__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 36

Samenwerking en impact op het beleidsdenken

31

Doordat sOLEx als ‘matchmaker’ en ‘placemaker’ telkens een vrije rol tussen topdown en bottom-up heeft nagestreefd, zijn de samenwerkingen aan beide zijden essentieel geweest voor de realisatie van Open Lab Ebbinge. In theorie zou een deel van deze rol ook door de ambtelijke organisatie van een gemeente ingevuld kunnen worden. In de praktijk is die vrije rol echter essentieel geweest om de tijdelijke gebiedsontwikkeling gaande te houden. Als onafhankelijke partij kon sOLEx veel makkelijker het politiek wenselijke standpunt vermijden en laagdrempelig in contact komen met instellingen, ondernemers, bewoners en initiatieven voor het gebied. Soms was het ook een nadeel en moest uitgelegd worden ‘wat we nu toch precies deden’ en ‘waarom’. Ondanks dat er nette doelstellingen zijn geformuleerd en taken zijn gedefinieerd, was dat soms lastig. Ook nu nog. Gelukkig is het uitleggen vaak overbodig. En ook dit boek zal geen eenduidig antwoord op die vraag formuleren. En waarom ook? Uiteindelijk is het toch: liefde voor de Stad. In de praktijk was er sprake van een intensieve samenwerking met de ambtelijke organisatie van de gemeente. In de aansturing van het ontwikkelproject Ebbingekwartier door de beleidsmakers, de projectleider, de juristen en de planeconomen was veel steun voor het project. Vooral de projectleider hield de samenwerking gaande. Ook de medewerking van diverse afdelingen zoals de afdelingen Stedenbouw, Bouwen en Wonen, Stadsbeheer,

de IGG, Cultuur en het Evenementen management was voor het project Open Lab Ebbinge onontbeerlijk. Zonder die steun, het meedenken en vaak ook het vooruitdenken was de realisatie van het project nooit mogelijk geweest. Dat was niet alleen te danken aan een moedige wethouder en een projectleider die ondanks een vrij vage projectomschrijving het project agendeerde en op weg hielp.

Voorbeeld: Vanuit de contractbeheersing was het gewenst dat sOLEx een duidelijk afgebakend stuk terrein kreeg met bij voorkeur een hek eromheen zodat duidelijk zou zijn wat van ‘mijn’ en van ‘dijn’ was. Dat strookte niet met het idee van sOLEx dat de blinde vlek die het CiBoGa-terrein (tegenwoordig Ebbingekwartier) in de stad was, weer open, zichtbaar en bruikbaar voor de stad gemaakt zou worden. De oplossing werd aangedragen door Stadsbeheer die vanuit haar verantwoordelijkheid en het publieke karakter dat de plek ongetwijfeld ging krijgen, juist pleitte voor openbaarheid. Het sociaal veiligmaken van het gebied, de toegang voor de hulpdiensten, het onderhouden van het gebied en de handhaving van de openbare orde en veiligheid waren alleen mogelijk in een ópen situatie. De hekken waren niet gewenst. Uiteindelijk is dit van grote invloed geweest op de noodzakelijk contractvorming en de wijze van samenwerken.

Muziekfestival Eurosonic 4e keer op het Open Lab Ebbinge

Nieuw bestemmingsplan vastgesteld

Opening Lighthouse Muzieklab

Expertmeeting stadsacupunctuur. Onderzoek, presentaties & publicatie

2014

ORGANISATIE HARDWARE SPIN-OFF

Dat het project er kwam, heeft ook te maken met het DNA van Groningen als stad en de rol die de gemeente daarin nam. De wil om te ontdekken, te experimenteren, om het samen anders te regelen, alles in het belang van de stad, was sterk voelbaar en noodzakelijk. Ook was er een ruimtelijke onderbouwing nodig, er moesten bouwen evenementenvergunningen worden afgegeven en er moest een openbare ruimte ontworpen, gerealiseerd en onderhouden worden. En soms was er ook financiering nodig of kon er subsidie worden aangevraagd. Gedurende de samenwerking werd ook het bestemmingsplan Ebbingekwartier overhoop gehaald en werd door de gemeente een stedelijke schaal gezocht die een meer incrementele ontwikkeling in aansluiting op de bestaande stad mogelijk maakte in een grote diversiteit aan functies. Niet alleen het wonen werd van belang maar juist het wonen in een stedelijke context. Hiervoor werd samen met de projectontwikkelaar AM Wonen en sOLEx ook elders in het land inspiratie gevonden. De samenwerking met de gemeente was op vele vlakken van groot belang. Bovendien waren dankzij de gemeente ook projectontwikkelaar AM Wonen, het Groninger Monumentenfonds en later ook woningbouwvereniging Nijestee betrokken bij het project. AM Wonen gaf bijvoorbeeld op een cruciaal moment aan het begin van het project steun aan het opstellen van een ‘bidboek’. Het Groninger Monumentenfonds zorgde samen met een functioneel idee van de

Oplevering stadswoningen blok 4b

Opening restaurant Oberland in De Loods

Bouw paviljoen Goldberg Escape

Aansluiting bij Stadsambassade NL Pakhuis de Zwijger

Matchmaking Regulateurshuis

Profile for Mark Sekuur

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

Profile for markie
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded