Page 1

DIN UDDANNELSE PÅ GODSBANEN EFTERÅR 2014

godsbanen.dk | facebook.com/godsbanen Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C


SUPPLER DIN UNDERVISNING MED KULTURELLE TILBUD FRA GODSBANEN Godsbanen i Aarhus rummer en lang række forskellige tilbud til uddannelser. I den nye folkeskolereform er der lagt vægt på værdien af tværgående samarbejder mellem kultur- og uddannelsesinstitutioner. I dette katalog kan du som underviser i folkeskolen, eller på en ungdomsuddannelse finde en række konkrete samarbejdsmuligheder med nogle af de forskellige aktører på Godsbanen. Der bliver løbende afholdt en række arrangementer, som kan integreres i de forskellige uddannelser, og udover at integrere et konkret arrangement i undervisningen, er der også mulighed for mere skræddersyede forløb, der kan supplere den daglige undervisning i skolen. Du kan i det følgende orientere dig i et varieret udvalg af muligheder. Ryk undervisningen ud af klasselokalet og brug Godsbanen, eller få besøg af kulturaktører på skolen i forbindelse med et undervisningsforløb. God fornøjelse med læsningen. - 1-


INDHOLD GODSBANEN SOM CASE.............................................. S. 3 GODSBANEN PÅ DIN SKOLE........................................ S. 5 AARHUS FILMVÆRKSTED............................................ S. 7 TEATER KATAPULT....................................................... S. 11 AARHUS LITTERATURCENTER.................................. S. 13 GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER......................... S. 15

-2-


GODSBANEN SOM CASE

I forbindelse med undervisning relateret til innovation, iværksætteri, kunst og kultur efterspørges samarbejde med virksomheder ofte. Det giver eleverne muligheden for at arbejde med en konkret virksomhedscase og derigennem opnå praktisk erfaring. Den Selvejende Institution Godsbanen tilbyder eleverne at arbejde med løsningsforslag til konkrete problemstillinger på Godsbanen.

-3-


BESKRIVELSE Forud for forløbet: Dialog mellem Godsbanen og uddannelsesinstitutionen omkring problemstillingen, så den tilpasses elevernes kompetencer og undervisningens formål. DAG 1 Rundvisning på Godsbanen hvor I kan se, hvad I kan bruge Godsbanen til og præsentation af problemstillingen. DAG 2 Eleverne arbejder med problemstillingen og benytter f.eks. Godsbanens Åbne Værksteder til at lave prototyper, som knytter sig til deres ideer. DAG 3 Eleverne færdiggør deres projekt og fremlægger for lærerne og f.eks. en repræsentant fra Godsbanen. -4-

KURSUSSTED På skolen / Godsbanen

TID

Efter aftale

PRIS

Efter aftale

KONTAKT

Kim Bisgaard bisgaard@godsbanen.dk


GODSBANEN PÅ DIN SKOLE

Udover mulighederne for undervisning på Godsbanen er der også mulighed for at rykke Godsbanen ud til uddannelsesinstitutionen. Det kan eksempelvis foregå ved, at en repræsentant fra Den Selvejende Institution kommer ud på uddannelsesinstitutionen og holder et oplæg om Godsbanen, som enten er helt overordnet eller omhandler et specifikt område. Der er også mulighed for at få en medarbejder fra Godsbanen til at komme ud og afholde en workshop omkring en konkret problemstilling.

-5-


BESKRIVELSE Et forløb kunne eksempelvis se således ud: � Introducerende oplæg om Godsbanen � Præsentation af en case � Eleverne arbejder i grupper med casen og får sparring fra Godsbanens repræsentant undervejs � Eleverne fremlægger deres ideer og giver hinanden feedback Et eksempel på en case kunne være: “Hvordan kan man gøre Godsbanen attraktiv for jeres målgruppe?”, “Udarbejd et kunstprojekt til Godsbanens næste åbent hus arrangement” eller lignende.

KURSUSSTED På skolen / Godsbanen

TID

Efter aftale

PRIS

Efter aftale

Der kan også være mulighed for at få en kunstner / kulturfaglig fra Godsbanen til at komme ud på skolen og fortælle om sit arbejde med en specifik kunstgenre. -6-

KONTAKT

Kim Bisgaard bisgaard@godsbanen.dk


AARHUS FILMVÆRKSTED Århus Filmværksted tilbyder i samarbejde med filmskolen Station Next en række film- og medieaktiviteter til mellemtrinnet og udskolingen.

-7-


LÆR AT UDNYTTE DE DIGITALE MEDIER I ALLE SKOLENS FAG Læringsværktøjet SmåP tilbyder en genvej til undervisning med digitale medier i alle fag. SmåP-aktiviteterne tager udgangspunkt i syv mediekompetencer og aktiviteterne kan produceres på 1 - 6 lektioner. Alle aktiviteter er selvinstruerende og henvender sig til brugere fra 10 år og opefter. SmåP er et godt værktøj til understøttende undervisning. Klassen får en gennemgang af de digitale mediers muligheder. Efter en kort introduktion til den gratis hjemmeside SmåP.dk går eleverne i gang med at producere små medieproduktioner på eget udstyr: smartphones, bærbar, PC, tablets. Dagen sluttes af med præsentation af produktionerne og konstruktiv kritik. Eleverne vil efterfølgende kunne arbejde videre med aktiviteterne på SmåP.dk. -8-

KURSUSSTED På Skolen

UDSTYR

Adgang til Smartboard/ Videoprojektor

TID

5 timer

PRIS

850 kr + moms

KONTAKT

Trine Hansen tha@afv.dk


AARHUS FILMVÆRKSTED Århus Filmværksted tilbyder i samarbejde med filmskolen Station Next en række film- og medieaktiviteter til mellemtrinnet og udskolingen.

-9-


PROFESSIONEL HJÆLP TIL AT KOMME GODT I GANG MED FILMPRODUKTION PÅ SKOLEN Ønsker I professionel hjælp til at komme godt i gang med jeres filmproduktion i skolen, så kan vi tilbyde et forløb,hvor I bliver hjulpet i tilrettelæggelsen, så muligheden for, at der kommer noget godt ud af anstrengelserne, bliver meget større. I kan vælge at producere dokumentarfilm, kortfilm (fiktion) eller en reklamefilm i grupper af 3-8 elever afhængig af filmtypen. Kurset tager udgangspunkt i det gratis produktionsværktøj FilmlinjenTema.dk.

KURSUSSTED På skolen

UDSTYR

Skolens eget udstyr Adgang til Smartboard/ Videoprojektor

TID

DAG 1: HVORDAN PRODUCERER MAN EN FILM Med udgangspunkt i det netbaserede værktøj Filmlinjentema.dk får klassen et overordnet indblik i, hvordan man starter og gennemfører en produktion. Herefter arbejder eleverne i deres grupper, og bliver vejledt i tilrettelæggelsen af produktionen (forproduktion) af en producer, så de kommer godt i gang.

Introduktion til læreren: 5 timer Projekterne kan strække sig over uger, måneder eller endda halve år.

PRIS

Når eleverne er færdige med filmene, kommer de hen på Århus Filmværksted og holder premiere for klassen og produceren, som giver konstruktiv kritik, så de får evalueret forløbet på en professionel måde. - 10 -

850 kr + moms

KONTAKT

Trine Hansen tha@afv.dk


TEATER KATAPULT

Hos Teater Katapult kan eleverne "slå autopiloten fra" og opleve nye, tankevækkende teaterforestillinger om den samtid, vi lever i her og nu. Teatrets egne professionelle produktioner, samt gæstespil fra ind- og udland blander sig med comedy, storytelling og forestillinger fra talenter på vej frem.

- 11 -


Fra venstre mod højre: ”Bye Bye Yue Yue” - Sophie Zinckernagel fra Katapults egen forestilling modtog en TalentReumert for sin rolle. ”Feral” - skotsk animationsteater i verdensklasse, der spiller 14. september 2014 til 15. februar 2015.

KURSUSSTED

Teater Katapult

BESKRIVELSE Der forefindes undervisningsmateriale til udvalgte forestillinger, og vi kan arrangere talks med kunstnerne efter forestillingen. På Katapult arbejder vi en del med udvikling af ny dansk dramatik samt storytelling, så vi kan tilbyde workshops for elever, hvor de kan lære teknikker til at skrive dramatik samt lære at fortælle deres egen historie mundtligt og indefra (i samarbejde med Lynhistorier).

- 12 -

TID

7 lektioner á 3 1/2 time

PRIS

1.000 kr pr. deltager

KONTAKT

Torben Dahl Torben@katapult.dk


AARHUS LITTERATURCENTER Tilbud til gymnasieskoler om forfatterbesøg: Oplæsning – Skriveworkshops – Oplæg om litteratur & forfatterliv

Aarhus Litteraturcenter tilbyder at sende en forfatter ud på skolen. Et sådan besøg kan strække sig fra en dag til et længere forløb.

- 13 -


BESKRIVELSE Det handler om at give eleverne en oplevelse af det legende, eksperimenterende og humoristiske ved litteraturen. En oplevelse af litteratur som noget tilgængeligt - både at tale om og selv at praktisere.

KURSUSSTED

DET KORTE FORLØB er et oplæg om dansk litteratur – evt. også om den besøgende forfatters forfatterskab, samt en oplæsning af den pågældende litteratur. Her kan en skriveøvelse for eleverne også inkorporeres. I DET LANGE FORLØB er det muligt at praktisere en eller flere skriveøvelser, hvor eleverne selv kan skrive ud fra nogle fastlagte rammer og samtidig få konstruktiv kritik på egne tekster; her kan samtalen om litteraturen få lov at folde sig ud mellem forfatteren og eleverne. Det korte forløb med oplæg og oplæsning vil også kunne indgå i dette forløb. - 14 -

På skolen

TID

1 dag / længere forløb

PRIS

2.000 kr pr. dag (det er muligt at opnå støtte til honoraret)

KONTAKT

Christian Djurhuus djurhuus@litteraturen.nu


GODSBANENS ÅBNE VÆRKSTEDER Godsbanens Åbne Værksteder for skoler: Her kan I arbejde på enten et enkelt værksted eller på flere af værkstederne på samme tid.

- 15 -


GRAFISK VÆRKSTED I Grafisk Værksted kan I fremstille informations- og præsentationsmaterialer som brochurer, flyers, blade, bøger, plakater, eksamensopgaver og meget andet. Grafisk Værksted består af en it-afdeling, kopicenter, en storformatafdeling og en efterbehandlingsafdeling.

KURSUSSTED

Godsbanens Åbne Værksteder

TID

Efter aftale

FORMVÆRKSTEDET På formværkstedet kan I arbejde med form, skulptur og design i forskellige materialer som ler, gips mm. Der er elektriske drejeskiver til at dreje kopper, skåle osv., store arbejdsborde på hjul, gulvkavaletter og sprøjtekabine til glasering af keramik. Værkstedets tætte samarbejde med tekstilværkstedet giver også mulighed for at lave print på glas og keramiske overflader. - 16 -

PRIS

Kontakt værkstederne

KONTAKT

Grafisk Værksted: oca@aarhus.dk Formværkstedet: form@godsbanen.dk


METALVÆRKSTEDET I metalværkstedet kan I svejse, lodde, lave pladearbejde og meget andet. Vi har alt det nødvendige håndværktøj og maskiner: fx plade – og rørbukker, bænksliber og værktøj til gevindskæring. Vi har også en metaldrejebænk, fræser og en maskinsaks, der kan klippe op til 7 mm jernplade. I kan købe de fleste materialer hos os – og vi skaffer gerne det, vi ikke har.

KURSUSSTED

Godsbanens Åbne Værksteder

TID

Efter aftale

MULTIVÆRKSTEDET

PRIS

I multiværkstedet kan I få udskåret eller graveret ting med lasercutter: fx. møbeldele, arkitekturmodeller, mønstre, tekstiler, smykker, logoer mm. Lasercutteren er computerstyret og skal have en vektorbaseret grafikfil at skære efter. Den kan I lave i fx Adobe Illustrator, AutoCad, CorelDraw, Rhino eller Inkspace. I kan få skåret i alt fra træ til stål, metal, papir og stof. - 17 -

Kontakt værkstederne

KONTAKT

Metalværkstedet: metal@godsbanen.dk Multiværkstedet: lasercutter@ godsbanen.dk


TRÆVÆRKSTEDET I træværkstedet finder I alt, hvad I kan ønske jer af håndværktøj, maskiner og materialer. I kan bygge efter eget design: fx stol, reol eller bord, I kan reparere ting, lave teaterkulisser, mock-ups etc.

KURSUSSTED

Godsbanens Åbne Værksteder

Kom med jeres gode idéer, så finder vi en løsning.

TID

TEKSTILVÆRKSTEDET

Efter aftale

På tekstil- og serigrafiværkstedet kan I arbejde med serigrafi og grafik. Her kan I arbejde med rammetryk på stof, papir og andre materialer. Der er mange muligheder for at overføre tekst, mønstre eller fotografi. Vi arbejder med mange forskellige teknikker og farvestoffer. I kan indfarve jeres tøj og lave tie & dip dye, og I kan trykke t-shirts på trykkarrusellen med op til fire farver. Det er også muligt at fremstille en metervare med rapporttryk på vores 7,5 m. lange trykbord. - 18 -

PRIS

Kontakt værkstederne

KONTAKT

Træværkstedet: trae@godsbanen.dk Tekstilværkstedet: tekstil@godsbanen.dk


GODSBANEN.DK

Godsbanens uddannelseskatalog  

Undervisningstilbud til uddannelsesinstitutioner

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you