Issuu on Google+


filghodu

Ejja suq minn hemm !!

2


Mil-lum ‘il quddiem, HADD ma jaqsam it-triq wahdu !

it-triq perikoluza

U JEKK JAQBADNA l-guh

immens u biex tghaxxaq kollox it-”traffic lights” mhumiex jahdmu

hadd ma jaqsam it-triq wahdu

3


hi..hi..hi..

baldu, baldu ! trid nohorgu minn hawn ? ...ghandi idea brillanti

4

LE majsi ! Mela ma smajtx x’qallek missierek ?


fejn hu majsi ?

EJJA MMORRU Nilaghbu

5


6


ahhh..

ahh dak il-gobon kollu

sar il-hin ghall-ikel

7


HUH?!

LE,LE LE..!!

HUH?!

Qisu il-lehen ta’ majsi

8

x’inhi ?? sejjah lil gobnu minnufih..


Gej !!

Gobnu...! gobnu....!!!

Sejjahtlu lil Gobnu?

iva ta..

9


hmm..

ghandi bzonn hbula, ghodda u erba’ grieden ohra...

10

smajtu x’qal.. ejja haffef !!


iLBSU iC-CiNTURiN !!

bilmod !!

bilmod !!! prosit ta, oqoghdu ghagglu forsi ttiru !

hmm..

11


Waaaaa

qed tahdem issa, aghfsu l-buttuna !!

Ara fejn hi l-problema

12


issa pullu..

Grazzi awrelju !

13


ahfirli pa, ma missnix hrigt fit-triq wahdi..

ibni, jien nghidlek ma tmurx wahdek ghaliex inhobbok u naf kemm tista’ tkun ta’ periklu it-triq !!

14


Grazzi intom lkoll hbieb..

Grazzi pa talli salvajtni..

nispera tghallimt minnha din !!

tlaqna issa

gobon ?! fejn ?!! kien hemm kull gmiel ta’ gobon pa..

15Majsi - Comic Book