Page 1

weekly วันพุธ ปีที่ 4 ฉบับที่ 237 3-9 สิงหาคม 2554

ทางข้ามของชาว

แฟรงก์

ไปเที่ยว

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

16

ชนเผ่าโบราณ

“ญัฮกุร”

20

เฟสทีฟทัวร์

เที่ยวสนุก ทัวร์สุดคุ้ม คลิกอ่าน E book ที่ www.marketatnation.com

35


>>แฟรงก์เฟิร์ต ไม่เพียงมีความส�ำคัญด้านการเงิน ระหว่างประเทศในโลกปัจจุบัน แต่ยังเคยมีบทบาทยิ่งใหญ่ใน ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งเยอรมนีสวมมงกุฏ เถลิงราชย์ พัฒนาการของแฟรงก์เฟิร์ต เกิดจากที่ตั้งอันเหมาะสม ตรงจุดตัดของถนน ทางรถไฟสายหลักและสายการบิน ทั้งขยาย ตัวเป็นแหล่งงานและแหล่งเงินที่ส�ำคัญ ส่วนใจกลางเมืองนั้นมี ยอดแหลมของตึกสูงช่วยแต่งแต้มเส้นขอบฟ้า และสื่อถึงอ�ำนาจ ที่แข็งแกร่งของมหานครแห่งนี้ เพราะตึกเหล่านี้คือที่ตั้งสถาบัน การเงินและธนาคาร บุนเดสบังค์ และตลาดหุ้นเยอรมนี รวมถึง สถาบันการเงินของเยอรมนี และ ยุโรป เช่น ธนาคารยูโรเปียน เซ็นทรัลแห่งใหม่ ระบบสาธารณูปโภคของแฟรงก์เฟิร์ต เดิมมิได้เตรียมไว้รองรับการเติบโตที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ บรรดาร้านค้าเก่า แก่กับผู้อาศัยจึงถูกบีบให้ย้ายออกไปอยู่ใน พื้นที่ชานเมือง เพราะที่ดินในเมืองแพง ขึ้น บรรดาพ่อเมืองตั้งใจท�ำพื้นที่รอบสถานี รถไฟหลักให้เป็นจุดขาย ซึ่งก็เป็นจริงขึ้น มาเมื่อมีการสร้าง อาคารเมสเซอร์ ทูม ในปี 1989 ซึ่งขณะนั้นเป็น อาคารส�ำนักงานที่สูงที่สุดในยุโรปคือ 265.5 เมตร และไม่นานก็มีเพื่อน ใหม่เพิ่มอีกสองหลังคือ อาคารคาส ทอร์ และ โพลลุกซ์ ความมั่งคั่งท�ำ ให้แฟรงก์เฟิร์ตต้องเสี่ยงกับการ สูญเสียอดีตและเสน่ห์ของเมือง อย่างเช่นซุ้มขายของมุมถนนที่

จักรวรรดิเถลิงราชย์

เรียกว่า วาสเซอร์ฮอยเชิน หรือผับในสวนแบบเป็นกันเอง และ เลดเชอ ร้านค้าเล็กๆ ที่มีของขายจิปาถะ ทั้งยังเป็นที่พบ ปะพูดคุยของชาวบ้าน แต่หากผู้มาเยือนเสาะหาก็ยังอาจพบวิถี ดั้งเดิมได้ เมืองริมฝั่ง แม่น�้ำไมน์ River Main แห่งนี้ยัง เป็นแดนแห่งการเรียนรู้ พบนักศึกษาได้ทุกหนทุกแห่ง เช่น เดียวกับบาร์และสถานบันเทิงอื่นๆ ซึ่งท�ำให้ที่นี่เป็นสวรรค์ทาง วัฒนธรรม ลักษณะขัดแย้งจึงอยู่ที่ว่า แฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์รวม ทางปรัชญาและจิตวิญญาณด้วย นอกเหนือไปจากเงินและทุน ในปี 1923 สถาบันวิจัยสังคมก่อตั้งขึ้นที่นี่ภายใต้การน�ำของ นักปรัชญา มักซ์ ฮอร์คไฮเมอร์ และนักสังคมวิทยา เทโอดอร์ อดอร์โน “ส�ำนักแฟรงก์เฟิร์ต” ที่มีชื่อเสียงนี้สังคายนาทฤษฎี ของ คาร์ล มาร์กซ์, ซิกมุนด์ ฟรอยด์ และนักคิดอื่นๆ ก่อนย้าย ไป เจนีวา เมื่อปี 1933 แต่ ฮอร์คไฮเมอร์ กับ อดอร์โน ก็กลับ มาที่นี่อีกในปี 1950

ศูนย์กลางจักรวรรดิ

หลักฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของ ชาว เคลต์ และเยอรมัน ที่ขุดพบริมฝั่งแม่นำ�้ ไมน์ มีอายุตั้งแต่ 100 ปีก่อนคริสตกาล ส่วน ของชาว โรมัน อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 1-2 ชื่อ แฟรงก์เฟิร์ต (ท่าข้ามของชาวแฟรงก์) เริ่ม

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 3 - 9 สิงหาคม 2554

2

ปรากฏในราวปี ค.ศ.500 เมื่อชาวแฟรงก์รุกไล่ชาว อะเลอมันไน ลงทางใต้ แต่ชื่อเดิม ฟรังโคโนฟูร์ด พบเอกสารครั้งแรกในปี ค.ศ.794 ยุคกษัตริย์ Charlemagne ชาร์เลอมาญ ในศตวรรษ ที่ 12 ราชวงศ์ โฮเฮนชเตาเฟิน สร้างปราสาทหลังใหม่ที่นี่ และ พระเจ้า เฟรเดอริก บาร์บารอสซา ก็กลายเป็นจักรพรรดิองค์ แรกของจักรวรรดิเยอรมัน ที่มาจากการเลือกตั้งของเหล่าเจ้า อีเล็กเตอร์ ในแฟรงก์เฟิร์ต ตลอด 650 ปีต่อมา แฟรงก์เฟิร์ ตมีบทบาทส�ำคัญเป็นสถานที่เลือกตั้งของจักรวรรดิโรมัน อัน ศักดิ์สิทธิ์แห่งชาติเยอรมัน และนับตั้งแต่ปี 1562 จักรพรรดิเยอ รมันสวมมงกุฏที่วิหารในเมืองนี้ ในปี 1810 แฟรงก์เฟิร์ตกลายเป็นเมืองหลวงของ แกรนด์ดัชชี แห่งแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งก่อตั้งโดย นโปเลียน และ เฟื่องฟูสุดภายใต้การอุปถัมภ์ของ ฝรั่งเศส ชุมชนชาว ยิว ได้รับ สิทธิ์เท่าเทียม และตระกูล รอทไชลด์ กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ ธนาคารระดับแนวหน้าในยุโรป ภายหลังการประชุมแห่ง เวียนนา ในปี 1815 แฟรงก์เฟิร์ตกลายเป็นเสรีนครอีกครั้ง ในช่วงปี 1816-1866 ก็ได้เป็นเมืองหลวงของกลุ่มรัฐ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ สหพันธรัฐ เยอรมนี ปี 1830 ที่กลุ่มเสรีนิยมพยายามต่อสู้เรียกร้องการรวม ชาติ แฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางของพลังแห่งการปฏิวัติ แต่การ ประชุมสภาแห่งชาติ ช่วงปี 1848-1849 ที่โบสถ์ พาล์สเคียร์เคอ มีอายุไม่ยาวยืน ถึงปี 1866 แฟรงก์เฟิร์ตก็ถูก ปรัสเซีย ยึดครอง และปิดฉากสถานะรัฐอิสระ <<


ท่องไปทั่ว ทัวร์กับภาพ

ส่งรูป-เรื่องได้ที่ kcltravel@hotmail.com กองบก.ท่องเที่ยวเดินทางคมชัดลึก 1854 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ไปเที่ยว

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

>>นครคุนหมิง เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของมณฑล ยูนนานแหล่งช็อปปิ้งสินค้าย่านใจกลางเมือง ที่นิยมซื้อคือ เห็ดหอม แห้ง บ๊วยรสต่างๆ สาหร่าย ท้อดองหรืออบแห้ง และของที่ระลึกต่างๆ ต้าลี่ เป็นเมืองเก่า ได้ชมบ้านเรือนต่างๆ ตลอดจนความ เป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ชมสระน�้ำมังกรด�ำ ความสวยงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่ และน�้ำใสในบึง ต้าลี่เป็นเมืองโบราณของชาวน่าซี มีอายุ ย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวน กว่า 800 ปี ได้รับประกาศจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ไฮไลท์อยู่ที่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ได้สัมผัสหิมะที่มีตลอด

ปีบนยอดเขา ชมหุบเขา เหวน�้ำแข็งที่มีความสวยงาม ขึ้นกระเช้าเล็ก เห็นทุ่งหญ้าท่ามกลางอากาสเย็นสบายเป็นธรรมชาติ จนมองดูคล้าย มังกรนอนหลับบนก้อนเมฆ ชมโชว์ Impression Lijiang โชว์อันยิ่ง ใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวที การแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิตเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นับเป็นความประทับใจมิรู้ลืม ที่ได้มาสัมผัสหิมะตลอดปี ของเมืองลี่เจียง สาธารณะประชาชนจีนในครั้งนี้ << ณัฐสิน ี บวรวงศ์พิทักษ์

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 3 - 9 สิงหาคม 2554

14


“เฟสทีฟทัวการั ร์”นตีเพืคุณ่อภาพโดย มือใหม่“อมริ หัดนทร์ เทีท่ยัวร์ว” >> หากเอ่ยชือ่ “เครืออมรินทร์” เชือ่ ได้เลยว่า หลายๆ คนคงต้องนึกถึงส�ำนักพิมพ์หนังสือทีเ่ ป็นหนึง่ ในยักษ์ใหญ่แห่งวงการ สือ่ สิง่ พิมพ์ของประเทศไทยเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน ด้วยผลงาน ทีเ่ ริม่ ต้นจากการเป็นผูผ้ ลิตนิตยสาร “บ้านและสวน” ทีว่ างจ�ำหน่าย ออกสูส่ ายตาประชาชนเป็นฉบับแรกในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2519 และยังวางขายตามท้องตลาดจนถึงทุกวันนี้ แถมยังเป็นผูผ้ ลิต นิตยสาร “แพรว” ซึง่ เป็นนิตยสารส�ำหรับผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็น อันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย จึงท�ำให้ “เครืออมรินทร์” กลายเป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นในวงกว้าง มานาน เพราะยืนอยูเ่ คียงข้างวงการ หนังสือไทยมานานกว่า 36 ปีจริงๆ แล้ว “เครืออมรินทร์” ไม่ได้มแี ค่ ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์เพียงอย่างเดียว เท่านัน้ แต่ยงั มีธรุ กิจทีต่ อ่ ยอดมาจาก การผลิตหนังสือระดับคุณภาพตาม ช่องทางต่างๆ อีกหลายแขนงด้วยกัน ไม่ ว่าจะเป็นธุรกิจบริการงานพิมพ์ครบวงจร ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจเทรนนิง ธุรกิจอีเวนท์ ธุรกิจเว็บไซต์ และ อี-คอมเมอร์ส รวมถึง “ธุรกิจทัวร์” ที่ อยูภ่ ายใต้ชอื่ บริษทั “อมรินทร์ทวั ร์” ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ ญชาญด้าน การท่องเทีย่ วระดับ “คุณภาพ” มานานถึง 14 ปี คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจ รุง่ โรจน์ หรือ “คุณ แพร” กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงจุดเริม่ ต้นของการต่อยอด ทางธุรกิจจากทีเ่ คย ผลิตแต่สอื่ สิง่ พิมพ์ ก่อนทีจ่ ะพัฒนา มาเป็นบริษทั ทัวร์

ระดับ “คุณภาพ” เกิดขึน้ มาจากการท�ำนิตยสาร “บ้านและสวน” ซึง่ มีการน�ำเสนอภาพถ่ายของ สถาปัตยกรรมทีส่ วยงามตามสถานทีต่ า่ งๆ จึง เกิดแรงบันดาลใจในการจัดทัวร์ให้ผอู้ า่ นได้ไป สัมผัสความจริงเหมือนอย่างในหนังสือเสียเลย นอกจากนี้ “อมรินทร์ทวั ร์” ยังจัดทัวร์ในรูปแบบของ การตามรอยสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมจากหนังสือในเครือ อมรินทร์ เช่น มหาปราสาทนครวัด หนึง่ ในมรดกโลกในกัมพูชา เมืองฮอยอัน หนึง่ ในเมืองมรดกโลกในเวียดนาม, เมืองจ�ำปาสัก อดีตเมืองหลวงแห่งลาวใต้, ตามรอยพระพุทธเจ้าในอินเดีย รวมถึง เส้นทางใหม่ “อินเดีย-แคชเมียร์” แล้วยังเชิญนักเขียนหนังสือ เรือ่ งนัน้ ๆ ให้รว่ มเดินทางไปด้วย เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงศิลปะวัฒนธรรม ทีไ่ ด้เดินทางไปเยือน ซึง่ ถือว่าเป็นจุดเด่นของ “อมรินทร์ทวั ร์” ทีส่ ามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผรู้ ว่ มเดินทางได้เป็น อย่างมาก ส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึง่ ของ “อมรินทร์ทวั ร์” คือ การ เป็นบริษทั ผูจ้ ดั ทัวร์ระดับ “พรีเมียม” ทีไ่ ด้รบั รางวัลต่างๆ มาแล้ว มากมาย เพราะสามารถจัดทัวร์ได้แบบมีคณุ ภาพคับแก้วระดับ 5 ดาว ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของทีพ่ กั อาหาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง แม้จะมีคา่ ใช้จา่ ยในเรือ่ งของ “ราคา” ทีส่ งู กว่า ทัว่ ไป โดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนประเทศในแถบทวีปยุโรป แต่ ก็สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าทีพ่ ร้อมตัดสินใจ เลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่การเดินทางท่องเทีย่ วของตัวเองได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าหลักของ “อมรินทร์ทวั ร์” จะเป็นคนทีม่ ฐี านะอยู่ ในช่วงอายุ 35 ปีขนึ้ ไปนัน่ เอง ทว่า “อมรินทร์ทวั ร์” ก็ไม่ได้ละเลยกลุม่ ลูกค้าทัว่ ไปแต่ อย่างใด จึงได้มกี ารเปิดตัว “เฟสทีฟทัวร์” ซึง่ เป็นอีกหนึง่ บริษทั น้อง ใหม่ทเี่ พิง่ เข้าสูว่ งการธุรกิจทัวร์ไปเมือ่ ช่วงเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา เพือ่ ท่องเที่ยวเดินทาง : คมชัดลึก : 3 - 9 สิงหาคม 2554

30

เอาไว้รบั รองกลุม่ ลูกค้าในวัยท�ำงานทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 35 ปี โดยตัง้ เป้า เจาะกลุม่ คนหนุม่ สาววัยท�ำงานรวมถึงวัยรุน่ ทีค่ ดิ จะเริม่ ต้นเดินทางไป เยือนถิน่ ต่างแดนในฐานะ “มือใหม่หดั เทีย่ ว” เป็นหลัก แม้คา่ ใช้จา่ ย ในเรือ่ ง “ราคา” อาจจะถูกกว่า “อมรินทร์ทวั ร์” ซึง่ เป็นไปตาม กลุม่ เป้าหมายทีม่ กี ำ� ลังจ่ายน้อยกว่า แต่เรือ่ งของ “คุณภาพ” ไม่ได้ แตกต่างไปจาก “อมรินทร์ทวั ร์” เลยแม้แต่นอ้ ย อีกทัง้ ยังให้อสิ ระใน เรือ่ งของการท่องเทีย่ วแบบเป็นส่วนตัวเหนือกว่า “อมรินทร์ทวั ร์” ที่ จะเน้นตามก�ำหนดของโปรแกรมทัวร์เป็นหลัก ส�ำหรับ “เฟสทีฟทัวร์” จะเน้นเส้นทางไปเยือนต่างแดน ในทวีปเอเชียเป็นหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง และ จีน นอกจากนีย้ งั เตรียมเปิดเส้นทางไปเยือนไต้หวัน ในช่วงปลายปีนอี้ กี ด้วย เพราะเล็งเห็นว่าเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ธี รรมชาติสวยงาม มาก และยังมีมาตรฐานในเรือ่ งการบริการท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับสูง เหมือนอย่างญีป่ นุ่ เพือ่ หวังให้กลุม่ ลูกค้า “มือใหม่หดั เทีย่ ว” ได้ ลองเดินทางร่วมกับ “เฟสทีฟทัวร์” ซึง่ การันตีคณุ ภาพโดย “อมรินทร์ทวั ร์” “เราขายความน่าเชือ่ ถือเป็นหลัก เพราะเราเป็นบริษทั ใหญ่มที อี่ ยูช่ ดั เจน หากมีโอกาสได้ลองไปกับเฟสทีฟทัวร์สกั ครัง้ หนึง่ รับรองได้เลยว่าจะต้องเกิดความประทับใจตรงตามสโลแกนของเราที่ ว่า มัน่ ใจ เทีย่ วสุดคุม้ ทัวร์สนุก อย่างแน่นอน” คุณแพรกล่าว หากต้องการสอบถามรายละเอียดของทัวร์จาก “อมรินทร์ ทัวร์” และ “เฟสทีฟทัวร์” สามารถติดต่อได้ที่ คุณสิทธิ์ คูศริ วิ านิช กร ผูจ้ ดั การอมรินทร์ทวั ร์ โทร.0-2422-9111 เพือ่ การเดินทางท่อง เทีย่ วทีส่ มบูรณ์ของทุกคน <<


เฟสที ฟ ทั ว ร์ มั่นใจ เที่ยวสนุก ทัวร์สุดคุ้ม >> หากเอ่ยชื่อ “เครืออมรินทร์” เชื่อ ได้เลยว่า หลายๆ คนคงต้องนึกถึงสำ�นักพิมพ์ หนังสือที่เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการสื่อ สิ่งพิมพ์ของประเทศไทยเป็นอันดับแรกอย่าง แน่นอน ด้วยผลงานที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิต นิตยสาร “บ้านและสวน” ที่วางจำ�หน่ายออก สู่สายตาประชาชนเป็นฉบับแรกในช่วงเดือน กันยายน พ.ศ. 2519 และยังคงวางขายใน ท้องตลาดจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิต นิตยสาร “แพรว” ซึ่งเป็นนิตยสารสำ�หรับ ผู้หญิงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย จึงทำ�ให้ “เครืออมรินทร์” กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้าง มานานแล้ว เพราะยืนอยู่เคียงข้างวงการหนังสือไทยมานานกว่า 36 ปีนั่นเอง โดยยึดหลัก “คุณภาพ” เป็นหัวใจสำ�คัญของการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่ได้ออกไปสู่สายตาผู้อ่านทุกเพศทุก วัย จริงๆ แล้ว “เครืออมรินทร์” ไม่ได้มีแค่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพียง อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีธุรกิจที่ต่อยอดมาจากการผลิตหนังสือ ระดับคุณภาพตามช่องทางต่างๆ อีกหลายแขนงด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็น ธุรกิจบริการงานพิมพ์ครบวงจร ธุรกิจโทรทัศน์ ธุรกิจเทรนนิง ธุรกิจอีเวนท์ ธุรกิจ website และ E-commerce รวมถึง “ธุรกิจ ทัวร์” ที่อยู่ภายใต้ชื่อ “อมรินทร์ทัวร์” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยญชาญด้านการ ท่องเที่ยวระดับ “คุณภาพ” มานานถึง 14 ปี คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ หรือ “คุณแพร” กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของการต่อยอดทางธุรกิจ จากที่เคยผลิตแต่สื่อสิ่งพิมพ์ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นบริษัททัวร์ ระดับ “คุณภาพ” เกิดขึ้นมาจากการทำ�นิตยสาร “บ้านและสวน” ซึ่งมีการนำ�เสนอภาพถ่ายของสถาปัตย กรรมที่สวยงามตามสถาน ที่ต่างๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทัวร์พาผู้อ่านได้ไปสัมผัสกับ ความจริงเหมือนอย่างในหนังสือเสียเลย นอกจากนี้ “อมรินทร์ทัวร์” ยังมีการจัดทัวร์ในรูปแบบท่อง เที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม อาทิเช่น ตามรอยพระพุทธเจ้าในอินเดีย รวมถึงเส้นทางใหม่ “อินเดีย-แคชเมียร์” ทั้งยังมีการเชิญให้ร่วม เดินทางไปด้วย เพื่อทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาน ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้เดินทางไปเยือนชมนั่นเอง ซึ่ง ถือว่าเป็นจุดเด่นของ “อมรินทร์ทัวร์” ที่สามารถสร้างความประทับ

ใจให้กับผู้ร่วมเดินทางทุกคนได้เป็นอย่าง มาก จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ “อมรินทร์ทัวร์” ก็คือ การเป็นผู้จัดทัวร์ ระดับ “พรีเมี่ยม” ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มา แล้วมากมาย เพราะสามารถจัดทัวร์ได้แบบ มีคุณภาพคับแก้วระดับ 5 ดาวนั่นเอง ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทาง ที่พัก อาหาร และสิ่งอำ�นวยความสะดวกตลอดการเดิน ทาง แม้จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ “ราคา” ที่สูงกว่าทั่วไป แต่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่พร้อมตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับการเดินทางท่องเที่ยวของ ตนเองได้เป็นอย่างดี จากความสำ�เร็จของการทำ�ธุรกิจท่องเที่ยว “อมรินทร์ทัวร์” ได้เปิดตัวทัวร์น้องใหม่ “เฟสทีฟทัวร์” ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะขยาย ตลาดท่องเที่ยวไปยังกลุ่มหนุ่มสาววัยทำ�งานที่มีไลฟ์ สไตล์ชื่นชอบการเดินทางสนุกๆ กับเพื่อนๆ หรือคู่รัก ซึ่งสไตล์การท่องเที่ยวจะเน้นการกิน ช็อป เที่ยว และ มีอิสระ ซึ่งอาจไม่เน้นความหรูหราของที่พัก แต่ยังคง ต้องการความสะดวกสบายบนมาตรฐานบริการแบบ อมรินทร์ทัวร์ รวมถึงอยากเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ บ้าง ภายในงบประมาณที่สบายกระเป๋าและต้องคุ้ม ค่า ซึ่งตรงกับสโลแกนของเฟสทีฟทัวร์ “มั่นใจ เที่ยว สนุก ทัวร์สุดคุ้ม” เพราะลูกค้าจะมั่นใจได้กับทัวร์มี มาตรฐานและบริการคุณภาพจากเครืออมรินทร์ สามารถเที่ยวได้อย่างมีสไตล์ สนุกได้อย่าง จุใจ และคุ้มค่ากับค่าทัวร์ที่จ่าย นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของ ”เฟสทีฟทัวร์” ที่น่าสนใจคือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น “Beijing and Beyond” ซึ่งผสานการเที่ยวชม มรดกโลกของจีนไปพร้อมๆ กับ แหล่งสถาปัตยกรรมยุคใหม่ของ ปักกิ่ง หรือจะเป็นโซนยุโรปอย่าง ท่องเที่ยวเดินทาง : คมชัดลึก : 3 - 9 สิงหาคม 2554

35

“England Elite” ที่พาไปสัมผัส 10 ที่เที่ยวห้ามพลาดแห่งเกาะ อังกฤษ โดยสำ�หรับในช่วงครึ่งปีหลังนั้น “เฟสทีฟทัวร์” จะเน้นเส้น ทางเที่ยวในโซนเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี และ สิงคโปร์ “เฟสทีฟทัวร์ ขายบริการดีและความน่าเชื่อถือเป็นหลัก เพราะเราเป็นบริษัทใหญ่และมีความมั่นคงสูง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ ตั้งแต่การเลือกซื้อทัวร์ การนำ�เที่ยว จนกระทั่งกลับถึงบ้าน หากมี โอกาสได้ลองไปกับเฟสทีฟทัวร์สักครั้งหนึ่ง รับรองได้เลยว่าจะต้อง ประทับใจอย่างแน่นอน” สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2422-9111 เว็บไซต์ www.amarintour.com >>

Frankfurt  
Frankfurt  

frankfurt,germany, napoleon

Advertisement