Page 25

Tjerd van Riemsdijk (projectleider Ebbingekwartier 2008-2016 – Gemeente Groningen) “Als projectleider moest ik telkens schakelen tussen de meer traditionele insteek waarmee we als gemeenten gewend zijn te werken en de aanpak die het Open Lab voorstaat. De stapsgewijze aanpak op het Ebbingekwartier, waarbij particuliere professionals veel invloed hebben op het ontwikkelproces zou wat mij betreft nog verder ontwikkeld kunnen worden. Mensen zijn veel beter in staat zich te organiseren dan de overheid vaak denkt. Voor het Ebbingkwartier hadden we nog meer kunnen doen als het gaat om de uiteindelijke bebouwing. Hiervoor zijn meer doelgroepen en een veel hoger ontwikkeltempo mogelijk, mits je als overheid samenwerkt met meer private partijen en particuliere initiatieven. Maar gelukkig zijn er ook andere stadsdelen die zich uitstekend lenen voor een vernieuwende aanpak en een activerend beheer.”

20 Open huis tijdens EU Kijkdagen

Bouw paviljoen Het Gasfornuis Lancering www.openlabebbinge.nl

Maakfestival Maker Faire #050

1e streekmarkt Ommelander Markt. Begin maandelijkse serie markten tot en met 2015 Bouw paviljoen Student Onder Dak

Start EBBLab Interactief: lichtarchitectuur en QR-codes in Ebbingekwartier

Opening OLE met tweedaags festival OPEN EBBINGE 2012

Documentaire OLE: #5 Opening Open Lab Ebbinge

Profile for Mark Sekuur

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

Profile for markie
Advertisement