__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 17

Voor het oprichten van paviljoens of gebouwen voor een bepaalde functie leidde dit vaak tot een bouwaanvraag en een zogenaamde ‘gebruikersovereenkomst’, waarover op voorhand overleg werd gevoerd tussen initiatiefnemer, gemeente en sOLEx. Voor evenementen was dit dikwijls een evenementenvergunning. Maar vaak verliep het gebruik van het terrein uiteindelijk in de informele sfeer: van buitensport, zeer kleinschalige evenementen (vrijgezellenfeesten etc) en graffiti-kunst tot gebruik op individuele basis. Helaas zijn ook veel ideeën niet tot plan uitgewerkt of gerealiseerd. Deels kwam dat doordat niet iedereen intrinsiek gemotiveerd was en/of bij nader inzien niet van plan was zelf het idee uit te voeren. Soms kwamen ook de juiste coalities niet tot stand of waren de ideeën bij nadere verkenning economisch niet uitvoerbaar. De matchmakers van sOLEx zijn telkens, met de inzet van de initiatiefnemers als uitgangspunt, samen met de gemeente op zoek gegaan naar de haalbaarheid van de plannen, de noodzakelijke kennis en partners om van idee naar realisatie te (kunnen) komen. De samenwerking met de gemeente was hierbij telkens cruciaal. Bottom-up met top-down verbonden. Veel paviljoens, (bouw-) projecten, evenementen en ander gebruik van het projectgebied zijn hierdoor, met veel plezier en inzet, tot stand gekomen.

12

2. Creatieve industrie: TNO gaat uit van een afbakening gebaseerd op de SBI classificatie (SBI 2008) binnen de volgende clusters; kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening (Rutten, Koops en Roso, 2010). Deze afbakening sluit aan bij de CBS-statistieken.

Ateliergeld ten behoeve van Ebbingekwartier

Verwerving hoek Boterdiep Nijestee (blok 8)

Manifestatie 2e Ebbinge Gist

1e grote matchingsbijeenkomst met potentiële paviljoenhouders en gebruikers

Profile for Mark Sekuur

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

Profile for markie
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded