Page 1

FJOGSTAD t t ny Informasjonsblad for Fjogstad-Hus • Nr. 1 - juni 2013 • Årgang 8

Innhold:

2 Arne har ordet 2 Nytt fra Sandnes 3 Nytt fra Ryfylke 3 Passivhus på Vistestraen: Utsolgt uten annonsering 4 Forsterker arkitektog plan-avdelingen 6 Arkitektkontoret to-ark: Lykkeligst som liten 8 Kunden: Fra Fjogstad-hus til Fjogstad-leilighet 12 Rekrutterer fra egne rekker 14 Prosjekter for salg Sandnes 16 Prosjekter for salg Ryfylke 18 Bygger ei bygd! 20 Smånytt

Prosjekter Rehab Tomter Eneboliger Fjogstad-gruppen består i dag av 7 firma der vi har 50 % eierskap eller mer. Vi er lokalisert på Jørpeland, Sandnes samt på Sola.

Vistestraen. En flott blanding av strandidyll og storslått hav. Her skal vi bygge 18 eneboliger, et spennende passivhusprosjekt som ble utsolgt på rekordtid. Les mer inni bladet!

www.fjogstad-hus.no


Leder En uvanlig lang vinter har endelig sluppet taket, og sommeren er her. Igjen er det lyst og lett omkring oss. Samlet har vi et første halvår som er ”best ever”. Det fordeler seg litt ujevnt mellom Jørpeland og Sandnes. Markedet på Jørpeland har vært tregt. Det har alle som selger nye boliger her opplevd. Vi er overbevist om at dette er et forbigående fenomen som vil rette seg over tid. Litt vanskelig å si når. På Sandnes er situasjonen motsatt. Vi har aldri hatt salg første halvår som i år. Mye av dette skyldes passivhusprosjektet på Viste som gikk unna raskere en vi torde håpe på. Når så både EAT og ROT ligger godt foran budsjett, må det bli bra. Igangsetting går også som planlagt og dermed har vi mulighet til å ende opp med fine resultater i år. Nå gjelder det å ta godt vare på denne muligheten, og ikke slakke på rutiner og kvalitetskrav selv om det er travelt. Det blir bare enda mer travelt og surt om vi må ta ting opp igjen. Over lang tid har vi sett en vekst i boligprisene som langt overgår den lønnsvekst vi har hatt. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Over tid må det være samsvar i utvikling av lønn og bokostnader. Det kan se ut som vi har en liten utflating på boligprisene for øyeblikket. Det er bare sunt. Kan vi få den korreksjonen vi trenger ved at prisene flater ut, vil vi unngå den dramatikk og usikkerhet som store svingninger fører med seg. Det er ingen signaler som sier at vi skal oppleve store endringer i forutsetningene for et godt boligmarked her hos oss. Svingninger vil det være som det alltid har vært. Vår oppgave er å være

best mulig rigget til å ta vare på de mulighetene som til en hver tid er der. Vi har budsjettert med nesten en dobling av aktiviteten fra 2012 til 2013. Det er vi på god vei til å klare. Et slikt sprang setter store krav til oss. Vi må øke bemanningen, og det er vi allerede i gang med. Kirsti har fått med seg Vigdis. Kristin og Ingebjørg har sluttet. Det var en utfordring, men vi har vært heldige. Gro, Astrid og Lene har valgt å starte hos oss, og dermed har vi styrket arkitektsiden. Utover dette trenger vi å styrke oss på EAT salg, byggeledelse og prosjektutvikling. Dette arbeider vi med. Kapasitet på byggeplass er også en utfordring. Vi har fått nye tømrere med oss på laget. I tillegg leier vi inn eksterne og vi fortsetter vår lange tradisjon med å ta inn nye lærlinger. Vi er nå 65 tømrere og lærlinger ute på byggeplass. Vi har vært både dyktige og heldige som klarer å styrke laget når vi trenger det. Velkommen alle nye medarbeidere til et fantastisk lag i medvind. Å ta imot så mange nye medarbeidere på en gang er utfordrende på flere måter. Det er mye informasjon som skal overføres og rutiner som skal læres. Det som er positivt og utviklende for oss er at vi blir utfordret på innarbeidede vaner og arbeidsmåter. Dette er en mulighet som vi skal ta vare på og hente det beste ut av. Her gjelder det for dere nye å ikke være redde for å utfordre, og for oss som har vært på laget en stund å være åpne for nye tanker. Sammen skal vi bygge laget sterkere og mer effektivt. Vi blir 110 år i år og er med god margin den lokale boligbygger med lengst tradisjoner. Vi skal være stolte av å være tradisjonsbærer og samtidig ligge helt i front hva gjelder teknikk og design. I dag leverer vi et produkt som blir lagt merke til, og det skal vi fortsette med. At vi har lykkes her er

resultat av god laginnsats i alle ledd, og gjensidig respekt for hverandre. Dette er verdier vi har dyrket og setter høyt, her skal vi ha fokus også i framtiden. Vi markerer jubileet med en tur til Riga for alle ansatte i høst, og ser fram til en hyggelig helg. Med et høyt aktivitetsnivå og en hektisk hverdag kan det være fristende å ta snarveier. Det skal vi ikke gjøre. Spesielt skal vi holde fokus på våre HMS rutiner. Vi har hatt et par hendelser i vinter som ikke medførte alvorlige skader, men er ubehagelige nok for dem det gjelder. Jeg vil innstendig oppfordre alle til hver dag å ta seg den nødvendige tid til å sørge for at arbeidsplassen er sikker både for deg selv og de som er rundt deg. Alle har alltid tid til å gjøre nødvendige vurderinger og sikringer. Samtidig vil jeg takke alle for alt det gode HMS arbeid som hver dag blir utført. Det er grunnen til den lave skadefrekvensen vi har. M’ en i HMS står for miljø. Miljø skapes der mennesker er samlet, enten det er til fest eller arbeid. Med så mange som vi er blitt etter hvert, finnes det mange forskjellige personer både av nasjonalitet, bakgrunn og forutsetninger. Det kan lett oppstå uklare og vanskelige situasjoner. Alle skal vi ha med oss en god porsjon respekt og forståelse i vår daglige omgang med kolleger. God trivsel i hverdagen er et felles ansvar alle har. Selv om vi er satt til forskjellige oppgaver, er hver enkelt av oss viktig og en forutsetning for at hverdagen blir bra for oss alle. Nå er vi på vei ut i velfortjent ferie. Forutsetningene ligger til rette for en hektisk og god høst. Jeg ønsker at alle får en trygg og trivelig ferie sammen med dem vi er glad i. Så møtes vi om noen uker friske, uthvilte og med topp motivasjon. God ferie til dere alle sammen! Arne

Hilsen fra Sandnes Nå går det godt! April slo alle rekorder på salg, 135 mill på en måned. Passivhusprosjekt på Viste står for størsteparten. Våren er blitt akkurat slik vi tenkte selv om vinteren ble i det lengste laget. Hommersandtunet er i rute. Første felt på Sviland er i gang med innleide folk. Ti nye hus på Litlaberget er startet. Teknisk opparbeidelse på Hesthammar er i gang og Viste starter rett over ferien. Når i tillegg ROT og EAT starter nye prosjekter fortløpende så er det fullt kjør. Vi trenger kapasitet på byggeplass. Vi har fått med oss flere nye fagarbeidere, og i tillegg er det gledelig at vi har signert 6 nye lærlinger til høstens lag. Videre vil vi gratulere Espen, Clint Arne, Ørjan og Aleksander med godt bestått fagprøve. Nicolas og Tormod må vente til høsten før de får gå opp til prøve - lykke til! Med den store økning i aktivitet vi har hatt, ble arbeidspresset på Kirsti uholdbart. Derfor er det med glede vi har fått tilbake en, for noen av oss, ”gammel kjenning”. Vigdis er allerede i full gang

2

med å avlaste Kirsti, og de vil etter hvert bli et uslåelig team. Etter at Ingebjørg hadde sagt opp, besluttet Kristin å gjøre det samme. Dette kom svært ubeleilig nå som vi er i ferd med å nesten doble aktivitetsnivået. Igjen var vi heldige. Gro var moden for å returnere fra lærergjerningen til sitt gamle yrke. Med det falt vårt behov for ny arkitekt på ROT siden på plass. I tillegg var en annen ”gammel kjenning” klar for å komme tilbake. Astrid har videreutdannet seg og skaffet seg kunnskap som faller godt sammen med våre behov. Når vi også får med oss Lene som er sivilarkitekt, står vi godt rustet til de utfordringene vi står over for. På bokholderiet har Gunnhild tatt Anne Bente sin plass og ser ut til å trives med det. Velkommen på laget alle sammen.

Dere har fått det utstyr som skal til for å unngå skader. Dette må brukes hele tiden. Det er utrolig dumt å påføre seg selv en livsvarig skade bare fordi vi er sløve. Her må det skjerping til.

Vi har gjennomført en undersøkelse av helse og trivsel og er svært fornøyd med trivselsdelen. På helsedelen har vi et problem. Det er for mange, særlig av dere unge, som har fått skader på hørselen. Dette er skader som ikke kan repareres.

God ferie til dere alle sammen! Erling

Nordsjørittet er avviklet med god deltakelse fra vår side. Alle synes å være fornøyd med egen innsats. Det er jo målet med det hele. Vi feirer 110 års jubileum med en tur for alle ansatte og en del av våre samarbeidspartnere til høsten. Reisemålet er Riga denne gang, det se ut til å bli stor oppslutning om turen. Før det skal vi alle ha en velfortjent ferie, før vi møtes i august for å ta fatt på siste halvdel av 2013.


Passivhus på Vistestraen:

Utsolgt uten annonsering I forrige Fjogstad-nytt presenterte vi passivhusprosjektet på Viste, som da nærmet seg salgsklart. De 18 eneboligene på det som ble beskrevet som Randabergs indrefilet, skulle etter planen legges ut for salg i januar/februar i år. - Etter kommunale tildelingsregler, kunne folk melde sin interesse til kommunen. Det var 30 interessenter på listen, så vi har faktisk venteliste i tilfellet noen skulle trekke seg, smiler salgssjef Tom Rune fornøyd. Vistestraen består av 5 store eneboliger , 9 like eneboliger i kjede og 4 eneboliger i kjede som har litt variasjon i planløsningen.

Som han trodde, viste det seg at kundene stort sett er fra Randaberg. Det er lokale folk som kjenner kvaliteten dette området har. Det er bevisste kunder, som også ønsker høy kvalitet i boligene sine. Da stemmer arkitekturen og passivhusløsningen svært godt, slår Tom Rune fast. Han roser arkitektteamet som står bak prosjektet: -Kristin og Ingebjørg har gjort en kjempejobb. Regulering, arkitektur og planløsning er svært god. Det ser vi ikke minst av begeistringen kundene viser, sier han. - Dette er et veldig bra prosjekt, som har vært spennende å jobbe med. Det er unike boliger på en unik tomt, og kommer til å bli et prestisjeprosjekt for oss, sier Tom Rune.

Hei og H! fra Ryfylke Nå nærme det seg ferietid og jeg går og smånynner på en melodi som jeg ikke får ut av hodet mitt. Den får meg i sommerstemning og gjør meg glad; med at ”..det blir atter sol og sommer, det blir liv i dal og fjell. Lille vennen min jeg kommer opp til seteren i kveld. Når en sang for deg jeg synger med en stemme øm og varm, og små furutrær de gynger, vil jeg hvile ved din barm. Vakkert...... Litt om prosjektene våre: Vi er i full gang med bygging av fem eneboliger på Taumarka og syv nye eneboliger er byggemeldt. Her blir det oppstart rett over ferien. Her har salget gått noe tregt, men forventer opptur rett etter ferien. Fjelltunet er lagt ut for salg. Her er det planlagt 10 leiligheter og to vertikaldelte boliger. Tre leiligheter er alt reservert og flere har meldt sin interesse her.

Seniorleilighetene i Sigridtunet blir skrinlagt. Her viser det seg at det ikke var marked for bofellesskap i Strand ennå. Vi er i full gang med planlegging av nye startboliger med tanke på mindre, billige eneboliger som vil bli lagt ut for salg dette året. På Heimlundtunet er planleggingen i full gang, og vi jobber med en plan som kan legges fram for kommune etter ferien. På første byggetrinn i Skarbekken har vi ti eneboligtomter. Det ser ut som vi kan ha byggeklare tomter i begynnelsen av 2014. På Notvikfeltet er det full gang med kartlegging av eiendomsgrensene fra Skjærsvika til Notvik for å fastslå eventuelt berøring av privat grunn ihht regulert vei.

Det har vært et veldig tungt år med mye motbakker med tanke på reguleringsplaner som tar mye lengre tid, salget har uteblitt og gjør at vi må snu oss rundt og finne enklere men gode boligløsninger for de kommende prosjektene. Dette gjør at vi får et vakuum rett før og en stund etter ferien. Heldigvis har Fjogstad-Hus Sandnes mye å gjøre, slik at vi unngår permitteringer og kan leie noen tømrere ut her. Vi ser lyst på framtiden og vi har mange gode prosjekter, så dette håper vi går vår vei. Gratulere Petter med bestått fagprøve som tømrer. En riktig god sommer til alle ansatte i Fjogstad-hus og våre underleverandører. Hilsen Bjørn

3


Nye arkitekter

Forsterker arkitektog planavdelingen 4

Få, om noen, av våre konkurrenter har satset like sterkt som oss på å ha arkitektkompetanse i eget hus. Arkitektene har vært svært viktige, både når det gjelder nybygg og rehabilitering. Vi har kommunisert tilbudet tydelig. At arkitektene jobber tett med kundene er viktig i forhold til slagordet vårt: ”-slik du vil ha det”. Tilbakemeldinger fra kundene våre forteller at dette er et svært positivt tilbud, som blir satt pris på. - Dyktige arkitekter er ikke lette å få tak i, og vi har vært heldige og hatt det samme teamet hos oss i mange år. Ved årsskiftet valgte imidlertid både Ingebjørg og Kristin å søke nye utfordringer i andre firma. Vi ønsker dem selvfølgelig lykke til i sine nye jobber, men vi visste


Gro Mæland Myklebust har blant annet jobbet hos Bygg-Service. Hun skal hovedsaklig jobbe med rahabilitering.

mer enn nok å gjøre for tre arkitekter. I tillegg til arbeidet mot kundene skal vi følge opp myndigheter og Husbanken. Faktisk vil vi måtte kjøpe en god del arkitekt- og planarbeid eksternt i tillegg for å holde unna, forklarer Erling.

at det ikke ville bli lett å finne de som skulle erstatte dem, forteller Erling til Fjogstad-nytt. Det ble søkt i aviser, fagblader og på nettet: - Og nå er vi veldig glade for å ha på plass ikke to, men tre arkitekter, sier en glad daglig leder. - Det ligger fast i strategien vår å tilby arkitekttjeneste i eget hus. Kundene er krevende. For noen år siden trodde vi at markedet for EAT ville forsvinne, men vi opplever at det fremdeles er svært aktivt, med en jevn tilgang på nye kunder. I tillegg får vi stadig inn små og store rehabjobber som krever arkitekttjeneste. På toppen av dette kommer alle prosjektene våre, der det ligger et betydelig utviklings- og planarbeid. Med den økende oppdragsmengden er det

Gro rehabarkitekt Gro Mæland Myklebust var først på plass. Gro kommer fra Tananger. Hun har bakgrunn blant annet fra Bygg-Service, men har i flere år jobbet innen skole og barnehage. – Jeg tegner for hånd, og trodde nok at toget hadde gått i forhold til at jeg ikke har lært meg datategning, sier hun. – Da Fjogstad-Hus annonserte etter arkitekt, fenget annonsen veldig. Jeg leste den flere ganger, men først da den kom på trykk for andre gang tok jeg kontakt. Og det var full klaff, smiler hun. Gro forteller at hun ble kastet ut i den nye jobben: - Det tok ikke lang tid før jeg var med på den første befaringen. Veldig nyttig å se hva man faktisk skal jobbe med, snakke med kundene og danne seg et bilde av behov og ønsker før man jobber løsning, sier hun. Selv om hun ikke har vært så lenge i jobben, stortrives hun: - Dette er en utrolig spennende jobb. Det krever en stor porsjon ydmykhet og respekt når man kommer hjem til kunden. Man må stille åpen og lyttende, og det er viktig å ta inn over seg at alle kunder er forskjellige. Det er

Astrid Lauvås Strand kommer fra Rambøll, og skal jobbe mest med plan og regulering. I tillegg skal Astrid jobbe EAT.

veldig inspirerende å få komme med råd og løsninger, sier hun engasjert. Astrid på prosjektering og EAT Astrid Lauvås Strand er kjent for alle som har jobbet hos oss noen år. Hun jobbet her for en del år siden, da med EAT og rehab. De siste årene har hun jobbet i BNO rådgivende Ingeniører som nå er Rambøll, de siste årene med planarbeid: - Dette trives jeg godt med. Jobben min her hos Fjogstad er delt 50/50 mellom EAT og planarbeid, i team med henholdsvis Tom Rune og Ronny, sier Astrid: - Planjobben blir utvikling av mindre prosjekter, fradeling av tomter med mer. Planarbeid er en kjekk, men ofte tidkrevende prosess. Det er så mange som skal mene noe. Kommune, fylkesmann, interesseorganisasjoner og naboer er blant disse. Så det er best å være grundig. Har man slurvet eller tatt noen kjappe løsninger, risikerer man å få saken i retur og tilbake til start igjen, sier hun. Astrid er nettopp begynt, men kjenner seg hjemme: -Fjogstad-Hus er en god arbeidsplass. Nå har jeg luftet meg litt og prøvd livet på en måte; og så var det godt å ”komme hjem”, smiler hun. Etter sommerferien begynner Lene, eller Ingrid Helene Øglænd Sandve som er hennes fulle navn, som EAT-arkitekt. Vi gir en nærmere presentasjon av henne i neste Fjogstad-nytt.

5


Godt samarbeid md to-ark To-ark - arkitekter

Rekkehusene på Sørbø-Hove er signert to-ark. Boligene ble tatt godt imot i markedet og er også tatt inn i Inspirasjonsboken vår.

Gunnar Petersen

Petter Haukland

6


Arkitektkontoret to-ark:

Lykkeligst som liten Arkitektkontoret to-ark er lite opptatt av egen synlighet. De to arkitektene Petter Haukland og Gunnar Petersen frister en heller anonym tilværelse i 5. etasje i det store nybygget til Norengros på Forus, ikke langt fra Sola-splitten. Men bak den litt reserverte fasaden skjuler det seg to engasjerte arkitekter, som brenner for kundene sine: - Vi har verdens beste jobb. Vi vet hvor viktig huset er for de som bor der, og vet at ikke noe er tilfeldig når det gjelder å skape gode løsninger, forteller Petter. Historien om arkitektkontoret to-ark startet sommeren 2002. Begge hadde da lang fartstid fra to store husbyggere med opprinnelse på Jæren; Petter kom fra Hetlandhus og Gunnar fra Block Watne. Tøffe tider på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet hadde samlet de to byggefirmaene til ett. Enda tøffere tider utover 90-tallet førte til rasjonalisering, og hele det store arkitektkontoret ble lagt ned. I kjølvannet av dette ble det startet flere frittstående arkitektkontor, blant annet Norsk Byggplan. Både Petter og Gunnar jobbet her i noen år. Etter hvert bygget det seg opp et ønske om å starte egen virksomhet, og sommeren 2002 var arkitektkontoret to-ark er realitet. – Vår aller første kunde var Fjogstad-Hus! Det handlet om prosjektet Ileveien på Hommersåk, som bestod av 20 eneboliger. Hver av boligene var egne typer, og vi fikk jobbe tett med sluttkundene, forteller de to.

I årene som har gått, har de aldri opplevd å være uten oppdrag: - Selv om vi har valgt å holde en lav profil, finner kundene oss. Det er vanligvis gjennom jungeltelegrafen, og det er alltid et godt utgangspunkt å være en anbefalt leverandør, konstaterer Petter. Samarbeidet med Fjogstad-Hus har altså vart siden første dag, selv om mengden arbeid selvsagt har variert. I den senere tiden har det økt, og de har trådd ekstra til da begge de egenansatte arkitektene hos Fjogstad-Hus sluttet. I en overgang til vårt nye arkitektteam er på plass og varme i trøya, har det blitt mange lange kvelder for to-ark: - Jeg er imponert over den jobben som er blitt gjort i eget hus, sier Petter. - Det er store mengder både på enebolig, prosjekt og rehab. Det holder også en svært høy kvalitet, så det er bare å ta av seg hatten for Ingebjørg og Kristin! I tiden framover er det Hesthammaren med 68 enheter som to-ark skal jobbe med: - Det er alltid gildt å komme inn dørene hos Fjogstad-Hus! Etter alle disse årene føler vi nesten at vi hører til der. Vi ser det samme gjelder kundene, som alltid blir tatt godt imot. Arbeidsformen gir også et tett samarbeid både med kundene og de ansatte. Vi starter med å skissere en løsning, som vi justerer i forhold til tekniske detaljer. Sammen med Tom Rune presenteres løsningen for kundene, som får god mulighet til å påvirke det endelige resultatet. Det gir positive, fornøyde kunder, slår Petter fast.

7


Kundebesøk

Fra Fjogstad-hus til Fjogstad-leilighet - Det var vemodig å flytte, sier Tormod Nessa og blir litt fjern i blikket et øyeblikk. Tross tomt på 1,3 mål og en stor enebolig som krevde sitt, var det et godt liv på Øvre Brauta. 34 gode år, i Fjogstad-huset fra 1978. Litt historie Anne og Tormod var ganske unge den gangen på slutten av 70-tallet da de fikk tak i en stor, flott utsiktstomt: - Litt usentralt, syntes mange. Men det har aldri vi syntes, slår Anne Nessa fast. De hadde sett et hus på Ålgård som de likte godt. Fant ut at det var bygd av Brødrene Fjogstad, og fikk kontakt med den lokale representanten på Jørpeland: Her ble vi satt i forbindelse med Fjogstadkontoret på Sandnes, og snart var planlegging og tegning av boligen i gang.

8

Selve byggingen bød på litt utfordringer: - Det var høy byggeaktivitetet også på den tiden. Håndverkere var vanskelig å få tak i, og Fjogstad hadde ikke ledige folk da vi ville i gang. Derfor måtte vi bruke det vi hadde av lokal kjennskap, og prøve å skaffe håndverkere selv. Vi kontaktet en som var kjent som en av de flinkeste tømmermennene her lokalt på Jørpeland. Og utrolig nok: han hadde tid! Dermed var vi i gang. Og selv om vi hadde skaffet tømmermann selv, gikk hele leveransen gjennom Fjogstad.

ste opp. Hagen var en brukshage, der de fikk tumle og utfolde seg fritt. - Da barna våre skjønte at vi mente alvor med å flytte i leilighet, kom det litt protester, spesielt fra sønnen vår. Jeg husker en fin fredagskveld i fjor, vi hadde samlet familien til grilling. Utsikten var som vanlig fantastisk, og vi koste oss. Da kom spørsmålet: - Vil dere virkelig flytte fra alt dette? Tormod smiler godt ved tanken.

Utleieleilighet i underetasjen var i mange år et godt tilskudd til familieøkonomien. Etter hvert ble den gjort om til barnehage, der Anne drev familiebarnehage.

En sjelden sjanse Men ekteparet Nessa hadde bestemt seg. Da de hørte at Fjogstad-Hus skulle bygge leiligheter i Direktør Poulsonsgate, visste de at det var en sjelden sjanse. Sentralt og bare et steinkast fra sjøen er det ikke hver dag det bygges nye leiligheter.

- Det var en god plass for unger. Våre to barn hadde det fritt og godt da de vok-

- Vi tok kontakt med Bjørn og ble satt på liste over interessenter. Da vi fikk det


Fra stor enebolig med stor hage til ny, lettstelt leilighet. Tormod og Anne Nessa på Jørpeland har gjort som mange andre i våre dager. Vi har besøkt dem i den lekre, luftige leiligheten i Direktør Poulsonsgate. De stortrives. Som de også gjorde det i ”gamlehuset”, der de bodde i 34 år. Også dette huset ble bygd av Fjogstad-Hus.

Det var et flott hus Anne og Tormod Nessa hadde på Øvre Brauta. Men de har fått mye av den samme utsikten i den nye leiligheten, en leilighet som er så lys og trivelig at Tormods bror, som er prest, utbrøt da han var her første gang: ”Bedre enn dette kan man ikke ha det - i alle fall ikke i dette livet!”

9


Anne og Tormod er svært godt fornøyd med kjøkkenet fra Norema. - Spisebordet er et av møblene vi har med oss fra det gamle huset. Det er heltre, og kan gi plass til store selskap. Vi fikk det malt, så passet det helt perfekt, smiler Anne. Badet har lekre møbler fra Aspen, en god plass å starte dagen.

første prospektet, var inntrykket at leilighetene var litt små. Dette ble endret i prosessen. Da vi fikk se den nye løsningen, var vi ikke i tvil. Dette hadde vi lyst til! Vi stod som nummer tre på listen, men fikk vårt førstevalg. Full klaff, smiler det sympatiske paret. - Siden vi var vant med god plass og godt med rom rundt oss, ønsket vi i utgangspunktet så stor leilighet som mulig. Den øverste leiligheten hadde ekstra lagringsplass. Vi gjorde noen små endringer med planløsningen, og er utrolig godt fornøyd med resultatet. - Leiligheten har veldig bra standard. Vi har stort sett kjøpt det som lå inne i standardbeskrivelsen. Har snopt oss litt opp på kjøkken og bad, men ellers er det som beskrevet. I vinter har vi nytt den herlige

10

følelsen av vannbåren varme, og det er en god følelse å vite at det er miljøvennlig jordvarme vi har. Og så er strømregningen blitt skikkelig redusert, forteller de. Anne og Tormod flyttet inn 21. desember. Da hadde de solgt huset, og hadde hatt god tid til å forberede flyttingen, både praktisk og mentalt: - Vi var godt fornøyd med prisen vi fikk for huset. Faktisk ble det solgt før visning, og det er jo greit å slippe alt styret det fører med seg, sier Anne. Tormod er litt uenig: - Det hadde vært spennende å se hva vi kunne fått for huset hvis vi hadde kjørt visning, mener han, selv om han egentlig er godt fornøyd med prisen. Leiligheten har to soverom i tillegg til et lite arbeidsrom, som også kan brukes til gjesterom. Den flotte, lyse stuen med


Den nydelige utsikten speiler seg i terrassedøren bak Anne: Her kan man sitte skjermet og kose seg - et lite steinkast fra sjøen og båtlivet.

kjøkken er romslig, med hyggelige soner for å ta mot gjester, innta måltid, se på TV og avslapping. En romslig terrasse ut mot havnen er hyggelig møblert og innbydende: - Vi får masse skryt av leiligheten. Alle som kommer hit første gang kommenterer den åpne følelsen og den fantastiske utsikten. Jo, skulle vi flytte fra Øvre Brauta, er dette det rette valget, smiler Anne og Tormod Nessa.

Den trivelige, lyse stuen/ kjøkkenet preges av at her bor det mennesker som er glad i det gode livet. 11


Rekrutterer fra egne rekker Fjogstad-Hus ønsker å legge til rette for medarbeidere som ønsker å utvikle seg faglig og ta nye utfordringer hos oss.

Marius – ny byggeleder i Sandnes

Marius Vik har gått hele veien hos oss. Han begynte som lærling for 14 år siden. Gleden av å bygge har han hatt så lenge han kan huske. – Det var et helt naturlig yrkesvalg, forteller han. Læretiden hos Fjogstad-Hus var en god periode. Vi fikk varierte arbeidsoppgaver, og jobbet både med nybygg og rehab. Etter fagbrevet fikk Marius fast jobb. I en periode var han også på Jærenkontoret, blant annet som bas på Sørhellet-prosjektet: - Det følger et ansvar med å være bas. Man skal organisere, og sørge for at arbeidet blir utført effektivt. Har man lærling med seg, er det viktig at de har gode oppgaver. De skal ikke misbrukes og bare settes til soping og isolering, som vi noen ganger hører skrekkhistorier om. En god bas får en god lærling, understreker Marius, som

12

har hatt med seg mange lærlinger opp gjennom årene. De siste årene som bas jobbet Marius vesentlig på store prosjekt, noe han trivdes godt med: -Men da jeg så at stillingen som byggeleder ble lyst ut i fjor vinter, virket det som en spennende mulighet til videre faglig utvikling. Jeg søkte, og fikk jobben, smiler han. - I april 2012 startet en overgangsperiode der jeg ferdigstilte noen jobber som bas, samtidig som jeg startet opplæring som byggeleder. Jeg hadde en god læremester i Torstein som jeg overtok jobben etter. Det er også en god støtte å ha han i nærheten dersom det dukker opp problemer jeg trenger råd eller hjelp for å løse. Akkurat nå har Marius 13 eneboliger under oppføring: - Det er et veldig bra

salg på EAT for tiden. Selv om det er en kjensgjerning at det minker på eneboligtomtene i distriktet vårt, får vi stadig nye eneboligkunder. Dette er ofte store, dyre hus, så kundene er krevende. Det skal de også være når de investerer så mye penger, og vi må jo gjøre mye rett siden vi har så stor pågang, sier Marius. Som byggeleder har Marius oppstarten på nye hus. Han sørger for at alt er lagt til rette, så tar basen gradvis over: - Vi har en stab veldig flinke tømmermenn, skryter Marius. - Vi har dyktige og erfarne baser som møter kundene i det daglige. Er det problemer, blir det ofte løst på stedet, uten at byggeleder trenger å bruke tid på det. Det er en god avlastning i en travel hverdag, smiler den ferske byggelederen.


Det begynner med at vi er aktive i forhold til å sikre oss de beste lærlingene, blant annet gjennom praksisperioder. Da får vi anledning til å vurdere den enkelte, og tilby lærlingeplass til de vi ønsker å ha med oss på laget. Etter endt læretid ønsker vi å tilby fast ansettelse, igjen til de vi har best erfaring med. Når man begynner som tømrer, er det også gjerne et skritt i retning av en jobb som bas eller byggeleder. Noen velger å bygge på med mer teknisk eller økonomisk utdannelse, og da åpner det seg enda flere muligheter. I løpet av det siste året har vi rekruttert to byggeledere fra tømrersiden hos oss.

På Jørpeland er Svein Terje Haugland i ferd med å finne ut av sine nye oppgaver som byggeleder. Som Marius har også han gått fra stillingen som bas til byggeleder:

Svein Terje – ny byggeleder i Ryfylke

- Det som er mest uvant, er å være så mye inne, smiler han. Vi møter han på plass bak PC-en, som nå er et viktigere verktøy enn spikerpistol og sag. - Det blir en annen måte både å jobbe og tenke på, selv om det er det samme produktet vi egentlig jobber med. Men om det er mye nytt, er det utrolig spennende. Jeg stortrives, understreker han. Svein Terje hadde læretiden sin i det tradisjonsrike byggmesterfirmaet Torjussen & Sønner i Stavanger. Etter endt læretid fikk han fast ansettelse, og ble der i to år. I august 2005 ble han ansatt nr. 5 i nystartede Fjogstad-Hus Ryfylke: - Det har vært spennende og kjekke år! I 2007 ble jeg bas, og har hatt prosjekter som Direktør Poulsonsgate, Midtre Brauta og Kjørbergvegen å bryne meg på, sier han. Svein Terje er opptatt av å få nye utfordringer, og da det ble ledig byggelederjobb, søkte han: - Jeg fikk jobben, og i oktober i fjor begynte opplæringen sammen med Mindor. Jeg fikk også anledning til å være med på opplæringsprogrammet til Marius og Torstein i Sandnes. Nye oppgaver som kalkulasjon, kundemøter, overtagelser og ettårsbefaringer har vært spennende. Bjørn er også en flink læremester, og har lagt godt til rette for meg. Jeg har et godt samarbeid med Oskar her på kontoret, så det har alltid vært mulig å få hjelp hvis det trengtes, sier Svein Terje.

13


Fjogstad-Hus Sandnes: prosjekter for salg

w

Hommersåk, Nøtteskjellveien 8: Eneboliger Tre prosjekterte eneboliger. Tomter fra 437m2 til 500m2. To solgt - kun ett igjen!

Hommersandtunet, trinn 2: Leiligheter

Nytt byggetrinn er under prosjektering. Ta kontakt for å sette deg på interessentlisten!

Hommersåk, Hesthammaren: Eneboliger, rekkehus og leiligheter Nytt boligfelt er under planlegging. Forventet salgsstart i høst. Vi er nå i full gang med teknisk opparbeidelse. Prosjektet blir delt i to utbyggingstrinn. Mer informasjon i neste Fjogstad-nytt!

Vant spennende konkurranse: 6 Familieboliger i rekke på Kleivane Kleivane-prosjektet er en konkurranse i regi av Sandnes Tomteselskap. Gratulerer til Ronny & Co som halte i land seieren! Det var hard konkurranse, og vi hadde lagt ned et grundig og godt forarbeid. Boligene er utviklet i samarbeid med arkitektkontoret STAV, med fokus på å lage arealeffektive boliger som er tilpasset alle livsfaser, også når behovene og livssituasjonen endres. Boligene kan inneholde inntil seks soverom, og det er tilrettelagt for lift om det skulle bli nødvendig. Dette er bare noen av de mange godt gjennomtenkte mulighetene og kvalitetene. Boligene har både romslige hager og takterrasse som utnytter solen maksimalt. Effektiv utnyttelse av tomten gir god parkering for en bil i carport og to i gårdsrom. Energiforbruket er lavere enn kravene i TEK10, med blant annet vannbåren varme og forbruksvann fra vann til luft varmepumpe. Betongarbeidene starter våren 2014, og salget starter i løpet av vinteren 2013/14.

14


Skadberg, Kjerrberggrenda: Eneboliger Åtte eneboliger med visse variasjoner i planløsninger. Felles for alle er fem soverom, to stuer, romslige bad i hver etasje og ikke minst terrasse over garasje eller carport. Alle har egen hage på for- og baksiden. Boligene i Kjerrberggrenda får gjennomført, god kvalitet. Fire er allerede solgt!

Skadberg, Litlaberget: Store boliger i rekke 19 boliger i rekke fra 160 til 204 kvm BRA. Alle har fire soverom med mulighet for fem, to stuer, to bad og parkering i carport. Gjennomført god standard. For mer informasjon, ta kontakt med Edvard Jekteberg, mobil: 959 21 195, edvard@litlaberget.no, http://www.eikebakken.no/

Skadberg: Rekkehus Seks rekkehus kommer for salg.

Tananger:

Grødem Allé:

Sandnes, Sviland:

I Tareringen 11 har vi for salg en flott tomt på ca 550 m2 i et attraktivt og etablert miljø. Kort avstand til skole, barnehage, butikk og idrettsanlegg.

I samarbeid med ØsterHus skal vi bygge 80 boliger på Grødem. Prosjektet kommer til å bestå av tett bebyggelse i form av rekkehus og leiligheter.

På Sviland planlegges det 25 praktiske og rimelige etablererboliger. Dette prosjektet er forløpig under regulering.

Byggeklausul for arkitekttegnet Fjogstad-Hus.

For tiden foregår planprosess.

Tomt ca 550m

2

Kommer for salg!

25 etablererboliger

Forventet salgsstart neste år, med byggestart høsten 2014.

15


Fjogstad-Hus Ryfylke: prosjekter for salg

Storslagen utsikt over fjorden!

Jørpeland, Fjelltunet: 14 leiligheter og vertikaltdelte boliger Fire lettstelte, vertikaltdelte boliger Boligene er på ca 170 m2, og har praktisk og moderne planløsning. Luftige, lyse rom og store vindusflater med flott utsikt mot sør. Direkte utgang til felles grøntanlegg foran huset. Boligene har tre soverom, og åpen stue- og kjøkkenløsning i 2. etasje med utgang til stor, delvis overbygget terrasse. Disse boligene er skreddersydde for barnefamilier og vil få egen lekeplass. Ti leiligheter Leilighetene er på ca 80 m2, og ligger solrikt til i lavblokker med utsikt mot fjorden. Planløsningen er åpen og praktisk med luftige, lyse rom og store vindusflater mot sør. I hver leilighet er det to soverom. Stuen har åpen kjøkkenløsning og utgang til sørvendt, delvis overbygget terrasse.

Fjelltunet er nå for salg. Tre leiligheter er reservert og flere har meldt sin interesse.

Jørpeland, Bakkaveien: Små eneboliger

Jørpeland, Skarbekken: Eneboliger

Rimelige eneboliger for unge familier kommer i en tidligere eplehage med både sjel og utsikt.

Skarbekken er planlagt å bli den største utbyggingen i Jørpeland de nærmeste årene med ca 600 boliger. Flere av de store boligbyggerne skal bygge her.

Prosjektet er omregulert fra seniorboliger, som viste seg å være vanskelige å selge I Ryfylke. Det er allerede registrert interesse for eneboligene, som passer for en liten familie i startfasen.

16

Leilighetene er ideelle for unge par og små familier - men også for voksne par eller enslige.

Fjogstad-Hus står for tilsammen 100 enheter. I 1. byggetrinn skal vi bygge ti eneboliger like ovenfor barnehagen. Vi kan sannsynligvis ha byggeklare tomter i begynnelsen av 2014.


Flott utsikt til fjell og vann!

Taumarka: 15 eneboliger Kort veg til ferjekaien på Tau. På dette flotte boligområdet skal det i første omgang bygges 15 eneboliger, men det er et stort område som kommer til å bygges ut med et stort antall boliger. Flere utbyggere bygger her. Taumarka er det første boligområdet i Strand som får varme og varmt vann fra et bioenergianlegg (flisfyrt). Vi er i full gang med bygging av fem eneboliger hvorav tre er solgt. Syv nye eneboliger er byggemeldt. Her blir det oppstart rett over ferien.

Jørpeland, Heimlundtunet (Spredel): Rekkehus

Notvik: Leiligheter og eneboliger

Spredel er et gammelt navn som betyr laksehale! Om det skyldes formen på området eller noe annet vet vi ikke.

Stedet er en perle i Botnefjorden. Her i Notvik ble de tradisjonsrike Aslakbåtene utviklet!

Beliggenheten er flott sentral og nær sjøen. Området strekker seg fra Nedre Barkvedveg ned mot fjorden. Her skal vi bygge 24 rekkehusleiligheter, i størrelse 70 - 100 kvm.

I de solrike skråningene er det mulighet for en betydelig utbygging. I første omgang planlegger vi 42 eneboliger/leiligheter. Nær fjorden, og med mulighet for båtplass bør dette være rimelig attraktivt.

17


Hommers책k

-

sand er 2 er m m ken het o H ar ilig P le 18

en ant er ek Tr bolig 11

18

Ho m tu mer n sand 15 et lei lig he ter


Fjogstad-Hus har lang historie i Hommersåk og Riska. Hesthammeren, Ileveien, Rabbaveien og HommersandParken er noen av boligprosjektene vi har bygd, i tillegg til et stort antall eneboliger. n st mare e H m er ha bolig 68

Bygger ei

bygd! Sort/hvitt bildet øverst viser Hommersåk anno1922. Som vi ser, var det kun spredt bebyggelse og gårdsbruk på den tiden. I dag bor det rundt 6.000 personer i bygda, som nå er en bydel i Sandnes.

H Tu om 12 n m se et er nio 2 sand rle ilig he te r

På bildet til venstre viser vi noen av prosjektene som vi har, eller som kommer for salg i Hommersåk. Vi ser også mye av det vi har bygd. Gjennom tidene har det vært naturlig båtforbindelse til Stavanger, og det er mange som bor i Hommersåk og jobber i Stavanger. Det er enkelt og behagelig å ta båten. Slippe trafikk og kø, sosialt og avslappende. En fredelig, god plass å bo, nær sjøen og flott natur. Hommersåk har, fra å være en noe avsidesliggende avkrok, blitt en attraktiv plass å bo.

19


Smånytt

Bestått svenneprøve Vi gratulerer våre nybakte svenner. Fire lærlinger har bestått fagprøven i Sandnes og en i Ryfylke. Vi gleder oss til å få dem med på laget som faglærte tømrere.

Clint Arne Lopez, Ørjan Hetland, Aleksander Ommundsen og Espen Rosland er våre nye faglærte tømrere i Sandnes.

Nye lærlinger I år får vi seks nye lærlinger, alle fra Gand Videregående skole. På bildet over har vi samlet fire av de seks, fra venstre Daniel Sjøthun Mangersnes, Simen Fuglestad, Mats Benum Teigland og Kristian Skjæveland.

Petter Hagen Larsen (Ryfylke) bestod fagprøven som tømrer den 14.06.13.

20

Guttene har gått i samme klasse på byggfaglinjen, og gleder seg til å komme ut i læretid.


Styrker byggesøknadsfunksjonen Vigdis Frøyland Nordås er tilbake på ”gamle trakter”! Prosessen i forbindelse med byggesøknader har blitt betydelig mer krevende, og Vigdis skal dele arbeidsoppgaver med Kirsti. Hun blir altså å finne delvis i resepsjonen, delvis

på loftet. Vigdis er et kjent ansikt for de som har vært hos oss noen år. Hun var ansatt hos Fjogstad-Hus for en del år tilbake, men har de siste årene jobbet hos Monter i Strandgata.

Sommerfest på Høvleriloftet Fredag 14. juni var det invitert til sommerfest på Høvleriloftet. En god gjeng benyttet anledningen til noen hyggelige timer sammen med kollegaer.

21


Smånytt Til topps i Norge med Årets boligprosjekt i 2012 - På Europas høyeste fjell i 2013!!

På toppen av Mount Elbrus Bak skibriller og vinterklær skjuler Trygve og Ronny Hellestø seg. Om personene kan være litt vanskelige å dra kjensel på, er logoen sterk og klar! Elbrus ligger i Kaukasus, og er 5.642 m høyt. Trygve, Ronny og Grete (datter/søster) besteg fjellet, som regnes som et av Europas 7 Summits, i juni. De brukte totalt 12 dager på turen. Tøff familie!

22


Resultater fra Nordsjørittet Torstein Fjogstad Arild Byberg Erling Hellestø Tommy Byberg Thomas Bratteland Trond Motland Toralf Wathne Morten Hareland Chriss Rovik Torgeir Harboe Marius Vik Hallvard Seljestad Håvard Kolnes Aslagsen Tore Paulsen Steinar Iversen

M 30 M 40 M 45 M 35 M 25 M 30 M 25 M 30 M 30 M 30 M 30 M 25 M 17 M 30 M 45

3:04:16 3:19:46 3:29:38 3:57:22 4:03:08 4:03:13 4:03:48 4:07:19 4:08:14 4:20:34 4:29:21 4:34:42 4:39:47 5:18:45 5:22:24 23


Fjogstad-Hus Strandgaten 21, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

MARKEDSAVDELINGEN AS

Fjogstadnytt ønsker alle lesere en riktig god sommer!

www.fjogstad-hus.no

Fjogstad-nytt 2013-1  
Fjogstad-nytt 2013-1  

Internmagasin for Fjogstad-Hus