Page 1

Marjolein Kloet

Presentatie 2011

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda 06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m


profiel Marjolein Kloet

Ik ben een zelfstandig werkende grafisch ontwerper in de regio Breda. Vanuit de visie van de opdrachtgever ontwikkel ik een concept als basis voor het ontwerp. Ik werk op een manier waarin ik samen met de opdrachtgever op zoek ga naar de identiteit van het product/bedrijf. Door het onderzoek dat ik doe, de associaties en de verbindingen die ik maak zorg ik ervoor dat een ontwerp een concept heeft, een onderliggende laag, een kwinkslag.

Door mijn achtergrond bij een stedenbouwkundig en landschapontwerpbureau ben ik bekend met dit vakgebied. Als grafisch ontwerper ben ik in staat om goed in te leven in zowel de opdrachtgever als in zijn doelgroep, zodat ik de vertaalslag kan maken naar een media-uiting. Mijn ontwerpen kunnen door hun eenvoud worden getypeerd als illustratief en krachtig, waarbij het vormgeven van teksten als rode draad is verweven in het gehele ontwerp. Ik kan voor u een kritische sparringpartner zijn die een frisse blik van buiten geeft.

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda 06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m


portfolio Marjolein Kloet 1

Portfolio 1 Ontwerp website BGSV, bureau voor stedebouw, www.bgsv.nl op de homepage van het stedenbouwkundig bureau BGSV staat nu een blog waarin allerlei vakgerichte actualiteiten over projecten, prijsvragen en medewerkers staat. Deze werd wekelijks door mij aangevuld.

de achtergrond foto behoort bij de nieuwste actualiteit, deze wordt ook wekelijks vervangen. Iedere week is er dus een nieuwe homepage!

met een klik op deze pijltjes schuift er een andere afbeelding in de layout.

Marjolein Kloet Grafisch ontwerper Piersonhorst 14 bij Breda) 4871 HG Etten-Leur (na t 076-502 33 66 2 m 06-203 36 29 l ink www.marjole loet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO


portfolio Marjolein Kloet 2

2. De hoofdprogramma’s

Strategische Regiovisie

Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar Gebiedsontwikkeling Maasduinen keuren, kiezen en excelleren

Toerisme en recreatie staan hoog in het vaandel

Recreatie en Toerisme Recreatie en toerisme zijn sectoren waarin, als we kwaliteit bieden, veel werkgelegenheid zeker voor jongeren aanwezig is. Voor de stedelijke regio’s vervult de regio een belangrijke toeristisch-recreatieve functie, een functie die in belang zal toenemen. In het perspectief van de regio Venlo kunnen wij de groene component vormen waarbij die functie gecombineerd wordt met gezonde, duurzame, verantwoorde en veilige voeding. De groene component wordt vooral gedragen door de natuur (de Maasduinen), de beekdalen en het Maas22

landschap. De cultuurcomponent door de diverse monumenten in de regio, het bewogen verleden en de aanwezigheid van een groot aantal kunstenaars. Er zijn in de regio geen bezoekersintensieve toeristische dagattracties. Die passen ook niet bij het profiel van kleinschaligheid, puurheid en authenticiteit. De toerist zal steeds vaker vragen om kwaliteit, gezondheid en gezonde voeding, wellness en een ´beleefbare´ omgeving: een omgeving die laat zien hoe ze is ontstaan en welke verhalen daarbij horen en zo toont wat haar identiteit is. 23

Strategische Regiovisie 3. De baisprogramma’s

2. De hoofdprogramma’s

Regionale agenda

Regionale agenda Bergen, Gennep, Mook en Middelaar Gebiedsontwikkeling Maasduinen

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp

4

Uniek Woongenot, daar gaan we voor

keuren, kiezen en excelleren

Portfolio 2 Ontwerp serie boeken voor Bergen, Gennep, Mook en Middelaar in opdracht van Riek Bakker. De Strategische Regiovisie werd o.a. gegeven aan inwoners van de betrokken dorpen, om het project voor hun leesbaarder en interessanter te maken. De visie moest dan ook mensen trekken om verder dan de eerste pagina te lezen en dit heeft geresulteerd in een layout van een tijdschrift. Ieder hoofdstuk heeft de uitstraling van een artikel. Er is gebruikt van veel grote sfeerfoto’s, getekende kaarten met herkenbare pictogrammen van bestaande gebouwen. De dorpen waarop deze Strategische Regiovisie op van toepassing is, zijn gelegen in het landelijke Limburg. De sfeer van dit gebied wordt teruggebracht door de keuze van het karton op de omslag. Een ander detail wat terug te vinden op de voorkant en verder in de visie zijn de snel geknipte randen, hierbij wordt verwezen dat het een schetsverzamelboek is geworden. Meer informatie: www.strategischeregiovisie.nl

6

3 8 7 2

Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda

5 1

2. De hoofdprogramma’s Wonen Excellent wonen Binnen de wooneconomie is nog plaats voor een excellent, onderscheidend woonmilieu met ruimte voor verschillende wooncategorieën. Het betreft een milieu dat de stedelijke centra Arnhem/ Nijmegen en Venlo niet kunnen bieden. Dit woonmilieu zal de karakteristieken

het vervolgboek: Regionale Agenda

14

verbindingen en netwerken

van de regio benutten en versterken. Het gaat hier niet om grote aantallen. De kleinschaligheid en het respect voor het landschap maken dit woonmilieu tot een aantrekkelijk en exclusief geheel. Vóór alles moet dit woonmilieu duurzaam en zelfvoorzienend in de energiebehoefte zijn en bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

1. nieuwe rondweg Wanssum-Tradeport de Peel en nieuwe weg naar Kevelaer (D) 2. agriroute 3. busverbinding naar Gogh (D) 4. nieuwe rondweg Mook-Groesbeek 5. nieuwe fietsbrug over de Maas 6. nieuwe autobrug over de Maas 7. fietsroute langs de Maas 8. fietsroutes naar Duitsland

15

32

Voor de noord-zuid verbinding is de ontsluiting gewaarborgd in de N271. In oost-westelijke richting is zowel voor het autoverkeer als het fietsverkeer een stevigere aanhechting op de gemeenten aan de overzijde van de Maas noodzakelijk. De drie bestaande aansluitingen (Nijmegen, Gennep en Well) houden de regio voldoende bereikbaar vanaf het rijkswegennet, maar voor de regionale bereikbaarheid is dit niet voldoende. Het gaat hier om de (veer)verbindingen met Venray, Boxmeer en Cuijk. Toeristisch is de uitbreiding van het fiets-, wandelen vaarnetwerk nodig. Men moet door het gebied kunnen dwalen. Van oost naar west en van noord naar zuid in de vorm van lussen, en visa versa. Wat betreft het openbaar vervoer is de regio al uitstekend bereikbaar per vliegtuig. De steden en dorpen in de flanken van de regio, zowel in Duitsland als in het Brabantse, zijn uitstekend bereik-

baar per trein. Het aanvullende openbaar vervoer op regioniveau is echter onvoldoende. Op regionale schaal vragen wij aandacht voor het verhogen van de bereikbaarheid van vliegveld Weeze vanuit Venlo, Venray. De huidige route naar Kevelaer is te zwaar belast en vanuit veiligheid onvoldoende.

06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m

Naast fysieke verbindingen zijn ook verbindingen tussen overheden, tussen gemeenten en het maatschappelijke middenveld en ondernemers een basisvoorwaarde voor succes. Wij zullen afspraken gaan maken met de stedelijke regio’s met de provincie Limburg en met het land van Cuijk om onze ambities te onderschrijven en te ondersteunen. Noodzakelijk voor de kwaliteitslag is ook dat er verbindingen moeten worden gemaakt tussen functies en programma’s omdat daar veel meerwaarde uit te halen is.

33


portfolio Marjolein Kloet portfolio Marjolein Kloet

3

Portfolio 3 In het kader van een studiereis georganiseerd voor gerenommeerde stedenbouwkundig ontwerpers, architecten en landschapsarchitecten heb ik een serie reisgidsen ontworpen. Deze studiereis ging langs bijzondere gebouwen van musea in de Verenigde Staten. Op de verschillende omslagen staan geabstraheerde illustraties van beroemde gebouwen van Amerikaanse musea. De kleuren zijn rood, wit, blauw naar de Amerikaanse vlag.

handout studiereis verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009

praktische gids studiereus verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009

programma

gids voor de organisatie

studiereis verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009

studiereis verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009

programma

gids voor de organisatie

studiereis verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009

studiereis verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009

de titelnaam is een logo geworden van de praktische gids naam van de studiereis, in de hoofdletters ziestudiereus je verenigde staten van amerika 3 - 19 april 2009 USA terug

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda 06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m


portfolio Marjolein Kloet 4 Portfolio 4 Logo met bijbehorende huisstijl voor Krijger Advies. Dit is een klein bureau gespecialiseerd in juridische zaken in omgevingsrecht. Het bureau is vooral werkzaam in het buitengebied en het wordt geleid door een pittige dame die met de laarzen aan in het veld gaat kijken waar het probleem zit. De drie vlakken staan voor de hoofdbestandelen van het buitengebied, akkers, weilanden en bos. In het midden van het logo komen de drie vlakken bijelkaar en symboliseren hiermee het werkveld van Krijger Advies.

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda 06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m


portfolio Marjolein Kloet 5 Portfolio 5 Logo met bijbehorende huisstijl voor Residence Dagmara. Residence Dagmara is een onderdeel van hotel de Draak op de monumentale Markt van Bergen op Zoom. Hotel de Draak is het oudste hotel van Nederland. De residence is vernoemd naar de veel te jong overleden dochter van de eigenaar. Haar naam Dagmara betekent ‘de door licht stralende’ wat duidelijk terug komt in het logo. Het logo moest dezelfde stijlvolle uitstraling hebben als de de residence en het hotel heeft. Ook moest het logo goed reproduceerbaar zijn om bijvoorbeeld te graveren in glas, of om in het tapijt te laten maken.

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda 06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m


curriculum vitae Marjolein Kloet

Persoonlijke gegevens Naam: Kloet Voornaam: Marjolein Adres: Piersonhorst 14 4871 HG Etten-Leur Telefoon: 06-20 33 62 92 Website: www.marjoleinkloet.nl E-mailadres: info@marjoleinkloet.nl Geboortedatum: 28-08-1978 Geboorteplaats: Zwolle Nationaliteit: Nederlandse Lid beroeporganisatie: BNO, nr.: 17917 Kamer van Koophandel: 20148247 Opleidingen 2003 - 2005 Academie van Beeldende Kunsten, St. Joost Breda diploma studierichting: Post HBO Grafisch ontwerpen 1998 - 2003 Academie van Beeldende Kunsten, Willem de Kooning Rotterdam diploma studierichting: HBO Grafisch ontwerpen (eerste jaar avondopleiding gevolgd) 1994 - 1998 Grafisch Lyceum Rotterdam Rotterdam diploma studierichting: MBO vormgeving

Werkervaring 2009 - heden

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Breda Eigenaar van bedrijf Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp.

2006 - 2011 BGSV Rotterdam functie: Grafisch Vormgever Verantwoordelijk voor alle ontwerp en vormgeving die gepaard gaan met het acquireren, uitvoeren en opleveren van de projecten van BGSV. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan boeken, affiches, posters, flyers en presentaties. Tevens verantwoordelijk voor het ontwerp van de website van BGSV 1999 - 2009 Verschillende freelance werkzaamheden hierbij moet gedacht worden aan t-shirt ontwerp Dutchy Puppy huisstijlen, boek ontwerp, ontwerp voor pictogrammen, illustraties gemaakt voor BN/de Stem 2006 X Design Breda functie: Grafisch Vormgever 2005 - 2006 Koenders Design Breda functie: Grafisch Vormgever zomer 2004

catalogus ontworpen en opgemaakt voor Post HBO St. Joost te Breda

2001 - 2002

Tweetal stages voor Ontwerpbureau Voltage te Nijmegen en BHM Laverbe te Nijmegen Tijdens deze stages gewerkt aan het ontwerp van huisstijlen, website, krant, brochures, omslagen voor schoolboeken

1998 - 1999 De Vries Communicatie Centrum Zierikzee functie: vormgever/DTP’er

Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp Blushuis Reduitlaan 33 4814 DC Breda 06-203 36 292 l www.marjoleinkloet.n l t.n loe nk lei rjo ma o@ inf lid BNO

m

Marjolein Kloet portfolio  

The presentation and portfolio of Marjolein Kloet Grafisch Ontwerp located in Breda, The Netherlands. www.marjoleinkloet.nl