Page 12

Podnikání

Dočká se rodinné podnikání revoluční legislativní změny? Oproti jiným subjektům stabilnější, odolnější vůči ekonomickým výkyvům či odpovědnější ve vztahu ke svým zaměstnancům. Jen tři z několika pozitivních faktorů, charakterizujících rodinné podniky, které jsou potřebným kořením v tuzemském podnikatelském prostředí.

J

enže… Jak zlepšit a posílit jejich pozici, aby nebyly stále poněkud přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Co lze v tomto směru změnit? Zatímco ve vyspělém západním světě se rodinným firmám věnuje velká pozornost, v českých poměrech máme stále co dohánět.

Nezbytný krok

Jasná definice Ve své podstatě je rodinné podnikání jako jakékoliv jiné. Kdo nemá výsledky a potřebný zisk, nemůže v tržním prostředí pomýšlet na úspěch.

časy, naznačuje aktivita Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Před nedávnem totiž zahájila celoná-

Řekli k tématu

Libor Musil, předseda představenstva společnosti LIKO-S:

12 L bby

Příběh předávání rodinné firmy zažívá naše rodina a firma na vlastní kůži. Bez společné vůle, sdílení zkušeností s ostatními a vzdělávání nás zakladatelů a našich dětí, jako našich nástupců, bychom tápali a každá chyba v tomto projektu se může silně nevyplatit. Firma se stane buď dynamitem, který může rozmetat rodinné vztahy na roky anebo lepidlem rodiny, které rodinnou lásku a prosperitu firmy ještě utuží.

Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR: Rodinné farmy považujeme za historicky

1 | 2017

rodní iniciativu, do níž zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru. Podle asociace je třeba učinit jeden nezbytný

nejstarší a nejrozšířenější způsob hospodaření a existence na venkově, který je postavený na principu plné zodpovědnosti sedláka a jeho rodiny. Také z tohoto důvodu jsme se zapojili do spolupráce s AMSP ČR, jejímž cílem je zlepšení právního postavení rodinného podnikání.

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu: Rodinné firmy jsou skutečnou solí naší ekonomiky. Nabízejí hlubší vztah k podnikání, tradici a kontinuitu vývoje. Jsou stabilním a nesmírně důležitým segmentem, který si zaslouží naši podporu i v legislativní oblasti, například ukotvením definice rodinné firmy, aby bylo možné i na ně cílit konkrétní programy podpory.

Je tedy zřejmé, že pokud mají být rodinné firmy cíleně podporovány a sledována jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, je nezbytné je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit. Podobně jako je tomu v mnoha zemích EU. České právo doposud zná pouze

Jiří Hnilica, prorektor pro mezinárodní vztahy Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a vedoucí jejího Centra pro rodinné firmy: O rodinných firmách se začíná u nás v poslední době hodně hovořit, ale stále – a to v celém bývalém východním bloku – chybí jak konzistentní vzdělávání, tak kvalitní výzkum v této oblasti. VŠE se snaží ve spolupráci se svými partnerskými školami, kde téma rodinných firem je již pevně ukotveno, na tuto situaci reagovat. Začali jsme zde již před několika lety s výzkumem, letos následně i s výukou v této oblasti. Založení Centra pro rodinné firmy zde na VŠE znamená další zviditelnění a institucionalizaci našich snah.

Partnerem vydání je společnost egú Brno

Foto: www.freeimages.com

Podle Andreje Babiše, místopředsedy vlády a ministra financí, představují rodinné podniky příklad dobrého hospodáře a základ úspěšné ekonomiky, a stát by proto měl hledat cesty, jak rodinné podnikání podporovat, a to i legislativně. „Rodinná firma není místem, kde je dovoleno plýtvat zdroji, kde se ztrácejí peníze v temných dírách vedoucích do kapes šedých eminencí nebo rovnou managementu samotnému. Proto jsou pro mě atributy rodinných firem inspirací i v oblasti veřejné správy,“ podotýká Andrej Babiš. Že by se oproti stávajícímu stavu mohlo začít blýskat na lepší

krok. A sice docílit odlišného pojetí rodinných firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním hospodářství. AMSP ČR proto předkládá návrh legislativní změny, jejíž přijetí by umožnilo specifickou podporu rodinných firem z národních i evropských zdrojů. Zákonné ukotvení pojmu rodinného podnikání v naší zemi, pokud bude poslanci a senátory odsouhlaseno, by mělo umožnit čerpat rodinným podnikům specifickou podporu. Chystaný mechanismus navazuje na usnesení Evropského parlamentu ze září 2015 o rodinných podnicích, kde se nejen jasně poukazuje na jejich mimořádný vliv na ekonomiku. Současně ale dokument uvádí, že neexistuje jednotná evropská definice rodinného podnikání. Členské země EU proto mají přikročit k rychlému vymezení pojmu rodinných firem a jejich jasné institucionální podpoře.

Lobby 01/2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you