Page 1

PLATFORMA COMARCH e-CARE Kompleksowe rozwiÄ…zanie telemedyczne

www.comarch.pl/e-zdrowie


PLATFORMA COMARCH e-CARE System Comarch e-Care został zaprojektowany z myślą o monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta przebywającego poza środowiskiem szpitalnym. Powstał przy współpracy z zespołem lekarzy z nowoczesnej referencyjnej placówki medycznej Comarch – Centrum Medycznego iMed24. Dzięki temu już na etapie projektowania specjaliści wskazali optymalne z medycznego punktu widzenia funkcjonalności i kierunki rozwoju teleopieki.

Systemy telemedyczne mają duże możliwości – od monitorowania reakcji organizmu podczas aktywności sportowej zdrowych osób, aż po zdalną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami. Platforma Comarch e-Care to kompleksowe rozwiązanie do stałego zdalnego monitoringu pacjenta przebywającego w warunkach domowych. Jego zastosowanie wiąże się z możliwością odbierania danych z urządzeń pomiarowych kontrolujących parametry życiowe pacjenta oraz ich analizą przez wykwalifikowany personel medyczny. System pozwala także na dwustronną komunikację pomiędzy placówką medyczną i pacjentem, w tym wysyłanie badań i ich analizy, prowadzenie zdalnego wywiadu medycznego, żądanie kontaktu ze strony pacjenta. Placówka medyczna współpracująca z systemem ma możliwość wideokonsultacji z pacjentem, przesyłania wskazówek i informacji medycznych, diagnozy, a nawet programów edukacyjnych i profilaktycznych. Stała zdalna opieka przez wykwalifikowany personel medyczny pozwala na podjęcie w razie potrzeby stosownych działań – od podniesienia psychicznego komfortu pacjenta dzięki bezpośredniej komunikacji, poprzez nadzorowanie prawidłowości przebiegu leczenia, aż do podjęcia działań ratujących życie.

2

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu telemedycznego Comarch? »» wzrost bezpieczeństwa monitorowanego pacjenta dzięki wykrywaniu zagrożenia zdrowia i życia w czasie rzeczywistym »» zwiększenie komfortu psychicznego leczonych pacjentów i ich bliskich poprzez stałą efektywną opiekę nad chorymi w przyjaznym środowisku domowym »» redukcja kosztów, zwiększenie dostępności do usług medycznych oraz podniesienie ich jakości »» rozszerzenie oferty placówki o nowy kanał usług – zdalny kontakt z pacjentem, co skutkuje pogłębieniem relacji lekarz-pacjent »» kompleksowość oferowanego rozwiązania – zastosowanie zarówno w obszarze medycyny, profilaktyki, wellness i zdrowego trybu życia »» wgląd w pełne dane demograficzne, aktualne i historyczne dane medyczne pacjenta w dowolnej lokalizacji


JAK DZIAŁA PLATFORMA COMARCH e-CARE? Platforma Comarch e-Care składa się z urządzenia medycznego dla pacjentów przebywających w domu (HMA), urządzenia przenośnego dla pacjentów mobilnych (PMA) oraz oprogramowania Centrum e-Care. Oba urządzenia integrują się z szeroką gamą sensorów i urządzeń medycznych, umożliwiając zaawansowaną interakcję z użytkownikiem. Centrum e-Care stanowi jądro systemu telemedycznego, które oprócz przetwarzania danych pozwala na podejmowanie stosownych akcji przez personel medyczny.

Schemat funkcjonowania Platformy Comarch e-Care

Podstawowym zadaniem systemu jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych z urządzeń pomiarowych PMA i HMA oraz analiza i prezentacja przesyłanych parametrów za pomocą Centrum e-Care, zintegrowanego z systemami ICT klasy e-Health (HIS, EHR, EMR).

www.comarch.pl/e-zdrowie

Dzięki dostępowi do oprogramowania e-Care Centrum z dowolnego terminala końcowego, możliwa jest natychmiastowa konsultacja przypadków krytycznych przez personel medyczny. Stanowi to wsparcie dla pracowników Centrum w podejmowaniu decyzji i akcji reaktywnych.

3


PMA – OSOBISTY ASYSTENT MEDYCZNY PMA (ang. Personal Medical Assistant) to niewielkie urządzenie przenośne dedykowane pacjentom mobilnym przebywającym poza środowiskiem szpitalnym.

Podstawową funkcją PMA jest rejestracja sygnału EKG oraz ruchów oddechowych pacjenta. W zależności od zastosowanego modułu EKG (5- lub 10-elektrodowego) możliwe jest uzyskanie odpowiednio zapisu 5- lub 12-odprowadzeniowego.

Urządzenie ma wbudowany Elektroniczny Dziennik Pacjenta, który pozwala na deklarację kontekstu behawioralnego rejestrowanych zdarzeń oraz momentu wystąpienia złego samopoczucia.

Comarch PMA - Osobisty Asystent Medyczny

Comarch PMA z modułem EKG może działać w trybie Holter, w którym urządzenie wyłącznie rejestruje parametry pacjenta, lub w trybie telemedycznym, kiedy w czasie rzeczywistym automatycznie wykrywa i przesyła do Centrum e-Care wykryte nieprawidłowości, takie jak: tachykardia, bradykardia, migotanie i trzepotanie komór lub przedsionków, nieskuteczna stymulacja kardiostymulatora lub ustanie akcji oddechowej.

4

Urządzenie wyposażone jest w funkcje komunikacyjne (GPRS, wbudowana karta SIM) i lokalizacyjne (zintegrowany GPS), dzięki czemu może przesyłać dane oraz podawać bieżącą pozycję pacjenta. Dzięki wymiennemu modułowi zasilania Comarch PMA może pracować praktycznie nieprzerwanie.


HMA – DOMOWY ASYSTENT MEDYCZNY HMA (ang. Home Medical Assistant) to urządzenie typu tele-hub, które umożliwia zdalną opiekę medyczną w warunkach domowych. Podstawową funkcją HMA jest synchronizacja z wieloma sensorami monitorującymi czynności życiowe (np. EKG, sfigmomanometr, pikflometr, pulsoksymetr, spirometr, tonometr, waga, termometr, glukometr) oraz przesyłanie zgromadzonych danych do Comarch e-Care.

Comarch HMA pozwala na pełną interakcję z pacjentem poprzez zdalne konsultacje z pacjentem w formie rozmowy wideo, zdalny samo-wywiad pacjenta, alerty o przyjmowaniu leków czy rejestrację online z możliwością podglądu grafików personelu medycznego.

Urządzenie HMA współpracuje z oprogramowaniem Centrum e-Care, co pozwala personelowi medycznemu na stałe zdalne monitorowanie stanu zdrowia i samopoczucia osoby przebywającej w domu, w tym planowanie diety, edukację, udzielanie wsparcia czy realizację wideo konsultacji z lekarzem.

Przykładowe zastosowanie Comarch HMA

www.comarch.pl/e-zdrowie

5


ZASTOSOWANIE PLATFORMY COMARCH e-CARE System Comarch e-Care ma szerokie zastosowanie w następujących obszarach: »» kardiologia (tele-holter, EKG, zaburzenia rytmu serca, rehabilitacja kardiologiczna) »» ginekologia i położnictwo (monitoring w ciąży, opieka w połogu) »» pediatria (opieka nad dzieckiem, alergie, choroby wieloukładowe) »» diabetologia (cukrzyca typu 1 i 2) »» pulmonologia (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza) »» geriatria (opieka nad ludźmi starszymi, demencja, choroba Alzheimera) »» psychiatria (psychoterapia, depresja, schizofrenia)

Zastosowanie systemu telemedycznego obejmuje również wybrane elementy diagnostyki w medycynie paliatywnej, żywieniu pozajelitowym, onkologii, neurologii, leczeniu ran przewlekłych i odleżyn, dermatologii, okulistyce, laryngologii czy urologii. Poza działaniami zorientowanymi na diagnostykę medyczną, system może być wykorzystany także do realizacji programów interaktywnych (treningi, programy żywieniowe, zwalczanie nałogów), monitoringu medycznego osób aktywnych (sport wyczynowy czy długoterminowe wyprawy), jak również do prowadzenia badań klinicznych.

Monitoring pacjentów kardiologicznych Monitoringiem powinni być objęci w szczególności pacjenci: »» z zaburzeniami rytmu serca »» z chorobą niedokrwienną serca »» u których występują omdlenia lub zasłabnięcia - w celu wykluczenia przyczyn kardiologicznych »» z wszczepionym rozrusznikiem serca

Comarch e-Care umożliwia zdalne monitorowanie EKG w warunkach domowych, co umożliwia postawienie wstępnej diagnozy. Ponadto pacjenci z różnymi schorzeniami kardiologicznymi pozostają pod ciągłym monitoringiem i w przypadku wystąpienia incydentu zostają podjęte natychmiastowe działania lecznicze i ratunkowe.

Zdalna opieka nad ciężarnymi (z opcją opieki w połogu) Nadzorem mogą być objęte kobiety: »» w ciąży o prawidłowym przebiegu »» w ciąży wysokiego ryzyka, ale bez konieczności hospitalizacji »» z cukrzycą ciężarnych oraz chore na cukrzycę zdiagnozowaną przed ciążą »» w połogu

6

Celem zastosowania Platformy Comarch e-Care jest sprawowanie ciągłej opieki nad pacjentkami w ciąży w środowisku najbardziej dla nich przyjaznym, czyli w domu. Zdalne monitorowanie zakłada kontrolowanie stanu zdrowia pacjentek i ich dzieci oraz przesyłanie uzyskanych danych do centrum nadzoru zlokalizowanego w placówce opiekującej się ciężarną.


Zdalna opieka nad diabetykami Monitoringiem mogą być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę. Comarch e-Care pozwala na regularny pomiar glikemii, rejestrację wykonanych iniekcji (dawka, data) oraz bieżące przesyłanie danych do lekarza sprawującego

kontrolę i bezpośrednio oceniającego zdrowie pacjenta. System umożliwia prowadzenie zdalnych konsultacji z lekarzem, sprawowanie ciągłej oraz efektywnej opieki nad pacjentem przebywającym w domu.

Teletrening, teleodchudzanie – monitorowanie zdrowego trybu życia, wellness, sport System Comarch e-Care może wspomóc osoby stosujące dietę, odchudzające się, zwalczające nałogi oraz rekreacyjnie i zawodowo uprawiające sport. Celem zastosowania monitoringu jest umożliwienie przeprowadzania zaplanowanych treningów w domu lub na świeżym powietrzu pod opieką osobistego trenera.

www.comarch.pl/e-zdrowie

System umożliwia dokładną, bieżącą kontrolę parametrów fizjologicznych i wydolnościowych podopiecznych oraz stanu ich zdrowia, ułatwia monitorowanie oraz możliwość szybkiej zmiany planów treningowych i dietetycznych. Platforma daje możliwość jednoczesnego prowadzenia treningu wielu osób przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego podejścia do każdej z osób trenujących.

7


http://www.comarch.pl/e-zdrowie Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych firm. Comarch zatrudnia ponad 3500 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8,051,637.00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677 - 00 - 65 - 406 Copyright © Comarch 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe „Comarch” są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL-2013.04

Comarch Platforma e-Care  

Comprexensive telemedicine solution