Page 1

LAHP11SDA Atto-aineiden kysymyksiä laajennetun työssäoppimisen ajaksi 24.9. – 26.10. (28.11.) 2012 Tehtävän palautus viimeistään 25.10.2012 Opiskelija laatii kysymyksiä apuna käyttäen vakioasemoidun raportin, joka palautetaan Moodle-alustalle. Raportin malli on Moodle-alustalla.

Työssäoppimispaikka Kuvaile työssäoppimispaikkaa: paikan nimi, sijainti, koko (paljonko asiakkaita/potilaita/henkilökuntaa), asiakkaiden/potilaiden kunto.

Ergonomia ja apuvälineet Ota selvää, mitä vaaditaan hyvältä ja turvalliselta potilasvuoteelta. Mieti asioita fysiikan näkökulmasta. Perustele vastauksesi. Ota selvää, millaisia selkävammoja virheellisten siirto- ja nostotekniikoiden seurauksena hoitajalle voi syntyä. a) Mitä seurauksia väärien siirto- ja nostotekniikoiden aiheuttamista selkävammoista seuraa työntekijälle ja yhteiskunnalle? b) Miten selän vammautuminen vaikuttaisi omaan elämääsi nyt ja tulevaisuudessa? Selvitä, millaisia apuvälineitä potilaan siirtämisessä ja nostamisessa on käytettävissä ja miten niitä käytetään TOP-paikassasi? Jos käytät TOP-paikassasi apuvälineitä, kerro miten nostaminen tapahtuu, kun a) lattialla makaava potilas siirretään vuoteeseen b) vuoteessa makaava potilas siirretään pyörätuoliin ja takaisin vuoteeseen c) vuoteessa makaava liikuntakyvytön potilas siirretään toiselle vuoteelle. d) Miten lakanan vaihto voidaan tehdä liikuntakyvyttömälle potilaalle?

Lääkkeelliset kaasut Ota selvää, millaiset värikoodit eri lääkkeellisillä kaasuilla on. Tutustu happisäiliön käyttöön, nimeä sen osat. Katso, paljonko säiliössä on painetta.


Suomessa on tapahtunut muutamia onnettomuuksia, joissa potilas on tupakoinut happihoidon aikana ja seurauksena on ollut eriasteisia palovammoja potilaalle. Miksi näin on käynyt? Elintoimintojen seuraaminen Selvitä, millä tavalla pitkäaikainen vuodelepo muuttaa potilaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa ja millaisia seurauksia nämä muutokset aiheuttavat? Mitä tarkoittaa PEF-mittaus, mitä tietoja sillä saadaan ja mitä mahdollisia virhelähteitä se voi sisältää? Selvitä, mitkä ovat aikuisen ihmisen normaali pulssi ja verenpainearvo. Miten varmistat verenpaineen mittauksen luotettavuuden, jos potilaalla on rytmihäiriöitä? Selvitä, miksi vanhuksilla on usein korkea systolinen paine. Mistä eri syistä voivat johtua muutokset potilaan pulssissa? Mieti ihmisen lämpötasapainon muutoksia ja niiden syitä ja millä eri tavoin muutos voidaan tunnistaa.

Selvitä, millä tavalla ilmakuplat voidaan poistaa infuusioletkustosta ja miten varmistetaan, ettei ilmaa pääse potilaan verenkiertoon varsinkin käytettäessä kolmitiehanaa. Mitä painehaavauma tarkoittaa ja miksi se syntyy? Mihin kohtiin painehaavaumat voivat tulla? Selvitä, millaisia menetelmiä käytetään potilaiden painehaavauman hoitamisessa.

Raportin havainnollistamisessa voi käyttää apuna kuvia. Muista kuitenkin luvat ja yksityisyyden suoja, jos otat itse kuvia.

tehtävä työssäoppimisjaksolle  

tehtävä opiskelijoille

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you