Page 1

BLOKHOVENS

Nieuwe Hollandse Waterlinie De naam Blokhovens Linievarken is ontleend aan de ligging van de boerderij. Vlak bij de rivier de Lek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en grenzend aan de polder Blokhoven. De Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die werd gebouwd om Holland te kunnen verdedigen. Kijk voor meer informatie op www.hollandsewaterlinie.nl

Gebroeders Uijttewaal Het bedrijf van de gebroeders Uijttewaal is een echt familiebedrijf. Begin jaren ’20 werd het land van opa Uijttewaal en zijn broer in tweeën gesplitst. Aan de Achterdijk bouwde hij een nieuwe, houten boerderij. In de jaren ’50 namen zijn zoons Wim en Toon de boerderij over. En sinds de jaren ’80 is de derde generatie gebroeders Uijttewaal eigenaar en actief op en rond het erf.

Vakslager Het Blokhovens Linievarken wordt geslacht door de vakmannen van slachterij Theo Barten in Meerkerk. Het vlees van het Blokhovens Linievarken is nu al verkrijgbaar bij een aantal geselecteerde slagers en in de toekomst wellicht ook in het geplande steektransferium langs de A27 en op de boerderij van de gebroeders Uijttewaal zelf.

LINIEVARKEN Volg de ontwikkelingen via: www.facebook.com/BlokhovensLinievarken


Prijsvraag De boerderij van de gebroeders Uijttewaal ligt in het voormalige schootsveld van Lunet aan de Snel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Eind 2011 waren zij het winnende bedrijf in de ontwerpcompetitie "Mooie en innovatieve varkensstallen" van de Rijksadviseur voor het Landschap. Doel van deze competitie was om een nieuw soort varkensstal te ontwerpen passend in het landschap. De plannen voor deze nieuwe stal worden nu verder uitontwikkeld.

Er groeit iets moois in de Schalkwijkse polder‌

Proefstal In het kader van duurzaamheid is de oude leegstaande koeienstal op het bedrijf omgebouwd tot een proefruimte voor de nieuwe innovatieve varkensstal. In deze proefstal groeien nu -onder diervriendelijke omstandigheden- Blokhovense Linievarkens op tot slachtrijpe dieren. De varkens worden gehouden in groepshokken in het stro. In de toekomst is het de bedoeling om de varkens een vrije uitloop naar buiten te geven. Ook worden er kraamhokken gerealiseerd. Op basis van de ervaringen in deze proefstal wordt het ontwerp voor de nieuwe stal verder aangepast, waarna met de realisatie kan worden begonnen.

...het Blokhovens Linievarken. Heerlijk in het stro met een krul in de staart. Ouderwets

lekker vlees! De gebroeders Steef en Ton Uijttewaal uit Schalkwijk zijn een nieuwe weg ingeslagen. Een deel van de biggen die zij fokken wordt niet langer verkocht maar grootgebracht tot slachtrijpe varkens in een innovatieve proefstal op de boerderij aan de Achterdijk, vlak bij de Hollandse Waterlinie. Er is een speciaal varken gefokt op basis van de zogenaamde T-lijn en de varkens worden gehouden in groepshokken in het stro. De varkens hebben een goed leven, de boer krijgt een eerlijke prijs en de consument weet wat hij eet. Eigenlijk weer net zoals het vroeger was...

Blokhovens Linievarken Op 10 oktober 2011 zijn de eerste moederdieren van het Blokhovens Linievarken geboren. Deze moederdieren vormen de basis voor het speciaal voor dit doel gefokte Blokhovens Linievarken. Bij het fokken is goed gekeken naar de eigenschappen die voor het houden van dit varken onder diervriendelijke omstandigheden van belang zijn.

Blokhovens Linievarken  

Er groeit iets moois in de Schalkwijkse polder ... het Blokhovens Linievarken. Heerlijk in het stro met een krul in de staart. Ouderwets lek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you