Page 1

Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007

Org Nr 843002-3559
Innehåll:

sida

Förvaltningsberättelse

3

Resultaträkning

7

Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Revisionsberättelse8-9 9 10-12 13

Org Nr 843002-3559


Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Vision

”Marknadsföreningen möjliggör mötet som inspi-

Följande framstående personer och organisationer erhöll pris:

rerar till initiativ, engagemang och entreprenör-

skap för en region i världsklass”.

Allmänt om verksamheten Marknadsföreningen i Helsingborg är en ideell organisation som bildades redan 1933. Föreningens moderorganisation är Sveriges Marknadsförbund. Föreningens syfte är att eftersträva ett förtroendefullt samarbete med såväl näringslivets som konsumenternas organisationer. Föreningen söker förverkliga detta syfte genom att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden, och bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte. Aktiviteter Marknadsföreningen i Helsingborg har under 2007 utvecklats till regionens största mötesarena för näringslivet. Antalet medlemmar i föreningen har för tredje året i rad ökat och uppgår idag till 1 155 personer. Mötet mellan dessa människor inspirerar till nya initiativ och därmed utvecklas regionen. Det är en av föreningens ledstjärnor. Frukostklubben är den mest betydande mötesarenan i Helsingborg/Skåne Nordväst och besöktes i genomsnitt av 241 personer varje fredagsmorgon, mellan kl 06:45-08:30. Medlemstidningen MiHngel har utkommit med fyra nummer under året, med en upplaga av 3 000 exemplar per nummer. Föreningen har en anställd kanslist och under 2008 kommer organisationen att förstärkas då en marknadsansvarig anställs. Traditionsenligt stod Marknadsföreningen bakom Guldkärnanfesten som arrangerades på Parapeten. Peter Skogström, från Mat & Vin på Stolpaberga, bjöd på en regional matupplevelse. Årets fyra Guldkärnanpriser gjordes av keramikern Cecilia Kraitz från Båstad.

• Årets Marknadsförare – Hassan Sarris & Magnus Hallin, Tasty House • Årets Designer – Johan Johansson Andersson, So Last Season • Årets Personlighet – Robert Lillhonga, filmskapare • Årets Evenemang – Eskilscupen, Eskilsminne IF

Sommarfesten arrangerades på Tropical Beach i Helsingborg. Där kunde man njuta av äkta spansk paella, lagad av Gilberto Diaz från Global Gastronom, och ryckas med i salsadansen. En nyhet bland aktiviteterna var vår bouleturnering. Gröningen fylldes med 39 lag, med 3 personer per lag, och en stämning av lek och kämpatakter infann sig. Nordea tog hem första priset. Vår satsning på yngre medlemmar och studenter, MiH Future, har slagit väl ut och erbjuder en rad aktiviteter, bland annat företagsbesök och mentorprogram. Nära 200 medlemmar är engagerade i MiH Future, merparten studenter från Campus. Marknadsföreningen instiftade ett stipendium på 12 000 kr till den bästa magisteruppsats vid Campus Helsingborg som behandlar intressanta, relevanta och angelägna frågor inom området marknadsföring. Årets stipendium tilldelades Jasmina Hübinett, Jennifer Khoury och Karin Öberg för uppsatsen ”Brand Shadow - Den mörka sidan av co-branding”. Marknadsföreningen har aktivt stött Forza - ett projekt där regionens gymnasieungdomar på ett praktiskt sätt får lära sig mera om entreprenörskap. Forzas mål är att skapa världens bästa region för entrepenörskap bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan. Årsmötet ägde rum på The Tivoli i Helsingborg den 27 februari, med 101 närvarande medlemmar. 


Programpunkter under 2007

Medlemmar och medlemskommunikation Medlemsantalet har under året ökat med 282 medlemmar (nära 500 nya medlemmar har tillkommit och strax över 200 har flyttat eller gått ur föreningen) och uppgår per den sista december till 1 155 st. Av dessa medlemmar återfinns 191 st i MiH Future, vår satsning på yngre medlemmar och studenter. Frukostklubben lockade i genomsnitt 241 besökare. Luciaavslutningen i Mariakyrkan besöktes av över 500 personer, vilket är årets toppnotering. Sammanlagt har Frukostklubben besökts av över 7 200 personer. Totalt har alla våra aktiviteter haft cirka 8 500 besökare. Medlemsavgiften har under året varit 900 kr inklusive moms. Vår medlemskommunikation sker i huvudsak via vår hemsida och via e-post. Varje månad registrerar vi i genomsnitt 3 200 besökare på hemsidan. Den egna tidningen MiHingel har utkommit med fyra nummer. Därtill kommer tidskrifterna Komet (Sveriges Marknadsföreningarnas gemensamma medlemstidning) och Portfolio våra medlemmar tillgodo. Via kontinuerliga kontakter med våra medlemmar fångar vi upp deras synpunkter. Statistik 2007 2006 Ökning (%) Antal medlemmar 31 december

Januari/februari - Tema Leva på nätet Frukostklubben: Inspireras av Zaiga, Zaiga Magnusson, 330 deltagare. Frukostklubben: Är spel bara till för killar? Karin Ryding Ozma Speldesign, 181 deltagare. Frukostklubben: Ungdomspanelen berättar om hur de ”lever” på nätet, 160 deltagare. Frukostklubben: Hur kan vi skapa mötesplatser på nätet? Jonas Frost, Playhead, 196 deltagare. Frukostklubben: Nätdejting, Lisa Bjerre, frilansskribent, 178 deltagare. Årsmöte & after work på The Tivoli, 101 deltagare.

Mars - Tema Management

1 155

873

32%

37

39

-

Frukostklubben: Innovativt management - hur kan vi se på management i nytt ljus? Carl-Johan Asplund, Lunds Tekniska Högskola, 285 deltagare.

30%

Frukostklubben: Management by walking around, Meg Tivéus, 247 deltagare. Frukostklubben: Framtida ledarskap - hur ser ledarskapet ut idag och i framtiden? Lars Forseth, Manpower, 237 deltagare.

Antal möten Genomsnittligt antal besökare

241

186

Totalt antal besökare på frukostklubben

7 238

5 756

26%

Flest antal besökare vid ett tillfälle*

511

470

9%

Antal besökare på Guldkärnefesten

334

360

-

Antal besökare på hemsidan

38 546

33 057

16%

* Luciafirande i Mariakyrkan

Ekonomi Tack vare en målmedveten satsning och ett starkt stöd från näringslivet och Helsingborgs stad har Markadsföreningen idag en stabil ekonomi. Lägg därtill ökade medlemsintäkter tack vare fler medlemmar. Sammantaget innebär det att vi kan fortsätta satsa på kvalitativa evenemang till gagn för våra medlemmar. Årets resultat uppgår till 100 746 kr. Kirsten Persson har skött den ekonomiska redovisningen. 

Frukostklubben: ”Den fjärde staden” - Placemarketing Helsingborg, Ola Thufvesson, Campus Helsingborg. 187 deltagare. Frukostklubben: Varför struntar medarbetarna i vår nya organisationsstrategi? Jesper Falkheimer, Campus Helsingborg, 250 deltagare. April - Tema Kunskap/Etik Frukostklubben: Organisationen Moving School drivs av frivilliga som kämpar för att barnen ska lära sig att läsa, skriva och räkna i delstaten Goa i Indien, Anders Linnet, Moving School, 170 deltagare. Frukostklubben: Visst var det faxarna som fällde Berlinmuren? Peter Sylwan, Campus Helsingborg, 182 deltagare. Frukostklubben: Skolprojekt i Nepal, Ulf Mossberg, U Mossberg International AB, samt afrikas barn, Marissa Nobauer, International Development students, Lunds Universitet. 187 deltagare.

Org Nr 843002-3559


Maj - Tema Vatten

Frukostklubben: Ramlösa - succé i 300 år! Kaise-Marie Delden, Ramlösa, 213 deltagare. Seminarium: Så blir Helsingborgsregionen en av Europas hetaste! Arrangemang tillsammans med Navet och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 158 deltagare. After-work: Match-Making-kväll med ÄNAB kryddad med Khalid! 92 deltagare. Frukostklubben: Vatten- källa till samarbete eller konflikt? Anders Jägerskog, Stockholm International Water Institute, 143 deltagare. Frukostklubben: Life at the extreme! Anders Löfgren, Volvo Ocean Race, 242 deltagare. Sommarfest Fiesta på Tropical Beach i Helsingborg, 357 deltagare. Augusti/September - Tema Innovation Bouleturnering: Marknadsboule på Gröningen, 117 deltagare (39 lag). Frukostklubben: Att finna sin egen drivkraft. Inspirationsfrukost med inspiratören Torgny Svensson, 337 deltagare. Frukostklubben: Skydda dina idéer. Mikael Karlsson, Advokatbyrån Gulliksson, 175 deltagare. Frukostklubben: Vinnarna av 2006 års venture Cup Syd, Hövding Industridesigns Anna Haupt och Terese Alstin berättar om sin resa från idé till marknad, 220 deltagare. Frukostklubben: Innovativa miljöers påverkan på resultat. Niclas Folkesson, CoreCode International, 264 deltagare. Frukostklubben: Vad kan man inte göra med en mobiltelefon 2012? Mats Lindoff, Sony Ericsson, 227 deltagare. Oktober - Tema Glokalt Seminarium: Ett seminarium om den nya svenska marknadsföringslagen efter EU:s direktiv. Arrangemang tillsammans med Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö och AWAPatent Helsingborg, 61 deltagare Frukostklubben: Företaget Lstyle.com siktar på att bli världens största exklusiva livsstilsnätverk. Filip Bjernebo, Lstyle, 216 deltagare

Frukostklubben: Glokalt och lokalt för just mitt företag och min verklighet, hur hänger det ihop? Irma Rosenberg, vice riksbankschef, 264 deltagare Guldkärnanfesten på Parapeten, 334 deltagare. Frukostklubben: Hovmarskalk - ett glokalt arbete? Elisabeth Tarras-Wahlberg, Hovmarskalk, 341 deltagare. Frukostklubben: Droger - ett osynligt problem? Sören Johansson, Helsingborgspolisen, 218 deltagare. November - Tema Mode Frukostklubben: MiH Future-frukost med Magnus Lindkvist, Pattern Recognition, 332 deltagare. Frukostklubben: Kläder med nordisk design. Isabel Lundahl, RÅH Design, 211 deltagare. Frukostklubben: Om hur design och modernt virtuellt företagande kan leda till framgång. Niklas Madsen, Mental Industrial Design, 178 deltagare. Frukostklubben: Trender. Ebba von Sydow, Veckorevyn, 344 deltagare. December Luciafirande: i Mariakyrkan, 511 deltagare.

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 167 420, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning 167 420 Summa 167 420

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Guldk채rnan 2007 

Org Nr 843002-3559


Resultaträkning

Not 1

2007-01-01 - 2007-12-31 1 298 140

2006-01-01 - 2006-12-31

Övriga rörelseintäkter

1 409 072

871 702

Rörelsens kostnader

2 707 212

1 714 426

Övriga externa kostnader

3

-1 967 941

-1 253 788

Personalkostnader

2

-501 546

-357 456

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

4

-8 364

-7 739

-95 586

-49 500

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

133 775

45 943

Belopp i kr Medlemsavgifter inkl Frukostmöte

Styrelsens kostnader

842 724

Ränteintäkter och liknande resultatposter

26 568

3 777

Räntekostnader och liknande resultatposter

-4 983

-1 167

Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat

155 360 155 360 -54 614

48 553

Årets resultat

100 746

48 553 -14 170 34 383
Balansräkning

Not

2007-12-31

2006-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar

7 845

15 584

7 845

15 584

Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Kundfordringar

250 115

94 820

Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

1 501 251 616

SUMMA TILLGÅNGAR94 820

1 046 479

882 746

1 298 095

977 566

1 305 940

993 150

Org Nr 843002-3559


Balansräkning

Not

2007-12-31

2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst

66 674

32 291

Årets resultat Kortfristiga skulder

100 746 167 420

34 383

Leverantörskulder

112 215

30 152

Skatteskulder

61 084

25 197

Övriga skulder

150 800

154 355

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

814 421 1 138 520

716 772

1 305 940

993 150

Belopp i kr

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

66 674

926 476

Belopp i kr

2007-12-31

2006-12-31

Ställda säkerheter

Övriga

20 000

20 000

Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 000 Inga

20 000 Inga
oter med redovisningsprinciper och N bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar

ordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. F Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

3-5 år

2007-01-01 - 2007-12-31 343 340 35 497 217 500 530 183 80 180

Not 1

Intäkternas fördelning

Intäkter per väsentligt intäktsslag Programpunktintäkter MiH Future Temapartner Serviceavgift Medlemsavgift

10

2006-01-01 - 2006-12-31

247 593 52 230 125 000 334 364 53 665

Org Nr 843002-3559


Not 2

Anställda och personalkostnader

2007-01-01 - 2007-12-31 1

2006-01-01 - 2006-12-31 1

Varav män Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Övriga anställda

0% – 374 101

0% – 260 448

Summa

374 101

260 448

112 264

83 689

Medelantalet anställda

Sociala kostnader

(varav pensionskostnader)

(–)

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Redovisning av könsfördelning i styrelsen 2007-12-31 Andel kvinnor Styrelsen 53%

Not 3

2006-12-31

Andel kvinnor 53%

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

KPMG Revisionsuppdrag

Not 4

(–)

2007-01-01 - 2007-12-31 12 000

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

2007-01-01 - 2007-12-31 -8 364

-8 364

2006-01-01 - 2006-12-31 6 000

2006-01-01 - 2006-12-31 -7 739 -7 739

11


Not 5

Inventarier, verktyg och installationer

2007-12-31

2006-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut

41 262

41 262

Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

41 262 -25 678

41 262 -17 939

-8 364

-7 739

-34 042

-25 678

7 845

15 584

2007-12-31 29 287

2006-12-31

602 154

631 200

182 980

72 932

814 421

716 772

Redovisat värde vid årets slut

Not 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade kostnader

Periodisering av medlemsavgifter, 2007 Övriga poster Helsingborg den 6/2 2008

12

12 640

Hans Nelson

Linda Borgström

Jerker Jacobsson

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Sölve Dahlgren

Tommy Edlund

Petra Edvinsson

Hans-Gunnar Gustavsson

Noushin Nadjafi

Ann-Sofie Palm

Rasmus Nanhed

Joachim Samuelsson

Anneli Liljeros

Monica Oldsberg

Annika Rosenqvist

Anneli Ödén

Vår revisionsberättelse har lämnats 6/2 2008 KPMG Bohlins AB

Jörgen Laurell

Gunilla Grübb

Godkänd revisor

Föreningsvald revisor

Org Nr 843002-3559


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr 843002-3559

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Marknadsföreningen i Helsingborg för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps­handling­arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps­handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings­principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, års­redovisnings­lagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års­redovisnings­lagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings­ berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings­berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg 2008-02-06 KPMG Bohlins AB

Jörgen Laurell Godkänd revisor

Gunilla Grübb Föreningsvald revisor

13


Frukostmรถten hรถsten 2007

14

Org Nr 843002-3559


Huvudpartners

15


16

Box 1336, 251 13 Helsingborg info@mih.m.se www.mih.m.se

Org Nr 843002-3559

2007  
2007  

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007 Org Nr 843002-3559 Resultaträkning 7 Balansräkning 8-9 Revisionsberättelse 13 Förvaltningsb...

Advertisement