Page 1

fjogstad t t y n Informasjonsblad for Fjogstad-Hus • Nr. 3 - oktober 2007 •

Årgang 2

Innhold:

- Lavenergi tema på årets boligesse - Arne har ordet - Ny styreleder - Paintball på Ølberg - Bygger barnehage - Fra avdelingene - Sponser skytter - Leverandøren:

Moderne kvalitetskjøkken fra JKE, hundevennlige fliser på gulvet og spiseplass “midt i naturen”.

Sandnes Automasjon Her selges og bygges Fjogstad-hus

Malo-Hus

NS Bygg Boligbyggeren FH Ryfylke FH Sandnes/ HK FH Jæren

Lavenergi vil komme stadig sterkere framover, og var et viktig budskap hos oss på BoligForum

Lavenergihus i fokus på årets BoligForum

Sylling

Da BoligForum ble arrangert 18-21 oktober, var lavenergiboliger viktigste budskap fra oss. Viktigheten av energieffektive løsninger er stadig understreket av politikerne, og vår løsning er best i klassen!

Østfold Hus

Fjogstad-gruppen Består i dag av 7 firma der vi har 50% eierskap eller mer. Vi er lokalisert i Bryne, Jørpeland, Sandnes samt på Sola.

For tredje året på rad var alle de største boligbyggerne samlet i “Boliggata”. Vår stand var åpen og innbydende, og lå strategisk til på et av de mest trafikkerte hjørnene. Budskapet vårt på EAT-boliger var sterkt rettet mot lavenergiløsningene våre. Som kjent har vi Norges-rekord innen lavenergiboliger, og det er vi stolte av! I forhold til huskjøperne er vi kanskje litt tidlig ute. Fremdeles er

de fleste kundene mer opptatt av hvordan huset ser ut og er løst arkitekonisk. Men som nevnt innledningsvis, vet vi at myndighetene kommer til å skjerpe kravene til energieffektivitet. Da har vi utprøvde løsninger å tilby markedet! Vellykket messe BoligForum var svært vellykket for oss. Det var stort publikumsbesøk, spesielt fredag og søndag. I tillegg til EAT/lavenergi, fokuserte vi på ROT og Eikebakken på standen

vår. ROT fikk en god del konkrete henvendelser, og kan si seg godt fornøyd. Også Eikebakken fikk flere konkrete henvendelser etter messen. Og en fornøyd Sturle har mange nye navn å jobbe videre med. God innsats fra alle somm ofret helgen til å stå på stand!


arild marvik Arne har ordet:

ny styreleder

Vi har lagt bak oss en sommer som værmessig ikke har vært av de beste her hjemme på berget. Noen av dere har vært i Santa Pola, der været som regel ligger et par hakk over Jærens kyster. Det er hyggelig å observere at leiligheten i Spania er så flittig brukt.

Arild Marvik er ny styreleder i Fjostad-Hus AS. Arild er eiendmsmegler og daglig leder i Vågen Eiendom i Stavanger. Dette er et firma som driver med megling, forvaltning og drift av næringseiendom. I tillegg til lang og bred erfaring fra megling, bank og finans, har Arild Marvik erfaring fra en rekke styreverv. Han har blant annet han sittet i styret til gamle Brødrene Fjogstad as!

Hvilket inntrykk har vi av 2007 så langt? Det har jevnlig vært innslag i media om vår bransje. Boligbransjen angår de fleste av oss og vi følger spent med på hva som sies og skrives. Det vi leser stemmer imidlertid ikke alltid helt med vår egen oppfatning av næringen. Vi leser om boligboble som skal sprekke, og krise som skal ramme oss. Når vi så går litt dypere i det som sies og skrives oppdager vi at feite dommedagsprofetier i overskriftene ikke stemmer med det følgende innhold. Stopp i boligsalget kan bety at salgstid for enkelte typer leiligheter i Oslo er gått opp fra 14dager til 25 dager og at leiligheten ble solgt til prisantydning. Dette forteller om et marked som har vært overopphetet og som nå er på vei til å normalisere seg. Dette er en utvikling som gjør at jeg fortsatt er optimistisk. Dersom den voldsomme prisstigningen vi har hatt på bolig de siste årene sammen med rekordlave renter hadde fortsatt, da ville det virkelig ha vært grunn til å vente på krakket. Vi er forhåpentlig på vei inn i en stabilisert normalsituasjon der stigning i lønnsinntekter og boligpriser henger sammen, og den norske renta nærmer seg den europeiske. Vi har til nå hatt et fint salg, god igangsetting og dermed en stabil og god ordrereserve. Resultatene variere noe fra kontor til kontor, men som gruppe ligger vi på budsjettet både hva gjelder omsetning og resultat. Vi har en stabil og god arbeidsstyrke som hver på sin plass står på for å skape de resultatene vi oppnår. Vi blir stadig flere, og til dere som er nye, velkommen inn på vinnerlaget. Vi kan skryte av å være på topp både når det gjelder trivsel, stabilitet, lojalitet og ikke minst et lavt sykefravær.

eikebakken

barnehage Et nytt stort boligområde som Skadberg trenger barnehageplasser. Fjogstad-Hus har derfor inngått avtale med Sola kommune om å utvikle og bygge barnehage på en av våre tomter. Barnehagen selges nøkkelferdig til Sola kommune. Barnehagen har fått navnet Eikebakken barnehage, og er en 4-avdelings barnehage på 700 kvm. Byggearbeidene er i gang, og beregnet ferdigstillelse er våren 2008. FASADE MOT ØST

FASADE MOT VEST

tømmermenn og byggeledere

i full krig (men heldigvis bare for moro)

FASADE MOT NORD

Vi har heldigvis ikke opplevd ulykker med alvorlige personskader, men av og til er det flaks og ikke forsiktighet som gjør at det går bra. Det er derfor riktig å minne hver enkelt av dere på at det hviler et stort ansvar på hver enkelt både for egen og andres sikkerhet. HMS handler ikke om tall og statistikk, men om den daglige sikkerhet og helse til hver enkelt av dere spesielt. Ha alltid fokus på din egen og andres sikkerhet i alt du fortar deg. Vi har alltid tid og råd til det lille ekstra som skal til for å unngå ulykker. Arne

FASADE MOT SØR

Det gikk hardt for seg alle tømmermennene og byggelederne hadde sommeravslutning i Ølbergskogen! Målet var å ha en trivelig kveld med fart og spenning, og paintballkrig på Ølberg så ut til å være midt i blinken. Etter krigen var det pizza og øl, en kjempekveld ifølge de “overlevende”.


sponser

Katrine Idland

stort lokalt skyttertalent Katrine Idland er ikke mer enn 15 år, men hånderer et gevær bedre enn de fleste! Oltedal-jenta skyter for Gjesdal skytterlag, og bærer familietradisjonen videre. Både farfar, og ikke minst far Pål Aslak Idland, erblant Rogalands aller beste skyttere. I august ble landsskytterstevnet arrangert i Steinkjer. I konkurranse med 500 i hennes klasse, tok hun en sterk 11. plass og ble tildelt ungdomsmedalje. Og se den flotte logoen hun har på geværet! Vi ønsker Katrine lykke til, og følger spent med henne videre! Fotograf: Svein Liestøl, Stavanger Aftenblad

Laust & fast fra jæren:

hei å hå Fra ryfylke

Tidå fyge og hausten e i anmarsj med varierande værforhold. Bøndene på Jæren e i gang med opptag av eple. (elle potete så det hette i byen)

Det er hektiske dager for oss på Jørpeland med stort trykk på eneboliger og flere boliger som skal startes på.

Den eine dagen skine solå frå skyfrie himmel, for så at ”adle sluse” åpne seg den neste. Tømmermennene ude på byggeplassene står på, uansett værforhold. (kanskje me så jobba innendørs e vel så opptokne av været?) De he våre ei travelige tid itte sommarferien og sånn vil det fortsetta framøve, heldigvis. Me e godt i gang med dei fem fysste boligane i Sørhellet. Marius e stødige bas på den byggeplassen samen med Øyvind. Der e der arbeid ett år fram. Innflytting e berekna te i slutten av juni neste år. Jostein og Villiam bygge nå 2 ”fønkis”-boliga på nordre Jæren (Sola). Bjørn Helge og Arne he akkurat starta på nye bolig på Klepp. Desse fira he òg hatt sin tørn i Sørhellet Me e for tidå ett tømrerlag i manko, men me håbe det kan løysa seg litt framøve. Me he akkurat ansett en nye mann. Tor-Inge fyge høgt og lågt og legge forholdå te rette ude på byggeplassane på best mulige måde. På kontoret jobbe me to møje med klargjæring av produksjonsmateriell te nye kommande boliga. Nogen nye spennande oppdrag ligge på tegnebrettet sjå damene. Me konstatere at vibene på Jæren he toge ungane med seg og emigrert te varmere strøk. Der e lide fuggla igjen på marka udføre kontordørå. Kun den ”skrantna” skjærå så øve-vintra år itte år, e igjen. Forhåpentligvis blir det en goe haust her heima. Charles

På Midtre Brauta er første boligen under tak og ny grunnmur klar for støping. Det blir i disse dager byggemeldt tre hus til på dette feltet som venter oppstart i januar. På Forsand er vi snart ferdig med en bolig og ny bolig skal være klar for oppstart tømrer i november. Har byggemeldt en vertikaldelt bolig som skal settes opp i ferdig veggelemeter fra Duplo Element fra Vikevåg. Har ansatt ny tømrer, Espen Helgeland og ønsker han velkommen med i laget. Så solen skinner i Ryfylke. Mvh Bjørn

ra Nytt f ene g n i l avde

nytt fra sandnes Det er fortsatt stor aktivitet, men vi klarer våre målsettinger takket være flott innsats fra dere alle sammen. Vi har dessuten vært heldige å fått leie inn fire mann fra Artel as til å hjelpe oss i Eikebakken. Vi skal snart i gang med en barnehage på Skadberg. Her har vi også leid inn folk, til tross for at vi nærmer oss slutten i Hommersandparken. Vi har aldri hatt større aktivitet enn vi har i øyeblikket. Måten vi har organisert oss på, med Aslak, Torgeir og Sveinung som storbaser sammen med Ronny og Torstein, gjør at vi klarer å håndtere arbeidsmengden rasjonelt samtidig som vi holder kvalitet og økonomi oppe. Dette har dere fått til på en måte som lover bra for framtiden. Til slutt vil jeg be alle både på Jæren, Jørpeland og Sandnes om å holde av helga 22 til 24 februar neste år. Trygve sysler med planer. Erling

Boligene på Sørhellet er i ferd med å ta form


Fjogstad-Hus Strandgaten 21, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

Lysende samarbeid r

Leve

en

ør d n a

på” huset før man går fra jobb, sette opp varmen, skru på lysene i carporten e.l alt etter eget ønske. Eller man kan forhåndsprogrammere hele huset, slik at det regulerer seg selv. Miljøvennlig - helt i Fjogstad stil Disse løsningene blir stadig mer integrerte. Eneboligene blir mer miljøvennlige, og bruker mindre strøm. Man ser at man med intelligent nattsenking, bevegelsessensorer på mange av rommene, sammen med dagens byggestandard reduserer strømforbruket i boliger med flere prosent, og det er kjekt.

Begynte med Automasjon Sandnes Automasjon var i utgangspunktet en ren automasjonsbedrift, som navnet tilsier, men har hatt hovedtyngden av sitt virke innen installasjon i eneboliger og på privatmarkedet. ”Men vi har alltid hatt fokus på å holde kunnskapen innen automatikerfeltet vedlike i bedriften, slik at vi har kunnet påta oss Automasjonsjobber også,” sier Ove Lura, daglig leder for firmaet. Marked i endring Denne kunnskapen kommer ekstra godt med nå, som man ser en veldig endring i markedet. Folk ønsker seg dyrere, mer avanserte løsninger, og er tilbøyelige til å bruke atskillig mer penger på det elektriske anlegget enn hva vi så for bare noen år siden. De største anleggene i eneboliger og leiligheter er nå datastyrte, dvs at knapper og brytere kun gir signaler til husets hjerne, som igjen vet hva den enkelte bryter er til. Dette vil igjen si, at man kan ”logge seg

Lønnsomt for sluttkunden -Vi er veldig opptatt på å levere til konkurransedyktige priser, og at sluttkunden vet nøyaktig hvordan det blir. Jeg har flere møter med sluttkunde gjennom prosessen, samt befaring på byggeplassen før arbeidet igangsettes, for at kunden skal vite nøyaktig hvordan det blir. På den måten vet kunden at lampen treffer der de ønsker, og at stikkontakten kommer der de hadde tenkt. Og det er jo at kundene blir fornøyde det hele tiden handler om, både for Fjogstad-Hus, og for oss,” smiler en travel Ove, før han må haste videre i møte med en annen Fjogstad kunde.

www.fjogstad-hus.no Tett trapp, i et av våre hus på Årsvoll

MARKEDSAVDELINGEN AS - 2007

Sandnes Automasjon er et elektrofirma, opprinnelig fra Sandnes, som har drevet i snart 22 år. Firmaet har i den senere tid flyttet ut av kommunen, til Jåttåveien 92 midt mellom Hinna og Forus. Sentralt, tilgjengelig og med bra lagerplass.

Kundevennlig samarbeid Samarbeid med Fjogstad-Hus har Sandnes Automasjon hatt lenge: -Det begynte med noen småjobber for flere år siden, og så har det utviklet seg etter hvert. Nå har vi 4-5 av våre 10 ansatte nærmest på permanent basis hos Fjogstad Hus. Samarbeidet oss i mellom fungerer så bra fordi vi har en veldig åpen dialog, og fordi at Fjogstad slipper oss til tidlig i prosessen. Dette, sammen med høy grad av fleksibilitet mellom elektrikerne og tømmermennene fører til et dynamisk og lønnsomt samarbeid.

Fjogstad-nytt 2007-3  

Internmagasin for Fjogstad-Hus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you