Page 1

fjogstad t t y n

Informasjonsblad for Fjogstad-Hus • Nr. 2 - juni 2006 •

Innhold:

- Fra kontorene - Besøk fra Orknøyene - Arne har ordet - Erik F. blir pensjonist - Leverandøren: Sørbø Trelast

Malo-Hus

NS Bygg Boligbyggeren FH Ryfylke FH Sandnes/ HK FH Jæren

Sylling

Fjogstad-gruppen Består i dag av 7 firma der vi har 50% eierskap eller mer. I tillegg eier vi 25% i Fem i Vekst. Vi er lokalisert på Bryne, Jørpeland og i Sandnes samt på Sola.

Årgang 1

Representantmøte 9. og 10 mars avholdt vi representantmøte på “Høvleriloftet”. Hovedemnet for dagene var prosjekt/feltutbygging samt lavenergi. Torsdagen ble i sin helhet viet feltutbyging/ prosjektutvikling. Det er klart at det er et langt og møysommelig arbeid som ligger bak hver eneste avtale om erverv av grunn. (Ivar jobber i noen saker i et 30-års perspektiv)

Finansiering av prosjekt Representanten fra finansverdenen var opptatt av ryddighet, god presentasjon, og ikke minst nøkterne vurderinger av nye prosjekt. Bruk finansinstitusjonene som ”sparringpartenere”. Det sitter ikke så rent lite kompetanse, ikke minst om markedet, hos denne faggruppen.

Flere av innlederne hadde fokus på alle de feller som kan ligge skjult ”under hver eneste eiendom”. Viktigheten av å sjekke ut alle mulige gamle avtaler knyttet til eiendommen, og gjøre ting i rett rekkefølge, kunne ikke understrekes nok.

Selskapsstruktur Hvorfor har vi så mange selskap? Hvorfor skille mellom eiendomsselskaper og driftsselskaper? Dette ble belyst med eksempler på muligheter og utfordringer knyttet til flere selskap.

Nyttig foredrag av Håkon Rege Til møtet hadde vi og vært så heldige å få ordføreren i Sola, Håkon Rege, til å snakke om det offentliges rolle i utbyggingssaker.

Nye hustyper Nye hustyper ble presentert, tanker om markedsutviklingen. Diskusjon om eksisterende katalog er alltid viktig under disse sammenkomstene. Hvilke erfaringer gjør vi, hva etterspør markedet, hvilke hus kan tas ut og hva bør disse erstattes med osv.

Han var meget klar for egen kommune: “Ta gjerne kontakt og orienter oss politikere om hva dere tenker, hvilke planer dere har. Men han var også tydelig på at sakene skulle forberedes for politisk behandling av kommunens administrasjon. Dette er Sola for øvrig var iferd med å styrke, nettopp med tanke på å stå bedre rustet i forholdet til utbyggere som oss. Forsøk gjerne å påvirke politikerne i behandlingsprosessen. Det er et problem for kommunen at gamle gjeldende planer ikke er gode nok for dagens behov om fortetting og videre utvikling av disse områdene. Personlig var ordføreren ikke spesielt glad i en del av den fortettingen som finner sted hans kommune.

Det sosiale ved slike sammenkomster er for mange av de tilreisende like viktig som det rente faglige: Kvelden ble både lystig og trivelig! Fredagen ble viet: ”Gjetting” omkring de nye tekniske forskriftene som vil påvirke alles hverdag, samt gjennomgang av vårt Lavenergiprosjekt på Sola!

Lavenergiprosjektet på Sola kan vise til imponerende resultater , og inngikk som en viktig del av representantmøtet.


Arne har ordet: Så var den her igjen, sommerferien. For de av oss som har levd en stund, virker det som om vi akkurat har satt bort julepynten. Derfor er det om å gjøre at vi bruker disse velfortjente ukene til glede og nytte for både oss selv og våre omgivelser. Vi er midt inne i et hektisk år. Alle mann står på, og det gir resultater. Vi ligger allerede godt foran fjoråret i produksjon. Dette skyldes økt innsats på alle fronter og jevn tilstrømning av startklare jobber. Dessuten har det har vært lite dødtid i vinter. Vi går spennende dager i møte både på Jæren, Ryfylke og Sandnes som alle har sine store prosjekter. Sørhallet 6 enheter, Klippen 8 enheter og Litalaberget 28 enheter, som alle legges ut for salg i disse dager. I tillegg har vi besluttet oppstart på de to siste blokkene i Hommersandparken. Når salget både på våre vanlige hus og rehabiliteringsmarkedet også går bra, burde verden se lys ut. Og det gjør den. Jeg har en tid vært bekymret for hvordan vi skulle få produsert alt vi selger. Denne bekymringen er nå avtagende. De fleste av dere var på allmøte i mai, der vi kunne presentere mange nye medarbeidere. Til tross for at to mann fant seg et nytt yrke og sluttet hos oss, har vi nå økt staben vår med over 20% ute. Samtidig har Bjørn fått lenge etterlengtet hjelp inne. Det er svært gledelig at så mange av dere som var i markedet for ny jobb, valgte vårt lag. Det er vi overbevist om var et lurt valg, og velkommen skal dere være! Vi har vært, og skal fortsette å være, et kjempelag som skal produsere gode resultater i framtiden, som vi har gjort til nå. I tillegg skal vi ha det godt sammen. Vi ser fram til en hyggelig tur til Skagen med flest mulig av dere. Ekstra hyggelig er det denne gangen å kunne invitere med ledsagere. Det eneste jeg lurer på er hvorfor dette skulle skje når jeg er i Santa Pola, planlagt?? Men pytt pytt, alle kan ikke få med alt, jeg er sikker på at dere som reiser får en hyggelig tur. Vi er blitt så mange nå ( over 70 ansatte) at det er mange som ikke kjenner hverandre. Det kan vi få gjort noe med både på denne turen, og ved senere anledninger. En annen sak som er gledelig for oss alle: vi har ikke registrert alvorlige skader med årsak i manglende sikring eller uforsiktighet i det året som er gått. Dette viser at terping på sikkerhet og ikke minst de investeringer vi har gjort, er riktig. Vi har fortsatt småskader og uønskede hendelser så det er ingen grunn til å slappe av! Helsa vår skal vi passe på hver dag, hele dagen, også nå i sommer når vi har fri og skal kose oss. La ferien bli det den var tenkt å være, noen uker der vi får gjort en del av det vi ikke fikk tid til i den travle hverdagen, sammen med familie og venner. God sommer og velkommen tilbake til en travel høst og vinter! Arne

Besøk fra Orknøyene Som mange av dere vet, har vi i snart 40 år hatt en forbindelse med Shetland og de siste 15 årene Orkenøyene. ”Vår mann” mann på Orknøyene, Stan Pyke som til nå har kjøpt ca 40 hus fra oss kom på besøk. Kona Karen, sønnen Steven som nå er på vei inn i bedriften, og en av tømrerbasene Shugg, var med på turen. Vi hadde en drøm om å vise dem 17. mai i sol og vårprakt. Dere vet alle hvordan dagen ble! Turen var ellers viet til lavenergi bygging. Vi gjennomgikk de resultater vi hadde oppnådd, pekte på de områdene som var kritiske, ikke minst understreket vi at dette ikke var et tiltak som tømmermannen alene stod for. For å få en ordentlig gjennomgang og forståelse, besøkte vi først Systemair AS der Runar Danielsen tok i mot oss. Han understreket betydningen av å ha kontroll med luften som går inn og ut av huset. Systemair AS hadde en rekke løsninger på dette, men hovedkonklusjonen var at de nye enhetene med roterende varmeveksler var den beste! Utstillingen til Systemair er verdt et besøk for noen og enhver! Selv om Systemair har eget kontor i London, synes avstanden kortere fra Sandnes til Orkenøyene enn fra London til Orknøyene!! Vi dro videre til Moi, NorDan AS stod på programmet. Der ble vi tatt imot av eksportsjef Wilhelm Kranenborg , foruten den generelle presentasjonen av bedriftene. Ble det igjen fokus på hvordan vi kunne spare energi med å bedre U-verdien på vinduer og dører. Det ble vist eksempel på vindu med U-verdi helt ned mot 0,7 .

belastninger en glassflate kan motstå. Undertegnede ble bedt om å lukke vinduet med et vindtrykk tilsvarende 1,5 ganger orkan. Jeg klarte det ikke!! Alle deler, beslag, ble testet i laboratoriet ikke minst for slitasje. Etter laboratoriebesøket tok vi en rask tur gjennom fabrikken. Det er imponerende mengder med vinduer som formelig strømmer gjennom de store hallene hver dag. Byggeplassbesøk For å få et inntrykk av hvordan vi i praksis hadde løst tette problemene dro vi inn til Torstein’s hus på Hommersåk. Her er tettheten målt til 0,09 bare på vindsperren. Dette er det tettest målte hus i Norge!! Den tyske leverandøren av måleutstyret mente, i følge firmaet som utførte målingene, at dette måtte være noe av det tetteste som var bygget i hele Europa!!!! Her ble detaljer diskutert, forskjellige materialer vurdert. Våre venner fra Orkenøyene var mektig imponert!! Ved hjelp av rapporter utarbeidet for oss av Byggforsk fikk vi vist hvordan vi kan redusere fyringsutgiftene med over 70%, med de rette tiltakene. Besøk på Meisland trapp Etter ønske fra våre gjester besøkte vi og trappefabrikken til Kjell. Det er en lang vei fra de gamle trappefabrikkene, til dagens computer styrte produksjon. Vi ble mektig imponert over verktøy, overflater, og ikke minst det ferdige produkt. EF

Etter den generelle informasjonen ble vi tatt med ned i laboratoriet der testingen av produktene var et viktig ledd i NorDan’s kvalitetssikring. Det er like imponerende hver gang å se hvor tette vanlige lukkevinduer er, og ikke minst er det imponerende å hvor store Bildet øverst samt til venstre: Våre venner fra Orknøyene var mektig imponert av Prekestolen. Bildet over: Runar Damilesen (t.h.) hos Systemair demonstrerer og informerer.


Laust & fast fra jæren:

Det nimme seg sommerfærie igjen, forhåbentligvis mæ møje sol og goe varme. Nogen reise langt av gårde på tur, mens andre igjen trivest best heima rondt dørene. Litt vinter på Jæren gjorde at me fekk noge forskyvinga i oppstartane, men itte kvert kom me godt i gang mæ fleire store og omfattande hus og når snøen og frostå endele forsvant, hadde me snart fleire kunda så venta mæ færige gronnmura. Våren sjå osse blei litt spesielle i og mæ at to av våre mest vande lagbasa slutta for å begynna å sedja i samen kontormøble. I tillegg myssta me nå te færien ennå en snikker (les: tømmermann), som ville prøva noge aent. Då æ dæ jillt å oppleva at dei andre snikrane tæge ansvaret i situasjoen og verkelig står på vidare, nogen i nye rolla som lagbasa og andre så påtæge sæg meir ansvar. Litt flytting i gjengane blei der óg å så va me så heldige å konne ansedja fira nye kara. Så nå framøve æ der åtta-ni mann så “spigra” for osse og då meine me at me he kome styrka udav situasjoen. Før færien ska me starta salje av dei 12 huså på feltet i Sørhallet i Klepp og me håbe å bejynna på byggingå seinare i haust. Me he óg fått forespørsla frå nogen grunneigere som ønske omregulering av heile elle dele av eiendommane sine. Dæ æ en tidkrævande og langdryge affære mæ høyst usikkert utfall, men mer gjære så godt me kan og så vil framtiå visa kæ dæ føre te.

ra f t t y N ene r o t n ko

hei å hå Fra Jørpeland

Det var herlig å få sette seg ned og få skrive noen ord til Fjogstad-nytt - det føles som å sitte på en øde øy og høre fly lille fugl…………: Fuglen har landet, sommeren står for tur og vi i Ryfylke merke trykket. Jobber med å ha alle fire leilighetene i Steinhagen på Tungland malingsklar før ferien. De åtte leilighetene i Kjørebergvegen (Klippen) legge ut for salg i disse dager og det er allerede vist interesse for de. Utbyggingsavtalen med Strand kommune om åtte tomter på midtre Brauta på Jørpeland er så å si i boks. Fem tomter er allerede ”solgt”. Det ser lyst ut for oss på byggesiden i Ryfylke og mye nytt jobbes det med. Det store problemet er å få tak i flere fagfolk og ser at dette kan bli et problem. Har elles ansatt byggeleder Egil Hansen som passet godt inn i miljøet og første vers av fly lille fugel er allerede innøvet så dette lover bra. Egil sleid litt med leiebilen sin og de to vibene på Jæren gjorde det ikke bedre for meg etter at han hadde en arbeidsdag der ute. Heldigvis så var det i alle fall lettmetall felger på bilen og det gjorde sterkt inntrykk på Jæren og etter en dags lufting på kontorene der ute så var bensinlukten og borte. Til slutt vil jeg lyse fred over alle i Fjogstad-Hus og spesielt går tankene til Erik som skal begynne å ” nyda live på ein a`en måde” lykke til og en riktig god sommer til alle. Hilsen Bjørn (Breilars)

Et jillt eksempel på godt samarbeid, æ når me bygge fleire gonge for same kundane. To-tri lokale eiendomsutviklere he brukt osse te å bygga fleire enkeltvise og to- og firamannsboliga for seg og dæ æ me veldig godt fornødde me. En store del av gronnen te dette æ dei goe og fine teikningane så “damene våres” laga. Vibongaene he nå føye ud av reiret for i år og me glede osse te en velfjortjente færie og alt i alt ser me lyst på hausten og framtiå på Jæren. God sommar te adle.

På bildet ser vi fra venstre: Egil, Kristian, Svein Terje, Elling, Christer og Svein Inge.

Hilsen “stora vibå på Jæren” / C.T.

Pensjonisten For nokså nøyaktig 50 år siden hadde jeg min første jobb her i bedriften. Hver fredag (vi var så tunglærte at vi måtte gå på skolen lørdager også den gangen) etter skoletid var det min jobb å sope rennesteinen i Strandgaten og ”utforbi” Steinhuset i Langgt. 105, som den gangen var bedriftens hovedkontor. Jeg vet ikke hvor lang strekning dette er, men noen hundre meter var det nok! For dette fikk jeg 5,- kr gangen.

Siden har jeg innehatt de fleste funksjoner i bedriften, med utdannelse fra Norges Trelastskole var skjæring, høvling, tørking av trevirke naturlige arbeidsområder.I lære som tømmermann begynte jeg hos Per Skogland.

Etter hvert overtok jeg som daglig leder for bedriften, og hadde den funksjonen fram til bedriften ble delt og solgt. Arne overtok da som adm. dir og jeg fikk en friere rolle som styreformann de siste årene.

Etter endt utdannelse som ingeniør og økonom kom jeg tilbake til bedriften i 1973. Først som produksjonssjef, så som driftssjef.

Når jeg etterhvert trer ut av bedriften og skal bli pensjonist, vil jeg takke samtlige for det gode samarbeidet vi i alle disse årene har hatt. Noen av dere yngste vet knapt nok hvem jeg er, til dere vil jeg si; dere har valgt et spennende, allsidig yrke, som dere vil ha glede av hele livet. Til dere litt eldre, sørg for å lære opp de unge til å være stolte av faget sitt, og lær dem nøyaktighet!!! Erik F

På den tiden drev vi en betydelig handelsvirksomhet. Vi hadde egen tilskjæringsavdeling for hus med egen takstolpresse, høvlerivirksomhet, samt egen trelasttørke i tillegg til byggevirksomheten.


Fjogstad-Hus Strandgaten 21, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

n e r dø

Le

n a r ve

Sørbø Trelast

Vi vil i de nærmeste utgavene av Fjogstad-nytt, stifte bekjentskap med de viktigste av våre leverandører. Så hva er vel mer naturlig enn å starte med vår faste leverandør av trelast og byggevarer gjennom mange år; Sørbø Trelast. Daglig leder Morten Ødeskaug kan fortelle at Sørbø Trelast a/s har drevet i bransjen helt siden 1922, og har hovedkontor (et større byggvarehus som er Byggmakker-profilert og husavdeling) på Mariero, samt egen engrosavdeling for proffkunder på Vaulen (lager for trelast og byggevarer, produksjon/teknisk avdeling og dør -/kjøkkenterminal med Rogalands største utvalg i dører).

ekspeditøren trodde disse drillene var god kvalitet. Jo da, ekspeditøren svarte at det var de sikkert. Tydeligvis var kunden fortsatt ikke helt overbevist, for idet han skulle til å gå, spurte han: Du, tror du ikke denne drillen skulle vare livet mitt ut? Da kunne ikke ekspeditøren dy seg, og svarte: Jo da, det gjør den helt sikkert, så skrøpelig som du har blitt i det siste... Bildet over: Torbjørn Fjetland er leder av teknisk avdeling hos Sørvø Trelast.

”Det er underlig, dette forholdet til FH, reflekterer Ødeskaug. Sannsynligvis stikker det tilbake til den gangen da også Fjogstad var Byggmakker . Vi lærte hverandre godt å kjenne, kjemien stemte, og siden har samholdet bare utviklet seg. Det er vel som i ekteskapet; når begge parter går inn for å gjøre det best mulig for hverandre, så fungerer det godt og er positivt for begge parter”. Vi tar turen innom Sørbø’s engrosavdeling på Vaulen, hvor all produksjon og tilskjæring foregår. Her foregår konstruksjon, dimensjonering og produksjon av precut til nærmere 200 hus (byggesett) årlig. Det er her ”de skarpe hjernene” (teknisk avdeling) sitter. Vi treffer leder for avdelingen, Torbjørn Fjetland, grublende over noen avanserte tegninger fra, …ja nettopp FH. Fjetland kan fortelle at husene som sendes fra FH til Shetland, har satt ham på noen prøver innimellom. Her må alt klaffe, det er langt å ”stikke hjem igjen” for å hente det som ble glemt ……. Ellers går det stort sett greit. FH får ros for å være systematiske og ordentlige, samt at de er ute i god tid. ”Her stemmer alt, det er ingen sak med kunder som har slik orden i sysakene. Dessuten er det bare kjekke folk å samarbeide med. Dukker det opp et problem (og det skjer heldigvis ikke ofte), så løser vi det sammen. Dessuten har jeg veldig flinke folk med meg i avdelingen, en av dem (Guddi, red. anmerkn.) er jo opplært hos FH”, sier en fornøyd Fjetland. En god historie:=) Dere har jo holdt på i mange år, så da har du gjerne en historie vi kan få med på tampen ? ”Ja, det skjer jo stadig noe artig. Her for en tid tilbake hadde vi annonsert driller til en fantastisk lav pris, og en pensjonert byggmester kom for å sikre seg en av disse. Ekspeditøren fant drillen som kunden ville ha. Kunden spurte om disse drillene var bra, og ekspeditøren trodde nå det. Etter en stund spurte kunden igjen om

www.fjogstad-hus.no

Til vestre: Gudleik Engen, eller bedre kjent som “Guddi”.

Fjogstad-nytt 2006-2  
Fjogstad-nytt 2006-2  

Internmagasin for Fjogstad-Hus