Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Helsingborg!

Stora satsningar på ökad livskvalitet

Helsingborg blir den omtänksamma staden •4

IKEA skapar nya

mötesplatser

i samarbete med staden •14-15

Allt ljus riktas mot Helsingborg – H22 City Expo bjuder in världen•10-11 1


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

Helsingborg 2022

– det var där det smarta, hållbara och omtänksamma Sverige föddes

H ”

Helsingborg kraftsamlar för att hela tiden vara platsen för långsiktig, hållbar utveckling och hållbara investeringar.

elsingborg. Platsen för dig som vill utvecklas och vara med och påverka utvecklingen! 1955 arrangerades världsutställningen H55. Det sägs att över en miljon besökare kom till vår stad för att uppleva design och hantverksmässan som fortfarande i folkmun beskrivs som att ”det var där det moderna Sverige föddes”. En mässa som verkligen har gått till historien. Nu gör vi det igen, och denna gång bjuder vi in världen till stadsmässan H22 City Expo för att utforska hur vi med hjälp av innovation och samarbete utvecklar framtidens smarta, hållbara och omtänksamma stad. H22 City Expo är inte bara ett event utan det är en manifestation av allt innovationsarbete som har bubblat i vår stad de senaste åren, men det är minst lika mycket en språngbräda för allt det som vi vill ska genomsyra Helsingborg framåt. Läs mer om detta på sidan 10–11. Och kanske är det så att man om 65 år säger ” H22 – det var där det smarta, hållbara och omtänksamma Sverige föddes.” Ja, under 2022 är Helsingborg på många sätt en plats för ”once in a lifeti-

me”-upplevelser under den 35 dagar långa stadsmässan. Men vi kommer inte luta oss tillbaka efter 2022, utan Helsingborg kraftsamlar för att hela tiden vara platsen för långsiktig, hållbar utveckling och hållbara investeringar. Vi satsar på stadsutveckling i många områden, som skapar både spännande och attraktiva boendemiljöer och attraktiva arbetsplatser. Ett exempel är Östra Ramlösa som kommer att bli en helt ny stadsdel. Här vill vi skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden. En ledstjärna för Helsingborg är att kunna erbjuda hög livskvalitet för

alla våra invånare oavsett ålder, vilket du kan läsa mer om på sidan 4. På så sätt är vi attraktiva både för de som redan bor här, de som vill flytta hit, besöka oss, de som verkar här eller vill investera. Med denna tidning vill vi ge dig smakprov på allt det goda och inspirerande som händer i vår stad och som skapar långsiktigt värde för både människor och företag. Välkommen till oss!

Soraya Axelsson Head of H22 Annette Melander Berg Näringslivsdirektör

PROJEKTLEDARE: PETER ROSVALL REDAKTÖR: ROBIN WIDING GRAFISK FORM: JULIA NORDH TRYCK: KROONPRESS FRAMSIDESFOTO: HELSINGBORGS STAD

EN TIDNING FRÅN HELSINGBORGS STAD.

FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV:

MEDFÖLJER SOM BILAGA I

HELENA WENNERSTRÖM Försäljnings- och Marknadschef, Helsingborgs stad Tel: 073-076 17 39 E-post: helena.wennerstrom@helsingborg.se

DAGENS INDUSTRI, NOVEMBER 2021.

2

För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Peter Rosvall på tel: 0700-84 00 62 eller e-post: peter.rosvall@crossmediagroup.se Crossmedia Communication Kristallen B, 754 50 Uppsala crossmediagroup.se


Tillsammans för en hållbar framtid! Försök föreställa dig en värld helt utan el, bränslen och energi att värma upp våra hem med. Det går nästan inte, eller hur? För att kunna fortsätta leva tryggt och bekvämt är vi människor beroende av ett välfungerande energisystem. Men den stora utmaningen är att användningen av energislagen som krävs är den absolut största källan till koldioxidutsläpp i världen. I mer än 160 år har vi på Öresundskraft kämpat för att på alla sätt vi kan, bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld. Vi är stolta över hur långt vi kommit i arbetet med att ställa om vår el- och fjärrvärmeproduktion –men vi måste göra mer!

Skanna OR-koden eller gå in på tillsammansför17.se för att läsa mer!

Även om vi har kompetenserna, erfarenheterna och resurserna som krävs för att ställa om till en koldioxidneutral energianvändning (och till och med ta bort koldioxid ur atmosfären utan att använda för mycket resurser) så klarar vi inte av att bekämpa klimatutmaningarna helt själva. Tillsammans med dig har vi en fantastisk möjlighet att nå målet om en klimatneutral region med resursanvändning i balans. Så, genom att vara kund, medarbetare, leverantör eller partner till oss stöttar du vårt superviktiga arbete för en mer hållbar region – och faktiskt en bättre värld! Vi vet att den enda hållbara vägen framåt är #tillsammansför17


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

Den omtänksamma staden

med livskvalitet i fokus Begreppet livskvalitet innefattar en mängd olika delar och aspekter. Helsingborgs stad arbetar nu brett för att öka alla invånares livskvalitet i staden under parollen Den omtänksamma staden. Bland annat genomförs innovationssatningar inom skolmiljön och vård och omsorg för att svara upp mot de utmaningar som framtiden bjuder.

Livskvalitetsprogrammet i Helsingborgs stad syftar till att öka livskvaliteteten för Helsingborgsbor i alla åldrar, från de yngsta till de äldsta.

Text: Robin Widing • Foto: Helsingborgs stad

O

mtänksamhet är något väldigt positivt och djupt medmänskligt. Den omtänksamma staden är en av våra vägar framåt för att nå stadens vision om ett hållbart Helsingborg 2035, där vi bland annat vill se en gemensam, inkluderande och välkomnande stad med livskvalitet i fokus, konstaterar kommunalråd Lars Thunberg (KD) som också är ordförande i beredningen för livskvalitet och i vård- och omsorgsnämnden.

Fakta Demensvänligt Helsingborg Som ett led i att verka för ökad livskvalitet har Helsingborg inlett ett brett arbete med det man kallar Demensvänligt Helsingborg. Exempel på insatser:

Helsingborg har länge arbetat med

Redan nu har flera initiativ tagits inom bland annat skolan och i vårdoch omsorgs­verksamheten i staden. Livskvaliteten ska nämligen öka i samtliga åldrar – från de yngsta barnen till de äldsta invånarna i staden, och inriktningen är i båda fallen delvis digital. Inom förskola och skola har exempelvis en AI-assistent vid namn LAIban testats. Den kan exempelvis ge svar på frågor från barnen om vad det blir till lunch eller vilka kläder som rekommenderas när barnen ska ut och leka, beroende på vädret. – Barnen blir stärkta genom att de själva kan hitta svar på sina frågor, och pedagogerna, barnen och föräldrarna uppskattar att 4

l Demensvänliga utemiljöer

LAIban spås också kunna komma till

Foto: Mats Alm

fysiska åtgärder för att nå klimatneutralitet, miljövänliga transporter, renare luft och vatten samt en mängd andra faktorer som spelar in i invånarnas livskvalitet. Men det räcker inte, enligt Lars. – Vi måste, parallellt med tekniska framsteg, också ge utrymme för och lyfta fram social innovation för att hitta lösningarna på nya utmaningar framöver. Därför är det viktigt att Helsingborgs stad har valt att satsa stort på H22 – på välfärdsinnovation och framtidens hållbara samhälle med den smarta och omtänksamma staden. Vi vill kort sagt utveckla vår stad med en omtänksam och mänsklig approach, med människan och livskvalitet i fokus.

Livskvalitet handlar om så många delar och staden arbetar brett. Lars Thunberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden

informationen alltid är korrekt och lättillgänglig för alla. Alla får samma information och varje barn får chans att bli hört. LAIban blir också smartare för varje dag som går. Till exempel, förstår den alla språk som barnen vill ställa frågor på. På en av Helsingborgs förskolor, till exempel, pratar LAIban svenska, engelska, arabiska, ryska och franska, berättar Lars Thunberg.

användning inom äldreomsorgen på Helsingborgs vårdboenden framöver. För livskvaliteten är prioriterad även för den äldre generationen, precis som för barn och unga i Helsingborgs stads övergripande styrdokument, Livskvalitetsprogrammet. Och även för de äldre görs satsningar på smarta innovationer som kan skapa god livskvalitet. Ett exempel är att staden i samarbete med företaget E-drop testar ett nytt sätt för hemleverans av mat. – Beställningen knappas in på en app av de boende själva, eller av hemtjänst- och vårdpersonal. Inköpen levereras sedan till E-drops kylda och uppkopplade leveransskåp som ställts intill beställarens bostad. Projektet har nu varit i gång under ett år och personalen behöver inte längre planera sin dag efter när de ska handla, eller när de måste ta emot hemleveranser, utan kan låta de äldres behov styra schemat. – Livskvalitet handlar om så många delar och staden arbetar brett, på många olika sätt och i bred samverkan med många andra. Helsingborgs stad har det övergripande ansvaret för att förverkliga livskvalitetsprogrammet, men det vänder sig till alla som verkar och lever i kommunen, avslutar Lars Thunberg. l

Odlingsplatsen i Husensjö har i samråd med målgruppen och dess anhöriga valts ut för att skapa en ”sinnesträdgård” som syftar till att stimulera sinnena, locka fram positiva tankar och känslor, och öka välbefinnandet för dem som är där. l Hypoteslabbet Demensvänligt

Helsingborg Fokuserar på hur stadens förvaltningar och bolag kan samverka bättre. Involvering av målgruppen, personer med kognitiv sjukdom, och deras anhöriga är en central del av projektet som kommer att utforskas gemensamt med forskare från CASE och Socialhögskolan på Lunds universitet. H22 City Expo Många av Helsingborgs omtänksamma innovationer kommer visas upp under H22 City Expo den 30 maj-3 juli, 2022. Läs mer på h22cityexpo.se Läs mer om Helsingborgs livs­ kvalitets­program på helsingborg.se eller skanna QR-koden med din mobil.


DROTTNINGHÖG

– FRÅN MILJONPROGRAM TILL ATTRAKTIV STADSDEL

Drottninghög i Helsingborg är ett område i stor förändring. I dialog med invånarna förändras det klassiska miljonprogramsområdet - från rader av likadana hus till en varierad stadsdel med en blandning av boenden för människor i olika faser i livet. Innebörden av att skapa tillsammans har sällan varit mer tydlig än i stadsutvecklings­ projektet Drottning H i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg. – Hela projektet sträcker sig över 25 år och är på det sättet ett projekt utöver det vanliga. Tillsammans med staden, externa investerare och framför allt boende är det tydliga temat samverkan och att skapa något Mikaela Åberg. tillsammans, säger Mikaela Åberg, projektledare stadsutveckling på Helsingborgshem.

tematiserade frågor om exempelvis mobilitet, trygghet, lokalt engagemang och trivsel, berättar Mikaela. Totalt intervjuade vi 250 hyresgäster. Dialogen gör att vi får en grund att stå på och att de boende känner förtroende för processen. Blandade typer av boenden gör att människor på Drottninghög kan bo kvar i området när be­ hoven förändras genom livet.

Drottninghög har tidigare varit en homogen stadsdel bestående av hyresrätter fördelat på treor och fyror. Under projektets gång förändras området, både innanför och utanför väggarna. Det blir blandad bebyggelse med radhus och flerfamiljshus, och olika upplåtelseformer som äganderätt och bostadsrätter. Arbetet sker i nära dialog och i samarbete med boende. – 2013 genomfördes en stor dialoginsats med hemma­hos besök, där vi ställde frågor till boen­ de om drömmar och förhoppningar om hem­ met, vilket blev underlag för oss inför de första ombyggnadsetapperna. Under 2020 och 2021 följdes detta av dialog­projektet Drottninghög Tillsammans, där vi tillsammans med staden

Under H22 City Expo – den stora stadsmässan som anordnas i Helsingborg nästa år – är Drottninghög ett av fyra huvudområden, och går under temat ”Open Up For Co Creation”. Helsingborgshem planerar för flera olika aktiviteter på området. – För oss på Helsingborgshem handlar H22 om att sätta strålkastaren på Drottninghög och bjuda in till ett miljonprogram i förändring. Vi vill erbjuda besökaren olika smakprov på smarta arbetssätt och metoder för en nära stadsdels­ utveckling som adresserar utmaningarna i att bryta i problematiska strukturer, samtidigt som man tar vara på och vidareutvecklar kvaliteterna – tillsammans med de som bor där.

Fakta: Helsingborgshem och H22

Stadskvarteret: Besök fyra visningslägenheter i Helsingborgshems senaste nyproduktion på området. • Öppen studiolägenhet med yteffektiv planlösning och industriell känsla. • Stadslägenhet med ingång direkt från gatan à la Köpenhamn. • Familjeradhus, Drottninghögs första äganderätter. • Co-living, bo i en enhet på 11 kvadratmeter; dela på 200. ReCreate: Betong, en klimatbov av rang. Men också en av de viktigaste komponenterna i våra byggnader. Om återbruk av betongelement från rivningshus. Mobilitet: Nya bostäder och grönområden påverkar bilparkeringen. Om olika transportmöjligheter och insatser för arbete, återbruk och hälsa. Hör berättelsen; Cykelskola – en väg till arbete. Do More: Community med lokal odling och mat i fokus. Projekt med IKEA.

Välkommen till Drottninghög och Helsingborg!

5 TRENDER

Tillsammans får vi platser att leva En levande stadskärna skapar goda förutsättningar för näringslivet och är avgörande för hela kommunens attraktionskraft. Med ett ökat fokus på det lokala blir våra stadskärnor mer attraktiva. Helsingborg inser värdet av att arbeta strategiskt med stadskärnan. Fastighetsägarna är glada över att vara en del av det. En stadskärna förändras ständigt och sätts framför allt på prov under och efter en pandemi. Den nya situationen i våra stadskärnor skiljer sig från hur det var före pandemin. Beteenden har förändrats och nu behöver vi se till människors behov och anpassa stadsmiljön efter det. – Staden behöver vara en plats för innovation och kultur. I stadskärnan skapar fastigheterna kulissen till scenen där människorna får stå i centrum och livet mellan husen är stadens främsta framgångsfaktor. Tillsammans får vi platser att leva, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef på branschorganisationen Fastighetsägarna Syd,

Samverkan är nyckeln

Ständigt pågående är arbetet med att skapa Helsingborgs stadskärnas unika framtida identitet och samverkan är nyckeln. Helsingborgs stad, fastighetsägarna, handlarna, restaurangerna och andra aktörer i stadskärnan samarbetar via HBG City. Med andra ord, i Helsingborg är många engagerade i utvecklingen av stadskärnan. Det bådar gott inför framtiden.

Läs mer om utvecklingen i våra stadskärnor: www.fastighetsagarna.se/cityindex

vi ser i våra stadskärnor

1. Den hållbara staden

En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad

Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor

Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor

Utbudet i närområdet är en viktigt del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

Techella driver på förändringen i År 2019 var 22 procent av alla anställda inom ITbranschen kvinnor. Det innebär att näst intill fyra av fem i branschen är män. Det är något som nätverket Techella vill ändra på genom att lyfta och inspirera kvinnor att ta sig in i branschen. Text: Robin Widing • Foto: @photobyvans

2018

Jag har alltid varit övertygad om att vi behöver vara både män och kvinnor för att skapa den bästa innovationen. Emelie Nilsson Sträng

startade Emelie Nilsson Sträng det ideella nätverket Techella med en vilja att få någonting på plats som saknats under hennes egen resa inom IT- och tech-branschen. Idag arbetar hon huvudsakligen som manager på Noboto Innovation, ett techbolag i Helsingborg och driver Techella vid sidan av. – Techella, som det blev, har legat med mig i tankarna ganska länge och grundar sig i min egen resa inom branschen. Under mina första år i branschen så tänkte jag inte riktigt på att det var ett problem att vi var få, nästan tvärtom så var det till min fördel. Men sedan när jag hamnade i position att börja rekrytera tjejer så insåg jag hur svårt det var att faktiskt hitta kvinnor. För jag har alltid varit övertygad om att vi behöver vara både män och kvinnor för att skapa den bästa innovationen och utvecklingen., säger Emelie.

Emelie Nilsson Sträng (mitten) grundade nätverket Techella för att hjälpa fler kvinnor in i branschen.

Från start var ambitionen att samla 25–30

tjejer i nätverket, men Emelie märkte snabbt att betydligt fler än så var intresserade. Till det första eventet som anordnades anmälde sig det dubbla. Idag, tre år senare, finns Techella utöver Helsingborg också i Halmstad och Malmö och består av 450 medlemmar. – Mycket handlade om god timing och det blev tydligt att det var fler än jag som kände att det här var en plattform som hade saknats

i vår stad och att det fanns en stor drivkraft av att hjälpa varandra. Det är jättekul att det gått så bra, och framför allt väldigt fort, skrattar Emelie. Verktygen som Techella använder sig av är många och riktar inte bara in sig på att påverka branschen i stort, utan även på att skapa bättre förutsättningar. – Det främsta verktyget har varit att bygga

A Sustainable Tomorrow

– Sveriges största digiloga mötesplats för gränsöverskridande samarbeten

”A Sustainable Tomorrow är en av de viktigaste plattformarna i Sverige för att driva vårt gemensamma arbete med de globala hållbarhetsmålen.” Soraya Axelsson, chef H22, Helsingborgs stad

”Ur ett näringslivsperspektiv är det otroligt givande att vara med i ett modernt och effektivt upplägg med fokus på nätverkande, nya kunskaper och framförallt konkreta åtgärder kopplade till våra pågående och framtida hållbarhetsutmaningar.” Henrik Linder, hållbarhetschef Resurs Bank

6

FOTO: ATELJÉ LENA

Fredrik Reinfeldt, återkommande föreläsare hos A Sustainable Tomorrow

”A Sustainable Tomorrow är en katalysator för hållbar handling, för såväl deltagare som samhället runt omkring. Som finansmarknadsaktör ser vi stora värden i att interagera och samarbeta med andra företag och branscher i AST-familjen.” Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP

“Det är stora krafter i samhället som måste byta kurs. A Sustainable Tomorrow är en mötesplats där vi kan utbyta idéer, erfarenheter och strategier och bli inspirerade till att tro på framtiden.” Jakob Trollbäck, grundare The New Division

FOTO: DAN COLEMAN

”A Sustainable Tomorrow är ett viktigt gränsöverskridande initiativ som skapar engagemang på olika nivåer i samhället.”

FOTO: PETER KNUTSON

A Sustainable Tomorrow är partner till H22 och har etablerat sig som Sveriges ledande digiloga hållbarhetskonferens och nätverk. Målsättningen är att växa med lokala hubbar i hela landet och påskynda den hållbara omställningen utifrån FN:s Globala mål. Nästa hållbarhetskonferens blir den nionde i ordningen och anordnas 15 september 2022. ”A Sustainable Tomorrow skapar gränsöverskridande möten som leder till strategiska samarbeten. Det är avgörande för att klara omställningen till ett hållbart samhälle.” Jenny Lindén Urnes, ägare och ordförande Lindéngruppen

”Vi växer genom den digiloga mötesformen och 2022 är vår ambition att ha en hubb i varje svensk stad. Kontakta oss om du är intresserad!” Bo Nilsson, grundare A Sustainable Tomorrow

För mer info: asustainabletomorrow.se info@asustainabletomorrow.se


ANNONS

tech-branschen en community, där vi inom den kan hjälpas åt, stötta och lyfta varandra. Vad jag är mest stolt över är att veta att Techella påverkar kvinnors liv, att Techella kan hjälpa till vid jobbyte, att skapa praktikplatser och att skapa möjligheten till branschbyte.

Vad ser du behövs för att branschen ska bli mer jämställd? – Visst finns det säkert fortfarande kvar en stereotyp bild av vad teknik/IT/tech är, men jag tror också att vi är på en god väg till förändring. Det är 2021 – är du ett bolag som inte aktivt jobbar med de här frågorna, då kommer du som bolag inte att lyckas. Sen vill jag vara tydlig med att jämställdhet inte är att en arbetsplats måste vara 50/50 mellan könen. En jämställd arbetsplats är när man erbjuds exakt samma villkor och förutsättningar oavsett om du är man eller kvinna. En stor del i att andelen kvinnor trots allt

fortsatt är lite i branschen finns det flera orsaker till. En av de viktigaste menar Emelie är utbildningarna. – Jag hade haft lättare att sätta fingret på exakt vilka problem som är störst om jag själv känt att jag haft problem på min egen resa, men självklart finns det problem och undantag. Även på utbildningarna är

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

kvinnor i tydlig minoritet, även om vi ser förändringar i de klasser som har en UXinriktning, där är det nu är fler tjejer än killar. Men det får en ändå att fundera lite över vad det beror på. Jag tror mycket på YH-utbildningar där mer fokus ligger på praktik och att skaffa sig faktiskt erfarenhet inom branschen. En universitetsexamen är såklart fantastiskt, men jag tror också på snabbare vägar att utbilda sig.

Efter den snabba utveckling som Techella haft ser Emelie nu framåt, men blicken fäst vid målet: en bransch där alla har samma villkor. – Samma villkor och förutsättningar för alla är det vi jobbar för, men också att vi måste se till att hjälpas åt för att attrahera och berätta mera för den yngre generationen. Både tjejer och killar. Vi saknar 70 000 utvecklare, oavsett kön. Vi vill bli fler stjärnor som utvecklar den här branschen tillsammans. För det är tillsammans vi uppnår bäst resultat, konstaterar Emelie och fortsätter: – I och med att vi i Techella skapar förutsättningar så tar många kliv i karriären och jag är helt övertygad om att de där 29 procenten kvinnor på ledande positioner i techbranschen snart är en ännu högre siffra. l

VAD BLIR DIN NÄSTA UPPLEVELSE?

Prova något nytt, Helsingborgs kulturliv väntar runt hörnet!

hbgarena.se

helsingborgsstadsteater.se

helsingborgskonserthus.se

sofiero.se

Our Future City | H22 LUND UNIVERSITY | CAMPUS HELSINGBORG | 7–10 JUNE 2022 One week of academic talks, discussions, and workshops focusing on the 2030 Agenda sustainable development goal 11 on sustainable cities and communities. The event is held at Lund university in Helsingborg 7–10:th of June 2022.

ch.lu.se

7


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Nicorette startade i form av ett tuggummi som skulle hjälpa möniskor att sluta röka. Idag säljs Nicorette över hela världen i olika former, och allt utom plåstren tillverkas av McNeill i Helsingborg.

Från Helsingborg ut i vida världen – Nicorettes resa från lokal uppfinning till globalt hjälpmedel

Antalet rökare i världen fortsätter att öka och därmed ökar också de relaterade hälsoproblemen. Sedan 1978 har nikotinläkemedel producerats i Helsingborg och så är det fortsatt. Med skillnaden att produkterna idag når ut över hela världen. Text: Robin Widing • Foto: Johan Bävman

N Sven Sjövall, platschef för R&D. Foto: Jonas Nordström

Jody Lodge, vd McNeil Helsingborg Foto: Jonas Nordström

8

icorette är namnet på en serie nikotinläkemedel producerat av McNeil i Helsingborg, som i sin tur är en del av det globala läkemedelsföretaget Johnson & Johnson. 1978 lanserades det första nikotinläkemedlet – den första innovationen i Nicorettes sortiment – och bestod av ett tuggummi, vilket numera är den mest klassiska formen för nikotinläkemedel. Resan började dock tidigare än så, berättar Sven Sjövall som är platschef för R&D på anläggningen i Helsingborg. – Backa drygt tio år, till 1967, så fick chefen för formuleringsavdelningen Ove Fernö på företaget Leo Läkemedel AB i uppdrag från två läkare i Lund att forska fram ett preparat för rökavvänjning. Läkarna hade märkt att nikotinabstinens gör det svårt för personer att sluta röka och att ett ersättningsmedel skulle hjälpa många. De efterlyste därför ett preparat med nikotin i terapeutiska doser. Det var startskottet som sedan skulle bli det första tuggummit från Nicorette, och det var då helt unikt med tuggummi som ett medicinskt format.

Under årtiondena sedan dess har McNeil i Helsingborg och varumärket Nicorette knappast stått still i sin utveckling. Nikotintuggummit är idag bara en del av en stor familj av produkter med målet att hjälpa personer att sluta röka. – Över åren som gått har vi jobbat oavbrutet med produktutveckling och gått från odragerade till dragerade tuggummin och dessutom i olika styrkor och smaker. För att sedan inte tala om helt andra format som plåster, munspray, sugtablett och inhalatorer. Insikten har kommit att rökavvänjning är individuellt och att ett sätt inte passar för alla. Dessutom har ju tobaksindustrin utvecklats i samma takt, och idag finns andra former av rökning som e-cigaretter. Vi behöver fortsätta att utveckla våra produkter för att hjälpa så många vi kan i samma takt, slår Sven fast. För så är det någonstans. Nicorettes produktutbud existerar i någon form tack vare, eller åtminstone sida vid sida om, de tobaksprodukter som finns på marknaden. En relation som skaparna av Nicorette på McNeil önskar ska upphöra så snart som möjligt, även om det skulle innebära slutet för Nicorette. Det menar i alla fall McNeils vd i Helsingborg, Jody Lodge. – Varje dag väljer folk att börja röka, men vår förhoppning är att de också någon dag ska sluta och ta hjälp av våra produkter för att lyckas. Tyvärr är vår verksamhet fortsatt stark, och jag säger tyvärr, för i teorin är vi en verksamhet som kommer att försvinna. Någonstans är det vårt slutliga mål. Den

närmsta framtiden ser jag dock inte att den punkten är inom räckhåll, säger han. Jody Lodge kom till McNeil och Helsing­ borg­sanläggningen 2017 och under den tiden har det varit fortsatta satsningar, bland annat stora sådana på hållbarhet och miljö. – Hållbarhetsresan började redan 2007 med att några passionerade medarbetare började fokusera på en rad insatser för att anläggningen skulle bli koldioxidneutral. Vi har reducerat vår egen konsumtion, satt in energieffektiva system och utnyttjat den infrastruktur som regionen och Helsingborgs stad har på plats gällande kyla, värme och biogas exempelvis. Resan har gjort skillnad och 2017 kunde företaget stolt gå ut med att man nått koldioxidneutralitet som första och hittills enda produktionsanläggning inom Johnson & Johnson. 2020 utsågs man till vinnare av Helsingborg stads miljöpris, och flera utmärkelser har både kommit innan och följt efter. Arbetet med hållbarhet fortsätter också att vara prioriterat. – Vi kommer att installera solpaneler, laddare för elbil och säker cykelförvaring för att underlätta för våra anställda att pendla till arbetet. Dessutom arbetar vi hårt för att minska matsvinnet genom att ta vara på matrester och portionsförpacka dessa som matlådor, alternativt att matavfall går till att bli biogas eller mat till djuren på zoo. Det är alltid kul att vi uppskattas av staden för vårt arbete, och i gengäld försöker vi göra vårt bästa för att vara en bra granne, avslutar Jody Lodge. l


VI DRIVS AV EN PASSION ATT UTVECKLA NYA SMARTA PRODUKTER. Efterfrågan på grönt, växtbaserat och färsk färdigmat ökar och vi är mer än redo att möta den. Vi gör det med ett gäng starka varumärken, ett offensivt hållbarhetsarbete och inställningen att allt är möjligt. Så kan det bli när man har huvudkontor och en stor del av produktionen i Helsingborg – en av Europas mest innovativa städer. Lär känna oss mer på bama.se och LinkedIn.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

H22 City Expo närmar sig med stormsteg

– Unika stadsmässan breder ut sig över Helsingborg Den 30 maj 2022 smäller det. Helsingborg öppnar upp och blir återigen skådeplats för ytterligare en internationell stadsmässa när H22 City Expo sprakar i gång. Under hela 35 dagar förvandlas Helsingborg till en plattform för innovatörer, entreprenörer, drömmare, visionärer och förändringsledare. Text: Robin Widing

Den främsta anledningen är att man kommer att få se och uppleva ett enormt nedslag i samtiden och att man som besökare får lära sig och veta mer om vad som väntar i framtiden. Soraya Axelsson, Head of H2

Soraya Axelsson, Head of H2.

10

H

elsingborgs stora välfärdssatsning H22 – The making of a smarter city, där staden gått samman för att utveckla morgondagens lösningar och innovationer, börjar närma sig en viktig hållplats. Den 30 maj 2022 öppnas dörrarna till staden för besökare från hela världen under H22 City Expo. – Känslan är bra och vi har skapat ett fantastiskt spännande innehåll till stadsmässan. Helsingborgs starka erfarenhet av stadsmässor med både H55 och H99 fortsätter nu med en innovationsmässa för den smarta, omtänksamma och hållbara staden som blir en landning i det övergripande arbetet med H22. Det är otroligt häftigt att se det här arbetet packas om i upplevelser. Är det en festival?

En bomässa? En konferens? Det är allt, och lite till, säger Soraya Axelsson som är Head of H22. Under mässan kommer fyra huvudområden

i Helsingborg vara i fokus: Drottninghög, Oceanhamnen, Slottshagen och Cityområdet. Samtliga kommer att vara fokuserade runt ett specifikt tema som speglar just det området. – I Drottninghög är temat Open up for co-creation, vilket speglar arbets­sättet i hela utvecklingen av den stadsdelen. Oceanhamnen har temat Open up for circularity i och med sina satsningar på hållbarhet och cirkulära lösningar. I cityområdet kommer temat vara Open up for the world och bli en portal för besökare från hela världen, och sist men inte minst har vi då Slottshagen med temat Open up for quality of life, med fokus just på livskvalitet i en central, grön oas, berättar Soraya. – Tre av områdena – Oceanhamnen, city och Slottshagen – hänger dessutom ihop och bildar tillsammans ett stort upplevelsestråk i de centrala delarna av Helsingborg.

Vad kan då alla de tusentals besökare som väntas till mässan förvänta sig? Jo, helt enkelt lite av allt. Det väntar innovationer, underhållning, mat och dryck, familjeaktiviteter samt möten och konferenser. – Det man kan förvänta sig är 35 fullspäckade och färgsprakande dagar med mängder av olika programpunkter. Mässan är till för alla och det kommer att finnas något för väldigt många målgrupper: från barn och unga till

H22 City Expo anordnas 30 maj och 3 juli 2022 på flera platser i Helsingborg. Ett av dem är Oceanhamnen.

äldre, nationella och internationella besökare, företagare, innovatörer och entreprenörer samt för privatpersoner.

Varför anser du att man behöver besöka mässan? – Den främsta anledningen är att man kommer att få se och uppleva ett enormt nedslag i samtiden och att man som besökare får lära sig och veta mer om vad som väntar i framtiden. Vi sätter ett ljus på allt som pågår just nu och öppnar upp för alla att komma och


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Om H22 City Expo

l En internationell stadsmässa i

Helsingborg med fokus på bland annat innovation, hållbarhet och morgondagens lösningar för den smarta staden. l Pågår mellan 30 maj och 3 juli.

utforska. En sådan chans kommer inte många gånger, så det är verkligen dags att ta tillfället i akt, säger Soraya glatt. Exakt hur programmet för mässan kommer att se ut jobbas det fortsatt med. Programmet kommer fyllas på kontinuerligt med fler upplevelser i takt med att H22 City Expo kommer närmre. Den 31 oktober lanserades dock expowebben innehållande en stor del av programmet. Det står klart att det kommer att bjudas på upplevelser för alla.

– Ett mål har varit att få in mycket lekfullhet i programmet, vilket inte minst syns på aktiviteterna för barnen. Vi kommer att ha fyra superhjältar baserade på de fyra elementen som guidar runt och pratar om stadsutvecklingen anpassat för barn. Mycket musik och andra kulturyttringar kommer det att bli för att skapa en folklig feststämning. Sedan kommer IKEA visa upp och bjuda in till flera stora satsningar som gjorts tillsammans med staden och en innovationsutställning äger rum som man

inte får missa, med exempel på alla de lyckade – och en del misslyckade – initiativ som tagits under den här resans gång. Sist men inte minst måste jag nämna Urban Future som valt att förlägga sin nästa konferens under H22 City Expo i Helsingborg under namnet Urban Future Helsingborg 22. Den lockar varje gång omkring 2000 så kallade CityChangers från hela världen till sina evenemang för att prata om hållbarhet och hur städer kan utvecklas mot framtiden, avslutar Soraya Axelsson. l

l Fyra huvudområden kommer

att stå i fokus med olika teman: Oceanhamnen, Drottninghög, Slottshagen och Cityområdet.

Vill du veta mer om H22 eller H22 City Expo?

Besök gärna h22cityexpo. se eller h22.se för att läsa om hela det övergripande arbetet i Helsingborg eller ta del av programmet när det växer fram. 11


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Fakta: Urban Future Plats | Helsingborg, Sweden Datum | 1–3 juni, 2022 Deltagare | ungefär 2000 Varaktighet | 3 dagar Sammanträden | Drygt 60 Fältstudier | Drygt 25 Talare | Omkring 200 från fyra olika kontinenter Sidoevenemang | 10+

Stor europeisk konferens gör comeback i Helsingborg

– Tusentals internationella ”CityChangers” intar H22 City Expo under juni Det började som en liten workshop om urban mobilitet åt staden Graz i Österrike. Inte ens tio år senare är Urban Future ett av Europas snabbast växande och största event för urban hållbarhetsutveckling. Den 1–3 juni kommer flera tusen så kallade CityChangers till Helsingborg när eventet gör comeback ”live” och besöker Sverige för första gången. Text: Robin Widing • Foto: Geir Anders Rybakken Ørsilien

G Gerald Babel-Sutter, grundare Urban Future. Foto: UFGC/Lupi Spuma

Under Urban Futur kommer en mängd olika aktiviteter att erbjudas.

12

erald Babel-Sutter är inte en man med blygsamt språk. Det står klart redan från starten av intervjun med Urban Futures vd och grundare när han ber oss, likt dem själva, vara ”in your face” i vårt språk. ”Vi försöker verkligen sticka ut hakan och göra våra event levande och underhållande”, säger han. Exakt hur levande och underhållande exempelvis en Fuckup night kan vara, det kommer besökarna under H22 City Expo få erfara när Urban Futures tusentals CityChangers – individer som med passion och engagemang kämpar för att skapa mer hållbara städer – kommer till Helsingborg den 1 till 3 juni 2022. Men mer om det senare. Urban Future har idag utvecklats till ett av Europas största event när det gäller utveckling av hållbara städer. Besöket i Helsingborg nästa sommar blir den femte konferensen i ordningen efter Oslo 2019, Wien 2018 och två före det i Graz, Österrike. I år och 2020 uteblev konferenserna av förklarliga skäl. – Vi brukar säga att vi både är ett event och en community som driver utveckling i städer runt om i Europa, och då med fokus på hållbarhet. Från start började det som en

workshop för staden Graz, men det urartade så pass mycket att vi till sist var 1000 personer från 30 olika länder som samlades runt tanken: Vad har andra städer redan gjort och vad kan vi lära oss av dem? Det arbetssättet tog vi sedan vidare och det har nu skapat ett stort event runt det hela där alla i vår community bidrar till ett årligt event i en specifik stad i Europa. Målet är att föra samman alla vi som arbetar för positiv förändring av våra stadsmiljöer. Näst på tur är alltså Helsingborg, och anled-

ningarna till att det blev just Sundets Pärla är många enligt Gerald. – Vi sitter i en ganska trevlig sits, där många städer vill att vi ska komma. Men vi tittar framför allt på två saker, utöver möjligheter att ta sig dit och annat självklart: först ser vi vilken historia om hållbarhet som staden har att berätta för andra städer, och sedan ser vi vilket team vi ska jobba med. Kemin oss emellan är jätteviktig, och teamet i Helsingborg – från politiker, H22 och andra inom staden har varit jättebra. – Sedan måste jag säga att Helsingborgs hållbarhetshistoria är unik. Det går inte nog att understryka den enorma omvandling som Helsingborg har gjort de senaste tio åren, trots att den skett lite under radarn i mina ögon. Idag är alla en del av förändringsarbetet och har möjlighet att förbättra och förändra, vilket man verkligen lyckats med. Deras inställning, att man ska lära sig av sina misstag, går också helt i linje med vår. Bara att de har en utmärkelse som heter ”Årets misslyckande” som dessutom tilldelas ett pris – det är ju fantastiskt.

Det för oss tillbaka till inledningen av den här texten och Fuckup night, som är en speciell programpunkt bland många under Urban Future, men som blivit ett av de mest

uppskattade av både besökare, värdstäder och inte minst Gerald själv. – Det handlar om att högprofilerade talare från olika områden som näringsliv, stadsutveckling eller något annat helt enkelt ställer sig på en scen och redogör för sitt värsta misslyckande. Det är inte ovanligt att det kommer tårar både hos talare och åhörare, men det är inte misslyckandena i sig som är i fokus. I stället är det viktiga vad de lärde sig från det som i flera fall varit en katastrof, men senare lett till succéer i kommande projekt. Allt är ännu inte satt i sten när det gäller

programmet, men flera teman finns ändå klara för Urban Future i Helsingborg. – Även utanför Urban Future, i H22 City Expo, händer det massor av intressanta saker under den veckan. Men två av våra teman kommer att vara dels hur man bygger en struktur för omvandling och innovation, dels grön stadsutveckling. Hur ska städer i Europa planera framtidens städer när nya stadsdelar ska ersätta exempelvis gamla industriområden? Vi kommer prata och fokusera på hur man ska kunna göra det på ett hållbart sätt.

Vad kan deltagare och besökare förvänta sig? – Sammantaget? En fantastisk upplevelse. För våra värdstäder blir upplevelsen olika beroende på vad man själv vill få ut av det. När drygt 2000 personer kommer till ens stad för att prata om hur man driver förändring så får man fundera: vad kan det ge oss? Många är duktiga på att involvera och göra reklam för det lokala näringslivet, medan andra ser hela eventet som ett sätt att lära sig av andra städers erfarenheter. Om man själv vill så är våra event ett perfekt och intensivt träningsläger i hur man driver hållbar utveckling, och det hoppas vi kunna erbjuda alla som besöker oss i Helsingborg, avslutar Gerald. l


MÖT FRAMTIDEN MED EXECUTIVE PROPERTY

Hirschgebouw

Executive Property äger och förvaltar exklusiva fastigheter i A-lägen, bland annat i Malmö, Helsingborg, Köpenhamn och Amsterdam. Vi driver också utvecklingsprojekt som Gertrudsviks Sjöstad och fjällanläggningar. Företag som arbetar i våra lokaler får inte bara en hyresvärd, utan en stabil och långsiktig partner som driver verksamheten med passion. Hög standard, flexibla lösningar och god service har varit vårt signum i snart 30 år. Nu blickar vi framåt.

exeprop.se

exeprop.se

GE DITT FÖRETAG RÄTT UTSIKTER

Besök exeprop.se för mer information.

Hektiskt i köket? Fokusera på matglädjen istället, säger vi. Att färdigskalade och skurna färskvaror är en tillgång i storkök och restaurang är ingen hemlighet. Vi på Aviko har bearbetat potatis, lök och rotfrukter i Skåne sedan 1979. Idag vågar vi faktiskt påstå att vi har Sveriges bredaste sortiment! Du som jobbar med mat har troligen mött oss under namnen 3N och Skal-mans. Nu tar vi ett omtag om varumärket, men det är samma fina, stora sortiment som tidigare, och – du hittar oss hos grossisterna, precis som vanligt.

avikonorden.se I info@aviko.se I 042-38 60 30

Skalat & skuret i Helsingborg Bäste färskpotati


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

IKEA och Helsingborgs går samman i unikt sam Ny mötesplats skapar möjligheter för många Vårt hem är så mycket mer än vad som ryms inom fyra väggar. Dagens hem sträcker sig så mycket längre och är en del av en gemenskap. För att utforska hemmets bredare roll utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har IKEA tillsammans med bland andra Helsingborgs stad nu inlett satsningar på tre olika platser i Helsingborg. Text: Robin Widing • Illustration och Foto: IKEA

V

Shaimma har fått jobb i köket på DM Äta och har igenom detta fått ett viktigt sammanhang i livet.

14

i återkommer alldeles strax till de tre satsningarna och vad de konkret innebär. Men först ska vi möta Shaimma som kom till Sverige från Egypten för sju år sedan. Under flera år har hon sökt upp emot 50 jobb i månaden utan att få napp – fram tills den dag IKEA sökte personal till en av sina satsningar på Drottninghög där Shaimma bor. – Jag fick komma på en intervju och berättade om mina tidigare erfarenheter. I Egypten jobbade jag som lärare, men matlagning var alltid ett stort intresse och tillsammans med min mamma lagade vi mat hemma till stora bröllop, berättar Shaimma och fortsätter samtidigt som leendet växer: – Jag blev så glad när Sara ringde mig och berättade att jag hade fått jobbet. Plötsligt hade jag en stor möjlighet att komma in i samhället, samtidigt som jag får göra något jag verkligen tycker om – att laga mat. Sara som Shaimma hänvisar till är Sara Sellerfors och är projektledare på IKEA med ansvar för bland annat rekrytering. Hon minns samtalet minst lika väl. – Det är ett av mina topp-tio-samtal i hela livet. Shaimma blev så glad och frågade inte

ens om lön eller någonting. Hon sa bara: ”Sara, nu måste vi dansa!”. – En del i satsningen vi gör inom IKEA handlar om att se hur vi kan vara en aktiv part i samhällsutvecklingen, och visa att det går att göra rekryteringar på annorlunda sätt. Vi ser inte bara till erfarenhet och utbildning, utan går djupare än så för att hitta rätt kompetens. Under H22 satsar IKEA på tre olika platser runt om i staden, och Shaimma är en del av satsningen i stadsdelen Drottninghög som kallas DM. – På Drottninghög utvecklar vi en helt ny mötesplats med DM, vilket är en förkortning av Do More och syftar till att vi vill skapa en plats där människor får göra mer av det man vill och önskar. Det vi kommer att skapa är en Urban Farm, en stadsodling, som kommer att kunna tillhandahålla grönsaker till den andra delen som är restaurangen där Shaimma kommer att jobba. Den tredje delen är marknadsdelen där grönsaker kommer att kunna säljas, men här finns också plats för annat: företag som vill testa någon idé, second hand och återbruk, eller varför inte bara komma och umgås, berättar Anna-Carin Alderin som är projektledare från IKEA.

Anna-Carin Alderin och Sara Sellerford, projektledare IKEA.

Agneta Simon, varuhuschef IKEA Helsingborg.

Utöver DM kommer IKEA också att ha en satsning på hur ett alternativt och hållbart samhälle kan komma att se ut. I Fredriksdalsskogen undersöks möjligheterna att bygga hållbart genom att göra just detta på en tom plats i skogen, inför H22 City Expo. Det sista projektet äger rum i en övergiven industrilokal i Oceanhamnen, Magasin 405, och kommer att vara tillägnat framtidens hem med olika matkoncept, shopping och andra överraskningar. Till samtliga dessa kommer också nya rekryteringar att behövas, vilket också kommer att ge fler i Shaimmas tidigare situation nya möjligheter. – Vi vet att det finns många som inte vill något annat än att komma i arbete, men som inte lyckats av olika anledningar. Vi vill visa att det går att göra rekryteringar på andra sätt än ”de vanliga” och därigenom få in helt fantastisk kompetens, säger Sara Sellerfors. Satsningen som IKEA nu gör är av ett unikt slag. Samarbetet med Helsingborgs stad runt de olika projekten är något nytt och ett steg i resan mot framtidens hem. – Vi har starka band till Helsingborg sedan lång tid tillbaka, och vi var med under


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

ANNONS

Vi lyfter Halland. Vi tar dig snabbaste vägen till Stockholm. Från Halmstad till Stockholm/Bromma tar det 50 minuter. Vi flyger flera gånger om dagen, sex dagar i veckan. Boka på airhalland.se eller via din resebyrå. Vi tar dig från Ängelholm till Bromma på mindre än en timme. För dig som flyger ofta har vi smarta lösningar. Kontakta vår regionchef Henrik Sköld-Johansson på henrik@airskane.se om du vill veta mer. Välkommen ombord!

stad arbete

Halmstad– Stockholm Bromma

fr 698:Enkel resa

DM, förkortning för Do More, blir en helt ny mötesplats som utformats av IKEA i samarbete med Helsingborgs stad.

stadsmässan H99, berättar Agneta Simon som är varuhuschef på IKEA Helsingborg. – IKEA Helsingborg vill vara en aktiv partner i alla dessa initiativ som startats i gång nu och när Helsingborgs stad gjort i princip hela staden till en testbädd så är det ett ypperligt tillfälle för oss att utforska framtidens lösningar. Det vi lär oss av de här satsningarna kan vi också ta med oss vidare ut i vår globala organisation. Inom de tre projekten vi startat inom ramen för H22 öppnas också möjligheter att ta del av nya spännande rekryteringar.

Fakta DM på Drottninghög

För IKEA väntar alltså en spännande tid framöver. Projekten i Oceanhamnen och Fredriksdalsskogen kommer att genomföras intensivt för att nå sin kulmen under H22 City Expo. När det gäller DM på Drottninghög är sikten och planerna mer långtgående. – Vi vill ju, i form av en stor internationell aktör, vara en del av samhällsutvecklingen och genom det här sättet att utforska vad framtiden kan ha att erbjuda så tar vi ett nytt grepp. DM ska bli en långsiktig satsning som kommer att leva kvar även efter H22 City Expo, men exakt hur den kommer att se ut och drivas framöver får framtiden utvisa, menar Anna-Carin Alderin.

DM står för Do More och är en inbjudan till Helsingborgsborna att ”göra mer” av just det som de gillar. En av grundtankarna är att vara inkluderande. Det är TILLSAMMANS som innehållet skapas.

Framtiden ser alltså ljus ut för både pro-

jektet och de som rekryterats till det, som Shaimma. – För mig är det jätteviktigt att bara ha ett jobb att gå till och inte bli sittande hemma ensam. Jag har fått en jättechans i och med den här satsningen och får dessutom hjälp med språket under tiden. Det är jag jätteglad för, avslutar hon. l

airhalland.se

DM är en helt ny typ av destination bestående av delarna DM Äta, DM Marknad och DM Odla. IKEA bygger upp en marknad för tillfälliga och långvariga butiker, ett kök för leverans och servering på plats, planterar och odlar utomhus och i växthus. DM blir en mötesplats, året om.

Målet är slå upp dörrarna till våren, men du är redan nu välkommen att börja skapa innehållet med oss! Följ Ikeas resa inför H22 på https://h22.ikea.com/ Instagram: @h22_for_the_many Besök www.dmhbg.se för att läsa om satsningen på Drottninghög. Instagram: @dm.hbg och @dm_ata

UPPTÄCK DUNKERS KULTURHUS I HELSINGBORG Här hittar du tänkvärda utställningar året om och spännande lokalhistoria, konst och musik från hela världen, teater för små och stora samt samtal om det oväntade. Det är en kreativ plats för skapande och fritt tänkande. Tillsammans med kreatörer och innovatörer sätter vi kulturen på kartan i Helsingborg, Sverige och världen. Dunkers kulturhus är en del av H22 City Expo – The making of a smarter city.

DUNKERSKULTURHUS 15


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

Forskning i fokus på Our Future City H22 City Expo i Helsingborg involverar hela staden. En självklar plats på stadsmässan har Lunds universitet som med sitt bidrag Our Future City vill skapa ett forskningspräglat mini-Almedalen den 7–10 juni på Campus Helsingborg. Text: Robin Widing • Foto: Campus Helsingborg/Lunds universitet

Det är nyttigt och viktigt att kunskapen vi producerar kommer ut och gör nytta i samhället. Charlotta Johnsson, rektor

E

n smältdegel för kunskap och deltagande”. Så beskriver Sanna Trygg och Magnus Adenskog, projektledare för Our Future City, hur Lunds universitets bidrag till H22 City Expo kommer se ut. – Our Future City är enkelt uttryckt ett mini-Almedalen med akademiskt präglade samtal som har utgångspunkt i Agenda 2030, säger Sanna Trygg. Kärnan i programmet under Our Future City kommer att vara scensamtal och paneldiskussioner, men utöver det kommer det bli en kombination av workshops, nätverksträffar, interaktiva aktiviteter och mycket mer. – Ett mål är att skapa oförutsedda möten, där personer från olika områden kan träffas och diskutera. De ytorna, för de mötena, försöker vi skapa under de här dagarna, säger Magnus Adenskog. Programmet är baserat på Agenda 2030:s

hållbarhetsmål. Varje dag består av ett nytt tema, och intressant nog för flera av dem så råder det ett slags motsatsförhållande i namnen. Ett exempel är Urban development and decay, översatt ungefär ”Urban utveckling och förfall”. – När vi pratar om hållbarhet och vägen mot hållbara samhällen behöver vi förhålla oss till den ganska dystopiska bilden av hur framtiden kan komma att vecklas ut. Även om vi ska lyfta fram goda exempel vill vi fånga in båda ändar av samtalet och problematisera frågor om framtidens samhälle och stad. Det är någonstans forskningens och akademins uppdrag, säger Sanna Trygg.

Sanna Trygg, kommunikationsansvarig Campus Helsingborg.

Magnus Adenskog, projektledare Our Future City.

16

Cecilia Cassinger, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg, är en av många forskare som deltar under veckan. – Tillsammans med mina forskarkollegor deltar jag i temat ”Urban development och decay”, där tonvikten ligger på lösningar och framtida utveckling, samt ”Urgent Urban Challenges” där fokus ligger på hur olika aktörer samverkar för att åstadkomma en trygg stadsmiljö. Det kommer att bli en mycket spännande vecka, säger Cecilia Cassinger. – Vi kommer att diskutera resultat från två pågående forskningsprojekt med branschaktörer och beslutsfattare. Det ena fokuserar på nya samarbetsformer för att främja handel i utsatta områden, det andra har inriktning kring hållbar turism i städer. Diskussionerna kommer avhandla frågor alltifrån medias betydelse för uppkomsten av överturism i

Charlotta Johnsson, rektor vid Campus Helsingborg, hoppas att universitetets forskning och kunskap ska nå ut i samhället och göra nytta under Our Future City.

Europas storstäder till ekosystemtjänster för en grönare urban turism. Magnus Adenskog och Sanna Trygg hoppas

att besökarna under Our Future City ska få med sig både kunskap och nya tankar. – Det har lanserats ett begrepp inom litteraturen som är ”feel-smart”, en motsvarighethet till feel-good. Vår önskan är att vi ska erbjuda en feel-smart-konferens genom att konkret visa på universitetets roll i samhället och nå ut med forskningen som bedrivs här, säger Magnus Adenskog. – Människor som kommer hit ska förhoppningsvis lämna oss med nya tankar och insikter. Efter en riktigt bra föreläsning eller diskussion kan man känna sig lite klokare, och den känslan hoppas vi att våra besökare kommer att ta med sig hem, konstaterar Sanna Trygg. Medverkan under H22 City Expo har varit en självklarhet för Campus Helsingborg. Som en viktig aktör i stadens utveckling vill universitetet genom Our Future City synliggöra aktuell forskning. Samtidigt hoppas Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, att nya dörrar ska öppnas för hela universitetet. – Det är nyttigt och viktigt att kunskapen vi producerar kommer ut och gör nytta i samhället. Temat för H22 City Expo är ”Open Up” och det är vad Lunds universitet gör, vi öppnar upp och vill visa allt fantastiskt som vi gör här.

– Samtidigt är det ett gyllene tillfälle för oss att visa upp Helsingborg som studentstad, hur campus ser ut och hur vi arbetar här. Mycket kommer att hända på Campus under stadsmässan och vi brukar säga att ett campus är värdefullt, men ett levande campus är ovärderligt. Att vi med frågorna vi driver här, och därigenom våra utbildningar, skapar ett levande campus – det vill vi ska synas under H22 City Expo, avslutar Charlotta Johnsson. l

Fakta Datum och teman för Our Future City En vecka fylld av akademiska samtal, diskussioner och workshops fokuserade runt Agenda 2030. Tisdag 7 juni: Citizen participation and resistance Onsdag 8 juni: Green urban growth and degrowth Torsdag 9 juni: Urgent urban challenges Fredag 10 juni: Urban development and decay


Innovation – Välinges passion Ta länsväg 111 norrut från Helsingborg, åk nedför backen förbi Domsten och fortsätt rakt fram i rondellen vid Viken. Där, på vänster sida om vägen, skymtar nu en modern, vit sexvåningsbyggnad som stolt reser sig över det bördiga landskapet på Kullahalvön.  Det är här, i jordbrukslandskapet i utkanterna av det pittoreska Viken som Välinge Innovation har sin hemvist. På 90-talet förändrade företaget radikalt hela den globala golvindustrin när det uppfann klickgolven. Välinge Innovation, som grundades av Darko Pervan, etablerade sig snabbt som en stor aktör på golvmarknaden som 2021 omsatte över 1,5 miljarder kronor. – Innovationsviljan är lika stark hos oss idag som när vi uppfann det första mekaniska klickgolvssystemet för över 20 år sedan, säger Niclas Håkansson, VD på Välinge Innovation. – Vi har vuxit till

Niclas Håkansson, VD Välinge Innovation

drygt 250 anställda, sökt och beviljats över 3 500 patent, och har fler än 300 licenstagare över hela världen som använder våra innovativa koncept i sina produkter. Det här är en riktig framgångssaga. Genom åren har Välinge kontinuerligt förbättrat sina klickgolvslösningar och till slut

var det uppenbart att samma teknik även skulle kunna revolutionera möbelindustrin genom att förenkla sättet möbler monteras på. Svaret på detta är klickmöbeltekniken Threespine® som nu används bland annat av Epoq-kök, Glimåkra of Sweden, Marks and Spencer och den japanska detaljhandelsjätten Nitori. För att förstå hur omfattande Välinges ambitioner är behöver man bara titta på hur företaget gick till väga när de introducerade sin unika Woodura®-teknik på marknaden. Woodura är helt enkelt en dröm för alla som gillar äkta trägolv – tekniken ger ett

Välinges huvudkontor ligger i utkanten av Viken, en av nordvästra Skånes mest pittoreska platser.

Välinge Innovations grundare, Darko Pervan, vid företagets ”partnervägg” som stolt visar upp Bolagets licenstagare från hela världen.

härdat trägolv som effektivt klarar både slag, stötar och vatten, samtidigt som den sparar miljön eftersom man får ut tio gånger mer golv av varje träd. När branschen inte tog till sig tekniken tillräckligt snabbt, tog Välinge saken i egna händer. – Vi visste ju att Woodura® var banbrytande, så vi insåg att det bästa sättet att snabbt bli erkända på marknaden och visa upp framtidens äkta

trägolv var att börja tillverka våra egna golv här i Viken och samtidigt erbjuda tekniken till licenstagare, säger Niclas Håkansson. – Vi har nu en av världens mest effektiva och moderna produktionsanläggningar för trägolv och den uppfyller dessutom alla krav för att producera FSC-certifierade

Välinge Innovations huvudkontor, vilket rymmer FoU-avdelning, utställningslokaler och ultramoderna produktionsanläggningar för härdade trägolv.

“Vi har vuxit till drygt 250 anställda, sökt och beviljats över 3 500 patent, och har fler än 300 licenstagare över hela världen som använder våra innovativa koncept i sina produkter. Det här är en riktig framgångssaga” produkter (Forest Stewardship Council), något som vi är mycket stolta över. Den största utmaningen har varit att kunna tillgodose den stora efterfrågan. Den färdiga produkten – Välinge Flooring Hardened Wood golv – säljs i USA och Kina och snart lanseras de även i Storbritannien och EU. Systerföretaget Bjelin AB använder samtidigt Woodura®- tekniken på den skandinaviska marknaden till sina populära golv med tekniken för härdat trä. Välinges majoritetsägare, Pervanovo Invest AB, väckte nyligen sensation i golvbranschen genom att meddela att de är i gång med bygget av världens största produktionsanläggning för trägolv i Ogulin, Kroatien. Detta visar verkligen att de tror på potentialen hos den patente-

rade tekniken. När den nya fabriken slår upp portarna kommer produktionskapaciteten för härdade trägolv med Woodura-tekniken att öka med enorma 20 miljoner kvadratmeter årligen. – Vi växer exponentiellt, både här i Viken och globalt. Vi på Välinge Innovation fokuserar skarpt på att uppnå vår dubbla vision: att ständigt komma med nya innovationer för golv och möbler och att bli världens största, mest innovativa och hållbara golvtillverkare och -distributör i våra utvalda segment, fortsätter Niclas Håkansson. Vi på Välinge Innovation är ständigt på jakt efter duktiga, engagerade personer till vårt team och det vi kan erbjuda är en garanterat spännande och dynamisk arbetsplats, där innovationsviljan är en del av vårt DNA.

Välinge Innovation AB Prästavägen 513, 263 65 Viken Tel: 042 23 78 15 | info@valinge.se | www.valinge.se

17


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

RecoLab med utvecklingsanläggning, testbädd och ett showroom är slutstationen för det innovativa och världsunika systemet för källsorterat avloppsvatten Tre Rör Ut.

Den innovationsdrivna och cirkulära staden

Världsunik satsning sätter Helsingborg i täten Omfattande innovationsprojekt drivs just nu i Helsingborg som en del av stadens satsningar på att bli en smartare och mer hållbar stad med cirkuläritet i fokus. Ett projekt är världsunikt och kallas Tre Rör Ut. Text: Robin Widing • Foto: Helsingborgs stad

Tre Rör Ut är ett lysande exempel på hur vi lyckats använda en plats i vår stad som en testbädd.

Henrik Frindberg, miljödirektör

Inom projektet MatSmart har matsvinnet i Helsingborgs skolor halverats sedan 2017. Foto: David Lundin

18

I

nvesteringarna som gjorts och görs i nya innovativa projekt i Helsingborg är omfattande, och har så varit under flera år. Fyra av de fem senaste åren har staden tilldelats pris som Sveriges miljöbästa kommun, och satsningarna på innovationer som en del i hållbarhetsarbetet ligger till stor grund för det. – Helsingborgs stad har gjort stora investeringar i miljö- och hållbarhets­ arbetet, och då framför allt via en mängd olika innovationsprojekt. Vi arbetar efter två olika styrande dokument och det är Helsingborgs Livskvalitetsprogram och vår översiktsplan. Medhjälp av dessa har vi varit framgångsrika i att sätta miljö- och klimatfrågor högt upp på agendan. Det sker en omställning nu och vi arbetar hårt för att få med oss alla olika parter på resan, säger Henrik Frindberg som är miljödirektör i Helsingborgs stad.

Partnerskap är ett ord som det lagts stor vikt vid i Helsingborg under senare år, framför allt

kopplat till det övergripande arbete med H22 och stadsmässan H22 City Expo. – Samarbete och samverkan är en grund­ pelare för att saker ska bli gjorda och utvecklas. Vi på Helsingborgs stad vill ju hitta intressenter som vill utveckla sina idéer, och för dem har vi kunnat öppna upp vår stad som en testbädd. I gengäld blir Helsingborg en stad som växlar upp sitt arbete för att hitta innovationer. Genom att ställa krav på varandra når vi nya nivåer, helt enkelt. Och Helsingborgs arbete har hittills varit

imponerande och mynnat ut i flera projekt som kan komma att bli vägledande för flera. Staden sorterar noggrant matavfall för att producera biogas, skolorna har genom projektet SmartMat lyckats halvera mängden matsvinn mellan 2017 och 2020, och en plattform i form av appen ”Haffa” har tagits fram för att kunna återanvända exempelvis kontorsmöbler inom Helsingborgs stads egen organisation. En stor satsning har också gjorts på det som kallas Vera Park, där Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) öppnat upp sina anläggningar för att tillsammans med andra aktörer försöka sluta kretsloppen med cirkulära flöden. Bland annat genom att hitta nya användningsområden för återvunnen plast. Faktum är att flera innovationsprojekt just kretsar kring cirkuläritet. – Vi vill att Helsingborg ska vara en hållbar

stad som fungerar långsiktigt och att ge våra invånare en god livskvalitet. För att nå dit behöver vi överge och lämna det linjära tänket och bli mer cirkulära i hur vi lever, arbetar och bor, säger Henrik Frindberg. Det mest lysande exemplet är det världsunika källsorterande avloppssystemet som installerats i den nya stadsdelen Oceanhamnen: Tre Rör Ut. Systemet består av tre olika avloppsledningar som var och en tar hand om olika typer av avfall – en ledning för toalettvatten, en för bad, dusch och tvätt och det tredje för matavfall via en köksavfallskvarn. Redan på väg ut från ett hem är avfallet därmed sorterat. – Tre Rör Ut är ett lysande exempel på hur vi lyckats använda en plats i vår stad som en testbädd. Det ger oss chansen att hitta nya hållbara, cirkulära lösningar för framtidens stad. Vi får synpunkter från hyresgäster och vi har kunnat testa hur systemet fungerar i verkligheten, berättar Henrik. Avfallet i systemet når till sist utvecklingsan-

läggningen RecoLab, som återvinner det som inkommer från avloppsystemet. Genom att källsortera avloppsvattnet fås en ökad biogas­ produktion, näringsämnen återvinns och läkemedelsreningen energieffektiviseras. RecoLab och Tre Rör Ut är bara några exempel på innovationer som leder Helsingborg in i framtidens cirkulära värld. l


Sedan slutet av 1800-talet har vi på Stenströms Skjortfabrik haft

Helsingborg med sin unika geografiska placering möjliggör för alla vi

Helsingborg som nav i vår verksamhet. Från August Stenström som

arbetar med att enkelt besöka oss. Närheten till Europa och våra tillver-

startade i liten skala 1883 - med allt från tidningsförsäljning till skjort-

kande fabriker skapar effektiv och snabb distribution – en förutsättning

produktion i världsklass - till dagens globala försäljning till länder som

för utveckling och expansion. Vi satsar framåt med nya lokaler och

Tyskland, USA, Kanada och Sydafrika. Stenströms kollektioner

internationella showroom i Helsingborg, på Drottninghög, och med

designas och distribueras än i dag från vårt huvudkontor i Helsingborg.

plats för utökat lager för att klara den ökande efterfrågan.

Kvalitet har alltid varit i vårt fokus och vi drivs passionerat av att skapa dina favoritplagg, som skall hålla länge.

Digitalisering är ett måste i dag och vi på Stenströms strävar efter att

Idag består sortimentet av allt från herrskjortor till blusar, stickade plagg,

ligga i framkant. För oss är det lika viktigt att finnas tillgängliga med

klänningar, kavajer och många varianter av accessoarer. Stenströms

våra kollektioner i både fysisk som digital handel. Vi är både stolta och

räknas i dag som ett av världens ledande premiumvarumärken för

glada över att fortsätta vår kärlekshistoria med Helsingborg och ser fram

skjortor - något vi är otroligt stolta över.

emot de kommande 120 åren i staden.


GREENHAUS – HUSET D

När man idag talar om hållbarhet är det inte bara miljön och klimatet som ligger i fokus. Social hållbarhet och människors livskvalitet är också viktiga delar. Det har Castellum tagit fasta på i utvecklingen av GreenHaus – Helsingborgs första byggnad med fokus på arbetsmiljö och hälsa, certifierad enligt den globala standarden WELL. Människor spenderar runt 90 procent av sin tid inomhus och forskning visar att den fysiska miljön har en stor påverkan på människors hälsa och välmående. Därför är det av stor vikt att den miljö, där vi människor spenderar en stor del av dygnet, är utformad på bästa sätt i relation till hur vi kan må så bra som möjligt. Med projektet GreenHaus sätter Castellum just den fysiska miljön i fokus. – Hur människor upplever ett hus och hur miljön i det huset kan bidra och ge något extra, det var vi intresserade av att undersöka. Därför har vi nu byggt Helsingborgs första WELL-certifierade kontorshus, säger Matts Borgström som är affärsområdeschef på Castellum. WELL-certifieringen innebär att miljön i en byggnad utformas på ett sätt som ska främja

20

människors hälsa och välmående. Allt från belysning och ventilation till materialval och insatser för bättre mental hälsa ingår i konceptet. Och allt detta har nu Castellum tagit fasta på. – Castellum är ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa, och den miljö- och Matts Borgström, affärsområdeschef på klimatmässiga delen av Castellum. hållbarhet är basstandard för oss. Med våra WELL-byggnader tar vi steget längre och utökar begreppet hållbarhet till att sträcka sig över flera perspektiv. GreenHaus blir vårt tredje WELL-certifierade hus, och det första i Helsingborg.

Med ett perfekt läge i den nya stadsdelen Oceanhamnen öppnar GreenHaus för en lättare vardag för de människor som verkar i och omkring huset. Huset ligger ett stenkast från Helsingborgs central, med restauranger, mötesplatser och gröna ytor alldeles runt hörnet – och inte minst vacker utsikt över havet. Men, det är trots allt insidan som räknas i GreenHaus. – Omgivningen bidrar till att skapa liv runt omkring GreenHaus, men fokus för oss har legat på vad vi kan erbjuda innanför väggarna. Här finns säker cykelförvaring för att underlätta för människor att lämna bilen hemma. Vi har skapat omklädningsrum för de som vill träna och motionera på ett eller annat sätt under arbetsdagen. Dessutom har en viktig del varit att utforma en plats där arbetsmiljön flyttar utomhus, och det har vi gjort via vårt koncept Work OUT – en takterrass med milsvid utsikt över havet, fullt utrustad för en arbetsdag utomhus, säger Matts. Men flexibiliteten i GreenHaus stannar inte vid möjligheterna att arbeta utomhus. Här finns också möjligheter att anpassa kontoren efter behov. Öppna ytor eller mer privata kontor, att skala upp eller ner – det är frågor som hyresgästen kan få hjälp med.


ÄR DET INRE RÄKNAS

MÖTEN, MAT OCH SERVICE i GreenHaus På husets entréplan har du en grönskande lobby med sköna fåtöljer, ett mysigt café med sallader, smoothies och givetvis gott kaffe, samt Instabox där du kan hämta dina paket. Caféet och dess trivsamma miljö ger en varm och välkomnande känsla som gör att man gärna dröjer sig kvar en minut eller två – oavsett om du ska vidare till ditt kontor eller är i huset på besök.

– På ett av byggnadens våningsplan kommer den duktiga coworking aktören, United Spaces att husera. Det innebär att man som aktör i byggnaden inte behöver ha allt inom sin egen organisation. Mötesplatser och konferensrum kommer man att kunna hyra in sig i där, säger Matts Borgström. GreenHaus kommer att få sin första hyresgäst på plats under april 2022, för att sedan räkna med full inflytt under hösten. Men redan innan dess öppnar möjligheter upp sig att titta närmare på det innovativa kontorshuset. Castellum är en framstående aktör under stadsmässan H22 City Expo under sommaren 2022. – Castellums vision är att lyfta fram framtidens arbetsplatser, med hälsa och välmående i fokus, i och med GreenHaus. Med sju områden från WELL-standarden kommer vi att sätta ljuset på GreenHaus och hur det här projektet bidrar till en hälsosam miljö för människorna som kommer att verka här. Totalt kommer vi preliminärt att ha sju visningstillfällen under H22 City Expo där man får komma och se hur vi arbetat med exempelvis ljus, ljud, luft och grönska i huset, avslutar Matts Borgström.

Fakta: GreenHaus Uthyrningsbar yta: 8000 kvm Färdigställt: vår 2022 Inflytt: Höst 2022 Garage: Cykel och bil Certifieringar: WELL och Miljöbyggnad Guld Vill du veta mer om GreenHaus och Castellums fokus på hälsa och välmående? Besök www.castellum.se/ vara-projekt och leta upp GreenHaus.

21


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad

I Helsingborg har vi bestämt oss för att använda innovation och samarbete som verktyg för att lösa dagens och morgondagens utmaningar.

H22 är språngbrädan till framtidens Helsingborg

V

ärldens städer står inför stora utmaningar och Helsingborg är inget undantag. Vår stad växer och fler människor ska få plats på samma yta som tidigare, förväntningarna på stadens service och tjänster ökar samtidigt som resurserna kommer att minska. Den stora ödesfrågan är, hur gör vi för att leverera bättre service imorgon, utveckla en hållbar och smart stad samtidigt som vi inte tummar på livskvaliteten? I Helsingborg har vi bestämt oss för att använda innovation

och samarbete som verktyg för att lösa dagens och morgondagens utmaningar. Men vi kan inte göra det själva. Vi måste göra det tillsammans med andra aktörer och därför har vi bjudit in organisationer, företag, näringsliv, akademi och civilsamhälle att vara med på vår resa. Vi kallar denna resa för H22. Vårt arbete med H22 är i nära kontakt med flera initiativ på EU- och FN-nivå eftersom vi vet att städer i hela världen brottas med samma utmaningar som vi. Det ger oss fantastiska möjligheter att lära av varandra. Att vi samarbetar med aktörer i hela världen är en av anledningarna till att EUkommissionen utsåg Helsingborg till en av Europas mest innovativa städer förra året.

of Technology) där vi tittar på AI-modeller för att stärka den upplevda tryggheten i Helsingborg. För att nämna några exempel. Det enskilda initiativet är viktigt, men det är ännu viktigare att vi använder staden på ett sätt som gör att många kan vara delaktiga i att skapa hög livskvalitet i Helsingborg. H22 har omvandlat Helsingborg till en testbädd och plattform där vi inte längre ser oss som utförare av service och tjänster utan istället möjliggörare för många aktörer att kunna utveckla staden tillsammans med oss. Välkommen att vara med på vår resa och välkommen till H22 City Expo den 30 maj-3 juli 2022.

Peter Danielsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Vi bygger framtidens Helsingborg NCC är byggföretaget med expertis att hantera komplexiteten i en byggprocess från start till mål, som ger en positiv påverkan på samhället och bidrar till dess utveckling. NCC bygger allt från stora infrastrukturprojekt till skolor, sjukhus, vägar, broar, badhus, bostäder och kontor. ncc.se

22

Foto: Studio-E

I dagsläget har vi nästan 300 pågående innovationsinitiativ: Barnens H22 – där barnen sätter agendan, sensorer för smartare idrottsanläggningar, AI-driven schemaläggning för skolorna och minskat matsvinn. Vårt samarbete med Bright Act motverkar våld i hemmet. Vår gemensamma satsning med IKEA utvecklar vår stad både utifrån ett cirkulärt-, och ett socialt hållbart perspektiv samtidigt som det engagerar studenter från hela världen i att utforska lösningar kring framtidens boende. Vi har initiativ om smart vård i hemmet, tekniska lösningar som ska underlätta för att personer med exempelvis demens att ha fortsatt självständighet, och vi har ett samarbete med MIT (Massachusetts Institute


”Som stadens största medlemsorganisation är det självklart för oss att finnas med” Hallå där! Kristian Lillö, kyrkoherde i Svenska kyrkan Helsingborg Varför är det viktigt för kyrkan att ta plats på en stadsmässa?

Hur kan Svenska kyrkan bidra till framtidens Helsingborg?

– Som stadens största medlemsorganisation, och med ett uppdrag som inkluderar hela livet, är det självklart för oss att finnas med. Att vara med och bidra till morgondagens lösningar för ökad livskvalitet för människor i Helsingborg genomsyrar hela vår verksamhet.

– Vi vill bidra till att ge unga i staden nya arenor, mötesplatser. Vi vill utveckla modeller för att samverka och agera tillsammans, som kan inspirera andra aktörer, i Helsingborg, men också nationellt. Men framförallt vill vi skapa utrymme för unga i Helsingborg att kunna hitta värdefull gemenskap, utvecklas och få hopp om framtiden.

R A MLÖSA PORT

Ett levande kvarter för livets alla skeden Med kvarteret Ramlösa Port skapar Lansa tillsammans med Helsingborgs stad ett nytt landmärke i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg. Här planerar vi för ca 250 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer – för gamla som unga, oavsett stadie i livet. Med en varierad kvartersbebyggelse och en god arkitektonisk idé är visionen att skapa ett levande och vackert kvarter som harmonierar med det kringliggande områdets karaktär. De första bostäderna beräknas stå inflyttningsklara 2024–2025. Läs mer och följ utvecklingen av kvarteret på lansa.se

Vill du veta mer? Mer information finns på: svenskakyrkan.se/helsingborg/h22

Brinovastaden Brinovastaden Brinovastaden

ssäkäkrkarraa örlrriltliiattaar rrvviviiooosssssppp am ukknttkiiootninoee nrre ro,ccohhcdhdeedt teatannaddnrardaräaär rä emm abrob NNäNärärtritditdiederenrrnanaakkäkänännnsnssoosoä , ,,föffö åååttvtvåvååttitinnin gg.g. .DDD eetet tffööfö rrssrtstaataäää rr rssa asm m ällälleellttesstsffuufnn ehm m hhäh , ,o hrh em em testesttrsytrgtygrgyaggabgo gr.ogr.g. Brinova en av Sydsveriges ledande samhällsbyggare. samhällsbyggare. Med Med enenväxande växandefastighetsportfölj fastighetsportföljbestående bestående ihuvudsak huvudsak Brinova växande fastighetsportfölj bestående Brinovaärär ären enav avSydsveriges Sydsveriges ledande ledande samhällsbyggare. avavav i ihuvudsak hyresbostäder och samhällsfastigheter är vivivi med med och och bidrar bidrar tilltillatt attbygga byggatrygga tryggasamhällen. samhällen.ViViVi möter upp ökande hyresbostäder bygga trygga samhällen. möter upp ökande hyresbostäderoch ochsamhällsfastigheter samhällsfastigheter är är med och möter upp dedede ökande demografiska behoven avprisvärda prisvärda boendenoch ochändamålsenliga ändamålsenligasamhällsfastigheter samhällsfastigheterpå växande orter nära arbetstillfällen demografiska samhällsfastigheter påpå växande orter nära arbetstillfällen demografiskabehoven behovenav prisvärdaboenden boenden och ändamålsenliga växande orter nära arbetstillfällen och stadskärnor. Som enstad stadi istaden. staden.Brinovastaden. Brinovastaden. och stadskärnor. och stadskärnor.Som Somen staden. Brinovastaden. Nyfiken?Besök Besökoss osspå påwww.brinova.se www.brinova.se Nyfiken? Nyfiken? Besök oss på www.brinova.se


WWW.STENBOCKEN.SE

VI SÄGER VÄLKOMMEN TILL SEX NYA HYRESGÄSTER. ACME GRUPPEN, TEODOLITEN MÄTTEKNIK, ERICO, SKARASLÄTTEN TRANSPORT, OFFITECH, PADEL PARKEN.

ETT MODERNARE FASTIGHETSBOLAG


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.