Page 1

Et Kulturhus i Københavns Kommune


Index

Udstillinger & Kunst

Installation Ib Spang Olsen Udstiller Eventyr Skulpturudstilling International Kunstudstilling Katowice Plakat Udstilling Historisk Udstilling Portugisisk Frimærke Udstilling Drømmetid Børne- og ungdoms Maleriudstilling Fyrtøjet Arbejdende Skulptør

5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Index

Art and Exhibitions

Installation Ib Spang Olsen Exhibition Fairy Tale Sculpture Exhibition International Art Exhibition Katowice Poster Exhibition History Exhibition Exhibition of Portuguese Postage Stamps Dream Time Exhibition of paintings by children The Tinder Box Working Sculptors

5

5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9

Teater, Dans & Musik

10

Teater, Dans & Musik

10

Børne- og Familiearrangementer

18

Børne- og Familiearrangementer

18

Debat, Foredrag, Mad m.v.

23

Debat, Foredrag, Mad m.v.

23

Den Standhaftige Tinsoldat Det Store Æg Art/musik-slam Gadeteater Historiefortælling Snedronningen Sangaften

Nattergalen Foredrag v. Ib Spang Olsen Skyggespilsworkshop Skulpturworkshop Malerworkshop Improvisationsteater Skuespil over H.C. Andersens Eventyr Animationsfilm Historiefortælling for børn Lydbånd /Skriveværksted Paneldebat Byvandring H.C. Andersen til bords H.C. Andersen på thailandsk Frimærkeforedrag Seniorarrangementer Afslutningsfest

10 11 12 12 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26

The Steadfast Tin Soldier The Big Egg Art/Music-slam Street Theater Story Telling The Snow Queen Song Evening

The Nightingale Lecture by Ib Spang Olsen Shadow Play Workshops Sculpture Workshops Painting Workshops Improvisation Plays based on Hans C. Andersen´s Fairy Tales Animated Films Story Telling for Children Audiotape/Writer´s Workshop Panel Debate City Walks Dining with Hans Christian Andersen H.C.Andersen in Thai Talk on Postage Stamps Events for Seniors End-of-Festival Party

10 11 12 12 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 23 23 24 24 24 25 27

2


Velkommen til Kulturstaldenes H.C. Andersen Festival - en anderledes, kalejdoskopisk og ganske eventyrlig oplevelse i hjertet af Vesterbro. Et sandt overflødighedshorn tilegnet 200 året for vores store eventyrdigter, skabt af frivillige side om side med etablerede kunstnere og i samarbejde med festivalens mange gæster. Følg med i hvordan festivalen udvikler sig i de tre uger – og nyd det. Med venlig hilsen Martin Geertsen, Kulturborgmester, København Welcome to The Culture Stables Hans Christian Andersen Festival - an alternative, kaleidoscopic and completely magical experience in the heart of Vesterbro, Copenhagen. A cornucopia of activities dedicated to the bi-centenary of our famous fairy tale poet. Created by volunteers, side by side with established artists and the festival´s many visitors. Watch how the festival evolves over the three weeks - and enjoy it. Best regards Martin Geertsen, Mayor of Culture and Sport, Copenhagen. Program Med mindre andet er anført er aktiviteten gratis. Dette er kun et udvalg af festivalens indslag. For at se det fulde program og nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer henvises til www.hcafestival.dk eller www.hca2005.dk. Ret til ændringer forbeholdes. Se hjemmesider for eventuelle ændringer. Billeter kan købes i kulturstaldene Halmtorvet 13 a-e Programme The activities are free unless otherwise stated.This is just a selection from the festival programme. To see the whole programme and a detailed description of the events see: www.hcafestival.dk or www.hca2005.dk.The organisers reserve the right to alter the programme. Check the two websites for possible changes. Tickets are on sail at Kulturstaldene Halmtovet 13 a-e

Hoved sponsor

3


Officiel Åbning

Kulturborgmester Martin Geertsen åbner festivalen til toner fra Vesterbrokor.dk. Skuespillerinde Lene Vasegaard fortæller udpluk fra H.C. Andersens rejsebeskrivelser og eventyr. Der vil være mulighed for lidt drikevare og snacks under underholdningen. Tid: Mandag d. 15. august 2005 kl. 19.00- 21.00 Sted: Gården

Official Opening

Martin Geertsen, Copenhagen´s Mayor of Culture, will open the festival to the tones of Vesterbrokor.dk. The actress Lene Vasegaard will narrate a selection from Hans Christian Andersen´s fairy tales and travel writing. Light refreshments will be served. Time: Monday 15/8 from 19.00-21.00 Place:The courtyard

Praktiske information

Der kræves billet til enkelte forestillinger og workshops. Billetterne kan købes på Kulturstaldenes kontor, Halmtorvet 13, 1700 København V, mandag til fredag fra kl. 12.00-14.00 og 18.00-20.00. Billetsalget åbner mandag den 1. august 2005. Bemærk at det er ikke muligt at reservere billetter. For yderligere information om H.C. Andersen Festivalen se: www.hcafestival.dk eller ring på: 70 22 29 50 mandag til fredag kl. 10-14.

Practical information

Tickets are required for some performances and workshops.They can be purchased at The Culture Stables Office, Halmtorvet 13, Monday to Friday from 12.00-14.00 and 18.00-20.00, starting 1st of August. Please note that it is not possible to reserve tickets. For further information about the Hans Christian Andersen Festival see: www.hcafestival.dk or call: 70 22 29 50 Monday to Friday from 10.00-14.00.

4


Udstillinger og Kunst • Art and Exhibitions Installation. Den lokale arkitekt og installationskunstner Cecilie Bendixen har skabt et moderne papirklip overført til tekstilmateriale. Resultatet er blevet en enestående installation på 18 x 40 meter. Sted: Gården Tid: Alle dage fra kl. 11.00-22.00 Med støtte fra Silvan, Fisketorvet og Carl F

Installation The local architect and installation artist, Cecilie Bendixsen, has created a modern paper-cut translated to textile.The result is a unique installation measuring 18 x 40 metres. Place:The courtyard Time: Daily 11.00-22.00

Ib Spang Olsen Udstiller Én af landets mest elskede og alsidige tegnere udstiller malerier af H.C. Andersens eventyr. Nærmere introduktion af tegneren er vel næppe nødvendig… Sted: Cafe Mandela Tid: Alle dage fra kl. 11.00-22.00 I samarbejde med Galleri Kock

Ib Spang Olsen Exhibition One of the country´s most loved and versatile illustrators exhibits paintings of Hans Christian Andersen´s fairy tales. Place: Café Mandela Time: Daily 11.00-22.00

Eventyr skulpturudstilling Skulpturer fremstillet af kunstnere fra 3-13 år. Udvalgte klasser og institutioner har i 2004-05 fået vejledning og undervisning af en professionel kunstner. Resultatet er blevet en række flotte skulpturer baseret på H.C. Andersens eventyr. Læs mere om projektet på: http://www.byensboern.dk, under arrangementer. Sted: Gården • Tid: Alle dage 11.00-22.00 Arrangeret af Byens Børn

5


Fairy Tale Sculpture Exhibition Sculptures produced by artists from 3-13 years of age. Children from selected classes and institutions have been taught and supervised by a professional artist in 2004-2005 The result is a series of fine sculptures based on Andersen´s fairy tales. Read more about the project on: http://www.byensboern.dk, under activities. Place:The courtyard Time: Daily 11.00-22.00

International Kunstudstilling. 200 udenlandske kunstnere har fortolket H.C. Andersen i form af malerier og skulpturer. Sted: Råhuset Tid: Alle dage fra 11.00-22.00 I samarbejde med Crisolart Gallery, Barcelona

International Art Exhibition Two hundred international artists have interpreted Andersen in paintings and sculptures. Place: Råhuset Time: Daily 11.00-22.00

Katowice Plakat Udstilling Resultatet af en plakatkonkurrence udskrevet af den anerkendte grafiske designer Professor Roman Kalarus fra Kunstakademiet i Katowice, Polen. Plakaterne skildrer H.C. Andersens eventyr. Læs mere på: www.aspkat.edu.pl Sted: Råhuset, loftet Tid: Alle dage kl. 11.00-22.00 I samarbejde med den Polske Ambassade

Katowice Poster Exhibition The result of a poster competition arranged by the well-known graphic designer Professor Roman Kalarus from the Academy of Fine Arts, Katowice, Poland. The posters depict Hans Christian Andersen´s fairy tales. Read more on: www.aspkat.edu.pl Place: Råhuset, loft Time: Daily 11.00-22.00 In collaboration with the Polish Embassy.

6


Historisk udstilling Fotografier, tøj, plancher og en miniaturemodel af Vesterbro år 1818 vil give et indblik i, hvordan Vesterbro så ud og har udviklet sig siden H.C. Andersen ankom over Valby Bakke. Sted: Buen Tid: Alle dage kl. 11.00-22.00 Arrangeret af Lokal Historisk Forening og Arkiv

History Exhibition Photographs, clothes, posters and a miniature model of the early urbanisation of Vesterbro, will give an idea of what the area looked like, and how it has developed since Andersen arrived in the capital. Place: Buen Time: Daily 11.00-22.00

Portugisisk Frimærke Udstilling António Pacheco, Portugal har som afgangsprojekt fra Danmarks Design Skole lavet en serie bestående af frimærker, postkort m.v. som kredser om to sider af H.C. Andersens person: dels som forfatter af eventyr, digte og rejsebeskrivelser og dels som grafisk kunstner af papirklip og tegninger. Sted: Forsamlingshuset Tid: Hverdage fra 11.00-22.00 I samarbejde med den Portugisiske Ambassade

Exhibition of Portuguese Postage Stamps Antonio Pacheco, Portugal, has made a series of postage stamps, rubber stamps and postcards as his graduation project from the Design School of Denmark. The motives concentrate particularly on two aspects of Hans Christian Andersen: the author of fairy tales, poems and travel writings, and the graphic artist working with paper-cuts and drawings. Place: Forsamlingshuset Time: Daily from 11.00-22.00 In collaboration with the Portuguese Embassy

7


Drømmetid I udstillingen ”Drømmetid ” nyfortolkes fire af HC. Andersens eventyr i fotografiske collager. Fortid, nutid og fremtid smelter sammen til ét billedunivers, hvor nutidens menneske danner centrum. Sted: Beboerhuset Tid: Alle dage fra kl. 11.00-22.00

Dream Time In the exhibition ”Dream Time” four of Andersen´s fairy tales are re-interpreted as photographic collages. Past, present and future merge into one picture universe, with modern man at its centre. Place: Beboerhuset Time: Daily 11.00-22.00

Børne- og ungdoms maleriudstilling Udstilling af malerier skabt på festivalens tre malerworkshops for børn. (jf. Børne og familie arrangementer). Sted: Bygning 66 Tid: Alle dage fra kl. 11.00-22.00

Exhibition of paintings by children and young people An exhibition of paintings made at the festival’s three painting workshops for children (see Events for Children and Families). Place: Building 66 Time: Daily 11.00-22.00

8


Fyrtøjet En række individuelle malerier, danner tilsammen en stor billedfrise, der fortæller historien om soldaten og fyrtøjet. Sted:Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal Tid: Alle dage fra kl. 10.00-21.00 Arrangeret af K21

The Tinder Box A series of individual paintings, together making a frieze, tell the story of the soldier and the tinder box. Place: Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4 3rd floor. Time: Daily 10.00-21.00

Arbejdende Skulptør Under festivalen vil det være muligt at opleve fem kunstnere fra henholdsvis Mexico, Columbia og Spanien arbejde i Kulturstaldenes gård. Sted: Gården. Tid: Fra søndag d. 21/8 - søndag d. 28/8, hverdag fra kl. 11.00-16.00

Working Sculptors Come and see five artists from Mexico, Columbia and Spain at work in the Culture Stables courtyard. Place: The courtyard Time: From Sunday 21/8 to Sunday 28/8, daily 11.00-16.00 In collaboration with Cristolart Gallery, Barcelona

9


Teater, Dans & Musik / Theatre, Dance and Music Den Standhaftige Tinsoldat Flere gange prisbelønnet opsætning af H.C. Andersens ’Den Standhaftige Tinsoldat’ af den tyske gruppe ’Das Puppentheater am Meininger’. Denne spektakulære forestilling udspiller sig i og på en 12 x12 meter store luftballon, som publikum befinder sig indeni! Skuespil, dans, papirklip og multimedie smelter sammen i fortællingen om soldaten, der på trods af sit store hjerte og mod lider en grum skæbne. Læs mere om Das Puppentheater am Meininger på: www.das-meininger-theater.de Tid: Mandag d. 22. august kl. 19.00 og igen kl. 21.00 Sted: Idrætshuset i DGI Byen. Pris: 80 kr. for voksne. 50 kr. for børn og unge til og med 15 år I samarbejde med DGI byen og Teaterbutikken. Støttet af Gothe-Institutet København

The Steadfast Tin Soldier This production of Andersen´s “The Steadfast Tin Soldier” by the German group “Das Puppentheater am Meininger” has won many prizes.The spectacular performance is played in and on an air balloon measuring 12 x 12 metres, with the audience sitting inside it. Play-acting, dance, paper-cuts and multi-media merge in the story of the soldier who meets a cruel fate, in spite of his big heart. Read more about Das Puppentheater am Meininger on www.das-meininger-theater.de Place: Idrætshuset DGI Byen Time: Monday 22/8 19.00 and 21.00. Price: 80 kr. for adults. 50 kr. for children and young people op to 15 years of age.

10


Det Store Æg Dansegruppen Freestyle Phanatix og rapperen Per Vers har skabt en øjenfaldende fortolkning af H.C. Andersens Den Grimme Ælling. Resultatet er blevet et miks af rap, break-dance, electric-boogie, sammensat med billedprojektioner fra nutidens samfund og filmsekvenser fra Hollywood film. Det er en historie om menneskelig smålighed og frygten for det fremmede, men samtidig også en historie om, at når alt håb er ude, åbenbares nye muligheder, der kan ændre ens livsbane. Tilskuerne guides igennem fortællingen af Per Vers’ rytmiske rim, der folder sig ud over et fundament af trip-hop, Big Beats, Electro, Swing-beat og R’n’B. Fore11 stillingen retter sig mod alle aldersgrupper. Læs mere om Freestyle Phanatix på: www.freestylephanatix.dk Tid: Fredag d. 19. august kl. 19.00-20.00 Sted: VUC, Gasværksvej 22, København V Entré: 50 kr. for voksne. 35 kr. for børn og unge fra 3-15 år

The Big Egg The dance company Freestyle Phantatix and the rapper Per Vers have made an eye-catching interpretation of The Ugly Duckling. The result is a mix of rap, break-dance, and electric-boogie, combined with projected pictures of our modern society, and film sequences from Hollywood films. It is a story about small-mindedness and fear of the unknown, but also a story about how new possibilities can appear and change your life, when you have given up all hope.The audience is guided through the story by Per Vers´ rhythmical rhymes, which unfold over a foundation of hip-hop, big beats, electro, swing-beat and R´n´B.

The production is for all age groups. Read more about Freestyle phanatix on: www.freestylephanatix.dk Time: Friday 19/8 19.00-20.00 Place:VUC Gasværksvej 22, København V Price: 50 kr. for adults. 35 kr. for children and young people from 3-15 years of age.


Art/musik-slam Inspireret af Ole Lukøje og Den Flyvende Kuffert, folder den cubanske prima ballerina Elizabeth Almeida sig ud i en scenografi af sejl, hvorpå billedkunstneren Anders Hjuler maler nordiske kalligrafier over multikunstneren Morten Carlsen’s lys- og videoprojektioner. Lyden fra penselstrøgene opfanges af mikrofoner bag sejlene og blandes med Carlsens og den færøske musiker Kristian Blaks toner. Besøget i Kulturstaldene er et led i gruppens efterårsturné, der fører til Riga og Liepaja (Letland), Tallinn (Estland), Torshavn (Færøerne) og Sankt Peterborg (Rusland). Sted: Gården Tid: Lørdag d. 20. august kl. 20.00 Entré: 50 kr. I samarbejde med Københavns Pædagogseminarium

Art/Music slam Inspired by Ole Lukoie and The Flying Trunk, the Cuban prima ballerina Elizabeth Almeida performs in a scenography of sail, on which the artist Anders Hjuler paints Nordic calligraphy over multi-artist Morten Carlsen´s light and video projections. The sound of the brush strokes is caught by the microphones behind the sails and mixed with the tones of Carlsen, and the Faroese musician Kristian Blak.The performance at The Culture Stables is part of the group´s autumn tour which will take it to Riga and Liepaja (Latvia),Tallinn (Estonia),Torshavn (The Faroe Islands) and Saint Petersburg (Russsia). Place: The courtyard Time: Saturday 20/8 20.00 Price: 50 kroner

Gadeteater Stylter, musik, akrobatik og de omkringliggende bygninger tages i brug, når det italienske Teatro Tascabile Di Bergamo invaderer byen og fører publikum med på en rejse igennem København. Læs mere om truppen på: www.teatrotascabile.org Tid: Søndag d. 21. august Se: www.hcafestival.dk for tidspunkt og rute. Sponseret og arrangeret af Det Italienske Kulturinstitut/Instituto Italiano di Cultura

Street Theatre Stilts, music, acrobatics and the surrounding buildings are all used when the italien Teatro Tascabile Di Bergamo invades Copenhagen, and sweep the audience away on a journey through the capitol. Read more about the company on: www.teatrotascabile.org Time: Sunday 21/8 See: www.hcafestival.dk for time and route.

12


Aktiviteter Dato

Aktivitet

Sted

Tid

Søn 14.

Skyggespilsworkshop nr. 1 Kejserens nye klæder

Bygning 66

11.00 - 13.00

Man. 15.

Officielle Åbning af Festivalen

Gården

19.00

Snedronningen snedronningen

Gården

19.15

Historiefortælling

Gården

20.00

Frimærke Foredrag

Forsamlingshuset

20.30 - 21.00

Skuespil over H.C. Andersen børneteater

Gården

10.00 - 11.00

Malerworkshop for institutionerne

Gården

12.00 - 14.00 13

Senior Dans

Gården

10.30 - 12.00

Frokost for senior

Café Mandela

12.00 - 13.00

Tir. 16. Ons. 17.

Tor. 18.

Senior Sang

Café Mandela

13.00 - 14.00

Frenisering International Kunstudstilling

Råhuset

16.00

Historiefortælling

Råhuset

16.00

Englekoret synger

Råhuset

16:30 - 17.00

Skyggespil-workshop Nr I Kejserens Nye Klæder

Bygning 66

18.00 - 20.00

Animations Film for institutionerne Klods Hans / Fyrtøjet Bygning 66

14.00 -15.00

Historiefortælling

Råhuset

19.00 -20.00

Klods Hans / Fyrtøjet / Historien om en moder

Bygning 66

20.00 -21.15

Fre. 19.

Børneimprovisatioon

Gården

10.00 -12.00

.

Historiefortælling for Børn

Råhuset

15.00 -16.00

Det Store Æg

VUC, Gasværksvej 22,

19.00 -20.00

Arbejdende Skulptører

Gården

11.00 -16.00

Lør. 20.

Ib Spang Olsen fortæller

Café Mandela

12.00 -13.00

Historiefortælling for børn

Råhuset

13.00 -14.00

Skyggespil: Kejserens Nye Klæder

Bygning 66

14.00 -14.30

Art/music-slam:

Gården

20.00


Dato

Aktivitet

Sted

Tid

Søn. 21.

Skyggespil-workshop Nr II Fyrtøjet

Bygning 66

11.00 -13.00

Arbejdende Skulptører

Gården

11.00 -16.00

Skulpturworkshop for hele familien

Gården

12.00 -14.00

Historiefortælling for børn

Råhuset

13.00 -14.00

Gadeteater

Se www.hcafestival.dk

Skulpturworkshop for institutionerne

Gården

12.00 -14.00

Skrive/Lydbånd værksted

Gården

13.30 -15.30

Man. 22.

Tir. 23.

Ons. 24.

Byvandring - en tur gennem Vesterbros historie

Café Mandela

18.00 -19.00 14

Historiefortælling - fortalt af unge

Råhuset

19.00 -20.00

Den Standhaftige Tinsoldat

IdrætshusetDGI byen

19.00 -20.00

Idrætshuset DGI byen

21.00 -22.00

Skuespil over H.C. Andersen

Gården

10.00 -11.00

Skulpturworkshop

Gården

14.00 -16.00

Malerworkshop

Gården

14.00 -16.00

Nattergalen

Gården

14.30 og igen kl. 15.30

Sangaften

Café Mandela

18.30 -20.00

Historiefortælling på Spansk

Råhuset

19.00 -20.00

Sange fra H.C. Andersens univers

Café Mandela

20.00 -21.30

Senior Dans

Gården

10.30 -12.00

Frokost for senior

Café Mandela

12.00 -13.00

Frimærkeforedrag

Café Mandela

13.00 -14.00

Skyggespil-workshop Nr II Fyrtøjet

Bygning 66

18.00 -20.00

Historiefortælling, Ambassade Aften

Råhuset

19.00 -20.00

Snedronnigen

Gården

20.00 -21.00


Dato

Aktivitet

Sted

Tid

Tor. 25.

Animationsfilm

Bygning 66

14.00 -15.00

Historiefortælling på Spansk

Råhuset

19.00 -20.00

Animationsfilm

Bygning 66

20.00 -21.00

H.C. Andersen til bords

Forsamlingshuset

20.00 -22.00

Børneimprovisatioon

Gården

12.00 -14.00

Fre. 26

Historie Fortælling for børn

Råhuset

15.00 -16.00

Fre. 26

H.C. Andersen på thailandsk

Café Mandela

16.00 -24.00

Lør. 27.

Malerworkshop for børn og unge

Gården

11.00 -14.00

Fortælling med improvisations teater

Råhuset

13.00 -14.00

Skyggespil: Fyrtøjet

Bygning 66

14.00 -14.30

Snedronningen Rytmisk Kantate

Gården

14.00 -15.00

Skyggespil-workshop Nr III Klods Hans

Bygning 66

11.00 -13.00

Skulpturworkshop for hele familien

Gården

12.00 -14.00

Søn. 28.

Historiefortælling for børn

Råhuset

13.00 -14.00

Man. 29.

Historiefortælling på Kinesisk

Råhuset

19.00 -20.00

Tir. 30.

Skuespil over H.C. Andersen Børneteater

Gården

10.00 -11.00

Historiefortælling

Råhuset

19.00 -20.00

Senior Dans

Gården

10.30 -12.00

Frokost for senior

Café Mandela

12.00 -13.00

Historiefortælling

Café Mandela

13.00 -14.00

Skyggespil-workshop Nr III Klods Hans

Bygning 66

18.00 -20.00

Historiefortælling, Ambassadørerne

Råhuset

19.00 -20.00

Paneldebat

Forsamlinghuset

20.00 -22.00

Ons. 31.

15


Dato

Aktivitet

Sted

Tid

Tor. 1.

Animations Film

Bygning 66

14.00 -15.00

Historiefortælling

Råhuset

19.00 -20.00

Animations Film

Bygning 66

20.00 -22.00

Musik

Café Mandela

21.00 -23.00

Fre. 2.

Fremførelse af skrive/lydbåndsværkstedet

Gården

15.00 -16.00

Lør. 3.

Byvandring En tur gennem Vesterbros historie

Café Mandela

13.00 -14.00

Skyggespil: Klods Hans

Bygning 66

14.00 -14.30

Afslutningsfest

Gården & Mandela

18.00 -03.00 16

Udstillinger Navn

Dato

Tid

Sted

Sejl installation

Alle dage

kl. 11-22

Gården

Ib Spang Olsen Udstiller

Alle dage

kl. 11-22

Café Mandela

Eventyr skulpturudstilling

Alle dage

kl. 11-22

Gården

International Kunstudstilling

Alle dage

kl. 11-22

Råhuset

Katowice Plakat Udstilling

Alle dage

kl. 11-22

Råhuset loftet

Historisk udstilling

Alle dage

kl. 11-22

Buen

Portugisisk Frimærke Udstilling

Alle dage

kl. 11-22

Forsamlingshuset

Drømmetid

Alle dage

kl. 11-22

Beboerhusets Café

Børne- og ungdoms maleriudstilling

Alle dage

kl. 11-22

Bygning 66

Fyrtøjet

Alle dage

kl. 10-22

Vesterbro Kulturhus

Arbejdende Skulptør

21- 28/8

kl. 11-16

Gården


Historie Fortælling I H C Andersens ånd byder festivalen hver dag på historiefortælling. Udover danske historiefortællere byder programmet bl.a. på fortælleraftener på kinesisk og spansk, samt besøg fra den polske, bulgarske, sydafrikanske og venezuelanske ambassade. Sted: Råhuset Tid: Scenen kører hver mandag til torsdag fra kl. 19.00-20.00, fra tordag den 18. august. (Se desuden Børne- og familie arrangementer, for historiefortælling for børn fredag, lørdag og søndag.) I samarbejde med DATS, Statisten.dk, DASK-online,Vesterbro Bibliotek og Kinesisk Forening

Story Telling In Hans Christian Andersen´s spirit the festival offers story-telling every day. As well as Danish story-tellers, the programme offers story-telling evenings in Chinese and Spanish, as well as visits from the Polish, Bulgarian, South African and Venezuelan Embassies. Place: Råhuset Time: Daily from Monday to Thursday from 19.00-20.00. Starting Thursday 18/8. (See also storytelling events for children Friday, Saturday and Sunday) In collaboration with DATS, Statisten.dk, DASK-online,The Vesterbro Library and The Chinese Society.

Snedronningen Vesterbrokor.dk opfører deres rytmiske kantate over Snedronningen. Opførelsen henvender sig til alle aldre. Læs mere om koret på: www.vesterbrokor.dk

Sted: Gården. Tid: Onsdag d. 24. august kl. 20.00 og lørdag d. 27. august kl. 14.00. Desuden opfører de forestillingen med band i forbindelse med festivalens åbning d. 15/8 kl. 19.15.

The Snow Queen Vesterbrokoret.dk perform their rythmical cantata. The performance will appeal to all age groups.

Read more about the choir on: www.vesterbrokor.dk Place:The courtyard Time:Wednesday 24/8 20.00, and Saturday 27/8 14.00. In addition they will perform the production with a band at the festival´s opening ceremony Monday 15/8 at 19.15.

Sangaften Sangskriver og komponist Leif Monnerup har fortolket H.C. Andersens eventyr, til musik. Han bakkes op af musikerne Kenth Pedersen og Anders Lindgreen. Tid: Tirsdag d. 23. august kl. 20.00-21.30 Sted: Café Mandela Arrangeret af Kulturværkstedet Dagmar.

Song Evening Composer and songwriter Leif Monnerup has put Andersen fairytales to music. He will be backed by the two musicians Kenth Pedersen og Anders Lindgreen. Time:Tuesday 23/8 from 20.00-21.30 Place: Café Mandela

17


Børne- og Familiearrangementer • Events for Children and Families Nattergalen Det klassiske eventyr har fået en ny forklædning i et fantastisk billedeunivers. Ved hjælp af computeranimationer, dukker, musik og et glimt i øjet fortæller Det Lille Turnéteater historien om den lille fugl med den smukke stemme. Forestillingen vises i Teaterbussen Selma. Læs mere om Det Lille Turnéteater på: www.detlilleturneteater.dk Sted: Gården Tid: Tirsdag d. 23. august fra 14.30 og igen kl. 15.30. Hver forestilling varer 45 min. Alder: 5-9 år Pris: Børn 25 kr., voksne 40 kr. Max. kapacitet: 40 børn (NB! Voksne fylder for to) I samarbejde med Børnekulturstedet.

The Nightingale The classic fairy tale in a new guise, set in a fantastic picture universe. With the help of computer animation, puppetry, music, a twinkle in the eye, and performed in the theatre bus Selma,The Little Turne Theatre tells the story of the little bird with the beautiful voice, Read more about The Little Turne Theatre on: www.detlilleturneteater.dk Place: The courtyard Time:Tuesday 23/8 at 14.30 and 15.30. Both performances last 45 minutes. Age: 5-9 years Price: Children 25 kroner. Adults 40 kr, Maximum capacity: 40 children (Note that an adult takes the place of two children)

Foredrag v. Ib Spang Olsen Ib Spang Olsen fortæller om sit livslange arbejde med at skildre H.C. Andersens eventyrlige univers. Sted: Café Mandela. Tid: Lørdag d. 20. august kl. 12.00-13.00.

Talk by Ib Spang Olsen Ib Spang Olsen talks about his life-long passion for depicting Hans Christian Andersen´s fairy tale universe. Place: Café Mandela Time: Saturday 20/8 12.00-13.00

18


Skyggespilsworkshop Sanne Hvilsom vil gennem tre workshop forløb (hver bestående af to sessioner og én opførsel) give børn, teenager, forældre såvel som bedsteforældre mulighed for at skabe deres egen skyggespilsversion af et H.C. Andersen eventyr. Læs mere om Sanne Hvilsom på: www.eventyr-sanne.dk Workshop nr. 1: Kejserens Nye Klæder, d. 14/8 kl. 11-13, d. 17/8 kl. 18.-20. Opførsel d. 20/8 kl. 14.-14.30. Workshop nr. 2: Fyrtøjet, d. 21/8 kl. 11-13, d. 24/8 kl. 18-20. Opførsel d. 27/8 kl. 14-14:30. Workshop nr. 3: Klods Hans, d. 28/8 kl. 11-13, d. 31/8 kl. 18-20. Opførsel d. 3/9 kl. 14-14:30. Sted: Bygning 66 Pris: 25 kr. pr. Workshop forløb. I samarbejde med Børnekulturstedet

Shadow Play Workshop

Sanne Hvilsom will give children and teenagers, parents and grandparents, the chance to create their own shadow play version of an Andersen fairy tale.There will be three workshops for each fairy tale – consisting of two sessions and a performance. Read more about Sanne Hvilsom on: www.eventyr.sanne.dk Workshop nr 1:The Emperor´s New Clothes, 14/8 11.00-13.00, 17/8 18.00-20.00. Performance 20/8 14.00-14.30 Workshop nr.2: The Tinder Box, 21/8 11.00-13.00, 24/8 18.00-20.00. Performance 27/8 14.00-14.30 Workshop nr.3: Clumsy Hans 28/8 11.00-13.00, 31/8 18.00-20.00. Performance 3/9 14.00-14.30 Place: Bygning 66 Price: 25 kroner per workshop

Skulptur Workshop Fem udenlandske kunstnere vil på skift lære børn og unge at lave figurer i ler. Figurerne bliver efterfølgende udstillet i bygning 66. Sted: Gården Tid: Søndag d. 21/8 kl. 12-14, mandag d. 22/8 kl. 12-14, tirsdag d. 23/8 kl. 14-16 og søndag d. 28/8 kl. 14-15. I samarbejde med Crisolart Gallery, Barcelona

Sculpture Workshops Five international artists take it in turns to teach children and young people how to make figures in clay. The figures will later be exhibited in Bygning 66. Place:

The courtyard Time: Sunday 21/8 12.00-14.00, Monday 22/8 12.00-14.00,Tuesday 23/8 14.00-16.00 and Sunday 28/8 14.00-15.00

19


Maler workshop Sidsel Kjærulff & Maj Dørup skaber sammen med ungerne eventyrlige malerier, der efterfølgende udstilles i Bygning 66 under resten af festivalen.

Sted: Gården. Tid: Tirsdag d. 16. augustkl. 12.00-14.00, tirsdag d. 23. august kl. 14.00-16.00 og lørdag d. 27. august kl. 11.00-14.00.

Painting Workshop Sidsel Kærulff & Maj Dørup create fairy tale paintings with the children.These will later be exhibited in Bygning 66 for the rest of the festival. Place: The courtyard Time:Tuesday 16/8 12.00-14.00,Tuesday 23/8 14.00-16.00 and Saturday 27/8 11.00-14.00

Improvisationsteater Udklædt som en figur fra deres yndlingseventyr, vil børnene under instruktion af Pernille Nedergaard og Anna Panduro fra Teaterbutikken, skabe fortællinger, der aldrig er set før – eller siden... Sted: Gården. Tid: Fredag den 19. august kl. 10.00-12.00 og fredag den 26. august kl. 12.00-14.00. I samarbejde med Teaterbutikken

Improvisation Dressed as their favorite fairy tale charcter, and instructed by Pernille Nedergaard and Anna Panduro from Teaterbutikken, the children will create stories, never seen before …. or since. Place: The courtyard Time: Friday 19/8 10.00-12.00, and Friday 26/8 12.00-14.00

Skuespil over H.C. Andersens Eventyr Børn fra institutionen Hestestaldene vil hver tirsdag formiddag opføre skuespil for andre børnehaver.

Sted: Gården. (I tilfælde af regn Café Mandela) Tid: Tirsdag d. 16. august kl. 10.00-11.00, tirsdag d. 23. august kl. 10.00-11.00 og tirsdag d. 30. august kl. 10.00-11.00.

Plays based on Hans Christian Andersen´s Fairy Tales Children from the kindergarten The Horse Stables will perform plays for other kindergartens. Place:The courtyard (If it rains, Café Mandela) Time:Tuesday 16/8 10.00-11.00,Tuesday 23/8 10.00-11.00 and Tuesday 30/8 10.00-11.00.

20


Animationsfilm Hver torsdag vises animationsfilm baseret på H.C. Andersens historier og eventyr. Morten Sørensen (Cand. mag. i Idéhistorie og Film- og medievidenskab) indleder hver fremvisning, med undtagelse af torsdag d. 1. september, hvor Jannick Hastrup introducerer den forunderlige tegnefilm Den Skæve Skygge. Mød Jannick Hastrup, manden bag bl.a. Cirkeline, Jungledyret Hugo og Bennys Badekar, og hør ham fortælle om skyggens tilblivelse. Sted: Bygning 66 Tid: Klods Hans, torsdag d. 18. august kl. 14.00 og igen kl. 20.00. Fyrtøjet, torsdag d. 18. august kl. 14.00 og igen kl. 20.00. Historien om en moder, torsdag d. 18. august kl. 20.00 og igen torsdag d. 1. september kl. 14.00. Den Standhaftige Tinsoldat, torsdag d. 25. august kl. 14 og igen kl. 20.00. Tommelise, torsdag d. 25. august kl. 14.00 og igen kl. 20.00. Snedronningen, torsdag d. 25. august kl. 20 og igen torsdag d. 1. september kl. 14.00. Den Skæve Skygge, torsdag d. 1. september kl. 20.00. Kapacitet: 50 personer.

Animated Films Animated films will be shown every Thursday based on Andersen´s stories and fairy tales. Morten Sørensen, M.A. in the History of Ideas and Film and Media Studies, will introduce every showing, except Thursday 1/9, 21 where Jannik Hastrup will introduce the wonderful cartoon The Crooked Shadow. Meet Jannick Hastrup, the man behind Cirkeline, the Jungle Animal Hugo and Benny´s Bath Tub, and hear him talk about the making of The Crooked Shadow. Place: Building 66 Time: Clumsy Hans:Thursday 18/8, 14.00 and 20.00 The Tinder Box:Thursday 18/8, 14.00 and 20.00 The Story of a Mother:Thursday 18/8 20.00, and Thursday 1/9 14.00 The Steadfast Tin Soldier:Thursday 25/8 14.00 and 20.00 Thumbelina:Thursday 25/8 14.00 and 20.00 The Snow Queen: Thursday 25/8 20.00, and Thursday 1/9 14.00 The Crooked Shadow:Thursday 1/9 20.00 Capacity: 50 people


Historiefortælling for børn Et skiftende hold af historiefortællere læser op af H.C. Andersens eventyr og der vil være mulighed for at tegne imens. Sted: Gården (eller Råhuset i tilfælde af regn). Tid: Fredag d. 19.00. og 26. august og 2. september kl. 15.00–16.00 lørdag d. 20. og 27. august kl. 13.00-14.00 og søndag d. 21. og 28. august kl. 13.00-14.00

Story Telling for Children Different story tellers will narrate Andersen´s fairy tales, and there will be an opportunity to draw whilst this is taking place. Place: The courtyard (Råhuset in case of rain.) Time: Friday 19/8, 26/8 and 2/9 15.00-16.00. Saturday 20/8 and 27/8 13.00-14.00. Sunday 21/8 and 28/8 13.00-14.00

Lydbånd /Skriveværksted Maria Johansen hjælper de unge med at skabe deres egne eventyr, enten på skrift eller som lydbånd. Fredag d. 2. september kl. 15.00-16.00 er det muligt at høre resultatet af workshoppen. Sted: Gården Tid: Mandag d. 22. august kl. 13.30-15.30. I samarbejde med Børnekulturstedet

Audiotape/Writer´s Workshop Maria Johansen helps the youngsters create their own fairy tale, either in writing or on tape. The results can be heard on Friday 2/9 15.00-16.00. Place: The courtyard Time: Monday 22/8 13.30-15.30

22


Debat, Foredrag, Mad m.v. / Debate,Talks, Food and more Paneldebat En gruppe ledende fagfolk diskuterer personligheden H.C. Andersen og anskuer hans produktion udfra et åndeligt, historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Panelet består af Sune Auken, Dr. mag. Adjunkt i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Dag Heede, mag.art. i Litteraturvidenskab, ph.d. og lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet, Kristian Hvidt, historiker, dr.phil., Doris Ottesen, cand. theol., højskolelærer, anmelder i Kristeligt Dagblad, foredragsholder, fortæller og tidligere sognepræst. Sted: Forsamlingshuset Tid: Onsdag d. 31august kl. 20.00

Panel Debate A group of experts will discuss Hans Christian Andersen, the man, and look at his production from an intellectual, historical and social perspective. The panel consists of Sune Auken, Dr. Phil. Lecturer in Danish Literature at the Institute for Nordic Studies and Linguistics. Dag Heede, M.A., Phd. Lecturer at the Institute for Literature, Culture and Media at Syddansk Universit. Kristian Hvidt, historian, Dr. Phil. Doris Ottesen, Cand.Theol. folk high school teacher, reviewer for Kristeligt Dagblad, lecturer, story teller and former vicar. Place: Forsamlingshuset Time:Wednesday 31/8 20.00

Byvandring Vesterbroeren Jørgen Kunstman guider ture gennem bydelen og dens mange baggårde. Undervejs fortæller han om Vesterbros historie og udvikling gennem de sidste 200 år. Tid: Mandag d. 22. august kl. 18.00 og lørdag d. 3. september kl. 13.00 Sted: Turene starter i foran Café Mandela.

City Walks Vesterbro resident Jørgen Kunstman leads guided tours through the area, and its many backyards. On the way, he will talk about Vesterbro´s history and development over the last 200 years. Place: The tours start in front of Café Mandela Time: Monday 22/8 18.00, and Saturday 3/9 13.00

23


H.C. Andersen til bords Børge Thomsen fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv serverer en menu beskrevet af H.C. Andersen i Mit Livs Eventyr. Under cognacen og kaffen er der foredrag om Andersens liv. Tid: Torsdag d. 25 august kl. 20.00-22.00 Sted: Forsamlingshuset Pris: 50 kr. Arrangeret af Lokalhistorisk Forening og Arkiv.

Dining with Hans Christian Andersen Børge Thomsen from the Local History Society will serve a menu described by Andersen in “The Fairy Story of My Life”. During the cognac and coffee there will be a talk about Andersens life. Time:Thursday 25/8 20.00-22.00 Place: Forsamlingshuset Price: 50 kroner

H.C. Andersen på Thailandsk Thailandsk forening byder på en række underholdende indslag… og lækker thailandsk mad. Se hjemmesiden for madpriser. Sted: Gården og Café Mandela Tid: Fredag d. 26. august, kl. 16.00-24.00.

H.C.Andersen in Thai The Thai Society offers entertainments... and delicious Thai food See the website for the prices for food. Place:The courtyard and Café Mandela Time: Friday 26/8 from 16.00 to 24.00

Frimærke Foredrag António Pacheco har dokumenteret hele arbejdsprocessen bag hans afgangsprojekt (jf. Udstillinger og Kunst). Små kortfilmssekvenser, understøtter foredraget om overvejelserne bag de enkelte motivers tilblivelse Sted: Forsamlingshuset Tid: Mandag d. 15 august kl. 20:30-21.00 og onsdag d. 24 august kl. 13.00

Talk on Postage Stamps Antonio Pacheco has documented the working process behind his graduation project (see Art and Exhibitions). Film sequences illustrate his talk on the thinking behind the creation of the single motive. Place: Forsamlingshuset. Time: Monday 15/8 20.30, and Wednesday 24/8 13.00

24


Senior Arrangementer Hver onsdag byder festivalen på en række arrangementer for seniorer. Hvert arrangement starter kl. 10:30, hvor Kate Carlsen byder op til dans, efterfulgt af en let frokost kl. 12.00. Derefter byder de tre onsdage på tre forskellige indslag.

Onsdag d. 17. august, kl. 13.00 byder kulturværkstedet Dagmar på sangskriveren Leif Monnerup, der bakkes op af musikerne Kenth Pedersen og Anders Lindgreen. Onsdag d. 24. august kl. 13.00 ved hjælp af små kortfilms sekvenser fortæller António Pacheco om de overvejelser han gjorde sig i forbindelse med sit afgangsprojekt (jf. Udstillinger og Kunst). Onsdag d. 31. august kl. 13.00 Historiefortælling. Sted: Café Mandela.

Events for Seniors The festival offers a series of events for seniors every Wednesday. Each starts at 10.30, when Kate Carlsen opens with dance, followed by a light lunch at 12.00.This is followed by three different programmes. Wednesday 17/8 at 13.00: Songwriter Leif Monnerup from Kulturværkstedet Dagmar, backed up by the two musicians Kenth Pedersen and Anders Lindgreen. Wednesday 24/8 at 13.00: Antonio Pacheco talks about the thinking behind his postage stamp project (see Art and Exhibitions), with the help of short film sequences. Wednesday 31/8 at 13.00 Storytelling Place: Café Mandela Fernisering på den Internationale Kunst Udstilling Klaus Bondam indvier udstillingen 200 Eventyrlige Kunstnere og læser op af Lille Claus & Store Claus. Bagefter underholder Englekoret. Sted: Råhuset Tid: Onsdag d. 17. august kl. 16.00-22.00

Private View International Art Exhibition Klaus Bondam opens the exhibition 200 Fairy Tale Artists and reads from Little Claus and Big Claus. Afterwards the choir Englekoret will entertain. Place: Råhuset Time:Wednesday 17/8 from 16.00-22.00

25


Afslutningsfest

Master Fatman, Mangruva og DJ Madfx sørger for gode vibrationer og groovy musik til den store afslutningsfest. Aftenen indledes i Kulturstaldenes gamle brostensbelagte gård, med grill, sang fra Vesterbrokor. dk og lancier for alle. Det vil være muligt at se resultatet af festivalens mange workshops, komme med indslag og vinderen af komponistkonkurrencen for unge mellem 18 og 30 år, vil blive udnævnt. Konkurrencen er udskrevet i samarbejde med Det Rytmiske Musikkonservatorium, København. Efter prisoverrækkelsen vil der være uropførelse på vindernummeret og derefter sættes der gang i pladeskiverne. Sted: Gården og Café Mandela. Tid: Lørdag d. 3. september, kl. 18.00-22.00 Grill og indslag, kl. 22.00-03.00 Master Fatman mfl. Entré: 50 kr. for voksne. 25 kr. for børn og unge til og med 15 år. NB! Alle der har været involveret i festivalen, kommer gratis ind og må medbringe en gæst. I samarbejde med Det Rytmiske Musikkonservatorium, København og Musikforeningen MUVE.

End-of-Festival Party

Master Fatman, Mangruva and DJ Madfx will see to it that there are good vibrations and groovy music at the big end-of –festival party. The evening starts in the old cobbled yard of The Culture Stables, with a barbecue, songs from Vesterbrokor. dk and Lancier dancing for everyone. Here you can see the result of the festival´s many workshops, or contribute to the entertainment yourself. The winner of the young composer competition for 18 to 30 year-olds, arranged by Conservatory of Rhythmic Music, Copenhagen, will be announced. After the prize-giving there will be a first performance of the winning composition, and after this the discs take over. Place:The courtyard and Café Mandela. Time: Saturday September 3rd. Barbecue and entertainment 18.00-22.00. Master Fatman and others 22.00-03.00 Price: 50 kroner for adults. 25 kr. for children and young up until 15 years. Please note that Everyone who has been involved in the festival, can come in free and bring a guest. In collaboration with The Royal Conservatory of Music, Copenhagen, and the Music Association MUVE.

26


Forsamlingshuset Kontoret Buen Bygning 66

RĂĽhuset Beboerhuset

Indgang

CafĂŠ Mandela Halmtorvet

Indgang

27


Tr yk: ABC Lyskopi & Repro • Layout: Rafael Borges

Sponseret af:

Der skal desuden lyde en stor tak til: Det italienske kulturinstitut, Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Crisolart Galleri, Byens Børn, K21,Vesterbrokor.dk, Hestestaldene, Teaterbutikken, Englekoret, MUVE, Det Rytmiske Musikkonservatorium, Københavns Pædagogseminarium, Thailandsk forening, Kinesisk forening, den polske ambassade, den bulgarske ambassade, den portugisiske ambassade, den sydafrikanske ambassade, den venezuelanske ambassade, festivalens gæster, alle optrædende – og ikke mindst de mange frivillige, uden hvem festivalen aldrig var blevet til noget.

HC Andersen  

Programmet for HC Andersen festivalen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you