna inte bara innovativa produkter av hög kvalitet, utan också snabb och kompetent service som alltid är nära till hands. Med 116 miljoner euro i årlig omsättning är Flextrus ledande inom förpackningar på den skandinaviska marknaden. Fokus ligger på livsmedel och hälsovård, vilket ställer höga krav på att förpackningarna både ska skydda varan och tilltala konsumenten. – Mat måste behålla sin kvalitet under hela lagringstiden och inte tappa i till exempel smak eller lukt, säger marknadschef Ingrid Lidbäck. Förpackningen ska vara lätt att öppna och stänga, inte gå sönder och se inbjudande ut på hyllan. Flextrus ledord är flexibilitet och innovation, och vi har ett nära samarbete med våra kunder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar.

NUTIDA, DÅTIDA & FRAMTIDA HOT

På eftermiddagen den 7 mars fortsätter diskussionerna med ännu ett symposium, ”Disasters Evermore? Past, Present and Future Risk in an Uncertin World”, nu med klimatfrågan i fokus. Korta föreläsningar och paneldiskussioner sätter ljuset på nutida, dåtida och framtida katastrofhot. Syftet är att

ANNONS

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Vetenskapsvecka När: 6–12 mars Plats: Lund Program: lu.se/battre-varld

Många av Flextrus 340 medarbetare finns i Sverige. Utöver en fabrik i Storbritannien har företaget fabriker i Halmstad, Helsingborg och Lund, där även huvudkontoret är lokaliserat. Att hålla merparten av produktionen inom landet är en stor fördel för kunderna, menar Ingrid Lidbäck. – Genom att behålla kompetensen i Sverige får våra kunder tillgång till all vår kunskap på plats och slipper Ingrid Lidbäck, vänta på svar från marknadschef

Har du något att berätta? Tidningen du läser just nu har tagits fram i ett samarbete mellan Lunds universitet och Crossmedia Communication. Att hjälpa företag och organisationer att uppmärksamma viktiga händelser, spännande förändringar eller att lansera något helt nytt har varit vår vardag i många år. Vi gör det i digitala former, eller i tryckta format, som med just den här tidningen från Lunds universitet. Missa inte möjligheten att berätta din story. Vi hjälper dig hela vägen fram.

www.crossmediagroup.se

13

företag som förlagt sin verksamhet på annat håll. Även miljö och hållbarhet spelar en viktig roll i Flextrus koncept. Förbättringar och innovationer som syftar till att minska klimatpåverkan är en del av det dagliga arbetet, berättar Ingrid Lidbäck. – Alla våra svenska fabriker går på grön el, och vi arbetar hela tiden med att effektivisera våra processer och minska materialåtgången. En av de viktigaste insatserna vi kan göra för miljön är dock att ta fram bra och täta förpackningar som skyddar varan inuti. Mat som inte kommer fram till kunden i rätt kvalitet är ju en större miljöbelastning än vad förpackningen i sig är. Flextrus utvecklar förpackningar som i det långa loppet är det bästa för miljön.


A ANNONS CK AN E V CK PS VE A TS SK E N RH E T BA VE LL HÅ

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

”Samhället står inför många komplexa frågeställningar och forskningen hjälper till att lyfta fram målkonflikter och bidrar till att finna svaren.” jenny hansson, forskningskommunikatör

Gemensamma insatser för hållbarhet

Hållbarhetsveckan i mitten av maj kommer genom möten, seminarier och debatter att belysa de utmaningar som världen står inför.

I mitten av maj sluter hela Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Det blir späckade dagar med goda möjligheter till inspirerande möten mellan organisationer, studenter och forskare och intressanta inblickar i den senaste forskningen. Gemensamma krafttag är vägen till förändring. text johan bentzel

hållbar mat och konsumtion, det hållbara näringslivet och den hållbara staden. Hur skapar vi en hållbar jenny hansson livsstil? Hur ska vi ur både ett miljöoch hälsoperspektiv klara av ständigt växande städer? Vilka utmaningar står näringslivet inför? Näringslivsdagen den 16 maj, som Ekonomihögskolan och Ideon ansvarar för tillsammans med Lunds universitets Hållbarhetsforum, knyter samman forskningen med näringslivet och tar upp högaktuella frågor som hållbara investeringar, hur företag arbetar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, varumärkesbyggande ur ett hållbarhetsperspektiv och hållbarhetsredovisningar. – Vi vill lyfta goda exempel och låta besökarna inspireras och utbyta perspektiv, säger Jenny Hansson.

bild getty images

Omställningen till en mer hållbar värld är en lika aktuell som angelägen fråga. Genom forskning, utbildning och kunskapsspridning är Lunds universitet en viktig kugge i denna process. Hållbarhetsfrågor berör i stort sett alla ämnesområden. Det är lika viktigt att studera hur miljögifter påverkar omgivningen som att ta reda på vilka konsekvenser politiska beslut kan få. För att inte tala om den stora betydelsen av tekniska innovationer. Forskningen driver också på utvecklingen av ett mer socialt hållbart samhälle. – Samhället står inför många komplexa frågeställningar och forskningen hjälper till att lyfta fram målkonflikter och bidrar till att finna svaren, säger Jenny Hansson, forskningskommunikatör på Hållbarhetsforum och projektledare för hållbarhetsveckan.

ARENA FÖR DISKUSSIONER

Under hållbarhetsveckan den 15–20 maj genomsyrar temat hela Lund med frukostmöten, lunchföreläsningar, forskningsseminarier och debatter som är öppna för alla. Syftet är att få många olika aktörer att mötas för att tillsammans diskutera de utmaningar världen står inför. Veckan är också en del i arbetet med att nå de globala miljömålen, och då särskilt mål 17, som betonar ett stärkt globalt partnerskap för hållbar utveckling. – Samverkan mellan myndigheter, företag, beslutsfattare och allmänhet är en viktig aspekt. Vi vill skapa en arena för breda diskussioner om hållbarhetsfrågor, säger Jenny Hansson. LÅTA BESÖKARNA INSPIRERAS

De tre första dagarna har varsitt tema:

HÅLLBAR SHOPPINGTUR

HÅLLBARHETSVECKAN

Hållbarhetsveckan har redan rönt stort intresse. Många utomstående aktörer vill bidra med egna arrangemang, däribland Naturskyddsföreningen, Lunds kommun, det ideella nätverket Synaps

Vetenskapsvecka När: 15–20 maj Plats: Lund Program: lu.se/hallbarhetsveckan

Greater Copenhagen – ett starkt partnerskap med stor ambition Greater Copenhagen är ett näringslivspolitiskt partnerskap med ett ambitiöst mål för samarbetets 79 kommuner och 3 regioner i Östdanmark och Skåne: år 2020 ska Greater Copenhagen vara en internationell metropol för investeringar och kunskap. Samarbetet är ett svar på den skärpta internationella konkurrensen om kunskap, jobb och tillväxt. Genom en gemensam insats vill vi göra metropol-

regionens kommuner och regioner till attraktiva partner for internationella investeringar och arbetskraft.

och skapa ett samarbete, där vi strävar åt samma håll och gynnar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger på samma nivå som de mest framgångsrika metropolerna i Europa. Greater Copenhagen består av 46 östdanska och 33 skånska kommuner, liksom de tre regionerna Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne.

Greater Copenhagen har mycket att erbjuda. Det bor 4 miljoner människor i regionen, och vi har hög livskvalitet, högutbildade invånare och många styrkor inom t.ex. gröna lösningar. Vi vill bryta ned gränserna mellan kommuner, regioner och länder

14

samt en lång rad studieförbund och företag. Dessutom finns det fortfarande plats för fler. Ett stort publikt arrangemang blir den avslutande Hållbarhetsfestivalen lördagen den 20 maj, då forskare, studenter och andra experter visar upp och diskuterar de hållbarhetsutmaningar och lösningar som finns runt om i staden. Bland annat blir det en hållbar shoppingtur med “sustainable shoppers”. – Det är en viktig del i arbetet att involvera hela samhället, inspirera, inge hopp och visa upp allt det som görs, säger Jenny Hansson. n


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

HÅLLBAR

ENERGIPRODUKTION

Energibolaget Kraftringen finansierar ett nystartat forskningsprojekt vid Lunds universitet där de långsiktiga förutsättningarna för energiproduktion med biobränsle ska studeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Kraftringen och Lunds universitet har sedan tidigare ett brett samarbete, både kring studenter som genomför sina examensprojekt hos Kraftringen och forskning som rör alltifrån hållbar energiproduktion till energieffektivisering och energikunders beteende. Energibranschen är mitt uppe i en spännande teknik- och strukturomvandling. De svenska energibolagen har också en central roll i övergången från ett fossilberoende samhälle. Kraftringen verkar aktivt för att det globala tvågradersmålet och målen i COP21:s klimatavtal ska uppfyllas. På 10 år har de utsläpp av växthusgaser Kraftringens verksamhet bidrar till minskat med 70 procent och senast år 2020 ska Kraftringens produktion vara helt fossilbränslefri.

- Det här arbetet syftar till att bygga upp kunskap kring möjligheter och utmaningar kopplade till biobränslen som är av stor betydelse vid utformning av framtida politiska styrmedel, menar Lovisa Björnsson som är professor vid Avdelningen för Miljö och Energisystem, och en av Malins handledare. Kraftringen strävar efter att hela tiden utveckla och förbättra verksamheten. Samarbetet med Lunds universitet, och lärosätets studenter och forskare, ger oss både kunskap och inspiration i det arbetet.

Fossila bränslen i Kraftringens produktion ersätts i stor utsträckning av lokalt producerade biobränslen. Kraftringen finansierar därför nu ett femårigt forskningsprojekt där de långsiktiga förutsättningarna för energiproduktion med biobränsle ska studeras ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Vi har ett brett samarbete med Lunds universitet och är glada över att nu starta ett långsiktigt forskningsprojekt om bioenergi, säger Liisa Fransson från Kraftringen

- Vår målsättning är att knyta an till de senaste kunskaperna om hållbar energiproduktion. Vi vill också utreda förutsättningarna för en breddad råvarubas och breddad produktportfölj, kopplat till biobränslen, säger Liisa Fransson som ansvarar för Kraftringens FoU-verksamhet och som sedan 2012 är adjungerad lektor vid Avdelningen för Miljö och Energisystem vid Lunds universitet. Malin Pettersson är rekryterad som doktorand för att genomföra forskningen. - Det ska bli spännande att studera möjligheterna till ytterligare förädling av biomassa. Jag tror att det kan finnas samhällsekonomiska vinster att göra här, säger Malin.

Lovisa Björnsson Lunds universitet

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 480 medarbetare.

Läs mer på www.kraftringen.se 15

Malin Pettersson Lunds universitet

Liisa Fransson Kraftringen


A AN ANNONS CK RN E V JÄ PS A H A K SK IS N ST E T TA VE AN F N DE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Hisnande färd in i den mänskliga hjärnan I början av september bjuder Lunds universitet på en spännande färd in i vårt mentala universum. Hjärnforskningen tar ständigt nya kliv framåt och genomsyrar idag stora delar av universitetet. text johan bentzel bild kennet ruona, historiska muséet

Hjärnforskningen befinner sig i en snabb utveckling, inte minst tack vare all ny teknik som hela tiden tillkommer. Nya sätt att studera hjärnan utvecklas ideligen, vilket också har breddat forskningsområdet, som idag spänner över många discipliner. – Särskilt två områden hör till det tjugoförsta århundradets vetenskapliga utmaningar: förståelsen av universum och förståelsen av hur den mänskliga hjärnan fungerar. Och båda är hisnande och oändliga, säger Anders Björklund, professor i neurobiologi. INTERNATIONELLA TOPPFORSKARE

Lunds universitets tre strategiska forskningsprogram inom hjärnforskningen – nervsystemets sjukdomar, nano- anders björklund neurovetenskap samt tänkande, lärande och kognition – samlar forskare från många olika fakulteter i kreativa forskningsmiljöer. Tanken med vetenskapsveckan ”Den fantastiska hjärnan” den 4–10 september är att visa denna bredd. Till huvudarrangemanget i Stadshallen den 6 september, som hålls på engelska och live-sänds på lu.se/350, är en rad internationella toppforskare inbjudna att tala, däribland den norske Nobelpristagaren Edvard Moser. – Vi vill nå en intresserad allmänhet som tycker att hjärnan är spännande. Så vi har valt forskare som är duktiga på att göra ämnesområdet levande på ett innehållsrikt och spännande sätt, säger Anders Björklund. DJUPDYKNING I TONÅRSHJÄRNAN

Med framstående forskare som Robert Zatorre (Kanada), Dorothy Bishop (England) och Stanislas Dehaene (Frankrike) i programmet väntar många spännande

Människans hjärna är komplex och det finns flera vägar att förstå den bättre‚ från filosofi till neurovetenskap.

– Vi vill gärna väcka intresset hos unga människor för att de senare ska välja studier med inriktning mot hjärnämnena. Hjärnan som studieobjekt rör ju nästan alla aspekter av livet, från det mest teoretiska till det mest praktiska, säger Anders Björklund.

föreläsningar om hur den mänskliga hjärnan fungerar, från hur vi uppfattar musik till hur vi lär oss språk och hanterar siffror och bokstäver. Miguel Nicolelis (USA) visar hur vi med hjälp av hjärnan exempelvis kan styra en robotarm, medan Antonia Hamilton (England) gör en intressant djupdykning i tonårshjärnan.

lär bli tankeväckande, lovar Anders Björklund. – Förståelsen av det mänskliga medvetandet är mångsidigt. Det finns många sätt att närma sig det, allt från neurovetenskap till filosofi och religion. Därför tyckte vi att det var ett passande ämne. n

DEBATT PÅ CAFÉ ATHEN

”I programmet väntar många spännande föreläsningar om hur den mänskliga hjärnan fungerar, från hur vi uppfattar musik till hur vi lär oss språk och hanterar siffror och bokstäver.”

Veckan bjuder även allmänheten på andra arrangemang. Dels föreläsningar i första hand riktade mot akademin. Dels mer allmänna tillställningar som öppet hus med hjärntema på Vattenhallen Science Center. Den 4 september håller ett femtontal patientorganisationer en utställning i Stadshallens foajé, där de med stöd av Lundaforskare berättar om sin verksamhet för att uppmärksamma respektive sjukdomsområden. På kvällen den 5 september leder forskaren Sir Colin Blakemore en debatt på Café Athen utifrån frågeställningen om neurovetenskapen någonsin kan förklara det mänskliga sinnet. Den

anders björklund, professor neurobiologi

Det sistnämnda går hand i hand med att gymnasielever är en viktig målgrupp för vetenskapsveckan. 16

DEN FANTASTISKA HJÄRNAN Vetenskapsvecka När: 4–10 september Plats: Lund Program: lu.se/fantastiska-hjarnan


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Vi bygger hyreslägenheter i Lund

IodoCarb comp – ett nytt läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

PharmaLundensis förra kliniska KOL-studie med IodoCarb blev framgångsrik, och några patienters lungfunktion förbättrades med nästan en halv liter. Detta är dramatiska förbättringar med tanke på att svårt KOL-sjuka ofta bara har en lungfunktion på omkring en liter. Bolagets nya KOL-studie omfattar 80 patienter med medelsvår – svår KOL och kommer att genomföras på lungkliniker i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. PharmaLundensis genomför nu en företrädesemission för att finansiera verksamheten. – PharmaLundensis ambition är att få ut IodoCarb som ett läkemedel på marknaden inom 2-3 år, så att alla med besvärlig KOL kan få tillgång till behandlingen, säger PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med mer än 500 000 sjuka bara i Sverige. Patienterna drabbas av successivt försämrad kondition, tilltagande andnöd, hosta, slemproduktion och en rad andra symptom. Även om patienterna erhåller all befintlig behandling, fortsätter vanligtvis försämringen av lungfunktionen obönhörligt. Närmare 3 000 patienter dör av KOL varje år i Sverige. Hypotes Det är väletablerat att rökning kraftigt ökar risken för att drabbas av KOL, men det är oklart vad det är i cigarettröken som skadar lungorna. PharmaLundensis projekt baseras på hypotesen att cigarettrökens innehåll av kvicksilver, som uppgår till 30 – 60 ng per cigarett1, har en central betydelse för sjukdomsutvecklingen.

”Det är nu dags att accelerera PharmaLundensis kliniska KOL-studie. Jag ser med spänning fram emot studieresultaten som förväntas i höst!” dr staffan skogvall, vd

– Vår forskning har visat att så kallade NEE-celler frisätter en viktig avslappnande faktor (EpDRF) som normalt håller luftvägarna öppna2. Enligt hypotesen sjunker frisättningen av denna faktor då kvicksilver lagras i lungorna, medan IodoCarb kan återställa den normala halten av EpDRF genom att minska lungornas kvicksilverhalt. Därmed förbättras eller helt återställs lungfunktionen.

Kraftigt förbättrad lungfunktion hos KOL-sjuka av IodoCarb PharmaLundensis har genomfört en klinisk studie på 40 patienter med KOL. IodoCarb gav en statistiskt säkerställd förbättring av lungfunktionen på 130 ml jämfört med placebo3. En grupp på sex patienter fick en kraftigt förbättrad lungfunktion på i genomsnitt 215 ml, och några patienter fick en stor ökning med nästan en halv liter. Även livskvalitén förbättrades av IodoCarb med närmare 20 % enligt en skattningsskala. Den enda klara biverkningen var påverkan på sköldkörteln. – Detta är dramatiska förbättringar med tanke på att svårt KOL-sjuka ofta bara har en lungfunktion på omkring en liter, fortsätter Staffan Skogvall.

(IodoCarb comp). Syftet är att få en lika god förbättring av lungfunktionen som i förra studien men utan påverkan på sköldkörteln.

Möjlig medicinsk betydelse – Den bronkvidgande effekten av IodoCarb kan ha stort värde för svårt sjuka KOL-patienter, förklarar Staffan Skogvall. Genom att ”laka ur” kvicksilver från luftvägarna kan IodoCarb successivt förbättra lungfunktionen.

Referenser 1. Suzuki T, Shishido S, Urushiyama K. Mercury in cigarettes. Tohoku J Exp Med. 1976 Aug;119(4):353-6. 2. Skogvall S, Korsgren M, Grampp W. Evidence that neuroepithelial endocrine cells control the spontaneous tone in guinea pig tracheal preparations. J Appl Physiol. 1999 Mar;86(3):789-98. 3. Skogvall S, Erjefält JS, Olin AI, Ankerst J, Bjermer L. Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD. Respir Med. 2014 Jun;108(6):905-9.

Ny klinisk KOL-studie med IodoCarb comp – I den nya studien ingår 80 män och kvinnor i åldern 45 – 75 år med svår – medelsvår KOL, berättar Staffan Skogvall. Vi undersöker lungfunktionen med spirometri, arbetsförmåga genom gångprov och livskvalitet med ett frågeformulär. Testsubstans är IodoCarb med tillägg av en låg dos perklorat

17

Testkliniker Det finns ett stort intresse för PharmaLundensis KOL-studie hos Sveriges lungmedicinska experter. Ett flertal lungkliniker har anmält intresse att få medverka: • Lunds Universitetssjukhus lungklinik: Nationell koordinator. • Karolinska Universitetssjukhusets lungklinik. • Umeå Universitetssjukhus lungklinik. • KOL-centrum i Göteborg. Patienter som är intresserade av att delta i PharmaLundensis kliniska KOL-studie kan kontakta någon av ovanstående kliniker.

www.pharmalundensis.se Scheelevägen 2, 223 81 Lund Tel: 046-13 27 80 Email: info@pharmalundensis.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

foto: sven-åke persson

ARVET EFTER HASSE & TAGE I EN HELT NY UTSTÄLLNING Hasse Alfredson & Tage Danielsson är Sveriges främsta komikerpar genom tiderna och har haft en enorm inverkan på svensk underhållning och kultur. Deras filmer, revyer och figurer är fortfarande kända över hela Sverige och på Universitetsbiblioteket i Lund förvaras manuskripten från revyer som Gröna och Gula Hund, Att angöra en brygga, Äppelkriget och mycket mer. Tillsammans med Universitetsbiblioteket inviger Kulturen den första juli en helt ny utställning om denna storslagna komikerduo. Välkommen att uppleva arvet efter Hasse & Tage på Kulturen i Lund från och med 1 juli 2017.

Jubileumskursen innehåller allt från naturvetenskap till humaniora och är öppen för alla.

Jubileumskursen

– Lunds universitets största och bredaste kurs

Visste du att Hasse Alfredson blev utsedd till hedersdoktor vid Lunds universitet 1992?

text sophia utterbäck

DIT VINDARNA BÄR – EN INTRESSANT BERÄTTELSE OM HUR KONSTNÄRER RELATERAR TILL UNGA KONSTNÄRER Välkommen till Lunds Konsthall 20 maj – 17 september för att uppleva konsten från konstnärer som tillhör vår samtida konsthistoria. Nina Roos, Sophie Tottie, Rosa Barba och Charif Ben-Helima är bara några av de konstnärer som har undervisat på Konsthögskolan i Malmö och som kommer att dela med sig av sina verk under utställningen.

bild kennet ruona, mikael risedal

– Jubileumskursen innehåller föreläsningar och föreställningar från nio olika fakulteter. Vår ambition har varit att få så stor bredd som möjligt på de här föreläsningarna och därför handlar de om allt från nya grundämnen till hur katter pratar, berättar Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. marie dacke Alla är välkomna att delta på Jubileumskursen och de som deltagit i flest föreläsningar är med i utlottningen av ett hemligt pris när kursen är avslutad. – Vi har valt att använda oss av en gammaldags tentamensbok och har man minst en stämpel från varje fakultet blir man godkänd och examinerad, berättar Marie Dacke, lektor i sinnesbiologi vid Lunds universitet. Kursen är gratis och kräver ingen föranmälan, men kom i god tid då det är begränsade platser vid varje föreläsning. På Youtube kan du se Jubileumskursens samtliga föreläs-ningar under kanalen LundUniversity. Kursens innehåll sträcker sig från naturvetenskap till humaniora, från juridik till teologi och mycket mer. På lu.se/350 kan du läsa mer om Jubileumskursens innehåll och agenda. n

Kroppens eget antibiotikum kan användas för att skapa nya mediciner Den mänskliga kroppen har utvecklat flera olika system för att bekämpa infektioner. Bland dessa finns en nyupptäckt funktion hos det kroppsegna proteinet kollagen VI. Detta protein, och delar av det, kan på ett anmärkningsvärt sätt döda flera olika bakterier, inklusive multiresistenta bakterier. Dessutom kan kollagen VI påskynda och förbättra sårläkningsprocesser. Upptäckterna av dessa unika funktioner hos kollagen VI har gjorts

foto: jimmy baikovicius

foto: getty images

I år erbjuds ett unikt tillfälle att lära sig nya saker, fördjupa sig i sådant man kanske redan kan och utmana sin världsbild. Ulf Ellervik och Marie Dacke har tagit fram ett föreläsningsschema med fantastiska föreläsare och spännande titlar.

NÅGRA AV FÖRELÄSNINGARNA 13 mars Element 115 – jakten på ett nytt grundämne 22 mars Handslag, famntag, klapp eller kyss? Hur vi hälsar och gränserna för mångfalden 9 oktober ‘Storytelling’ i jazzimprovisation 4 december Hur skapas plats för kreativitet? Missat någon föreläsning? Alla föreläsningar live-sänds och finns sedan tillgängliga på Lunds universitets Youtube-kanal: youtube.com/user/LundUniversity

Fakta Colzyx • Colzyx arbetar med att utveckla läkemedel med utgångspunkt från bl.a. kollagen VI. Genom att använda ett och samma protein kan unika egenskaper kombineras som sårläkning tillsammans med funktion som antibiotika.

av forskare på Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet och dessa fynd har sedan legat till grund för starten av företaget Colzyx AB. Colzyx utvecklar nya och innovativa läkedemedel och tekniker baserat på unika egenskaper hos mänskligt kollagen.

• Företaget fokuserar också på ett annat mänskligt protein, nämligen kollagen I. Detta protein har visat sig ha potential att påskynda inläkning av proteser i kroppen. När en titanprotes sätts in i kroppen, t.ex. som en konstgjord höft, finns det stor risk att inläkningen inte fungerar. Genom att belägga titanytan med kollagen I så kan inläkningsprocessen påskyndas och förbättras. • Genom att kombinera kollagen I och VI på ytan av en protes finns möjligheten att uppnå både inläkning, sårläkning samt skydd mot infektioner. På detta sätt kan proteser i framtiden förankras på ett mycket bättre sätt i kroppen än idag.

Läs mer på www.colzyx.com

18


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

19

ANNONS


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

”Castellum är Sveriges minsta stora fastighetsbolag”

”Vi vill vara det mest beundrade företaget”

Briggen har länge varit en känd aktör på fastighetsmarknaden i Lund. Förra året samlades Briggen och sex andra fastighetsbolag under det gemensamma namnet Castellum, men närheten till kunderna står fortfarande i fokus.

Lundbaserade tretton37 är ett kunskapsbolag som levererar expertkompetens och skräddarsydda lösningar inom mjukvaruutveckling. Företaget grudades 2010, när två IT-konsulter bestämde sig för att bygga något eget som kunde utmana hela branschen och skapa riktigt bra mjukvara.

– Vi är Sveriges minsta stora fastighetsbolag, säger Ola Orsmark, vd för Region Öresund på Castellum. Under 2016 genomgick vi förändringar där vi både bytte namn och förvärvade Norrporten, men vi har velat värna den personliga kontakten med kunderna. Även om vi är en stor koncern ska ola orsmark vi fortfarande finnas på plats och vara lätta att nå. Tillsammans med Norrporten, Brostaden, Aspholmen, Corallen, Eklandia och Harry Sjögren heter Briggen idag Castellum. Avsikten med förändringen har varit att samla vissa administrativa funktioner centralt, samtidigt som de lokala kontoren får styrkan av en större koncern i ryggen. Men i mötet med kunderna är det inte mycket som förändrats, poängterar Ola Orsmark. – Det kommer fortfarande att vara Marianne i Lund eller Jörgen i Malmö som sköter kontakten lokalt, inte ett anonymt storbolag. Våra medarbetare som verkar på orterna har mandat att fatta beslut så att vi snabbt kan röra oss i den riktning kunden vill. Lokal förankring och långsiktiga relationer är fortfarande viktiga grundpelare i verksamheten, konstaterar Ola Orsmark. – På många orter har vi funnits i tjugo år och varit delaktiga i många olika typer av investeringar och projekt. Vi tar vårt ansvar för en hållbar stadsutveckling som omfattar både kontor, bostadstillfällen, skolor och kommersiella lokaler. Det är de värden Castellum står för.

– De ville skapa ett företag med en kultur och värderingar som de själva och andra kunde se upp till, säger Frank Hennekens, vd på tretton37. Och det är fortfarande det som definierar oss – viljan att vara det mest beundrade företaget. tretton37 har idag vuxit till att omfatta 120 medarbetare och fyra kontor i Stockholm, Lund, Helsingborg och Borlänge. Enligt Frank Hennekens är en central komponent i bolaget att dela med sig av kunskap. – Det genomsyrar vår interaktion och arbete med kunderna, men också hur vi jobbar internt och i vårt community. Yrkesstolthet i det vi

gör är också en otroligt betydelsefull komponent för att kunna leverera hög kvalitet till våra kunder. Passionen för yrket är en egenskap som tretton37 värderar högt i sina anställda, menar Frank Hennekens. – Vi letar efter medarbetare som delar samma passion för yrket och kvalitet och även har viljan att göra något annorlunda. Företaget har en inkluderande kultur och strävar efter mångfald, och idag har vi 20 nationaliteter bland våra anställda. Tack vare våra olika bakgrunder kan vi se saker från olika perspektiv, vilket vi tycker är ett fantastiskt sätt att driva innovation samt utmana branschen.

www.castellum.se

Vi har levererat diagnostikutrustning till landstingen och övrig sjukvård sedan år 1950.

Välkommen! www.henryeriksson.se 20


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Kompetenta medarbetare Nolatos främsta resurs

Facilitating world leading life and materials sciences

Genom starka band till Lunds universitet tryggar den globala koncernen Nolato framtidens rekryteringsbas och sin fortsatta utveckling.

Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.

bild: COBE Arkitekter

Den svenska börsnoterade koncernen Nolato utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande, ofta globala, företag. Koncernen har 6 500 anställda i Europa, Asien och Nordamerika, varav 1 100 i Sverige. Genom ett nytt mentorsprogram stärker Nolato sitt redan nära samarbete med Lunds universitet. Kompetenta och välutbildade medarbetare är avgörande för den framtida konkurrensförmågan.

Vi utvecklar stadsdelen mellan ESS och MAX IV. Är du intresserad av området eller vill komma i kontakt med oss, besök vår hemsida för mer information:

Christer Wahlquist, vd och koncernchef.

www.sciencevillage.com

Gedigen forskning bakom Probis probiotika En vision om att rädda liv gjorde Probi till pionjärer inom forskning och utveckling av probiotika. Med rötterna i Lunds universitet har företaget behållit sina starka band till vetenskapen, alltid med människors välmående som främsta drivkraft. Med över 400 patent är Probi världsledande inom probiotika. Företagets livsmedelsprodukter och kosttillskott med hälsofrämjande effekter, som tas fram i nära samarbete med olika samarbetspartner, finns i ett 40-tal länder. Genom sin gedigna vetenskapliga grund skiljer sig Probi från merparten av sina konkurrenter. – Många av de probiotikaprodukter som finns på marknaden har ingen klinisk dokumentation alls. Men alla våra produkter är forskningsbaserade och noggrant dokumenterade i omfattande kliniska studier. Det är viktigt för oss att hålla vad vi lovar, säger forsknings- och utvecklingschefen Gun-Britt Fransson. Allt började med en vision om att rädda liv I mitten på 80-talet ville forskare och läkare vid Lunds universitetssjukhus förstå varför vissa patienter blev sjuka och dog efter till synes lyckade opera-

tioner. Orsaken visade sig vara att tarmen hos patienterna läckte elakartade bakterier. Forskarna kom på att det kanske gick att täta tarmen med goda bakterier och började studera tarmfloran hos friska personer. Målet var att finna en livaktig, robust och verksam bakteriestam som gick att odla och producera. De fann vad de letade efter i LP299V®. Men gehöret från läkemedelsbranschen var obefintligt. Bakterier skulle ut från sjukhusen, inte in. Så forskarna vände sig till livsmedelsindustrin i stället. – Tanken var att om det inte gick att ge bakterien till sjuka personer kunde den i stället hjälpa friska personer att förbli friska, säger Gun-Britt Fransson.

Defendum® och Probi FerroSorb® – med produkter som främjar allt från maghälsa och immunförsvar till kroppens förmåga att ta upp järn. Den globala efterfrågan på dessa produkter har på tre år ökat bolagets omsättning från 100 till 440 miljoner kronor. I fjol tog Probi ytterligare ett steg i sin tillväxt genom förvärvet av det amerikanska bolaget Nutraceutix. Probiotika har många potentiella användningsområden som Probi just nu studerar närmare, exempelvis förebyggande mot benskörhet och stress. Dessutom har läkemedelsbranschen till slut börjat visa intresse, berättar GunBritt Fransson. – Vi fortsätter att stärka forskningen och utökar vårt nätverk hela tiden. Både för att lära oss mer om våra redan framtagna stammar, så att vi kan göra ännu bättre produkter, och för att hitta helt nya områden.

Så grundades Probi och 1994 blev ProViva den första produkten ut Sedan dess har Probi vuxit kraftigt och har idag tre patenterade probiotikaplattformar – Probi Digestis®, Probi

21

– Vi har framför allt behov av skickliga ingenjörer. Nolato ligger i framkant och siktar ständigt på att bli ännu bättre, säger Christer Wahlquist, vd och koncernchef. Nolatos kunder är ledande företag inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon och andra industriella sektorer. Nolato har bland annat haft en avgörande roll i utvecklingen av hytterna i Scanias nya uppmärksammade lastbilsprogram. Stor vikt läggs vid att skapa långsiktiga kundrelationer. Visionen är att Nolato alltid ska vara kundens första val som samarbetspartner, betonar Christer Wahlquist. – Vi vill göra ett avtryck hos våra kunder. Det ska sprida sig att Nolato är en pålitlig samarbetspartner. Vi är gärna med tidigt i processerna med skisser, idéer och tankar.


ANNONS ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS ANNONS

foto: johan bävman

Skissernas museum är värd för en lång rad evenemang under jubileumsåret.

DEBATT I LUND Lunds universitets debattforum – Debatt i Lund – har sedan 2010 varit en mötesplats för forskare, opinionsbildare, studenter och engagerad allmänhet som vill diskutera aktuella samhällsfrågor. Debatterna arrangeras på det klassiska Athen i AF-borgen och kan liknas vid en akademisk talkshow. Den 6 mars går årets första debatt av stapeln under rubriken ”Is the world becoming a better place?” Kvällen inleds kl. 19:00 med tre korta föredrag av gästföreläsarna Martha Nussbaum, Carlota Perez och James Robinson. Själva debatten startar kl. 20:00. Övriga tre tillfällen: 24 april 20:00–21:00 ”Digital age – Good times or bad times?” Om hur integritet och säkerhet på internet påverkar våra vardagsliv och samhället i stort. 5 september 20:00–21:00 ”Can neuroscience explain the human mind?”. Om den mänskliga hjärnan med fokus på neurovetenskap.

Återinvigning av Skissernas Museum Skissernas Museum är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga, kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst. text sophia utterbäck bild johan persson, peo olsson

1934 grundades museet och efter ett omfattande förnyelsearbete slog portarna åter upp under helgen 27–29 januari. Efter en lyckad invigning med över 6 000 besökare i alla åldrar från fredag till söndag ser utsikterna för museet positiva ut. – Det var härligt att se museet fyllt av folk. Nu sätter vi igång arbetet med att utveckla programverksamheten och utställningsprogrammet, berättar Patrick Amsellem, museichef. Som en del av Lunds universitet kommer Skissernas Museum ha en betydande roll under 350-årsjubileet. – Vi är värd för en lång rad evenemang under jubileumsåret, allt från föreläsningar och debattkvällar till en konstutställning på Kungshuset i september, avslutar Patrick Amsellem. n Skissernas museum grundades 1934.

18 oktober 20:00–21:00 “Can you defend creativity in the civil war of academia?” Vilken roll har kreativiteten inom akademin och kommer den att få finnas kvar?

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR 28 JANUARI – 13 AUGUSTI

Swoon: Haven Under besök i Europa 2016 mötte Swoon flyktingar på kontinenten och i Malmö. Mötena med Maram, en ung syrisk kvinna, och Daniel, en ensamkommande ung man från Afghanistan, ligger till grund för utställningen. Charlotte von Poehl: Patchworks Under de senaste åren har Charlotte von Poehl gjort täta besök på Skissernas Museum för att studera skisser, konstnärsbrev och arkivmaterial. Anteckningar från dessa besök ligger till grund för The Notepiece, ett av tre nya verk som von Poehl visar i den här utställningen. Andreas Eriksson: Work in Progress I utställningen finns en intervju där konstnären berättar om uppdraget för Nya Karolinska Solna och om sitt konstnärskap. Museet visar också den konstnärliga processen genom ett urval av de många fotografier som Eriksson tagit under verkets tillkomst för att dokumentera det måleriska förloppet innan det göms i den färdiga målningen.

Besök lu.se/350 för mer information om tider och föreläsare. Det är fritt inträde så ingen biljett krävs – alla är välkomna i mån av plats. Men kom i tid, det brukar bli fullt! Debatten sänds också live på lu.se/350.

22


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Markörteknologi banar väg för nya behandlingar En markörteknologi som kan välja ut rätt typ stamceller för behandling av ledbroskskador samt rikta behandlande antikroppar specifikt mot vissa tumörceller. Det gör att First North-noterade Xintela röner ett allt större intresse bland internationella forskare, investerare och läkemedelsbolag. Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag med forskning och utveckling inom regenerativ medicin och cancer. Bolagets verksamhet är särskilt inriktad på ledsjukdomen artros och hjärntumören glioblastom, områden där det finns ett stort behov av bättre behandlingsmetoder. Nyckeln i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Det började på Lunds Universitet Den markör som Xintela arbetar med, upptäcktes av docent Evy LundgrenÅkerlund och hennes forskargrupp vid Lunds Universitet. – Jag började fundera över hur vår upptäckt skulle kunna komma till användning och göra nytta för människor och kom fram till att jag ville utveckla idéerna mot medicinska produkter, säger Evy Lundgren-Åkerlund, som också är grundare och vd för Xintela.

Tina Uvebrant, forskare och Evy Lundgren-Åkerlund, vd.

skyddande effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Studien är intressant av flera skäl. Dels eftersom den bekräftar att Xintelas teknologi fungerar prekliniskt, vilket stödjer vidare klinisk prövning på människor. Men också eftersom marknaden för hästar med artros är stor och veterinärprodukter kan nå marknaden snabbare än produkter för människor. – De positiva resultaten visar att vi är på rätt väg i utvecklingen av en stamcellsprodukt för hästar. Resultaten är också mycket viktiga för att få myndighetsgodkännande för kliniska studier på människa. Vårt mål är ’Proof-of-Concept’ på människa och sedan identifiera en partner för vidareutveckling och kommersialisering av vår produkt, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Stamceller för behandling av artros Artros är en kronisk ledsjukdom som medför att brosket successivt bryts ned vilket är funktionshindrande och ofta mycket smärtsamt. Globalt sett är det omkring 630 miljoner människor som lider av artros. Xintelas mål är att utveckla en stamcellsbaserad behandling för artros. Med Xintelas markörteknologi, XINMARK™, är det möjligt att identifiera och välja ut en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller och därmed har potential att reparera skadat ledbrosk. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för behandling av artros. Xintela har nyligen avslutat en sex-månaders studie på hästar med en typ av broskskada som liknar posttraumatisk artros vilket kan uppstå efter till exempel en idrottsskada. Studien genomfördes vid Cornell University i Ithaca, New York och visade att Xintelas allogena (donerade) mesenkymala stamceller är säkra att använda och hade en

Målsökande antikropp för behandling av glioblastom Med Xintelas XINMARK™-teknologi är det också möjligt att identifiera specifika tumörceller. Xintela fokuserar på gliobla-

stom, en mycket aggressiv och dödlig hjärntumör där medellivslängden bara är 15 månader med nuvarande behandling. I syfte att ta fram en antikroppsbaserad behandling för hjärntumören glioblastom har Xintela framställt ett så kallat ”Antibody Drug Conjugate” (ADC) där ett cellgift kopplas till en målsökande antikropp. Prekliniska resultat från cellförsök och djurmodell har nyligen bekräftat att Xintelas ADC-antikropp specifikt kan binda till glioblastomceller och har en dödande effekt på cellerna. – Dessa spännande resultat visar att konceptet fungerar. Vårt nästa steg blir att hitta en industriell partner för att korta ner tiden till marknad och snabbare nå ut till patienter, säger Evy Lundgren-Åkerlund. Se ytterligare information och filmer på www.xintela.se

The science park for the life sciences & health

Medeon Science Park erbjuder ändamålsenlig affärsutveckling och en kreativ miljö för tidiga och etablerade bolag. Vårt fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science; läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken i Malmö, mitt i Greater Copenhagen och i hjärtat av Medicon Valley

Medeon bygger ett ekosystem inom diabetes • Diabetes Samverkan Sverige – projektledning • Världsdiabetesdagen – arrangör • Diabetescenter – initierad process, samverkan vård, akademi och näringsliv • LUDC Lunds universitets Diabetescentrum – nära samarbetspartner • Diabetes Focus Team – stöd till SME:s • Medeonstipendiet – fokus diabetes, delas ut årligen 23

Läs mer på www.medeon.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Universitetets banbrytare Alla universitet har sina ikoner. En del är välkända till både namn och gärning, medan vissa blivit mer anonyma för eftervärlden. Här berättar vi om fyra extraordinära lundensare som på olika sätt varit med om att forma vårt moderna samhälle.

JANNE RYDBERG

KNUT WICKSELL

GAV FORMELN SOM BLEV STARTPUNKTEN FÖR KVANTMEKANIKEN

NATIONALEKONOMEN SOM VÄRLDEN INTE VAR REDO FÖR

Formeln som togs fram av fysikprofessorn Janne Rydberg och innehåller den berömda ”Rydbergs konstant” lade grunden för Niels Bohrs atommodell och senare kvantmekaniken. Den nya förståelse som kvantmekaniken har gett oss har i sin tur lett till tillämpningar som lasrar, lysdioder och halvledarkomponenter som finns i våra datorer, för att nämna några.

text evelina lindén bild albert rahmn

Knut Wicksell var passionerat intresserad av att lösa samhällsproblem och åtgärda social misär. Han fick en rektorsvarning för att ha drivit frågan att läkare skulle hjälpa fattiga föräldrar att begränsa sitt barnafödande. Världen var inte redo för det år 1880 – åtminstone inte Uppsala, där Knut Wicksell studerade. Faktum är att devisen ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” ovanför universitetsaulan har valts i kölvattnet efter ett Wicksell-föredrag där han pläderade för barnbegränsning, någonting som vid den tiden inte bara var olagligt, utan som dessutom betraktades som samhällsomstörtande. Efter licentiatexamen och studier i bland annat matematik, fysik, astronomi, historia, latin och nordiska språk, höll han föredrag, skrev pamfletter, bildade opinion. Han gjorde sig känd som kritiker av kyrkan, monarkin och försvaret – till och med av äktenskapet. Eftersom han starkt vände sig emot den lagstiftning som gjorde mannen till förmyndare över sin hustru, vägrade han viga sig i kyrkan och tecknade istället ett samlevnadskontrakt med sin Anna Bugge. Hon blev den som såg till att Knut Wicksell koncentrerade sig på akademiska studier. Efter att han blivit professor satsade hon på en egen karriär och engagerade sig i fredsrörelsen, rösträttsfrågan och kvinnorörelsen. – Knut Wicksell framstår idag som vårt lands främste nationalekonom, eller till och med främste samhällsvetare. Han tillhör nationalekonomins

foto: ub

Johannes ”Janne” Rydberg (1854–1919) studerade spektrallinjerna, det vill säga ljus med specifika färger eller våglängder som emitteras från eller absorberas av olika grundämnen. Han upptäckte en regelbundenhet i vågtalen av spektralserierna. Efter idogt arbete fann Janne Rydberg 1888 en formel med vilken vågtalen i olika alkalimetallers spektra kunde beräknas. Formeln innehåller en universell konstant, som kallas Rydbergs konstant. – Vad Rydberg fann var en matematisk formel som stämde med de mönster som bildas av spektrallinjerna och som forskarna redan på Rydbergs tid kunde studera i laboratoriet. Varför formeln stämde så väl som den gjorde kunde Rydberg inte förstå då, säger Anne L’Huillier, professor i atomfysik. Rydbergs formel är historiskt betydelsefull eftersom den ledde nobelpristagaren Niels Bohr till sin, förvisso inte helt korrekta, atommodell. Den i sin tur ledde till utvecklandet av kvantmekaniken, men detta skedde efter Rydbergs död, berättar Anne L’Huillier. Kvantmekaniken är en övergripande teori som beskriver de fundamentala fysikprocesserna på atomära och subatomära nivåer. Den utvecklades 1925–1926 av Erwin Schrödinger, Paul Dirac och en rad andra stora fysiker. – Att förstå fysiken bakom Rydbergs formel var en motivation

Han förespråkade barnbegränsning och preventivmedel redan fyra decennier före Elise Ottesen-Jensen. Han levde i samvetsäktenskap, intresserade sig för sociala problem, ville se rösträtt för kvinnor – och nu styr hans teorier penningpolitikens utformning i västvärlden. Knut Wicksell, banbrytande professor i nationalekonomi i Lund 1901–1916, var en man före sin tid.

för dessa forskare. Det är fortfarande samma teori som vi använder idag för att beskriva och förstå materia, säger Anne L’Huillier. Den ökade förståelsen av naturen som kvantmekaniken har lett till har i sin tur möjliggjort många tillämpningar i dagens vardagsliv, exempelvis lasrar, atomur och GPS, supraledande magneter samt magnetisk resonanstomografi – en teknik som idag finns på våra sjukhus. – Idag läser studenter världen över om Rydbergs formel i kurser som handlar om atomfysik och kvantmekanik. Rydbergs konstant används av forskare i vitt skilda områden av modern naturvetenskap. Det han gjorde var väldigt viktigt för vetenskapen, säger Anne L’Huillier om en av Lunds universitets mest namnkunniga professorer – om vilken det sägs att han under sin livstid hyllades mer utomlands än i sitt eget hemland. n

klassiker, säger Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan och expert på Knut Wicksell. – Kring sekelskiftet 1900 sammanfattade han på ett lysande sätt de centrala delarna av den ekonomiska teori som växte fram under senare hälften av 1800-talet. Hans teorier har haft ett genomgripande inflytande såväl på den nationalekonomiska vetenskapen som på den ekonomiska politiken. Hans förslag om skatter och beslutsformer inom den offentliga sektorn har inspirerat den så kallade public choice-skolan. Det främsta vetenskapliga bidraget från Wicksell är inom penningteorin. Centralbanker som Federal Reserve, ECB, Bank of England och Riksbanken bygger idag sin penningpolitik med målet låg och stabil inflation på den teori som utvecklades för mer än 100 år sedan av Wicksell. – Det är Wicksells idéer – inte John Maynard Keynes eller Milton Friedmans – som styr den moderna penningpolitiken, konstaterar Lars Jonung. n

läs om fler banbrytare på nästa sida

24

}}}


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET HALMSTAD/GÖTEBORG

HELSINGØR

ANNONS

Företagande

VÄXJÖ/KALMAR KRISTIANSTAD/ KARLSKRONA

HELSINGBORG

HÄSSLEHOLM

20 MINUTER till Lunds universitet.

LANDSKRONA B KØ V HA EN

BÆK

LUND

N H

ROSKILDE

1 TIMME till Kastrup.

NORDHAVN

MALMÖ C

NY ELLEBJERG CPH/KASTRUP

ED

LÄS MER OM TÅGTUNNELN PÅ europasparet.se

YSTAD

KØGE

TRELLEBORG

Väx med oss

NÆSTVED

Är du uppdaterad om de nya möjligheterna i Landskrona? Landskrona är en stad i stark förändring. På ett fåtal år har flera omfattande nyckel­ förändringar initierats; kommunen är idag högintressant för pionjärer som tidigt kan se starka fördelar med att bo och/eller etablera företag i en vacker och snabb­ växande del av regionen med överlägsna kommunikationer. Är du en av dem?

ASSA ABLOY | ALFDEX | NINJAS IN PYJAMAS

Därför har framgångsrika företag valt Landskrona

3

sätt att växa med Linc – inkubator, kontorsplats och möten LÄS OM LINC PÅ linclandskrona.se

SE FILMEN PÅ landskrona.se/openforbusiness

1

Nummer 1 i Sverige på IT­ och telenät. Först i världen med fiber åt alla.

Affärsmöjligheterna God tillgång på kontor och etableringsmark En stark industri Kommunservice som märks

Läs mer om vad Landskrona kan göra för er på

landskrona.se/openforbusiness

Grattis Lunds universitet 350 år! Som en present till Lunds universitet kommer vi på Akademiska Hus plantera 20 magnolior i ett stråk från Kemicentrum i norr till Lundagård i söder. Den första planterar vi under Biologins dag lördagen den 8 april utanför Biologiska institutionen. Varmt välkommen att delta vid planteringen samt vid universitetets föreläsning och magnoliaauktion.

25


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

TORSTEN HÄGERSTRAND

EDLER OCH HERTZ

– Många vet nog inte hur stort namn Torsten Hägerstrand fortfarande är bland kulturgeografer i internationella kretsar. När jag är ute och reser i tjänsten har jag alltid en föreläsning om honom förberedd. Det efterfrågas! Det säger kulturgeografen Eric Clark, som brukade dela fikabord med Hägerstrand under sin doktorandtid.

En lundauppfinning av stort internationellt värde för miljoner patienter är ultraljudsundersökningarna. De utvecklades i början av 50-talet av kardiologen Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz, med viss hjälp från Kockums och Siemens.

TIDSGEOGRAFINS FADER SOM BILDADE EGEN SKOLA

PIONJÄRERNA INOM ULTRALJUDSDIAGNOSTIKEN

text ingela björck bild per lindström

text ulrika oredsson bild claes hall/hagblom foto

En gång i tiden talade kulturgeografer om ”the Lund school” och ”the Berkeley school”. ”The Lund school” grundlades av Torsten Hägerstrand under 1960- och 70-talen när han utvecklade forskning inom tidsgeografi, ett ämne som har fått särskilt stor betydelse inom samhällsplanering. – Lokalisering av samhällsservice var en fråga som Torsten Hägerstrand ansåg var mycket viktig, säger Eric Clark, som själv forskar om gentrifiering, det vill säga vad som händer när människor från högre samhällsklasser flyttar in i stadsdelar där det av tradition bor mindre välbeställda människor. – Jag skulle i och för sig tro att Hägerstrand var partipolitiskt liberal, men det fanns ett tydligt spår av socialistisk styrning i de modeller han lade fram – lokaliseringen

Initiativet kom från Inge Edler, som letade efter sätt att bättre kunna ställa diagnos på vissa hjärtfel. Radar kanske? Nej, men möjligen ultraljud, menade Hellmuth Hertz som hört att Kockums verkstäder kontrollerade svetsfogar med hjälp av ultraljud. De båda forskarna fick låna en liknande utrustning av Siemens, och provade först tekniken på sig själva. Principen bakom ultraljud är densamma som för ett ekolod: man mäter ekot från ljud som skickats in mot olika vävnader. Tekniken användes först vid hjärtundersökningar, men används nu också för att studera fostertillväxt, blodkärl, bihåleproblem med mera. – Kvaliteten på utrustningen blir allt bättre och man kan se allt mer på ultraljudsbilderna. Det finns nu också ett kontrastmedel som kan sprutas in vid vissa ultraljudsundersökningar,

av samhällsresurserna skulle göras utifrån ett rättviseperspektiv. Hägerstrand hade, enligt Eric Clark, en vida känd kommunikativ förmåga vilket var en viktig anledning till att hans forskning fick ett stort genomslag bland såväl politiker som inom forskarvärlden. – Tvärvetenskap och det personliga och kreativa mötet mellan människor var en hjärtefråga för honom, säger Eric Clark och berättar att Hägerstrand spelade en viktig roll när Linköpings universitet organiserade sin forskning inom olika temaområden. Hägerstrand var kritisk till att Lunds universitet började bygga institutioner utanför stadskärnan, eftersom han menade att detta gjorde att de personliga mötena mellan forskare minskade. n

som är mer skonsamt än de kontrastmedel som används i andra sammanhang. Själva undersökningen är ju också fri från strålning och därmed skonsam för patienten, säger överläkaren i radiologi Karin Fristedt på Helsingborgs lasarett. Det pågår också mycket forskning för att använda ultraljud i nya sammanhang. Här är några exempel på vad olika LU-forskare arbetat med: • Att separera cancerceller från andra celler i blodprover. • Kontrollera barnets tillstånd under en pågående förlossning. • Rena blodet från fettpartiklar vid en hjärtoperation. • Bedöma tumörer i äggstockarna. • Sortera celler inför en stamcells transplantation. • Skilja mellan farliga och ofarliga plack (beläggningar) i halspuls- ådern. n

”ÅH, DÄR ÄR JU DU. VI HAR LETAT EFTER DIG.” Förlåt! Vi kanske ska presentera oss först. Hej, vi är HSB Skåne och vi är en kooperativ organisation, vilket innebär att vi ägs och styrs av våra medlemmar. Vi är med och tar samhällsansvaret. Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla framtidens boende. Men nog om oss. Vem är du och vad sysslar du med på dagarna? Söker du nytt jobb? Är du student? Spännande! Är det kanske så att du letar efter ett inspirerande examensjobb eller praktikplats? Då har du kommit rätt. Vi vill gärna se fler som studerar på högskola eller universitet i vår verksamhet. Det vill vi dels för att ge dig som student ett kul och samhällsnyttigt projekt, dels för oss för att ta del av de kunskaper du besitter. Vi ser också ett samarbete med dig som student som viktigt för oss utifrån våra kommande rekryteringsbehov. Kontakta oss – vi vill gärna veta mer om dig och vad du kan göra för vår organisation! Tfn: 046-210 84 00 E-post: info@skane.hsb.se www.hsb.se/skane

26


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

VÄLKOMMEN TILL NOVA MED ÖVER 80 BUTIKER, 4 RESTAURANGER OCH 3 CAFÉER.

VARDAG 10 – 20 LÖR – SÖN 10 – 17 1500 P-PLATSER. FRI PARKERING!

novalund.se

No magic. Just nature. With Cleanit®, our ground-breaking and resource efficient technology, more people can get access to clean drinking water. This is only one example of how our metal powders make the world more sustainable. Inspire industry to make more with less. www.hoganas.com 27

ANNONS


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

På jubileumsresa genom tid och rum Häng med på en resa genom århundradena, i jakten på när nuet och det förgångna smälter samman. Universitetets historia lever och finns mitt ibland oss. Det är ju samma stad, samma gator och byggnader då som nu. Det enda som rent geografiskt skiljer oss från våra 1600-talskollegor är en mätbar sträcka i rymden. 350 år av universitetshistoria är 350 varv runt solen. Varken mer eller mindre. Så låt oss ta en promenad och landa tidsmaskinen där allt började.

Liberiet till vänster, i förgrunden, och Lunds domkyrka till höger.

text lena björk blixt bild magnus bergström, wikicommons, historiska muséet, perry nordeng

På ett smått oförklarligt sätt pressar vi oss bort från de atomer som håller samman nuet i vår egen tid. Vi färdas bakåt och landar tidsmaskinen i ett annat nu, i 1600-talets Lund, då universitetet är nyfött. Framför oss reser sig Liberiets röda tegelväggar. Denna lilla medeltida byggnad utgör en av universitetets första undervisningslokaler. Här hålls bland annat de naturvetenskapliga föreläsningarna. Om man lutar ryggen mot den nötta fasaden en liten stund kan man förhoppningsvis plötsligt förnimma ett ögonblick av tidlöshet. Kanske är det kvällsmörkret som anders spole bidrar. Eller kanske månens årtalslösa sken. En hastig skymt i ögonvrån. Är det måhända matematikprofessor Anders Spole som passerar runt hörnet och går in i byggnaden för att hålla ännu en av sina föreläsningar? Spole är en av universitetets första professorer, och hans tjänst innefattar förutom matematik även ämnena fysik, astronomi och navigation. En bevarad förteckning över föreläsningar år 1671 avslöjar

att han exempelvis föreläser om allmän optik, om ljusets brytning och reflexion. Han utför också demonstrationsexperiment för studenterna. Hans kollega, matematikprofessorn Martin Nordeman, föreläser om den klassiska mekaniken. Anders Spole har under sin tidigare resa i Europa mött flera av samtidens mest framstående naturvetenskapliga forskare och matematiker. Han har under resan dessutom lärt sig glasslipning för optiska instrument och har nu låtit bygga Lunds första astronomiska observatorium, med en drygt tio meter lång stjärnkikare, på taket ovanpå sin bostad några kvarter längre bort. Utforskandet av stjärnhimlen är omvälvande och fascinerande; ett sökande efter pusselbitar till den nya världsbilden.

har naturvetenskapen ändå fått förhållandevis många av universitetets första professurer. Lunds universitet vill vara ett lärosäte i frontlinjen av kunskapsmassan. Tyvärr får dock verksamheten redan åtta år efter sin start ett hastigt slut, eller snarare ett hastigt avbrott sett i backspegelns ljus. Danmark förklarar krig mot svenskarna och en stor del av Lunds bebyggelse bränns ner till följd av danskarnas härjningar. Inte kan professor Spole ana, när han står där inne i Liberiet bland sina studenter, att om bara några år kommer hans nybyggda observatorium att förstöras i dessa eldslågor. En kort promenad från Liberiet till Kungshuset tar oss på ett par minuter in i nästa århundrade. Vi landar tidsmaskinen år 1735, utanför torntrappan mitt på husets långsida. Universitetets verksamhet är i full gång. Äntligen arbetsro efter avbrotten då danskarna härjat i två olika omgångar. Kungshuset

KRIG OCH BRAND

Lunds domkyrka reser sig som en respektingivande grå koloss intill Liberiets smäckra uppenbarelse, måhända en symbolisk påminnelse om vilka studieämnen som av kyrkan ändå anses vara universitetets allra viktigaste i lärosätets begynnelse. Men trots rådande politik och maktstrukturer så

har nu blivit renoverat och ombyggt. Den magnifika torntrappan har bara tre år på nacken. Här inne i Kungshuset ska en anatomisk teater snart invigas. Och dessutom installeras här nu två unika samlingar, i var sitt hörnrum på andra våningens västra gavel. 300 TUNNOR SPANNMÅL

Professor Kilian Stobaeus är onekligen en tvärvetenskaplig forskare. Först kilian stobaeus får han en professur i naturhistoria och fysik år 1728, men byter den till en bättre betald professur i historia år 1732. Den lockande lönen består av 300 tunnor spannmål per år. I det ena rummet breder professor Kilian Stobaeus samling ut sig. Stobaeus har just detta år skänkt sin kuriosasamling till universitetet. }}}

NÅGRA AV LUNDS UNIVERSITETS MILSTOLPAR

1666

1668

19 december. Karl XI:s förmyndarregering, under ledning av änkedrottning Hedvig Eleonora, grundar Lunds universitet. Det får, liksom övriga universitet, bland annat egen jurisdiktion som till stor del är skild från Sveriges rättsväsen i övrigt.

28 januari. Universitetet invigs. Det har fyra fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk. Undervisningen bedrivs främst i domkyrkan och Liberiet.

1727 1727. Carl Linnaeus blir student i Lund och stannar ett år innan han läser vidare i Uppsala. Där blir han senare känd som blomsterkungen Carl von Linné.

28

1849

1880

1849. Studenter från Smålands nation tågar genom Lund utklädda till ett bondbröllop i vad som räknas som det första karnevalståget, något som senare utvecklar sig till Lundakarnevalen.

1880. De första kvinnliga studenterna antas vid universitetet: Hildegard Björck och Hedda ­Andersson. Båda studerar medicin.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

350 anledningar att älska olika! Bakom varje innovation finns en nyfikenhet, ett utforskande, ett lärande. En förmåga att lyssna på dem som vet mer och en vilja att dela med sig av det man själv kan. En prestigelös insikt att en briljant lösning kan komma varifrån som helst. Med det som värdering grundades Axis för över trettio år sedan, och med det som ledstjärna har vi utvecklats i symbios med Lunds fantastiska universitet. Alltid för att lära oss nytt. Lika självklart för att också ge tillbaka. Att gå i korridorerna på Axis är att ständigt uppmanas att såväl utmana som bidra. Att ständigt inse att enda sättet att hålla sig ung och vital är att fortsätta utforska världens alla olikheter – och kanske i ännu högre utsträckning inse vad som förenar oss alla. Det bolag som 1984 startade i Kuvösen på Ideon är idag en global marknadsledare med aktiv försäljning i 179 länder, ett företag som flera gånger tagit sig an olika

industrier och innoverat sig till toppen i bransch efter bransch.

Fotograf: Sarah Perfekt (Folkuniversitetet)

Den som försöker hitta den hemliga ingrediensen bakom framgången kommer att landa i något så simpelt som sunt förnuft. Bakom kulisserna syns företagets själ i form av en konsekvent och evig förmåga att bjuda in nya genier att bidra, ett prestigelöst mod att omvända fel till förtjänster och en oförtruten tro på öppenhet. Öppenhet för kulturer, mångfald och att alla i grund och botten vill väl och önskar bidra.

Oväntade möten med kultur förstärker forskarnas berättande Jord, betong – och musik! Hur låter det? ”Synnerligen njutbart” om man får tro publiken som var med på Kunskapsklubbens premiär i januari.

I den andan har vi tagit oss till toppen flera gånger, i den andan fortsätter vi definiera spelreglerna för vår marknad och i den andan fortsätter vi göra världen till en lite säkrare, lite smartare värld dag för dag. Tack Lunds universitet och grattis! Länge leve lärande, öppenhet och generositet!

De hade aldrig träffats innan. Och inte heller kunnat föreställa sig ett samarbete. Men visionen att tillsammans presentera en kväll om den mänskliga utvecklingen, och vår påverkan på jordklotet, lockade både mästergitarristen Göran Söllscher och idéhistorikern Sverker Sörlin. För när talare och musiker möts uppstår något tredje, större, där den ena uttrycksformen belyser och förstärker den andra. Göran Söllscher beskriver själv samarbetet som otroligt inspirerande. – Jag fick så många nya idéer och infallsvinklar till mitt musicerande, säger han. Det här är kärnan i vad Kunskapsklubben på Folkuniversitetet gör. Under 2017 presenterar Kunskapsklubben ett digert program som djupdyker i åtta universitetsämnen inom serien ”350 år av forskning”. Serien tar med publiken till platser som har betydelse för forskningen och ger forskarna utmaningar i mötet med kultur och publik. Just de oväntade kombinationerna är Kunskapsklubbens signum. Att både höra musik som människan skapat under hundratals år, och se bilder och höra berättelsen om hur människan far fram över jordklotet, ger perspektiv på vilka vi är. – Det finns spår av mänsklig verksamhet överallt på jorden. Genom kommunikationer, städer och jordbruk. Den här utvecklingen går inte att rulla tillbaka. Frågan är om den är övervägande positiv eller negativ. Kan vi acceptera vår påverkan på jordklotet om den leder till ett större välstånd?, säger Sverker Sörlin.

Vill du lyfta ditt företag? För oss har bärkraften i din idé och företagets framtidspotential större betydelse än dina reala tillgångar. Vår roll är att ta lite större risk och denna risk kan vi ta eftersom vi har ett uppdrag av staten och regionen att gynna svensk tillväxt. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Vi kompletterar marknaden genom att erbjuda bl.a. riskvilliga lån när ingen annan gör det.

almi.se/skane 29

Många i publiken var påtagligt rörda efter konsertföreläsningen. – Bättre start på säsongen än gårdagens arrangemang kan ingen önska sig. Synnerligen intressant och njutbart, säger Ola Fogelberg, en av besökarna på premiären. Under 2017 startar Kunskapsklubben upp också i Malmö, Lund och Kristianstad med föreläsningar om allt som rör sig i vår samtid. Dessutom besöker Kunskapsklubben Tycho Brahes museum på ön Ven tillsammans med stjärnforskaren Katherine Freese när det handlar om astronomi och kvantfysik. Nya programpunkter till kommer i snabb takt och publiceras löpande på Folkuniversitetets hemsida för Kunskapsklubben. Och så blir det givetvis mer musik. Redan i mars tar Anders Ljungar Chapelon med publiken på en tidsresa med flöjten som ledsagare på Dunkers kulturhus. För med musikens hjälp kan man få perspektiv på sin egen verksamhet. Det var något Sverker Sörlin tog med sig från säsongspremiären. – Hela världen är i någon slags svängning, kan man säga, och de som sysslar med musik har fått pejl på det, säger Sverker Sörlin.


ANNONS

HELA DENNA BILAGABILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET HELA DENNA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

foto: kennet ruona

150 ÅR AV STUDENTINFLYTANDE I samband med universitetets 350-årsjubileum kommer studentkårerna i Lund att fira 150 år av studentinflytande. Firandet kommer att bestå av en heldag av symposier med studenter från olika delar av världen, och i sann Lundaanda avslutas med en fest och jubileumskonsert i AF-borgen senare på kvällen. Genom att utgå från hur det ser ut idag hoppas Lunds universitets studentkårer belysa för- och nackdelar samt betydelsen av studentrösten och hur den kan komma att förändras i framtiden. Totalt kommer tre symposier att hållas, alla med utgångspunkt i studentinflytande men med såväl historiska, samtida, internationella och demokratiska perspektiv. Dagens första symposium, Aktivister och medbestämmare – studentrörelsen då och nu, kommer att lyfta diskussionen kring studentinflytandet ur ett historiskt perspektiv, men även hur inflytandet ser ut idag och hur det kommer att kunna påverka högre utbildningar i framtiden. Symposiet kommer att hållas av en student tillsammans med olika paneldeltagare. Under dagens andra symposium, Does action speak louder than words? And vice versa, kommer studenter från Sverige, USA, Sydafrika och olika delar av Europa diskutera hur studentinflytandet kan, och bör organiseras. Bredden av nationaliteter gör det också möjligt att lyfta olika perspektiv och problematisera studenters möjligheter att påverka i olika delar av världen. Dagen avslutas med paneldebatten Students as influencers of democracy med gäster som lyfter studentinflytandets roll för demokratins utveckling i ett globalt perspektiv. Evenemanget kräver registrering! Symposier Var: Palaestra hörsal, Lund När: 11:00–16:00. Jubileumsmiddag och konsert Var: Universitetsaulan (konsert), AF-borgen (middag) När: Från 18:00.

Han är en av pionjärerna i Sverige vad gäller samlandet av intressanta föremål. Fossil, växter, snäckskal, fornfynd, etnografiska föremål från andra världsdelar. Det finns ingen gräns för vad som kan vara av värde i utforskandet av vår värld via vetenskaperna. I Stobaeus samling finns dessutom en antik kondom, en grönländsk kajak och delar av en skalle som sägs ha varit Descartes. Kuriosasamlingen har tidigare förvarats i Stobaeus hem. Men från och med nu, år 1735, ska föremålen få möjlighet att imponera på så många fler besökare tack vare utställningen i Kungshuset. Dessutom bidrar samlingen både i undervisning och forskning. DONATION SOM TACK

I rummet intill finns den andra unika samlingen. Den består av ett stort antal instrument som illustrerar olika principer inom fysikämnet. Närmare bestämt är det 327 föremål, med vars hjälp man kan demonstrera exempelvis elektricitet, gravitation, rörelselagar, optik och stabila vätskors tillstånd. Samlingen har Lunds universitet fått av professor Daniel Menlös i samband med att Menlös blev professor i matematik några år tidigare. Daniel Menlös lovade nämligen att han för egna pengar skulle köpa in hela instrumentsamlingen av sin tidigare arbetsgivare Mårten Triewald i Stockholm och donera föremålen till universitetet ifall han fick professorstjänsten i Lund. Vi blickar bort mot den västra gaveln, mot andra våningen där de bägge samlingarna en gång fanns. För en hastig sekund infinner sig en svävande känsla av tidlöshet. Eller kanske är det bara en diffus längtan i själens innersta. Avståndet upphör. Just här, i denna byggnad, har vårt universitet drivit sin verksamhet under så många år, ända fram i vår egen tid. Så många människor som har passerat här. Universitetskollegor. Studenter. Unga människor med framtidsdrömmar. Alla dessa livsöden. Så många att prata med. Men istället för att stanna måste vi ta tidsmaskinen till nästa landningsplats. Vi promenerar från Kungshuset till den byggnad som i vår egen tid inhyser Historiska museet. Här landar vi i 1800-talets mitt. Avstånden är korta, universitetets byggnader har hittills varit samlade med Domkyrkan som symboliskt nav. Men snart väntar stora förändringar. KORRESPONDENS MED CHARLES DARWIN

Professor Sven Nilsson är en av de forskare som flyttar in i den nya institutionsbyggnaden år 1850. Han är en internationellt känd vetenskapsman inom zoologiämnet, men även inom arkeologin. Det nyuppförda huset framför sven nilsson oss har precis blivit institutionsbyggnad för ämnena kemi, fysik och zoologi. Det hade varit lockande att kliva in och leta upp professor Sven Nilsson i korridorerna och fråga ut honom angående hans korrespondens med en viss

1882 1952 1882. Dagens universitetshus, ritat av Helgo Zetterwall, invigs.

1952. Hans Alfredson blir student i Lund där han bland annat skriver spexet Djingis Khan 1954. Han blir senare en folkkär komiker, filmare och författare. 1992 blir han hedersdoktor vid Lunds universitet.

1983 1983. Sveriges första forskningsby, Ideon, grundas i Lund genom ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmöhus län, Lunds kommun och näringslivet. Idag finns ca 350 företag på Ideon. Under årens lopp har ca 75 procent av företagen på ett eller annat sätt haft nära anknytning till Lunds universitet.

30

ANNONS

Charles Darwin, men tidsresandet genom detta nya århundrade tycks ta för mycket kraft. Man blir nästa vimmelkantig. Kunskapsmassan inom akademien ökar i en accelererande fart. Ämnena blir alltmer specialiserade, och särskilt naturvetenskap och medicin kräver större lokaler till sina samlingar och experiment. Snart kommer inte ens denna nya stora byggnad att räcka – allt fler ämnen får egna institutioner i egna byggnader. Vi måste nu välja inriktning. Vilket ämne ska vi följa för att ta oss hem till vår egen tid? Det får bli fysik, och därför måste vi ganska omedelbart resa vidare. Endast några få årtionden passerar under promenaden upp till Sölvegatans södra ände. Vi landar tidsmaskinen utanför det hus som i vår egen tid inrymmer Pufendorfinstitutet, men som år 1885 är alldeles nybyggt för att inhysa fysikämnet i en egen institution. En hastig blick på den tjusiga fasaden och en förflugen önskan – tänk om professor Manne Siegbahn hade stannat kvar här med sin världsledande forskning, som gav honom Nobelpriset strax efter att han flyttat till Uppsala universitet på 1920-talet.

MAX IV laboratoriet. FRAMME VID FRAMTIDEN

Vi fortsätter upp längs Sölvegatan. Domkyrkan som nav känns nu väldigt avlägset. För varje steg vi tar närmar vi oss vår egen tid. Dagens fysikinstitution huserar i byggnader från år 1950, men vi nöjer oss inte med att parkera tidmaskinen där uppe i backen, i vårt eget nu. Den som vill kan promenera vidare mot framtiden, mot det som utgör en del av universitetets framtid, hela vägen ut till MAX IV. Väl framme vid MAX IV inser man att nuet följt med oss. Egentligen föga förvånande, det är ju så tillvaron fungerar – tiden expanderar stadigt sin horisont. Och allt är i ständig förändring. Förutom månen, som i en och samma rörelse tycks blicka ner på både oss och på våra tidigare kollegor genom århundradena. n Fotnot. Fakta i artikeln kommer från de tre böckerna Lunds universitet under 350 år – Historia och historier, Fysik i Lund under 300 år och Fysik i Lund i tid och rum.

1995

2014

1995. Sven Mattisson och Jaap Hartsen uppfinner en trådlös kommunikation mellan enheter som får namnet Bluetooth. Idag framställs miljontals nya Bluetooth-produkter varje dag.

2014. Universitetet lanserar sina tre första moocar (Massive Open Online Courses), storskaliga nätbaserade kurser som är öppna för alla.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

ANNONS

Flytta in bland palmer & olivträd Försäljning pågår i Landskrona

Snart kommer vi till:

Svedala Staffanstorp Trelleborg Ystad Vi ses på mässan den 9-11 maj i Malmö Intresserade av Sveriges grönaste 55+ boende ? Gör din intresseanmälan på www.bovieran.se

Forever young. GRATTIS FRÅN SYSAV SOM SER FRAM EMOT FORTSATT GOTT SAMARBETE

Sysav Utveckling AB, Box 50 344, 202 13 Malmö, epost@sysav.se, www.sysav.se 31

Utveckling AB


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN JUBILEUMSTIDNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET

32

ANNONS

Lunds universitet 350 år  
Lunds universitet 350 år  
Advertisement