Page 1

Sponsrade länkar / Google Adwords – 3 tips Sponsrade länkar på Google, s.k. Adwords, är annonser som visas för potentiella kunder när de söker efter dina produkter och tjänster. Det fantastiska med Google Adwords är deras annonsmodell som baseras på att du endast betalar en avgift varje gång någon klickar på din annons. Sponsrade länkar är en kostnadseffektiv metod för marknadsföring i processen att hitta nya kunder. Det finns flera studier som visar att majoriteten av köpare som utvärderar produkter och tjänster, i mycket hög utsträckning använder internet och sökmotorer i sin köpprocess. Övergripande finns det två utmaningar med sponsrade länkar. För det första att få så många som möjligt att klicka på annonsen. Och för det andra att få köparna att genomföra någon typ av handling, till exempel att köpa en produkt eller fylla i ett kontaktformulär. Det vanligaste misstaget företagen gör med sponsrade länkar är att driva trafik direkt till sin hemsida. För att få ut mer av investeringen i sponsrade länkar är det viktigt att köparen kommer till en webbsida som direkt bekräftar köparens intresse. Tips 1 – Skapa en unik landningssida Bygg en landningssida som innehåller relevant information om det valda sökordet. Sidan skall fånga intresset och vidareutveckla det. Det måste vara helt tydligt att landningssidan är ägnad samma sak som annonsen och den ska peka vidare mot det du önskar uppnå. Använd sökordet i både i titeln och i texten. Fånga köparens intresse. Tips 2 - Fokusera på handlingen När du har fångat köparens intresse återstår nästa steg, att få köparen att genomföra en handling. Sidan måste omvandla besökare till potentiella kunder. Allt på sidan, från text till formgivning, måste verka i det syftet. Formen måste leda rakt mot en handling. Erbjud köparen något, kanske en gratis artikel. Inget på sidan får distrahera. Det är därför startsidan inte duger. Tips 3 - Minska navigationsmöjligheterna När du tar fram din unika landningssidan så försök, om möjligt, att plocka bort din ordinarie meny. Länka inte till andra sidor om det inte är absolut nödvändigt. Tänk på att ditt mål är att få kunden att genomföra en handling. Det är därför du har en landningssida.

Om Marketing People Vi är ett marknadsförings- och IT-konsultbolag som hjälper andra företag att hitta nya kunder. Vi erbjuder produkter och tjänster för att ta hand om hela eller delar av processen för B2B Marknadsföring - från kalla leads till heta kunder. www.marketingpeople.se

info@marketingpeople.se

Kontakta oss

Sponsrade länkar - 3 tips  
Sponsrade länkar - 3 tips  

3 tips för att få mer kunder med sponsrade länkar från Google

Advertisement