Page 39

Kennisontwikkeling in gebiedsontwikkeling Uit deze publicatie blijkt dat Open Lab Ebbinge op een bijzondere manier ontwikkeld is. Bij de start van het project werd dat al ingezien. Eén van de afspraken tussen de gemeente Groningen en de stichting Open Lab Ebbinge was dan ook dat de opgedane kennis gedeeld zou worden. Dit gebeurde onder andere door het project onder de aandacht te brengen via diverse media. Een strategische aanpak lag hieraan ter grondslag, die naast kennisdeling ook als doel had om het momentum in de ontwikkeling te vergroten. Want regelmatig over het project horen leidt tot mee willen doen. Hierin zit het motto ‘De kracht van herhaling’ van communicatie verscholen. Gedurende de looptijd van het project verschenen er diverse publicaties in rapporten van de Rijksoverheid, vaktijdschriften en boeken met daarin artikelen die het concept en succesfactoren van Open Lab Ebbinge beschreven: “Open Lab Ebbinge laat zien dat direct omwonenden vaak het beste aanvoelen welk (al dan niet tijdelijk) gebruik van braakliggende grond het meest kansrijk is. Als gerealiseerde tijdelijke stad vormt het project een belangrijke referentie voor de herontwikkeling van braakliggende terreinen.” in De flexibele stad; Tom Bergevoet & Maarten van Tuijl (2013), “Medio 2014 lijkt dat [de ontwikkeling van permanente nieuwbouw op het terrein] ook daadwerkelijk te gaan gebeuren als de nieuwbouw wordt ingezet. Dat onderstreept nog eens het succes van de tijdelijke oppepper met OLE.” in Rekenen op herbestemming; Sander Gelinck en Frank Strolenberg (2014) en “Als na vijf jaar de tijdelijke paviljoens moeten vertrekken voor de ontwikkeling van nieuwbouw, dan kan dat alleen maar als een succes worden gezien.” in Vormgeven aan de spontane stad; Planbureau voor de Leefomgeving & Urhahn Urban Design (2012).

promotieonderzoek gedaan naar de “Spatial Quality of Cultural Production Districts” (2012), meegewerkt aan het onderzoek “Stadsacupunctuur” van BNA-onderzoek en PAS bv (2014) en er is aan heel veel masterscripties een bijdrage geleverd. De laatste masterstudent (Guido Musch, Sociale Planologie RUG (2016)) die Open Lab Ebbinge als onderzoeksobject had, omschreef zijn interesse als volgt: “Ik vond Open Lab Ebbinge een interessante casus omdat het een gebied vol geschiedenis en mogelijkheden is. De door OLE benutte mogelijkheden zouden veel invloed kunnen hebben op plannen die later voor het gebied gemaakt worden. Aangezien dit alles met mijn scriptie te maken had, was het een plezier om het Ebbingekwartier te onderzoeken.” Ook de aansluiting bij de Stadsambassade Nederland/ Nieuw Nederland (een initiatief van Pakhuis de Zwijger), is een onderdeel in de kennisdeling. Via dit netwerk tonen lokale stadmakers hun innovatieve – veelal bottom-up – praktijken aan het landelijke netwerk. Voor dit netwerk is een Stadsexpeditie langs onder andere OLE georganiseerd. Het was één van de ruim 100 rondleidingen en lezingen die in 5 jaar tijd werden gegeven. Van Maastricht tot Delft en van Zwolle tot, natuurlijk, Groningen. Al deze interesse en publicaties zeggen iets over de tijdgeest waarin Open Lab Ebbinge is ontwikkeld. Het gaat over “Het nieuwe stadmaken” zoals in het gelijknamige boek (Trancity Valiz (2015)) staat omschreven. Deze publicatie sOLEx geeft inzicht in de vernieuwende ontwikkeling van de tijdelijke stad die op de plek van het voormalige gasfabriekterrein was gehuisvest. Een stukje stad dat volgens een nieuwe manier van stadmaken was ontwikkeld en sporen in het gebied heeft nagelaten. Een nieuw hoofdstuk is geschreven.

Open Lab Ebbinge is onderdeel geweest van diverse onderzoeken; van studenten, promovenda en bedrijven. Er is bijvoorbeeld door Jantien Smit Concert Lighthouse Muzieklab

Tangofestival Oberland

Alle Jakobijn appartementen verkocht Hoogste punt The Student Hotel

Speciale webpagina voor bouwwerkzaamheden op www.openlabebbinge.nl

Brand paviljoen Lighthouse

3413

Profile for Mark Sekuur

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

Profile for markie
Advertisement