Gislaved

Page 1

GISLAVED

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

Varumärkena

som slagit nationellt s. 12-13 och globalt Det företagsamma

outdoor-livet

s. 15–17

Företagandet når nya höjder

Välkommen till entreprenörskap och livskvalitet s. 2, 8–9 1


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

Välkommen till livskvaliteten

E

ntreprenörskap, samarbete, kompetens, drivkraft och framåtanda präglar vår bygd. Livskvalitet erbjuds genom att här kan man både bo bra och ha råd att leva. 25-åriga ungdomar/par som har jobb kan bo i bra hus med bra trädgård, bygga familj – helt enkelt ha ett bra liv. Ett aktivt sport-, frilufts-, musik- och kulturliv är genomgående i hela regionen. Här finns det många eldsjälar som är ideellt aktiva i de olika föreningarna. Inflyttade kommer lätt in i samhället genom att vara delaktiga i någon av dessa föreningars värme och gemenskap. Här finns också jobben. Själv har jag gått en väg genom utbildning lokalt och på Chalmers i Göteborg, och därefter flyttat hem och jobbat på internationella, lokala företag med egna produkter som ligger främst i världen inom sina produktområden. Det funkar ypperligt att utbilda sig i storstäder och därefter flytta tillbaka och utvecklas med de fina företag och verksamheter som finns i vår region.

ANNONS

"Att kombinera spännande, intressanta jobb, med en aktiv fritid med härlig natur runt omkring oss – det är livskvalitet."

Välkommen till vår småländska gemenskap

V

Att höra att vissa av våra ungdomars mål är att bli egenföretagare säger en del om kulturen i vår bygd. Status här är att skapa och bygga något för framtiden. Om någon har en produktidé så är detta den region där denna produkt inom kort kan utvecklas och produceras. Här finns en hel del halvgalna optimister som vågar köra framåt. Det har hänt att något projekt kört fel, men det glömmer man snabbt här. Här finns lokala personer med bra erfarenhet som vågar satsa kapital för att skapa nya företag eller för att hjälpa lokala företag med sin utveckling. Välkommen hit.

i pratar om tid och livskvalitet, att hitta balans i livet mellan jobb och fritid. Tänk att vi i Gislaveds Kommun har just det… Vi har attraktiva och intressanta jobb, vi har en fantastisk natur, ett rikt kulturliv och spännande racingkultur med både Motorbanan i Anderstorp och Speedway i Gislaved. Vi har ett otroligt näringsliv med fantastiska utvecklingsmöjligheter, spännande jobb, intressanta varumärken och vi som bor här har en förmåga att hitta lösningar – vi är entreprenörer som är lösningsorienterade! Det är inte för inte som Gnosjöandan, symbolen för företagande, skapades här, i vår bygd! Något jag är oerhört stolt över. Ett fantastiskt exempel på just Gnosjöandan, och att vi hjälper varandra, fick vi förra året – när vi i mitt bolag på 10 dagar lyckades starta upp en hel fabrik med 300 anställda och en produktionskapacitet att montera 20 miljoner visir på tre månader. Tack vare att man hjälps åt i sann Gnosjöanda. Att kombinera spännande, intressanta jobb på våra fantastiska företag med modern teknik och innovativa lösningar, med en aktiv fritid med härlig natur runt omkring oss – det är livskvalitet. Vi bor ju i Smålands Åre, Hestras Isaberg! Där det finns otroliga möjligheter för den som älskar utomhusaktiviteter både vinter som sommar!

Kenneth Lundahl

Att vi dessutom har ett aktivt föreningsliv och ett rikt kulturliv med bland annat en musikskola som banat vägen för många musikaliska talanger och satt Gislaved på kartan är fantastiskt. Vill man i stället ha annan form av kultur och då motorsport är det bara att bege sig till Motorbanan i Anderstorp eller Gislaved för att få fascineras av fart och fläkt. Jag tycker också vi har ett strategiskt bra läge med bara någon timme till såväl Göteborg, som Malmö och Stockholm. Nära naturen, men bara en liten stund från storstadens puls och möjligheter om man vill det. Balans i livet mellan jobb och fritid, ja, det är precis så det är att leva och verka i Gislaveds kommun. Intressant, utvecklande jobb med alla möjligheter och samtidigt få lugnet, naturupplevelsen och livskvaliteten. Bättre kan man inte ha det.

Småländsk entreprenör Koncernchef Balco Group AB, Midcap Nasdaq och delägare i Lundahl & Hall

Jaana Fransson

Verksamhetschef OnePartnerGroup GGVV AB

PROJEKTLEDARE: PETER ROSVALL REDAKTÖR: ROBIN WIDING ART DIRECTOR: JULIA NORDH OMSLAGSBILD: ANDERS HOWERDAL TRYCK: KROONPRESS EN TIDNING FRÅN ENTER GISLAVED MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2021. FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: LEIF ÖSTERLIND, E-post: leif@entergislaved.se , tel: 0371-844 80

2

För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Peter Rosvall på tel: 0700-84 62 eller e-post: peter.rosvall@crossmediagroup.se

crossmediagroup.se


Smålandsstenars Mekaniska Verkstad, ofta känt som SMV, har en 100årig historik som maskinleverantör. Framförallt har olika maskiner för tunnplåtsbearbetning alltid funnits på sortimentet. Hand i hand med maskinbyggnation har SMV varit mån om att tillhandahålla service och underhåll. Dessa båda ben utgör basen för maskinsidan än idag. På senare år har verksamheten kompletterats med SMV Verktyg. Sortimentet omfattar skärande verktyg, skärvätskor och tillbehör för skärande bearbetning. Vi representerar världsledande leverantörer på respektive område och de ligger i framkant av utvecklingen. Moderna verktyg har ofta egenskaper som skapar förutsättningar för mycket effektiv och rationell produktion.

Maskiner och Service

Skärande bearbetning

Vår främsta leverantör TaeguTec, är en världsledande producent och växer snabbt. TaeguTec har varit hovleverantör på den asiatiska och sydkoreanska marknaden under decennier och är mycket innovativa. De har ett komplett sortiment uppdelat på ett antal produktlinjer. Mängder av nyheter har lanserats sista åren som vi mer än gärna visar upp.

Skärvätskor

Skärvätska används främst för att smörja och kyla bearbetningsprocessen. Det är olika typer av vätskor (emulsioner, oljor mm) som används. SMV Verktyg har förmånen att få representera Quaker-Houghton på den svenska och norska marknaden. De har ett komplett sortiment och utvecklar hela tiden sina produkter mot nya krav och ligger hela tiden i framkant. Quaker-Houghton har kemisk kompetens och laboratorium i Sverige.

I Smålandsstenar tillverkas och renoveras årligen flertalet maskiner. Det är hela presslinjer eller kompletteringar med enstaka maskiner och styrsystem. Produktiviteten är alltid i fokus och med automatisering är omställningstiderna reducerade till ett minimum. SMVs styrsystem är moduluppbyggda och systemet kan styra samtliga delar i en presslinje. Pressen i sig kan vara såväl en hydraulisk som en mekanisk press. SMVs serviceavdelning arbetar dels preventivt med förebyggande underhåll och dels med avhjälpande med reparationer. Vi har ett stort reservdelslager och en ändamålsenlig maskinpark och kan ofta hjälpa till med kort varsel. Vi har kompetens inom mekanik, hydraulik, el och automation. Behövs det kommer vi ut med vår kranbil och hämtar hem maskinen för genomgång.

Vi växer

Det finns alltid plats för duktiga medarbetare och vi har behov av att bli fler. På verktygsavdelningen söker vi Dig som har erfarenhet av bearbetning och önskar arbeta med försäljning. Då du besöker många företag är det viktigt att du trivs med högt tempo och att knyta kontakter. På maskinsidan har vi behov av mekanisk resp. elektrisk konstruktör samt automationsingenjör. Vidare behöver vi duktiga montörer och servicetekniker. I maskinhallen har vi kompletterat med fler CNC maskiner och vi behöver fler operatörer.

Välkommen!

Maskin

0371-343 40 marketing@smv.se smv.se

Verktyg

0371-343 48 verktyg@smv.se verktyg.smv.se

3


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

Gislaved och tillväxtorterna Smålandsstenar och Anderstorp kommer att genomgång stora förändringar under kommande decennier.

Gislaved 2040 – mötesplatsen vid Nissan

Framtidens gröna och företagsamma kommun växer smart Morgondagen är redan här. Just nu planeras omfattande stadsutvecklingsprojekt som ska göra Gislaved till en ännu attraktivare kommun med plats för möten i en grönskande och vacker omgivning. Med sin vision fram mot 2040 tar Gislaved ett nytt steg på sin resa.

G

islaveds kommun – med sina tre främsta tillväxtorter Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar – står inför stora omvandlingar framöver. Idé- och gestaltningsprogram har tagits fram för samtliga orter med fokus på hur framtiden kommer att se ut på respektive plats. – Den största förändringen och det mest omfattande arbetet kommer att ske i Gislaved. Men även i Anderstorp, med visionen Bro till bro, och kommande bostadsutveckling för Smålandsstenar kommer att medföra förändringar till våra tre större orter, säger Sven Hedlund som är stadsarkitekt på Gislaveds kommun.

Idag finns ett industriområde mellan stadens centrum och ån. Det är främst detta område som kommer att förvandlas till framtidens Gislaved. – Vi vill få ner staden mot vattnet och därför är det förändring av det befintliga industriområdet som vi kommer att arbeta med främst. Här räknar vi med att kunna möjliggöra för 500 bostäder, samtidigt som en förtätningsstrategi finns för centrala Gislaved där infrastruktur redan finns på plats. Där finns möjligheter att nå omkring 300 nya bostäder. Sedan är bostadsbyggande inte allt, utan vi ser framför oss att man ska kunna ta del av ån från parker, gångstråk, nya caféer och annan service.

I Gislaved är det framför allt vatten som ligger i fokus för

det som invånare och besökare kommer att möta? – Det kommer att vara en mer tydligt vattennära stad än idag, där människor har möjlighet att röra sig fritt utmed ån längre sträckor. Staden kommer att vara grönare med parker, torg och gröna, generösa ytor mellan de nya bostäderna. Bostadsbebyggelsen utgör en blandstad med höghus, villor och radhus. Invånarna, som vi ser i högre utsträckning bor centralt, kommer kunna åtnjuta parker med fruktträd, stadsodlingar och annat som normalt sett inte är kopplat till ett centralt boende mitt i en stad. Visionen är att vi kommer att ha ett gladare och grönare Gislaved, säger Sven Hedlund hoppfullt.

stadens utveckling och vision. Belägen alldeles intill ån Nissan finns potential att skapa en gemytlig och attraktiv stadsbild som idag kanske inte utnyttjas till fullo. Det, tillsammans med att efterfrågan på bostäder ökar, ligger till grund för den planerade visionen om vad Gislaved ska vara år 2040. – Nissan rinner rakt igenom vår tätort och bara på något enstaka ställe når bebyggelsen fram till ån. Vatten vet vi är en enorm tillgång för att skapa visuella värden och rekreation, och vår vision för Gislaved tar vara på det genom att vi planerar att föra ner staden närmare Nissan.

4

Om du föreställer dig Gislaved år 2040 – vilken stad är

Det är inte bara centralorten Gislaved som kommer att förändras de kommande decennierna. I Anderstorp – i området mellan de två broarna på Brogatan och Kvarngatan – kommer en liknande omvandling från industriområde till bostadsområde att genomföras. Totalt väntas 150–300 nya bostäder, utvecklad service och handelsplatser. – I arbetet med Anderstorp ligger vi längre fram än i Gislaved, men det är samtidigt mer komplicerat med bland annat saneringsarbete på området. Men Gislaved är en fantastisk bygd med industrier och ett starkt näringsliv som nu är i behov av nya bostäder för fortsatt utveckling. Omvandlingen i Smålandsstenar skiljer sig åt. 150–200 bostäder planeras och infrastruktur i form av nya gator ska anläggas. – I Smålandsstenar är industrin under stark utveckling. Vi håller nu på att planlägga området Haghult-Tillbo för bostadsutveckling i varierande form. Smålandsstenar är lite av kommunens heta ort med flera miljardföretag som hela tiden expanderar och i och med det behövs ny mark för bostäder till anställda. Nu skapar vi förutsättningar, vilket egentligen är genomgående för samtliga visioner i samtliga orter. Nya och attraktiva platser ska byggas och framtidens Gislaved ska vara en attraktiv kommun för både invånare, näringsliv och besökare, sammanfattar Sven Hedlund.

TEXT: ROBIN WIDING


NYTT NAMN OCH NYTT GREPP OM PLASTENS CIRKULARITET – TRIOWORLD TAR TÄTEN I PLASTOMSTÄLLNINGEN I över 50 år har Trioworld varit ledande inom plastförpackningslösningar. Nu tar företaget ett stort grepp om både sin egen och branschens framtid när återvunnen och cirkulär plast blir huvudfokus. 2021 markerar på flera sätt en ny era för Trioworld. I februari valde företaget att byta namn till just Trioworld från tidigare Trioplast och började därmed sin resa mot sin egen nya framtid. – Allting vi gör nu och framöver går i riktningen att göra vår plast ännu mer cirkulär. Genom stora investeringar och förvärv av andra bolag är vår ambition att ta kontroll över vår egen plast och göra allt för att bidra till en omställning till ännu mer återvunnen plast – samtidigt som vi behåller plastens styrkor och alla fördelar. Med Trioworld vill vi berätta att en ny resa startat och det är en resa som vi gör för att leda vår industri in i cirkularitet – tillsammans med dig som kund och konsument, säger Andreas Malmberg, vd på Trioworld. Trioworlds huvudprodukt är plastfilm baserad på polyeten, och plasten används inom jordbruk, matindustri, sjukvård, byggindustrin och som plastkassar inom dagligvaruhandeln. Flera förvärv som Trioworld gjort den senaste tiden – framför allt av Reviva Plastics – går i riktningen mot att kunna göra sin egen plast mer cirkulär och ta kontroll över flödet. – Ett av sätten för oss att säkerställa en större mängd återvunnen plast i våra produkter är att

själva gå in i återvinningsprocessen som vi nu gör med Reviva Plastics. Reviva är ett företag som återvinner all plast inom jordbruksindustrin – ett av våra största segment. På så sätt tillverkar vi plast till jordbruket som vi sedan kan återvinna via Reviva Plastics och sedan på nytt leverera ut till jordbruket. Utöver att själva ta kontroll över återvinningen inom flödet arbetar Trioworld också nära sina kunder för att få tillbaka så stor del av sin plast som möjligt. – Plasten har många bra egenskaper som inte går att få med något annat material. Problemet med plast uppkommer när det hamnar utanför flödet och förbränns. Nu får vi med oss återvinnarna, men vi jobbar också tätt och direkt med våra kunder så att vi kan få tillbaka den plast vi en gång levererat till dem, för att sedan kunna återvinna den till nya produkter.

Vi har haft ett tänk och jobbat aktivt kring återvinning sedan vi började, men för att kunna göra en insats för vår värld och minska våra klimatavtryck så är det här en resa som måste göras nu. Just nu har Trioworld en omsättning på 250 000 ton plast per år. Idag är andelen återvunnen plast ungefär 24 procent. Till 2025 ska den återvunna plasten utgöra 30 procent och till 2030 50 procent. – Med de investeringar som vi väljer att göra, tekniska innovationer och det faktum att våra kunder blir mer och mer angelägna att ta ett större grepp om sin plastanvändning så både tror och hoppas vi att vi ska kunna arbeta ännu snabbare än målen som vi satt upp. För oss är det en omställning och mycket att hantera internt och extern, men det är en omställning vi är villiga att göra för att ansvarsfullt leda vår industri mot ett mer cirkulärt flöde, avslutar Andreas Malmberg.

Vår växande hållbarhetsportfölj • Triogreen Förnybar polyeten • Trioloop Återvunnen polyeten • Triolean Tunnare material med bibehållen eller ökad prestanda

Utöver detta erbjuder vi också Trio Greenway – hållbara tjänster med bland annat skräddarsydd livscykelanalys

Vill du veta mer om vårt arbete med hållbarhet och cirkulära omställning? Tveka inte att kontakta oss så kan vi berätta mer. Besök också gärna vår hemsida på www.trioworld.com

5


Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

ANNONS

Jacob Nilsson flyttade efter studier i London till Gislaved och driver numera framgångsrika Axjo. Foto: Charlotta Landh

Från storstad till Småländska myllan – Jacob Nilsson hittade hem och framgång i Gislaved Milen mellan London och Gislaved är många, men för Jacob Nilsson var resan inte lång. 2003 bytte han storstadspuls mot Gnosjöanda och idag driver han ett framgångsrikt företag i Gislaved och har hittat familjelivet i idyllen Anderstorp.

S

måland och företagande finns med från grunden. Född och uppväxt i Tranås i en företagarfamilj var steget in i den världen inte långt när det väl var dags för Jacob Nilsson. Pappa drev företag inom plast och konstruktion och visst finns det inslag av arv i valet av både utbildning och yrkesbana. – Jag började plugga i Kristianstad med inriktning på både konstruktion och kemi. Efter det tog jag ett år i London där jag fick fördjupa mig ännu mer inom kemi. Då frågade jag pappa, som hade en del kontakter inom branschen, om han visste något bra företag att söka jobb på. Han nämnde då Axjo i Gislaved. Resten är som det brukar heta historia. Efter att ha fått

jobb på Axjo omgående vid intervjun 2003 gick flyttlasset från London till Bredaryd – från metropolen till smålandsidyllen. – Det blev ju förstås en omställning att gå från stadspulsen till lilla Bredaryd. Jag tittade efter lägenheter i något större städer runt omkring, men man var ung och där fick jag en

Uteliv för alla på

Äventyrsberget Söker du fartfyllt, aktivt uteliv har vi allt från höghöjdsbana, rodelbana på räls, hinderbana och södra Sveriges största Bike Park med liftburen cykling. Är du mer den lugna typen kan du njuta av fantastiska vandringsleder och kanotturer. För veliga besökare föreslår vi Äventyrsgolfen, den passar alla. Och vem du än är - så är du varmt välkommen!

Bo i mysig stuga Från 990:-/natt för 4-5 pers.

www.isaberg.com

6

Ta liften till toppen! Liftburen cykling alla helger.

hyfsat ny lägenhet för pengar jag hade råd med, berättar Jacob. Därifrån gick allt snabbt. Från att snabbt bli produktions-

chef och tekniker kom frågan om att bli vd blott tre-fyra år senare. Idag, 15 år senare, är Jacob Nilsson ägare till företaget Axjo som blivit en framstående producent av miljövänliga plastemballage och kabeltrummor, med produktion i USA och Kina, men med huvudkontor i Gislaved. Men, till skillnad från den intensiva starten på Axjo, är inte företagande och arbete allt i livet. Sedan 11 år tillbaka bor Jacob tillsammans med fru och två barn i Anderstorp. – Min fru är också inflyttad från Örebro, och vi träffades när vi på Axjo hjälpte företaget hon jobbar på. Det blev lite omständigheter som gjorde att jag fick ta hand om dem lite extra, och det blev ju verkligen lyckat, skrattar Jacob. Och ni landade alltså i Anderstorp? – Ja, mycket av vår vänskapskrets har formats genom företagandet och hela den kretsen finns här i regionen. Vi fick en bostad i ett ganska nybyggt område som kommunen

verkligen satsade på, barnen fick sina lekkamrater och har gångavstånd till skolan. Vi har resonerat lite så att veckorna ska vara enkla och smidiga, och det får man verkligen här. Vill vi sen ha mer av storstaden har vi två timmar till Göteborg och en timme till Jönköping, så vi kan få allt om vi bor här och det kommer vi att göra även framöver – i alla fall så länge barnen bor hemma. När det gäller privatliv såväl som karriär var alltså flytten till Gislaved ett bra drag. Axjo har precis byggt en ny fabrik om 20 000 kvadratmeter som man inom kort flyttar in i. – Det ser ljust ut för oss. Vi tror verkligen på våra produkter och vår miljövänliga produktion i alla led. Gnosjöandan som man hört om finns verkligen i den intensiva industrimiljön som gäller här nere i djupaste Småland. Trots att vi till viss del är konkurrenter finns alltid någon på andra företag – ibland inom samma bransch – bara ett samtal eller till och med en promenad längs gatan bort. Det gör den här regionen unik skulle jag vilja säga, avslutar Jacob Nilsson. TEXT: ROBIN WIDING


Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

www.inlead.se

HÄR ÄR DET MÖJLIGT Att jobba är en stor del av livet, och därför är det viktigt att trivas och få möjlighet att utvecklas på sitt arbete. Vi tror på en aktiv fritid och hjälper våra medarbetare att kombinera jobb och fritid på bästa sätt. I det område vi verkar finns närheten till det mesta, fantastisk natur och gott om fritidsaktiviteter för stora som små. Välkommen till oss på EAB i Smålandsstenar, här är det möjligt.

Läs mer på vår hemsida!

L AGERINREDNINGAR - PORTAR - STÅLBYGGNADER

7

www.eab.se

ANNONS


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

Företaget ESBE – specialister på ventiler och ställdon – brinner för bygden man verkar i. Genom åren har företaget och dess ägarfamilj gjort stora insatser. Foto: ESBE

Ansvar och medkänsla från grunden leder till framgång ESBE:s långa tradition i det lilla samhället Reftele i Gislaveds kommun har fått betydelse för företaget och för orten. Trots företagets framgångar på den europeiska marknaden och ständig utveckling finns fortfarande en stark ansvarskänsla för bygden där man kommer ifrån.

D

e flesta tänker förmodligen inte på det, men när man vrider på kranen och dricker ett glas vatten, när man ställer sig under duschens varma strålar eller kanske när man tassar barfota över det uppvärmda golvet – då arbetar förmodligen en av ESBE:s produkter i bakgrunden. Företagets ventiler och ställdon finns idag över hela Europa, bland annat i värmepumpar. Men trots framgångarna står företaget stadigt med sina fötter i det lilla samhället Reftele i Gislaveds kommun. – Vårt hjärta brinner för Reftele som samhälle och vi ser att ett företag står starkt när samhället lever. Vi som driver företaget nu har ärvt generna från tidigare generationer och att vi skulle flytta någon annanstans än Reftele finns inte på kartan – vi ska vara ett modernt Christer Skogsfors företag som utvecklas där vi är och det ligger i generna sedan starten, säger Christer Skogsfors som tillhör den fjärde generationens ägare i ESBE.

Familjeföretaget – som nyligen gick ut med nyheten att man bygger ut sin anläggning i Reftele med ytterligare 2700 kvadratmeter – har prisats inom flera kategorier och tog nyligen hem utmärkelsen Export Hermes för sina exportframgångar. Men det är inte bara den rent

8

affärsmässiga biten som gjort ESBE framgångsrika. Medkänsla och värnandet om sina anställda är en stor del i hur företaget lyckats. – Vi ska vara ledande i vår bransch och självklart ställa krav på våra anställda, men på ett ödmjukt sätt. Vi brukar prata om ”One ESBE” – ett ESBE – som då innefattar våra dotterbolag ute i Europa. Våra anställda är den viktigaste delen i vår verksamhet och därför har de en chans att vara aktieägare i företaget vid sidan om ägarfamiljen – idag ägs 20 procent av företaget av personalen – samt att vi har ett vinstandelssystem som de anställda får ta del av. Sådant genererar så mycket mer än vad det kostar och säkrar samtidigt att ägandet stannar kvar inom företaget och bygden, säger Peter Cerny som är företagets vd sedan 6 år tillbaka. Med nya investeringar i anläggningen i Reftele och ett fortsatt utvecklingsarbete med nya energibesparande innovationer ser Christer med tillförsikt på framtiden. – Det ser otroligt ljust ut och vi ser en fortsatt positiv reell tillväxt under det här året, så framtiden ser fortsatt spännande ut för oss och Reftele. Det är en liten ort och vi försöker hela tiden verka tillsammans med samhället runt omkring oss. Både vi och orten har haft en god resa och den kommer att fortsätta för oss båda, avslutar Christer Skogsfors. TEXT: ROBIN WIDING

ESBE i siffror + Omsättning 482 mkr år 2020 + Cirka 200 anställda år 2020 + Grundades av Johan August Skogsfors år 1906. + Ägs till 80% av familjen Skogsfors i 3:e och 4:e generationen. 20% ägs av cirka 80 anställda.

ESBE och samhället + Aktivt deltagande i det kommunala arbetslivsorienterade skolprojektet SKAL. + Sponsorer för flera lokala idrottsklubbar samt icke-våldsinitiativ i skolan. + Delägare i ett vindkraftsbolag för att förse ESBE:s fabrik med grön el. Hållbarhetsarbetet bedrivs aktivt och står högt på agendan. + Via dotterbolag bidrar företaget med ett 10tal bostäder samt ett industrihotell i Reftele.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

”Det har alltid varit naturligt att satsa här” 1957 startade den första generationen Andersson EAB i Smålandsstenar. Nu drivs företaget av den andra och tredje generationen in i en spännande framtid.

E

AB:s lagerinredningar, portar och stålbyggnader – samtliga producerade och utvecklade i Smålandsstenar i Gislaveds kommun – finns idag över hela världen. Idag har man 270 medarbetare och sex internationella dotterbolag. Trots stabil tillväxt sedan starten för snart 65 år sedan har EAB aldrig haft tankar på att flytta sin verksamhet. – Smålandsstenar är en fantastisk bygd med stora möjligheter och oerhört duktiga människor. Därför ligger det i vårt och kommande generationers DNA att satsa här och ta ett stort ansvar för en fortsatt positiv utveckling av orten vi verkar på, säger Per-Åke Andersson, Per-Åke Andersson en av delägarna i EAB. Under många år har EAB varit en av de största aktörer-

na i det lilla samhället. Förutom rollen som arbetsgivare har man också på olika sätt bidragit för att anställda, och även övriga invånare på orten, ska kunna ha ett aktivt liv. Det har varit sponsring av idrottsföreningar och flera andra initiativ. Nu har EAB tagit ytterligare ett steg när det gäller sitt sociala ansvar och Smålandsstenars fortsatta utveckling och attraktion. – Vi är ju ett familjeföretag och att verka för den ort vi lever och arbetar i ser vi som en självklarhet. Tyvärr har det inte byggts tillräckligt många nya bostäder i Smålandsstenar de senaste åren för att tillgodose behoven som finns. Där kände vi att vi kunde göra en insats, och därför startade vi EAB Properties.

Det första bostadsprojektet för det nystartade företaget

blir 44 lägenheter fördelade på våningshus och marklägenheter – Avenboksgatan A och B. Projektet planeras att starta någon gång under 2021.

”Smålandsstenar är en fantastisk bygd med stora möjligheter och oerhört duktiga människor. Därför ligger det i vårt och kommande generationers DNA att satsa här”, säger Per- Åke Andersson på EAB, som nu bygger bostäder i Smålandsstenar. Foto: EAB

Ett nytt spännande kapitel har alltså inletts, både för

EAB och för Smålandsstenar. Framtiden ser ljus ut för både ort och företag. – Ända sedan vi startade har vi velat växa och återinvestera både i vår verksamhet och samhället runt omkring oss, som

vi ju är en del av. Det ser vi all möjlighet att fortsätta med i och med att vi driver vår verksamhet på en plats där vi kort och gott säger ”Här är det möjligt”. Jobb, familjeliv och en aktiv fritid – allt finns här och det ska vi verka för att kunna bevara, avslutar Per-Åke Andersson. TEXT: ROBIN WIDING

STRATEGI VARUMÄRKE DESIGN WEBB PRINT FOTO FILM EVENT

9


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

Kultur – en prioriterad plattform för attraktivitet Teater, dans, konst och inte minst musik har historiskt alltid varit en viktig del av Gislaveds DNA. Mängder av föreningar, utbildningar och fritidsaktiviteter håller ett sprudlande kulturutbud levande i staden. ”Kulturen är viktig för människors balans i livet”, säger Veronika Lorentzson.

M

ed en stark ställning inom industri och kultur är det lätt att förstå att Gislaved enligt sin vision ska vara en kulturell industrikommun. Som bärare av musikdelen har Musikskolan i Gislaved en viktig roll. – I Gislaved arbetar många människor hårt inom det rika näringslivet. Då krävs det också att det finns saker som balanserar upp i livet; där är kulturen viktig och musiklivet i Gislaved fyller därmed en stor funktion som en källa för vila och kraft. Mångfalden i utbudet, med körer, orkestrar, storband med mera, gör att det finns något för väldigt många, slår Veronika Lorentzson fast. Veronika är rektor för Musikskolan Gislaved och därmed ansvarig för skolans 500 elever som alla bidrar till att musiken lever vidare i kommande generationer. – Vi brukar säga att Musikskolan är navet i Gislaveds musikliv. Med en väl utbyggd musikskola får många chansen att komma i kontakt med musik, antingen genom att sjunga eller

spela själv, eller ta del av konserter och andra arrangemang. Kulturen i stort och musiken bidrar mycket till Gislaveds attraktionskraft, och Musikskolan vitaliserar musikutbudet med sina kompetenta läsare och ambitiösa elever. I Musikskolans verksamhet finns en mängd olika körer,

orkestrar och andra ensembler. En av dem är Gislaved Drum Corps – en trumkår som funnits med sedan 1983 och rönt uppmärksamhet även utanför både Gislaveds och Sveriges gränser. – Idag består orkestern av 30 slagverkselever som alla går på Musikskolan, och framför dem har vi våra 12 dansare under konserter och parader. Totalt har det blivit 29 utlandsturnéer under åren och vi har varit ett uppskattat inslag på många ställen över Europa och spridit namnet Gislaved långt utanför vår egen kommungräns, berättar Kent Lindén som grundade Gislaved Drum Corps och idag är orkesterledare tillsammans med Alexander Kroon. – Det är ju inte bara vi ledare, Musikskolan och eleverna

ALLTID LITE VASSARE andrenverken.se 10

som gör jobbet. Sedan lång tid tillbaka finns också en föräldraförening anknuten som ideellt sköter sponsring, mat, uniformer och utlandsresor. De får verkligen inte glömmas bort i sammanhanget, och de är också ett bevis för hur många som engagerar sig inom musiklivet här i Gislaved, säger Alexander. Tillsammans med eleverna och tre danslärare utgör

Gislaved Drum Corps ett mycket uppskattat inslag i Musikskolans verksamhet – en verksamhet som nu under ett drygt år varit satt på paus. Åtminstone gällande offentliga framträdanden. Trots det har hela skolan vind i seglen inför framtiden. – Lite oväntat har vi ett ökat antal sökande till skolan till i år, vilket jag tror är ett resultat av att vi i brist på uppträdanden fått försöka sprida information om oss själva digitalt, bland annat via en film som vi gjort. Det är verkligen jättekul och vi är spända inför hösten och att ta emot våra nya elever, säger Veronika.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

Kulturlivet i Gislaved är rikt och en stor del i det har musikskolan med bland annat Gislaved Drum Corps. Foto: Musikskolan Gislaved

Teknik och automation har skapat ledande industriregion Gislaved ligger i Sveriges mest industritäta region. Av kommunens cirka 3500 företag, verkar de flesta inom tillverkande industri. Kompetensen inom framför allt plast-, gummi-, metalloch träindustrin är omfattande och dessutom är teknik- och automationsgraden bland industrierna hög. Några som insett vikten av just automation för att vara fortsatt konkurrenskraftiga är Rosti GP AB.

S Elever som därmed kommer att hjälpa till med att föra

en stark och god kultur- och musiktradition vidare. – Ja, så är det. Våra elever fortsätter i stor utsträckning med musik efter sin tid hos oss på musikskolan och sprider därmed ordet vidare om oss som en slags ambassadörer för Gislaved ute i landet. Det är extra roligt i och med att vi har en kommun, barn- och utbildningsförvaltning och en kulturförvaltning som verkligen stöttar oss och som satsar på att kulturutbudet ska vara både brett och starkt i Gislaved. De investeringarna ger elever som sedan representerar Gislaved nationellt och internationellt. Hur blir det då med konserter och uppträdanden i höst? För Gislaved Drum Corps är läget fortsatt lite osäkert, men det har kommit inbjudningar till internationella uppdrag. Om de blir av återstår dock att se, men säkert är att längtan efter scenen eller en medryckande sambaparad är stor. – Så är det verkligen. Vi har förberett oss så gott vi bara kan och vi ska vara redo när det öppnar upp igen, säger Kent Lindén. TEXT: ROBIN WIDING

edan 1966 har formsprutningsföretaget Rosti drivit sin verksamhet i Gislaved och är idag tillsammans med sina systerföretag en av Europas största leverantörer av kapsyler och livsmedelsförpackningar. Årligen levererar Gislavedsfabriken 1.3 miljarder kapsyler, gjorda av biobaserat material – enorma mängder som möjliggjorts bland annat på grund av viktiga investeringar i teknik och automation. – För att vara konkurrenskraftiga i vår bransch, med de här produkterna, krävs det att vi inom produktionen har stora delar teknik och automation. Att bli automatiserade i större utsträckning, och dessutom riktigt bra på det, är något vi satsat mycket på, berättar vd Per Pettersson.

Förutom 50 formsprutor med tillhörande helautomatisk montering är 100 procent in line visionkontroll en viktig del för att säkerställa att kunden får felfria produkter. – Vi ska vara en ”no-touch-plant”, alltså en anläggning där produkterna inte riskerar att bli kontaminerade via mänsklig beröring. Våra produkter används idag inom bland annat livsmedelsbranschen och hygienbranschen där renhet är ett absolut krav. Så genom att automatisera vår anläggning minskar vi även den risken, berättar Per. Mitt i automatiseringen av verksamhetens processer finns dock människorna – de anställda – kvar. För även om mer av tillverkningen sköts automatiskt idag, så är de anställda operatörerna fortfarande helt nödvändiga för

Utbildning är nyckeln till framgång och något som pågår hela tiden. Foto: Rosti GP AB

Rostis fortsatta existens. – När vi utvecklar och automatiserar en produktionslina går det hand i hand med att vi också ska utveckla våra anställda. Tekniska lösningar inom automation uppdateras och utvecklas ständigt och där måste våra anställda utveckla sina kunskaper i samma takt. Kunskaperna kring teknik, säkerhet, kvalitet och hygien är väldigt viktiga så därför stänger vi verksamheten tre gånger per år för att utbilda våra anställda, utöver den vanliga löpande utbildningen som är en del av vårt leanarbete. Vad ser du att nästa steg blir för er del när det gäller automation och tekniska lösningar? - Nästa steg blir att titta på hur vi kan automatisera och effektivisera vår interna logistik och pallhantering. För vår del är det ett omfattande projekt att ge sig in i, men det blir en nyckel framåt för att kunna bli ännu mer effektiva och konkurrenskraftiga, avslutar Per Pettersson.

TEXT: ROBIN WIDING

TILL SA MM A NS SK A PA R V I VÄ RDE I vår värld finns inga förbrukade produkter eller material. Vi ser ett värde och nya möjligheter i allt runt omkring oss. Tillsammans med dig och ditt företag återvinner vi produktionsspill och kasserade

produkter – och låter allt detta material leva vidare i nya produkter. Om och om igen. Det gör återvinning till en lönsam affär för ditt företag samtidigt som vi hushåller med jordens begränsade resurser.

Kontakta oss för mer information! Telefon: 0370-185 55, E-post: varnamo@stenarecycling.se, www.stenarecycling.se

11


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

Ny generation för Hestra ut i världen Historien sträcker sig ända bak till 1936, men fortfarande idag jobbar familjen Magnusson med att föra ut kvalitetshandskar från Hestra till världen. ”Vi vill alltid ta steg och göra saker ännu bättre”, säger delägaren Anton Magnusson.

D

et är nu den tredje och fjärde generationen i familjen Magnusson som driver Hestrahandsken i just Hestra i Gislaveds kommun. De senaste att göra entré i familjeföretaget är kusinerna Niklas, Jacob, Jonas och Anton Magnusson, som nu tar det stolta handsk-arvet från Hestra vidare. – Vårt fokus har alltid varit att producera handskar av hög kvalitet, i Hestra. Så kommer det alltid att vara, slår Anton Magnusson fast. – Det finns alltid saker vi kan göra lite, lite bättre och tack vare att vi fortfarande brinner för hantverket så fortsätter vi att utvecklas hela tiden. Vad som startade med Martin Magnussons handskar

för de lokala skogshuggarna, har idag blivit ett erkänt kvalitetsmärke för professionella cyklare, klättrare och vintersportare världen över. – Idag har vi tre affärsområden i sport-, mode- och yrkeshandskar och vår största exportmarknad är till USA. Vad är det som ligger bakom er succé – från lilla Hestra ut i stora världen? – Jag tror att det beror på att vi 100 procent fokuserade

på det vi kan: handskar. Vi är aldrig nöjda, försöker alltid förbättra oss och inser att mycket tid och kraft ger framgång. Det är nog därför vi fått det erkännande vi fått. Faktumet att företaget är grundat och fortsatt driv från

det lilla samhället Hestra ser inte Anton som någon nackdel – snarare tvärtom. – Många flyttar kanske sina företag efter ett tag på grund av att de känner att de behöver söka sig dit kompetensen finns. Så tänker inte vi och vi känner att vi kan hitta den kompetens vi behöver här. Att vara kvar på orten och att fortsätta att bidra till dess utveckling är viktigt både för samhället och Anton Magnusson oss som företag, menar Anton och fortsätter: – Det finns ju fler stora företag och varumärken i kommunen. Samhörigheten och kopplingen till det lokala gör det enklare att samverka och samarbeta i olika frågor. Att vi är öppensinnade snarare än protektionistiska i vår inställning till varandra bäddar för det goda företagsklimatet som råder här nere. TEXT: ROBIN WIDING

De ovanligt vanliga cyklarna rullar även Cyklarna från Skeppshult har blivit en succé över hela Sverige. Trots att namnet Skeppshult numera är välkänt över landet har företaget inte glömt bort sina rötter. ”Det är fantastiskt att ett så litet samhälle kan vara så starkt”, säger Jonas Andersson.

F

ör mer än 100 år sedan började Albert Samuelsson att producera cyklar i det lilla samhället Skeppshult i Gislaveds kommun. På 1920-talet byggdes fabriken som fortfarande är aktiv och producerar vanliga cyklar av hög kvalitet. – Vi har en lång historia här i samhället, men även om traditionen är stark så är det hela tiden framåt vi tittar, säger Jonas Andersson som är vd på Skeppshultcykeln sedan 2010. Sedan 2010 har mycket förändrats inom företaget. Där tidigare fokus legat på volym har man förändrat processerna för att skapa cyklar av hög kvalitet.

Jonas Andersson, vd och Magnus Andersson, ägare. 12

– Alla processer går alltid att utveckla och ingen cykel är någonsin helt färdig. Vi har lagt oss inom segmentet som vi kallar premiumstandard, alltså vanliga cyklar men av hög kvalitet. Skeppshultcyklar är ovanligt vanliga cyklar, brukar vi säga. Inriktningen av produkterna har gjort att Skeppshultcykeln blivit ett nationellt känt varumärke, och som idag hittas över hela Sverige. I receptionen möts man av utmärkelsen ”Kunglig hovleverantör”. Ett kvitto på att cyklarna även gillas och används av den svenska kungafamiljen. I grunden ligger dock det lokala tänket kvar i företaget – Skeppshult kommer alltid att vara cyklarnas hemvist. – Ibland får jag frågan ”jaha, vart gör ni de här cyklarna då?” och folk tror inte att det är i ett litet samhälle som Skeppshult. Men så är det ju självklart och vi känner en stolthet här på orten och det är ju fantastiskt att ett så litet samhälle kan vara så starkt på den nationella marknaden. Om historien visat sig vara framgångsrik så ser även

framtiden mycket ljus ut. För Jonas, som även är inblandad

i produktutveckling, är det bråda dagar. – Just nu säljer vi kollektionen för 2021, i augusti påbörjas lanseringen av nästa års kollektion och samtidigt utvecklar vi den för 2023. Vi ser ju att cyklandet ökar och det tror vi kommer att hålla i sig även efter pandemin. Vi strävar inte på något sätt mot världsherravälde inom cyklar,


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

Hestra Handsken har blivit ett varumärke som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser – exempelvis till USA. Foto: Hestra

ANNONS

Samarbete mellan näringsliv och skola – Så säkras framtidens kompetens tidigt I Gislaved sammankopplas elever med ortens företag redan från årskurs 1. Med SKAL har Gislaved tagit klivet in i en modern slags arbetslivsorientering för att både säkra framtidens kompetens och öka elevernas kunskap och valkompetens inför gymnasieval.

I

Gislaveds kommun finns totalt 16 grundskolor och en mängd elever som i framtiden ska kunna arbeta på någon av kommunens många företag. Redan från årskurs 1 får många elever träffa representanter från just dessa företag i det som kallas SKAL, Skola Arbetsliv. – SKAL är en del i det vi kallar för modern arbetslivsorientering, och går ut på att främja elevernas kunskap och lärande genom att koppla samman dem med kommunens SKAL-företag. För företagen ska det också förhoppningsvis leda till framtidens kompetensförsörjning, berättar Dzenana Abdurahmanovic, näringslivsutvecklare på Enter Gislaved AB.

Varje SKAL-företag kopplas samman med en skola och

en årskurs, där i första steget lärare och företag gör en workshop tillsammans. I den bestäms sedan på vilket sätt företaget och eleverna ska kopplas samman. – Fokus ligger på lärande, och det handlar inte bara om att det ska vara ett studiebesök under en dag på företaget. Eleverna ska jobba med någonting som ger förståelse för företaget och inte bara en upplevelse. Under alla sina grundskoleår får de därmed träffa en mängd olika företag från olika branscher.

på slottet

SKAL sätter ju i gång redan i årskurs 1 – varför så tidigt? – Precis som med matematik, svenska, engelska eller andra ämnen så anser vi att lärandet behöver börja tidigt. Från tidigt ska eleverna kunna börja få kunskap och

uppfattning om olika företag och branscher, för att i ett senare skede – i nionde klass – kunna göra informerade gymnasieval inför sin egen framtid, säger Dzenana Abdurahmanovic och fortsätter: – En stor del av företagen här verkar inom tillverkningsindustrin och det är viktigt att eleverna i kommunen får kunskap om vad de innebär. Det finns många fördomar om industrijobb, men som inte alls förmedlar en rättvisande bild. Sedan är reflektion en stor del i arbetet som eleverna gör. För företagen handlar deltagandet i SKAL i första läget om att arbeta med framtidens kompetens. Men de har också sett andra fördelar, sådana som man inte räknat med i starten. – Kortsiktigt har många rapporterat att glädjen och sammanhållningen på arbetsplatsen ökat när eleverna besökt. Alla, från arbetare till tjänstemän, blir delaktiga och får berätta om just sina jobb. Det ger sedan vidare effekter på att företagen blir mer synliga inför barnens föräldrar exempelvis. Än så länge har SKAL hållit på i tre år, så än så länge är

det för tidigt att utvärdera resultatet. Klart är dock att projektet ska växa. – Idag är det 15 olika företag som är med i SKAL, men vi har flera på kö. Målet framöver är att vi ska kunna ha två företag kopplade till varje grundskola, avslutar Dzenana Abdurahmanovic. TEXT: ROBIN WIDING

Skeppshults cyklar har nått ända in till kungafamiljen. Företaget från det lilla samhället har dock inte glömt sina rötter. Foto: Skeppshultcykeln

SKAL ger skolungdomar chansen att tidigt komma i kontakt med kommunens näringsliv. Foto: Gislaveds kommun

Skolor och SKAL-företag i Gislaved utan vi brukar säga att om vi tillåter oss själva att vara små så har vi en god framtid. Vi tog över ett familjeföretag på en liten ort, och vår ambition är att det ska förbli på samma sätt. Vi vill lämna över något till nästa generation som är starkare än det vi tog vid, avslutar Jonas Andersson. TEXT: ROBIN WIDING

Bureskolan, Burseryd – Burseryd Mekaniska Töråsskolan, Anderstorp – ETAC Gullviveskolan, Gislaved – Hotell Nissastigen Ölmestadskolan, Reftele – ESBE Villstadskolan, Smålandsstenar – EAB Isabergsskolan, Hestra – Höganloft Ekenskolan, Anderstorp – Norma Ängslyckan, Ås – ITW

Åtteråsskolan, Smålandsstenar – ICA Smålandsstenar Sörgårdsskolan, Gislaved – Svenstigs bil Gyllenforsskolan, Gislaved - Lerocon Klockaregårdsskolan, Broaryd – Stebro Plast Skeppshultskolan, Skeppshult – Finnvedens lastvagnar Åsenskolan – Formteknik Lundåkerskolan – Gislaved Folie

13


Proffs på mer än färg... Färg – underhåll Golv, Vägg, Tak och Maskiner Industrifärg – Trä och Metall, Sprayfärg Arbetsplatsmattor – Entrémattor Torkpapper – Hygien och Industri Städ – Kem, Redskap och Städsystem Städ och Sopmaskiner Förbandsmaterial Personskydd Förbrukningsartiklar

Calles Färghall vill ge dig det absolut bästa – både när det gäller produkter, leveranser och inte minst en personlig service. Vi samarbetar med marknadens ledande leverantörer och tillhandahåller artiklar inom många olika produktområden.

Välkomna till oss – vi finns här för din skull!

SOLBACKEN OMSORG Välkomme till vår butin i Gislaved! k

VI BEDRIVER GRUPPBOSTÄDER OCH DAGLIGVERKSAMHET ENLIGT LSS www.solbackenomsorg.se

Järvägsgatan 14, 332 30 GISLAVED Tel: 0371-100 69 • info@callesfarg.se • www.callesfarg.se

RIKTIGA ELEKTRIKER ÖVER HELA SVERIGE På 190 olika orter, från Ystad i söder till Kiruna i norr, står Elkedjans elinstallatörer redo att erbjuda sina kunder trygghet och kompetens –oavsett om det gäller en stor entreprenad eller mindre insatser i folks hem. Elbilsladdare, solceller på taket eller en fullskalig elinstallation i din industri? Nya strömbrytare eller uppdatering av elen i ditt hem? Oavsett omfattning finns Elkedjans över 1600 elektriker på 190 orter nära just dig för att ta sig an uppdraget. –Grunden i Elkedjan är att vi är en rikstäckande, entreprenörsdriven kedja med specialister på el och allt som har med el att göra, säger Elkedjans vd Magnus Kroon. –För oss är det enormt viktigt att du skall känna dig trygg när du bokar elektriker. Därför finns vi, specialister på el, nära dig. –El är ett vitt begrepp och innefattar allt från mindre jobb i hemmet till större entreprenader, med allt från energibesparing, sol, ladd, lagring och industristyrning. –Vår styrka när vi finns på 190 platser i Sverige med 1600 elektriker gör att vi kan erbjuda våra kunder närhet, trygghet och kompetens. Vad du än behöver hjälp med inom el, smått som stort. Privat som företag. Vi hjälper dig.

14

SVENSKA ELKEDJAN AB • Grundat 1966 • Över 1600 riktiga elektriker på 190 orter runtom i Sverige • Rikstäckande med lokal förankring • Riktar sig till både privatpersoner och företag • Specilaister på el


N

Y

H

E

T

g a i n d u s t r i . s e

Utsikt över takåsarna eller med naturen som närmaste granne? Gislavedshus erbjuder hyresrätter, i nio olika orter runt om i Gislaveds kommun, med valfrihet och bredd. Hos oss hittar du ditt hem mitt i centrum, i någon av de större orterna, eller med känslan att bo på landsbygden i de mindre. Vi erbjuder trygghet genom möjligheten att du kan ha ditt hem hos oss under livets alla skeenden – från den första egna lägenheten till förälskelse

PRODUK

TI O N : G - B Y R Å N S V

U · ILL ERIGE

STR

AT I

ON

C :A

CE

AR NT

KI

TE

KT

ER

med sambo, familj och seniorboende.

I Smålandsstenar uppför Gislavedshus

Vi är en hyresvärd med engagemang. Vi bryr oss om.

Billingsberg med 38 bostäder på nio

Bygger hållbart och för framtiden – och ger service

våningar. På översta våningen finns en

som gör skillnad. Välkommen till ditt nya hem,

gemensam lokal och takterrass. Huset

hos Gislavedshus.

just nu kommunens högsta bostadshus:

ligger mitt i centrum, med allt runt knuten och med utsikt över takåsarna. Se mer på billingsberg.se I kvarteret Jutarbäcken i Hestra har Gislavedshus 97 lägenheter som gränsar till skogen och Agnsjön.

gislavedshus.se | 0371-56 67 00 AB Gislavedshus är helägt av Gislaveds kommun och vi äger och förvaltar ca 2.300 lägenheter, flera affärs- och kontorslokaler, garage m.m. Omkring 4.400 personer har sitt hem i våra lägenheter, vilket är ungefär 15% av kommunens invånare.

Förskola finns på området, grundskola F-6 i direkt närhet. På 10 minuter når du såväl Isaberg Mountain Resort som Isabergs GK:s 36-håls golfbana.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

Den företagsamma outdoorkommunen som ger dig energi Cykling i olika former, kanot, vandring, golf – ja, i Gislaveds kommun finns alla möjligheter att leva ett äventyrligt och aktivt liv. I kommunens olika mindre samhällen har det skapats unika förutsättningar inom outdoor tack vare drivande företag, individer och en fin natur.

I

saberg Mountain Resort är kanske det främsta exemplet på outdoor, äventyr och aktivitet i Gislaved med omnejd. Efter att tidigare ha varit en av södra Sveriges mest populära skidorter så har Isaberg utvecklat sin verksamhet för att kunna erbjuda stora mängder aktiviteter året runt, vilket ökat hela områdets dragningskraft som aktivitets- och äventyrscentrum. – Intresset för outdoor-verksamheter och aktiviteter ökar. Vi har nu vuxit från att vara en mindre vinteranläggning till att kunna attrahera gäster året runt som vill uppleva naturen och allt det vackra vi kan erbjuda, säger Louise Söderlund, vd på Isaberg Mountain Resort.

2013 byggdes en höghöjdsbana på Isaberg Mountain Resort och vid midsommar för två år sedan invigdes resortens första året-runt-produkt: rodelbanan. Lägg där till stora satsningar på cykling i olika former så finns något för de flesta som är sugna på en aktiv semester. – Generellt är det cyklingen som just nu är drivande, och framför allt mountainbike där hela familjen kan delta. Här finns en mängd olika leder över olika sträckor som lockar, men vi ser också behovet att bygga längre leder med den efterfrågan som finns, och att vi på så sätt kan skapa sammankopplingar mellan våra orter som Isaberg, Anderstorp och Gislaved. Utbudet av aktiviteter är en av de saker som ger

Gislaveds kommun och dess mindre samhällen stor attraktionskraft. För den äventyrliga och aktiva familjen finns mängder av saker att ta sig an. Så pass mycket att det har fått effekt på inflyttningen. – Vi och andra som ser till att vi har ett stort utbud inom outdoor lockar människor till Isaberg, Gislaved och andra mindre orter. Att vi genom aktiviteter också binder samman orterna gör att vi får effekter inom andra branscher, som restaurang, caféer och handel. Aktivitetsutbudet, naturen och möjligheten till utomhusvistelser agerar som

en inkörsport till hela området här nere, avslutar Louise Söderlund. Även individuella satsningar bidrar till att utveckla

outdoornäringen i området. En av de som andas, lever och brinner för ett aktivt liv är Geir Inge Folkestad. – Jag har väl egentligen hållit på med allt som blir trött av, men inte trött på, säger han och man slår därmed fast ett slags livsmotto för sig själv. Den norskfödde tidigare militären är numera bosatt i Gislaveds kommun och har blivit lite av områdets egen multisport-guru. – Jag började med löpning på 80-talet, och därefter har jag testat på det mesta som går för att hålla sig aktiv. Möjligheterna här nere, med cykelleder, vandringsleder, åar och sjöar, erbjuder oändliga möjligheter. För mig blir det ett par hundra timmar om året och så har det sett ut under 40 år, skrattar Geir Inge.

På Isaberg Mountain Resort har flera olika cykelkoncept utvecklats de senaste åren, vilket gjort området till en besöksmagnet året runt. Foto: Isaberg Mountain Resort

2011 köpte han ett lass med kanoter, började med uthyrning och vips så var företaget GI Multi bildat. I mars förra året, precis innan pandemin blossade upp på allvar i Sverige, startade han Hestra Guesthouse – ett vandrarhem med cykel- och kanotuthyrning. – Det har varit ett sätt att flytta in allt under samma tak, både uthyrning och nu också boende. Vi börjar komma i ordning ordentligt nu och framtiden ser ljus ut. Framför allt har ju cykling växt sig enormt starkt de senaste åren och möjligheterna som finns här nere i området är fantastiska. Sedan kompletterar de olika aktörerna varandra perfekt här nere: I Hestraviken finns lyxigare boende, hos oss finns vandrarhem och på Isaberg Mountain Resort, som vi har samarbete med, finns stugby och camping. Avståndet mellan oss är bara några kilometer och där finns möjligheter till ett gott samarbete för att näringen ska utvecklas ytterligare, slår Geir Inge fast.

Isaberg har södra Sveriges största bike-park. Foto: Isaberg Mountain Resort

TEXT: ROBIN WIDING

Hotell, restaurang, konferens & aktiviteter i Gislaved

w w w. h o t e l l n i s s a s t i g e n . s e 16


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

Höghöjdsbanan, som byggdes 2013, har blivit en succé. Foto: Isaberg Mountain Resort

Vi hjälper dig att kommunicera snyggt, smart och effektivt

ANNONS

ALLT INOM ASFALTERING OCH MARKARBETEN! Vår affärside är att sälja anläggnings- och markarbeten av hög kvalité såsom asfaltering, grundläggning av byggnader rörschakter, enskilda avlopp, markbyggnad, stenläggning och stenarbeten. Vi är diplomerade för anläggning av en skilda avlopp. Vi vänder oss i första hand till företag i Gislaved-, Gnosjö- och Vämamoregionen men även i viss mån till privatpersoner. Ett av företagets kännemärken är de gammaldags dubbelmurar i natursten som kan ses på olika ställen i Västbo/Östbo.

PLång yrkeserfarenher P Bred kompetens P Komplett maskinpark säljer grus, matjord, P Vitäckbark, stenprodukter

Ring oss! 0371-520 24 langhult.se

www.crossmediagroup.se

17


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

ANNONS

Motorbanan i Anderstorp – stark historia och nutid Formel 1 är idag en världsomspännande cirkus med tävlingar i Monaco, Abu Dhabi och Australien. Under sex år på 70-talet var Sverige en del av VM när Sveriges Grand Prix kördes på Scandinavian Raceway i Anderstorp. Numera är banan fortsatt en viktig plats för motorsporten, men dess användningsområde sträcker sig idag längre.

A

Starten F1 under VM-78. Foto: Jan Wärnelöv

llt tog sin början 1965, när Sven ”Smokey” Åsberg – en inflyttad industriföretagare med stort motorintresse – grundade Anderstorp Racing Club tillsammans med Bertil Sanell och Åke ”Rörkrökarn” Bengtsson 1966. Från start ville de tre vännerna bara ha en plats att träna på och började därför planlägga motorbanan som bara två år senare, 1968, invigdes. Sven Åsberg slog fast att ”här ska det köras Formel 1 om fem år”, men få trodde nog på den karismatiske profilens högtflygande planer.

Idag är tävlingar inom flera olika motorsporter fortsatt

Spola fram de där fem åren, till 1973, så samlades

Men även samhällsnyttiga yrken drar nytta av banan i Anderstorp. Bland annat använder polisen banan i sin körutbildning och fyra olika regioner kommer under hösten att ha trafikutbildning för ambulansförare. – Banan är idag öppen för det mesta egentligen. Fordonsindustrin är här och testar sina bilar både för vanliga bilar och för racing. Dessutom har annan sport än motorsport hittat in till banan och vi har genomfört både

världens bästa racingförare för Sveriges första Grand Prix i just Formel 1 – i lilla Anderstorp. Stjärnor som Emerson Fittipaldi, Niki Lauda och inte minst svenska Ronnie Peterson intog startlinjen på Scandinavian Raceway för det första av vad som skulle komma att bli totalt sex Grand Prix fram till 1978.

en stor del av aktiviteterna vid banan. I september körs bland annat STCC i Anderstorp. Men idag har motorbanan även andra användningsområden som kommer fler aktörer – även utanför motorsporten – till gagn. – Det största idag är motorgymnasiet vars 80 elever använder banan flitigt under sin utbildning till fordons- och racingmekaniker och är i stort sett beroende av att banan finns kvar här, säger Ingvar Wernvik som är ordförande för SRW Anderstorp.

cykel- och löptävlingar de senaste åren, berättar Ingvar. Åter till motorsporten, för det är trots allt det som

banan från start är skapad för. Banan är av så kallad grade 2-klass, vilken är en gradering som visar på möjligheterna och säkerheten på banan. Banan är den enda med graderingen i Sverige och det öppnar för att kunna anordna internationella tävlingar. – På så sätt betyder banan mycket för hela Sverige, men framför allt för bygden här. Banan är en symbol och det kvittar var jag än varit i Europa så betyder Anderstorp något, och det är så starkt förknippat med just motorbanan. Vi ser ju också att den kommunpolitiska inställningen är att banan ska få finnas kvar och fortsätta att utvecklas, vilket vi självklart är väldigt glada för. Det öppnar för att vi återigen – vilket det finns planer på – ska kunna genomför stora internationella tävlingar här igen inom kort, avslutar Ingvar Wernvik hoppfullt.

TEXT: ROBIN WIDING

Viktigt projekt för Gislaveds digitala utveckling Att betala med kort innebär numera att man ”blippar” sina kort vid betalterminalen i affären eller på bussen. Tekniken kan dock användas för fler olika syften förutom att betala och under 2020 testades just detta i ett gemensamt projekt mellan MasterCard och Enter Gislaved.

M

iami, New York och… Gislaved. Under parollen Mastercard Smart Cities testar MasterCard nya användningsområden för den teknik som idag finns i företagets betalkort. Under förra året gjorde Gislaveds kommun flera internationella storstäder sällskap när tekniken testades på tre olika platser i kommunen under projektet Key To Enter Gislaved. – Från vårt håll såg vi att Gislaved har ett avancerat tänk när det gäller digitalisering och att vara i framkant med smarta lösningar, Kerstin Falk säger Kerstin Falk som är affärsutvecklare för Norden och Baltikum hos Mastercard. Tre platser i Gislaveds kommun försågs med kortläsare: Hotell Nissastigen i Gislaved som använde lösningen för 18

att ge tillgång till sitt cykelförråd; Smålandsstenars Hotell & Utbildningscenter som använde tekniken för att ge sina gäster tillgång till konferensrum och Anderstorps Simhall & Gym som genom att använda sitt Mastercard fick tillgång till personalutrymmen. – Enkelt förklarat är det ju vår ”blipp-teknik” som används, men för helt nya syften än att göra betalningar. För att göra betalningar används mycket data, men i det här projektet använder vi en mindre del – själva säkerhetsfunktionen – för att hitta nya smarta lösningar och användningsområden för våra betalkort. Så mindre del av datan används, men den är fortfarande lika säker som vid betalningar. Vad kan er teknik bidra med till Gislaveds invånare och besökare? – Den öppnar upp helt nya möjligheter att kunna använda sig av kort som redan finns i plånboken och inte behöva

skaffa sig ett extra för exempelvis kollektivtrafik. Det är samma lösning som vi nu har implementerat i Stockholms tunnelbana, Skåne och Östergötland där tekniken nu används i kombination med betalningar. Lösningen ger helt enkelt större friheter när den använder sig av redan befintliga system som betalkorten är. Det medför stora fördelar för kommunen, näringslivet, invånare och turister. För MasterCard själva har året i Gislaved också givit

mycket och har bidragit till att få inblick i vad företagets betalkort kan användas till, förutom betalningar. – Vi har fått ut jättemycket, och det främsta var det faktum att det fungerade och dessutom fungerade väldigt bra. MasterCard idag är mer ett företag inriktat på teknologi än bara ett kortföretag, även om det är så många känner oss. Vi utvecklar hela tiden vår teknik och hittar nya användningsområden och smarta lösningar med våra kort, men för det krävs också partners som vill testa de här smarta, digitala lösningarna tillsammans med oss. Att Gislaved ville vara med betyder mycket för oss, och att vi dessutom kan vara med och förenkla och utveckla kommunens digitala lösningar är värdefullt, avslutar Kerstin Falk. TEXT: ROBIN WIDING


Med Kam-Mera är kundens inköp av fästelement helt automatiserat.

DEN INNOVATIVA HELHETS­ LEVERANTÖREN AV FÄSTELEMENT Det uppskattas att endast 15 procent av den totala kostnaden av fästelement – så som skruvar, muttrar, brickor och bultar – består av detaljen i sig. De övriga 85 procenten uppstår i omkostnader som byggs upp i flera steg fram till att fästelementet är monterat i kundens förband. Exempel på dessa omkostnader är produktutveckling, inköp, kvalitetskontroller och ineffektiv påfyllning till monteringsplats. Mattssons är experter på att minska just omkostnaderna som uppkommer vid sidan av själva fästelementet. – Vår erfarenhet visar att besparingar upp till 70 procent av totalkostnaden kan uppstå genom att utöver produktkostnad fokusera på dessa omkostnader. Med all expertis samlat under ett tak är vi ett kompetenscentrum för fästelement och kan agera helhetsleverantör som möjliggör att våra kunder kan samla sitt behov av produkter och tjänster på ett rationellt sätt. Som kund till oss kan du fokusera på din kärnverksamhet och känna dig trygg med att vi erbjuder det senaste inom utveckling och innovation avseende produkt och logistik anpassat för just ditt företag, säger Kalle Mattsson, vice vd på Mattssons i Anderstorp. Unikt Logistikkoncept Med småländsk klurighet i blodet är det inte sällan familjeföretaget Mattssons, med egen R&D, står för de senaste innovationerna. En sådan innovation är det unika logistikkonceptet Kam-Mera som hjälper Mattssons kunder att komma runt ”15/85-regeln”. – Genom egenutvecklade systemstöd och logistiklösningar kan vi reducera och

och i slutändan riskera tillverkningen. eliminera aktiviteter. Ett exempel på Med bakgrund av detta har det detta är just Kam-Mera, där vi helt uppstått en stor efterfrågan på automatiserar och digitaliserar en leverantör som på kort tid kundens inköp av fästelement. kan få fram produkter för att Genom bilden från en kamera hålla produktionen i gång. Via övervakar vi kundens lager och Mattssons lösning Fast Lane får säkerställer full tillgänglighet du som kund snabba och säkra till deras montering. Med hjälp stödleveranser när det behövs av ett avancerat system filtrerar som mest. och bearbetar vi kamerans bild – Som ett privatägt bolag och baserat på fördefinierad med bred kunskap samlat minsta lagernivå skapas Kalle Mattsson och Emil Mattsson. under ett och samma tak, nära en digital order, säger Emil kontakt med världens ledande Mattsson, vd på Mattssons leverantörer och egen produktion i Sverige och fortsätter: kan vi erbjuda flexibilitet och tillgänglighet. – En annan viktig aspekt är att vi stödjer Detta gör att vi har en unik position och kan kunder i att välja rätt produkt till sin applikation. säkerställa kundens produktion genom att Med konstruktionsavdelning och ett av Europas på väldigt korta cykler få fram produkter och mest kompletta laboratorium in-house parera för ändrade köpmönster, säger Kalle möjliggörs produktutveckling, testning och och får medhåll från Emil: validering löpande. – Vi tog därför fram vårt koncept Fast Lane. När produktionen inte får stanna finns vi här för Fast Lane – lösningen på akuta problem att hjälpa med stödleveranser. Från ritning till Oavsett hur välplanerad ett företags färdig produkt med tillhörande dokumentation. försörjningskedja är kan det alltid uppstå Ge oss en deadline, så samlar och riktar vi all oväntade och akuta problem. Oförutsedda vår kompetens mot ert ärende. störningar kan leda till ändrade förutsättningar

Om Mattssons:

Mattssons är idag en av de ledande grossisterna inom området fästelement, med verksamhet i Sverige, Portugal och Kina. Genom dotterbolaget Wulkan erbjuds även egen tillverkning direkt från fabriken i Anderstorp. Totalt har Mattssons 120 anställda och omsätter 250 Mkr. Läs gärna mer på www.mattssons.com.

19


ANNONS

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Enter Gislaved

Enter Gislaveds team står redo att agera som den hjälpande handen mellan kommun och Gislaveds framgångsrika näringsliv. Foto: Christhian Torres Diaz

Historien om de fyra bröderna

Å "Tack Åke, John, Erik & Wilhelm för att ni hade modet och nyfikenheten. Det präglar oss än idag."

Långt innan familjen hade el, rinnande vatten och barnen gick i skolan. Sammanhållningen var stark; familjen, gården och platsen var det viktigaste. Det var ju där de hade sitt. Sin vardag, slit och utmaningar, men också sina drömmar. Åke, som var äldst, tog mest ansvar. John var den starke som alltid högg i och stod för de tuffa dagsverkena. Erik hade idéerna och klurade ut hur jobbet skulle bli enklare. Wilhelm var familjens ekonom och affärsman. Han såg till att få ut mesta möjliga ur det man köpt in, producerat och sedan sålde på den lokala marknaden i byn, lite längre bort.

mentorer och ungdomarna gjorde jobbet. Hade bröderna levt idag så kunde de ställa sig framför ett stort antal företag i vår kommun som har sina rötter från förr, men utvecklar morgondagens produkter. Något miljardföretag, flera mångmiljonföretag med spetskompetens inom automatiserad produktion, materialkunskap och internationella affärer. Bolag som idag är förebild och inspiration för våra unga entreprenörer som driver det småländska tänket vidare. Tack Åke, John, Erik & Wilhelm för att ni hade modet och nyfikenheten. Det präglar oss än idag.

Erik hade på en resa kommit i kontakt med en metallindustri, något som

Enter Gislaved AB har ansvar för näringslivsutveckling ur ett kommunalt

ret var längesen.

var helt nytt för Erik, men han förstod snabbt att det fanns möjlighet till ett komplement till gården. Ivrigt diskuterade han med sina bröder om att detta var rätt väg att gå. Det var bara Wilhelm som lyssnade. Erik gav sig inte, utan jobbade vidare med sin idé. När prototypverkstan var klar samlades bröderna igen. Nu förstod de vad det gick ut på och det gnistrade till i ögonen. Man samlade mer folk från bygden och visade upp sin ”fabrik”. Flera av bönderna ville vara med och satsade lite av sina pengar i projektet. John tog ansvar för att bygga ut lokalen, Åke ledde produktionen och Wilhelm såg till att försäljningen gick bra och att det blev pengar över. Verksamheten gick så bra att man byggde en ny fabrik och började göra andra saker av metall. Folk tog inte bara anställning, utan när beställningarna blev för stora så tyckte Wilhelm att man skulle knoppa av delar i verksamheten och starta ett nytt företag. ”Bra idé!”, tyckte byborna, som gick in i de nya bolagen och blev nya entreprenörer. Bröderna blev äldre och slussade in sina barn. Bröderna var

perspektiv. Vi är ett team som med stort hjärta, skarpa hjärnor och hög speed lyssnar in näringslivets behov, hittar vägar framåt, kryddar arbetet med egna idéer och levererar resultat i samverkan med näringslivet och den kommunala organisationen. För oss är vardagen att skapa bättre förutsättningar för befintliga och nya företag oavsett storlek. Nya etableringar, investeringar, teknikskiften och frågor kopplade till stärkt konkurrenskraft är vårt område. Vi delar in det i teknik, handel, besöksnäring och affärsutveckling.

Vi fanns inte på brödernas tid men jag känner igen deras utmaningar. Utmaningar som vi i Enter kan hjälpa till med genom vår kunskap och våra nätverk. Där hittar vi det gemensamma för att starta, driva, utveckla och finansiera näringslivet framåt. Idag är material och maskiner annorlunda men engagemanget, nyfikenheten, effektiviteten och modet – det är det samma.

TEXT: LEIF ÖSTERLIND, VD ENTER GISLAVED

VI UTFÖR

VATTENBORRNING, GEOENERGI, MILJÖBORRNING, WASSARA/ ENTREPRENADBORRING, HYDRAULSPRÄNGNINGAR, PUMPINSTALLATIONER.

20


MÖBLERNA SOM KRYDDAR DITT HEM

Möbelföretaget Tenzo har en lång historia. Alltsedan 1934 har Tenzo tillverkat möbler i småländska Smålandsstenar. Företagets möbler ger färg och karaktär åt hem i många länder och allt startade med det hopfällbara Fixbordet som fortfarande finns i samlingslokaler runt om i Sverige. Tenzos fokus ligger på att erbjuda möbler med klassisk, skandinavisk design i härliga färger. – Vi finns idag på den svenska marknaden via bland annat SvenskaHem-butikerna och flera återförsäljare online, men våra marknader finns både i USA och Europa där Tyskland är den enskilt största. Våra möbler utvecklas och tillverkas i vår stora anläggning i Smålandsstenar vilket vi är väldigt stolta över, berättar Helena Sveningsson från Tenzo. Det som ger möblerna sin unika karaktär är inslagen av färg som kan lysa upp vilket rum som helst. - Målet med våra möbler är att de ska ge krydda till ditt boende eller enligt vår logotype -”excite your livingTM”. Med en möbel från Tenzo får du det klassiska och samtida på en och samma gång – en möbel i skandinavisk design men med färg som sätter den extra lilla kryddan i hemmet. Som ett exempel kan nämnas vår surf- och retroinspirerade serie Malibu, med elva olika färger, som lanserades redan 1998 och fortfarande är en av våra storsäljare. Vi tycker att en möbel ska synas

Hos oss är händerna huvudsaken. I över 80 år har vi utvecklat handskar som ska värma, skydda och ge fingertoppskänsla i de mest skiftande miljöer. Idag har vi över 400 aktiva modeller. Det kan låta mycket, men människor och händer är olika. Allt vi gör idag har växt ur timmerskogarna på det småländska höglandet. Idag finns Hestra över hela världen, och även om vi numera har fyra egna fabriker och tillverkar handskar för både sport, mode och yrkesarbete har inget egentligen förändrats. Händer och handskar är fortfarande i fokus. Och vi är fortfarande kvar i Hestra.

när man kommer in i ett rum! säger Helena Sveningsson. Huvudmaterialet i Tenzos möbler är mdf och spånskiva som är godkända enligt FSCstandard. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete har varit att se till att vi köper spårbart material från godkänd avverkning. All verksamhet utgår alltså från Smålandsstenar i Gislaveds kommun. Här ryms hela kedjan, från design, prototypframtagning, konstruktion och tillverkning till leverans. Det är också det som gör Tenzo till en mångfacetterad

arbetsgivare, där det finns en stor bredd i yrkesgrupperna. – På Tenzo har vi många olika kompetenser, bland annat konstruktörer, möbelsnickare och inköpare. Vi har medarbetare som jobbar som maskinoperatörer eller arbetar med lackering, packning och lagerarbete. I och med att vi är internationella och har både kunder och säljkontor utanför Sverige behöver vi också språkkunniga medarbetare till vår kundtjänst. Vi arbetar med egen produktveckling i vår Tenzo design studio, men också med externa formgivare som hjälper oss att ta fram möbler för den medvetna konsumenten. Bredden på yrkesroller gör oss till en intressant arbetsplats, avslutar Helena Sveningsson. Vill du veta mer om Tenzo och deras färgstarka möbler? Besök tenzo.se för att se samtliga möbelserier och återförsäljare.

hestragloves.com | @hestragloves | #hestragloves

21


DEMEX INTELLIGENTA STAKET DEMEX AB Är marknadsledande i Sverige med att tillverka staket och grindsystem med automatik. Vi levererar även larmade elstaket. Demex har över 65% av staketmarknaden. Vårt huvudkontor finns i Smålandsstenar. Dotterbolag har vi i Norge och Polen samt säljare i Frankrike. En av Demex AB framgångar är ett nytänkande med det intelligenta staketet Demex OnCall system. Oavsett vilket staket/grind ni väljer så uppnås bästa säkerhet med Demex OnCall system.

Kontakta Demex 0371 335 40 info@demex.se www.demex.se

trumling

– En av flera metoder hos oss. När du behöver bryta kanter på era detaljer så är vibrationstrumling en av våra metoder.

BLÄSTRING Vårt specialistområde är blästring och metoden går att göra i alla möjliga varianter. Hos Blästerteknik förvandlas allt till en snygg yta.

Blästerteknik är er smarta lösning för ökad vidhäftning och brytning av vassa kanter. Vi hjälper er att hitta ytan ni letar efter, vare sig ni söker den optimala ytan för efterföljande ytbehandling eller en färdig dekorativ yta.

Blästerteknik i Gislaved AB | Baldersvägen 31, 332 35 Gislaved | 0371-809 90 | info@blasterteknik.se | blasterteknik.se 22


GENERATIONSSKIFTE I FAMILJEFÖRETAGET Ytbehandlingsföretaget Västbo Galvan är experter på galvanisering sedan lång tid tillbaka. Nu sker förändringar i familjeföretaget när far delvis lämnar över till son för att fortsätta driva företaget vidare med mottot: ”En bättre behandling”. Efter tio år inom produktionen har det blivit dags för Ludwig Åkestrand att ta steget in som delägare vid sidan av pappa Mats. – Det blir ett naturligt steg efter lång tid inom produktion, där jag lärt mig allt om produktionen, leveranser, kvalitet, kemi, miljö och kundbemötande. Det har varit en rolig process med ständigt nytt lärande och nu är det dags för nästa steg, säger Ludwig. Beslutet innebär nu att det lilla och flexibla företaget lever vidare i samma anda som det gjort under lång tid – att erbjuda sina kunder ”En bättre behandling”, både när det gäller specialistkompetensen inom ytbehandling och i bemötandet av sina kunder. – Den företagsandan som finns i företaget, men också här i bygden Smålandsstenar är något man inspireras av och vill bidra till. Att det skulle bli jobb på Västbo Galvan har känts självklart hela tiden, säger Ludwig. Västbo Galvan är ett litet företag med snabba och flexibla beslutsvägar, vilket blev tydligt under de speciella tider som kom med coronapandemin. Innan Corona kom var det högtryck i produktionen, men när marknaden blev osäkrare passade man på att göra om i en av sina processer. – Ombyggnaden har gjort att det blev möjligt att köra alkalisk zink även där. Från att ha alkalisk zink i blått (P1 blå passivisering) och gult (P2 passivisering) kan vi nu även köra det i svart (P4 passivisering), även med sealer. Vi har

valt att specialisera oss på alkalisk zink för att kunna erbjuda våra kunder så bra kvalitet som möjligt, med attraktiva ledtider och inga dyra ställkostnader. Dessutom har vi har även elförzinkning i trumma där vi erbjuder P1 och P2. Vad är då el-förzinkning? El-förzinkning är ett kostnadseffektivt rostskydd där zink beläggs i ett tunt skikt. Med hjälp av passivisering i efterbehandling blir det en fint dekorativ ytfinish. – Vi kör produktionen fördelat på tre skift, dygnet runt, vilket är det mest energieffektiva. Målet är att alltid erbjuda det mest ekonomiska valet och fortfarande kunna ge en hållbar och lång livslängd. Korrosionsskydd av ståldetaljer är en självklarhet – ytbehandlingen bidrar till hushållning med råvaruresurser genom att avsevärt öka livslängden på produkterna. Det hjälper vi dig med, stor som liten kund. Genom åren har Västbo Galvan byggt upp en trogen kundbas, som dessutom hela tiden har växt sig större. – Vi har egentligen aldrig marknadsfört oss genom reklam, utan det har blivit att våra kunder har rekommenderat oss till nya kunder och det tycker jag är det är det bästa betyg man kan få, konstaterar Ludwig och fortsätter: – Däremot är vi med och stöttar bygdens föreningar och klubbverksamheter, vilket vi tycker är viktigt. Att vara med och bidra till motion. träning och ett hälsosammare liv är bra.

El-förzinkning hos Västbo Galvan – steg för steg • Vi ger råd till kunden om den mest kostnadseffektiva konstruktionen för el-förzinkning. • Detaljen doppas i olika bad, där är det viktigt med drängeringshål • Processen delar upp i olika steg: förbehandling, ytbehandling och

efterbehandling. Detaljerna tvättas rent från oljor och rost. Därefter läggs det på ett lager zink upplöst i ett bad och läggs på med hjälp av ström. Sista steget är efterbehandlingen där detaljen passiviseras och eventuell sealer läggs på.

• Samtliga av våra funktioner omfattas av kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001, vilket ger en förebyggande trygghet för både kunden och oss som leverantör.

23


Dramatik. Upplevelse. Karriär. Vi är en möjliggörare. På den legendariska motorbanan Scandinavian Raceway i Anderstorp erbjuds förutsättningar för fartfyllda aktiviteter och fantastiska utbildningsmöjligheter. Det är klassisk mark, den 80 hektar stora motorbanan i Anderstorps utkant. Gisletorp Lokaler AB äger idag hela anläggningen. Här kördes det Formel 1 i mitten av 1970-talet, då Ronnie Peterson fajtades med bland annat Niki Lauda och James Hunt. Senare har detta blivit platsen för stora internationella mästerskapstävlingar inom roadracing och banracing, STCC och Porsche Carrera Cup – med bland andra Prins Carl Philip. Idag är depåbyggnaden även hemvist för Motorsportgymnasiet MSG med riksintag. På skolan utbildas 80-talet elever inom fordons- och transportprogrammet med inriktning personbilsmekaniker, med möjlighet till en unik spetsutbildning till racingmekaniker. Anderstorp Racing Club och deras bolag SRW Anderstorp AB arrenderar hela anläggningen. De är arrangörer av publika motorsporttävlingar och hyr ut banan till fordonstester, motorklubbar och förarutbildningar samt andra adrenalinintensiva events.

Förutom Scandinavien Raceway äger och förvaltar Gisletorp Lokaler AB fastigheter i Gislaved och Burseryd med lokaler för produktion, hantverk, lager och service. Gisletorp Lokaler AB är ett helägt dotterbolag till Kommunhus i Gislaved AB, som ägs av Gislaveds kommun.

G-byrån Sverige AB

På gisletorp.se finns mer information om vårt bolag.

Nyfiken på vad som händer på motorbanan? Titta in på arc.nu eller srwanderstorp.se. På motorsportgymnasiet.se finns information om utbildningsmöjligheterna.