Page 1


filghodu

Ejja suq minn hemm !!

2


Mil-lum ‘il quddiem, HADD ma jaqsam it-triq wahdu !

it-triq perikoluza

U JEKK JAQBADNA l-guh

immens u biex tghaxxaq kollox it-”traffic lights” mhumiex jahdmu

hadd ma jaqsam it-triq wahdu

3


hi..hi..hi..

baldu, baldu ! trid nohorgu minn hawn ? ...ghandi idea brillanti

4

LE majsi ! Mela ma smajtx x’qallek missierek ?


fejn hu majsi ?

EJJA MMORRU Nilaghbu

5


6


ahhh..

ahh dak il-gobon kollu

sar il-hin ghall-ikel

7


HUH?!

LE,LE LE..!!

HUH?!

Qisu il-lehen ta’ majsi

8

x’inhi ?? sejjah lil gobnu minnufih..


Gej !!

Gobnu...! gobnu....!!!

Sejjahtlu lil Gobnu?

iva ta..

9


hmm..

ghandi bzonn hbula, ghodda u erba’ grieden ohra...

10

smajtu x’qal.. ejja haffef !!


iLBSU iC-CiNTURiN !!

bilmod !!

bilmod !!! prosit ta, oqoghdu ghagglu forsi ttiru !

hmm..

11


Waaaaa

qed tahdem issa, aghfsu l-buttuna !!

Ara fejn hi l-problema

12


issa pullu..

Grazzi awrelju !

13


ahfirli pa, ma missnix hrigt fit-triq wahdi..

ibni, jien nghidlek ma tmurx wahdek ghaliex inhobbok u naf kemm tista’ tkun ta’ periklu it-triq !!

14


Grazzi intom lkoll hbieb..

Grazzi pa talli salvajtni..

nispera tghallimt minnha din !!

tlaqna issa

gobon ?! fejn ?!! kien hemm kull gmiel ta’ gobon pa..

15


Majsi - Comic Book  

A comic book designed for children of the ages 8 and 12 regarding awareness on road safety.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you