Page 1

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

75år!
Innehåll:

sida

Förvaltningsberättelse

3-8

Resultaträkning

9

Balansräkning 10-11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12-13 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15 Styrelse 16 Valberedningens förslag 2009 17 Huvudpartners 18 Anteckningar 19Organisationsnummer 843002-3559


Förvaltningsberättelse Vision ”Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspirerar till initiativ, engagemang och entreprenörskap för en region i världsklass”.

Allmänt om verksamheten Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen är en ideell organisation som bildades redan 1933. Föreningens moderorganisation är Sveriges Marknadsförbund. Föreningens syfte är att eftersträva ett förtroendefullt samarbete med såväl näringslivets som konsumenternas organisationer och främja sådan verksamhet som ger medlemmarna kunskap och kontakter för framgång. Föreningen söker förverkliga detta syfte genom att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden, och bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte.

Årsmötet ägde rum på The Tivoli i Helsingborg den 26 februari, med 137 närvarande medlemmar.

Aktiviteter Marknadsföreningen har under 2008 befäst positionen som den ledande mötesarenan för regionens näringsliv. För fjärde året i rad ökar medlemsantalet, som idag uppgår till 1 329 personer. Mötet mellan dessa människor inspirerar till nya initiativ och därmed utvecklas regionen. Att kunna bidra till den utvecklingen är en av föreningens starkaste drivkrafter.

För andra året genomfördes bouleturneringen på Gröningen i Helsingborg. Arrangemanget lockade 53 lag bestående av 3 personer. När sista klotet var kastat kunde Manpower koras till vinnare. Efter turneringen bjöds det på mat och underhållning av Star School och Triple & Touch.

Den mest betydande mötesarenan i vår verksamhet är Frukostklubben. Varje fredag morgon lockar den i snitt 252 personer, vilket är en ökning med 4,5 procent jämfört med föregående år. Medlemstidningen MiHngel har utkommit med fyra nummer under året, med en upplaga av 3 000 exemplar per nummer. Tidningen speglar verksamheten med tydligt fokus på Frukostklubben, men den vill även bidra till regionens utveckling genom att inspirera och väcka debatt. Under 2008 har föreningen haft två anställda, en kanslist och en marknadsansvarig, motsvarande 1,75 heltidstjänst.

Marknadsföreningen firade 75-års jubileum på Hotell Mollberg den 24 mars i Helsingborg. Samma datum och plats som föreningen bildades på. Festligheterna samlade 187 personer. Marknadsförbundets VD Marianne Reuterskiöld var en av gratulanterna. Sommarfesten arrangerades på Pålsjö krog i Helsingborg. Där kunde man njuta av en grekisk afton med traditionsenlig mat och dans, framförd av Grekiska föreningen.

Traditionsenligt stod Marknadsföreningen bakom Guldkärnanfesten som för första gången arrangerades på Stadsteatern. Hela 473 gäster deltog, ett rekord i föreningens historia. De fick en totalupplevelse bestående av underhållning, prisutdelningar och fantastisk mat, signerad Tobias och Ulrica Millqvist från Era 10:3. Årets fyra Guldkärnanpriser utformades av skulptören Jonas Högström från Höganäs. Följande tilldelades årets Guldkärnanpriser: • • • •

Årets Marknadsförare – Ohlssons AB Årets Designer – Anna Kraitz Årets Personlighet – Kenny Jönsson Årets Evenemang – Vallåkraträffen

För att öka utbudet av aktiviteter har vi genomfört ett antal halvdagsseminarier, ofta i samverkan med andra aktörer.
Ett exempel är konceptet ”Nära”, som gästats av Amelia Adamo och Bert Karlsson. Medarrangör har varit Tinfire Event. Vår satsning på yngre medlemmar och studenter, MiH Future, fortsätter att locka den målgruppen. De erbjuds en rad aktiviteter, bland annat företagsbesök och mentorprogram. 221 medlemmar är engagerade i MiH Future, merparten studenter från Campus.

Statistik

2008

2007 Ökning (%)

Antal medlemmar 31 december 1 329 1 155 15% Antal möten Genomsnittligt antal besökare

40

37

8%

252

241

4,5%

Marknadsföreningens stipendium till den bästa magisteruppsatsen vid Campus Helsingborg som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor inom området marknadsföring tilldelades Joakim Bengtsson, Niclas Holmström och Christian Spangsberg. Uppsatsen med titeln, ”Att marknadsföra för planeten” belönades med 12 000 kr.

Totalt antal besökare på Frukostklubben

7 530

7 238

4%

Flest antal besökare vid ett tillfälle*

557

511

9%

Antal besökare på Guldkärnanfesten

473

334

42%

Marknadsföreningen har aktivt stött Forza och Framtidskommittén – två projekt som gynnar regionens utveckling. Forzas mål är att skapa världens bästa region för entreprenörskap bland ungdomar i grundoch gymnasieskolan. Framtidskommittén jobbar med fyra strategiska områden för att stärka regionen nordvästra Skåne.

Antal besök på hemsidan

40 154

38 546

4%

Medlemmar och medlemskommunikation Medlemsantalet har under året ökat med 174 medlemmar (389 nya medlemmar har tillkommit och 215 har flyttat eller gått ur föreningen) och uppgår per den sista december till 1 329 st. Av dessa medlemmar återfinns 221 st i MiH Future (varav 147 högskolestuderande), vår satsning på yngre medlemmar och studenter. Frukostklubben lockade i genomsnitt 252 besökare. Luciaavslutningen i Mariakyrkan besöktes av över 550 personer, vilket är årets toppnotering. Sammanlagt har Frukostklubben besökts av över 7 500 personer. Totalt har alla våra aktiviteter haft över 9 600 besökare. Medlemsavgiften har under året varit 900 kr inklusive moms. Vår medlemskommunikation sker i huvudsak via vår hemsida och via e-post. Varje månad registrerar vi i genomsnitt 3 350 besökare på hemsidan. Den egna tidningen MiHngel har utkommit med fyra nummer. Via kontinuerliga kontakter med våra medlemmar fångar vi upp deras synpunkter.* Luciafirande i Mariakyrkan Ekonomi Tack vare en målmedveten satsning och ett starkt stöd från näringslivet och Helsingborgs Stad har Marknadsföreningen idag en stabil ekonomi. Lägg därtill ökade medlemsintäkter tack vare fler medlemmar. Sammantaget innebär det att vi kan fortsätta satsa på kvalitativa evenemang till gagn för våra medlemmar. Årets resultat uppgår till 71.584:- kr. Kirsten Persson har skött den ekonomiska redovisningen. Årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 239 004, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 239 004 Summa 239 004 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

Organisationsnummer 843002-3559


Molander, skådespelare, dramatiker och komiker, 207 deltagare

Programpunkter under 2008

Frukostklubben: Att mäkla fred, ambassadör Rolf Ekéus, 320 deltagare Årsmöte & after work på The Tivoli, 137 deltagare

Januari/februari – Tema Eldsjälar Frukostklubben: Inspireras av Theo Härén, inspiratör, författare och kreatör, 342 deltagare

Mars – Tema Vår Planet Frukostklubben:Hur vi kan koppla företaget till det sociala ansvaret ute i världen? Marianne Bogle från CSR Sweden, 180 deltagare Frukostklubben: Att angripa problem och övervinna självskapade begränsningar, Mikael Andersson, 243 deltagare Frukostklubben: 100 sätt att rädda världen, författare Johan Tell, 213 deltagare Frukostklubben: Rymdturism, Leif Arndorff, Fil.Dr. i geologi och webbredaktör för www.rymdturism.se, 125 deltagare Marknadsföreningens 75-års jubileum, Festligheter på Hotell Mollberg,187 deltagare Frukostklubben: Hur ska vi våga hantera dem i vår närhet som är alkohol- eller drogberoende? Bengt Artur Cederholm, En dag i taget, 242 deltagare Frukostklubben: Hur gör man för att stimulera människor till att bli eldsjälar? Åsa Skogström, VD för Hungerprojektet Sverige, 224 deltagare Frukostklubben: Överraskande föreläsning av Carina

April – Tema Upplevelser Frukostklubben: Hur man skapar upplevd kvalitet och nöjda kunder, Jan E Persson & Anette Svingstedt, Service Management vid Campus Helsingborg, 325 deltagare Frukostklubben: 99 dagar ensam i en kajak, Jon Ekelund, äventyrare, 190 deltagare 


Frukostklubben: Friday morning live med nöjesimperiet Wallmans Salonger, 246 deltagare

Augusti/september – Tema Storytelling Bouleturnering: Marknadsboule på Gröningen, 159 deltagare (53 lag) Frukostklubben: Passion för utveckling, Thomas Di Leva & Anette Carlström, 335 deltagare Frukostklubben: Min personliga historia, Amelia Adamo, journalist, publisher, mappie och inspiratör, 335 deltagare Seminarium: Nära med Amelia Adamo, samarrangemang med Tinfire Event, 159 deltagare Frukostklubben: Corporate Storytelling, Mats Heibel, Storytellers, 340 deltagare Frukostklubben: Storytelling i media, Kinna Bellander, projektdirektör inom TV4 gruppen, 297 deltagare

Frukostklubben: Upplevelser idag och i framtiden, Ulf Hermansson Samell, marknadschef på SAS Sweden, 193 deltagare

Frukostklubben: Storytelling i form av ett personligt varumärke, Annika Dopping, TV-journalist, 332 deltagare

Seminarium: Så blir Helsingborgsregionen en av Europas hetaste! Arrangemang tillsammans med Navet och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 156 deltagare

Oktober – Tema Hot Spots

Maj – Tema Öresundsregionen Frukostklubben: Reklam med genomslagskraft, Christian Bjerring, tidigare marknadschef från DSB, 238 deltagare

Frukostklubben: Öresundsregionen och närheten till Hamburg 2017, Mikael Stamming ny chef för Öresundskommittén, 222 deltagare Frukostklubben: Varumärket Sverige, Olle Wästberg, Generaldirektör för Svenska Institutet, 267 deltagare

Frukostklubben: Utvecklingen i regionen, både för företag och privatpersoner, projektchef Filip Zibrandtsen från Rambøll, 207 deltagare Partnerlunch: Partnerlunch med föredrag av Jan Eliasson, diplomat, 80 deltagare Frukostklubben: Ess – ett världsledande forskningscenter i Lund, Marianne Ekdahl, Communications Officer på ESS Scandinavia, 155 deltagare Sommarfest: Grekisk afton på Pålsjö Krog i Helsingborg, 374 deltagare 

Organisationsnummer 843002-3559


Frukostklubben: Brottsbekämpning inom tullen, Lars Hansson, Tullverket, 187 deltagare.

www.guldkarnan.se Guldkärnanfesten på Stadsteatern, 473 deltagare Frukostklubben: Hotell Skansens framgångsresa, Lasse Henningsson, VD Hotell Skansen, 267 deltagare Seminarium: Platsmarknadsföring, ett samarrangemang med Framtidskommittén, 43 deltagare Frukostklubben: Berättelsen om älgfarmen Moose Garden, Sune Häggmark, entreprenör och grundare av Moose Garden, 191 deltagare

November – Tema Saftey for You Föreläsning: Möte med munken Sri Anandagirji, samarrangemang med Anette Carlström, 6:e Sinnet, 241 deltagare Frukostklubben: Om konsten att skydda sig själv och sina tillgångar, Tommy Svensson, Näringslivets Säkerhetsdelegation, 207 deltagare

Frukostklubben: Sjösäkerhet i Öresund, Anders Alestam, sjötrafikområdeschef på Sjöfartsverket, 187 deltagare Seminarium: Nya marknadsföringslagen, Jan Fager, VD på Sveriges Marknadsförbund, 39 deltagare Frukostklubben:Teknik och mänsklig omsorg förenas i projekt Joice, Johan Eckerstein, VD för Joice, 196 deltagare

December Luciafirande i Mariakyrkan, 557 deltagare Seminarium: Nära med Bert Karlsson, samarrangemang med Tinfire Event, 100 deltagare
Kick off med ThomasDi Leva. Marknadsboule. Grekisk sommarfest. Guldk채rnanfest. 75-책rs jubileum. Seminarier. Och mycket, mycket mer!Organisationsnummer 843002-3559


Resultaträkning

2008-01-01 2007-01-01 Belopp i kr Not - 2008-12-31 - 2007-12-31 Medlemsavgifter inkl Frukostmöte 1 1 576 141 1 298 140 Övriga rörelseintäkter 1 456 185 1 409 072 3 032 326 2 707 212

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3 -2 035 450 -1 967 941 Personalkostnader 2 -877 067 -501 546 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4 -5 816 -8 364 Styrelsens kostnader -74 037 -95 586 Rörelseresultat 39 956 133 775 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 38 673 26 568 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 776 -4 983 Resultat efter finansiella poster 76 853 155 360

Resultat före skatt

76 853 155 360 Skatt på årets resultat -5 269 -54 614 Årets resultat 71 584 100 746
Balansräkning Belopp i kr

Not

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 11 496 Summa anläggningstillgångar 11 496

7 845 7 845

Kortfristiga fordringar Kundfordringar 241 350 250 115 Övriga fordringar 3 231 1 501 244 581 251 616 Kassa och bank 1 185 512 1 046 479 Summa omsättningstillgångar 1 430 093 1 298 095 SUMMA TILLGÅNGAR 1 441 589 1 305 940

10

Organisationsnummer 843002-3559


Balansräkning Belopp i kr

Not

2008-12-31

2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst 167 420 66 674 Årets resultat 71 584 100 746 239 004 167 420 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 67 512 112 215 Skatteskulder 29 606 61 084 Övriga skulder 163 302 150 800 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 942 165 814 421 1 202 585 1 138 520 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 441 589 1 305 940

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Ställda säkerheter Övriga 20 000 20 000 Summa ställda säkerheter 20 000 20 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga

11


Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år Not 1 Intäkternas fördelning 2008-01-01 2007-01-01 - 2008-12-31 - 2007-12-31 Intäkter per väsentligt intäktsslag Programpunktintäkter 465 700 343 340 MiH Future 43 373 35 497 Temapartner 231 800 217 500 Serviceavgift 636 461 530 183 Medlemsavgift 99 295 80 180

Not 2

Anställda och personalkostnader

2008-01-01 2007-01-01 - 2008-12-31 - 2007-12-31 Medelantalet anställda 2 1 Varav män

0%

0%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

– – 629 173 374 101 629 173 374 101 239 210 112 264 (37 954)

(–)

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. 12

Organisationsnummer 843002-3559


Redovisning av könsfördelning i styrelsen

2008-12-31 2007-12-31 Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 54% 53%

Not 3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2008-01-01 2007-01-01 - 2008-12-31 - 2007-12-31 KPMG Revisionsuppdrag 14 000 12 000 Andra uppdrag 14 500 –

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2008-01-01 2007-01-01 - 2008-12-31 - 2007-12-31 Inventarier, verktyg och installationer -5 816 -8 364 -5 816 -8 364 Not 5

Inventarier, verktyg och installationer 2008-12-31 2007-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 41 262 41 262 Nyanskaffningar 9 467 – 50 729 41 262 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -34 042 -25 678 Årets avskrivning enligt plan -5 816 -8 364 -39 858 -34 042 Redovisat värde vid årets slut 11 496 7 845 Not 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2008-12-31 2007-12-31 Personalrelaterade kostnader 21 645 29 287 Periodisering av medlemsavgifter, 2008 661 586 602 154 Övriga poster 258 934 182 980 942 165 814 421

13


Helsingborg den 13/2 2009

Hans Nelson Ordförande

Linda Borgström Vice ordförande

Jerker Jacobsson Sekreterare

Annika Gigel

Tommy Edlund

Petra Edvinsson

Hans-Gunnar Gustavsson

Noushin Nadjafi

Helene Tigerström

Rasmus Nanhed Joachim Samuelsson Tin Josefsdotter

Monica Oldsberg Nils-Bertil Tranebacke Bittan Gustavsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 13/2 2009 KPMG Bohlins AB

Jörgen Laurell Godkänd revisor

14

Anneli Ödén Föreningsvald revisor

Organisationsnummer 843002-3559


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Org nr 843002-3559

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom­ fört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsent­liga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan infor­mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings­ principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings­berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 2009-02-13

Jörgen Laurell Godkänd revisor

Anneli Öden Föreningsvald revisor

15


16

2008-års styrelse från vänster: Nils-Bertil Tranebacke, Linda Borgström, Joachim Samuelsson, Tommy Edlund, Bittan Gustavsson, Hans Nelson, Noushin Nadjafi, Monica Oldsberg, Petra Edvinsson, Lotta Alverus (medarbetare MiH), Hans-Gunnar Gustavsson, Annika Gigel, Tin Josefsdotter, Annika Kirkevall (medarbetare MiH), Jerker Jacobsson och Helene Tigerström (ordförande MiH Future). Saknas på bilden gör Rasmus Nanhed.

Organisationsnummer 843002-3559


Marknadsföreningen Helsingborgsregionen Valberedningens förslag 2009

Namn

Omval

Hans Nelson, Ordförande

Avgående

Nyval

X 1 år

Avgående ledamöter: Rasmus Nanhed

X

Joakim Samuelsson

X

Linda Borgström X Förslag till ledamöter: Petra Edvinsson

X

2 år

Jerker Jacobsson

X

2 år

Noushin Nadjafi

X

2 år

Monica Oldsberg

X

2 år

Annika Giegel

X

2 år

Bittan Gustavsson

X

2 år

Nils-Bertil Tranbacke

X

2 år

Sten-Åke Tjärnlund/fyllnadsval 1 år Jonas Wilensjö/fyllnadsval 1 år Annika Dolk/fyllnadsval 1 år Ledamöter ett år kvar: Tommy Edlund Hans-Gunnar Gustavsson Tin Josefsdotter Ordf. i MIH Future Revisorer: KPMG, Extern Revisor

1 år

1 år

Anneli Öden, Föreningsvald revisor

1 år

1 år

17


18

Organisationsnummer 843002-3559


Anteckningar:

19


Kontaktuppgifter Marknadsfรถreningen i Helsingborgsregionen Box 1336 251 13 Helsingborg E-post: info@mih.m.se eller kansli@mih.m.se Hemsida: www.mih.m.se Telefon: 042-18 18 42 Organisationsnummer 843002-3559

20

Tryckt i samarbete med NP-Tryck

Organisationsnummer 843002-3559

2008  

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: Balansräkning 0- Resultaträkning 9 Revisionsberättelse 5 Organisat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you