Page 1

Double Dude De afgelopen maanden zijn wij dagelijks getrakteerd op wisselende berichten over de economie. In de waan van de dag varieerde de berichtgeving van halleluja tot het gitzwarte scenario van de ‘double dip’. Veelal gingen de berichten over internationale macro economische ontwikkelingen en trends. Maar hoe staan u en uw collega MKBers uit Flevoland er voor? Voor The Dude Company reden om zelf een kwantitatief onderzoek uit te voeren in Flevoland. Hoe bent u de laatste tijd gevaren en wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden? Welke rol vervult ‘Marketing’ in verleden en toekomst? De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd op het Internet. De berichten uit deze nieuwsbrief zijn deels gebaseerd op onze eigen onderzoeksresultaten. Halleluja of Double Dip? The Dudes treft u aan in de hoek van de positief gestemden. Dit heeft niet alleen met onze positieve persoonlijkheid te maken. Wij constateren dat het aantal opdrachten en offerteaanvragen de laatste maanden enorm aanzwelt. Overigens geheel in lijn met onze onderzoeksresultaten. Als het goed is, merkt ook u de eerste stappen van de toegenomen vraag naar úw diensten! Onderhuids bruist het bij diverse organisaties. Maanden van opgekropte creativiteit en dadendrang staan te trappelen de markt te bestormen. Als marketeers worden wij als eerste externe partij betrokken bij diverse nieuwe initiatieven. Mooie, creatieve of briljante initiatieven die het leven voor u en ons een stuk aantrekkelijker gaan maken. Maar de belangrijkste ontwikkeling van de laatste maanden vinden we toch wel de wederkeer van het positivisme. We hebben er allemaal weer zin in en popelen van ongeduld om er wat moois van te maken. Veel succes de komende tijd! drs Michel van Vliet The Dude in Charge

Ondernemers Flevoland Positief De productie stijgt. Het aantal faillissementsaanvragen daalt. Alles wijst erop dat de economie in Flevoland weer flink in de lift zit. Het afgelopen jaar heeft meer dan de helft van de organisaties in Flevoland interne efficiency maatregelen getroffen. Daarnaast heeft een vergelijkbaar aantal organisaties haar verkoopactiviteiten geïntensiveerd. Deze activiteiten hebben dit jaar niet direct geleid tot meetbare positieve resultaten. Voor volgend jaar staan de lichten op groen. Driekwart van de organisaties verwacht voor volgend jaar een groei van het aantal klanten, omzet en winst. Meer weten over de toekomstverwachtingen van de organisaties in Flevoland. Lees hier het onderzoeksrapport van The Dude Company.

Weggegooid geld? Organisaties in Flevoland spenderen jaarlijks gemiddeld € 26.000 aan marketingactiviteiten. Serieus geld. Zeker wanneer men bedenkt dat 40% van de organisaties dit bedrag blind en in goed vertrouwen uitgeeft. Geen evaluaties en kritische kanttekeningen over de baten en de kosten. Dit plaatst de bekende oneliner ‘de helft van mijn marketingkosten is weggegooid geld maar ik weet niet welke helft’ in een heel ander daglicht. Evalueren van de marketingactiviteiten is evident. De marketingoutput is wel degelijk te meten. Evalueren leidt tot scherpe analyses, creatieve oplossingen, betere acties en ‘last but not least’ een betere organisatieperformance.


Marketing zorgt voor Boost De toegevoegde waarde van de marketingfunctie staat binnen vele organisaties uit het midden- en kleinbedrijf ter discussie. De discussie wordt mede gevoed door de onduidelijkheid wat marketing voor de organisatie kan betekenen. Deze onduidelijkheid creëert een situatie waarbij de marketeer onvoldoende budgetverantwoordelijkheid heeft en teveel met de verkeerde dingen bezig is. Een gemiste kans. Maak de marketeer verantwoordelijk voor het samenstellen van het marketingbudget en het heeft een positief effect op de bedrijfsresultaten. Dit is een van de conclusies die getrokken kan worden uit het kwantitatieve onderzoek van The Dude Company.

Goed is Slecht Wie goed doet, goed ontmoet. Het onderzoek van Stanford Marketing professor Jennifer Aaker ondergraaft deze volkswijsheid. Organisaties die zich profileren als weldoeners riskeren tegenvallende resultaten. Aaker onderzocht de stereotypen die consumenten erop nahouden van profit en non-profit organisaties. Uit de psychologie is bekend dat mensen zich bij een eerste ontmoeting razendsnel een stereotypisch beeld vormen van de ander. Als eerste vragen we ons af of die ander een ‘warm' mens is. Dit oordeel wordt gebaseerd op eigenschappen als aardigheid, eerlijkheid, generositeit, betrouwbaarheid en bedachtzaamheid. Ten tweede willen we weten of de ander ‘competent' is. Dat wordt beoordeeld op basis van intelligentie, zelfverzekerdheid, competitiedrang en ambitie. Een overgrote meerderheid van mensen geeft aan eerder iets te kopen van een competente dan van een warme organisatie. Aakers conclusie is eenduidig: de perceptie van competentie is van grotere invloed op de bereidheid om een product of dienst te kopen, dan de perceptie van warmte. Op basis van Aakers bevindingen zijn organisaties die zich presenteren als sociaal en betrokken gewaarschuwd. Zodra hun warme imago de overhand krijgt, kan dat ten koste gaan van de omzet.

Organisaties die actief marketing bedrijven zijn minder gehavend uit de crisis gekomen. Dankzij de sterkere externe focus en continue zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en het voortijdig afwenden van de bedreigingen.

Creativiteit Ontrafelt

Daarbij is aangetoond dat organisaties die hun marketingactiviteiten professioneel inzetten, meer winst maken en meer tevreden klanten hebben. Klik hier voor de eerste stap naar de professionalisering van uw marketingactiviteiten.

Blije, boze en angstige mensen zijn creatiever dan verdrietige en ontspannen mensen. Stemming blijkt daarnaast niet alleen de mate van creativiteit te beïnvloeden, maar ook de manier waarop mensen tot hun creatieve uitkomsten komen.

Voor meer informatie: The Dude Company Postbus 30199 1303 AC Almere M 06 - 417 485 62 E info@the-dude-company.nl I www.the-dude-company.nl

Promovendus Matthijs Baas heeft onderzocht hoe stemming en motivatie de creativiteit beïnvloeden. Hij deed dit door proefpersonen in een bepaalde stemming te brengen en vervolgens een creativiteitstaak uit te laten voeren.

Blije mensen worden creatief doordat ze associatief denken en een kwestie van meerdere kanten bekijken. Angstige mensen worden creatief door een grondige en volhardende aanpak.

Motivatie Baas onderzocht ook de rol motivatie in creativiteit. Baas toont aan dat zowel aanvallende motivatie als defensieve motivatie tot creatieve inzichten en ideeën kunnen leiden zolang de motivatie mensen activeert. Het gaat er om dat men actief met een taak of een probleem bezig is. Voor creativiteit is de inrichting van dure ontspanningsruimtes weggegooid geld en helpen ook de ‘blues’ niet om creatiever te worden. Een vrolijke bui, een boosaardig humeur of een angstige stemming helpen wel.

Marketing Update November 2010  

Periodieke nieuwsbrief van The Dude Company