__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

Creative City Challenge van bouwput naar creatief platform

9

Aan het begin van de 21ste eeuw veroverde socioloog en urban planner Richard Florida de harten van menig beleidsmaker met zijn boek The Rise of the Creative Class (2002). De essentie van zijn boek: zet volop in op de creatieve klasse en bijbehorende economie want zij vormen de nieuwe motor voor economische groei. Deze gedachtegang vormde het startpunt voor de beleidsontwikkeling voor de creatieve sector in de stad Groningen.

Tegelijkertijd werden in de zoektocht naar een creatieve zone door de gemeente Groningen een aantal uitgangspunten vastgesteld: de zone moet grenzen aan de binnenstad, een afwijkend profiel hebben ten opzichte van de binnenstad én moet rafelrandjes hebben waar ruimte is voor (betaalbare) ontwikkeling. Aan deze kenmerken voldeed het Ebbingekwartier in ruime mate en werd zodoende betiteld als Creatieve Stadszone.

In 2005 werd in de stad het symposium Groningen Gist georganiseerd. De hype rondom de creatieve stad vierde hoogtij en tijdens het symposium stond er één vraag centraal: ‘is Groningen creatief genoeg en zo nee, wat mist er?’ Een groep ondernemers in het Ebbingekwartier was inmiddels al een aantal jaren actief in het herpositioneren van het gebied. De plannen voor woningbouw op het voormalig Gasfabriekterrein stagneerden en elke ontwikkeling in de omgeving werd in de wacht gezet; deze zouden vanzelf volgen als de bouwactiviteiten vorm zouden krijgen. De redenatie was na een aantal jaren van achteruitgang en verpaupering niet meer hard te maken. Integendeel: de bloei van het Ebbingekwartier zou juist waardevol zijn voor de bouwontwikkelingen op het Gasfabriekterrein, zo beredeneerden de ondernemers. Met de gemeente Groningen en de Groninger City Club, de belangenbehartiger van en voor ondernemers in de Groninger binnenstad, werd een convenant gesloten om een aantal strategische projecten op te zetten.

Deze strategische zet zorgde voor een nieuwe impuls waarop de vervolgmanifestatie Ebbinge Gist in de zomer van 2008 werd georganiseerd. De opgave: dien projecten in ‘binnen het concept van de creatieve stad’ die zorgen voor nieuwe economische ontwikkelingen. De ondernemersvereniging diende onder andere een project in dat dat ging over de ontwikkeling van het CiBoGa-terrein: Van Bouwput tot Creatief Platform. Het idee ging uit van de revitalisering van het terrein van coldspot naar hotspot en omvatte twee onderdelen: evenementen op het braakliggende Gasfabriekterrein en diverse containerbouwwerken om het gebied een tijdelijke invulling te geven en ruimte te scheppen voor bijvoorbeeld atelier- en expositieruimte of outletmogelijkheden voor bestaande winkels. In een pitch werden alle twaalf ingediende projecten voorgesteld waarop er ronde-tafel-gesprekken volgden om met initiatiefnemers en belangstellenden te onderzoeken waar de mogelijkheden lagen om de projecten te realiseren. De tafel van Van Bouwput tot

Verplaatsing monument De Loods

Creatief Platform was matig bezet. Toch ontstond er die dag enthousiasme bij een aantal mensen dat met name geïnteresseerd was in de (gekke) mogelijkheden die tijdelijke bouw zou moeten kunnen opleveren. Op de achterkant van een sigarendoos werd een tekening gemaakt van creatief gestapelde containers. Er was een nieuwe club geboren: Harm Naaijer (gek van follies), Marcus Petstra (creatief met ruimte), Christophe de Jong (ontwikkelaar van niet te mainstream-projecten), David Inden (planeconoom met inzicht om ook buiten de lijntjes te kleuren) schoven aan bij een ondernemer (Wilma Naaijer) die er hartstochtelijk in geloofde dat het Ebbingekwartier bij uitstek de plaats was waar dit alles plaats kon vinden. Dit was immers de plek waar vakmanschap, ondernemerschap en ambacht van oudsher van groot belang waren geweest. In een nieuwe jas moest dit ook voor de toekomst kansen bieden. Dit kersverse team werkte in de maanden na Ebbinge Gist het idee uit waarbij er met grote overtuigingskracht een gemeentelijke subsidie verkregen werd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren én een bidbook te schrijven. Het bidbook ‘Open Lab Ebbinge’, dat in mei 2009 afgerond was, vormde de start voor de aanvraag van een aantal grote subsidies en daarmee de oprichting van de Stichting Open Lab Ebbinge Exploitatiemaatschappij die belast werd met de tijdelijke ontwikkeling van het gebied.

Parkeergarage voor circa 1200 auto’s krijgt deksel

Project van stichting Creatieve Industrie Groningen

Gemeente Groningen geeft opdracht voor quickscan OLE Manifestatie 1e Ebbinge Gist

2008

ORGANISATIE HARDWARE SPIN-OFF

Profile for Mark Sekuur

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

sOLEx: Het Open Lab Ebbinge, tien jaar tijdelijk in Stad  

Open Lab Ebbinge 2008 - 2018 Een terugblik op tien jaar tijdelijkheid in het Ebbingekwartier. Open Lab Ebbinge was een tijdelijke stadswijk...

Profile for markie
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded