Page 1

ELSA Estonia liikmete ajakiri

4. väljaanne mai - 2012

BÜLLETÄÄN Mõtteid koostööpartneritelt

Lehekülgedel 5, 11, 15

Artiklid ELSA Estonia juhatuselt

Lehekülgedel 3, 7, 14

Artiklid liikmetelt

Lehekülgedel 4, 10, 16, 17


Toimetaja eessõna

kallid koostöö partnerid jaganud tudengitele rohkelt õpetussõnu, mis kõik tasub tähelepanelikult meelde jätta, sest need on oma ala parimate tegijate soovitused Sinu edu saavutamiseks. Ma sooviksin tänada kõiki, kes aitasid kaasa bülletääni valmimisele ning on olnud niivõrd toetavad ja tegusad terve aasta vältel. Fakt on see, et ELSA on parim juuratudengite ühendus just tänu oma liikmetele kellega koostöö tegemine on olnud puhas rõõm ning tõeliselt kirgastav kogemus! Magnus Lomp Vice President Marketing ELSA Estonia 2011/2012

Rõõmsat lugemist! Taas kord on minu suureks heameeleks valminud ELSA Estonia järjekordne bülletään! Ma tunnen suurt au, et saan olla neljanda bülletääni toimetaja, andes edasi seda kõike, mida meie kallid liikmed, toetajad ja ELSA Estonia juhatus on soovinud Sinuga jagada.

Palju on tehtud, kuid palju seisab veel ees! Eelkõige sünnivad suurimad saavutused suurtest unistustest, mis peaksid olema piiritud, vabad ning hoomamatu suurusega. Ma loodan, et ka Sina leiad nendest lugudest ainet unistusteks, mis oleksid Sinu eesmärkide aluspõhimõtted. Ma tunnen suurt uhkust terve oma meeskonna ning eriti meie kalli presidendi üle, kellest saab järgmisel aastal, ELSA rahvusvahelise juhatuse peasekretär. Käesolev bülletään annabki pisikese ülevaate sellest, mida on ELSA Estonia liikmed viimase aasta jooksul kogenud ning mida imelist nad loodavad peatselt saavutada. Ühtlasi on meie 1

Hea ELSA Estonia liige, sõber ja toetaja

Sinu käes on taas kord ELSA Estonia igaaastane liikmeajakiri, mis sel korral tähistab alles oma neljandat sünnipäeva. Jah, meie liikmeajakiri on veel alles lapsekingades, kuid seda ei saa me kohe kindlasti öelda organisatsiooni kohta, mis, tõsi, on maailma parim juuratudengite organisatsioon! ELSA tähistas möödunud kevadel oma 30ndat sünnipäeva, ELSA Estonia tähistas eelmisel talvel oma 10ndat sünnipäeva. Selle aja jooksul on meie armastatud organisatsioon saavutanud palju – ELSA saadab oma delegatsiooni mitmel korral aastas selliste rahvusvaheliste organisatsioonide juurde nagu UNESCO, UN ECOSOC, UNCITRAL, WIPO, UNHCR ning Euroopa Nõukogu. ELSA koondab üle 32 000 juuratudengi ja noore juristi rohkem kui 200st õigusteaduskonnast üle Euroopa, korraldades loenguid, seminare, konverentse, esseevõistlusi ja palju muud ning loomulikult harjutuskohtuvõistlusi, mille tase on


Presidendi kõne

üle maailma tunnustust saanud. Ning, kas ma malusi, mida ELSA pakub. Küll aga ei saa me mainisin, et need üritused pole mitte ainult suu- mõõta numbrites kogemusi ja elamusi, mida natud ühe ELSA grupi kohalikule liikmeskon- meie liikmed ja sõbrad ELSA abil omandavad. nale, vaid tervele ELSA Network-le üle Euroopa? ELSA Network on üks suur pere, kellel on üks eesmärk – Vast kõige magusam projekt on aga see, et üle Euroopa pakub ELSA oma liikmetele aastas ligikaudu A just world in which 110 praktikavõimalust, seda nii rahvusvaheliste there is respect for human organisatsioonide, advokaadibüroode, erinevate dignity and ettevõtete ja isegi riiklike asutuste ja esinduste juures. Väljundeid, kuidas ELSA juuratudengite cultural diversity. haridusse panustab on seega mitmeid, kuid see ei tähenda, et ELSA võimed oleksid piiratud! Ei ole! Ning uskuge, kultuurilist mitmekesisust on ELSA-s jällegi loendamatu hulk! Järgnevad artiklid siin ELSA Estonia bülletäänis annavadki Sulle kõigest sellest ülevaate. Mõnusat lugemist ja elamusterohket ELSA-aasta jätku!

ELSA on piirideta taevas!

ELSA pakub Sulle nii palju võimalusi enese täiendamiseks ning arendamiseks, uute oskuste omandamiseks, uute kontaktide loomiseks ja loomulikult ka enda tundma õppimiseks ja seda kõike olenemata sellest, milline õigusvaldkond on Sinu lemmik ( – kõik erinevad õigusvaldkonnad on esindatud!) Omada võimalust minna praktikale välismaale, praktiseerida õigust võõrkeeles, kohtuda uute inimestega, on väljakutse, mis õpetab igat juuratudengit õigusõpingutele pühendatud maailmas ka ennast tundma. ELSA on juuratudengite organisatsioon, mida juhivad juuratudengid ja noored juristid juuratudengite ja noorte juristide jaoks. See teebki meie organisatsiooni niivõrd võrratuks, et see toimib ise oma sihtgrupi juhtimisel, kes teab täpselt, mida üks juuratudeng vajab. ELSA = tema liikmed, ning seda mõtet kannab iga rahvuslik ja kohalik juhatus, kes tegeleb ürituste korraldamise, suhete loomise ning organisatsiooni juhtimisega.

Anette Aav President ELSA Estonia 2011/2012

Eelmine aasta oli ELSA jaoks numbrite aasta ning numbrites mõõdame me ka praegu või2


Academic Activities

Aktiivsest arenemisest Akadeemilised üritused on ELSA üks võtmevaldkondi. Oma pooleaastase ametiaja jooksul olen mõistnud, kui olulist rolli mängib ühe tudengi elus kooliväline aktiivsus ning silmaringi avardamine. Ja seda kõike erialases keskkonnas. Pelgalt koolipingis istumisega ELSA Estonial, koostöös advokaadibürooga VARUL, on taaskord ääretult hea meel kuulutada välja esseekonkurss teemal:

“Mittevaralise kahju hüvitamine: millest peaks sõltuma hüvituse suurus ja kuidas hinnata tänast kohtupraktikat?” Auhinnafond: I koht 300 € II koht 200 € III koht 100 €

Esseede esitamise tähtaeg on 30.aprill 2012 Palume need saata aadressile: elsa@elsa.ee Konkursitingimused: www.elsa.ee

ma. Heaks näiteks võib tuua oktoobrikuus toimunud maksuõiguse foorumilaua advokaadibüroos Raidla, Lejins & Norcous, kus lahendati üheskoos maksuõiguse spetsialisti Villy Lopmaniga erinevaid maksuõiguse kaasuseid ja probleeme. Kindlasti ei tohiks kõrvale jätta L@W külastusi ja igakevadist töövarjunädalat, mis tutvustavad tudengitele erinevaid töövõimalusi tulevikuks. Valida on mitmete erinevate ürituste vahel, mis pidevalt muutuvad, täienevad ning pakuvad liikmetele järjepidevalt uusi elamusi. Olla aktiivne ELSA Estonia liige ei ole mitte ainult konkurentsieelis üha karmimal tööturul, vaid pidev ja sihikindel enese arendamine. See on ühtlasi ka inspiratsiooniks, et teha suuri tegusid ja armastada oma tööd tulevikus. Ja teatavasti teevad sellised inimesed oma tööd hästi. „Sa oled ainus inimene siin maapeal, kes saab kasutada sinu võimeid.“ Zig Ziglar (Hilary Hinton) Kohtume juba järgmisel ELSA üritusel!

saab küll juristiks, kuid kas ka heaks juristiks? ELSA Estonia juhatus panustab pidevalt uute ürituste ja tegevuste arendamisse, et pakkuda oma liikmetele rohkem võimalusi enese täiendamiseks. Eelmisel aastal viidi läbi taaskord üle pika aja esseevõistlus koos-töös advokaadibürooga Varul, mis osutus liikmete seas väga populaarseks. Juuratudengid arutlesid teemal “Võlakaitse seadus: kas kaitsta võlgnikku või siiski võlausaldajat?“ ning motivatsiooniks olid tervelt 300€, 200€ ja 100€ suurused auhinnad. Samuti on tudengitel võimalus puutuda kokku juristi elu praktilise poolega, mida tavapäraselt ülikooliprogrammis ei leidu. Üha enam korraldame üritusi koostöös juurapraktikutega, mis kaasavad noori juurahuvilisi tegutsema teatud valdkonna 3probleemidega ning neile lahendusi leid-

Tiia Annus Vice President Academic Activities ELSA Estonia 2011/2012


STEP

Parim STEPi kogemus Euroopa Inimõiguste kohtus! Teate seda lauset „Ma võin ju proovida, aga miks mul peaks vedama”? Mõnikord lihtsalt veab! Olin suutnud kandideerimise juba ära unustada, kui ühel päeval Euroopa Inimõiguste Kohtu sekretär mulle e maili saatis – nad ootasid mind kolmeks kuuks Strasbourgi praktikale! Olin äsja ametikõrgendust saanud ning seetõttu tundus minek väga utoopiline. Tänu mõistvatele kolleegidele istusin endalegi üllatuseks juba mõne nädala pärast Pariisi lennukile. Sõnagi prantsuse keelt ma ei osanud. Erinevatest Euroopa riikidest oli praktikante kokku kutsutud 15 – siiski olin mina kõige noorem ja esimene Eestist. See oli aga omamoodi pluss, nimelt väikese riigi esindajana osutus mul võimalikuks tegeleda erinevate õigusvaldkondade ja -probleemidega erinevalt näiteks mu kontorikaaslasest Suurbritanniast, kes hommikust õhtuni tegeles vangide vaietega.

Juhuse tahtel sattusin korterit üürima ühe bulgaaria naisega, kes töötas kohtus juba aastaid, ja ühe rootslase, maksuõiguse advokaadiga, kes oli samuti praktikale tulnud. Üürihind oli turuhinnast väiksem, sest üürileandjaks oli Euroopa Nõukogu turundusdirektor. Veider mõelda, et siiani kirjutame üksteisele, kuidas ta abikaasa hobustel läheb ning mille pärast araabia kevad ikka tegelikult vallandus. Meie praktikantidest koosnev sõpruskond hoiab samuti kokku. Kohtume iga kahe kolme kuu tagant kellegi kodulinnas ning elame üksteise eludele kaasa. Sain uskumatuid elamusi ning kogemusi, sest mul avanes võimalus kohtuda paljude inimestega ning võtta osa erinevatest üritustest Pärdi kontserdist Euroopa Parlamendi istungiteni. Jättes tähelepanuta fakti, et mul kolm korda ratas ära varastati ning mõnel päeval oli tunne nagu viibiks saunas, oli Strasbourg linnana inspireeriv ning terve Alsace’i veinipiirkond maaliline. Sellised praktikavõimalused on eneseületamiseks head proovikivid. Hüppasin välja oma mugavustsoonist ning võitsin fantastilise kogemuse ja sõbrad! Liisa Ojamaa ELSA Estonia liige

Abistasin Eesti kohtujuristi ning tegin tööd ka võrdleva õiguse osakonnas ning ei pidanud kordagi igavust tundma. 4


ELSA Estonia koostööpartner

Ootustest ja valikutest Küsimused, mida ülikoolis õppides ja selle lõpu eel tudengid endale esitavad tulevase karjääri planeerimise kohta, on suures piiris üsna samasugused olnud läbi aegade. Küsimus on, et kuidas oma oskusi ja teadmisi kõige paremini rakendada ja leida endal sobiv töö juristi kutse aina laieneval spektril.

valima, kannab endas hulga traditsioone ja aegade jooksul välja kujunenud kuvandit. Advokaat on muutunud tänapäeval aina enam üldnimetuseks, mida eelkõige ühendab liikmelisus Eesti Advokatuuris ning seeläbi kutseühenduse tavadest ning käitumisnormidest juhindumine oma töös. Igapäevastelt tegevustelt võivad advokaadi tänapäeval teha väga erinevat tööd ja nõustada nii ülimalt spetsiifilisi töötusomandi küsimusi kui ka tegelda inimeste elu ja vabadust mõjutavate keeruliste kohtuasjadega. Harva, kui selline spekter saab kokku ühes advokaadis. Kuigi ametieetika on paljudel elukutsetel ja ärieetika laiemas plaanis ei erine fundamentaalselt advokaadi kutseetikast, siis advokaadi sõltumatu eluhoiak isikute ja lahendatavate probleemide suhtes määrab üsna oluliselt määral selle elukutse piirid. Iga advokaat on samal ajal nii õigusettevõtja kui ka professionaalne õigusnõustaja.

Mis edasi ? Kui Sa ei kuulu nende hulka, kellel tulevik enda jaoks juba lapsepõlves selgeks mõeldud, tundub Sulle ehk nüüd, et valikuid on segadusttekitavalt palju. Ühest küljest peaks aina avarduvas maailmas ringi vaatama ja teisalt on juba kiire tööle asumisega. Kui paarkümmend aastat tagasi oli ülikoolijärgne tööleasumine ülikooli lõpetamise loomulik jätk, siis praegu leidub ühe enam noori, kes kasutavad seda aega alles silmaringi täiendamiseks, mida võimaldavad kraadiõppe Seaduse kohaselt vastutavad advokaadid klienprogrammid maailma parimates ülikoolides. di ees bürooga solidaarselt. Väliste tunnuste järgi samalaadse juristitöö korral on töötajatööandja suhe palju selgepiirilisem ja juristi sõlKellena? Advokaadi töö, kui Sa peaksid selle kasuks tumatus on selgelt allutatud tööandja huvidele.

5

Kus? Sagedasti on suuri majandusorganisatsioone nõustavad advokaadid koondunud suurematesse büroodesse, millel on eelkõige põhja- ja lõunapoole suunatud koostöö teiste riikide samalaadsete büroodega. Sellise organisatoorse ülesehituse on tinginud eelkõige vajadus kitsalt spetsialiseeruda ja õiguse globaliseerumine toob kaasa vajaduse ennast pidevalt täiendada ja olla kursis palju suurema normatiivse ja praktilise


ELSA Estonia koostööpartner

teabega, kui seda oli kitsalt siseturule suunatud õigusteenuse osutamine. Suurtel majandusorganisatsioonidel on reeglina küsimusi seinast seinani ja ei ole võimalik, et üks advokaat suudaks olla kursis kogu sellise spektriga sügavuti. Samas näiteks karistusõigusele või perekonnaõigusele spetsialiseerunud büroodel puudub vajadus integreerida oma teenus tihedalt teiste teenustega ja rahvusvahelise võrgustikuga, mis annab võimaluse püsida palju lihtsama ja väiksema organisatsiooni juures.

Make the best of your summer! ELSA Estonia recommends: ELSA Istanbul Law School on Mergers & Acquisitions, Istanbul, Turkey 22nd - 29th July, 2012

The purposes of this Law School are; to proMõlemal on omad eelised ja varjuküljed. Kõik sõlvide a summer training course to law students tub tööotsija huvist, isikuomadustest ja ettekujuand advocates on Mergers &Acquisitions, to tusest oma tulevasest karjäärist. Omad eelised on offer the participants an opportunity to deepen nii vanas, heas stiili kodukontorit pidava advokaadi their knowledge and to network with other klassikalisel tööl kui ka klaasist ja alumiiniumist experts in the field. kõrghoonesse varjunud kontoril, kus enamus advokaate oma klient elujooksul kordagi ei näe. Kindlaim viis endale sobiv olemisviis leida on proovida nii ühte kui ka teist ja advokaadikutse kasuks otsustamisel teha valik lähtudes sellest, milline keskkond ja suhetekompleks tundub loomuga kõige paremini klappivat.

Law School offers a broad spectrum of important courses spanning the field of M&A in a unique blend of theory and practical experience, taught by renowned experts in this area.

Vandeadvokaat Sten Luiga vanempartner Advokaadibüroo Borenius

ELSA Istanbul has been doing Law School on Mergers & Acquisitions for 7 years. In this period, ELSA Istanbul have hosted more than 200 students from all over Europe. Registration deadline: 01/07/2012

Info: president@elsa-istanbul.org

6


Seminars & Conferences

Tere elsakas! Olen ELSA Estonia seminaride ja konverentside asepresident (VP S&C). Kõlab üllatavalt, kuid S&C on rahvusvahelise tudengiorganisatsioon ELSA võtmevaldkonnaks olnud ELSA algusest peale ehk aastast 1981. Seega juba üle 30 aasta annab see ELSA võtmevaldkond erinevate riikide ja õigussüsteemide juuratudengitele ja noortele juristidele võimaluse õppida tundma teemasid, mida õigusteaduskondade õppekavad tavaliselt ei käsitle, andes kõrghariduse omandamisel suurt lisaväärtust. Sel õppeaastal 2011/2012 on ELSA Estonia S&C võtmevaldkonnas tänaseks korraldanud oma liikmetele alljärgnevaid üritusi:

vokaat Katri Paas-Mohando advokaadibüroost LAWIN Lepik & Luhaäär ning Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos, kes andsid ülevaate nimetatud valdkonna teooriast kui ka tõlgenduspraktikast. Seminaril vaadeldi ning arutleti Euroopa Komisjoni, Eesti Konkurentsiameti ja Eesti kohtute huvitavamaid kaasusi. -22.02.2012.a: Kokteiliõhtu õiguspraktikuga“ – SINI-MUST-VALGE eri ehk sini-must-valges meeleolus koosviibimine, mis oli rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Küsimustele nagu „Kas põhiseadus on igihaljas ka tänapäeval ning kas põhiseadus vajaks remonti?“ vastasid Riigikogu asedirektor, osakonna juhataja Aaro Mõttus ning advokaadibüroo Sorainen nõunik, Eesti Vabariigi Õiguskantsler aastatel 2001-2008, Allar Jõks.

-26.09.2011.a: Kokteiliõhtu õiguspraktikuga: Ühinemised & ülevõtmised” ehk kas ühinemised ja ülevõtmised on üksnes majanduslik analüüs ja juriidiline formaalsus või midagi hoopis rohkemat? Sellele ja paljudele teistele küsimustele vastasid oma ala professionaalid - vandeadvokaat Kuldar-Jaan Torokoff advokaadibüroost Nordeus ning Aare Tammemäe finantsnõustamise, varahalduse ja investeerimisteenust pakkuvast ettevõttest Redgate Capital. -12.12.2011.a: Konkurentsiõiguse seminar „Kartellid – Kes keda takistab?“. Viidatud haridussündmus andis võimaluse ELSA liikmete avardada silmaringi konkurentsiõiguse valdkonnas, ja seda just kartellide teemal. Seminaril esinesid vandead7

Kokteiliõhtu õiguspraktikutega eri: “SINI-MUST-VALGE”

22. veebruaril kell 18.00 Tudengimajas (Raekoja plats 16, Tallinn)

§ AARO MÕTTUS § ALLAR JÕKS Osalustasu ELSA liikmetele on 2.ja mitteliikmetele 3.Lisainfo registreerimiseks: sc-trt2@elsa.ee Osalejate arv on piiratud! KIIRUSTA!


Seminars & Conferences

-07.03-09.03.2012.a Baltic Sea Exchange (BSX) koostöös ELSA Finland’iga ning ELSA Sweden’iga. Ürituse raames kohtusid omavahel Eesti, Soome ning Rootsi juuratudengid, kes veetsid koos ühised õpetlikud seminaripäevad, mille

Make the best of your summer! ELSA Estonia recommends: International Conference on Intellectual Property Law, Bucharest, Romania, 2nd - 6th September, 2012

teemadeks oli keskkonnaõigus ning maksuõigus. Seega hea meel tõdeda seda, et korraldades erinevaid haridussündmusi, täiendame õigusharidust ja juristide erialast enesetäiendust, mis aitavad kaasa ühiskonna ja õiguse paremale tundmaõppimisele. Lugupidamisega ning heade soovidega,

The International Conference on Intellectual Property Law aims to present certain aspects of great interest of a complex field, on both national and international level.Therefore, the conference will address topics relating to the main issues, analysing various aspects of some of the major challenges in relation to intellectual property the world faces today. What is more, the participants will get the chance to discover Bucharest by mixing the academics and the social programme, as well as they will be able to meet and exchange ideas with people all over the world. Dates: 2/9/2012 - 6/9/2012 Registration deadline: 31/7/2012 Website: www.bucurest.elsa.ro

Kristina Harkovskaja Vice President Seminars & Conferences ELSA Estonia 2011/2012

For more information on ELSA law schools check: www.elsa.org or www.facebook.com/elsa.org 8


ELSA Estonia Tartus

ELSA Estonia tegemised Tartus – kuhu oleme jõudnud ja millised on plaanid? ELSA Estonia on tänaseks üle kümne aasta toonud Eesti juuratudengiteni põnevaid üritusi, piiriüleseid võimalusi end harida, organiseerimistarkusi ja mis kõige olulisem – kogemusi, mida suudab pakkuda ainult rahvusvaheliselt tegutsevas organisatsioonis liikmeks olemine. Suuremas jaos on seni ELSA tegevuste keskmeks olnud Tallinn, aga läinud aastate jooksul on üha enam laiendatud ettevõtmisi ka Tartusse. Seega on paslik küsida – kui kaugele oleme Tartus jõudnud ning millised on meie plaanid?

ku kümmekond üritust, mis on rahastatud nii ELSA Estonia, Tartu Ülikooli kui ka Hasartmängumaksu nõukogu ja Üliõpilasesinduse poolt. Toimub nii juba välja kujunenud formaadis üritusi nagu seda on Lawyers@Work, aga ka interdistsiplinaarseid paneeldiskussioone alates inimõigustest meditsiinis kuni sõnavabaduseni ajakirjanduses. Ometi ei ole aga kuhugi kadunud Tartus tegutsevate direktorite ja meie organisatsiooni juhatuse vaheline koostöö ning seeläbi toetatakse ka mitmeid peamiselt Tallinnas aset leidvaid ettevõtmisi. Võib julgelt märkida, et ELSA Estonia on kujunenud arvestatavaks koostööpartneriks ja korraldajaks ülikoolilinnas tegutsevate tudengiorganisatsioonide seas.

Kui veel paar aastat tagasi kippus olema nii, et Tartus korraldatud ELSA ürituste taga seisid pigem üksikud tublid tudengid, siis täna võib rääkida juba tervest meeskonnast, kes meie organisatsiooni väärtuste eest siin seisab. Koos käiakse keskmiselt nädala tagant, vahel ka tihedamini, ning mitte ainult Iuridicumi akadeemilises õhkkonnas, vaid ka vabamalt – kui nii Arvestades üha suurenevat huvi ELSA Estovõib öelda, siis tartulikumalt. Korralik ja üksnia ürituste suhtes ning ka kasvavat tudengite teist motiveeriv meeskond on arvestatav jõud – hulka, kes sooviksid kaasa lüüa korraldamises, on kindel, et meie organisatsioon üha enam Tartus kanda kinnitab. Just ELSA avatus, rahvusvahelisus, suunatus meeskonnatööle ja lai erinevate ürituste spekter on väärtused, mis potentsiaalseid aktiivseid liikmeid köidavad. Ka ei ole enam mõte ELSA Tartu loomisest pelgalt sõnakõlks – juba arvestatavalt intensiivsele Tõenäoliselt on just see käimalükkatööle lisaks see hoogu meile veel enam juurde. vaks faktoriks, mille tulemusena tõusnud ka Tartus meie ürituste hulk ja maht. Rainer Ratnik Director for Marketing in Tartu Käesoleval semestril on Tartus plaanitud kokELSA Estonia 2011/2012

„tervik on rohkem, kui tema osade summa“

9


ELSA Estonia Tartus

Miks olla aktiivne ELSAkas? Õigusmaastikul hinnatakse neid, kes on ülikooliõpingute ajal kogenud rohkem ja võtnud juuraõpinguid läbides viimast. Ülikoolis õppides kogume palju väärtuslike teadmisi ning stuudiumi läbimisel oleme ühe teadusliku kraadi võrra rikkamad. Kuid alati ei piisa ainuüksi teaduslikust kraadist, et olla tööturule sisenemisel edukas. Arvan, et ELSA pakub juuratudengile ainulaadse võimaluse areneda inimesena ja olla tulevikukarjääri silmas pidades soositum kandidaat kui see, kes on passiivsemalt enda õpingud mööda saatnud.

helisele üritusele. Miks mitte kandideerida juba sel suvel ELSA Istanbuli poolt korraldavale suveülikooli „Mergers & Acquisitions“? Aktiivse ELSAkana on Sul võimalik kandideerida ELSA Estonia juhatusse või laiendatud juhatusse, mis annab võimaluse lisaks panusele organisatsiooni tegevusse ka esindada ELSA Estonia delegatsiooni ELSA rahvusvahelise üldkoosoleku kokkutulekul (ICM, International Council Meeting). ICM on ELSA kõrgeim otsustusorgan, kes langetab kõiki ELSA liikmeid siduvad otsused, see toimub kaks korda aastas Euroopa eri riikides nädalapikkuse üritusena ja sisaldab arutelude kõrval ka koolitusi, kohtumisi vilistlaskogu (ELSA Lawyers Society) ja toetajatega.

Kuidas siis paista teiste seast paremi- ELSA pakub juuratudengile nii palju võini silma juba enne tööturule sisenemist? malusi, uusi kogemusi, iseenese proovilepanekuid, kasulikke kontakte ja teadmisi. Kuidas siis mitte olla aktiivne ja Võta härjal sarvist ning avalda ELSA Estonia perele soovi saada kõige selle suurepärase osaliseks?

panustada organisatsiooni tegevusse.

Võimalus panustada organisatsiooni arengusse on iga juuratudengi ainulaadne võimalus iseenese proovilepanekuks, õppida meeskonnatöö käigus tundma erinevaid inimkaraktereid, areneda heaks suhtlejaks ja võib-olla ka liidriks. Usu mind, et iga tööandja väärtustab säärast juuratudengit, kes on nende kogemuste võrra rikkamad.

Leian, et ELSA parim kingitus igale juuratudengile on tema Network, mis koondab nii Eestis kui Euroopas kokku säravaid, ambitsioonikaid, ühiskondlikult mõtlevaid ja edukaid noori. Soovitan Sul hoida igakuiselt kokku veidi taskuraha, et sõita mõnele tudengile taskukohase hinnaga ELSA rahvusva-

Helen Aaremäe ELSA Estonia liige

10


ELSA Estonia koostööpartner

“Ikkagi õppida-õppida-õppida ja tarkust taga nõuda!” Ühinen Anne Frank`i poolt kunagi öeldud kuldsete sõnadega: „Laiskus võib tundu-

da atraktiivne, aga töö pakub rahuldust.“

Ma siiralt arvan, et hea jurist leiab alati tööd või nagu meie büroos on tavaks öelda töö leiab alati hea juristi. Olen juba ammu märganud, et need, kes on tublid ja töökad nende laud on alati tööd täis, need kes laisad ja lohakad imestavad, et miks neil tööd ei ole... Seega, esimene soovitus oleks ikkagi õppida-õppida-õppida ja tarkust taga nõuda. SORAINEN on alati otsinud oma büroosse noori, kes lisaks töökusele ka teistest eristuks, kel oleks midagi sellist, millega ta kogu ettevõtet võiks rikastada. Show-maailmas nimetatakse seda X-factoriks. Esmapilgul võib tunduda üsna keeruline seda defineerida, aga tegelikult on asi üsna lihtne, tuleb lihtsalt mõelda, kelle jaoks advokaadibürood olemas on – kliendid. Jätkusuutlikult edukad on need juristid, kes mõistavad oma kliente ja keda omakorda kliendid mõistavad. SORAINENi peamiseks kliendigrupiks on ettevõtjad, seega on meie juures hinnatud ja edukad need töötajad, kes mõistavad ettevõtjate keelt ja kultuuri. Edukaks advokaadikarjääriks ei piisa ainult seadusepügala tundmisest ja juuraõpikute lugemisest. Tuleb tunda ja mõista oma kliente ja nende äri. Tuleb suhelda inimestega. Mida rohkem, seda parem. Kui oma ettevõtte loomine on liiga palju, siis tunda vähemalt huvi oma pereliikmete, sõprade ja tuttavate ettevõtmiste vastu. Ettevõte ei ole mitte ai-

11

nult bilansi- ja kasuminumbrid ning lepingud, vaid eelkõige kogum inimestevahelisi suhteid. Kui noor õigusteaduskonna tudeng tahab endale kindlustada korraliku töökoha, siis igasugune täiendkoolitus ja pidevalt kooli kõrvalt juurde õppimine on möödapääsmatu - seda siis kas iseseisvalt või kellegi käe all praktiseerides või siis erinevatel koolitustel ja seminaridel osaledes. SORAINEN on käesoleval aastal loonud nö „silla“ akadeemiliste teadmiste ja advokaadibüroo klientide vajaduste vahele, st alustanud õppesarjaga SORAINEN Academy, mis on mõeldud tudengitele, keda huvitavad ettevõtete igapäevased ja praktilised juriidilised küsimused. Näiteks, et milliste kindlustusvaidlustega tavaline ettevõtja aeg-ajalt silmitsi seisab ning mida tuleb arvesse võtta kui kaks ettevõtet ühinevad või kuidas jurist saaks toetada ettevõtte ärielu?

(SORAINEN Academy osalejad) Toon siinkohal mõned SORAIEN Akadeemia osalejate kommentaarid: „Mulle isiklikult meeldis see, et kõik oli elust enesest ja hästi praktiline. Praktilistel kaasustel on palju suurem väärtus kui hüpoteetilistel.“ „Mulle meeldis see, et seminaril oli nii palju


ELSA Estonia koostööpartner

näiteid, mis illustreerisid seda valdkonda. Lektoreid oli nii lihtne ja huvitav kuulata. Ma isegi arvan, et seminar oleks võinud kauem kesta.“ „Selle kursuse trump on see, et tegevad advokaadid jagavad oma teadmisi ja kogemust ning näitavad, kuidas teooria töötab praktikas.“ Oskus mõista seoseid ja suhteid ettevõtjate ning juristide vahel ehk oskus rääkida ettevõtjate keelt võibki olla üheks võtmeks pikaajaliste kliendisuhete saavutamisele ja seeläbi suurepärase advokaadikarjääri kindlustamisele.

Make the best of your summer! ELSA Estonia recommends: International Summer School on Maritime Law, Odessa, Ukraine, July 31st - August 5th 2012 Oceans occupy 71% of the Earth territory and play an important role in the fulfillment of the economic needs of the inhabited nations. Nowadays the world’s merchant fleet from 46,000 vessels operated by 1,5 million seamen supply freight worth 380 billion of dollars.

Kokkuvõtteks soovitan: - Olla aktiivne ja õpihimuline tudeng ülikoolis; - Kasutada võimalusi õppida mõni semesAs the “sea lawyers” said that in order to be fluent ter ka välismaal; in maritime law you need to forget all that you - Pidevalt arendada oma suhtlemisoskust were taught on the shore because reverse rules are ja suhtevõrgustikku; in action. - Hiljemalt 3.kursusel mõtlema hakata võimalikule spetsialiseerumisele ning võimaluThe participants will learn from leading maritime sel osaleda ka antud valdkonna praktilisemat lawyers and scholars in the field about general laadi täiendkoolitustel; issues of maritime law and dispute resolution - Täiendada oma teadmisi ka majanduse practices in public and private spheres. Participants receive hands-on insider information about ja ettevõtluse valdkondades. maritime commercial arbitration, settlement of disputes between ship-owners and seamen. The Teretulemast SORAINEN Akadeemiasse, aktiiv- course will also cover current trends and situation in dispute resolution in the sea law sphere beset suhtlemist ning põnevat tudengiaega! tween the states, as the continental shelf disputes as well as the recent practice of the International Court of Justice. Also in the end of the law school a moot court on maritime arbitration will be held among the participants.

Kristiina Härms personalijuht Advokaadibüroo SORAINEN

Alongside with the strong academic program, a social part will be reach in events, e.g. attendance of Odessa sea port administration, visiting the Opera, BBQ at the countryside and of course resting on the beach on the shore of the Black Sea. Dates: 31/07/2012 - 05/08/2012 Registration deadline: 16/07/2012

Website: ukraine.elsa.org

12


IPM Tallinnas

IPM Tallinn ehk kuidas veetsid ELSA presidendid nädala Tallinnas See kõik sai alguse oktoobris 2010 ning kulmineerus augusti lõpus 2011, kui Tallinnasse kogunesid ELSA rahvuslike ning lokaalgruppide presidendid üle Euroopa. IPM ehk International Presidents Meeting on ELSA rahvusvahelisest põhikirjast tulenev kaks korda aastas toimuv kohtumine, mille eesmärgiks on arutleda organisatsiooni juhtimist puudutavatel teemadel ning valmistada ette rahvusvahelisel üldkoosolekul (International Council Meetingul – ICM-l) käsitlusele tulevaid teemasid ning ettepanekuid. Minul, kui ELSA Estonia presidendil õppeaastal 2011/2012, oli suur au osaleda sel üritusel kui korraldajamaa president.

like ettevõtete ja organisatsioonidega ning koostööpartnerite leidmine, mis kõik käib ühe termini alla – external relations. Samuti, et presidendid ei keskenduks vaid välissuhetele, pühendasime me mitu töötuba ehk workshop-i ka ELSA põhivaldkondadele, sh siis ennekõike akadeemilistele tegevustele ning praktikavahetusprogrammile STEP. Terved neli tundi pühendasid presidendid sellele, et jagada muljeid, kogemusi ning õppida uusi nippe kaas-juhatuse liikmete motiveerimiseks. Ennekõike on IPM-i eesmärk tööd teha, kuid eks iga noor inimene tahab ka natuke lõõgastuda, lõbutseda ja sotsiaalseid suhteid arendada. Selleks oli meil ette nähtud õhtune sotsiaalne programm, mille hulka kuulusid nii Gala Ball Laitse lossis koos piduliku õhtusöögi ning keskaegsete tantsudega, nii saunaõhtu Valkla rannas muinastulede ööl kui ka Lawyers OFF Work pidu, kuhu olid oodatud ka kõik ELSA Estonia liikmed. See on seni minu elu üks kõige töökam, põnevam ning lõbusam nädal, mida ma ei unusta kunagi! Tänud selle eest lähevad tervele korraldusmeeskonnale. Aitäh, Tiia, Gerli, Kati, Ave-Geidi, Helen, Liisa, Katerin, Kadri, Magnus ja Erkki Sven! Kõige suuremad tänusõnad ja kõige pikem pai aga Siimule, kes oli kogu korraldusmeekonna juht ning kes panustas mitmeid unetuid öid, et korraldada üritus, mida presidendid veel tänagi kiidavad kõige magusamate ja kaunimate sõnadega!

Mida siis presidendid nädal aega tegid? ELSA Internationali koostatud ajakava nägi ette viisaastakuplaani analüüsi, mis täitub 2013 aasta sügisel ning sellest tulenevalt on vajalik järgmiseks viisaastaku plaani ettevalmistamine. Ühtlasi arutasime me ELSA laienemisvõimaluste üle nendesse Euroopa riikidesse, kus tegutsevat ELSA gruppi veel pole, nagu näiteks Valgevenes ja Küprosel. Oluliseks teemaks presidentide jaoks on loomulikult kontaktide loomine rahvusvaheliste ja koha13

Anette Aav President ELSA Estonia 2011/2012


ELSA experience

My ELSA After the few months I have been living and working in Tallinn, I got used to being asked how an Italian ended up moving to Estonia. While it is true that this is not a common choice between my countrymen, I never thought of it as something odd or peculiar. I can surely thank my years in ELSA for broadening my perspectives and taking any opportunity opened to me by the fact that I consider the whole Europe as my home, a place in which I can meet old and new friends almost wherever I go. Of course, my relationship with Estonia and ELSA Estonia is anyhow special. I have built strong friendships with Estonians since my first international events in ELSA and when, during my year in the International Board, I had the luck to become the coach of ELSA Estonia, I felt I became part of it, to be accepted from the very beginning and especially during my first visit in Tallinn. So, when I was offered to work for the Law School at Tallinn University of Technology, I immediately accepted as I knew that it would be a great personal and professional experience, I already was familiar with the place and the people that could help me make it my home. It took more time than for other fields, but also law nowadays cannot be practiced without an understanding of its global perspective, it does not matter if you plan to work with tax law or

human rights, for a company or for a NGO. ELSA provided me with the possibility to naturally acquire the mindset needed to be competitive in the international context. I decided to enjoy ELSA by working for it and investing my time and energies in my tasks as an officer. I was for one year in the local board of the group at my home University in Siena, for two terms in the Italian National Board and finally I had the honor to reach the International Board, the highest responsibility in the management of ELSA, working full time for one year from the ELSA House in Brussels, surely one of the most meaningful experiences of my life till now. It is important to understand though, that mine is but one out of thousands stories. ELSA is a tool that can be enjoyed in many different ways and can be tailored according to your will and needs. It can be just a place for sharing and networking, a way to improve your curriculum through any of the various international opportunities that only ELSA offers, raise the level of your professionalism and soft skills by being an officer, or it can be all of them and much more. That is the magic: whatever your will to commit, the time you can invest, no matter if you just want to join events as a member or actively manage projects, any involvement with ELSA is an experience to treasure. Paolo Amorosa Vice President ELSA International 2010/2011 14


ELSA Estonia koostööpartner

Sutkiene 14. koha (keskmine palk 2476 eurot), Varul 21. koha (keskmine palk 2285 eurot), Borenius 27. koha (keskmine palk 2160 eurot), Lawin 61. koha (keskmine palk 1852 eurot) ja Sorainen 104. koha (keskmine palk 1615 eurot).

Ants Nõmper Partner Raidla Lejins & Norcous

Kui palju ma palka saan? Hiljuti avaldatud palgaandmete valguses on ehk huvitav käsitleda advokaadibüroode tasustamise poolt, sest on ju algajal juristil oluline oma valikutes orienteerumiseks turuolukorda lähemalt teada.

Meie lähenemine Raidla Lejins & Norcous büroos on palgasüsteem üles ehitatud astmeliselt, vastavalt juristide ja advokaatide tasemele. Algaja juristi ehk esimese astme palk on esimesel kahel aastal fikseeritud, et töötaja saaks rahulikult töökeskkonda sisse elada ning et kujuneksid õiged tööharjumused, mida ei segaks pidev mure sissetuleku täpse suuruse pärast. Et rääkida ümaratest summadest, on meil katseaja järgselt esimese astme palgatase vanas rahas 25 000 krooni (ca 1600 eurot). Peale kaht aastat hakatakse sooritust järk-järgult enam väärtustama ning tekib võimalus juurde teenida. Kokku on neli advokaatide astet, mille palgatase küündib esimese astmega võrreldes järk-järgult kuni kolmekordseks. Alates teisest astmest lisandub fikseeritud palgale ka tunnipalk, mida arvestatakse ja makstakse igakuiselt juhul, kui kalendrikuus töötatud arveldatavate tundide arv ületab kokkulepitud tundide määra. Antud süsteem on paljudest teistest büroodest erinev ja toetab kesksena advokaatide pideva professionaalsuse tõusu, kuid samas ei survesta neid igapäevaselt uute klientide hankimise ja sellega seotud boonustega.

Advokaadibüroodes on tasustamise süsteeme seinast seina. On neid, kus vaatamata juristi astmest või tasemest on süsteem ühene ehk kehtib nn edukustasu, kus palk sõltub büroosse toodud klientide arvust ja tehtud töö hulgast. On ka neid, kus advokaadi tasu sõltub sellest, kas klient on arve tasunud ja neid, kus teatud fikseeritud palgale on võimalik lisa teenida töö mahu pealt või Nagu eelnevalt ka öeldud, on võimalusi seinasthoopis selle hankimisega seotud boonuse näol. seina, kuid loodan väga, et see põgus ülevaade pakkus huvitavat lugemist ning mis peamine, Uhkusega saime tunnistada, et 30.03.12 Äripäe- suunas tuleviku töökohta valides põhjalikult vas avaldatud edetabelis „Parima palga maks- läbi mõtlema ka tasustamise erinevad lahenjad“ on Raidla Lejins & Norcous pälvinud ad- dused, et igaüks leiaks just enda jaoks sobivaima. vokaadibüroodest auväärse esimese koha (keskmine palk 2524 eurot) ning on Eesti ettevõtete Arukaid valikuid! üldtabelis kaheteistkümnes. Teised suuremad bürood on pälvinud vastavalt Tark Grunte

15


STEP

Minu praktika Eesti aukonsuli juures Itaalias! Oktoobris-novembris 2011 olin STEP-i praktikant Eesti aukonsuli juures Itaalias, Marcello Floris’e õigusbüroos. Cagliarisse maandudes ootas mind 30-kraadine suvekuumus ja kohalike elsakate soe vastuvõtt. Esimesel päeval tutvusingi ELSA liikmete, kontori ja Cagliari ülikooli õigusteaduskonnaga ning selgus, et see oli neile esimene kord STEPi korraldada. Seejärel viisid nad mind elukohta ja tutvustasid korteriomanikule. Sisuline töö algas järgmisel päeval, mil kohtusin oma juhendajaga. Büroo oli väike ning tegeles peamiselt väikeettevõtete ja eraisikute kaasustega. Kuna mu juhendaja tegutses ka prokurörina Oristanos ja linna ümbruses, siis sain päris palju reisida ja erinevaid madalaima astme kohtuid – giudice di pace’sid – külastada. Sel juhul algas tööpäev kella seitsme paiku ning reisile eelneval päeval uurisime toimikuid. Kaasustest tuli ette näiteks keskkonnakuritegusid, laimamist, vargusi, rööve ja ähvardust. Viimast karistatavat Itaalias hetkel järjest karmimalt, nii et korduva, jälitamiseks muutuva tegevuse eest võib karistuseks kujuneda ülemmäära jagu ehk neli aastat vangistust. Toimikud, näiteks need, kus vihane talupidaja läkitab naabrile traktori seljast roppusi ja tõotab elu kallale kippuda, olid värvikad ja tunnistused itaallaslikult emotsionaalsed. Samas lükati mõnigi kord enamik istungeid poolte mitteilmumise tõttu edasi ja siis sai baari kohvile minna. Kahel praktikanädalal, mil Oristanosse-sõitu ei olnud, töötasin büroos ja mu tööülesanneteks olid konsulaadi ja büroo veebilehe tõlkimine eesti keelde. Samas korraldasime ka Eesti-teemalist fotonäitust, mille jaoks tõlkisin kirjavahetust juhendaja ja Eesti suursaatkonna vahel. Tuli ette ka passi väljastamine ning selgitasin Rooma saatkonnalt välja, mida vana passiga teha. Lisaks pidin telefonikõnedele vastama, mis roostes itaalia keele tõttu alati sujuvalt ei kulgenud. Mõnikord mängis juhendaja salvestatud kõnesid ette ja naeris, et ELSA peaks hoopis temale minu pidamise eest maksma, kuna ta kaotab varsti kõik kliendid ja üldse oleks mul parem lasta kõnedel automaat-

vastajasse minna. Suuremaid äpardusi siiski ei olnud ja mulle anti suhteliselt vabad käed. Büroos olin enamasti üksi ja võisin oma magistritööga tegeleda, kuna juhendaja käis hommikupoolikul linnavalitsuses tööõiguse alast nõu andmas või sõjaväes reservkapteniks. Õhtul tuli ta kliente vastu võtma ning neist koosolekutest sain minagi osa võtta, kui just polnud tegu mõne signora’ga, kes kahtlustas oma lapselast narkootikumide pruukimises. Veel käisin Cagliari apellatsioonikohtus töövaidluse istungil ja edasikaebusel kriminaalasjas, kus meie klient oli süüdi mõistetud surma põhjustamises joobeseisundis juhtides. Mõnel korral sain ELSA liikmetega kokku sotsiaalses õhkkonnas, korra käisin ka ELSA organiseeritud üritusel, kus kohalikud juristid rääkisid oma elukutsetest. Sellest jäi meelde, et kuna Cagliaris on väga palju advokaate, siis neil pole võimalik stuudios istudes kliente oodata, vaid nad peavad endale mitu väljundit leidma. Härra Floris’e jutu järgi on 200 000 elanikuga linnas umbes 2500 advokatuuri kuuluvat avvocato’t. Kokkuvõttes jäin praktikaga, mis kujunes osaliselt küll puhkuseks, väga rahule. Kustumatud mälestused jäid ka Cagliari vanalinnast, roosadest flamingodest Molentargius’e looduskaitsealal, Monte Clara pargis partide ja paabulindude toitmisest ning kuulsast Poetto rannast, kuhu mind vahel mootorrattaga sõidutati. Enda kogemuse põhjal soovitan igal juhul ELSA kaudu praktikale minna ja soovin kandideerijatele edu!

Talvi Tõnismann ELSA Estonia liige 16


Study Visit

Sloveenia Study Visit!

Rõõm oli tõdeda, et nii Eesti kui ka Sloveenia tudengid olid arutatavatest teemadest huvitatud ning iga külastus lõppes huvitava diskussiooniga.

28. augustist kuni 1. septembrini 2011 toimus Tallinnas ja lähiümbruses ELSA Estonia ja ELSA Ljubljana ühine noortevahetus ja õppevisiit “Healthier Europeans – Stronger Union!“, mille keskseks teemaks oli kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus Eestis, Sloveenias ja Euroopa Liidus üldisemalt. Projekti eesmärk oli tõsta noorte teadlikkust sotsiaalõiguse valdkonnas ning tekitada osalejate vahel diskussioon tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmise küsimustes, mis aitaks kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele. Soov oli tutvustada nii Sloveenia kui ka Eesti tudengitele sotsiaal- ja tervishoiuteenuste süsteemi ning võimaldada noortel võrrelda ja analüüsida Eesti ning Sloveenia probleemidele lähenemist ja erinevusi ning sarnasusi nimetatud valdkonnas. Lisaks akadeemilisele programmile ei puudunud loomulikult ka meelelahutuslik osa.

Loomulikult oli võõrustamise üheks eesmärgiks tutvustada sloveenlastele Eestimaad ja Eesti kultuuri. Kindlasti ei kujunenud kultuurilised külastused ja tutvustused igavaks ka eestalstele, sest nii mõnegi Eesti tudengi jaoks oli see esimene kord külastada näiteks Jaan Poska muuseumit või Eesti Vabaõhumuuseumit. Kuivõrd meie noortevahetuse projekt sai suures osas teoks tänu programmile Euroopa Noored, kasutasime teadlikult Tallinna linnaekskursiooni korraldamisel samuti Euroopa Noorte abiga algatatud tudengiprojekti “Free Tour” teenuseid. Oma projektiga soovisime tutvustada Euroopa Noorte pakutavaid võimalusi, innustada Sloveenia noori ja ka teisi ELSA võrgustikku kuuluvaid gruppe tegema koostööd teiste noorteorganisatsioonidega ja olema oma ideede elluviimisel loomingulised.

Seitsme koosveedetud päeva jooksul külastasid noored erinenvaid institutsioone, muu hulgas toimus Riigikogu ekskursioon ning ka Õiguskantsleri Kantselei külastus. Lisaks ELSA Estonia nö traditsioonilistele külastuspaikadele külastati ka Sotsiaalministeeriumit, kus võttis meid vastu ja andis huvitava loengu tervishoiu osakonna juhataja Heli Paluste koos oma kolleegidega. Samuti kohtuti Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimehe Yana Toomiga, kellega sai arutatud nii seadusandluse arenguid sotsiaalõiguse valdkonnas kui ka üldiseid tervishoiuteenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse küsimusi Eestis.

Projektis osalenud Eesti ja Sloveenia tudengid said kindlasti ühe väärt kogemuse võrra rikkamaks ja omandasid uusi teadmisi ning ka uusi sõpru. Minule isiklikult jättis eredaima mäletuse muinasjutuline muinastulede öö Läänemere kaldal. Vabas õhus kaunis Valkla puhkekülas said noored ennast täiesti vabalt tunda ja suhelda ning selline piiranguteta suhtlus aitas täita projekti üht peamist eesmärki – tõsta teadlikkust teistest kultuuridest ning toetada ühtekuuluvustunde teket. Nii sel sumedal õhtul müstiliselt leegitsevate tulede keskel kui ka kogu õppevisiidi kestel oli tunda tõelist ELSA vaimu! Projekti korraldajate jaoks on parimaks projekti õnnestumise kinnitajaks loomulikult positiivne tagaside osalejatelt. Projektis osalenud NäncyMarita Maltseva võttis vahetult enne õppeaasta algust toimunud ürituse väga positiivselt kokku sõnadega: “Suve lõpp rahvusvahelises seltskonnas mõjus väga värskendavalt ning pakkus väärtuslikke õppetunde edaspidiseks.” Loodetavasti süstis see energiat algavaks õppeaastaks ja tahet osaleda järgnevates ELSA Estonia poolt kor-

17


Study Visit

raldatavates üritustes ka teistesse osalejatesse. similar are our countries. The history, the judicial system, traditions, population and naMeid külastanud noored lahkusid tulvil emot- ture. Small countries with nice people. sioonidest ning viisid endaga kaasa hulga positiivseid mälestusi, mille kinnituseks saatis projektis os- I always wanted to visit the Baltic countries alenud ELSA Ljubljana seminaride ja konverent- and so I had great opportunity to take part in side asepresident Tanja Jolic järgmise kokkuvõtte: the study visit project, which not only gave me the chance to explore the beautiful city of Tallinn, but also to meet some very friendly and hospitable people. The combination of academic and social study visit agenda, through which we gained fruitful information, made the Estonia experience especially interesting.

“What do you get, when you put together an interesting city, lively music, great food and people that speak in an almost musical language? A study visit to Estonia, of course. It was an experience that left me speechless because of all the things we saw and definitely unable to choose the best memory out of all I have from that event! Visiting Tallinn with ELSA Estonia and ELSA Ljubljana was unforgettable. Meeting new people, making new friends, discovering new countries and learning about their legislative and economic structure is always interesting and the study visit in Estonia was no exception. My big thanks goes to the organizing committee for enabling us this learning experience and I`m looking forward to some further cooperation in the future. Estonia in summer was something unforgettable. Great people, great organization, nice city, beautiful nature, salmon pink Parliament House, saunas, Kalev chocolates - in one word - great experience. It was hard to return back home but I know that someday I’ll come back. For me was the biggest surprise that how

SV Estonia was excellently organized ELSA event. I never thought Estonia and Slovenia were so much alike - both small in size, small in population, young democratic countries that are full members of the EU and the most important thing - both with hospitable and kind people.”

Nimetatud õppevisiit toimus ELSA fookusprogrammi raames, mille eesmärk on võimaldada kõigil ELSA võrgustikku kuuluvatel gruppidel korraldada ja arutleda teatud ajaperioodi jooksul ühe ühiskonnas aktuaalse teema üle. Vastavalt 2010. aasta märtsis Maltal toimunud ELSA nõukogu otsusele on 1. augustist 2010 kuni 31. juulini 2013 ELSA fookusprogrammi teemaks “Terviseõigus” (Health Law). ELSA Estonia on korraldanud ja korraldab ka tulevikus fookusprogrammi raames erinevaid üritus. Külasta neid ka Sina! Alla Kuznetsova ELSA Estonia liige 18


ELSA Vision: “A just world in witch there is respect for human dignity and cultural diversity.”

Magnus Lomp Vice President Marketing ELSA Estonia 2011/2012 marketing@elsa.ee Erkki-Sven Margna Treasurer ELSA Estonia 2011/2012 treasurer@elsa.ee

ELSA Estonia juhatus 2011/2012 Kaunist suve soovides! Alati Sinu ELSA Estonia

Gerli Härmsalu Secretary General ELSA Estonia 2011/2012 secgen@elsa.ee

Anette Aav President ELSA Estonia 2011/2012 president@elsa.ee

ELSA Estonia Kaarli pst 3 10119 Tallinn elsa@elsa.ee

Tiia Annus Vice President Academic Activities ELSA Estonia 2011/2012 aa@elsa.ee

Kristina Harkovskaja, Vice President Seminars & Conferences ELSA Estonia 2011/2012 sc@elsa.ee Kati Kruut Vice President Student Trainee Exchange Programme ELSA Estonia 2011/2012 step@elsa.ee

Bülletään  

ELSA Estonia members magazine 2012