Carnilove Cat Booklet

Page 1

grain-free potato-free & new flavours


"Η γάτα ήταν και θα είνα ι πάντα μία ανεξάρτητη οντότητα η οποία γν πραγματικά πώς να εκτιμά ωρίζει ανθρώπινη φροντίδα. Μ ει την ε σεβασμό στο αρχέγονο ένστικτο γι α κρέας και τον απαιτητικό χαρακτήρ α αναζητούμε τα καλύτερα της γάτας, συστατικά της φύσης με σκοπό την υγεί α και την ευεξία."

Carnilove

Η Carnilove έχει σχεδιαστεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Σύνθεση χωρίς δημητριακά ,πλούσια σε κρέας άγριας προέλευσης όπως σολομός,γαλοπούλα,πάπια,φασιανός,αρνί,τ άρανδος και αγριόχοιρος καθώς και νέες συνθέσεις με φρέσκο κρέας κυπρίνου,πέστροφας,κουνελιού και κοτόπουλου σε συνδυασμό με φρούτα του δάσους και βότανα. Η Carnilove Cat παρέχει όλες τις απαραίτητες πρωτεϊνες, λίπη, βιταμίνες και φυσικά αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν θετικά στην καλή φυσική καταστάση του οργανισμού και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.


Α

ΡΙΖ

ICAL OR OΟGΣΤΡΑΚ I Η Ο Φ

ΜΙΚΑ, ΣΥ ΧΗ

ΥΡΑΣ, ΨΥ ΜΠ

ΝΟ ΧΕΙΛΙ ΣΙ

ΗΜΙΚΑ, ΣΥ ΣΧ ICAL ORIG OG

ΠΥΡΑΣ, Α Μ Ο ΧΕΙΨ ΛΙ Ν ΣΙ Η∆Μ ΖΑ ΡΑ Ι ΙΚΑ, ΣΥ ΡΙ ΣΧ Κ

ΧΕΙΛΙ Κ

ΤΟΥ ∆ΑΣ ΤΑ

ΤΟΥ ∆ΑΣ ΤΑ

Ο ΙΝ

ΜΙΚΑ, ΣΥΝ ΧΗ

AL ORIG GIC

BIOL O

ΕΑΣ ΑΓ ΚΡ

Α ΡΑ∆ Ι

ΛΟΜΟΥ, Π ΣΟ

Σ ∆ΗΜΗ ΡΙ ΠΥΡΑΣ,Τ Ψ ΑΜ

ΖΑ ΡΑ∆ΙΕΚΑΣ Α ΡΙ Γ ΚΡ

ΟΜΟΥ, ΠΛ ΟΛ

ΜΑΓΙ Α

S CE

ΕΑ

ΕΛΑΙΟ

Σ, Ψ Υ

ΣΘ ΠΡΟ ΕΤΕΣ

RA

ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΛ

ΝΑ

ΦΡΟ Υ

Σ

Α ΑΝ

Α ΑΝ

Χ

ΦΡΟ Υ

ΦΡΟ

ΕΛΑΙΟ ΕΑ

Α ΞΕ

Χ

ΚΡΕΑΣ ΑΓ

ΠΡΑ ΙΑ Σ ΦΡΕΟ Υ

ΕΛΑΙΟ Σ

Σ ∆ΗΜΗΤ ΡΙ Α

ΟΜΟΥ, ΠΛ ΟΛ

ΚΕ Υ ΡΟ ES ΛBΥIO L NC

ΕΑ

Α

ΤΟΥ ∆Α ΤΑ

ΝΑ

ΛΕΣ ΧΩΡΙ ΣΥ

ΑΙ

SCH

ΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΛ

ΧΩ

Α ΤΟΥ ∆Α ΥΤ

BIO L

ΜΑΓ ΧΩ Ι

ΛΟΜΟΥ, Π ΣΟ

ES NC

RA ΜΑ ΙΑE ΠΡΑ ΓΙ ΧΕ

ΙΣΜΑ ΧΟΝ ΥPΛREFER ∆ E

SCHIDIGE

CA

ΙΠΑΡΑ Ο

ΛΟΜΟΥ, Π ΣΟ

ΛΕΣ ΧΩΡΙ ΣΥ

A ER

∆ΗΜΗ

Η

ΡΙΣ

Α ΕΛΑΙΟ ΞΕ

ΠΡΑ

ΚΡΕΑΣ ΑΓΙΣ ∆ΗΜ Η Ρ Ω

ΙΑ ΧΕ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΗΜΙΚΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚ Α ΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΧΡΩ & NATUR IN ληρωμένη τροφή ολοκ Μία αποτελεί τη βάση της καθημερινής διατροφής της γάτας. Καταλαβαίνουμε ότι η ποιότητα και η σύνθεση της τροφής έχει άμεσο αντίκτυπο στη συνολική υγεία και ευεξία. Η φυσική διατροφή της γάτας δεν περιέχει χημικές ουσίες και τεχνητά πρόσθετα, τα οποία μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. PREFERE

AL

ΙΟ ΚΑΙ YUC

ΕΙΔΩΝ ΣΤΡΑΚΟ ΡΟΥ Ο Η Φ Υ ΚΕΛ ΧΟΝΔ αι ΥΛΙΣΜΑ οειδών κ ΚΑΙ ΕΚΧ ν οστρακ ς πηγές ιω σ σ ά λ η τωνΗθΤαΙΚ Κ ου είναι φυσικέ έχουν Τα κελύφ ΝΤμΗΡα χόνΑδρ ιών που ισ ύ χ το εκ λ στατευτικών ουσ ικότητα των ο τ ρ χονδροπ ίδραση στην κινη ων συνδέσμων. τ π ι ε α ή κ ν ικ θετ όντω ν, των τεν ω ε σ ώ ρ αρθ

ΗΡΗΤΙΚΑ Κ ΝΤ

AL

ΠΡΟΣΘΕΙΤΑ ΦΥΚΗ ΑΙ ΑΣΣ Ε

ΛΛ

NA N & TUR GI ΩΝ ΚΑΙ ΕΚ Χ ΕΙ ∆

CA

Λ 3

ΙΟ ΚΑΙ YUC

REFEREN LP

ΙΠΑΡΑ Ο Ξ

ΛΛ

ΡΗΤΙΚΑ

Α λαχανικά ΣΙΟ ΣΕκαι Ω ΤαΤΗφρούτα,Κτα ΟΥ τα βότανα είναι απαραίτητα συστατικά της διατροφής της γάτας. Είναι πηγή θρεπτικών στοιχείων, ινών, βιταμινών και φυσικών αντιοξειδωτικών. Τα φρούτα και τα βότανα επιλέγονται με βάση τα οφέλη της υγείας της γάτας, κυρίως για την ικανότητα τους να συμβάλλουν φυσικά στο & NATURA ανοσοποιη ουροποιητικό IN τικό και σύστημα.

ΙΠΑΡΑ ΟΞ

Λ 3

ό ωτίας είναι ένα φυσικ Το έλαιο σολομού Σκ e. lov rni Ca ς φή τρο της ης συστατικό της σύνθεσ έων, οξ ών αρ λιπ σια πηγή Ω-3 Πρόκειται για μια πλού υγεία του νευρικού και την τα οποία ενισχύουν στην ήματος, συμβάλλουν καρδιαγγειακού συστ τριχώματος του ι κα τος μα δέρ ποιότητα του ραση σε πολλές άλλες και έχουν θετική επίπδ . σωματικές λειτουργίες

ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ – ΥΓΙΕΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΠΑΡΑ ΟΞ

ΙΚΑ, ΒΟΤ

ΥΣΙΟ ΣΕ Ω ΛΟ

, ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ Ω-3 ΕΛΑΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 3Λ

ΑΝ

ΥΣΙΟ ΣΕ Ω ΛΟ

ΣΙΟ ΣΕ Ω ΟΥ

ΙΟ

ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΠ

ΚΑ, ΒΟΤ ΝΙ

ΥΣ, ΛΑΧ ΣΟ

ΝΟΣΤΟ Ι ΙΧ SCHIΙ DIG CA UC

ΥΣΗΣ ΛΕ

ΥΣ, ΛΑΧΑ ΣΟ

πρωτεΐνης αρνί, τάρανδος, πάπια -σολομός, γαλοπούλα, φασιανός, θρεπτικά συστικά, σε σιες και αγριόχοιρος- είναι πλού οξέα, τα οποία αμιν και οξέα ρά λιπα εστα σε ακόρ ύς. Το κρέας και ιστο τους και μυς ενδυναμώνουν τους έγονται με την επιλ ilove τα συστατικά της τροφής Carn προέρχονται και τητα ποιό στην αση έμφ τή μέγιστη δυνα ατίας, της οκρ Δημ ικης Τσέχ της από επιλεγμένες φάρμες τίας, της Νορβηγίας και Σκω της ς, ηδία Σου της ς, ανία Γερμ της Αυστραλίας. ΚΑ, ΒΟΤΑ ΝΙ

Σ ΠΡΟΕ

Ο

ΚΑ, ΒΟΤΑ ΝΙ

ς

γάτας. Οι πηγέ , ΛΑ τατι Σσυσ ΧΑκό στη διατροφή της Απαραίτητο ΟΥ που εμπε ριέχονται στην τροφή Carnilove

Σ, ΛΑΧΑ ΟΥ ΜΥ∆Ι ΚΑΙ ΝΟΣΤΟΙΧ ΙΧ

ΠΑΤΑ ΤΥΣΗΣ ΡΙΣ ΛΕ

Σ

ΚΡΕΑΤΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΘΑΛ Η ρίζα ρ ΑΣΣΙΑ Φ ΥΚΗ δημιουρ αδικιού και τα θα γούν ένα λ ά νΜ συΥν∆δΙυΚαΑσ σσια φύκη ουσιών π ΟΟ Κ μ συνολική ου έΥΛχΛοΚΙυν θΑεΙτYικό ό βιοενεργών αντίκτυπ υγεία και ο στη ανοσία. Η είναι πηγ ρίζ οι οποίες ή fructo-ολιγοσα α ραδικιού κχ εμ ωφέλιμω ποδίζουν την εμ αριτών ν β α κ τ ηρίων στο φάνιση μη έχουν θε τικ έ εντερική ό αντίκτυπο στη ντερο και φύκη απ ς μικροχλωρίδας σύνθεση της οτ .Τ συστατικ ελούν φυσική πη α θαλάσσια ώ ν , ιχ ν οστοιχείω γή ανόργανων Υποστηρ ν κα ίζο κυττάρω υν θετικά το επίπ ι αμινοξέων. ν και ενε ΗΡΗΤΙΚΑεδο ανοσ ρ αδένα κα ΝγΤοποιούν Κτον θυ ίας των ι τον μετα ροειδή Αο Υ & Θβ Λλισμό.

ΣΗΣ ΕΥ ΙΑ ΦΥΚΗ ΣΣ

ΣΗΣ ΕΥ

ΡΙΑ

ΡΙΖΑ ΡΑ

κών αυτών εξαι Ο συνδυασμός των ΠΡΟρετι ΕΛ την πέψη, ΑΣ στη Ιυπο ι ρίζε ιών Ρ ουσ φυσικών τητα ατό &Θ ΑΛ αξιοποίησης αυξάνει τη δυν Υ Α ΙΟ α και θρεπτικών στοιχείων στο σώμ ίνες, οι ικές φυτ παρέχει τις απαραίτητες ση των ρυν μάκ απο ν στη ν θού βοη οποίες υγεία την ουν τιών τριχοβεζοαρίων και βελ του πεπτικού συστήματος.

ΑΤΑΤΑ ΩΡΙΣ Π Χ * Α ΤΡΙΑΚ ειστικά ΔΗΜΗ αποκλ ς και ο ν ό δ Ρ ε Π Ο χ ΧΩΡΙΣ υ σΣ ς είναΡιΙΑ αναΕτΛομία το μοστεί Η Οι γάτε ζώ . α α σ ο ρ φάγα από ουν πρ σαρκο μός τους έχ νται ουσίες ή ο ισ ζ ικ λ ά ΙΑΚΑ με• τΧαβο ε να επεξεργ ης. Στην φυσ ΤΡ τ ε υσ έτσι ώσ ικής προέλε εν συναντάμ δ ω ζ ς ς α τ έ γά ς. πηγ φή της πατάτε ΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙ διατρο ητριακά και δημ

& ΟΥ ΘΑΛ ΚΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΑΙ

Σ ΠΑΤΑΤΑ ΡΙ

ΜΑΓΙΑ, ΨΥΛΛΙΟ ΚΑΙ YUCCA

ΚΑ • Χ Ω ΡΙΑ

ΠΑΤΑΤ ΡΙΣ

Τ

A SCHID CC ΠΑΤΑIΤG Σ Α ΡΙ

ΑΚΑ • ΧΩ ΡΙ

ΣΙΑ ΦΥΚ ΑΣ ΛΙΠΑΡΑ Ο 3

ΙΟ ΚΑΙ ΑΛΚΛΑ • ΧΩ YU ΡΙ Υ

ΧΝΟΣΤΟΙ ΙΙ

ΥΣΙΟ ΣΕ Ω ΛΟ

ΙΟ


Salmon & Turkey

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚ Α ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΑΚΙΑ.

ΝΑΠΤ ΣΑ

Η ΥΞ

ΥΓΙΗ

for kittens ΕΓΧΟΣ ΕΛ

ΙΣΘΗΤΟ ΥΑ

Υ

Ε

Ε

Α

Σ

ΩΜΕΝΕ ΙΡ

ΤΡΙΧΩΜ

ΑΡΙΩΝ ΖΟ

ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΧΟΒΕ ΤΡ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΛΙΠΟΥΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΩΝ, ΚΡ ΜΑΣΤΗΝ ΚΑΘΩΣ&ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Salmon & Turkey Για τα γατάκια, είναι κρίσιμης σημασίας να επιλέξετε μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, λίπος, βιταμίνες και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για μια υγιή και άριστη σωματική ανάπτυξη. Η τροφή Carnilove Salmon & Turkey για γατάκια έχει δημιουργηθεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Η σύνθεση της βασίζεται στον σολομό και τη γαλοπούλα, πηγές απαραίτητων αμινοξέων, όπου σε συνδυσμό με τα φρούτα του δάσους,τα λαχανικά και τα βότανα, παρέχουν καθημερινά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα και τα αντιοξειδωτικά που χρειάζονται για τη σωστή ανάπτυξη των οστών, των μυών και του ανοσοποιητικού.

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας σολομού (25%), κρέας γαλοπούλας (24%), κίτρινα μπιζέλια (18%), λίπος κοτόπουλου (διατηρημένο με τοκοφερόλες,11%), υδρο λυμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου(9%), συκώτι κοτόπουλου (3%) , έλαιο σολομού (3%), άμυλο ταπιόκας (2%), μήλα (1%) , καρότα (1%), λιναρόσπορος (1%), ρεβίθια (1%), υδρο λυμένα κελύφη οστρακοειδών (πηγή γλυκοζαμίνης, 0,028 %), χόνδρου (πηγή χονδροϊτίνης, 0,017%), μαγιά εκχύλισμα μπύρας (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτών, 0,01%), ρίζα ραδικιού (πηγή φρουκτο-ολιγοσακχαριτών, 0,014%), yucca schidigera (0,01%), φύκη (0,01%), ψύλλιο (0,01%), θυμάρι (0,01%), δενδρολίβανο (0,01%), ρίγανη (0,01 %), cranberries (0,0008%), raspberries (0,0008%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 4 150 kcal/kg. Ωμέγα 3: 0,60 %, Ωμέ γα 6: 2,70 %. ΒΑΡΟΣ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 40,0 % λίπος 20,0 % τέφρα 7,5 % ίνες 2,0 % υγρασία 10,0 % ασβέστιο 1,3 % φώσφορος 1,0 % νάτριο 0,5 % μαγνήσιο 0,08 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη A (E672) 25.000 IU βιταμίνη D3 (E671) 1.000 IU βιταμίνη E (3a700) 750 IU βιταμίνη C (E300) 350 mg ταυρίνη 2.500 mg χλωριούχος χολίνη 2.300 mg L-καρνιτίνη 70 mg νιασίνη 50 mg βιοτίνη 2,0 mg ψευδάργυρος (E6) 160 mg μαγγάνιο (E5) 60 mg σίδηρος (E1) 50 mg χαλκός (E4) 12 mg ιώδιο (E2) 4,0 mg σελήνιο (E8) 0,25 mg DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 15 mg αργινίνη (3c3.6.1) 13 mg L-λυσίνη (3.2.3.) 11 mg


ΙΧΟΒΕ ΤΡ

ΕΓΧΟΣ ΕΛ

SENSIT

& LON IVE

AIR GH

ΩΜΕΝΕ ΙΡ

ΑΤΕΣ ΣΓ

ΓΙΑ ΣΤΕ

ΑΡΙΩΝ ΖΟ

for adult cats ENER

OR DO

REED CA EB

NES, JO I , BO

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ UTΕΠΙΠΕΔΑ & OΜΑΓΝΗΣΙΟΥ YΚΑΙ ΚΑΛΙΟΥ G ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΡΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. ΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΩΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΚΑΙ  MUSCLES ΠΑΡΕΧΟΥΝ TS ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Lamb & Wild Boar Για να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση οι ενήλικες γάτες χρειάζονται μία τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες με επαρκή και ισορροπημενα επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων. Η τροφή Carnilove Lamb & Wild Boar για ενήλικες γάτες έχει διαμορφωθεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Το αρνί και ο αγριόχοιρος περιέχουν ιδιαίτερα εύπεπτες διαιτητικές πρωτεΐνες, ιδανικές για τη διατήρηση μίας άριστης φυσικής κατάστασης σε στειρωμένες γάτες. Η ισορροπημένη σύνθεση σε ανόργανα άλατα υποστηρίζει την καλή λειτουργία των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος, ενώ τα φυσικά αντιοξειδωτικά που προέρχονται από τα φρούτα και τα βότανα, έχουν καθαριστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Lamb & Wild Boar

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΚ Α ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩ ΜΕΝΕΣ ΓΑΤΕΣ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας αγριόχοιρου (35% ), κρέας αρνιού ελευθέρας βοσκής (24%), κίτρινα μπιζέ λια (19%), λίπος κοτόπουλου (διατηρημένο με τοκοφερόλες,6 %), μήλα (1%), συκώτι κοτόπουλου (3%), άμυλο ταπιό κας (3%), έλαιο σολομού (2%), καρότα (1%), λιναρόσπο ρος (1%), ρεβίθια (1%), υδρολυμένα κελύφη οστρακοειδών (πηγή γλυκοζαμίνης, 0,026%), εκχύλισμα χόνδρου (πηγή χονδ ροϊτίνης, 0,016%), μαγιά μπύρας (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτώ ν, 0,016%), ρίζα ραδικιού (πηγή φρουκτο-ολιγοσακχαριτώ ν, 0,012%), yucca schidigera (0,01%), φύκη (0,01%), ψύλλ ιο (0,01%), θυμάρι (0,01%), δενδρολίβανο (0,01%), ρίγανη (0,01%), cranberries (0,0008%), raspberries (0,0008%).

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 3690 kcal/kg. Ωμέγα 3: 0,25 %, Ωμέ γα 6: 2,30 %. ΒΑΡΟΣ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 39,0 % λίπος 14,0 % τέφρα 7,8 % ίνες 4,0 % υγρασία 10,0 % ασβέστιο 0,8 % φώσφορος 0,7 % νάτριο 0,9 % μαγνήσιο 0,04 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη A (E672) 23.000 IU βιταμίνη D3 (E671) 940 IU βιταμίνη E (3a700) 650 IU βιταμίνη C (E300) 300 mg ταυρίνη 2.400 mg χλωριούχος χολίνη 2.200 mg L-καρνιτίνη 65 mg νιασίνη 45 mg βιοτίνη 1,8 mg ψευδάργυρος (E6) 150 mg μαγγάνιο (E5) 55 mg σίδηρος (E1) 48 mg χαλκός (E4) 11 mg ιώδιο (E2) 3,8 mg σελήνιο (E8) 0,23 mg DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 14 mg αργινίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3.) 10 mg

NTS

LAR G


Duck & Pheasant

ΝΑΠΤ ΣΑ

Η ΥΞ

ΥΓΙΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΙΝΕΣ ΤΕΥΤΛΟΥ ΠΟΥ ΒΟΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΒΕΖΟΑ ΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΙΩΝ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.

ΕΓΧΟΣ ΕΛ

ΑΡΙΩΝ ΖΟ

ΙΧΟΒΕ ΤΡ

ΙΣΘΗΤΟ ΥΑ

Α

ΑΤΕΣ ΣΓ

Ε

ΓΙΑ ΣΤΕ

ΤΡΙΧΩΜ

Ι

Υ

ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α Ρ &Μ Κ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΥΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΡΙΧΟΒΕΖΟΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΩ ΝΕ

Ν

Σ ΠΟΥ ΖΟΥ ΑΤΕ

Duck & Pheasant Για να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση οι ενήλικες γάτες χρειάζονται μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες με επαρκή και ισορροπημένα επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων. Η τροφή Carnilove Duck & Pheasant για ενήλικες γάτες έχει διαμορφωθεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Η πάπια και ο φασιανός αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό νόστιμης και εύπεπτης τροφής, πλούσιας σε φυσικά θρεπτικά συστατικά που βελτιώνει τον μεταβολισμό και βοηθά στη διατήρηση μιας άριστης φυσικής κατάστασης. Η αυξημένη περιεκτικότητα φυτικών ινών βελτιώνει την πέψη και βοηθάει στην μείωση των τριχοβεζοαρίων. Τα φρούτα του δάσους, τα λαχανικά και τα βότανα, παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες , τα μέταλλα και τα αντιοξειδωτικά που είναι απαραίτητα καθημερινά για την διατήρηση της φυσικής κατάστασης σε άριστα επίπεδα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας πάπιας (34%), κρέα κίτρινα μπιζέλια (12%), λίπος κοτόπουλ ς φασιανού (25%), ου (διατηρημένο με τοκοφερόλες,6%), πούλπα τεύτλων (5%) (5%), συκώτι κοτόπουλου (3%), άμυλο ταπιό, φιλέτο πάπιας (2%), έλαιο σολομού (2%), καρότα (1%) κας (2%), μήλα (1%), ρεβίθια (1%), υδρολυμένα κελύ , λιναρόσπορος (πηγή γλυκοζαμίνης, 0,026%), εκχύλισμαφη όστρακοειδών χονδροϊτίνης, 0,016%), μαγιά μπύρας χόνδρου (πηγή -ολιγοσακχαριτών, 0,016%), ρίζα ραδικιού (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτών, 0,012%), yucca schidigera(πηγή φρουκτο(0,01%), ψύλλιο (0,01%), θυμάρι (0,01 (0,01%), φύκη (0,01%), ρίγανη (0,01%), cranberries (0,00%), δενδρολίβανο 08%), blueberries (0,0008%), raspberries (0,0008%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 3 800 kcal/kg. Ωμέγα 3: 0,33 %, Ωμέ γα 6: 2,28 %. ΒΑΡΟΣ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 40,0 % λίπος 18,0 % τέφρα 7,8 % ίνες 5,0 % υγρασία 10,0 % ασβέστιο 1,4 % φώσφορος 1,1 % νάτριο 0,3 % μαγνήσιο 0,08 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη A (E672) 23.000 IU βιταμίνη D3 (E671) 940 IU βιταμίνη E (3a700) 650 IU βιταμίνη C (E300) 300 mg ταυρίνη 2.400 mg χλωριούχος χολίνη 2.200 mg L-καρνιτίνη 65 mg νιασίνη 45 mg βιοτίνη 1,8 mg ψευδάργυρος (E6) 150 mg μαγγάνιο (E5) 55 mg σίδηρος (E1) 48 mg χαλκός (E4) 11 mg ιώδιο (E2) 3,8 mg σελήνιο (E8) 0,23 mg DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 14 mg αργινίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3.) 10 mg


Salmon

Η ΥΞ

ΥΓΙΗ

ΝΑΠΤ ΣΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗ ΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥ ΤΡΙΧΩΜΑ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.

ΕΓΧΟΣ ΕΛ

& LON IVE

AIR GH

SENSIT

ΑΡΙΩΝ ΖΟ

ΙΧΟΒΕ ΤΡ

OR DO

ENER

ΑΤΕΣ ΣΓ

ΓΙΑ ΣΤΕ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΠΟ ΨΑΡΙ ΩΜΕΝΕ ΙΡ ΚΑΙ ΦΥΚΙΑ ΩΚΕΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΗΓΗ ΑΚΟΡΕΣΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΛΑΜΠΕΡΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΓΙΑ Y & OUT ΓΑΤΕΣGΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΨΗ.

 MUSCLE

Salmon Για να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση οι ενήλικες γάτες χρειάζονται μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες με επαρκή και ισορροπημένα επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων. Η τροφή Carnilove Salmon για ενήλικες γάτες έχει δημιουργηθεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Το κρέας και το λίπος του σολομού είναι ιδανικές πηγές ωμέγα-3 ακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ενώ παράλληλα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του τριχώματος και του δέρματος. Επιπλέον, η πρωτεΐνη από κρέας σολομού δεν προκαλεί αλλεργίες και γι'αυτό θεωρείται ιδανική για γάτες με ευαισθησία στη πέψη. Τα φρούτα του δάσους, τα λαχανικά και τα βότανα παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αντιοξειδωτικά που είναι απαραίτητα καθημερινά για την διατήρηση της φυσικής κατάστασης σε άριστα επίπεδα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας σολομού (30% ), κίτρινα μπιζέλια (17%), φιλέτο σολομού (16%), ρέγγ α (14%), λίπος κοτόπουλου (διατηρημένο με τοκοφερό λες,9%), συκώτι κοτόπουλου (3%), έλαιο σολομού (3%), άμυλ ο ταπιόκας (2%), μήλα (2%), καρότα (1%), λιναρόσπορος (1%), ρεβίθια (1%), υδρολυμένα κελύφη οστρακοειδών (πηγ ή γλυκοζαμίνης, 0,026%), εκχύλισμα χόνδρου (πηγή χονδ ροϊτίνης, 0,016%), μαγιά μπύρας (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτώ ν, 0,016%), ρίζα ραδικιού (πηγή φρουκτο-ολιγοσακχαριτώ ν, 0,012%), yucca schidigera (0,01%), φύκη (0,01%), ψύλλ ιο (0,01%), θυμάρι (0,01%), δενδρολίβανο (0,01%), ρίγανη (0,01%), cranberries (0,0008%), blueberries (0,0008%), raspberries (0,0008%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 3850 kcal/kg. Ωμέγα 3: 1,05 %, Ωμέ γα 6: 2,42 %. ΒΑΡΟΣ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 36,0 % λίπος 17,0 % τέφρα 8,8 % ίνες 2,0 % υγρασία 10,0 % ασβέστιο 1,3 % φώσφορος 1,0 % νάτριο 0,6 % μαγνήσιο 0,08 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη A (E672) 23.000 IU βιταμίνη D3 (E671) 940 IU βιταμίνη E (3a700) 650 IU βιταμίνη C (E300) 300 mg ταυρίνη 2.400 mg χλωριούχος χολίνη 2.200 mg L-καρνιτίνη 65 mg νιασίνη 45 mg βιοτίνη 1,8 mg ψευδάργυρος (E6) 150 mg μαγγάνιο (E5) 55 mg σίδηρος (E1) 48 mg χαλκός (E4) 11 mg ιώδιο (E2) 3,8 mg σελήνιο (E8) 0,23 mg DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 14 mg αργινίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3.) 10 mg


SENSIT

AIR GH

& LON IVE

Reindeer

& OUT GY

OR DO

ENER

ΩΜΕΝΕ ΙΡ

ΑΤΕΣ ΣΓ

ΓΙΑ ΣΤΕ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤ ΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟ ΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.

NTS

REED CA EB

NES, JO I , BO

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΠΕΠΤΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ  MUSCLES ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ TS ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΤΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Reindeer Για να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση οι ενήλικες γάτες, χρειάζονται μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες με επαρκή και ισορροπημένα επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων. Η τροφή Carnilove Reindeer για ενήλικες γάτες έχει διαμορφωθεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Λόγω του ότι περιέχει υψηλά επίπεδα φυσικών αντιοξειδωτικών, ακόρεστα λίπη και ωμέγα -3 λιπαρά οξέα, το κρέας ταράνδου είναι ιδανικό για την αποκατάσταση της ενέργειας μετά από κάθε έντονη δραστηριότητα. Τα φρούτα του δάσους, τα λαχανικά και τα βότανα παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες, τα μέταλλα, και τα αντιοξειδωτικά τα οποία είναι απαραίτητα καθημερινά για την διατήρηση της φυσικής κατάστασης σε άριστα επίπεδα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας ταράνδου (28%), κρέας αγριόχοιρου (28%), κίτρινα μπιζέλια (18%), λίπος κοτόπ ουλου (διατηρημένο με τοκοφερόλες,13%), συκώτι κοτόπουλο υ (4%), έλαιο σολομού (2%), άμυλο ταπιόκας (2%), μήλα (1%), καρότα (1%), λιναρόσπορος (1%), ρεβίθια (1%), υδρολυμέ να όστρακα (πηγή γλυκοζαμίνης, 0,026%), εκχύλισμα χόνδρου (πηγή χονδροϊτίνης, 0,016%), μαγιά μπύρας (πηγή mann an-ολιγοσακχαριτών, 0,016%), ρίζα ραδικιού (πηγή φρουκτο-ο λιγοσακχαριτών, 0,012%), yucca schidigera (0,01%), φύκη (0,01%), ψύλλιο (0,01%), θυμάρι (0,01%), δενδρολίβανο (0,01%), ρίγανη (0,01%), cranberries (0,0008%), blueb erries (0,0008%), raspberries (0,0008%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 4 050 kcal/kg. Ωμέγα 3: 0,34 %, Ωμέ γα 6: 2,35 %. ΒΑΡΟΣ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 41,0 % λίπος 19,0 % τέφρα 5,5 % ίνες 2,5 % υγρασία 10,0 % ασβέστιο 1,1 % φώσφορος 0,9 % νάτριο 0,3 % μαγνήσιο 0,08 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη A (E672) 23.000 IU βιταμίνη D3 (E671) 940 IU βιταμίνη E (3a700) 650 IU βιταμίνη C (E300) 300 mg ταυρίνη 2.400 mg χλωριούχος χολίνη 2.200 mg L-καρνιτίνη 65 mg νιασίνη 45 mg βιοτίνη 1,8 mg ψευδάργυρος (E6) 150 mg μαγγάνιο (E5) 55 mg σίδηρος (E1) 48 mg χαλκός (E4) 11 mg ιώδιο (E2) 3,8 mg σελήνιο (E8) 0,23 mg DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 14 mg αργινίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3.) 10 mg

LAR G


ΓΙΑ ΣΤΕ

ΑΤΕΣ ΣΓ

ΩΜΕΝΕ ΙΡ

& OUT GY

OR DO

ENER

for large breed cats NTS

REED CA EB

NES, JO I , BO

 MUSCLES TS

LAR G

ΕΥΠΕΠΤΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΩΝ, ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΣΤΟΣ.

Duck & Turkey Για να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση οι ενήλικες γάτες, χρειάζονται μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες με επαρκή και ισορροπημενα επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων. Η Carnilove Duck & Turkey για μεγαλόσωμες γάτες έχει διαμορφωθεί με σεβασμό στη φυσική διατροφή της γάτας. Η γαλοπούλα και η πάπια περιέχουν υψηλές αναλογίες εύπεπτων πρωτεϊνών και ακόρεστων λιπαρών οξέων που βοηθούν στη θρέψη των μυών και στην αποκατάσταση των επιπέδων ενέργειας. Όσο περισσότερο επιβαρύνεται το μυοσκελετικό σύστημα τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για προστασία του. Η σύνθεση της τροφής περιέχει χονδροπροστατευτικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ελαστικότητα των αρθρώσεων και στην ενδυνάμωση των τενόντων και των συνδέσμων.

Duck & Turkey

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΕΣ ΓΑΤΕΣ. ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙ ΜΥΩΝ, ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΦΥΛΩΝ ΟΠΩΣ MAINE COON, AMERICAN BOBTAIL, RAGD OLL, RIAN CAT, NORWEGIAN FOREST CAT, OCICA SAVVANAH, CHAUSIE, SIBET. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέας πάπιας (32%), κρέας γαλοπούλας (18%), κίτρινα μπιζέλια (16%), λίπος κοτόπουλου (διατηρημένο με τοκοφερόλες,11%), μήλα (6%), φιλέτο πάπιας (5%), άμυλο ταπιόκας (3%), συκώτι κοτόπουλου (3%), έλαιο σολομού (1%) λιναρόσπορος (1%), ρεβίθια (1%), ελαιόλαδο , καρότα (1%), (0,08%), πράσινο χειλικό μύδι (Perna canaliculus, 0,1%), εκχύλ ισμα τσαγιού (0,1%), υδρολυμένα κελύφη οστρακοειδών (πηγή γλυκο ζαμίνης, 0,026%), εκχύλισμα χόνδρου (πηγή χονδροϊτίνης, 0,016 %), μαγιά μπύρας (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτών, 0,016%), ρίζα ραδικιού (πηγή φρουκτο-ολιγοσακχαριτών, 0,012%), yucca schid φύκη (0,01%), ψύλλιο (0,01%), θυμάρι (0,01 igera (0,01%), %), (0,01%), ρίγανη (0,01%), cranberries (0,00 δενδρολίβανο 08%), blueberries (0,0008%), raspberries (0,0008%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕ 3 950 kcal/kg. Ωμέγα 3: 0,25 %, ΙΑ: Ωμέγα 6: 2,50 %. ΒΑΡΟΣ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 37,0 % λίπος 18,0 % τέφρα 7,5 % ίνες 3,0 % υγρασία 10,0 % ασβέστιο 1,3 % φώσφορος 1,0 % νάτριο 0,3 % μαγνήσιο 0,05 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη A (E672) 23.000 IU βιταμίνη D3 (E671) 940 IU βιταμίνη E (3a700) 650 IU βιταμίνη C (E300) 300 mg ταυρίνη 2.400 mg χλωριούχος χολίνη 2.200 mg L-καρνιτίνη 65 mg νιασίνη 45 mg βιοτίνη 1,8 mg ψευδάργυρος (E6) 150 mg μαγγάνιο (E5) 55 mg σίδηρος (E1) 48 mg χαλκός (E4) 11 mg ιώδιο (E2) 3,8 mg σελήνιο (E8) 0,23 mg DL-μεθειονίνη (3.1.1.) 14 mg αργινίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3.) 10 mg


Fresh Meat ΗΤΡΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑ Μ Η ∆ Σ Ι ΤΑ ΧΩΡ

Fresh Meat

Οι γάτες είναι σαρκοφάγα αρπακτικά και ο τρόπος ζωής τους καθορίζεται από ένα ισχυρό ένστικτο κυνηγού. Η σειρά Carnilove FRESH MEAT έχει δημιουργηθεί με σεβασμό στις φυσικές διατροφικές ανάγκες των γατών και πλησιάζει ακόμα περισσότερο στη φυσική μορφή διατροφής.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΚΡΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 80 % ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΒΟΤΑΝΑ 20%


τεΐνης. ω ρ π ς η τ ή εύπεπ αι περιέχει γ η π η ρ ωμα κ αλύτε είναι η κ οχο φυσικό άρ στατικά υ ρ Έχει υπέ ής ποιότητας σ υψηλ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ν οκύθας συμβάλλουν στη κολ της ς Οι ίνε ό απ ίων αρ εζο χοβ τρι ν απομάκρυνση τω καθημερινή λήψη το πεπτικό σύστημα. Η στην διατροφή ας ύθ οκ των ινών της κολ δημιουργία των της γάτας, εμποδίζει τη ίων. αρ εζο τριχοβ

ΚΟΜΗΛ ΑΣ

Υ ΡΕΒ ΘΙΑ

ΦΑΕΣ ΙΠΠΟ ροφή υπερτ ικά, ία μ τ ιται για ξειδω πρόκε ια σε αντιο ερώνουν πλούσ ία εξουδετ ες και τα οπο εύθερες ρίζ είναι τις ελ A, η οποία ραση. η ό Βιταμίν ητη για την ίτ α ρ α π α ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ έχει αντιφλεγμονώδη και και αντιβακτηριδιακή δράση ηση τήρ δια ν συμβάλει στη της υγείας των δοντιών και ι των ούλων. Επίσης. βοηθάε του ιων αέρ στην μείωση των ει στομάχου και υποστηρίζ του α τημ σύσ τικό το πεπ οργανισμού.

ΗΤΡΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑ Μ Η ∆ Σ Ι ΤΑ ΧΩΡ

Fresh Meat

ΡΕΒΥΘΙΑ Μία εξαιρετική φυ σική πηγή φυτικής πρωτεΐνης και ινών, για την υποστήριξη της λε ιτουργίας του καρδιαγγειακού συ στήματος και του μεταβολισμού.

Π

ΦΑΕΣ ΠΟ

Ο

Φ

ΙΠ

ΛΟΚYΘΑ ΚΟ

Fresh Meat

ΕΡOΡΙΖΑ ΙΠ

ΙΖΑ ΠΙΠΕΡOΡ χυρό ισ α είναι έν ιόν το ο ρ π ό ικ σ υ φ τεύει τα σ ο ρ π οποίο πό τις α ό μ σ τον οργανι ροστατεύει π φλεγμονές, ποιητικό το ανοσο ς και την θώ σύστημα καουργία του ιτ λε σωστή ού. μεταβολισμ

ΔΩΣΤΕ ΣΤΗ ΓΑΤΑ ΣΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ. Η σειρά Carnilove Fresh Meat είναι μια καινούρια σύνθεση τροφής που παρέχει στην γάτα σας ισορροπημένα συστατικά πλούσια σε φρέσκο κρέας σε συνδυασμό με ποικιλία λαχανικών, μούρων και βοτάνων για ακόμα πιο φυσικό τρόπο διατροφής. Με την φυσική αυτή διατροφή διασφαλίζεται η βέλτιστη απορρόφηση των ουσιών, λειτουργεί άριστα το πεπτικό σύστημα, προστατεύεται το καρδιαγγειακό σύστημα, ενυδατώνεται το αφυδατωμένο δέρμα και διασφαλίζεται ένα υγιές και λαμπερό τρίχωμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΚΡΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 80 % ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΒΟΤΑΝΑ 20%


ΕΓΧΟΣ ΕΛ

ΑΡΙΩΝ ΖΟ

ΙΧΟΒΕ ΤΡ

Fresh Carp & Trout

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΤΕΣ.ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ.

Υ ΤΡΙΧ ΚΡ

ΗΤΗ ΠΕ ΣΘ

ΚΑΙ ΜΑ ΨΗ

ΣΤ

Α ΕΥΑΙ ΩΜ

ΕΣ

ΩΜΕΝ ΕΙΡ

Fresh Carp & Trout Οι γάτες είναι σαρκοφάγα αρπακτικά και ο τρόπος ζωής τους καθορίζεται από ένα ισχυρό ένστικτο κυνηγού.

ΟΥ

ΣΤΑ, ΑΡΘΡΩ Σ, Ο

ΗΡΙΕΣ Κ ΣΤ

∆ΡΑ

ΛΟΣΩΜΩΝ ΕΓΑ

ΚΟΥ ΧΩΡ ΡΙ

ΜΙΑ ΙΣΟΡΟΠΗΜΕΝΗ ΞΩΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΙ ΕΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΥΡΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PH ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΩΝ  ΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΕ ΦΥΛ ΑΝΤΙΟΞΕΙΩΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ.

Η τροφή Carnilove Fresh Carp & Trout έχει δημιουργηθεί με σεβασμό στη φύση και παρέχει στην γάτα σας ισορροπημένα συστατικά, πλούσια σε φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε συνδυασμό με ποικιλία λαχανικών, μούρων και βοτάνων για ακόμα πιο φυσικό τρόπο διατροφής. Η ισορροπημένη σύνθεση μεταλλικών στοιχείων υποστηρίζει την νεφρική λειτουργία, καθώς περιέχει φυσικά αντιοξειδωτικά μέσω των φρούτων και των βοτάνων που έχουν καθαριστικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Αυτή η φυσική διατροφή βοηθάει τις στειρωμένες γάτες να διατηρούνται σε άριστη φυσική κατάσταση.

ΣΥΝΘΕΣΗ: φρέσκο κρέας κυπρίνου χωρίς κόκαλα (25%), κρέας πέστροφας χωρίς κόκαλα (20%), φρέσ κο κρέας σολομού χωρίς κόκαλα (14%), κρέας σολομού (12% ), κολοκύθι, λίπος κοτόπουλου (διατηρημένο με τοκοφερό λες, 4%), ρεβίθια, κίτρινο μπιζέλι,, συκώτι κοτόπουλου (3%), έλαιο σολομού (2%), μήλα, καρότα, λιναρόσπορος, κελύφη οστρ ακοειδών (πηγή γλυκοζαμίνης, 0,026%), εκχύλισμα χόνδρου (πηγή χονδροϊτίνης, 0,016%), μαγιά μπύρας (πηγή mann an-ολιγοσακχαριτών, 0,015%), ρίζες ραδικιών (πηγή fruct o-ολιγοσακχαριτών, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), φύκη (0,01%), ψύλλιο (0,01%), θυμάρι (0,01%), δενδρολίβανο (0,01%), ρίγανη (0,01%), κράνμπερι (0,0008%), μύρτιλλα (0,00 08%), ιπποφαές (0,0008%), πιπερόριζα (0,0008%), φασκόμηλ ο (0,0008%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 3.630 kcal/kg ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 34.0 % λίπος 14.0 % υγρασία 10.0 % τέφρα 9.5 % ίνες 3.5 % ασβέστιο 0.9 % φώσφορος 0.8 % νάτριο 1.2 % μαγνήσιο 0.04 % ωμέγα-3 0.8 % ωμέγα-6 1.7 % EPA (20:5 n-3) 0.1 % DHA (22:6 n-3) 0.2 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη Α (3a672a) 23,000 IU βιταμίνη D (E671) 940 IU βιταμίνη Ε 650 mg (a tocopherol) (3a700) βιταμίνη C (3a312) 300 mg ταυρίνη (3α370) 2,400 mg χλωριούχος χωλίνη (3a890) 2,200 mg L-καρνιτίνη (3a910) 65 mg νιασίνη(3a315) 45 mg βιοτίνη(3a880) 1.8 mg σίδηρος (E1) 100 mg ψευδάργυρος (3b606) 48 mg μαγνήσιο(Ε5) 55 mg ιώδιο (3b201) 3.8 mg χαλκός (Ε4) 11 mg σελήνιο (3b8.10) 0.2 mg L-methionine (3c305) 14 mg L-μεθειονίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3) 10 mg

ΓΑΤΕΣ Μ ΣΕΙΣ


Fresh Chicken & Rabbit

RMAN OU

D

G

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚ Α ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΑΤΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕ Σ.

ΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ, ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΓΑΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ.

Fresh Chicken & Rabbit Οι γάτες είναι σαρκοφάγα αρπακτικά και ο τρόπος ζωής τους καθορίζεται από ένα ισχυρό ένστικτο κυνηγού. Η τροφή Carnilove Chichen & Rabbit έχει δημιουργηθεί με σεβασμό στη φύση και παρέχει στην γάτα σας ισορροπημένα συστατικά πλούσια σε φρέσκο κρέας σε συνδυασμό με ποικιλία λαχανικών, μούρων και βοτάνων για ακόμα πιο φυσικό τρόπο διατροφής. Αυτή η φυσική διατροφή υποστηρίζει την υγιή πεπτική λειτουργία και συμβάλλει στην βέλτιστη φυσική κατάσταση του οργανισμού. Τα υπέροχα αρώματα που έχουν τα υψηλής ποιότητας συστατικά, κάνουν την τροφή ακαταμάχητη ακόμα και για τις πιο απαιτητικές γάτες.

ΣΥΝΘΕΣΗ: φρέσκο κρέας κοτόπουλ ου χωρίς κόκαλα (42%), κρέας κοτόπουλου χωρίς κόκαλα (22% ), κρέας πάπιας (6%), λίπος κοτόπουλου (διατηρημένο με τοκοφερόλες, 5%), κολοκύθι, ρεβίθι, κίτρινο μπιζέλι, συκώτι κοτόπουλου (3%), έλαιο σολομού (2%), μήλα, καρό τα, λιναρόσπορος, κελύφη οστρακοειδών (πηγή γλυκοζαμ ίνης, 0,026%), εκχύλισμα χόνδρου (πηγή χονδροϊτίνης, 0,016%), μαγιά μπύρας (πηγή mannan-ολιγοσακχαριτώ ν, 0,015%), ρίζες ραδικιών (πηγή fructo-ολιγοσακχαριτών, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), φύκη (0,01%), ψύλλ ιο (0,01%), θυμάρι (0,01%), δενδρολίβανο (0,01%), ρίγανη (0,01%), κράνμπερι (0,0008%), μύρτιλλα (0,0008%), ιππο φαές (0,0008%), πιπερόριζα (0,0008%), φασκόμηλο (0,00 08%). ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 3.910 kcal/kg ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6 kg, 2 kg, 400 g

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: πρωτεΐνη 39.0 % λίπος 18.0 % υγρασία 10.0 % τέφρα 8.0 % ίνες 3.0 % ασβέστιο 1.2 % φώσφορος 1.0 % νάτριο 0.4 % μαγνήσιο 0.09 % ωμέγα-3 0.5 % ωμέγα-6 1.8 % EPA (20:5 n-3) 0.09 % DHA (22:6 n-3) 0.12 %

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ AΝΑ 1KG: βιταμίνη Α (3a672a) 23,000 IU βιταμίνη D (E671) 940 IU βιταμίνη Ε 650 mg (a tocopherol) (3a700) βιταμίνη C (3a312) 300 mg ταυρίνη (3α370) 2,400 mg χλωριούχος χωλίνη (3a890) 2,200 mg L-καρνιτίνη (3a910) 65 mg νιασίνη(3a315) 45 mg βιοτίνη(3a880) 1.8 mg ψευδάργυρος (3b606) 100 mg σίδηρος (E1) 48 mg μαγνήσιο(Ε5) 55 mg ιωδιο (3b201) 3.8 mg χαλκός (Ε4) 11 mg σελήνιο (3b8.10) 0.2 mg L-μεθειονίνη (3c3.6.1) 14 mg αργινίνη (3c3.6.1) 12 mg L-λυσίνη (3.2.3) 10 mg


Κονσέρβες με γεύσεις άγριας φύσης

WHITE MUSCLE MEAT Turkey & Salmon για γατάκια

Carnilove Λευκό σαρκώδες κρέας. Γαλοπούλα και σολομός για γατάκια.

WHITE MUSCLE MEAT Turkey & Reindeer για ενήλικες γάτες

Carnilove Λευκό σαρκώδες κρέας. Γαλοπούλα και τάρανδος για ενήλικες γάτες.

WHITE MUSCLE MEAT Turkey & Salmon για ενήλικες γάτες

Carnilove Λευκό σαρκώδες κρέας. Γαλοπούλα και σολομός για ενήλικες γάτες.

ΠΛΗΡΗΣ ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

WHITE MUSCLE MEAT Chicken & Lamb για ενήλικες γάτες

Carnilove Λευκό σαρκώδες κρέας. Κοτόπουλο και αρνί για ενήλικες γάτες.

Αυτές οι κονσέρβες χωρίς δημητριακά και χωρίς πατάτα με μια μοναδική σύνθεση λευκού κρέατος παρέχουν μια απολαυστική και υγιή διατροφή που σέβεται τις φυσικές διατροφικές ανάγκες της γάτας. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα γεύσεων κρέατος άγριας προέλευσης.

WHITE MUSCLE MEAT Chicken, Duck & Pheasant για ενήλικες γάτες

Carnilove Λευκό σαρκώδες κρέας. Κοτόπουλο, πάπια και φασιανός για ενήλικες γάτες.


CR

CR

CR

ED NO A DD R S U GA IC EDAL O RATDIFDN NONA S GA RT UR SO COL

A DDED

NO R ΠΛΟΥΣΙΑO AΣΕDDΣΑΡΔΕΛΕΣ ΜΑΪΝΤΑΝΟ SUGAΚΑΙ ED N

SN CHY ACK UN

!

CR

!

Sardines FICAL NO ARTIANTS COLOR

SN CHY ACK UN

!

SN CHY ACK UN

!

Ένα σνάκ επιβράβευσης άγριας προέλευσης

SN CHY ACK UN

για υγιές πεπτικό σύστημα S U GA R

CR

!

SN CHY ACK UN

Chicken ED NO A DD R S U GA

CR

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΘΥΜΑΡΙ

συμβάλλουν στον καθαρισμό του ουροποιητικού συστήματος SN CHY AC CR

UN

IFICIAL NO A R T A N T S COLOR

IFICIAL NO A R T A N T S R O L O C NO A DDED S U GA R

K

!

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΚΙΑ

SN CHY ACK UN

!

IFICIAL NO A R T TS IFICIAL COLORAN T R A O N ANTS COLOR

Salmon

SN CHY ACK UN

CR

!

DED NO ADIC AL RTIFGAR ICALNO A OSRUANTS IF T R A OL NO C S T N A COLOR

ΜΕ ΣΟΛΟΜΟ ΚΑΙ ΜΕΝΤΑ

IFICAL NO ART ANTSED R COLO NO A DD R S U GA IFICAL NO A R T A N T S COLOR

SN CHY ACK SN CHY ACK UN UN

CR

!

IFICIAL NO A R T A N T S COLOR ED ED NO A DD R NO A DD R S U GA S U GA

SN CHY ACK UN

CR

!

Duck

ΜΕ ΠΑΠΙΑ ΚΑΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ

CR

για ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

SN CHY ACK UN

!

ΚΡΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ και προσεκτικά επιλεγμένα ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ που είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό της γάτας σας.

για υγιή δόντια και ούλα CR

!

σύνθεση χωρίς ημητριακά και χωρίς πατάτα μαλακά & τραγανά σνακ με φρέσκο κρέας

IAL IFDIC ED NONAORATDA TS N R O L R O A C SUG ED NO A DD R S U GA

IFICAL NO A R T A N T S COLORwww.carnilove.GR ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: KTENAS group Αγίας Παρασκευής 114B, Χαλάνδρι 15232 t:(+30) 210 68 54 300 e:info@ktenasgroup.gr www.ktenasgroup.gr