Page 1

Het D(esign)-day verhaal

Design onder de hamer Richting

Inspiratie

Liefhebbers

Visie

‘What you see is what you get’.

Doelgroep

D(esign)-day wil draagvlak creëren voor design door een podium te bieden. Hier komen designers, die zelf ontwerpen én maken, in contact met mensen die interesse hebben in creativiteit&ambacht.

Niet conceptueel maar tastbaar, bruikbaar, toegankelijk, handgemaakt, ruw, eigenzinnig industrieel, eerlijk, relevant. Het werk speelt de hoofdrol.

Mensen komen naar D(esign)-day om verrast te worden, nieuwe ontwerpen te zien of kennis te vergaren over design en/of ambacht. Ook zijn er bezoekers die op zoek zijn naar een concrete oplossing. De ijkpersoon voor D(esign)-day: Een open minded persoon met een jonge geest. Nieuwsgierig en geïnteresseerd. Deze persoon waardeert kwaliteit. Geïnspireerd worden, maakt indruk.

Hoofdproducten van D(esign)-day Missie D(esign)-day geeft inzicht in de waarde van materialen, producten, en persoonlijke ontwerpen. Betekenisvolle producten worden relevant en beschikbaar voor een breed publiek.

Waarde propositie Vormgevers kunnen elke wens vertalen in een concrete inhoudelijke oplossing. Behoefte aan betekenisvolle producten wordt beantwoord.

Onderscheidendheid _Ontwerpen op maat _Laagdrempelig, persoonlijk &­ professioneel event _Kwaliteit in elke uiting _Korte lijnen en no-nonsense _Designer is altijd de maker _Draait om betekenis en niet om trends _D(esign)-day kiest voor kenmerkende karakteristieke locaties

_Concreet eigengemaakt kwaliteit design _Demonstraties van productie _Veiling van unica en werk uit kleine series _Gadgets in limited edition _Een inspirerende dag met positieve verrassingen

Belangrijkste stakeholders _Deelnemende ontwerpers _Achterban en medewerkers _Lokale media en magazines _Comité der Dwarsverbanden

......... Een betekenisvol product is een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte........... Divers talent gebroederlijk naast elkaar......... Wanneer je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op......... Medewerkers zijn resultaatgericht en pragmatisch......... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen ontwikkelen....... D(esign)-day inspireert en is vernieuwend..... Ik kom voor inno­ vatieve en unieke ontwerpen......... Uit binnen- en buitenland unieke objecten..... Design is in alle prijsklassen te krijgen, design is voor iedereen bij D(esign)-day......

Platvorm wil het kopen van design en respect voor grondstoffen vanzelfsprekender maken. Om dit tot stand te brengen is o.a. D(esign)-day opgezet. Hier wordt de betekenis van design blootgelegd en verbinding gelegd tussen designers en het publiek. D(esign)-day is… What: een design event How: dat podium biedt aan kleine creatieve beroepspraktijken en hun producten Who: voor mensen die geïnteresseerd zijn in een meerwaarde Where: in Maastricht, vanuit heel de wereld Why: omdat onze bronnen schaars zijn en we daarmee dus doordacht moeten omgaan When: in een periode waarin veel massaproductie plaatsvindt en kennis van ambacht schaars is. D(esign)-day wordt georganiseerd door Platvorm

Design D-Day  
Design D-Day  
Advertisement